24.8.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

33


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-22 ta' Diċembru 2006

li temenda l-Appendiċi B ta' l-Anness VII ta' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2005 fir-rigward ta' ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam, tal-ħalib u tal-ħut fir-Rumanija

(notifikat bid-dokument numru C(2006) 6801)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2007/23/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, u b'mod partikolari l-Anness VII, Kapitolu 5, Sezzjoni B, Sottosezzjoni I, (e) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene ta' l-oġġetti ta' l-ikel (1) u r-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (2) jistipulaw ċerti rekwiżiti strutturali għal stabbilimenti li jaqgħu fl-ambitu ta' dawk ir-Regolamenti.

(2)

Peress li r-Rumanija mistennija tissieħeb mal-Komunità fl-1 ta' Jannar 2007, l-Anness VII, Kapitolu 5, Sezzjoni B, Sottosezzjoni I, (a) ta' l-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija tistipula li ċerti rekwiżiti strutturali stipulati f'dawk ir-regolamenti m'għandhomx japplikaw għall-istabbilimenti fir-Rumanija elenkati fl-Appendiċi B ta' l-Anness VII ta' l-Att ta' l-Adeżjoni (“il-lista ta' l-istabbilimenti”) sal-31 ta' Diċembru 2009, b'ċerti kundizzjonjiet.

(3)

Fir-Rumanija, ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam u tal-ħalib lestew il-proċess ta' aġġornament u issa huma konformi għal kollox mal-leġiżlazzjoni Komunitarja. Barra minn hekk, ċerti stabbilimenti waqqfu l-attivitajiet tagħhom. Għaldaqstant, il-lista ta' stabbilimenti għandha tiġi emendata biex jitqiesu dawn il-bidliet.

(4)

Barra minn hekk, fir-Rumanija ċerti stabbilimenti tal-laħam, tal-ħalib u tal-ħut qed isibu diffikultajiet biex jikkonformaw mar-rekwiżiti strutturali rilevanti stipulati fir-Regolamenti (KE) Nri 852/2004 u 853/2004 minħabba limitazzjonijiet tekniċi. Dawk l-istabbilimenti jeħtieġu iżjed ħin biex jispiċċaw il-proċess ta' aġġornament sabiex jiġu għal kollox konformi mar-rekwiżiti strutturali rilevanti stipulati f'dawk ir-regolamenti. Dawk l-istabbilimenti jridu għalhekk jiżdiedu mal-listi ta' stabbilimenti li qegħdin fi tranżizzjoni.

(5)

Ħafna minn dawk l-istabbilimenti fir-Rumanija ġew iffinanzjati mill-Programm Speċjali ta' Adeżjoni għall-Iżvilupp Agrikolu u Rurali. Kollha kemm huma pprovdew garanziji li għandhom il-fondi neċessarji biex jirrimedjaw in-nuqqasijiet li għad fadlilhom fi żmien il-perjodu tranżitorju. It-tagħrif dettaljat rigward in-nuqqasijiet għal kull stabbiliment huwa disponibbli. Għalhekk huwa ġustifikat ukoll li jingħata perjodu tranżitorju lil dawn l-istabbilimenti.

(6)

Għal ġieħ iċ-ċarezza tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, huwa xieraq li l-lista ta' stabbilimenti li tinsab fl-Appendiċi B ta' Anness VII ta' l-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija tinbidel bil-lista li tinsab fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

(7)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Appendiċi B ta' l-Anness VII ta' l-Att ta' l-Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija qiegħed jinbidel bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika bil-kundizzjoni u minn dak in-nhar tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, 22 ta' Diċembru 2006.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1; verżjoni kkoreġuta bil-ĠU L 226, 25.6.2004.

(2)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55; verżjoni kkoreġuta (ĠU L 226, 25.6.2004, p. 22). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1662/2006 (ĠU L 320, 18.11.2006, p. 1).


