24.10.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 281/35


Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/97/KE tat-30 ta’ Jannar 2008 li temenda d-Deċiżjoni 93/52/KEE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Italja huma uffiċjalment ħielsa mill-bruċellosi (B. melitensis) u d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Italja huma uffiċjalment ħielsa mit-tuberkolosi bovina u mill-bruċellosi bovina u li ċerti reġjuni amministrattivi tal-Polonja huma uffiċjalment ħielsa mil-lewkosi enżootika bovina

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea L 32, 6 ta' Frar 2008 )

Fl-Annes I tad-Deċiżjoni 2008/97/KE:

minflok:

“Fl-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE, it-tieni paragrafu li jirrigwarda l-Italja huwa sostitwit b'dan li ġej:

‘Fl-Italja:

Ir-Reġjun tal-Abruzzo: Il-Provinċja ta’ Pescara.

Ir-Reġjun tal-Friuli Venezia Giulia.

Ir-Reġjun tal-Lazio: Il-Provinċji ta' Latina, Ruma

…’.”

aqra:

“Fl-Anness II tad-Deċiżjoni 93/52/KEE, it-tieni paragrafu li jirrigwarda l-Italja huwa sostitwit b'dan li ġej:

‘Fl-Italja:

Ir-Reġjun tal-Abruzzo: Il-Provinċja ta’ Pescara.

Ir-Reġjun tal-Friuli Venezia Giulia.

Ir-Reġjun tal-Lazio: Il-Provinċji ta' Latina, Rieti, Ruma, Viterbo

…’.”