23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 345/28


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1328/2008

tat-22 ta' Diċembru 2008

li jemenda l-Annessi I, II, III, V, VII u VIII tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 tat-12 ta' Ottubru 1993 dwar ir-regoli komuni għall-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (1), u partikolarment l-Artikolu 19 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tessili minn pajjiżi terzi għandhom jiġu aġġornati biex jieħdu inkunsiderazzjoni għadd ta' żviluppi riċenti.

(2)

Is-sistema ta' sorveljanza ta' kontroll doppju maċ-Ċina se tintemm fil-31 ta' Diċembru 2008.

(3)

Il-Kunsill bid-Deċiżjoni 2008/939/KE (2) approva l-firma u l-applikazzjoni proviżorja ta’ ftehim bilaterali bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Belarus dwar il-kummerċ fil-prodotti tat-tessuti.

(4)

L-emendi għar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2658/87 tat-23 ta' Lulju 1987 dwar in-nomenklatura tat-tariffa u l-istatistika u dwar it-Tariffa Doganali Komuni (3) jaffettwaw ukoll xi kodiċijiet fl-Anness I tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93.

(5)

Ir-Regolament (KEE) Nru 3030/93 għandu għalhekk jiġi emendat skont dan.

(6)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Tessuti mwaqqaf permezz tal-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi I, II, III, V, VII u VIII tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 huma emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ dakinhar tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika b'effett mill-1 ta' Jannar 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008

Għall-Kummissjoni

Catherine ASHTON

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1

(2)  ĠU L 335, 13.12.2008, p. 39.

(3)  ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1.


ANNESS

L-Annessi II, II, III, V, VII u VIII tar-Regolament (KEE) Nru 3030/93 huma emendati kif ġej:

(1)

L-Anness I jinbidel b'dan li ġej:

ANNESS I

PRODOTTI TAT-TESSUTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1 (1)

1.

Bla ħsara għar-regoli ta' interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkunsidrat bħala li huwa ta' valur indikattiv biss, għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, minn Kodiċi NM. Fejn hemm is-simbolu ‘ex’ quddiem kodiċi NM, il-prodotti koperti f’kull kategorija huma determinati mill-ambitu tal-kodiċi NM u b’dak tad-deskrizzjoni korrispondenti.

2.

Meta il-materjal kostituttiv tal-prodotti tal-kategoriji 1 sa 114 li joriġinaw fiċ-Ċina ma jissemmiex speċifikament, dawn il-prodotti għandhom jitqiesu li jkunu esklussivament magħmula mis-suf jew xuxa fina tal-annimal, mill-qoton jew mill-fibri magħmula mill-bniedem.

3.

Ħwejjeġ li ma jintgħarfux jekk humiex ħwejjeġ għall-irġiel jew għas-subien jew inkella ħwejjeġ għan-nisa jew għall-bniet huma kklassifikati ma’ dawk imsemmija l-aħħar.

4.

Fejn tintuża l-espressjoni ‘ħwejjeġ tat-trabi’, din maħsuba li tkopri ħwejjeġ sa u tinkludi d-daqs kummerċjali 86.

Il-Kategorija

Id-Deskrizzjoni

Il-Kodiċi NM 2009

It-Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I A

1

Ħjut tal-qoton, mhux maħruġa għall-bejgħ bl-imnut

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Drappijiet minsuġin tal-qoton, barra mill-garza, drapp tat-terri, drappjijiet minsuġin dojoq, drappijiet tal-pil, drappijiet tax-xinilja, tull u drappijiet oħra tax-xibka

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Li minnhom: Barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew li huma bbliċjati

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Drappijiet minsuġin tal-fibri sintetiċi (mhux issoktat jew skartat) barra minn drappijiet minsuġin irqaq, drappijiet tal-pil, (inklużi drappijiet tat-terri) u drappijiet tax-xinilja

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Li minnhom: Barra minn dawk li mhumiex ibbliċjati jew li huma bbliċjati

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

GRUPP I B

4

Qomos, T-shirts, tgeżwira ħafifa meħjuta b’mod fin, ġampers polo jew turtle necked u pullovers (barra minn dawk tas-suf jew tal-pil fin tal-annimali), flokkijiet ta’ taħt u dawk simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

6,48

154

5

Ġersijiet, pullovers, slip-overs, sdieri, twinsets, cardigans, bed-jackets u ġampers (barra minn ġkieget u blejżers), anoraks, wind-cheaters, waister jackets u simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

4,53

221

6

Qliezet qosra minsuġin, xorts barra minn malji tal-għawm u qliezet (inklużi qliezet tal-faċendi) għall-irġiel u għas-subien; qliezet minsuġin u qliezet tal-faċendi, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem għan-nisa u għall-bniet; il-partijiet t’isfel tat-track suits bil-linji, barra minn dawk f’kategorija 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

1,76

568

7

Blouses, qomos u shirt-blouses, tan-nisa u għall-bniet meħjuta jew le jew magħmulin bil-kroxè jew le, tas-suf jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

5,55

180

8

Qomos tal-irġiel u tas-subien, minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

4,60

217

GRUPP II A

9

Xugamani tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin tal-qoton; bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, xugamani tat-terri u drappijiet tat-terri minsuġin, tal-qoton

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Bjankerija tas-sodda, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Ħajt tal-qoton jew fibri minn skart sintetiku, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Li minnu akriliku

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Ħajt tal-qoton jew fibri minn skart sintetiku, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Drappijiet tal-pil minsuġ u drappijiet tax-xemilja (barra mix-xugamani tat-terri jew drappjiet tat-terri tal-qoton u drappijiet minsuġ irqiq) uċuh tat-tessuti mtroffin, tas-suf, tal-qoton, jew tal-fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Li minnu: Kurduroj tal-qoton

5801 22 00

 

 

39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra mix-xugamani tat-terri jew drappijiet tat-terri tal-qoton simili

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II B

12

Panty-hose u tights, kalzetti, peduni ta’ taħt, peduni, peduni tal-għaksa, sockettes u simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra minn dawk tat-trabi, inklużi kalzetti għall-vini varikużi, barra mill-prodotti tal-kategorija 70