ANNESS

“Appendiċi B ta' l-Anness VII

Lista ta' stabbilimenti tal-laħam, tal-laħam tat-tjur, tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib imsemmija fil-Kapitolu 5, Sezzjoni B, Sottosezzjoni I, ta' l-Anness VII

L-istabbilimenti tal-laħam

Nru.

Approvaz-zjoni veterinarja sanitarja

Isem l-istabbiliment

Indirizz

1

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Bariţiu, jud. Alba, 515400

2

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Miraslau, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

3

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud Alba, 517360

4

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Stefanesti Str. Cavalerului nr. 893, Jud Arges, 117715

5

AG 017 IC

S.C. Coşcovele SRL

Rucar Str. Industriasilor nr. 1, jud. Arges, 117630

6

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Arges, 117045

7

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

8

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

9

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

10

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

11

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituţiei, jud. Arad, 310227

12

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Str. Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

13

AR 5806

S.C.Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluţiei nr. 33, jud. Arad, 315200

14

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Str. Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

15

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

Bucureşti, Str. Parcului nr 20, sector 1, Bucureşti, 012329

16

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Magurele nr 17, Bucuresti, 041706

17

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sarata, jud. Bacau, cod 607371

18

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onesti, Str. Caşinului nr. 2, jud. Bacau, 601007

19

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Balcecu, jud. Bacău, cod 607355

20

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Racaciuni, jud. Bacau, 607480

21

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacau, str Bicaz, nr 8, Jud Bacau, cod 600293

22

BC 5733

S.C. Alimenta S.A.

Bacau, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacau, 600351

23

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud Bihor, 41550

24

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

25

BH 223

S.C. Florian Impex.SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

26

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

27

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL

Oradea, str. Arţarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

28

BH 2010

S.C. Sarilma Com. SRL

Loc. Sumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

29

BH 2029

S.C. Cominca. SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

30

BH 2227

S.C. Andromi Com. SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

31

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

32

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Sacueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

33

BH 5122

S.C. Abrumar

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

34

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

35

BN 2041

S.C. Sonil

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud Bistriţa-Năsăud, 427080

36

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrita, str. Libertatii, nr. 41, jud Bistriţa-Năsăud, 420155

37

BN 2184

S.C. Caraiman

Bistriţa, str. Tarpiului, Nr. 26A, jud Bistriţa-Năsăud, cod: 420062

38

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistriţa, Drumul Cetăţii nr. 7A, jud. Bistrita-Năsăud, 420063

39

BN 2227

S.C. Unic Cremona

Bistrita, str. Tarpiului, F.N., jud Bistriţa-Năsăud, cod: 420062

40

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

41

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

42

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romanu, jud Brăila, 817115

43

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Stefănescu 1, Brăila, jud Brăila, 810186

44

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Faleza Portului, nr. 2, jud. Brăila 810529

45

BT 112

S.C. Ancal SRL

Sauceniţa, jud. Botoşani, 717447

46

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoşani, 717246

47

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoşani, 717155

48

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curteşti, jud. Botoşani, 717110

49

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoşani, 715100

50

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Tîngeni, jud. Botoşani, 717120

51

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoşani, Str. Pod de Piatra nr. 89, jud. Botoşani, 710350

52

BT 188

SC Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoşani, jud Botoşani 710021

53

BT 194

S.C. Practic Comerţ SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoşani 715100

54

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracşani, jud. Botoşani, 717374

55

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiţi, jud. Botoşani, 717310

56

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoşani, 715101

57

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Braşov str. Plevnei nr. 13, jud Braşov 500187

58

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principala nr. 339 B, jud. Braşov 507160

59

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr 4, jud. Braşov 505100

60

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzau, Sos Sloboziei km 2, jud Buzău 120360

61

BZ 103

S.C. Neptun Ramnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

62

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzau, 127190

63

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

64

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu 140, jud. Buzău 125300

65

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud Buzău, 127048

66

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăşti, jud. Buzău, 125201

67

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

68

CJ 108

S.C. Turism Valcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

69

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

70

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

71

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

72

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

73

CJ 793

S.C. Ind. Maetro Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Asachi, nr. 6-8, jud. Cluj 400263

