18.7.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 188/127


Rettifika għar-Regolament (KE) Nru 444/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-28 ta’ Mejju 2009 li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta’ sigurtà u l-bijometrika f’passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 142 tas-6 ta’ Ġunju 2009 )

Fit-titolu tar-Regolament, fil-qoxra u f’paġna 1:

minflok:

“Regolament (KE) Nru 444/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-28 ta’ Mejju 2009 li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta’ sigurtà u l-bijometrika f’passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri”,

aqra:

“Regolament (KE) Nru 444/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta’ sigurtà u l-bijometrika f’passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri”.