6115 10 10 ex 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

24,3 pairs

41

13

Qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10

17

59

14

Surtù minsuġin tal-irġiel jew tas-subien, kapotti għax-xita u kowtijiet oħrajn, imnatar u kapep, tas-suf, tal-qoton, jew tal-fibri tat-tessuti sintetiċi (għajr parkas) (tal-kategorija 21)

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

0,72

1 389

15

Women's or girls’ woven overcoats, raincoats and other coats, cloaks and capes; ġkieket u blejżers tas-suf, tal-qoton jew fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem (barra mill-parkas) (tal-kategorija 21) tan-nisa jew tal-bniet

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

0,84

1 190

16

Ilbiesi intieri u ensembles tal-irġiel jew tas-subien, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits; track suits bil-linji tal-irġiel jew s-subien, b’qoxra ta’ barra magħmula minn drapp identiku singolu jew fibri magħmulin mill-bniedem

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

0,80

1 250

17

Ġkieket jew blejżers tal-irġiel u s-subien, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

1,43

700

18

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta’ taħt, qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qliezet ta’ taħt, ilbiesi ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10

 

 

19

Imkatar, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6213 20 00 ex 6213 90 00

59

17

21

Parkas; anoraks, windcheaters, waister jackets u simili, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem; il-partijiet ta’ fuq tat-tracksuits bl-inforra, barra mill-kategoriji 16 jew 29, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

2,3

435

24

Qomos ta’ bil-lejl, piġami, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Qomos ta’ bil-lejl, piġamijiet, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tan-nisa jew tal-bniet

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

3,9

257

26

Ilbiesi, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem tan-nisa jew tal-bniet

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

3,1

323

27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi divided skirts

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

2,6

385

28

Qliezet, bib u brace overalls, qliezet qosra u xorts (barra minn malji tal-għawm), meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew fibri magħmul mill-bniedem

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

1,61

620

29

Ilbiesi intieri u ensembles tan-nisa jew tal-bniet, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits; track suits tan-nisa jew tal-bniet bl-inforra, b’qoxra ta’ barra magħmula minn drapp identiku, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmul mill-bniedem

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

1,37

730

31

Reġipetti, minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6212 10 10 6212 10 90

18,2

55

68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi ingwanti tat-trabi, mittens u mitts tal-kategoriji 10 u 87, kalzetti tat-trabi, peduni u sockettes, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-kategorija 88

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90

 

 

73

Track suits tad-drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri tat-tessuti magħmulin mill-bniedem

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

1,67

600

76

Ilbies industrijali jew ta' fuq ix-xogħol tal-irġiel jew tas-subien, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

Fradal tan-nisa jew tal-bniet, smock overalls u lbies industrijali jew ta' fuq ix-xogħol oħra, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Ski suits, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6211 20 00

 

 

78

Ħwejjeġ, barra minn dawk meħjuta jew magħmulijn bil-kroxè, esklużi l-ħwejjeġ fil-kategoriji 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 u

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90

 

 

83

Overcoats, ġkieket, blejżers u ħwejjeġ oħra, inklużi ski suits, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi l-ħwejjeġ fil-kategoriji 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00

 

 

GRUPP III A

33

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, anqas minn 3 m wesgħin

5407 20 11

Xkejjer u boroż, ta’ tip użati biex ikunu ppakkjati l-oġġetti, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, minn strixxa jew xi ħaġa simili

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Drappijiet minsuġin tal-ħajt tal-filament sintetiku miksub minn strixxa jew xi ħaġa simili ta’ polijetilin jew polipropelin, 3 m wesgħin jew aktar

5407 20 19

 

 

35

Drappijiet minsuġin ta’ fibri sintetiċi (kontinwi), barra minn dawk għat-tajers tal-kategorija 114

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

barra dawk li ma humiex ibbliċjati jew ibbliċjati

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Drappijiet minsuġin ta’ fibri kontinwi artifiċjali, barra minn dawk għat-tajers tal-kategorija 114

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

barra dawk li ma humiex ibbliċjati jew ibbliċjati

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Drappijiet minsuġin tal-fibri tal-qoton artifiċjali

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

barra dawk li ma humiex ibbliċjati jew ibbliċjati

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Drapp tal-purtieri sintetiku meħjut jew magħmul mill-kroxè inkluż drapp tal-purtieri tax-xibka.

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Purtieri minsuġin (inklużi drappijiet, blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar), barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu), mhux għall-bejgħ bl-imnut, barra minn dawk ħjut mhux miksur ewlieni mhux minsuġ jew b’kisra ta’ mhux aktar minn 50 kisra/m

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 ex 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Ħajt ta’ fibri kontinwi magħmulin mill-bniedem, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5401 20 10

Ħajt ta’ fibri artifiċjali; ħajt ta’ filamenti artifiċjali, mhux għall-bejgħ bl-imnut, barra mill-ħajt ewlieni tar-rejon tal-visk mhux miksur jew b’kisra li mhix akbar minn 250 kisra/m u ħajt mhux minsuġ ewlieni ta’ ċelluloża aċetata

5403 10 00 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Ħajt ta’ filament magħmul mill-bniedem, ħajt ta’ fibri tal-qoton artifiċjali, ħajt tal-qoton, għall-bejgħ bl-imnut

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf mqardex jew minxut jew mill-pil fin tal-annimali ieħor

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf imqardex (ħajt tas-suf) jew pil fin imqardex tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf minxut (ħajt fin imqardex) jew pil fin minxut tal-annimali, mhux għall-bejgħ bl-imnut

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Ħajt tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf minxut (ħajt fin imqardex) jew pil fin minxut tal-annimali, għall-bejgħ bl-imnut

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Drappijiet minsuġin tas-suf tan-nagħġa jew tal-ħaruf jew tal-pil fin tal-annimali

5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99

 

 

51

Qoton, imqardex jew mimxut

5203 00 00

 

 

53

Garza tal-qoton

5803 00 10

 

 

54

Fibri tal-qoton artifiċjali, inkluż skart, imqardxa, minxutin jew b’mod ieħor ipproċessati għall-brim

5507 00 00

 

 

55

Fibri tal-qoton sintetiċi, inkluż skart, imqardex, minxut jew b’mod ieħor ipproċessat għall-brim

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Ħajt ta’ fibri tat-tilju sintetiċi (inkluż skart), mhux għall-bejgħ bl-imnut

