11.8.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 210/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 715/2010

tal-10 ta’ Awwissu 2010

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) No 2223/96 fir-rigward ta’ adattamenti wara r-reviżjoni tal-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u l-klassifikazzjoni tal-statistiska ta’ prodotti skont l-attività (CPA) f’kontijiet nazzjonali

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar l-Iffunzjonar tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 2(2) u 3(2) tiegħu,

Billi:

(1)

L-introduzzjoni ta’ sistema ta’ klassifikazzjoni aġġornata hija ċentrali għall-isforzi kontinwi tal-Kummissjoni biex tinżamm ir-rilevanza tal-istatistiċi Ewropej, billi jitqiesu l-iżviluppi teknoloġiċi u tibdil strutturali fl-ekonomija.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (2) stabbilixxa klassifikazzjoni riveduta tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi, li tissejjaħ NACE Reviżjoni 2 (minn hawn ’il quddiem imsejħa “NACE Rev.2”).

(3)

Ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni ta’ statistiska ġdida tal-prodotti skont l-attività (KPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (3) stabbilixxa klassifikazzjoni riveduta tal-istatistika ta’ prodotti skont l-attività (minn hawn ’il quddiem imsejħa “CPA 2008”).

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 2223/96 li jistabbilixxi s-Sistema Ewropea tal-Kontijiet 1995 (minn hawn ’il quddiem imsejħa l-“ESA 95”) jipprovdi metodoloġija ta’ standards komuni, definizzjonijiet, klassifikazzjonijiet u regoli tal-kontabilità għat-tfassil tal-kontijiet tal-Istati Membri.

(5)

L-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni riveduta tal-istatistika tal-attivitajiet ekonomiċi u klassifikazzjoni riveduta tal-istatistika ta’ prodotti skont l-attività jeħtieġu adattament tar-Regolament (KE) Nru 2223/96.

(6)

Il-Kumitat dwar l-Istatistiċi Monetarji, Finanzjarji u tal-Bilanċ ta’ Pagamenti (CMFB) stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/856/KE (4) ġie kkonsultat.

(7)

Il-Kumitat Ewropew tas-Sistema tal-Istatistika ġie kkonsultat,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 2223/96 huwa emendat kif ġej:

(1)

It-terminu “NACE rev. 1” hu sostitwit b’ “NACE Rev. 2” tul it-test ħlief għal paragrafu 8.153.

(2)

Fil-paragrafu 2.34, “diviżjoni 70” hija sostitwita b’ “diviżjoni 68”.

(3)

It-test tan-nota f’qiegħ il-paġna (1) sal-paragrafu 2.103 huwa sostitwit b’ “NACE Rev. 2: Klassifikazzjoni tal-Istatistika ta” Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ewropea b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta’ attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika’.

(4)

Fin-nota f’qiegħ il-paġna (2) sal-paragrafu 2.106, “ISIC Rev. 3” hija sostitwita b’ “ISIC Rev. 4”.

(5)

It-test tan-nota f’qiegħ il-paġna sal-paragrafu 2.118 huwa sostitwit b’ dan li ġej: “CPA: Klassifikazzjoni tal-Istatistika tal-Prodotti skont l-Attività b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistiska ġdida tal-prodotti skont l-attività (CPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93.”

(6)

Fl-Anness 7.1 għall-Kapitolu 7, id-definizzjoni ta’ “Tagħmir ta” trasport (AN.11131)’ hija sostitwita b’dan li ġej: “Tagħmir għall-ġarr ta’ persuni u oġġetti. L-eżempji jinkludu prodotti għajr il-partijiet inklużi fis-CPA (1) diviżjonijiet 29 u 30, bħal vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers, bastimenti, lokomotivi tal-ferroviji u tat-tramm u materjal ċirkulanti, ajruplani u vetturi spazjali, u muturi, roti, eċċ.”.

(7)

Fl-Anness 7.1 għall-Kapitolu 7, id-definizzjoni ta’ “Makkinarju u tagħmir ieħor (AN.11132)” hija sostitwita b’dan li ġej: “Makkinarju u tagħmir mhux ikklassifikati x”imkien ieħor. Eżempji jinkludu prodotti għajr partijiet, installazzjoni, servizzi ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni inklużi fis-CPA gruppi 28.1, makkinarju għal għanijiet ġenerali; 28.2, makkinarju ieħor għal għanijiet ġenerali; 28.3, makkinarju tal-agrikultura u l-forestrija; 28.4, makkinarju li jifforma l-metall u għodod tal-magni; 28.9 makkinarju ieħor għal għanijiet speċjali; 26.2, kompjuters u tagħmir periferali; 26.3, tagħmir ta’ komunikazzjoni; 26.4 elettroniċi għall-konsumatur; 26.5 tagħmir tal-kejl, ittestjar u navigazzjoni; arloġġi tal-idejn u arloġġi; 26.6 tagħmir tal-irradjazzjoni, elettromedikali u elettroterapewtiku; 26.7 strumenti ottiċi u tagħmir fotografiku; u fis-CPA diviżjoni 27, tagħmir elettroniku. Eżempji oħra huma prodotti għajr partijiet, installazzjoni, servizzi ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni inklużi fil-kategorija CPA sottokategorija 20.13.14, elementi tal-fjuwil (cartridges), mhux irradjati, għar-reatturi nukleari; fis-CPA diviżjoni 31, għamara; Fis-CPA gruppi 32.2, strumenti mużikali; 32.3, oġġetti tal-isport; u 25.3, ġeneraturi tal-fwar, ħlief bojlers tal-misħun tat-tisħin ċentrali’.

(8)

It-test tan-nota f’qiegħ il-paġna (1) sal-Anness 7.1 għall-Kapitolu 7 huwa sostitwit b’ dan li ġej: “Klassifikazzjoni tal-Statistika tal-Prodotti skont l-Attività (CPA)”.

(9)

Fl-Anness II paragrafu 7, “klassi 70.20 ‘Kiri ta’ proprjetà personali’ hija sostitwita bi “klassi 68.20 ‘Kiri u operazzjoni ta’ proprjetà immobbli tal-individwu jew mikrija lill-individwu’ ”, “diviżjoni 71 “Kiri ta” makkinarju u apparat li jintuża mingħar operatur u ta’ prodotti personali u domestiċi”” hija sostitwita b’ “diviżjoni 77 ‘Attivitajiet ta’ kiri u ta’ kiri fit-tul’ ” u “klassi 60.24” hija sostitwita bi “klassi 49.41”.

(10)

Fl-Anness II paragrafu 11, “klassi 65.21” hija sostitwita bi “klassi 64.91”.

