1.9.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 229/29


Rettifika għar-Regolament (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 211 tal-14 ta’ Awwissu 2009 )

F’paġna, Artikolu 32, “Dħul fis-seħħ”:

għal:

“Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-3 ta’ Settembru 2009.”,

aqra:

“Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mit-3 ta’ Marzu 2011.”.