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Twapet, carpentines u raggijiet, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Twapet u għata tat-tessuti ieħor tal-art, barra minn dawk it-twapet tal-kategorija 58

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 30 ex 5705 00 90

 

 

60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi xogħol il-labra (eż. petit point u cross stitch) magħmulin f’pannelli jew simili bl-idejn

5805 00 00

 

 

61

Drappijiet minsuġin fid-djuq, u drappijiet dojoq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr tgħama, immuntati permezz ta' kolla, għajr tikketti u oġġetti simili ta' kategorija 62 Drappijiet tal-lastiku u aċċessorji (mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ), magħmulin minn materjali tat-tessuti immuntati minn ħjut tal-lastiku

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Ħajt tax-xenilja (inkluż ħajt tax-xenilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (barra mill-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

5606 00 91 5606 00 99

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux drappijiet minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-makni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f’motifi

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

Tikketti, baġġijiet u simili tal-materjal tat-tessuti, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

5807 10 10 5807 10 90

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; irfidi, ġmiemen u simili

5808 10 00 5808 90 00

Rakkmu, bil-biċċa, fi strixxi jew f’motifi

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè ta’ fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt elastometriku u drappijiet meħjuta jew magħmulin bil-kroxè li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt tal-lastku

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

Bizzilla Raschel u drapp ta’ pil twil tal-fibri sintetiċi

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè, barra minn dawk tal-kategoriji 38 A u 63, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Raggs tas-safar u kutri, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè,tas-suf jew tal-fibri magħmul mill-bniedem

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

GRUPP III B

10

Ingwanti, mittens u mitts, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

17 pairs

59

67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ meħjuta jew magħmulin bil-kroxè barra dawk tat-trabi; bjankerija tad-djar ta' kull xorta, maħduma bil-labar jew bil-ganċ; purtieri (inkl. drappijiet) u blinds ta' ġewwa, damask tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħrajn għat-tagħmir maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; kutri u raggijiet tas-safar meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, artikoli oħra meħjuta jew magħmulin bil-kroxè inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta’ aċċessorji tal-ħwejjeġ

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10

 

 

67 a)

Li minnhom: Xkejjer jew boroż tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, magħmulin minn strixxi tal-polijetilin jew tal-polipropelin

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Slips u ilbiesi ta’ taħt tan-nisa u l-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6108 11 00 6108 19 00

7,8

128

70

Panty-hose u tights tal-fibri sintetiċi, ta’ kejl ta’ anqas minn 67 decitex (6,7 tex) għal kull ħajt ewlieni

ex 6115 10 90 6115 21 00 6115 30 19

Kalzettar tan-nisa ta’ tul sħiħ tal-fibri sintetiċi

ex 6115 10 90 6115 96 91

30,4 pairs

33

72

Malji tal-għawm, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

9,7

103

74

Ilbiesi intieri u ensembles meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tan-nisa jew tal-bniet, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

1,54

650

75

Ilbiesi intieri u ensembles meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem, esklużi ski suits

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

0,80

1 250

84

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmulin mill-bniedem

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tas-suf, tal-qoton jew tal-fibri magħmuinl mill-bniedem

6215 20 00 6215 90 00

17,9

56

86

Kurpetti, ċintorini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, takkalja u dawk simili, u partijiet tagħhom, kemm jekk inittjati jew magħmulin bil-kroxè u kemm jekk mhumiex

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

8,8

114

87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex meħjuta u lanqas magħmulin bil-kroxè

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè.

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils ta’ fibri sintetiċi, immaljati jew le

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Tined

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Xkejjer u boroż ta' tip użati għall-ippakkjar ta' oġġetti tad-drappijiet minsuġin, għajr magħmulin minn strixxa ta' polietilene jew polipropilene

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom; Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom, fibri tat-tessuti, li ma jaqbżux 5 mm fit-tul (troffa), trab tat-tessuti u mill neps

5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00

 

 

95

Feltru u oġġetti tiegħu, mimlija jew le, miksija jew le, barra mill-għata tal-art

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

Drappijiet mhux minsuġin u oġġetti ta’ dawn id-drappijiet, mimlijin jew le, miksijin jew le, mghottijin jew le, jew laminati jew le

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99

 

 

97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċimi jew tal-ħabel u magħmulin minn xbieki tas-sajd tal-ħajt, spag, ċimi jew ħabel

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċimi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, artikoli magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-kategorija 97

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Drappijiet tat-tessuti miksija bil-gomma jew sustanzi amilaċea, tat-tip użati għall-qxur ta’ barra tal-kotba u simili; drapp tat-tracing; kanvas lest għat-tpinġija; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel

5901 10 00 5901 90 00

Linolju, maqtugħ għad-disinn jew le; għata tal-art konsistenti f’kisja jew għata applikata fuq rinforz ta' tessut, sew jekk maqtugħa għall-għamla u sew jekk le

5904 10 00 5904 90 00

Drapp tat-tessuti bil-gomma, mhux meħjut jew magħmul bil-kroxè, esklużi dawk tat-tajers

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia jew miksija; tila mpinġija li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, barra minn dawk tal-kategorija 100

5907 00 00

 

 

100

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia, miksija jew laminati bi preparazzjonijiet ta’ derivattivi taċ-ċelluloża jew b’materjali tal-plastik artifiċjali oħrajn

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, barra minn dawk tal-fibri sintetiċi

ex 5607 90 90

 

 

109

Inċirati, qlugħ, tined ta’ bastiment jew dgħajsa u sunblinds

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

6306 40 00

 

 

111

Oġġetti tal-camping, minsuġin, barra mis-saqqijiet pnewmatiċi u t-tined

6306 91 00 6306 99 00

 

 

112

Oġġetti tat-tessuti oħrajn magħmulin, minsuġin, esklużi dawk ta’ kategoriji 113 u 114

6307 20 00 ex 6307 90 99

 

 

113

Biċċa tal-art, biċċa tal-platti u dusters, barra minn dawk meħjuta u magħmulin bil-kroxè

6307 10 90

 

 

114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

GRUPP IV

115

Ħajt tal-qanneb jew tar-rami

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Drappijiet minsuġin tal-qanneb jew tar-rami

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Purtieri (inklużi drappijiet), blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-qanneb jew tar-rami

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-qanneb jew tar-rami

ex 5607 90 90

 

 

122

Xkejjer u boroż, tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-qanneb, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6305 90 00

 

 

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja tal-qanneb jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqaq

5801 90 10 ex 5801 90 90

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk innittajti jew bil-kroxè

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Fibri tal-qoton sintetiċi

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief għall-ħajt ta' kategorija 41

ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' watar minn materjali sintetiċi

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Fibri tal-qoton sintetiċi

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Ħajt ta' filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħlief ħajt tal-kategorija 42.

ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' water minn materjali tat-tessuti artifiċjali

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Pil oħxon tal-annimali, imqardex jew mimxut

5105 40 00

 

 

129

Ħajt ta' pil oħxon tal-annimali jew pil taż-żiemel

5110 00 00

 

 

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief ħajt mibrum minn skart tal-ħarir

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak ta’ kategorija 130 A; silk-worm gut

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Ħajt ta’ fibri tat-tessuti veġetali oħra

5308 90 90

 

 

132

Ħajt mill-karta

5308 90 50

 

 

133

Ħajt tal-qanneb veru

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Ħajt metalizzat

5605 00 00

 

 

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew minn pil taż-żwiemel

5113 00 00

 

 

136

Drapp minsuġ tal-ħarir jew ta’ skart tal-ħarir

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Drappijiet minsuġa tal-ħajt mill-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Drappijiet minsuġa ta’ ħjut tal-metall jew ta’ ħajt metalizzat

5809 00 00

 

 

140

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6301 90 90

 

 

142

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tesuti tas-sisal, ta’ fibri oħra mill-familja agave jew tal-qanneb ta’ Manila

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90

 

 

144

Feltru ta’ pil oħxon tal-annimali

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spag, ċimi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, barra dawk il-prodotti ta’ kategorija 146 A

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Spag, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew minn fibri tat-tessuti bast taħt l-intestatura Nru 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux tajbin għall-brim) skart tal-ħajt u stokk garnetted, barra dak mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta’ fibri oħra tat-tessuti bast tal-intestatura Nru 5303

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Ħajt tal-kajjar

5308 10 00

 

 

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 ċm

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa' mhux aktar minn 150 ċm; xkejjer u boroż, tat-tip użati fl-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra mhux użati

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Kisi tal-art tal-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar)

5702 20 00

 

 

151 B

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tessuti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra dawk imtroffin jew trapuntati

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feltru tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra għata tal-art

5602 10 11

 

 

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta wżati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

6305 10 10

 

 

154

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

5001 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5002 00 00

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux addattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garnetted, mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

Suf mhux imqardex jew mimxut

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Skart tal-ħarir jew ta' pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż skart tal-ħajt iżda eskluż stokk garnetted

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Stokk garnetted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

5104 00 00

Qanneb, mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa tal-qanneb u skart (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Rami u fibri tat-tessuti veġetali, mhux maħduma jew proċessati iżda mhux mibruma; stoppa, suf qasir u skart, barra minn kajjar u abaca taħt l-intestatura Nru 5304

5305 00 00

Qoton, mhux imqardex jew mimxut

5201 00 10 5201 00 90

Skart tal-qoton (ink. skart tal-qoton u stokk garnetted)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Qanneb veru (cannabis sativa L.), mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa u skart ta' qanneb veru (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (Qanneb ta' Manila jew Musa Textilis Nee), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-abaca (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. qanneb, qanneb veru u rami), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5303 10 00 5303 90 00

Fibri tat-tessuti veġetali oħrajn, mhux maħduma jew ipproċessati iżda mhux mibrumin; stoppa u skart ta' fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

 

 

156

Blouses u pullovers meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-ħarir jew skart tal-ħarir għan-nisa jew għall-bniet

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Ħwejjeġ, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u 156

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Ilbiesi, blouses u shirt-blouses, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6204 49 10 6206 10 00

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6214 10 00

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6215 10 00

 

 

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 6213 90 00

 

 

161

Ħwejjeġ, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji 1 sa 123 u l-kategorija 159

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00

 

 

ANNESS I A

Il-Kategorija

Id-Deskrizzjoni

Il-Kodiċi NM 2009

It-Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Garża u oġġetti tal-garża magħmulin f'forom jew f'pakketti għall-bejgħ bl-imnut

3005 90 31

 

 

ANNESS I B

1.

Dan l-Anness ikopri materjali mhux maħdumin tat-tessuti (kategoriji 128 u 154), prodotti tat-tessuti barra dawk tas-suf u pil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem, kif ukoll fibri magħmulin mill-bniedem u filamenti u ħjut tal-kategoriji 124, 125A, 125B, 126, 127A u 127B.

2.

Bla ħsara għar-regoli ta' interpretazzjoni tan-nomenklatura magħquda, il-kliem tad-deskrizzjoni tal-oġġetti huwa kkunsidrat bħala li huwa ta' valur indikattiv biss, għaliex il-prodotti koperti minn kull kategorija huma determinati, fi ħdan dan l-Anness, minn Kodiċi NM. Fejn hemm is-simbolu “ex” quddiem Kodici NM, il-prodotti koperti f'kull kategorija huma determinati bil-firxa tan-NM u b'dak tad-deskrizzjoni korrispondenti..

3.

Fejn tintuża l-espressjoni “ħwejjeġ tat-tfal”, din maħsuba biex tkopri ħwejjeġ sa u li tinkludi il-qies kummerċjali 86.

4.

Fejn tintuża l-espressjoni “ħwejjeġ tat-tfal” din maħsuba biex tkopri ħwejjeġ sa u li tinkludi il-qies kummerċjali 86.