(11)

Fl-Anness II paragrafu 14, “klassi 65.22” hija sostitwita bi “klassi 64.92”.

(12)

Fl-Anness III paragrafu 14, “klassi 75.30” hija sostitwita bi “klassi 84.30”.

(13)

Fl-Anness III paragrafu 17, “klassi 66.02” hija sostitwita bi “klassi 65.30”.

(14)

Fl-Anness III paragrafu 32, “klassi 66.01” hija sostitwita bi “klassi 65.11”.

(15)

Fl-Anness III paragrafu 37, “klassi 66.03” hija sostitwita bi “klassi 65.12”.

(16)

Fl-Anness III paragrafu 41, “klassi 67.20” hija sostitwita bi “grupp 66.2”.

(17)

Fit-Tabella 8.22, it-titolu tat-Tabella “INDUSTRIJI (skont it-taqsimiet tan-NACE)” huwa sostitwit b’ “INDUSTRIJI (skont it-taqsimiet ta’ NACE rev. 1)”.

(18)

Fl-Anness IV, it-titolu tat-taqsima “RAGGRUPPAR U KKODIFIKAR TA’ INDUSTRIJI (A), PRODOTTI (P) U INVESTIMENTI (FORMAZZJONI TA’ KAPITAL FISS) (PI)” huwa sostitwit b’dan li ġej: “RAGGRUPPAR U KKODIFIKAR TA’ INDUSTRIJI (A*), PRODOTTI (P*) U ASSI FISSI (FORMAZZJONI TA’ KAPITAL FISS (AN)”.

(19)

Fl-Anness IV, it-test li jsegwi t-titolu: “RAGGRUPPAR U KKODIFIKAR TA’ INDUSTRIJI (A), PRODOTTI (P) U INVESTIMENTI (FORMAZZJONI TA’ KAPITAL FISS) (PI)” huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

(20)

Fl-Anness B, “A3” hija sostitwita b’ “A*3”, “A6” hija sostitwita b’ “A*10”, “A6†” hija sostitwita b’ “A*10”, “A17” hija sostitwita b’ “A*21”, “A31” hija sostitwita b’ “A*38”, u “A60” hija sostitwita b’ “A*64” tul it-test.

(21)

Fl-Anness B, fit-Tabella “Ħarsa ġenerali tat-tabelli”:

Taqsimiet b’referenza għat-Tabelli 15 u 16 qed jitħassru:

15

It-tabella tal-provvisti bi prezzijiet bażiċi li jinkludu t-trasformazzjoni fil-prezzijiet tax-xerrejja, A60 * P60

36

2007

Mill-2000 ’il-quddiem

16

It-tabella tal-użu bi prezzijiet tax-xerrejja, A60 * P60

36

2007

Mill-2000 ’il-quddiem

u huma sostitwiti b’dan li gej:

15

It-tabella tal-provvisti bi prezzijiet bażiċi li jinkludu t-trasformazzjoni fil-prezzijiet tax-xerrejja

36

2007

Mill-2000 ’il-quddiem

16

It-tabella tal-użu bil-prezz tax-xerrejja

36

2007

Mill-2000 ’il-quddiem

Taqsimiet b’referenza għat-Tabelli 17, 18 u 19 qed jitħassru:

17

It-tabella simetrika dħul-produzzjoni bi prezzijiet bażiċi, P60 * P60, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ’il-quddiem

18

It-tabella simetrika dħul-produzzjoni għall-produzzjoni domestika bi prezzijiet bażiċi, P60 * P60, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ’il-quddiem

19

It-tabella simetrika dħul-produzzjoni għal importazzjonijiet bi prezzijiet bażiċi, P60 * P60, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ’il-quddiem

u huma sostitwiti b’dan li gej:

17

It-tabella simetrika dħul-produzzjoni bi prezzijiet bażiċi, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ’il-quddiem

18

It-tabella simetrika dħul-produzzjoni għall-produzzjoni domestika bi prezzijiet bażiċi, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ’il-quddiem

19

It-tabella simetrika dħul-produzzjoni għal importazzjonijiet bi prezzijiet bażiċi, kull ħames snin

36

2008

Mill-2000 ’il-quddiem

(22)

Fl-Anness B, “n = 60” hija sostitwita b’ “n + 64” u “m = 60” hija sostitwita b’ “m = 64” tul it-test.

(23)

Fl-Anness B, it-Tabella 10 hija sostitwita b’dan li ġej:

Tabella 10 –   Tabelli skont l-industrija u skont ir-reġjun (NUTS II)

Kodici

Lista tal-varjabbli

Analiżi

B1.g

1.

Il-valur miżjud gross bil-prezzijiet bażiċi (il-prezzijiet kurrenti)

A*10

D.1

2.

Kumpens tal-impjegati (il-prezzijiet kurrenti)

A*10

P.51

3.

Formazzjoni ta’ kapital gross fiss (il-prezzijiet kurrenti)

A*10

4.

Ix-xogħol f’eluf ta’ persuni u eluf ta’ siegħat maħduma

ETO

Totali

A*10

EEM

L-impjegati

A*10”

(24)

Fl-Anness B, it-Tabella 12 hija sostitwita b’dan li ġej:

Tabella 12 –   Tabelli skont l-industrija u skont ir-reġjun (NUTS III)

Kodici

Lista tal-varjabbli

Analiżi

B1.g

1.

Il-valur miżjud gross bil-prezzijiet bażiċi (il-prezzijiet kurrenti)

A*10

2.

Ix-xogħol (eluf ta’ persuni)

ETO

Totali

A*10

EEM

L-impjegati

A*10”

(25)

Fl-Anness B, fit-Tabelli 15 u 16, “Prodotti (CPA)” huwa sostitwit minn “Prodotti (P*64)” u “Industriji (NACE A60)” hija sostitwita minn “Industriji (A*64)”.

(26)

Fl-Anness B, fit-Tabelli 17, 18 u 19, “Prodotti” hija sostitwita minn “Prodotti (P*64)”.