74

CJ 1483

S.C. Agroalim Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 8, jud. Cluj 400641

75

CJ 2741

S.C. Oncos Impex SRL

Floresti, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj 407280

76

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj 407295

77

CJ 4168

S.C. Cina Carmangerie SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

78

CJ 4462

S.C. Eximal Impex SRL

Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 74, jud. Cluj 400335

79

CJ 4644

S.C. Marema Company SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 83, jud. Cluj, 400641

80

CJ 4811

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4 jud. Cluj 400230

81

CJ 5219

S.C. Prostnic Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. I. C. Frimu, nr. 28, jud. Cluj 400146

82

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

83

CJ 7967

S.C. IND. Maestro Prodcom SA

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 222, jud. Cluj, 400397

84

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenita, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud Călăraşi, 915400

85

CL 0560

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Voda, jud Călăraşi, 917045

86

CL 1388

S.C. Donald's SRL

Com. Dorobantu, jud Călăraşi, 917065

87

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călăraşi, 917045

88

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenita, str. Cuza Voda, nr. 131, jud Călăraşi 915400

89

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeş, Str. Sesul Rosu Nr. 5, jud. Caraş 325400

90

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocşa, Str. Binişului Nr. 1, jud. Caraş 325300

91

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reşiţa, Str. Ţerovei, F.N. jud. Caraş 320044

92

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeşului, F.N. jud. Caraş 327030

93

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timişorii Nr. 2, jud. Caraş 327030

94

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraş, 327090

95

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reşita, Str. Ţerovei, NR. 10, jud. Caraş 320044

96

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

97

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanţa 907175

98

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc. Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

99

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

100

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

101

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloşoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

102

CV 2544

S.C. Prod. Com. Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

103

DB 94

S.C. Agroalim Distribution SRL

Târgovişte, str. Cooperaţiei, nr. 5, jud. Dâmboviţa, 130086

104

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brăneşti, jud. Dambovita, 137055

105

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroşiţa, jud. Dâmboviţa, 137360

106

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

107

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com Danesti, jud Gorj, 217200

108

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urecheşti com. Dragutesti, jud. Gorj, 217225

109

GL 0369

S.C. Serbăneşti Livada SRL

Com. Liesti, jud. Galaţi, 805235

110

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 64, jud. Galaţi, 805300

111

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galati, str. Traian nr. 437, jud. Galaţi, 800179

112

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galaţi, 805300

113

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Şos Bucureşti Km 3, jud. Giurgiu, 080301

114

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăştie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

115

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

116

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăştie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

117

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

118

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crişul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

119

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

120

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

121

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

122

HR 255

S.C. Madra SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 206, jud. Harghita 535500

123

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

124

HR 281

S.C. Palcaro SRL

Frumoasa, jud. Harghita, 537115

125

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

126

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popesti Leordeni, Str. Olteniţei nr. 220, jud. Ilfov 077160

127

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumaţi, sos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

128

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periş, jud Ilfov, 077150

129

IF 3384

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

130

IL 0254

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

131

IL 0166

S.C. Atalanta International SRL

Slobozia, Sos Buc-Constanta, km 2-4, jud. Ialomita, 920051

132

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomiţa, 927015

133

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Sos Buc-Constanta, km 2-4, jud. Ialomiţa, 920086

134

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coşereni, jud. Ialomiţa, 927095

135

IS 260

S.C. Agroalim Distribution SRL

B-dul Chimiei nr.14, Iaşi, jud.Iaşi cod 700294

136

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, sos Nicolina nr. 150, jud. Iaşi, 700243

137

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, st. Buznei 3 a, jud. Iaşi, 705300

138

IS 1354

S.C. Razana SRL

Harlau, str. Abatorului nr. 1, jud Iasi, cod 705100

139

MM 22

S.C. Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, Str. Mărgeanului, Nr. 6 jud. Maramures, 430014

140

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, Bd. Bucureşti 49, jud. Maramures, 430013

141

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Şincai 14, jud. Maramures 430311