Il-Kategorija

Id-Deskrizzjoni

Il-Kodiċi NM 2009

It-Tabella ta' ekwivalenza

biċċiet/kg

g/biċċa

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPP I

ex 20

Bjankerija tas-sodda, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6302 29 90 ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Drappijiet tal-pil minsuġ u drappijiet tax-xenilja u uċuh tat-tessuti mtroffin

ex 5802 20 00 ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè u barra dawk ta' kategorija 118

ex 6302 59 90 ex 6302 99 90

 

 

GRUPP II

ex 12

Panty-hose u tights, kalzetti, peduni ta’ taħt, peduni, peduni tal-għaksa, sockettes u simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra dawk għat-trabi

ex 6115 10 90 ex 6115 29 00 ex 6115 30 90 ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tal-irġiel u tas-subien, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin tan-nisa u tal-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6107 19 00 ex 6108 29 00 ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Overcoats, kowtijiet tax-xita u kowtijiet oħrajn, kapotti u kapep minsuġin għall-irġiel u għas-subien

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Overcoats, kowtijiet tax-xita u kowtijiet oħrajn minsuġin, kapotti u kapep, ġkieket u blejżers barra mill-parkas

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, qliezet ta’ taħt u qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qomos ta’ bil-lejl, piġami, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tal-irġiel jew tas-subien barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6207 19 00 ex 6207 29 00 ex 6207 99 90

Singlets u flokkijiet ta’ taħt oħrajn, slips, ilbiesi ta’ taħt, qliezet ta’ taħt imqaċċtin, qliezet ta’ taħt, ilbiesi ta’ bil-lejl, piġami, négligees ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, tan-nisa u tal-bniet barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6208 19 00 ex 6208 29 00 ex 6208 99 00 ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Imkatar barra minn dawk tal-ħarir u skart tal-ħarir

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Qomos ta’ bil-lejl, piġami, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien

ex 6107 29 00

Qomos ta’ bil-lejl, piġami, négligees, ġagagi tal-banju, ġagagi u oġġetti simili, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tan-nisa jew tal-bniet

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Dbielet tan-nisa jew tal-bniet, inklużi divided skirts

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Qliezet, bib u brace overalls, qliezet qosra u xorts (barra minn malji tal-għawm), meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6103 49 00 ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Reġipetti, minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6212 10 10 ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Ħwejjeġ u aċċessorji tal-ħwejjeġ tat-trabi, esklużi ingwanti tat-trabi, mittens u mitts tal-kategoriji ex 10 u ex 87, kalzetti tat-trabi, peduni u sockettes, barra minn dawk innittajati jew magħmulin bil-kroxè, tal-kategorija ex 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Track suits tal-drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Ħwejjeġ, minsuġin tad-drapp ta' intestatura nru 5903 , 5906 u 5907 , esklużi ħwejjeġ ta' kategoriji ex 14 u ex 15

ex 6210 40 00 ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Ħwejjeġ ta' drappijiet meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-intestatura nri 5903 u 5907 u ski suits, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6112 20 00 ex 6113 00 90

 

 

GRUPP III A

ex 38 B

Purtieri tax-xibka, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Purtieri minsuġin (inklużi drappijiet, blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħra tad-dar), barra minn dawk meħjuta jew magħmulin mill-kroxè

ex 6303 99 90 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Twapet, carpentines u raggijiet, bl-għoqod (magħmulin jew maħlulin)

ex 5701 90 10 ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Twapet u għata tat-tessuti ieħor tal-art, barra minn dawk it-twapet tal-kategorija ex 58, 142 u 151B

ex 5702 10 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5703 90 20 ex 5703 90 80 ex 5704 10 00 ex 5704 90 00 ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Arazzi, magħmulin bl-idejn, tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u simili, arazzi xogħol il-labra (eż. petit point u cross stitch) magħmulin f’pannelli jew simili bl-idejn

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Drappijiet minsuġin fid-djuq, u drappijiet dojoq (bolduc) magħmulin minn medd mingħajr tgħama, immuntati permezz ta' kolla, għajr tikketti u oġġetti simili ta' kategorija ex 62 u tal-kategorija 137 Drappijiet tal-lastiku u aċċessorji (mhux maħdumin bil-labar jew bil-ganċ), magħmulin minn materjali tat-tessuti immuntati minn ħjut tal-lastiku

ex 5806 10 00 ex 5806 20 00 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Ħajt tax-xenilja (inkluż ħajt tax-xenilja tat-troffa), ħajt tal-guipure (barra mill-ħajt metallizzat u ħajt tax-xagħar gimm taż-żiemel)

ex 5606 00 91 ex 5606 00 99

Tull u drappijiet tax-xibka oħrajn iżda li ma jinkludux drappijiet minsuġin, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, bizzilla magħmula bl-idejn jew fuq il-makni, bil-biċċiet, fi strixxi jew f’motifi

ex 5804 10 10 ex 5804 10 90 ex 5804 29 10 ex 5804 29 90 ex 5804 30 00

Tikketti, baġġijiet u simili tal-materjal tat-tessuti, mhux irrakkmati, bil-biċċa, fi strixxi jew maqtugħin bid-disinn jew bil-qies, minsuġin

ex 5807 10 10 ex 5807 10 90

Żigarelli u burduri ornamentali bil-biċċa; tassels, pompons and the like

ex 5808 10 00 ex 5808 90 00

Rakkmu, bil-biċċa, fi strixxi jew f’motifi

ex 5810 10 10 ex 5810 10 90 ex 5810 99 10 ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè ta’ fibri sintetiċi li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt elastometriku u drappijiet meħjuta jew magħmulin bil-kroxè li fihom 5 % piż jew aktar ta’ ħajt tal-lastku

ex 5906 91 00 ex 6002 40 00 ex 6002 90 00 ex 6004 10 00 ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Drapp meħjut jew magħmul bil-kroxè, barra minn dawk tal-kategoriji ex 63

ex 5606 00 10 ex 6002 40 00 ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Raggs tas-safar u kutri, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6301 10 00

 

 

GRUPP III B

ex 10

Ingwanti, mittens u mitts, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6116 10 20 ex 6116 10 80 ex 6116 99 00