(27)

Fl-Anness B, fit-taqsima “Derogi mill-Istat Membru”:

il-Bulgarija: Tabella 2.1 “Derogi għat-tabelli” ir-referenza li ġejja għat-Tabella 22 qed titħassar:

22

Il-varjabbli kollha

Snin 2005: l-ewwel trażmissjoni fl-2008

2005

2008

Snin 2000-2004: l-ewwel trażmissjoni fl-2010

2000-2004

2010

Snin 1998-1999: l-ewwel trażmissjoni fl-2011

1998-1999

2011

Snin 1995-1997: m’għandhiex tiġi trażmessa

1995-1997

M’għandhiex tiġi trażmessa

u hija sostitwita b’dan li gej:

22

Il-varjabbli kollha

Snin 2005: l-ewwel trażmissjoni fl-2008

2005

2008

Snin 2000-2004: l-ewwel trażmissjoni fl-2010

2000-2004

2010

Snin 1995-1999: m’għandhiex tiġi trażmessa

1995-1999

M’għandhiex tiġi trażmessa

il-Bulgarija: Tabella 2.2 “Derogi għal oġġetti/varjabbli individwali fit-Tabelli” ir-referenza li ġejja għat-Tabella 10 qed titħassar:

10

Formazzjoni ta’ kapital gross fiss (P.51)

Snin 2005-2006: l-ewwel trażmissjoni fl-2009

2005-2006

2009

Snin 2000-2004: l-ewwel trażmissjoni fl-2011

2000-2004

2011

Snin 1998-1999: l-ewwel trażmissjoni fl-2012

1998-1999

2012

Snin 1995-1997: m’għandhiex tiġi trażmessa

1995-1997

M’għandhiex tiġi trażmessa

u hija sostitwita b’dan li gej:

10

Formazzjoni ta’ kapital gross fiss (P.51)

Snin 2005-2006: l-ewwel trażmissjoni fl-2009

2005-2006

2009

Snin 2000-2004: l-ewwel trażmissjoni fl-2011

2000-2004

2011

Sena 1999: l-ewwel trażmissjoni fl-2012

1999

2012

Snin 1995-1998: m’għandhiex tiġi trażmessa

1995-1998

M’għandhiex tiġi trażmessa

il-Greċja: it-Tabella 7.2 “Derogi għal oġġetti/varjabbli individwali fit-tabelli” ir-referenza li ġejja għat-Tabella 1 qed titħassar:

1

Impjieg – kull tliet xhur

Snin 1990-1994: l-ewwel trażmissjoni fl-2011

1990-1994

2011

u hija sostitwita b’dan li gej:

1

Impjieg – kull tliet xhur – totali

Snin 1990-1994: l-ewwel trażmissjoni fl-2011

1990-1994

2011

Impjieg – kull tliet xhur – analiżi tal-industrija

Snin 1990-1994: m’għandhiex tiġi trażmessa

1990-1994

M’għandhiex tiġi trażmessa

Franza: Tabella 9.1 “Derogi għat-tabelli” ir-referenza li ġejja għat-Tabella 3 qed titħassar:

3

Il-varjabbli kollha: analiżi skont l-industrija A31, A60

Snin 1980-1998: l-ewwel trażmissjoni fl-2011

1980-1998

2011

u hija sostitwita b’dan li gej:

3

Il-varjabbli kollha esklużi l-popolazzjoni, l-impjieg u l-kumpens tal-impjegati: analiżi dettaljata skont l-industrija A*38, A*64

Snin 1995-1998: l-ewwel trażmissjoni fl-2012

1995-1998

2012

Snin 1980-1994: m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1994

M’għandhiex tiġi trażmessa

l-Olanda: it-Tabella 18.2 “Derogi għal oġġetti/varjabbli individwali fit-tabelli” ir-referenza li ġejja għat-Tabella 1 qed titħassar:

1

Impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom f’unitajiet ta’ produzzjoni residenti: industrija J sa K u L sa P, persuni – annwali

Snin 1980-1986: m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

u hija sostitwita b’dan li gej:

1

Impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom f’unitajiet ta’ produzzjoni residenti: industrija K sa L u O sa T, persuni – annwali

Snin 1980-1986: m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

l-Olanda: it-Tabella 18.2 “Derogi għal oġġetti/varjabbli individwali fit-tabelli” ir-referenzi li ġejjin għat-Tabella 3 qed jitħassru:

3

Il-prezzijiet kurrenti:

 

 

 

 

Il-varjabbli P.1, P.2, B.1.G, D.29-D.39, D.1 D 11 għall-industriji B, DC_DD, DI, DN

Snin 1980-1986: m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli B.2N+B.3.N għall-industriji, B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, DH, DO

Snin 1980-1986: m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

3

Prezzijiet tas-sena ta’ qabel u l-volumi marbuta mill-qrib:

 

 

 

 

Il-varjabbli B.1G għall-industriji B, CA_CB, DB_DE, DH_DN, J_K, O_P

Snin 1980-1987 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1987

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli K.1 għall-industriji B, CA_CB, DC_DD, DH_DI, DK_DN, H_O

Snin 1980-1995 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1995

M’għandhiex tiġi trażmessa

3

Il-prezzijiet kurrenti:

 

 

 

 

Il-varjabbli P.5, P.52, P.53 analiżi skont l-industrija

Snin 1980-1994 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1994

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli P.51 għall-industriji B, CA_CB, DC_DD, DI

Snin 1980-1986 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

3

Prezzijiet tas-sena ta’ qabel u l-volumi marbuta mill-qrib:

 

 

 

 

Il-varjabbli P.5, P.52, P.53

Snin 1980-1987 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1987

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli P.5, P.52, P.53 analiżi skont l-industrija

Snin 1988-1995 m’għandhiex tiġi trażmessa

1988-1995

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli P.51 għall-industriji B, CA_CB, DC_DD, DI

Snin 1980-1987 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1987

M’għandhiex tiġi trażmessa

u huma sostitwiti b’dan li gej:

3

Il-prezzijiet kurrenti:

 

 

 

 

Il-varjabbli P.1, P.2, B.1.G, D.29-D.39, għall-industriji 03, 13-16, 23, 28

Snin 1980-1986: m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli B.2N+B.3.N għall-industriji, 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32

Snin 1980-1986: m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

3

Prezzijiet tas-sena ta’ qabel u l-volumi marbuta mill-qrib:

 

 

 

 

Il-varjabbliB.1G għall-industriji 03, 05-09, 13-17, 22-33, 64-68, 96-98

Snin 1980-1987 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1987

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il varjabbli K.1 għall-industriji 03, 05-09, 13-16, 22-23, 27-32, 55-96

Snin 1980-1995 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1995

M’għandhiex tiġi trażmessa

3

Il-prezzijiet kurrenti:

 

 

 

 

Il-varjabbli P.5, P.52, P.53 analiżi skont l-industrija

Snin 1980-1994 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1994

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il- varjabbli P.51 għall-industriji 03, 05-09, 13-16, 23

Snin 1980-1986 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1986

M’għandhiex tiġi trażmessa

3

Prezzijiet tas-sena ta’ qabel u l-volumi marbuta mill-qrib:

 

 

 

 

Il-varjabbli P.5, P.52, P.53

Snin 1980-1987 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1987

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli P.5, P.52, P.53 analiżi skont l-industrija

Snin 1988-1995 m’għandhiex tiġi trażmessa

1988-1995

M’għandhiex tiġi trażmessa

 

Il-varjabbli P.51 għall-industriji 03, 05-09, 13-16, 23

Snin 1980-1987 m’għandhiex tiġi trażmessa

1980-1987

M’għandhiex tiġi trażmessa

l-Isvezja: it-Tabella 26.2 “Derogi għal oġġetti/varjabbli individwali fit-tabelli” it-terminu “Taqsim tal-industriji 50-52” qed jitħassar u huwa sostitwit b’ “Taqsim tal-industriji 45-47”.

