9.7.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 174/18


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 600/2010

tat-8 ta’ Lulju 2010

li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ żidiet u modifikazzjonijiet tal-eżempji ta’ varjetajiet li jiġu minn xulxin jew prodotti oħra li għalihom japplika l-istess MRL

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq l-ikel u l-għalf li joriġina mill-pjanti u mill-annimali, u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1)

Numru ta’ Stati Membri talbu l-modifiki żgħar u żidiet fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005, fil-kolonna “Eżempji ta’ varjetajiet li jiġu minn xulxin jew prodotti oħrajn li għalihom japplika l-istess MRL”.

(2)

Dawn il-modifiki u żidiet jeħtieġ li jiġu inklużi fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 il-frott, il-ħxejjex u ċ-ċereali l-ġodda li saru disponibbli fis-swieq tal-Istati Membri.

(3)

Huwa xieraq li jiżdiedu l-frott, il-ħxejjex, iċ-ċereali u l-prodotti mill-annimali li jidhru hawn taħt: il-minneola, il-pruna salvaġġa, l-għollieq tal-Artiku, il-lampun ħelu, il-fisalis, il-lajmkwat, il-mangostijn, il-pitaja ħelwa (il-pitaja ħamra), it-tiger nut (iċ-ċufa), il-kiwiberry, l-għeruq tal-lovage (Levisticum officinale), l-għeruq tal-anġelika, l-għeruq tal-ġenzjana, it-tadama tas-siġra, il-gojiberry, il-wolfberry, iċ-ċoj sum, il-kale (speċje ta’ kaboċċa li ma tiffurmax qalba) portugiż, il-kaboċċa portugiża, il-weraq tal-piżelli u tar-ravanell, l-ispinaċi amaranthus u ż-żeriegħa tagħha, il-ħaxixa tal-irmied (Salsola soda), iż-żerriegħa tal-Cucurbitaceae minbarra dawk tal-qara’, tal-kwinoa, il-fjur tas-sebuqa, il-weraq tal-ġinkgo, il-fjuri li jistgħu jittieklu, in-nagħniegħ u l-annimali tal-kaċċa. L-għeneb tal-muntanja (Vaccinium vitis-idaea) jitressaq mill-kategorija tal-blueberries (Vaccinium myrtillus) għall-kategorija tal-cranberries (Vaccinium oxycoccus). L-isem bil-Latin tal-għeneb jitbiddel skont in-nomenklatura internazzjonali.

(4)

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(5)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali u la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma opponewhom,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 għandu jinbidel bit-test fl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u hu applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Lulju 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.


ANNESS

“ANNESS I

Prodotti li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali msemmija fl-Anness 2(1)

Numru tal-kodiċi (1)

Gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs

Eżempji ta’ prodotti individwali fi ħdan il-gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs

Isem Xjentifiku (2)

Eżempji ta’ varjetajiet relatati jew prodotti oħrajn inklużi fid-definizzjoni li għaliha japplika l-istess MRL

Partijiet mill-prodotti li għalihom japplikaw l-MRLs

0100000

1.

FROTT FRISK JEW IFFRIŻAT; ĠWIEŻ

 

 

 

 

0110000

(i)

Frott taċ-ċitru

 

 

 

Il-prodott sħiħ

0110010

 

Grejpfrut

Citrus paradisi

Shaddocks, pomelos, sweeties, tangelo (minbarra l-minneola), ugli u ibridi oħra

 

0110020

 

Larinġ

Citrus sinensis

Bergamott, larinġ qares, kinotto u ibridi oħra

 

0110030

 

Lumi

Citrus limon

Tronġ, lumi

 

0110040

 

Xkomp (lajm)

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandolin

Citrus reticulata

Klementini, mandolin, il-minneola u ibridi oħra

 

0110990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0120000

(ii)

Ġwież tas-siġar (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tal-qoxra (minbarra l-qastan)

0120010

 

Lewż

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Ġewż tal-Brażil

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Ġewż tal-anakardju

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Qastan

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Ġewż tal-Indi

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Ġellewż

Corylus avellana

Filbert

 

0120070

 

Makadamja

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Ġwież tal-Pekan

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Ġwież tal-arznu

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaċċi

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Ġewż

Juglans regia

 

 

0120990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0130000

(iii)

Frott pomum

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija taz-zkuk

0130010

 

Tuffieħ

Malus domesticus

Tuffieħ selvaġġ (Malus sylvestris)

 

0130020

 

