28.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 24/34


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta’ Frar 2008 dwar it-testijiet tat-tieni ġenerazzjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS II)

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 57, 1 ta' Marzu 2008 )

Fit-titolu tad-Deċiżjoni kemm fil-qoxra kif ukoll fil-paġna 14:

minflok:

“2008/173/KE”;

aqra:

“2008/173/ĠAI”.