(28)

Fl-Anness B, dan li ġej huwa miżjud wara t-Tabella 26:

“TRAŻMISSJONI TAD-DEJTA

1.

L-analiżi A*3, A*10, A*21, A*38, A*64 li ġejjin min-NACE Rev. 2 u P*3, P*10, P*21, P*38 u P*64 li ġejjin minn CPA 2008 għandhom jintużaw għal kull dejta trażmessa wara l-31 ta’ Awwissu 2011, bl-eċċezzjonijiet elenkati fit-tieni sottoparagrafu.

L-Istati Membri li ngħataw deroga għat-trażmissjonijiet għat-Tabelli 15 sa 19 tar-Regolament (KE) Nru 2223/96 sal-2011 jew aktar tard għandhom japplikaw l-analiżi A3, A6, A17, A31, A60, P3, P6, P17, P31 u P60 għal perjodi ta’ referenza sal-2007 u l-analiżi A*3, A*10, A*21, A*38, A*64, P*3, P*10, P*21, P*38 u P*64 għal perjodi ta’ referenza mill-2008 ’il quddiem, irrilevanti mill-ħin tat-trażmissjoni tad-dejta.

2.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, it-trażmissjoni tat-Tabella 10 għandha tuża jew in-NACE Rev. 2 analiżi A*10 jew il-pożizzjonijiet aggregati tan-NACE Rev. 2 analiżi A*10:

(G, H, I u J) minflok (G, H u I) u (J),

(K, L, M u N) minflok (K), (L) u (M u N),

(O, P, Q, R, S, T u U) minflok (O, P u Q) u (R, S, T u U).

Mill-1 ta’ Jannar 2015 it-trażmissjoni tat-Tabella 10 għandha tuża n-NACE Rev. 2 analiżi A*10.

3.

It-trażmissjoni tat-Tabella 12 għandha tuża jew in-NACE Rev. 2 analiżi A*10 jew il-pożizzjonijiet aggregati tan-NACE Rev. 2 analiżi A*10:

(G, H, I u J) minflok (G, H u I) u (J),

(K, L, M u N) minflok (K), (L) u (M u N),

(O, P, Q, R, S, T u U) minflok (O, P u Q) u (R, S, T u U).

4.

It-trażmissjoni tad-dejta skont l-analiżi A*38 u A*64 tal-oġġetti 26a u 44a rispettivament ‘minn liema: kirjiet imputabbli ta’ binjiet okkupati mis-sidien’ speċifikati fit-taqsima RAGGRUPPAR U KKODIFIKAR TA’ INDUSTRIJI (A*), PRODOTTI (P*) U ASSI FISSI (FORMAZZJONI TA’ KAPITAL FISS) (AN) tal-Anness IV hija obbligatorja biss għall-varjabbli P.1, P.2, B.1g speċifikat fit-Tabella 3 tal-Anness B tar-Regolament (KE) Nru 2223/96.

5.

Bl-ewwel trażmissjoni mistennija wara l-31 ta’ Awwissu 2011 skont il-programm tat-trażmissjoni ta’ dejta dwar kontijiet nazzjonali ESA 95 li juża NACE Rev. 2 jew CPA 2008 għandha tiġi pprovduta dejta analizzata skont l-industrija jew il-prodott li tkopri l-perjodi ta’ osservazzjoni li ġejjin:

(a)

:

Tabella 1

:

mill-2000 (2000Q1 għal dejta ta’ kull tliet xhur) ’il quddiem;

(b)

:

Tabella 3

:

mill-2000 ’il quddiem;

(c)

:

Tabella 10

:

2009;

(d)

:

Tabella 12

:

2009;

(e)

:

Tabella 20

:

mill-2000 ’il quddiem;

(f)

:

Tabella 22

:

mill-2000 ’il quddiem.

L-Istati Membri għandhom jittrażmettu dejta annwali għat-Tabella 1, flimkien mal-ewwel trażmissjoni ta’ Tabella 1 kull tliet xhur għall-Q2 tal-2011 u mhux akar tard mit-30 ta’ Settembru 2011.

6.

Bl-ewwel trażmissjoni mistennija wara l-31 ta’ Awwissu 2012 ta’ Tabelli skont il-programm ta’ trażmissjoni ta’ dejta dwar kontijiet nazzjonali ESA 95 li juża NACE Rev. 2 jew CPA 2008 għandha tiġi pprovduta dejta analizzata skont l-industrija jew il-prodott li tkopri minn tal-inqas il-perjodi ta’ osservazzjoni li ġejjin:

(a)   Tabella 1 (ħlief għal varjabbli elenkati taħt ‘Popolazzjoni, Impjieg, Kumpens tal-impjegati’):

1990 (1990Q1 għal dejta ta’ kull tliet xhur) ’il quddiem għall-Belġju, id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija, il-Portugall, il-Finlandja, l-Iżvezja, ir-Renju Unit,

1995 (1995Q1 għal dejta ta’ kull tliet xhur(Stati Membri ġodda tfisser il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovenja, s-Slovakkja;

(b)   Tabella 3 (ħlief għal varjabbli elenkati taħt “Impjieg u Kumpens tal-impjegati”): 1995 ’il quddiem għal A*10 u A*38;

(c)   Tabella 10: mill-2000 ’il quddiem;

(d)   Tabella 12: mill-2000 ’il quddiem.

7.

Għat-Tabelli 15, 16, 17, 18 u 19, l-ebda dejta b’lura li tuża NACE Rev. 2 jew CPA 2008 hija meħieġa.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara dak li fih jiġi ppubblikat f’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Awwissu 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 310, 30.11.1996, p. 1.

(2)  ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1.

(3)  ĠU L 145, 4.6.2008, p. 65.

(4)  ĠU L 332, 30.11.2006, p. 21.


