32004R0574Official Journal L 090 , 27/03/2004 P. 0015 - 0047


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 574/2004

tat-23 ta' Frar 2004

li jemenda l-Annessi I u III tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistiċi ta' l-iskart

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2002 dwar l-istatistiċi ta' l-iskart [1], u partikolarment l-Artikolu 1(5) u l-Artikolu 6 punt (b) tiegħu,

Billi:

(1) Permezz ta' l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002, jeħtieġ li l-Kummissjoni tagħmel l-arranġamenti għall-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament.

(2) Taħt l-Artikolu 6 punt (b) tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002, il-Kummissjoni tista' tadatta l-ispeċifikazzjonijiet fl-Annessi tagħha.

(3) Taħt l-Artikolu 1(5) tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002, jeħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi kejl ta' ekwivalenza bejn in-nomenklatura statistika ta' l-Anness III tagħha u l-lista ta' l-iskart stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE [2].

(4) Ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 għandu għalhekk jiġi emendat kif suppost.

(5) Il-miżuri provduti f'dan ir-Regolament jaqblu ma' l-opinjoni tal-Kumitat tal-Programm ta' l-Istatistika stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/EEC, Euratom [3],

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT

Artikolu 1

L-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 ġew emendati kif ġej:

1. Fl-Anness I, Sezzjoni 2(1) hija mibdula f'L-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2. L-Anness III huwa mibdul f'L-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament se jidħol fis-seħħ fl-20 ġurnata wara il-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament se jkun jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, nhar it-23 ta' Frar 2004.

Għall-Kummissjoni,

Pedro Solbes Mira,

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 332, tad-9.12.2002, p. 1.

[2] ĠU L 226, tas-6.9.2000, p. 3. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni 2001/573/KE (ĠU L 203, tat-28.7.2001, p. 18).

[3] ĠU L 181, tat-28.6.1989, p. 47.

--------------------------------------------------

ANNESS I

"

