1.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 173/1


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 640/2011

tat-30 ta’ Ġunju 2011

li jemenda għall-152 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, man-network ta’ Al-Qaida u mat-Taliban

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 tas-27 ta' Mejju 2002 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, man-network ta’ Al-Qaida u mat-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerti merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-iffriżar ta' fondi u riżorsi finanzjarji oħra fir-rigward tat-Taliban tal-Afganistan (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 7(1)(a) u 7a(5) tiegħu,

Billi:

(1)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 jelenka l-persuni, il-gruppi u l-entitajiet koperti mill-iffriżar ta' fondi u riżorsi ekonomiċi skont dak ir-Regolament.

(2)

Fit-22 ta’ Ġunju 2011, il-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti ddeċieda li jneħħi ħames persuni naturali u tliet persuni ġuridiċi mil-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi.

(3)

Għaldaqstant l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 għandu jiġi aġġornat biex jirrifletti dan.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat skont l-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta’ Ġunju 2011

Għall-Kummissjoni, f’isem il-President,

Kap tas-Servizz tal-Politika Estera Strumenti


(1)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANNESS

L-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 881/2002 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-annotazzjonijiet li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni ġuridiċi, gruppi u entitajiet” għandhom jitħassru:

(a)

Meadowbrook Investments Limited. Indirizz: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Ir-Renju Unit. Tagħrif ieħor: (a) Numru ta’ reġistrazzjoni: 05059698; (b) Assoċjati ma’ Mohammed Benhammedi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 7.2.2006.”

(b)

Ozlam Properties Limited. Indirizz: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Ir-Renju Unit. Tagħrif ieħor: (a) Numru ta’ reġistrazzjoni: 05258730; (b) Assoċjati ma’ Mohammed Benhammedi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 7.2.2006.”

(c)

Sara Properties Limited (magħrufa ukoll bħala Sara Properties). Indirizz: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Ir-Renju Unit (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Ir-Renju Unit. Tagħrif ieħor: (a) Numru ta’ reġistrazzjoni: 4636613; (b) Assoċjati ma’ Mohammed Benhammedi. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 7.2.2006.”

(2)

L-annotazzjonijiet li ġejjin taħt l-intestatura “Persuni naturali” għandhom jitħassru:

(a)

“Ghuma Abd’rabbah (magħruf ukoll bħala (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba). Indirizz: Birmingham, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 2.9.1957. Post tat-twelid: Benghazi, il-Libja. Nazzjonalità: Brittanika. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 7.2.2006.”

(b)

“Abd Al-Rahman Al-Faqih (magħruf ukoll bħala (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al- Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Indirizz: Birmingham, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 15.12.1959. Post tat-twelid: il-Libja. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 7.2.2006.”

(c)

“Mohammed Benhammedi (magħruf ukoll bħala (a) Mohamed Hannadi, (b) Mohamed Ben Hammedi, (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi, (d) Ben Hammedi, (e) Panhammedi, (f) Abu Hajir, (g) Abu Hajir Al Libi, (h) Abu Al Qassam (i) Hammedi Mohamedben). Indirizz: Midlands, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 22.9.1966. Post tat-twelid: il-Libja. Nazzjonalità: Libjana.”

(d)

“Abdulbaqi Mohammed Khaled (magħruf ukoll bħala (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Indirizz: Birmingham, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: 18.8.1957. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Nazzjonalità: Brittanika.”

(e)

“Tahir Nasuf (magħruf ukoll bħala (a) Tahir Mustafa Nasuf, (b) Tahar Nasoof, (c) Taher Nasuf, (d) Al-Qa’qa, (e) Abu Salima El Libi, (f) Abu Rida, (g) Tahir Moustafa Nasuf, (h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Indirizz: Manchester, ir-Renju Unit. Data tat-twelid: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Post tat-twelid: Tripli, il-Libja. Nazzjonalità: Libjana. Numru tal-Passaport: RP0178772 (Numru ta’ passaport Libjan). Numru ta' identifikazzjoni nazzjonali: PW548083D (Numru tas-Sigurtà Soċjali Brittannika). Tagħrif ieħor: Residenti fir-Renju Unit minn Jannar 2009. Data tal-klassifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 2a (4)(b): 7.2.2006.”