142

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmaţiei, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramures, 435500

143

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, Bd. Unirii 37a, jud. Maramures, 430232

144

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, Nr. 30/A jud. Maramureş, 437005

145

MS 91

S.C. Prima Com SRL

T. Mures str. Barajului 5 jud. Mures 540101

146

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mures str. Libertatii 4 jud. Mures 540031

147

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighisora str. Parangului 100 jud. Mures 545400

148

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mures 593, jud. Mures 547565

149

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureş, 545300

150

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert's Mixed Goods SRL

Tg. Mures str Muresului 8 jud. Mures 540252

151

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureş, 547295

152

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighisoara str. Parangului 100 jud. Mures 545400

153

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mures, 547629

154

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureş, 547268

155

MS 5044

S.C. Ponderoza Companny SRL

Tg. Mures, str. Viile Dealul Mic jud. Mures 540417

156

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mures 547456

157

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud Mures 545300

158

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduş, Str. Republicii nr. 6, jud. Mures, 545200

159

NT 24

S.C. Nefmar Prod. Serv. SRL

Dumbrava Roşie, jud. Neamţ, 617185

160

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamţ, Str. G-ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamţ, 610201

161

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvineşti, jud. Neamţ, 617410

162

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoş nr. 111, jud. Neamţ, 611160

163

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roşie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamţ, 617185

164

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg. Neamt, str. Nemţisor 59, jud. Neamţ, 615200

165

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zăneşti, jud. Neamţ, 617515

166

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

167

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicesti, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

168

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balş, Str. Popa Şapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

169

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

170

OT 2093

S.C. Comagrimex

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

171

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicesti, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

172

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

173

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Valeanca, jud. Prahova, cod 107110

174

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Manesti, jud. Prahova, cod 107375

175

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeştii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

176

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud. Prahova, 100141

177

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

178

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Targsoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

179

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeştii de Pădure, Str. Rotăreşti 839, jud. Prahova, 107245

180

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiesti, str. Corlatesti, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

181

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Poseşti, jud. Prahova, 107440

182

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Magureni, str. Filipestii de Padure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

183

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipesti de Padure, str. Principala, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

184

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copsa Mica, Sat Tirnavioara, Nr. 90, jud Sibiu, 555400

185

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnisorului, Nr. 150, jud Sibiu, 550048

186

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, Nr. 4, jud Sibiu, 550092

187

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba Nr. 335, jud Sibiu, 557266

188

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crişeni, jud. Sălaj, 457105

189

SM 104

S.C Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr.146, jud. Satu Mare, 440187

190

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculesti, jud. Satu Mare, 445100

191

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Soimoseni, nr. 32 , jud. Satu Mare, 440111

192

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuţi, Str. Constantin Brancoveanu, jud. Suceava, 725400

193

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

194

SV 5661

S.C. Harald SRL

Mazanaiesti, jud. Suceava, 727219

195

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Radauti, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

196

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuţi, jud. Suceava, 727361

197

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăşti 96, jud. Suceava, 727235

198

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirauti nr. 72, jud. Suceava, 720028

199

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundatura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

200

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de jos, jud Suceava, 727301

201

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

202

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

203

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, Bd. Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

204

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

205

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

206

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Sos. Murighiol km 4 -5, jud. Tulcea, 820004

207

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăţei, jud. Tulcea, 827075

208

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăviţa, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiş, 307160

209

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timişoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timis, 303700

210

TM 2725

S.C. Recosemtract ARL

Recaş, Calea Bazoşului nr. 1, jud. Timis, 307340

211

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiş, 307220

212

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timis, 307460

213

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timisoara, Calea Buziaşului nr. 14, jud. Timiş, 300693

214

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiş, 307235

215

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiş, 307376

216

TR 36

S.C. Avicola Costeşti SA

Rosiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

217

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

218

VL 1

S.C. Diana SRL

Bujoreni, jud. Vâlcea, 247065

219

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădeşti, jud. Vâlcea, 247740

220

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Valcea, Str. Stirbei Voda 77, jud. Vâlcea, 240588