L-ANNESS I

SEZZJONI 2

Kategoriji ta’ l-iskart

1. Statistiċi fuq il-kategoriji ta’ l-iskart li ġejjin iridu jiġu maħduma:

Lista ta’ l-affarijiet flimkien |

Numru ta’ l-Oġġett | EWC-Stat/Verżjoni 3 | Skart perikoluż/Mhux perikoluż |

Il-Kodiċi | Deskrizzjoni |

1 | 01.1 | Solventi eżawriti | Perikoluż |

2 | 01.2 | Skart aċiduż, alkalin jew mielaħ | Mhux perikoluż |

3 | 01.2 | Skart aċiduż, alkalin jew mielaħ | Perikoluż |

4 | 01.3 | Żjut użati | Perikoluż |

5 | 01.4 | Katalisti kimiċi eżawriti | Mhux perikoluż |

6 | 01.4 | Katalisti kimiċi eżawriti | Perikoluż |

7 | 02 | Skart tal-preparazzjoni tal-kimika | Mhux perikoluż |

8 | 02 | Skart tal-preparazzjoni tal-kimika | Perikoluż |

9 | 03.1 | Depożiti u fdalijiet kimiċi | Mhux perikoluż |

10 | 03.1 | Depożiti u fdalijiet kimiċi | Perikoluż |

11 | 03.2 | Dranaġġ ta’ l-efflussi industrijali | Mhux perikoluż |

12 | 03.2 | Dranaġġ ta’ l-efflussi industrijali | Perikoluż |

13 | 05 | Skart tal-kura tas-saħħa u skart bioloġiku | Mhux perikoluż |

14 | 05 | Skart tal-kura tas-saħħa u skart bioloġiku | Perikoluż |

15 | 06 | Skart metalliku | Mhux perikoluż |

16 | 06 | Skart metalliku | Perikoluż |

17 | 07.1 | Skart tal-ħġieġ | Mhux perikoluż |

18 | 07.1 | Skart tal-ħġieġ | Perikoluż |

19 | 07.2 | Skart tal-karti u tal-kartun | Mhux perikoluż |

20 | 07.3 | Skart tal-gomma | Mhux perikoluż |

21 | 07.4 | Skart tal-plastik | Mhux perikoluż |

22 | 07.5 | Skart ta’ l-injam | Mhux perikoluż |

23 | 07.5 | Skart ta’ l-injam | Perikoluż |

24 | 07.6 | Skart tat-tessuti | Mhux perikoluż |

25 | 07.7 | Skart li fih il-PCB | Perikoluż |

26 | 08 | Apparat mormi | Mhux perikoluż |

27 | 08 | Apparat mormi | Perikoluż |

28 | 08.1 | Vetturi mormija | Mhux perikoluż |

29 | 08.1 | Vetturi mormija | Perikoluż |

30 | 08.41 | Skart tal-batteriji u ta’ l-akkumulaturi | Mhux perikoluż |

31 | 08.41 | Skart tal-batteriji u ta’ l-akkumulaturi | Perikoluż |

32 | 09 | Skart ta’ l-annimali u veġetali (eskluż l-iskart ta’ l-annimali mill-preparazzjoni ta’ l-ikel u l-prodotti tiegħu; u eskluż il-ħmieġ, l-awrina u demel ta’l-annimali | Mhux perikoluż |

33 | 09.11 | L-iskart ta’ l-annimali mill-preparazzjoni ta’ l-ikel u l-prodotti tiegħu | Mhux perikoluż |

34 | 09.3 | Il-ħmieġ ta’ l-annimali, l-awrina u d-demel | Mhux perikoluż |

35 | 10.1 | Skart domestiku u skart simili | Mhux perikoluż |

36 | 10.2 | Materjali mħallta u mhux differenzati | Mhux perikoluż |

37 | 10.2 | Materjali mħallta u mhux differenzati | Perikoluż |

38 | 10.3 | Residwi rranġati fi gruppi | Mhux perikoluż |

39 | 10.3 | Residwi rranġati fi gruppi | Perikoluż |

40 | 11 | Dranaġġi komuni (eskluż l-iskart tal-ħama) | Mhux perikoluż |

41 | 11.3 | L-iskart tal-ħama | Mhux perikoluż |

42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Skart minerali (eskluż l-iskart tal-ħruq, ħamrija kkontaminata u skart tal-ħama mniġġes) | Mhux perikoluż |

43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Skart minerali (eskluż l-iskart tal-ħruq, ħamrija kkontaminata u skart tal-ħama mniġġes) | Perikoluż |

44 | 12.4 | Skart tal-ħruq | Mhux perikoluż |

45 | 12.4 | Skart tal-ħruq | Perikoluż |

46 | 12.6 | Ħamrija kkontaminata u skart tal-ħama mniġġes | Perikoluż |

47 | 13 | Skart kontaminat, imwebbes jew mibdul fi ħġieġ | Mhux perikoluż |

48 | 13 | Skart kontaminat, imwebbes jew mibdul fi ħġieġ | Perikoluż |

"

--------------------------------------------------

ANNESS II

"

L-ANNESS III

KEJL TA’ EKWIVALENZA

kif imsemmi fl-Artikolu 1(5) tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002, bejn EWC-Stat Rev. 3 (nomenklatura ta’ l-istatistika ta’ l-iskart immirata lejn is-sustanza) u l-lista Ewropea ta’ l-iskart (LoW) stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE

01Skart kompost kimiku

01.1Solventi eżawriti

01.11Solventi eżawriti aloġenati

1Perikolużi

07 01 03* | solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 02 03* | solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 03 03* | solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 04 03* | solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 05 03* | solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 06 03* | solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 07 03* | solventi organiċi aloġenati, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

14 06 01* | karbonji li fihom il-klorin u l-fluworin, HCFC, HFC |

14 06 02* | solventi aloġenati oħra u taħlit ta’ solventi |

14 06 04* | dranaġġi jew skart solidu li fih is-solventi aloġenati |

01.12Solventi eżawriti mhux aloġenati

1Perikolużi

07 01 04* | solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 02 04* | solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 03 04* | solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 04 04* | solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 05 04* | solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 06 04* | solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 07 04* | solventi organiċi oħra, likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