Lanġas

Pyrus communis

Lanġas Orjentali

 

0130030

 

Sfarġel

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Naspli (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Naspla tal-Ġappun (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0140000

(iv)

Frott tal-għadma

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija taz-zkuk

0140010

 

Berquq

Prunus armenica

 

 

0140020

 

Ċiras

Prunus avium

Ċiras ħelu, ċiras qares

 

0140030

 

Lanġas

Prunus persica

Nuċiprisk u ibridi simili

 

0140040

 

Għanbaqar

Prunus domestica

Pruna għanbaqra, mirabelle, pruna salvaġġa

 

0140990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0150000

(v)

Frott tal-bosk u frott żgħir

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija ta’ qiegħ iz-zokk u taz-zkuk ħlief fil-każ tal-passolina: frott biz-zkuk.

0151000

(a)

Għeneb tal-ikel u tal-inbid

 

 

 

 

0151010

 

Għeneb tal-ikel

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Għeneb tal-inbid

Vitis vinifera

 

 

0152000

(b)

Frawli

 

Fragaria spp

 

 

0153000

(c)

Frott tal-kannamiela

 

 

 

 

0153010

 

Tut

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Dewberries

Rubus ceasius

Loganberries, Boysenberries, u cloudberries

 

0153030

 

Lampun

Wineberries

Wineberries, għollieq tal-Artiku/lampun, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0154000

(d)

Frott tal-bosk u frott żgħir ieħor

 

 

 

 

0154010

 

Blueberries

Vaccinium spp except V. macrocarpon and V. vitis-idaea

Mirtill

 

0154020

 

Cranberries

Vaccinium macrocarpon and V.vitis-idaea

għeneb tal-muntanja (bilberries/mirtill aħmar)

 

0154030

 

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Gooseberries

Ribes uva-crispa

Inklużi l-ibridi ma’ speċi oħra ta’ ribes

 

0154050

 

Warda Skocciża

Rosa canina

 

 

0154060

 

Ċawsli (4)

Morus spp

arbutus berry

 

0154070

 

Azarole (4) (naspla Mediterranja)

Crataegus azarolus

Kiwiberry (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Frott tas-sebuqa (4)

Sambucus nigra

Black chokeberry (appleberry), mountain ash, azarole, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries, u frott tal-bosk ieħor

 

0154990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0160000

(vi)

Diversi tipi ta’ frott

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija taz-zkuk jew ta’ qiegħ iz-zokk (ananas)

0161000

(a)

Qoxra li tittiekel

 

 

 

 

0161010

 

Tamal

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Tin

Ficus carica

 

 

0161030

 

Żebbuġ tal-ikel

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumquats (4)

Fortunella species

Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambola (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (4) (għanbaqar ta’ Ġava),

Syzygium cumini

Tuffieħa ta’ Ġava (water apple), pomerac, rose apple, ċirasa Brażiljana ċirasa tas-Surinam (grumichama Eugenia uniflora),

 

0161990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0162000

(b)

qoxra li ma tittikilx, żgħira

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liċċi (lychee)

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan (liċċi bis-suf), mangosteen

 

0162030

 

Frotta tal-passjoni

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Bajtar tax-xewk (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Tuffieħa stilla (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Frotta tal-kaki (4) (Kaki tal-Virġinja)

Diospyros virginiana

Sapote sewda, bajda, ħadra, safra (canistel), u mammey

 

0162990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0163000

(c)

qoxra li ma tittikilx, kbira

 

 

 

 

0163010

 

Avokado

Persea americana

 

 

0163020

 

Banana

Musa paradisica

Banana nanija, pjantaġġni, bananito

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papaja

Carica papaya

 

 

0163050

 

Rummien

Punica granatum

 

 

0163060

 

Ċerimoja (4)

Annona cherimola

Custard apple, sugar apple (sweetsop), llama u Annonnaceae oħra ta’ daqs medju

 

0163070

 

Guwava (4)

Psidium guajava

Pitaja ħamra jew ħelwa (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Frotta tas-siġra tal-ħobż (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Il-frotta tal-annona (4) (guanbana),

Annona muricata

 

 

0163990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0200000

2.

