3.2.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 31/7


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2012/35/PESK tat-23 ta’ Jannar 2012 li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 19 tal-24 ta' Jannar 2012 )

F'paġna 30, Anness III, “Entrati msemmija fl-Artikolu 2(3)”, il-ħames kolonna tat-tabella, “Data tal-elenkar, entrati 1 u 2”:

minflok:

“23.1.2012”,

aqra:

“26.7.2010”.