14 06 03* | solventi oħra u taħlit ta’ solventi |

14 06 05* | dranaġġi jew skart solidu li fih solventi oħra |

20 01 13* | solventi |

01.2Skart aċiduż, alkalin jew mielaħ

01.21Skart aċiduż

0Mhux perikoluż

06 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

1Perikoluż

06 01 01* | aċidu sulfuriku u aċidu dgħajjef li wkoll fih il-kubrit |

06 01 02* | aċidu idokloriku |

06 01 03* | aċidu idofloriku |

06 01 04* | aċidu fosforiku u aċidu dgħajjef li fih il-fosfru |

06 01 05* | aċidu nitriku u aċidu nitruż |

06 01 06* | aċidi oħra |

06 07 04* | likwidi mħallta u aċidi e.g. aċidu tal-kuntatt |

08 0316* | likwidi li jħollu l-iskart |

09 01 04* | kimiċi likwidi li jwaħħlu |

09 01 05* | likwidi tal-bliċ u likwidi li jwaħħlu l-bliċ |

10 01 09* | aċidu sulfuriku |

11 01 05* | aċidi li jnaddfu |

11 01 06* | aċidi li mhumiex speċifikati mod ieħor |

16 06 06* | elettrolit miġbur separatament mill-batteriji u mill-akkumulaturi |

20 01 14* | aċidi |

01.22Skart alkalin

0Mhux perikoluż

03 03 09 | skart tat-tajn tal-ġir |

06 02 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

11 01 14 | skart taż-żjut minbarra dawk imsemmija 11 01 13 |

1Perikoluż

05 01 11* | skart mit-tindif tal-fjuwil b’ċerti sustanzi bażi |

06 02 01* | idrossidu tal-kalċju |

06 02 03* | idrossidu ta’ l-ammonju |

06 02 04* | idrossidu tas-sodju u l-potassju |

06 02 05* | sustanzi bażi oħra |

09 01 01* | kimiċi ta’ l-iżvilupp u ta’ l-attivazzjoni bbażati fuq l-ilma |

09 01 02* | kimiċi ta’ l-iżvilupp li jitrasferixxu l-istampa minn folja bbażati fuq l-ilma |

09 01 03* | likwidi kimiċi ta’ l-iżvilupp bbażati fuq is-solvent |

11 01 07* | kimiċi bażi li jnaddfu |

11 01 13* | skart taż-żjut li fih sustanzi perikolużi |

11 03 01* | skart li fih iċ-ċjanur |

19 11 04* | skart mit-tindif tal-fjuwil bis-sustanzi bażi |

20 01 15* | kimiċi alkalini |

01.24Skart mielaħ ieħor

0Mhux perikoluż

05 01 16 | skart li fih il-kubrit mill-proċess tat-tneħħija tal-kubrit miż-żejt |

05 07 02 | skart li fih il-kubrit |

06 03 14 | imluħa solidi u likwidi minbarra dawk imsemmija f’06 03 11 u 06 03 13 |

06 03 16 | ossidi tal-metall minbarra dawk imsemmija f’06 03 15 |

06 03 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 04 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 06 03 | skart li fih is-sulfid minbarra dak imsemmi f’06 06 02 |

06 06 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

11 02 06 | skart mill-proċessi ta’ l-idrometallurġija tar-ram minbarra dak f’11 02 05 |

1Perikoluż

06 03 11* | imluħa solidi u likwidi li fihom iċ-ċjanur |

06 03 13* | imluħa solidi u likwidi li fihom metalli ta’ densità għolja |

06 03 15* | ossidi tal-metall li fihom metalli ta’ densità għolja |

06 04 03* | skart li fih l-arseniku |

06 04 04* | skart li fih il-merkurju |

06 04 05* | skart li fih metalli oħra ta’ densità għolja |

06 06 02* | skart li fih sulfidi perikolużi |

10 03 08* | fdalijiet tal-melħ minn produzzjoni sekondarja |

10 04 03* | arsenat tal-kalċju |

11 01 08* | dranaġġi li jipproduċu l-fosfat |

11 02 05* | skart mill-proċessi ta’ l-idrometallurġija tar-ram li fih sustanzi perikolużi |

11 03 02* | skart ieħor |

11 05 04* | fluss eżawrit |

16 09 01* | permanganati e.g. permanganat tal-potassju |

16 09 02* | kromati e.g. kromat tal-potassju, kromat doppju tal-potassju jew tas-sodju |

01.3Żjut użati

01.31Żjut użati tal-magni

1Perikolużi

13 02 04* | magna bil-klorin bbażata fuq il-minerali, ger u żjut tal-lubrikazzjoni |