ĦAXIX FRISK JEW IFFRIŻAT;

 

 

 

 

0210000

(i)

Ħxejjex tal-għeruq jew bit-tuberi

 

 

 

Prodott sħiħ wara li jitneħħa qiegħ iz-zokk (jekk ikun hemm) u l-fdalijiet tal-ħamrija permezz tat-tlaħliħ jew it-tfarfir

0211000

(a)

Patata

 

Tuberi Solanum Spp

 

 

0212000

(b)

ħxejjex tropikali bl-għeruq u bit-tuberi

 

 

 

 

0212010

 

Cassava

Manihot esculenta

Dasheen, eddoe (Japanese taro), tannia

 

0212020

 

Patata ħelwa

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jamm

Dioscorea sp.

Potato bean (yam bean), Mexican yam bean

 

0212040

 

Ararut (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Oħrajn (3)  (4)

 

 

 

0213000

(c)

Ħxejjex oħra tal-għeruq u bit-tuberi minbarra l-pitrava zokkrija

 

 

 

 

0213010

 

Pitrava zokkrija

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Karrotti

Daucus carota

 

 

0213030

 

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Għerq il-mustarda

Armoracia rusticana

L-għeruq tal-anġelika, tal-lovage, tal-ġenzjana

 

0213050

 

Artiċokk

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Zunnarija bajda

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Tursin tal-għeruq

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ravanell

Raphanus sativus var. saitvus

Ravanell iswed, ravanell Ġappuniż, ravanell żgħir u varjetajiet simili, tiger nut (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Sassefrika

Tragopogon porrifolius

Scorzonera, sassefrika Spanjola (Spanish oysterplant)

 

0213100

 

Swedes

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Turnip (xorta ta’ Brassica)

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0220000

(ii)

Ħxejjex tal-basla

 

 

 

Prodott sħiħ wara li titneħħa l-ġilda li tinqala’ b’ħeffa u l-ħamrija (jekk ikun niexef) jew tal-għeruq u l-ħamrija (jekk ikun frisk)

0220010

 

Tewm

Allium sativum

 

 

0220020

 

Basal

Allium cepa

Basal silverskin

 

0220030

 

Xalotti

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Spring onions

Allium cepa

Basla ta’ Wales u varjetajiet simili

 

0220990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0230000

(iii)

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija taz-zkuk (fil-każ tal-qamħ ħelu mingħajr il-fosdqa u fil-każ tal-fisalis mingħajr is-sepali)

0231000

(a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

 

Tadam

Lycopersicum esculentum

Tadam ċiras, tadam tas-siġra, il-Fisalis, il-goġiberri, il-wolfberry (Lycium barbarum u L. chinense)

 

0231020

 

Bżar

Capsicum annuum, var. grossum and var. longum

Bżar aħmar

 

0231030

 

Brunġiel

Solanum melongena

Pepino

 

0231040

 

Okra, lady’s fingers

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0232000

(b)

Kukurbiti - tal-qoxra li tittiekel

 

 

 

 

0232010

 

Ħjar

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Ħjar żgħir għall-immarinat (Gherkins)

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Qarabagħli żgħir

Cucurbita pepo var. melopepo

Summer squash, qara’ (patisson)

 

0232990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0233000

(c)

Kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

 

 

 

0233010

 

Bettieħ

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Qara’

Cucurbita maxima

Qargħa ħamra

 

0233030

 

Dulliegħ

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0234000

(d)

Qamħ ħelu

 

Zea mays var. sacharata

 

Il-qlub fuq il-bezzun tal-qamħ mingħajr il-qxur

0239000

(e)

Ħxejjex tal-frott oħra

 

 

 

 

0240000

(iv)

Ħxejjex brassika

 

 

 

 

0241000

(a)

Brassika li tagħmel il-fjuri

 

 

 

Baqta biss

0241010

 

Brokkoli

Brassica oleracea

Calabrese, brokkoli Ċiniżi, broccoli raab

 

0241020

 

Pastard

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0242000

(b)

Brassika bir-ras

 

 

 

Pjanta sħiħa wara t-tneħħija tal-għeruq u l-weraq midbiela

0242010

 

Brussels Sprouts

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Buttuni tal-kaboċċa biss

0242020

 

Kaboċċa tar-ras

Brassica oleracea convar. capitata

Kaboċċa bir-ras ippuntata, kaboċċa ħamra, kaboċċa mfelfla (savoy), kaboċċa bajda

 

0242990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0243000

(c)

Brassika bil-weraq

 

 

 

Pjanta sħiħa wara t-tneħħija tal-għeruq u l-weraq midbiela

0243010

 

Kaboċċa Ċiniża

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Mustarda Indjana (Ċiniża) pak choi, kaboċċa ċatta Ċiniża (tai goo choi), kaboċċa ta’ peking (pe-tsai)

