20.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 161/49


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 553/2008 tas-17 ta’ Ġunju 2008 li jemenda l-Anness VII tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 158, tat-18 ta' Ġunju 2008 )

Il-pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament imsemmi hawn fuq ġiet imħassra.