13 02 05* | magna bla klorin bbażata fuq il-minerali, ger u żjut lubrikanti |

13 02 06* | magna sintetika, ger u żjut lubrikanti |

13 02 07* | magna bijodigradabbli, ger u żjut lubrikanti |

13 02 08* | magna, ger u żjut lubrikanti oħra |

01.32Żjut oħra użati

1Perikolużi

05 01 02* | dranaġġ bit-tneħħija tal-melħ |

05 01 03* | ħama tal-qiegħ tat-tank |

05 01 04* | dranaġġ aċiduż u alkalin |

05 01 12* | aċidi li fihom iż-żejt |

08 03 19* | żejt imxerred |

08 04 17* | żejt lubrikant |

12 01 06* | żjut tal-magni bbażati fuq il-minerali li fihom l-aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u t-taħlit likwidu) |

12 01 07* | żjut tal-magni bbażat fuq il-minerali mingħajr aloġeni (ħlief l-emulsjonijiet u t-taħlit likwidu) |

12 01 08* | emulsjonijiet u taħlit likwidu tal-magni li fih l-aloġeni |

12 01 09* | emulsjonijiet u taħlit tlikwidu tal-magni li ma fihx aloġeni |

12 01 10* | żjut sintetiċi tal-magni |

12 01 12* | xama’ u xaħmijiet eżawriti |

12 01 18* | dranaġġ tal-metall (dranaġġ tat-taħna, tat-tisnin u tal-lostru) li fih iż-żejt |

12 01 19* | żejt tal-magni li huwa bijodegradabbli |

13 01 04* | emulsjonijiet bil-klorin |

13 01 05* | emulsjonijiet bla klorin |

13 01 09* | żjut idrawliċi bil-klorin bbażati fuq il-minerali |

13 01 10* | żjut idrawliċi bla klorin bbażati fuq il-minerali |

13 01 11* | żjut idrawliċi sintetiċi |

13 01 12* | żjut idrawliċi bijodegradabbli |

13 01 13* | żjut idrawliċi oħra |

13 03 06* | żjut li jgħaddu u jżommu s-sħana, bil-klorin u bbażati fuq il-minerali minbarra dawk imsemmija f’13 03 01 |

13 03 07* | żjut li jgħaddu u jżommu s-sħana, bla klorin u bbażati fuq il-minerali |

13 03 08* | żjut sintetiċi li jgħaddu u jżommu s-sħana |

13 03 09* | żjut bijodigradabbli li jgħaddu u jżommu s-sħana |

13 03 10* | żjut oħra li jgħaddu u jżommu s-sħana |

13 05 06* | separaturi li jifirdu ż-żejt miż-żejt/u mill-ilma |

20 01 26* | żejt u xaħam minbarra dawk imsemmija f’20 01 25 |

01.4Katalisti kimiċi eżawriti

01.41Katalisti kimiċi eżawriti

0Mhux perikolużi

16 08 01 | katalisti eżawriti li fihom id-deheb, il-fidda, ir-renju, ir-rodju, il-palladju, l-iridju jew il-platinum (ħlief 16 08 07) |

16 08 03 | katalisti eżawriti li fihom il-metalli tat-transizzjoni jew il-metalli komposti tat-transizzjoni mhux speċifikati mod ieħor |

16 08 04 | katalisti fluwidi eżawriti li jfaqqgħu l-katalisi |

1Perikolużi

16 08 02* | Katalisti eżawriti li fihom metalli tat-transizzjoni perikolużi jew komposizzjonijiet tal-metalli tat-transizzjoni perikolużi |

16 08 05* | katalisti eżawriti li fihom l-aċidu fosforiku |

16 08 06* | likwidi eżawriti użati bħala katalisti |

16 08 07* | katalisti eżawriti kkontaminati ma’ sustanzi perikolużi |

02Skart tal-preparazzjoni tal-kimiċi

02.1Skart kimiku mhux skond l-ispeċifikazzjoni

02.11Skart tal-prodotti agrokimiċi

0Mhux perikoluż

02 01 09 | skart agrokimiku minbarra dawk imsemmija f’02 01 08 |

1Perikoluż

02 01 08* | skart agrokimiku li fih sustanzi perikolużi |

06 13 01* | prodotti inorganiċi tal-protezzjoni tal-pjanti, kimiċI li jippreservaw l-injam u bijoċidi oħra |