17 pairs

59

ex 67

Aċċessorji tal-ħwejjeġ meħjuta jew magħmulin bil-kroxè barra dawk tat-trabi; bjankerija tad-djar ta' kull xorta, maħduma bil-labar jew bil-ganċ; purtieri (inkl. drappijiet) u blinds ta' ġewwa, damask tal-purtieri u tas-sodda u oġġetti oħrajn għat-tagħmir maħdumin bil-labar jew bil-ganċ; kutri u raggijiet tas-safar meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, artikoli oħra meħjuta jew magħmulin bil-kroxè inklużi partijiet tal-ħwejjeġ jew ta’ aċċessorji tal-ħwejjeġ

ex 5807 90 90 ex 6113 00 10 ex 6117 10 00 ex 6117 80 10 ex 6117 80 80 ex 6117 90 00 ex 6301 90 10 ex 6302 10 00 ex 6302 40 00 ex 6303 19 00 ex 6304 11 00 ex 6304 91 00 ex 6307 10 10 ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Slips u ilbiesi ta’ taħt tan-nisa u l-bniet, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Malji tal-għawm

ex 6112 39 10 ex 6112 39 90 ex 6112 49 10 ex 6112 49 90 ex 6211 11 00 ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Ilbiesi intieri u ensembles meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-irġiel jew tas-subien

ex 6103 10 90 ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, barra minn dawk ta' kategorija 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Kurpetti, ċintorini tal-kurpett, ċineg tat-takkalja, ċineg, takkalji, takkalja u dawk simili, u partijiet tagħhom, kemm jekk inittjati jew magħmulin bil-kroxè u kemm jekk mhumiex

ex 6212 20 00 ex 6212 30 00 ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Ingwanti, mittens u mitts, li mhumiex meħjuta u lanqas magħmulin bil-kroxè

ex 6209 90 90 ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Kalzetti, peduni jew kalzettini, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè; aċċessorji tal-ħwejjeġ oħra, partijiet tal-ħwejjeġ jew aċċessorji tal-ħwejjeġ barra minn dawk għat-trabi, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè.

ex 6209 90 90 ex 6217 10 00 ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Tined

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom; Mili tal-materjali u tat-tessuti u artikoli tagħhom, fibri tat-tessuti, li ma jaqbżux 5 mm fit-tul (troffa), trab tat-tessuti u mill neps

ex 5601 10 90 ex 5601 29 00 ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Feltru u oġġetti tiegħu, mimlija jew le, miksija jew le, barra mill-għata tal-art

ex 5602 10 19 ex 5602 10 38 ex 5602 10 90 ex 5602 29 00 ex 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 6210 10 10 ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Xbieki tal-ispag, taċ-ċimi jew tal-ħabel u magħmulin minn xbieki tas-sajd tal-ħajt, spag, ċimi jew ħabel

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Oġġetti oħrajn magħmulin minn ħajt, spag, ċimi, kejbils jew ħabel, barra mid-drappijiet tat-tessuti, artikoli magħmulin minn dawn id-drappijiet u artikoli tal-kategorija 97

ex 5609 00 00 ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Drappijiet tat-tessuti miksija bil-gomma jew sustanzi amilaċea, tat-tip użati għall-qxur ta’ barra tal-kotba u simili; drapp tat-tracing; kanvas lest għat-tpinġija; bakrum u drappijiet tat-tessut simili mwebbes tat-tip użat għall-bażi tal-kpiepel

ex 5901 10 00 ex 5901 90 00

Linoleum, whether or not cut to shape; għata tal-art konsistenti f’kisja jew għata applikata fuq rinforz ta' tessut, sew jekk maqtugħa għall-għamla u sew jekk le

ex 5904 10 00 ex 5904 90 00

Drapp tat-tessuti bil-gomma, mhux meħjut jew magħmul bil-kroxè, esklużi dawk tat-tajers

ex 5906 10 00 ex 5906 99 10 ex 5906 99 90

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia jew miksija; tila impinġija li tkun xenarju tat-teatru, purtieri tal-istudjo, barra minn dawk tal-kategorija ex 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Drappijiet tat-tessuti li b’mod ieħor mimlijia, miksija jew laminati bi preparazzjonijiet ta’ derivattivi taċ-ċelluloża jew b’materjali tal-plastik artifiċjali oħrajn

ex 5903 10 10 ex 5903 10 90 ex 5903 20 10 ex 5903 20 90 ex 5903 90 10 ex 5903 90 91 ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Inċirati, qlugħ, tined ta’ bastiment jew dgħajsa u sunblinds

ex 6306 19 00 ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Saqqijiet pnewmatiċi minsuġin

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Oġġetti tal-camping, minsuġin, barra mis-saqqijiet pnewmatiċi u t-tined

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Artikoli tat-tessuti oħrajn magħmulin, minsuġin, esklużi dawk ta’ kategoriji ex 113 u ex 114

ex 6307 20 00 ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Biċċa tal-art, biċċa tal-platti u dusters, barra minn dawk meħjuta u magħmulin bil-kroxè

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Drappijiet minsuġin u oġġetti għall-użu tekniku, barra dawk ta’ kategorija 136

ex 5908 00 00 ex 5909 00 90 ex 5910 00 00 ex 5911 10 00 ex 5911 31 19 ex 5911 31 90 ex 5911 32 10 ex 5911 32 90 ex 5911 40 00 ex 5911 90 10 ex 5911 90 90

 

 

GRUPP IV

115

Ħajt tal-qanneb jew tar-rami

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Drappijiet minsuġin tal-qanneb jew tar-rami

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Bjankerija tal-mejda, bjankerija tat-twaletta u bjankerija tal-kċina tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Purtieri (inklużi drappijiet), blinds ta’ ġewwa, pavaljuni tal-purtieri u tas-sodda u artikoli oħra tad-dar, mhux meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-qanneb jew tar-rami

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Spag oħxon, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-qanneb jew tar-rami

ex 5607 90 90

 

 

122

Xkejjer u boroż, tat-tip użati għall-ippakkjar tal-oġġetti, użati, tal-qanneb, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè

ex 6305 90 00

 

 

123

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja tal-qanneb jew tar-rami, barra dawk id-drappijiet minsuġin irqaq

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

 

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili, tal-qanneb jew tar-rami, barra minn dawk innittajti jew bil-kroxè

ex 6214 90 00

 

 

GRUPP V

124

Fibri tal-qoton sintetiċi

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Ħajt tal-filament sintetiku (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut

ex 5402 44 00 5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' watar minn materjali sintetiċi

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Fibri tal-qoton sintetiċi

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Ħajt ta' filamenti artifiċjali (kontinwu) mhux għall-bejgħ bl-imnut, ħajt ewlieni jew tar-rejon tal-visk mhux miksur jew jew b’kisra li mhix akbar minn 250 kisra/m u ħajt mhux minsuġ ewlieni ta’ ċelluloża aċetata

ex 5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofilament, strixxa (tiben artifiċjali u xi ħaġa simili) u imitazzjoni ta' water minn materjali tat-tessuti artifiċjali