 

0243020

 

Kale

Brassica oleracea convar. Acephalea

Borecole (kale innukklat) collards, Kale Portugiż, Kaboċċa Portugiża, cow cabbage

 

0243990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0244000

(d)

Ġidra

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tal-għeruq, u tal-ħamrija li tkun baqgħet mwaħħla

0250000

(v)

Ħxejjex tal-weraq u ħwawar friski

 

 

 

Pjanta sħiħa wara t-tneħħija tal-għeruq u l-weraq midbiel ta’ barra, u l-ħamrija li jkun fadal

0251000

(a)

Il-ħass u ħxejjex oħra tal-insalata inklużi l-Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Ħass tal-ħaruf

Valerianella locusta

Cornsalad Taljan

 

0251020

 

Ħass

Lactuca sativa

Ħass ikkabboċjat, lollo rosso, ħass iceberg, ħass romaine (cos)

 

0251030

 

Scarole (indivja tal-werqa wiesgħa)

Cichorium endiva

Ċikwejra selvaġġa, ċikwejra tal-werqa ħamra, radicchio, indivja tal-weraq innukklat, sugar loaf

 

0251040

 

Krexxuni (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Krexxuni tal-art (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Aruka (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Aruka selvaġġa

 

0251070

 

Mustarda ħamra (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Weraq u nebbieta tal-Brassica spp. (4), inklużi l-weraq tat-turnip

Brassica spp.

Mizuna, weraq tal-piselli u tar-ravanell u pjanti oħra tal-familja brassica bil-weraq żgħir (pjanti li jinħasdu sal-istadju fejn ikollhom l-ewwel 8 werqat)

 

0251990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0252000

(b)

Spinaċi u simili (weraq)

 

 

 

 

0252010

 

Spinaċi

Spinacia oleracea

Spinaċi tan-New Zealand, spinaċi amaranthus

 

0252020

 

Burdlieqa (4)

Portulaca oleracea

Burdlieqa tax-xitwa (miner’s lettuce), burdlieqa tal-ġonna, burdlieqa komuni, ħaxixa Ingliża glasswort, Krexxuni (Salsola soda)

 

0252030

 

Weraq tal-pitravi (chard)

Beta vulgaris

Weraq tal-pitravi

 

0252990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0253000

(c)

Weraq tad-dielja (4)

 

Vitis vinifera

 

 

0254000

(d)

Krexxuni tal-ilma

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

(e)

Witloof

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 

 

0256000

(f)

Ħxejjex aromatiċi

 

 

 

 

0256010

 

Maxxita

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Kurrat salvaġġ

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Weraq tal-karfus

Apium graveolens var. seccalinum

Weraq tal-bużbież, weraq tal-kosbor, weraq tax-xibt, weraq tal-ħlewwa, lovage, anġelika, sweet cicely u Apiacea oħrajn.

 

0256040

 

Tursin

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Salvja (4)

Salvia officinalis

Sagħtrija (Satureia hortensis, Satureia montana)

 

0256060

 

Klin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Sagħtar (4)

Thymus spp.

Merdqux, riegnu

 

0256080

 

Ħabaq (4)

Ocimum basilicum

Weraq tal-balzmu, pepermint, nagħniegħ

 

0256090

 

Weraq tar-rand (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Stragun (4)

Artemisia dracunculus

Issopu

 

0256990

 

Oħrajn (3)

 

Fjuri li jittieklu

 

0260000

(vi)

Ħxejjex legumi (friski)

 

 

 

Il-prodott sħiħ

0260010

 

Fażola (bl-imżiewed)

Phaseolus vulgaris

Fażola ħadra, fażola ħamra tixxeblek, slicing bean, yardlong beans

 

0260020

 

Fażola (bla miżwed)

Phaseolus vulgaris

Ful, flageolets, jack bean, lima bean, cowpea

 

0260030

 

Piżelli (bl-imżiewed)

Pisum sativum

Mangetout

 

0260040

 

Piżelli (mingħajr imżiewed)

Pisum sativum

Piżelli tal-ġnien, piżelli ħodor, ċiċri

 

0260050

 

Għads (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0270000

(vii)

Ħxejjex biz-zokk (friski)

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tan-naħa tal-partijiet li qed jiħżienu, tal-ħamrija u tal-għeruq

0270010

 

Spraġ

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardun

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Karfus

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Bużbież

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Qaqoċċ tond

Cynara scolymus

 