20 01 19* | pestiċidi |

02.12Mediċini mhux użati

0Mhux perikolużi

07 05 14 | skart solidu minbarra dak imsemmi f’07 05 13 |

18 01 09 | mediċini minbarra dawk imsemmija fi 18 01 08 |

18 02 08 | mediċini minbarra dawk imsemmija fi 18 02 07 |

20 01 32 | mediċini minbarra dawk imsemmija f’20 01 31 |

1Perikolużi

07 05 13* | skart solidu li fih sustanzi perikolużi |

18 01 08* | mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi |

18 02 07* | mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi |

20 01 31* | mediċini ċitotossiċi u ċitostatiċi |

02.13Skart taż-żebgħa, verniċ, linka u kolla

0Mhux perikoluż

03 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

04 02 17 | żebgħa u pigmenti minbarra dawk imsemmija f’04 02 16 |

08 01 12 | żebgħa u verniċ żejjed minbarra dak imsemmi f’08 01 11 |

08 01 14 | dranaġġi miż-żebgħa jew verniċ minbarra dak imsemmi f’08 01 13 |

08 01 16 | dranaġġi kollhom ilma li fihom iż-żebgħa jew verniċ minbarra dawk imsemmija f’08 01 15 |

08 01 18 | skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew verniċ minbarra dawk imsemmija f’08 01 17 |

08 01 20 | likwidi b’partiċelli żgħar li fihom iż-żebgħa jew il-verniċ minbarra dawk imsemmija f’08 01 19 |

08 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 02 01 | trab li jgħatti l-iskart |

08 02 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 03 07 | dranaġġi kollhom ilma li fihom il-linka |

08 03 08 | skart likwidu kollu ilma li fih il-linka |

08 03 13 | linka żejda minbarra dik imsemmija f’08 03 12 |

08 03 15 | dranaġġi tal-linka minbarra dawk imsemmija f’08 03 14 |

08 03 18 | toner ta’ l-istampar żejjed minbarra dak imsemm f’08 03 17 |

08 03 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

08 04 10 | skart tal-kimiċi li jwaħħlu u li jissiġillaw minbarra dawk imsemmija f’08 04 09 |

08 04 12 | dranaġġi tal-kimiċi li jwaħħlu u li jissiġillaw minbarra dawk imsemmija f’08 04 11 |

08 04 14 | dranaġġi kollhom ilma li fihom il-kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw minbarra dawk imsemmija f’08 04 13 |

08 04 16 | skart likwidu kollu ilma li fih il-kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw minbarra dawk imsemmija f’08 04 15 |

08 04 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

20 01 28 | żebgħa, linka, kimiċi li jwaħħlu u tar-raża minbarra dawk imsemmija f’20 01 27 |

1Perikoluż

04 02 16* | żebgħa u pigmenti li fihom sustanzi perikolużi |

08 01 11* | skart taż-żebgħa u l-verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 01 13 | miż-żebgħa u l-verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 01 15* | dranaġġi kollhom ilma biż-żebgħa jew bil-verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 01 17* | skart mit-tneħħija taż-żebgħa jew verniċ li fih solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 01 19* | likwidi b’partiċelli taż-żebgħa jew verniċ li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 03 12* | skart tal-linka li fih sustanzi perikolużi |

08 03 14* | dranaġġ tal-linka li fih sustanzi perikolużi |

08 03 17* | skart tat-toner ta’ l-istampar li fih sustanzi perikolużi |

08 04 09* | skart tal-kimiċi li jwaħħlu u jissiġillaw li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 04 11* | dranaġġ tal-kimiċi li jwaħħlu u jissiġillaw li fih solventi organiċi solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 04 13* | dranaġġ kollu ilma li fih kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

08 04 15* | skart likwidu li fih kimiċi li jwaħħlu jew li jissiġillaw li fihom solventi organiċi jew sustanzi perikolużi oħra |

20 01 27* | żebgħa, linka, kimiċi li jwaħħlu u tar-raża li fihom sustanzi perikolużi |

02.14Skart ieħor tal-preparazzjoni tal-kimika

0Mhux perikoluż

02 07 03 | skart minn trattament kimiku |

03 02 99 | preservattivi ta’ l-injam mhux speċifikati mod ieħor |

04 01 09 | skart tax-xogħol u l-finezza tiegħu |

04 02 15 | skart tal-finezza minbarra dak imsemmi f’04 02 14 |

06 07 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 08 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 10 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 11 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

