24.11.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 309/87


Rettifika għar-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I)

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 177, tal-4 ta’ Lulju 2008 )

F’paġna 16, Artikolu 28:

minflok:

“Artikolu 28

Applikazzjoni temporali

Dan ir-Regolament għandu japplika għal kuntratti konklużi wara is-17 ta' Diċembru 2009.”;

aqra:

“Artikolu 28

Applikazzjoni temporali

Dan ir-Regolament għandu japplika għal kuntratti konklużi sa mis-17 ta' Diċembru 2009.”.