Ras il-qaqoċċa sħiħa

0270060

 

Kurrat

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbru

Rheum x hybridum

 

Iz-zkuk wara t-tneħħija tal-għeruq u l-weraq

0270080

 

Rimi tal-pjanta tal-bambu (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Qlub tal-palm (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0280000

(viii)

Faqqiegħ

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tal-ħamrija jew tal-materjal li fih ikun tkabbar

0280010

 

Faqqiegħ ikkoltivat

 

Faqqiegħ komuni (4), Oyster mushroom, Shi-take (4)

 

0280020

 

Faqqiegħ salvaġġ (4)

 

Chanterelle, Tartuf, More, Cep

 

0280990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0290000

(ix)

Alki  (4)

 

 

 

Il-prodott sħiħ wara t-tneħħija tal-weraq midbiela

0300000

3.

ŻRIERAGĦ TAL-LEGUMI MNIXXFA

 

 

 

żrieragħ imnixxfa

0300010

 

Fażola

Phaseolus vulgaris

Ful, navy beans, flageolets, jack beans, lima beans, field beans, cowpeas

 

0300020

 

Għads

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Piżelli

Pisum sativum

Ċiċri, piżelli, ġulbiena

 

0300040

 

Lupini (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0400000

4.

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tal-qxur u l-għadma meta possibbli

0401000

(i)

Żrieragħ taż-żjut

 

 

 

 

0401010

 

Żerriegħa tal-kittien

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Karawett

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Żerriegħa tal-peprin

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Żerriegħa tal-ġulġlien

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Żerriegħa tal-ġirasol

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Żerriegħa tal-kolza

Brassica napus

Żerriegħet il-lift tal-għasafar, turnip rape

 

0401070

 

Żerriegħa tas-sojja

Glycine max

 

 

0401080

 

Żerriegħa tal-mustarda

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Żerriegħa tal-qoton

Gossypium spp.

 

mhux imnittfa

0401100

 

Żerriegħa tal-qara’ aħmar (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Żrieragħ oħrajn tal-cucurbitacea

 

0401110

 

Għosfor (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Fidloqqom (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Camelina sativa (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Żerriegħa tal-qanneb (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Castor bean

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0402000

(ii)

Frott taż-żejt

 

 

 

 

0402010

 

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt (4)

Olea europaea

 

Frotta sħiħa wara t-tneħħija taz-zkuk u tal-ħamrija (jekk ikun hemm)

0402020

 

Ġewż tal-palm (qlub biż-żejt tal-palm) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Frott tal-palm (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0500000

5.

IĊ-ĊEREALI

 

 

 

Sħaħ/ħabb

0500010

 

Xgħir

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Qamħ saraċin

Fagopyrum esculentum

Amaranthus, quinoa

 

0500030

 

Qamħirrun

Zea mays

 

 

0500040

 

Dekkuk (4)

Panicum spp.

Millieġ foxtail, teff

 

0500050

 

Ħafur

Avena sativa

 

 

0500060

 

Ross

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Segala

Secale cereale

 

 

050080

 

Sorgu (4)

Sorghum bicolor

 

 

050090

 

Qamħ

Triticum aestivum, T. durum

Spelt, triticale

 

0500990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0600000

6.

TÈ, KAFÉ, INFUŻJONIJIET ERBALI U KAKAW

 

 

 

 

0610000

(i)

(weraq u zkuk imnixxfa, iffermentat jew mhux, tal-Camellia sinensis)

Camellia sinensis

 

Il-prodott sħiħ

0620000

(ii)

Żrieragħ tal-kafé  (4)

 

 

 

Żrieragħ ħodor

0630000

(iii)

Infużjonijiet erbali  (4) (imnixxfa)

 

 

 

 

0631000

(a)

Fjuri

 

 

 

Fjuri sħaħ wara t-tindif miz-zkuk u l-weraq midbiela

0631010

 

Fjuri tal-Kamumilla

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Fjuri tal-ħibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Petali tal-ward

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Fjuri tal-ġiżimin

Jasminum officinal,

Fjuri tas-sebuqa (Sambucus nigra).

 

0631050

 

Lajm

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0632000

(b)

Weraq

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tindif mill-għeruq u l-weraq midbiela

0632010

 

Weraq tal-frawli

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

Weraq tar-rooibos

Aspalathus spec.