07 02 15 | skart mill-addittivi minbarra dawk imsemmija f’07 02 14 |

07 02 17 | skart li fih is-silikoni minbarra dawk imsemmija f’ 07 02 16 |

10 09 16 | sustanza li tindika qasma fl-iskart minbarra dawk imsemmija f’10 09 15 |

10 10 14 | sustanzi li jgħaqqdu l-iskart minbarra dawk imsemmija f’10 10 13 |

10 10 16 | sustanza li tindika qasma fl-iskart minbarra dawk imsemmija f’10 10 15 |

10 05 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

16 01 15 | fluwidi anti-konġelanti minbarra dawk imsemmija f’16 01 14 |

16 05 05 | gassijiet f’kontenituri tal-pressjoni minbarra dawk imsemmija f’16 05 04 |

18 01 07 | kimiċi minbarra dawk imsemmija f’18 01 06 |

18 02 06 | kimiċi minbarra dawk imsemmija f’18 02 05 |

20 01 30 | deterġenti minbarra dawk imsemmija f’20 01 29 |

1Perikoluż

03 02 01* | preservattivi organiċi ta’ l-injam mhux aloġenati |

03 02 02* | preservattivi organiċi ta’ l-injam bil-klorin |

03 02 03* | preservattivi organiċi ta’ l-injam bil-metall |

03 02 04* | preservattivi inorganici ta’ l-injam |

03 02 05* | preservattivi oħra ta’ l-injam li fihom sustanzi perikolużi |

04 02 14* | skart mill-irtokk li fih solventi organiċi |

05 07 01* | skart li fih il-merkurju |

06 08 02* | skart li fih chlorosilanes perikolużi |

06 10 02* | skart li fih sustanzi perikolużi |

07 02 14* | skart minn addittivi li fihom sustanzi perikolużi |

07 02 16* | skart li fih silikoni perikolużi |

07 04 13* | skart solidu li fih sustanzi perikolużi |

08 01 21* | skart tat-tneħħija taż-żebgħa jew verniċ |

08 05 01* | skart ta’ l-isocynates |

10 09 13* | sustanzi li jgħaqqdu l-iskart li fihom sustanzi perikolużi |

10 09 15* | sustanza li tindika qasma fl-iskart li fiha sustanzi perikolużi |

10 10 13* | sustanzi li jgħaqqdu l-iskart li fihom sustanzi perikolużi |

10 10 15* | sustanza li tindika qasma fl-iskart li fiha sustanzi perikolużi |

11 01 16* | reżini tal-bdil ta’ jone saturati jew eżawriti |

11 01 98* | skart ieħor li fih sustanzi perikolużi |

16 01 13* | fluwidi tal-brejkijiet |

16 01 14* | fluwidi antikonġelanti li fihom sustanzi perikolużi |

16 05 04* | gassijiet f’kontenituri tal-pressjoni (inklużi l-halons) li fihom sustanzi perikolużi |

16 09 03* | perossidi e.g. perossidu ta’ l-idroġenu |

16 09 04* | sustanzi ta’ l-ossidazzjoni, mhux speċifikati mod ieħor |

18 01 06* | kimiċi li jikkonsistu fi jew li jikkontjenu sustanzi perikolużi |

18 02 05* | kimiċi li jikkonsistu fi jew li jikkontjenu sustanzi perikolużi |

20 01 17* | fotokimiċi |

20 01 29* | deterġenti li fihom sustanzi perikolużi |

02.2Splussivi mhux użati

02.21Skart ta’ l-isplussivi u prodotti pirotekniċi

1.Perikoluż

16 04 02* | skart talmurtali |

16 04 03* | skart ieħor ta’ lisplussivi |

02.22Skart ta’ l-ammunizzjon

1Perikoluż

16 04 01* | skart ta’ lammunizzjon |

02.3Skart kimiku mħallat

02.31Skart kimiku mħallat minuri

0Mhux perikoluż

16 05 09 | kimiċi mormija minbarra dawk imsemmija f’16 05 06, 16 05 07, jew 16 05 08 |