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Pil oħxon tal-annimali, imqardex jew mimxut

5105 40 00

 

 

129

Ħajt ta' pil oħxon tal-annimali jew pil taż-żiemel

5110 00 00

 

 

130 A

Ħajt tal-ħarir ħlief ħajt mibrum minn skart tal-ħarir

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Ħajt tal-ħarir ħlief dak ta’ kategorija 130 A; watar tad-dudu tal-ħarir

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Ħajt ta’ fibri tat-tessuti veġetali oħra

5308 90 90

 

 

132

Ħajt mill-karta

5308 90 50

 

 

133

Ħajt tal-qanneb veru

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Ħajt metalizzat

5605 00 00

 

 

135

Drappijiet minsuġin mill-pil oħxon tal-annimali jew minn pil taż-żwiemel

5113 00 00

 

 

136 A

Drapp minsuġ tal-ħarir jew ta’ skart tal-ħarir ħlief dak mhux ibbliċjat, mogħruk jew ibbliċjat

5007 20 19 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90

 

 

136 B

Drapp minsuġ tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir barra dawk ta’ kategorija 136A

ex 5007 10 00 5007 20 11 5007 20 21 ex 5007 20 31 ex 5007 20 39 ex 5007 20 41 5007 20 51 5007 90 10 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Drappijiet tal-pil minsuġin u drappijiet tax-xenilja u drapp minsuġ irqiq tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Drappijiet minsuġa tal-ħajt mill-karta u fibri tat-tessuti oħra barra dawk tar-rami

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Drappijiet minsuġa ta’ ħjut tal-metall jew ta’ ħajt metalizzat

5809 00 00

 

 

140

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Drapp meħjut jew minsuġ irqiq minn materjal tat-tessuti barra minn suf jew fil fin tal-annimali, qoton jew fibri magħmulin mill-bniedem

ex 6301 90 90

 

 

142

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tesuti tas-sisal, ta’ fibri oħra mill-familja agave jew tal-qanneb ta’ Manila

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90

 

 

144

Feltru ta’ pil oħxon tal-annimali

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Spag, ċimi, ħbula u kejbils immaljati jew le abaca (qanneb ta’ Manila) jew minn qanneb veru

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Spag, ċimi, ħbula u kejbils tas-sisal jew fibri oħra tal-familja agave, barra dawk il-prodotti ta’ kategorija 146 A

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Spag, ċimi, ħbula u kejbils, immaljati jew le, tal-ġuta jew minn fibri tat-tessuti bast taħt l-intestatura Nru 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux tajbin għall-brim) skart tal-ħajt u stokk garnetted, barra dak mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Ħajt tal-ġuta jew ta’ fibri oħra tat-tessuti bast tal-intestatura Nru 5303

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Ħajt tal-kajjar

5308 10 00

 

 

149

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa’ mhux aktar minn 150 ċm

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Drappijiet minsuġin tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn ta' wisa’ mhux aktar minn 150 ċm; xkejjer u boroż, tat-tip użati fl-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra mhux użati

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Kisi tal-art tal-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar)

5702 20 00

 

 

151 B

Twapet u għata ieħor tal-art tat-tessuti, tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn, barra dawk imtroffin jew trapuntati

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feltru tal-ġuta jew ta' fibri tat-tessuti bast oħrajn maħdum bin-newl bil-labra mhux mimli b'sustanza oħra jew miksi, barra għata tal-art

5602 10 11

 

 

153

Xkejjer u boroż, tax-xorta wżati għall-ippakkjar ta' oġġetti, tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast oħrajn taħt l-intestatura Nru 5303

6305 10 10

 

 

154

Fosdqiet tad-dudu tal-ħarir tajbin għat-tkebbib

5001 00 00

Ħarir mhux maħdum (mhux mibrum)

5002 00 00

Skart tal-ħarir (inklużi fosdqi mhux addattati għat-tkebbib) skart tal-ħajt u stokk garnetted, mhux imqardex jew mimxut

ex 5003 00 00

Suf mhux imqardex jew mimxut

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

Xagħar fin jew aħrax tal-annimali, mhux imqardex jew mimxut

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

Skart tal-ħarir jew ta' pil fin jew oħxon tal-annimali, inkluż skart tal-ħajt iżda eskluż stokk garnetted

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

Stokk garnetted tas-suf jew pil fin jew oħxon tal-annimali

5104 00 00

Qanneb, mhux maħdum jew proċessat iżda mhux mibrum; stoppa tal-qanneb u skart (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

Rami u fibri tat-tessuti veġetali, mhux maħduma jew proċessati iżda mhux mibruma; stoppa, suf qasir u skart, barra minn kajjar u abaca taħt l-intestatura Nru 5304

5305 00 00

Qoton, mhux imqardex jew mimxut

5201 00 10 5201 00 90

Skart tal-qoton (ink. skart tal-qoton u stokk garnetted)

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

Qanneb veru (cannabis sativa), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart ta' qanneb veru (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5302 10 00 5302 90 00

Abaca (Qanneb ta' Manila jew Musa Textilis Nee), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum: stoppa u skart tal-abaca (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

Ġuta jew fibri tat-tessuti bast (eskl. qanneb, qanneb veru u rami), mhux maħdum jew ipproċessat iżda mhux mibrum; stoppa u skart tal-ġuta jew fibri tat-tessuti bast (inkluż skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5303 10 00 5303 90 00

Fibri tat-tessuti veġetali oħrajn, mhux maħduma jew ipproċessati iżda mhux mibrumin; stoppa u skart ta' fibri bħal dawn (inklużi skart tal-ħajt u stokk garnetted)

5305 00 00

 

 

156

Blouses u pullovers meħjuta jew magħmulin bil-kroxè tal-ħarir jew skart tal-ħarir għan-nisa jew għall-bniet

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Ħwejjeġ, meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 u 156

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Ilbiesi, blouses u shirt-blouses, barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6204 49 10 6206 10 00

Xalel, xalpi, maflers, mantilji, veli u simili barra minn dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, tal-ħarir jew skart tal-ħarir