221

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focsani, Str. Sihleanu 5, jud Vrancea, 620165

222

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

223

VN 2954

S.C Aurora Com SRL

Odobeşti, Str. Libertăţii nr. 38, jud. Vrancea, 625300

224

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Husi, Str. Huşi-Stănileşti 2, jud. Vaslui, 735100

225

VS 2234

S.C. Vascar SA

Vaslui, Str. Agroindustrială nr. 4, jud. Vaslui, 730217

226

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

227

VS 2268

S.C. Viorom P Impex SRL

Com Oltenesti, Localitatea Tarzii, jud Vaslui, 737380


Stabbilimenti tal-Laħam tat-Tjur

Nru.

Approvaz-zjoni veterinarja sanitarja

Isem l-istabbiliment

Indirizz

1

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Mesterul Manole, Nr. 16, jud. Arad, 310493

2

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, Nr. 7, jud. Bihor, 415500

3

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oras Ianca, Str. Sos. Brailei Nr. 3, jud. Braila, 817200

4

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

5

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Floreşti, Str. Abatorului, Nr. 2, jud. Cluj, 407280

6

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocsa, Str. Binisului Nr. 10, jud. Caras Severin, 325300

7

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str Paraului Nr. 6, jud. Covasna, 520033

8

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

9

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihailesti, jud. Giurgiu, 085200

10

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Balata, Soimus, jud. Hunedoara, 337451

11

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Şos. Buc-Constanţa km 5-6, jud. Ialomiţa 920150

12

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg Frumos, jud. Iasi, 705300

13

IS 461

S.C. Avitop SA

Iasi, Sos Iasi-Tg Frumos km 10, jud Iasi, 707410

14

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăieşti, Nr. 5, jud. Mureş, 547180


Stabbilimenti tal-ħut

Nru.

Approvaz-zjoni veterinarja sanitarja

Isem l-istabbiliment

Indirizz

1

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacau, Str. 22 Decembrie, nr 38, jud Bacau 600374

2

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comanesti, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacau, 605200

3

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fata Portului nr. 2, Tulcea, jud. Tulcea, 810529

4

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fata Portului nr. 2, Tulcea, jud. Tulcea, 810529

5

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fantanele nr. 578, jud. Prahova, 107240

6

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Calea Sagului nr. 141-143, Timisoara, jud. Timis, 300514

7

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Str. Garii nr. 4, Vaslui, jud. Vaslui, 730232


Stabbilimenti tal-Ħalib u tal-Prodotti tal-Ħalib

Nru.

Approvaz-zjoni veterinarja sanitarja

Isem l-istabbiliment

Indirizz

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Noua, Jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, str. Gh. Sincai nr. 4, Jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea Jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. S.RL

Sanmiclaus, Jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, Jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Santana, Jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Costesti

Costesti, Jud. Arges, 115200

8

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacau, Jud. Bacau, 600324

9

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, Jud. Bacau 607285

10

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

11

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, Jud. Bihor, 417166

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrita, Calea Moldovei, nr. 16, Jud. Bistrita-Nasaud, 427006

13

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Micestii de Campie, Nr. 202 A, Jud. Bistrita-Nasaud, 427160

14

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milas, Jud. Bistrita- Nasaud, 427165

15

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, Jud. Bistrita-Nasaud, 427245

16

BN 2145

S.C. Lech Lacto

Lechinta, Str. Independentei, nr. 387, Jud. Bistrita-Nasaud, 27105

17

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budesti-Fanate, nr. 122, Jud. Bistrita-Nasaud, 427021

18

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, Jud. Bistrita Nasaud, 425100

19

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, nr. 153/B, Jud. Bistrita-Nasaud, 427175

20

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Paltinis, Jud. Botosani, 717295

21

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlasinesti, Jud. Botosani, 717465

22

BT 50

S.C.PrisComUnivers SRL

Flamanzi, Jud. Botosani, 717155

23

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanesti, Jud. Botosani, 717215