ANNESS

A*3

Nru. tas-Sekwenza

It-Taqsimiet tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

1

A

Agrikoltura, forestrija u sajd

2

B, C, D, E u F

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri; il-manifatturar; provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata; provvista ta’ ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u attivitajiet ta’ rimedjazzjoni; kostruzzoni

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T u U

Servizzi


A*10

Nru. tas-Sekwenza

It-Taqsimiet tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

1

A

Agrikoltura, forestrija u sajd

2

B, C, D u E

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri; il-manifatturar; provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata; provvista ta’ ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u attivitajiet ta’ rimedjazzjoni

2a

C

Li minnhom: il-manifatturar

3

F

Kostruzzjoni

4

G, H u I

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi; trasportazzjoni u ħażna; akkomodazzjoni u attivitajiet ta’ servizzi marbuta mal-ikel

5

J

Informazzjoni u komunikazzjoni

6

K

Attivitajiet finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

7

L

Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli

8

M u N

Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi; attivitajiet ta’ servizz amministrattiv u ta’ sostenn

9

O, P, u Q

Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja; edukazzjoni; attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali

10

R, S, T u U

Arti, divertiment u rikreazzjoni, tiswija ta’ oġġetti tad-dar u servizzi oħra


A*21

Nru. tas-Sekwenza

It-taqsima tan-NACE Rev. 2

Id-diviżjonijiet tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

1

A

01-03

Agrikoltura, forestrija u sajd

2

B

05-09

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri

3

C

10-33

Il-manifatturar

4

D

35

Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata

5

E

36-39

Provvista ta’ ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u attivitajiet ta’ rimedjazzjoni

6

F

41-43

Kostruzzjoni

7

G

45-47

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

8

H

49-53

Trasport u ħażna

9

I

55-56

Akkommodazzjoni u attivitajiet ta’ servizzi marbuta mal-ikel

10

J

58-63

Informazzjoni u komunikazzjoni

11

K

64-66

Attivitajiet finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

12

L

68

Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli

13

M

69-75

Attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi

14

N

77-82

Attivitajiet ta’ servizz amministrattiv u ta’ sostenn

15

O

84

Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja

16

P

85

Edukazzjoni

17

Q

86-88

Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali

18

R

90-93

Arti, divertiment u rikreazzjoni

19

S

94-96

Attivitajiet oħra ta’ servizz

20

T

97-98

Attivitajiet ta’ persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; attivitajiet mhux iddifferenzjati li jipproduċu oġġetti u servizzi minn persuni tad-dar għall-użu individwali tagħhom

21

U

99

Attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali


A*38

Nru. tas-Sekwenza

Id-diviżjonijiet tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

1

01-03

Agrikoltura, forestrija u sajd

2

05-09

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri

3

10-12

Manifatturar ta’ prodotti tal-ikel, xorb u tabakk

4

13-15

Manifatturar ta’ tessuti, ħwejjeġ li jintlibsu, u prodotti tal-ġilda

5

16-18

Manifatturar ta’ prodotti tal-injam u tal-karti, u stampar

6

19

Manifatturar ta’ kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

7

20

Manifatturar ta’ kimiċi u prodotti kimiċi

8

21

Manifatturar ta’ prodotti farmaċewtiċi bażiċi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi

9

22-23

Manifatturar ta’ prodotti tal-lakstu u tal-plastik, u prodotti minerali oħra li mhumiex metalliċi

10

24-25

Manifatturar ta’ metalli bażiċi u ta’ prodotti tal-metall iffabbrikat, ħlief għal makkinarju u tagħmir

11

26

Manifatturar ta’ kompjuter, ta’ prodotti elettroniċi u ottiċi

12

27

Manifatturar ta’ tagħmir elettriku

13

28

Manifatturar ta’ makkinarju u tagħmir n.e.c.

14

29-30

Manifatturar ta’ tagħmir għat-trasport

15

31-33

Manifatturar ta’ għamara; manifatturar ieħor; tiswija u installazzjoni ta’ makkinarju u tagħmir

16

35

Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata

17

36-39

Provvista ta’ ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u attivitajiet ta’ rimedjazzjoni

18

41-43

Kostruzzjoni

19

45-47

Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

20

49-53

Trasport u ħażna

21

55-56

Akkommodazzjoni u attivitajiet ta’ servizzi marbuta mal-ikel

22

58-60

Pubblikazzjoni, attivitajiet awdjoviżivi u dawk marbuta max-xandir

23

61

Telekomunikazzjonijiet

24

62-63

Programmar ta’ kompjuter, konsulenza u attivitajiet relatati; attivitajiet ta’ servizz tal-informatika

25

64-66

Attivitajiet finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

26

68

Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli

26a

 

Li minnhom: kirjiet imputabbli ta’ binjiet okkupati mis-sidien

27

69-71

Attivitajiet legali u dawk marbuta mal-kontabilità; attivitajiet tal-kwartieri ġenerali; attivitajiet ta’ konsulenza dwar ġestjoni; attivitajiet ta’ arkitettura u ta’ inġinerija; ittestjar u analiżi tekniċi

28

72

Riċerka xjentifika u żvilupp

29

73-75

Reklamar u riċerka dwar is-suq; attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi; attivitajiet veterinarji

30

77-82

Attivitajiet ta’ servizz amministrattiv u ta’ sostenn

31

84

Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja

32

85

Edukazzjoni

33

86

Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem

34

87-88

Attivitajiet ta’ ħidma soċjali

35

90-93

Arti, divertiment u rikreazzjoni

36

94-96

Attivitajiet oħra ta’ servizz

37

97-98

Attivitajiet ta’ persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; attivitajiet mhux iddifferenzjati li jipproduċu oġġetti u servizzi minn persuni tad-dar għall-użu individwali tagħhom

38

99

Attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali


A*64

Nru. tas-Sekwenza

Id-diviżjonijiet tan-NACE Rev. 2

Deskrizzjoni

1

01

Produzzjoni tal-ħxejjex u tal-annimali, kaċċa u attivitajiet ta’ servizz relatati

2

02

Forestrija u qtugħ ta’ siġar għall-injam

3

03

Sajd u akwakultura

4

05-09

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri

5

10-12

Manifatturar ta’ prodotti tal-ikel, xorb u tabakk

6

13-15

Manifatturar ta’ tessuti, ħwejjeġ li jintlibsu, u prodotti tal-ġilda

7

16

Manifatturar ta’ injam u prodotti tal-injam u tas-sufra, ħlief għal għamara; manifatturar ta’ oġġetti tat-tiben u ta’ materjali tat-trizza

8

17

Manifatturar ta’ karta u prodotti tal-karti

9

18

Stampar u riproduzzjoni ta’ midja rreġistrata

10

19

Manifatturar ta’ kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

11

20

Manifatturar ta’ kimiċi u prodotti kimiċi

12

21

Manifatturar ta’ prodotti farmaċewtiċi bażiċi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi

13

22

Manifatturar ta’ prodotti tal-lakstu u tal-plastik

14

23

Manifatturar ta’ prodotti minerali oħra li mhumiex metalliċi

15

24

Manifatturar ta’ metalli bażiċi

16

25

Manifatturar ta’ prodotti tal-metall iffabbrikat, ħlief għal makkinarju u tagħmir

17

26

Manifatturar ta’ kompjuter, prodotti elettroniċi u ottiċi

18

27

Manifatturar ta’ tagħmir elettriku

19

28

Manifatturar ta’ makkinarju u tagħmir n.e.c.

