20.10.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 277/33


Rettifika fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1222/2007 tat-18 ta’ Ottubru 2007 li jistipula l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd, u għall-albumina tal-bajd u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95

( Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea L 275 tad-19 ta' Ottubru 2007 )

F'paġna 31, fit-tabella ta' l-anness, fit-tielet kolonna “Prezz rappreżentattiv”, għall-Kodiċi NC 0207 14 10:

Minflok:

“214,1”,

Aqra:

“241,1”.