6214 10 00

Ingravajjet, ċfuf u kravatti, tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

6215 10 00

 

 

160

Imkatar tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir

ex 6213 90 00

 

 

161

Ħwejjeġ, barra dawk meħjuta jew magħmulin bil-kroxè, esklużi ħwejjeġ tal-kategoriji ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 u 159

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 6211 49 00

 

 

(2)

L-Anness II qiegħed jinbidel b'dan li ġej:

“ANNEX II

IL-PAJJIŻI ESPORTATURI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1

Il-Belarus

Ir-Russja

Is-Serbja

L-Użbekistan”

(3)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

a)

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

“6.   Dan in-numru għandu jkun kompost mill-elementi li ġejjin:

żewġ ittri li jidentifikaw il-pajjiż esportatur kif ġej:

Il-Belarus = BY

Is-Serbja = RS

L-Użbekistan = UZ

żewġ ittri li jidentifikaw l-Istat Membru destinatarju, jew grupp ta’ Stati Membri bħal dawn, kif ġej:

AT = L-Awstrija

BG = Il-Bulgarija

BL = Il-Benelux

CY = Ċipru

CZ = Ir-Repubblika Ċeka

DE = Ir-repubblika Federali tal-Ġermanja

DK = Id-Danimarka

EE = L-Estonja

GR = Il-Greċja

ES = Spanja

FI = Il-Finlandja

FR = Franza

GB = Ir-Renju Unit

HU = L-Ungerija

IE = L-Irlanda

IT = L-Italja

LT = Il-Litwanja

LV = Il-Latvja

MT = Malta

PL = Il-Polonja

PT = Il-Portugall

RO = Romania

SE = L-Iżvezja

SI = Is-Slovenja

SK = Is-Slovakkja

numru b'ċifra waħda li jidentifika s-sena tal-kwota jew is-sena li matulha l-esportazzjoni kienet irreġistrata, fil-każ tal-prodotti mniżżla fit-tabella A ta' dan l-Anness, jikkorrispondi mal-aħħar ċifra tas-sena in kwistjoni, eż., ‘8’ għall-2008 u ‘9’ għall-2009.

numru b'żewġ ċifri li jidentifika l-uffiċċju tal-ħruġ fil-pajjiż esportatur,

numru b'ħames ċifri li jimxi konsekuttivament minn 00001 sa 99999 allokat lill-Istat Membru ta' destinazzjoni speċifikat.”

b)

It-tabella A tinbidel b'li ġej:

“Pajjiżi u kategoriji suġġetti għas-sistema ta' sorveljanza fejn isir kontroll doppju

Pajji¿ terz

Grupp

Il-Kategorija

Unità

L-Użbekistan

I A

1

tunnellati

3

tunnellati

I B

4

1 000 biċċa

5

1 000 biċċa

6

1 000 biċċa

7

1 000 biċċa

8

1 000 biċċa

II B

26

1 000 biċċa”

c)

It-Tabella B tħassret

(4)

L-Anness V jinbidel b'dan li ġej:

“ANNESS V

LIMITI KWANTITATTIVI TAL-KOMUNITÀ

Applikabbli għas-sena 2009

IL-BELARUS

Il-Kategorija

Unità

Kwota mill-1 ta' Jannar 09

Grupp IA

1

tunnellati

1 586

2

tunnellati

6 643

3

tunnellati

242

Grupp IB

4

Elf biċċa

1 839

5

Elf biċċa

1 105

6

Elf biċċa

1 705

7

Elf biċċa

1 377

8

Elf biċċa

1 160

Grupp IIA

20

tunnellati

329

22

tunnellati

524

Grupp IIB

15

Elf biċċa

1 726

21

Elf biċċa

930

24

Elf biċċa

844

26/27

Elf biċċa

1 117

29

Elf biċċa

468

73

Elf biċċa

329

Grupp IIIB

67

tunnellati

359

Group IV

115

tunnellati

420

117

tunnellati

2 312

118

tunnellati

471

Elf biċċa: 1 000 biċċa”

(5)

It-tieni tabella fl-Anness VII tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella

Limiti kwantitattivi tal-komunità għall-prodotti importati mill-ġdid skont it-traffiku tal-ipproċessar passiv

Applikabbli għas-sena 2009

IL-BELARUS

Il-Kategorija

Unità

Mill-l-1 ta’ Jannar 2009

Grupp IB

4

1 000 biċċa

6 610

5

1 000 biċċa

9 215

6

1 000 biċċa

12 290

7

1 000 biċċa

9 225

8

1 000 biċċa

3 140

Grupp IIB

15

1 000 biċċa

5 387

21

1 000 biċċa

3 584

24

1 000 biċċa

922

26/27

1 000 biċċa

4 492

29

1 000 biċċa

1 820

73

1 000 biċċa

6 979 ”

(6)

It-tabelli fl-Anness VIII jinbidlu b’dan li ġej:

“1.

PAJJIŻ

2.

Utilizzazzjoni bil-quddiem

3.

Carry-over

4.

Trasferimenti minn kat 1 għal kat 2 u 3

5.

Trasferimenti bejn il-kat 2 u 3

6.

Trasferimenti bejn il-kat 4, 5, 6, 7 u 8

7.

Trasferimenti mill-Gruppi I, II, III lejn il- Gruppi II, III, IV

8.

Żieda massima f'kull kat.

9.

Kondizzjonijiet addizzjonali

Il-Belarus

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Fir-rigward tal-kolonna 7, it-trasferimenti jistgħu jsiru wkoll minn u lejn il-Grupp V. Għall-kategoriji tal-Grupp I il-limitu fil-kolonna 8 huwa ta' 13 %

Is-Serbja

5  %

10  %

12  %

12  %

12  %

12  %

17  %

Fir-rigward tal-kolonna 7, it-trasferimenti jistgħu jsiru wkoll minn kull kategorija fil-Gruppi I, II u III għall-Gruppi II u III.”


(1)  N.B.: Ikopri biss il-kategoriji 1 sa 114, bl-eċċezzjoni tal-Belarus, il-Federazzjoni Russa, l-Użbekistan u s-Serbja, li għalihom huma koperti l-kategoriji 1 sa 161.

(2)  Japplika biss għall-importazzjonijiet miċ-Ċina.