20

29

Manifatturar ta’ vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers

21

30

Manifatturar ta’ tagħmir ieħor ta’ trasport

22

31-32

Manifatturar tal-għamara; manifatturar ieħor

23

33

Tiswija u installazzjoni ta’ makkinarju u tagħmir

24

35

Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kkondizzjonata

25

36

Il-ġbir, it-trattament u l-provvista tal-ilma

26

37-39

Sistema ta’ drenaġġi; attivitajiet ta’ ġbir u trattament tal-iskart u disponiment minnu; irkupru ta’ materjali; attivitajiet ta’ rimedjazzjoni u servizzi oħra ta’ ġestjoni tal-iskart

27

41-43

Kostruzzjoni

28

45

Kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut u tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

29

46

Kummerċ bl-ingrossa, ħlief għall-vetturi bil-mutur u muturi

30

47

Kummerċ bl-imnut, ħlief għall-vetturi bil-mutur u muturi

31

49

Trasport minn fuq l-art u trasport minn ġol-katusi

32

50

Trasport fuq l-ilma

33

51

Trasport bl-ajru

34

52

Il-ħżin tal-merkanzija u attivatijiet ta’ sostenn għat-trasportazzjoni

35

53

Attivitajiet ta’ posta u dawk ta’ kurjer

36

55-56

Akkomodazzjoni; attivitajiet ta’ servizzi marbuta mal-ikel u x-xorb

37

58

Attivitajiet ta’ pubblikazzjoni

38

59-60

Produzzjoni ta’ films, vidjow u programmi televiżivi, attivitajiet ta’ reġistrazzjoni awdjo u pubblikazzjoni ta’ mużika; attivitajiet ta’ programmazzjoni u xandir

39

61

Telekomunikazzjonijiet

40

62-63

Programmar ta’ kompjuter, konsulenza u attivitajiet relatati; attivitajiet ta’ servizz tal-informatika

41

64

Attivitajiet ta’ servizzi finanzjarji, ħlief għal fondi ta’ assigurazzjoni u pensjoni

42

65

Assigurazzjoni, assigurazzjoni mill-ġdid u fondi tal-pensjoni, ħlief għas-sigurtà soċjali obbligatorja

43

66

Attivitajiet awżiljarji għal attivitajiet ta’ servizzi finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

44

68

Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli

44a

 

li minnhom: kirjiet imputabbli ta’ binjiet okkupati mis-sidien

45

69-70

Attivitajiet legali u dawk marbuta mal-kontabilità; attivitajiet tal-kwartieri ġenerali; attivitajiet ta’ konsulenza dwar ġestjoni

46

71

Attivitajiet ta’ arkitettura u ta’ inġinerija ittestjar u analiżi tekniċi

47

72

Riċerka xjentifika u żvilupp

48

73

Reklamar u riċerka dwar is-suq

49

74-75

Attivitajiet oħra professjonali xjentifiċi u tekniċi; attivitajiet veterinarji

50

77

Attivitajiet ta’ kiri u ta’ twillija

51

78

Attivitajiet marbuta mal-impjieg

52

79

Aġenziji tal-ivjaġġar, operaturi tal-vjaġġi u servizzi ta’ riservazzjoni u attivijitajiet relatati

53

80-82

Attivitajiet ta’ sigurtà u ta’ investigazzjoni; servizzi fir-rigward ta’ binjiet u attivitajiet marbuta ma’ pajsaġġ; amministrazzjoni ta’ uffiċċji, sostenn għal uffiċċji u attivitajiet oħra ta’ sostenn għal negozju

54

84

Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja

55

85

Edukazzjoni

56

86

Attivitajiet marbuta mas-saħħa tal-bniedem

57

87-88

Attivitajiet ta’ ħidma soċjali

58

90-92

Attivitajiet kreattivi, marbuta mal-arti u divertiment; libreriji, arkivji, mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra; attivitajiet tal-logħob tal-flus u l-imħatri

59

93

Attivitajiet ta’ sport u attivitajiet ta’ mogħdija ta’ żmien u rikreazzjoni

60

94

Attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet ta’ sħubija

61

95

Tiswija ta’ kompjuters u oġġetti personali u għad-dar

62

96

Attivitajiet oħra ta’ servizz personali

63

97-98

Attivitajiet ta’ persuni tad-dar bħala persuni li jimpjegaw; attivitajiet mhux iddifferenzjati li jipproduċu oġġetti u servizzi minn persuni tad-dar għall-użu individwali tagħhom

64

99

Attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali


P*3

Nru. tas-Sekwenza

It-taqsimiet tas-CPA 2008

Deskrizzjoni

1

A

Prodotti tal-agrikoltura, forestrija u sajd

2

B, C, D, E u F

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri; prodotti manifatturati; ġestjoni tal-elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata; provvista ta’ ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u servizzi ta’ rimedjazzjoni; kostruzzjonijiet u xogħolijiet ta’ kostruzzjoni

3

G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T u U

Servizzi


P*10

Nru. tas-Sekwenza

It-taqsimiet tas-CPA 2008

Deskrizzjoni

1

A

Prodotti tal-agrikoltura, forestrija u sajd

2

B, C, D u E

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri; prodotti manifatturati; ġestjoni tal-elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata; provvista tal-ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u servizzi ta’ rimedjazzjoni

2a

C

Li minnhom: prodotti manifatturati

3

F

Kostruzzjonijiet u xogħlijiet ta’ kostruzzjoni

4

G, H u I

Servizzi ta’ kummerċ tal-operaturi ekonomiċi u tal-konsumaturi; servizzi ta’ tiswija ta’ vetturi bil-mutur u ta’ muturi; servizzi ta’ trasportazzjoni u ħażna; akkomodazzjoni u servizzi marbuta mal-ikel

5

J

Servizzi tal-informazzjoni u komunikazzjoni

6

K

Servizzi finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

7

L

Servizzi relatati ma’ bini immobbli

8

M u N

Servizzi professjonali, xjentifiċi u tekniċi; servizzi amministrattivi u ta’ sostenn

9

O, P, u Q

Servizzi ta’ amministrazzjoni u difiża pubblika; servizzi obbligatorji ta’ sigurtà soċjali; servizzi ta’ edukazzjoni; servizzi marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali

10

R, S, T u U

Servizzi ta’ arti, divertiment u rikreazzjoni, tiswija ta’ oġġetti tad-dar u servizzi oħra


P*21

Nru. tas-Sekwenza

It-taqsima tas-CPA 2008

Id-diviżjonijiet tas-CPA 2008

Deskrizzjoni

1

A

01-03

Prodotti tal-agrikoltura, forestrija u sajd

2

B

05-09

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri

3

C

10-33

Prodotti manifatturati

4

D

35

Elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata

5

E

36-39

Provvista ta’ ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u servizzi ta’ rimedjazzjoni

6

F

41-43

Kostruzzjonijiet u xogħlijiet ta’ kostruzzjoni

7

G

45-47

Servizzi ta’ kummerċ tal-operaturi ekonomiċi u tal-konsumaturi; servizzi ta’ tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

8

H

49-53

Servizzi ta’ trasportazzjoni u ta’ ħażna

9

I

55-56

Akkomodazzjoni u servizzi marbuta mal-ikel

10

J

58-63

Servizzi tal-informazzjoni u komunikazzjoni

11

K

64-66

Servizzi finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

12

L

68

Servizzi relatati ma’ bini mmobbli

13

M

69-75

Servizzi prrofessjonali, xjentifiċi u tekniċi

14

N

77-82

Attivitajiet amministrattivi u ta’ sostenn

15

O

84

Servizzi ta’ amministrazzjoni u difiża pubblika; servizzi obbligatorji ta’ sigurtà soċjali

16

P

85

Servizzi fl-edukazzjoni

17

Q

86-88

Servizzi marbuta mas-saħħa tal-bniedem u mal-ħidma soċjali

18

R

90-93

Arti, divertiment u rikreazzjoni

19

S

94-96

Servizzi oħra

20

T

97-98

Servizzi tal-persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; oġġetti u servizzi mhux iddifferenzjati prodotti mill-persuni tad-dar għall-użu individwali tagħhom

21

U

99

Servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali


P*38

Nru. tas-Sekwenza

Id-diviżjonijiet tas-CPA 2008

Deskrizzjoni

1

01-03

Prodotti tal-agrikoltura, forestrija u sajd

2

05-09

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri

3

10-12

Prodotti tal-ikel, xorb u tabakk

4

13-15

Tessuti, ħwejjeġ li jintlibsu u prodotti tal-ġilda

5

16-18

Prodotti tal-injam u tal-karti, u servizzi tal-istampar

6

19

Kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

7

20

Kimiċi u prodotti kimiċi

8

21

Prodotti bażiċi farmaċewtiċi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi

9

22-23

Prodotti tal-lakstu u tal-plastik, u prodotti minerali oħra li mhumiex metalliċi

10

24-25

Prodotti ta’ metalli bażiċi u ta’ prodotti tal-metall iffabbrikat, ħlief għal makkinarju u tagħmir

11

26

Kompjuter, prodotti elettroniċi u ottiċi

12

27

Tagħmir tal-elettriku

13

28

Makkinarju u tagħmir n.e.c.

14

29-30

Tagћmir ta’ trasport

15

31-33

Gћamara; oġġetti manifatturati oħrajn; servizzi ta’ tiswija u ta’ installazzjoni ta’ makkinarju u tagħmir

16

35

Elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata

17

36-39

Provvista ta’ ilma; sistemi ta’ drenaġġi, ġestjoni ta’ skart u servizzi ta’ rimedjazzjoni

18

41-43

Kostruzzjonijiet u xogħlijiet ta’ kostruzzjoni

19

45-47

Servizzi ta’ kummerċ tal-operaturi ekonomiċi u tal-konsumaturi; servizzi ta’ tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

20

49-53

Servizzi ta’ trasportazzjoni u ħażna

21

55-56

Akkomodazzjoni u servizzi marbuta mal-ikel

22

58-60

Pubblikazzjoni, servizzi awdjoviżivi u dawk marbuta max-xandir

23

61

Servizzi ta’ telekomunikazzjoni

24

62-63

Programmar tal-kompjuter, konsulenza u servizzi relatati; servizzi ta’ informazzjoni

25

64-66

Servizzi finanzjarji u ta’ assigurazzjoni

26

68

Servizzi relatati ma’ bini immobbli

26a

 

Li minnhom: kirjiet imputabbli ta’ binjiet okkupati mis-sidien

27

69-71

Servizzi legali u ta’ kontabilità servizzi tal-kwartieri ġenerali; servizzi ta’ konsulenza dwar ġestjoni; servizzi ta’ arkitettura u inġinerija; servizzi ta’ ttestjar u analiżi tekniċi

28

72

Servizzi ta’ riċerka u żvilupp xjentifiċi

29

73-75

Servizzi ta’ reklamar u riċerka dwar is-suq; servizzi oħrajn professjonali, xjentifiċi u tekniċi; servizzi veterinarji

30

77-82

Attivitajiet amministrattivi u ta’ sostenn

31

84

Servizzi ta’ amministrazzjoni u difiża pubblika; servizzi obbligatorji ta’ sigurtà soċjali

32

85

Servizzi fl-edukazzjoni

33

86

Servizzi mas-saħħa tal-bniedem

34

87-88

Servizzi ta’ ħidma soċjali

35

90-93

Servizzi ta’ arti, divertiment u rikreazzjoni

36

94-96

Servizzi oħra

37

97-98

Servizzi ta’ persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; oġġetti u servizzi mhux iddifferenzjati prodotti mill-persuni tad-dar għall-użu individwali tagħhom

38

99

Servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali


P*64

Nru. tas-Sekwenza

Id-diviżjonijiet tas-CPA 2008

Deskrizzjoni

1

01

Prodotti tal-agrikoltura, il-kaċċa u servizzi relatati

2

02

Prodotti tal-forestrija, u qtugħ ta’ siġar għall-injam u servizzi relatati

3

03

Ħut u prodotti tas-sajd oħrajn; prodotti tal-akwakultura; servizzi ta’ sostenn għas-sajd

4

05-09

Xogħol fil-minjieri u l-barrieri

5

10-12

Prodotti tal-ikel; xorb; prodotti tat-tabakk

6

13-15

Tessuti; ħwejjeġ li jintlibsu; prodotti tal-ġilda u oħrajn relatati

7

16

Injam u prodotti tal-injam u s-sufra, ħlief għal għamara; oġġetti tat-tiben u materjali tat-trizza

8

17

Karta u prodotti tal-karta

9

18

Servizzi tal-istampar u tar-reġistrazzjoni

10

19

Kokk u prodotti taż-żejt irraffinat

11

20

Kimiċi u prodotti kimiċi

12

21

Prodotti bażiċi farmaċewtiċi u preparazzjonijiet farmaċewtiċi

13

22

Prodotti tal-lastku u tal-plastik

14

23

Prodotti oћra minerali li m’humiex metallici

15

24

Metalli bażiċi

16

25

Prodotti fabbrikati mill-metall, ħlief għall-makkinarju u tagħmir

17

26

Kompjuter, prodotti elettroniċi u ottiċi

18

27

Tagħmir tal-elettriku

19

28

Makkinarju u tagħmir n.e.c.