Weraq tal-ġingo

 

0632030

 

Matè (tè tal-Paraguay)

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0633000

(c)

Għeruq

 

 

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tan-naħa ta’ fuq u tal-ħamrija li jkun fadal permezz tat-tlaħliħ jew it-tfarfir

0633010

 

Għeruq tal-Valerjana

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Għeruq tal-ġinseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0639000

(d)

Infużjonijiet erbali oħra

 

 

 

 

0640000

(iv)

Żerriegħa tal-kakaw  (4) (iffermentati jew imnixxfin)

 

Theobroma cacao

 

Żrieragħ wara t-tneħħija tal-qxur

0650000

(v)

Ħarrub  (4)

 

Ceratonia siliqua

 

Prodott sħiħ wara t-tindif miz-zkuk jew minn qiegħ iz-zokk

0700000

7.

ĦOPS (imnixxfa), inklużi pelits tal-ħops u trab mhux ikkonċentrat

 

Humulus lupulus

 

Ġewż imnixxef

0800000

8.

ĦWAWAR (4)

 

 

 

Il-prodott sħiħ, imnixxef

0810000

(i)

Żrieragħ

 

 

 

 

0810010

 

Ħlewwa

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Ħlewwa sewda

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Żerriegħa tal-karfus

Apium graveolens

Żerriegħa tal-Lovage

 

0810040

 

Żerriegħa tal-kosbor

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Żerriegħa tal-kemmun

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Żerriegħa tax-xibt

Anathum graveolens

 

 

0810070

 

Żerriegħa tal-bużbies

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Fenugreek

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Noċemuskata

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0820000

(ii)

Frott u berries

 

 

 

 

0820010

 

Bżar tal-Ġamajka (allspice)

Pimenta dioica

 

 

0820030

 

Bżar tal-ħlewwa (Bżar tal-Ġappun)

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820040

 

Ħlewwa (Caraway)

Carum carvi

 

 

0820050

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820110

 

Berries tal-ġnibru

Juniperus communis

 

 

0820120

 

Bżar iswed u abjad

Piper nigrum

Bżar twil, bżar roża

 

0820130

 

Mżiewed tal-vanilla

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820140

 

Tamar tal-Indja

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0830000

(iii)

Qoxra tas-siġar

 

 

 

 

0830010

 

Kannella

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kassja

 

0830990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0840000

(iv)

Għeruq jew riżomi

 

 

 

 

0840010

 

Għud is-sus/likwirizja

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Żinżel

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Żagħfran tal-Indja/kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Għerq il-mustarda

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0850000

(v)

Rimi

 

 

 

 

0850010

 

Imsiemer tal-qronfo

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kappar

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0860000

(vi)

Stigma tal-fjuri

 

 

 

 

0860010

 

Żagħfran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0870000

(vii)

Aril

 

 

 

 

0870010

 

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

0900000

9.

PJANTI TAZ-ZOKKOR (4)

 

 

 

 

0900010

 

Pitrava (l-għerq)

Beta vulgaris

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tan-naħa ta’ fuq u tal-fdalijiet tal-ħamrija permezz tat-tlaħliħ jew it-tfarfir

0900020

 

Kannamiela

Saccharum officinarum

 

Prodott sħiħ wara t-tindif mill-partijiet li qed jiħżienu, mill-ħamrija u mill-għeruq

0900030

 

Għeruq taċ-ċikwejra (4)

Cichorium intybus

 

Prodott sħiħ wara t-tneħħija tan-naħa ta’ fuq u tal-fdalijiet tal-ħamrija permezz tat-tlaħliħ jew it-tfarfir

0900990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI – ANNIMALI TAL-ART

 

 

 

 

1010000

(i)

Laħam, preparazzjonijiet bil-laħam, l-organi interni, id-demm, ix-xaħmijiet tal-annimali mkessħin jew iffriżati, immellħin, fis-salmura, imnixxfin jew affumikati jew mitħunin b’mod raffinat jew mhux raffinat; prodotti pproċessati oħra, bħaz-zalzett u ikel ippreparat ibbażat fuq dawn il-prodotti

 

 

 

Il-prodott sħiħ jew il-parti minnu biss li hi xaħam (5)

1011000

(a)

Ħnieżer

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Il-Laħam

 

 

 

1011020

 

Xaħam mingħajr dgħif

 

 

 

1011030

 

Fwied

 

 

 

1011040

 

Kliewi

 

 

 

1011050

 

L-interni li jittieklu

 

 

 

1011990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1012000

(b)

Bovini

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Laħam

 

 

 

1012020

 

Xaħam

 

 

 

1012030

 

Fwied

 

 

 

