9.8.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 214/70


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-28 ta’ Lulju 2008

dwar l-ammissibilità tan-notifiki dwar it-tiġdid ta’ l-inklużjoni fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tas-sustanzi attivi azimsulfuron, azoxystrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, prohexadion-calcium u spiroxamin, u t-twaqqif tal-lista tan-notifikanti kkonċernati

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3855)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/656/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (1),

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 737/2007 tas-27 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment tal-proċedura għat-tiġdid ta’ l-inklużjoni ta’ l-ewwel grupp ta’ sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li jistabbilixxi l-lista ta’ dawk is-sustanzi (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 5 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 91/414/KEE tipprovdi li fuq talba, l-inklużjoni ta’ sustanza attiva tista’ tiġġedded darba jew aktar għal perjodu ta’ mhux iktar minn 10 snin.

(2)

Il-produtturi tas-sustanzi attivi elenkati fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 737/2007 ressqu notifiki lill-Istati Membri rapporteur ikkonċernati fejn talbu li jiġġeddu l-inklużjonijiet ta’ dawk is-sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE.

(3)

L-Istati Membri rapporteur ikkonċernati evalwaw in-notifiki u għarrfu lill-Kummissjoni bl-evalwazzjonijiet tagħhom. Fuq il-bażi ta’ dawk l-evalwazzjonijiet in-notifiki għandhom jitqiesu ammissibbli.

(4)

L-ismijiet u l-indirizzi tal-produtturi li n-notifika tagħhom tqieset ammissibbli għandhom jiġu ppubblikati mill-Kummissjoni sabiex jiġi żgurat li jkunu jistgħu jsiru kuntatti għall-preżentazzjoni ta’ dossiers konġunti,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

In-notifiki mressqa mill-produttui elenkati fl-Anness huma ammissibbli.

L-ismijiet u l-indirizzi ta’ dawk il-produtturi huma kif stipulat fl-Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 28 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kummissjoni

Androulla VASSILIOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/70/KE (ĠU L 185, 12.7.2008, p. 40).

(2)  ĠU L 169, 29.6.2007, p. 10.


ANNESS

Sustanza attiva

Isem il-produttur

Indirizz

Azimsulfuron

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, il-Ġermanja

Tel. (49) 6172 87 0, Fax (49) 6172 87 1402

Azoxystrobin

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Ir-Renju Unit

Tel. (44) 1483 260000, Fax (44) 870 240 3019

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Il-Belġju

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Il-Belġju

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

fluroxypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Id-Danimarka

Tel. (45) 98 93 89 77, Fax (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Il-Belġju

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Il-Belġju

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Ir-Renju Unit

Tel. (44) 1235 437920, Fax (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, L-Olanda

Tel. (31) (0) 162 431 931, Fax (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Ir-Renju Unit

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Fax (44) (0) 1925 81 7425

Imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Id-Danimarka

Tel. (45) 98 93 89 77, Fax (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Il-Belġju

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, L-Olanda

Tel. (31) (0) 162 431 931, Fax (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Il-Belġju

Tel. (32) 2 331 38 94, Fax (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Ir-Renju Unit

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Fax (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Il-Belġju

Tel. (32) (0) 14 60 21 11 , Fax (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Spanja

Tel. (34) 93 777 48 53, Fax (34) 93 777 50 59

Kresoxim-methyl

Hermoo Belgium NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Il-Belġju

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franza

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Fax (33) 4 72 32 53 41

Prohexadion-calcium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Franza

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Fax (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Renju Unit

Tel. (44) 1905 361800, Fax (44) 1905 361818

Spiroxamin

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Ġermanja

Tel. (49) 2173 38 7583, Fax (49) 2173 38 3735