20

29

Vetturi bil-mutur, trejlers u semitrejlers

21

30

Tagħmir ieħor tat-trasport

22

31-32

Gћamara; oġġetti manifatturati oħrajn

23

33

Servizzi ta’ tiswija u installazzjoni ta’ makkinarju u tagħmir

24

35

Elettriku, gass, fwar u arja kkundizzjonata

25

36

Ilma naturali; trattament tal-ilma u servizzi ta’ provvista

26

37-39

Servizzi ta’ sistemi ta’ drenaġġi; tajn tad-drenaġġ; servizzi tal-ġbir u trattament tal-iskart u disponiment minnu; servizzi ta’ rkupru ta’ materjali; servizzi ta’ rimedjazzzjoni u servizzi oħrajn tal-ġestjoni tal-iskart

27

41-43

Kostruzzjonijiet u xogħlijiet ta’ kostruzzjoni

28

45

Servizzi ta’ negozju bl-ingrossa u bejgħ bl-imnut u tiswija ta’ vetturi bil-mutur u muturi

29

46

Servizzi fil-qasam tan-negozju bl-ingrossa, ħlief għal vetturi bil-mutur u muturi

30

47

Servizzi ta’ negozju bl-imnut, ħlief għal vetturi bil-mutur u muturi

31

49

Servizzi ta’ trasport bl-art u servizzi ta’ trasport permezz ta’ linji ta’ pajpijiet

32

50

Servizzi ta’ transport fuq l-ilma

33

51

Servizzi tat-trasport bl-ajru

34

52

Il-ħżin tal-merkanzija u servizzi ta’ sostenn għat-trasportazzjoni

35

53

Servizzi ta’ posta u dawk tal-kurjer

36

55-56

Akkomodazzjoni u servizzi marbuta mal-ikel

37

58

Servizzi ta’ pubblikazzjoni

38

59-60

Servizzi ta’ produzzjoni ta’ films vidjow u programmi televiżivi, reġistrazzjoni awdjo u pubblikazzjoni tal-mużika; servizzi tal-ipprogrammar u dawk marbuta max-xandir

39

61

Servizzi ta’ telekomunikazzjoni

40

62-63

Programmar tal-kompjuter, konsulenza u servizzi relatati; servizzi ta’ informazzjoni

41

64

Servizzi finanzjarji, ħlief għal fondi tal-assigurazzjoni u tal-pensjoni

42

65

Servizzi ta’ assigurazzjoni, assigurazzjoni mill-ġdid u fondi tal-pensjoni, ħlief għas-sigurtà soċjali obbligatorja

43

66

Servizzi awżiljarji għal servizzi finanzjarji u servizzi tal-assigurazzjoni

44

68

Servizzi relatati ma’ bini immobbli

44a

 

li minnhom: kirjiet imputabbli ta’ binjiet okkupati mis-sidien

45

69-70

Servizzi legali u ta’ kontabilità; servizzi ta’ kwartieri ġenerali; servizzi ta’ konsulenza fil-ġestjoni

46

71

Servizzi ta’ arkitettura u inġinerija; servizzi ta’ ttestjar u analiżi tekniċi

47

72

Servizzi ta’ riċerka u żvilupp xjentifiċi

48

73

Servizzi ta’ reklamar u riċerka dwar is-suq

49

74-75

Servizzi oħrajn professjonali, xjentifiċi u tekniċi; servizzi veterinarji

50

77

Servizzi ta’ kiri u ta’ twillija

51

78

Servizzi ta’ impjieg

52

79

Aġenziji tal-ivjaġġar, operaturi tal-vjaġġi u servizzi ta’ riservazzjoni u servizzi relatati

53

80-82

Servizzi ta’ sigurtà u investigazzjoni; servizzi fir-rigward ta’ binjiet u pajsaġġ; amministrazzjoni ta’ uffiċċji, sostenn għal uffiċċji u negozju ieħor

54

84

Servizzi ta’ amministrazzjoni u difiża pubblika; servizzi obbligatorji ta’ sigurtà soċjali

55

85

Servizzi fl-edukazzjoni

56

86

Servizzi marbuta mas-saħħa tal-bniedem

57

87-88

Servizzi ta’ kura residenzjali; servizzi ta’ ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni

58

90-92

Servizzi kreattivi, fl-arti u d-divertiment; servizzi ta’ libreriji, arkivji, mużewijiet u servizzi kulturali oħrajn; servizzi tal-logħob tal-flus u l-imħatri

59

93

Servizzi sportivi u servizzi ta’ żmien u rikreazzjoni

60

94

Servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet ta’ sħubija

61

95

Servizzi ta’ tiswija ta’ kompjuters u oġġetti personali u tad-dar

62

96

Servizzi personali oħrajn

63

97-98

Servizzi ta’ persuni tad-dar bħala persuni li jħaddmu; oġġetti u servizzi mhux iddifferenzjati pprodotti minn persuni tad-dar għall-użu individwali tagħhom

64

99

Servizzi pprovduti minn organizzazzjonijiet u entitajiet ekstraterritorjali


AN_F6: Analiżi tal-assi fissi

Kategorija tal-assi

Deskrizzjoni

AN.1111

djar

AN.1112

bini u l-istrutturi l-oħra

AN.11131

tagħmir tat-trasport

AN.11132

makkinarju u tagħmir ieħor

AN.1114

assi kkultivati

AN.112

assi fissi li mhumiex tanġibbli


AN_F6†: Analiżi tal-assi fissi

Kategorija tal-assi

Deskrizzjoni

AN.1111

djar

AN.1112

bini u l-istrutturi l-oħra

AN.11131

tagħmir tat-trasport

AN.11132

makkinarju u tagħmir ieħor

li minnhom: AN.111321

makkinarju u tagħmir goff tal-uffiċċju

li minnhom AN.111322

tagħmir tar-radju, tat-televiżjoni u tal-komunikazzjoni

AN.1114

assi kkultivati

AN.112

assi fissi li mhumiex tanġibbli

li minnhom: AN.1122

softwer tal-kompjuter”