1012040

 

Kliewi

 

 

 

1012050

 

L-interni lijittieklu

 

 

 

1012990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1013000

(c)

Nagħaġ

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Laħam

 

 

 

1013020

 

Xaħam

 

 

 

1013030

 

Fwied

 

 

 

1013040

 

Kliewi

 

 

 

1013050

 

L-interni li jittieklu

 

 

 

1013990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1014000

(d)

Mogħoż

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Laħam

 

 

 

1014020

 

Xaħam

 

 

 

1014030

 

Fwied

 

 

 

1014040

 

Kliewi

 

 

 

1014050

 

L-interni li jittieklu

 

 

 

1014990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1015000

(e)

Żwiemel, ħmir, bgħula jew hinnies

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Laħam

 

 

 

1015020

 

Xaħam

 

 

 

1015030

 

Fwied

 

 

 

1015040

 

Kliewi

 

 

 

1015050

 

L-interni li jittieklu

 

 

 

1015990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1016000

(f)

Tjur tar-razzett -tiġieġ, wiżż, papri, dundjani u fargħuni, ngħam, ħamiem

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Laħam

 

 

 

1016020

 

Xaħam

 

 

 

1016030

 

Fwied

 

 

 

1016040

 

Kliewi

 

 

 

1016050

 

L-interni li jittieklu

 

 

 

1016990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1017000

(g)

Annimali tal-irziezet oħrajn

 

 

Fenek, kangarù, tjur tal-kaċċa

 

1017010

 

Laħam

 

 

 

1017020

 

Xaħam

 

 

 

1017030

 

Fwied

 

 

 

1017040

 

Kliewi

 

 

 

1017050

 

L-interni li jittieklu

 

 

 

1017990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1020000

(ii)

Ħalib u krema, mhux ikkonċentrati, u lanqas ma fihom zokkor jew ħlewwiet miżjuda, butir jew xaħmijiet oħra li ġejjin mill-ħalib, mill-ġobon jew mill-baqta.

 

 

 

Il-prodott sħiħ jew il-parti minnu biss li hi grass (6)

1020010

 

Frat

 

 

 

1020020

 

Nagħaġ

 

 

 

1020030

 

Mogħoż

 

 

 

1020040

 

Żwiemel

 

 

 

1020990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1030000

(iii)

Bajd tal-għasafar, frisk, ippriservat, jew imsajjar; Bajd bla qoxra u isfar tal-bajd friski, imnixxfa, imsajra fuq il-fwar jew mgħollija fl-ilma, iffurmati, iffriżati jew ippreżervati mod ieħor, fihom jew ma fihomx zokkor jew ħlewwiet miżjuda

 

 

 

Il-prodott sħiħ jew il-parti minnu biss li hi grass (7)

1030010

 

Tiġieġ

 

 

 

1030020

 

Papri

 

 

 

1030030

 

Wiżż

 

 

 

1030040

 

Summien

 

 

 

1030990

 

Oħrajn (3)

 

 

 

1040000

(iv)

Għasel

 

Apis melifera, Melipona spec.

Pappa rjali, polline

 

1050000

(v)

Anfibji u rettili

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Saqajn taż-żrinġijiet, kukkudrilli

 

1060000

(vi)

Bebbux

 

Helix spec.

 

Il-prodott sħiħ wara li titneħħa l-qoxra

1070000

(vii)

Prodotti minn annimali oħra tal-art

 

 

 

 

1100000

11.

ĦUT, PRODOTTI TAL-ĦUT, FROTT TAl-BAĦAR, MOLLUSKI U PRODOTTI TAL-IKEL OĦRA TAL-BAĦAR JEW TAL-ILMA ĦELU (8)

 

 

 

 

1200000

12.

ĦXEJJEX JEW PARTIJIET MILL-ĦXEJJEX UŻATI ESKLUŻIVAMENT GĦALL-GĦALF (8)

 

 

 

 


(1)  In-numru tal-kodiċi huwa introdott minn dan l-Anness u huwa maħsub biex jistipula klassifikazzjoni taħt dan l-Anness u Annessi oħrajn relatati tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

(2)  L-isem xjentifiku tal-oġġetti elenkati fil-kolonna ‘Prodotti individwali fi ħdan il-gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs’, huwa msemmi fejn possibbli u rilevanti. Kemm hu possibbli, tiġi segwita s-Sistema Internazzjonali tan-Nomenklatura.