24

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, Jud. Botosani, 717045

25

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, nr. 115, Jud. Botosani, 715100

26

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, Jud. Botosani, 717252

27

BT 154

S.C. Gerard SRL

Cotusca, Jud. Botosani, 717090

28

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Saveni, Jud. Botosani 715300

29

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, Jud. Botosani, 717475

30

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, Jud. Botosani, 717460

31

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Str. Garii nr. 403, Jud. Brasov, 507105

32

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Fagaras, Str. Ilieni nr. 1, Jud. Brasov, 505200

33

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brasov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, Jud. Brasov, 500001

34

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vadeni, Jud. Braila, 817200

35

BR 63

S.C. Cas SRL

Braila, Str. Rosiori, nr. 158, Jud. Braila, 810224

36

BR 92

S.C. Nomad SRL

Insuratei, Jud. Braila, 815300

37

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Faurei, Jud. Braila , 815100

38

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, Jud. Braila, 817190

39

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlau, Jud. Braila, 817075

40

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Judeti, Jud. Braila, 817037

41

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufesti, Jud. Braila, 817185

42

BZ 0591

S.C. Stercu, Marinarul, Donca SRL

Balta Alba, Jud. Buzau, 127-15, 127015

43

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, Jud. Buzau, 127190

44

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, Jud. Buzau, cod postal 125200

45

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, Jud. Calarasi, 915300

46

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Sapunari, Jud. Calarasi, 917150

47

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călăraşi, Jud. Calarasi, 910040

48

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegalia, Jud. Calarasi, 917145

49

CJ 560

S.C. Napolact SA

Taga, Jud. Cluj, 407565

50

CJ 739

S.C. Napolact SA Cluj

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, Jud. Cluj, 400236

51

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, Jud. Constanta, 907065

52

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnita, Jud. Constanta , 907165

53

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Targusor, Jud. Constanta , 907275

54

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Sacele, Jud. Constanta, 907260

55

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, Jud. Constanta, 907112

56

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Harsova, Str. Plantelor nr. 44, Jud. Constanta, 905400

57

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, Jud. Constanta, 907305

58

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Harsova, Str. Casarei, Jud. Constanta, 905400

59

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, Jud. Covasna, 527075

60

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, Jud. Covasna, 527105

61

CV 1717

S.C. GOLF SRL

Ghidfalau, Jud. Covasna 527095

62

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, Jud. Dambovita, 137170

63

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, Jud. Dolj, 207115

64

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 112, Jud. Dolj, 200378

65

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galati, Str. G. Cosbuc, nr. 257, Jud. Galati, 800506

66

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, Jud. Galati, 807105

67

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2, Jud. Giurgiu, 080556

68

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, Jud. Gorj, 215300

69

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, Jud. Gorj, 210112

70

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraş, nr. 119, Jud. Harghita, 537071

71

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniş, Sânpaul, nr. 28, Harghita, 537175

72

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, nr. 31, Harghita, 535600

73

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Risculita, nr. 4, Jud. Hunedoara, 337012

74

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetesti, Jud. Ialomita, 925100

75

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, Jud. Ialomita, 927040

76

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Ţăndărei, Jud. Ialomita, 925200

77

IL 1127

S.C. Sami Ian, SRL

Grindu, Jud. Ialomita, 927140

78

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Str. General Magheru, nr. 73, Jud. Ialomita, 920002

79

IS 1012

S.C. Agrocom S.A.

Strunga, Jud. Iasi, 707465

80

IS 1540

S.C. Promilch S.R.L.

Podu Iloaiei, Jud. Iasi, 707365

81

IS 2008

S.C. Romlacta S.A.

Pascani, Jud. Iasi, 705200

82

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, Jud. Ilfov, 077145

83

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tautii Magheraus, Merisor, nr. 70, Jud. Maramures, 437349

84

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, Jud. Maramures, 437300

85

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Feresti, nr. 13, Jud. Maramures, 437162

86

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Str. Sperantei, nr. 4, Jud. Maramures, 430015

87

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinti, 220167

88

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Targu Mures, Jud. Mures, 540374

89

MS 207

S.C. Mirdatod Prod S.R.L

Ibanesti, Isticeu nr. 273, Jud. Mures, 547325

90

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom S.R.L

Breaza, nr. 64, Jud. Mures, 547135

91

MS 293

S.C. Sanlacta S.A.