(3)  Il-kelma ‘oħrajn’ tkopri dak kollu mhux imsemmi espliċitament taħt il-bqija tal-kodiċi fi ħdan il-‘Gruppi li għalihom japplikaw l-MRLs’.

(4)  L-MRLs fl-Annessi II u III japplikaw biss għall-prodott użat għall-konsum uman. Għall-partijiet tal-prodott użati esklussivament bħala għalf, se jkunu applikabbli l-MRLs separati.

(5)  Meta l-pestiċida u/jew il-metaboliti (inklużi fid-definizzjoni tar-reżidwi) ikunu solubbli fl-ilma (log Pow inqas minn 3), l-LRM huwa espress bħala mg/kg ta’ laħam (inkluż ix-xaħam), preparazzjonijiet ta’ laħam, interni u xaħmijiet annimali. Meta l-pestiċida u/jew il-metaboliti (inklużi fid-definizzjoni tar-residwi) ikunu solubbli fix-xaħam (log Pow ta’ 3 jew aktar), l-LRM huwa espress bħala mg/kg ta’ xaħam fil-laħam, fil-preparazzjonijiet tal-laħam, fl-interni, u fix-xaħam tal-annimali. Fil-każ ta’ oġġetti tal-ikel b’kontenut ta’ xaħam ta’ 10 % jew inqas fil-piż, ir-residwu huwa mqabbel mal-piż totali tal-oġġett tal-ikel mingħajr għadam. F’dan il-każ, il-livell massimu huwa wieħed minn għaxra tal-valur imqabbel mal-kontenut tax-xaħam, iżda ma jistax ikun inqas minn 0,01 mg/kg. Dan ma japplikax meta l-LRM ikun iffissat fil-Limitu ta’ Detezzjoni.

(6)  Meta l-pestiċida u/jew il-metaboliti (inklużi fid-definizzjoni tar-reżidwi) ikun/u solubbli fl-ilma (log Pow inqas minn 3) l-LRM huwa espress bħala mg/kg tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib. Meta l-pestiċida u/jew il-metabolit (inkluż fid-definizzjoni tar-reżidwi) ikun solubbli fix-xaħam (log Pow ikbar jew daqs 3) l-LRM huwa espress bħala mg/kg tal-ħalib tal-baqra u tal-ħalib tal-baqra intier. Biex jiġu ddeterminati r-reżidwi fil-ħalib tal-baqar mhux ipproċessat, għandu jittieħed bħala bażi kontenut ta’ grass ta’ 4 % tal-piż. Għall-ħalib mhux ipproċessat u ħalib intier ta’ oriġini minn annimal ieħor, ir-reżidwi jiġu espressi abbażi tal-grass. Għall-oġġetti tal-ikel l-oħra mniżżla bħala b’kontenut ta’ grass ta’ inqas minn 2 % bil-piż, il-livell massimu huwa meħud bħala nofs dak iffissat għall-ħalib mhux ipproċessat u għall-ħalib intier, b’kontenut ta’ grass ta’ 2 % jew iżjed bil-piż, il-livell massimu huwa espress f’mg/kg ta’ grass. F’dan il-każ, il-livell massimu huwa 25 darba daqs dak iffissat għall-ħalib mhux ipproċessat u l-ħalib intier. Dan tal-aħħar ma japplikax għal meta l-LRM huwa ffissat mal-LOD.

(7)  Meta l-pestiċida u/jew il-metaboliti (inklużi fid-definizzjoni tar-reżidwi) ikun/u solubbli fl-ilma (log Pow ta’ inqas minn 3) l-LRM huwa espress bħala mg/kg tal-bajd frisk mingħajr qoxra u tal-isfra tal-bajd; Meta l-pestiċida u/jew il-metaboliti (inklużi fid-definizzjoni tar-reżidwi) ikun/u solubbli fix-xaħam (log Pow ta’ 3 jew inqas) l-LRM huwa espress bħala mg/kg tal-bajd frisk mingħajr qoxra u tal-isfra tal-bajd; Iżda għall-bajd u għall-prodotti tal-bajd b’kontenut ta’ grass ogħla minn 10 %, il-livell massimu jiġi espress f’mg/kg ta’ grass. F’dan il-każ, il-livell massimu huwa ta’ 10 darbiet ogħla mil-livell massimu għall-bajd frisk. Dan tal-aħħar ma japplikax għal meta l-LRM huwa ffissat mal-LOD.

(8)  L-LMRs mhumiex applikabbli qabel ma jkunu identifikati u elenkati l-prodotti individwali.”