Santana de Mures, Str. Principala nr. 1, Jud. Mures, 547565

92

MS 297

S.C. Rodos S.R.L

Faragau, nr. 275, Jud. Mures, 547225

93

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, Jud. Mures, 545300

94

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca Santu, Jud. Mures, 547375

95

MS 618

S.C. I.L. Mures S.A.

Targu Mures, Str. Bega nr.1, Jud. Mures, 540390

96

MS 913

S.C. Lactex Reghin S.R.L

Solovastru, Jabenita nr. 33, Jud. Mures, 547571

97

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornesti, Jud. Mures, 547280

98

MS 4217

S.C. Agrotranscomex S.R.L

Miercurea Nirajului, Str. Santandrei, nr. 25, Jud. Mures, 547410

99

MS 5554

S.C Globivetpharm S.R.L

Batos, nr. 404, Jud. Mures, 547085

100

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Targu Neamt, Str. Libertatii nr. 1, Jud. Neamt, 615235

101

NT 247

S.C. Rapanu SR. COM SRL

Petricani, Jud. Neamt, 617315

102

NT 313

S.C. Prod A.B.C. Company SRL

Grumazesti, Jud. Neamt, 617235

103

OT 1055

S.C. Oltina SA

Slatina, B-dul A.I.Cuza, nr. 153, Jud. Olt, 230062

104

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, Jud. Prahova, 105800

105

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, Jud. Prahova, 107155

106

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, Jud. Salaj, 457051

107

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Str. Gheorghe Doja, nr. 39, Jud. Salaj, 455200

108

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, Jud. Satu Mare , 440122

109

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, Jud. Sibiu, 557024

110

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alamor, Jud. Sibiu, 557121

111

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Falticeni, Str. Izvor nr. 5, Jud. Suceava, 725200

112

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Gramesti, Jud. Suceava, 727285

113

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, Jud. Suceava, 727455

114

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Str Humorului nr. 4, Jud. Suceava, 720290

115

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Fratautii Vechi, Jud. Suceava, 727255

116

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, Jud. Suceava, 727125

117

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Str. Parcului nr. 15 A, Jud. Suceava, 725300

118

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, Jud. Suceava, 727040

119

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos nr. 1 C, Jud. Suceava, 727301

120

SV 5325

S.C. Cetina Prod SRL

Saru Dornei, Jud. Suceava, 727515

121

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, Jud. Suceava, 727180

122

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Balcauti, Jud. Suceava, 727025

123

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Str. Calea Burdujeni nr. 11 A, Jud. Suceava, 720158

124

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, Jud. Suceava, 725700

125

SV 6118

S.C. Real SRL

Patrauti nr. 21, Jud. Suceava, 727420

126

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisauti, Jud. Suceava, 727360

127

SV 6207

S.C. Prolact SRL

Vicovu de Sus, Jud. Suceava, 727610

128

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, Jud. Suceava, 727030

129

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, Jud. Suceava, 727470

130

SV 673

S.C. Mi-Li-Anc SRL

Voitinel, Jud. Suceava, 727282

131

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forasti, Jud. Suceava, 727235

132

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, Jud. Teleorman, 147285

133

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, Jud. Teleorman, 145300

134

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, Jud. Teleorman , 147215

135

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfintesti, Jud. Teleorman, 147340

136

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orţişoara, nr. 280, Jud. Timiş, cod postal 307515

137

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, Jud. Timis, 305200

138

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, Jud. Tulcea, 825300

139

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, Jud. Tulcea, 827215

140

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focsani, Calea Munteniei nr. 1, Jud. Vrancea, 620122

141

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorasti, loc. Mihalceni, Jud. Vrancea, 627082”