1Perikoluż

16 05 06* | kimiċi tal-laboratorju li jikkonsistu fi jew li fihom sustanzi perikolużi inkluż taħlit ta’ kimiċi tal-laboratorju |

16 05 07* | kimiċi inorganici mormija li jikkonsistu fi jew li fihom sustanzi perikolużi |

16 05 08* | kimiċi inorganici mormija li jikkonsistu fi jew li fihom sustanzi perikolużi |

02.32Skart kimiku mħallat għat-trattament

1Perikoluż

19 02 04* | skart imħallat minn qabel kompost mill-inqas minn skart wieħed perikoluż |

19 02 08* | skart likwidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi |

19 02 09* | skart solidu kombustibbli li fih sustanzi perikolużi |

19 02 11* | skart ieħor li fih sustanzi perikolużi |

02.33Ippakkjar imniġġes b’sustanzi perikolużi

1Perikoluż

15 01 10* | ippakkjar li fih residwi ta’ jew ikkontaminat b’sustanzi perikolużi |

03Skart kimiku ieħor

03.1Depożiti u residwi kimiċi

03.11Qatran u skart bħal faħam

0Mhux perikoluż

05 01 17 | bitum |

05 06 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

06 13 03 | iswed karbonju |

10 01 25 | skart mill-ħażna tal-fjuwil u mill-preparazzjoni ta’ l-impjanti ta’ l-elettriku ġġenerati bil-faħam |

10 03 02 | bċejjeċ ta’ l-anodu |

10 03 18 | skart bil-karbonju mill-manifattura ta’ l-anodu minbarra dak imsemmi f’10 03 17 |

10 08 13 | skart bil-karbonju mill-manifattura ta’ l-anodu minbarra dak imsemmi f’10 08 12 |

10 08 14 | fdal ta’ l-anodu |

11 02 03 | skart mill-produzzjoni ta’ l-anodi għall-proċessi elettrolitiċi ta’ l-ilma |

20 01 41 | skart mit-tindif taċ-ċmieni |

1Perikoluż

05 01 07* | Qatran ta’ l-aċidu |

05 01 08* | Qatran ieħor |

05 06 01* | Qatran ta’ l-aċidu |

05 06 03* | Qatran ieħor |

06 13 05* | Nugrufun |

10 03 17* | Skart li fih il-qatran mill-manifattura ta’ l-anodi |

10 08 12* | Skart li fih il-qatran mill-manifattura ta’ l-anodi |

19 11 02* | Qatran ta’ l-aċidu |

3.12Tajnijiet ta’ l-emulsjonijiet taż-żjut/ilma

1Perikolużi

05 01 06* | tajnijiet taż-żejt mix-xogħol ta’ manutenzjoni ta’ l-impjant jew ta’ l-apparat |

13 04 01* | żjut tas-sentina min-navigazzjoni lejn l-art |

13 04 02* | żjut tas-sentina mill-katusi tal-mollijiet |

13 04 03* | żjut tas-sentina min-navigazzjoni oħra |

13 05 01* | solidi minn kmamar mimlija frak u separaturi taż-żejt/ilma |

13 05 02* | tajnijiet minn separaturi taż-żejt/ilma |

13 05 03* | tajnijiet interċetturi |

13 05 07* | ilma żejtni minn separaturi taż-żejt/ilma |

13 05 08* | taħlit ta’ skart minn kmamar mimlija frak u separaturi taż-żejt/ilma |

13 07 01* | żejt tal-fjuwil u diżil |

13 07 02* | petrol |

13 07 03* | fjuwil ieħor (inkluż it-taħlit) |

13 08 01* | tajnijiet jew emulsjonijiet li jneħħu l-melħ |

13 08 02* | emulsjonijiet oħra |

13 08 99* | skart mhux speċifikat mod ieħor |

16 07 09* | skart li fih sustanzi perikolużi oħra |

19 02 07* | żejt u konċentrati mis-separazzjoni |

03.13Fdalijiet ta’ reazzjonijiet kimiċi

0Mhux perikolużi

03 03 02 | tajn tal-likur aħdar (mill-fdalijiet tal-likur tat-tisjir) |

04 01 04 | likur tal-kunzatura li fih il-kromju |

04 01 05 | likur tal-kunzatura li ma fihx il-kromju |

06 09 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

06 13 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07 01 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07 02 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07 03 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07 04 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07 05 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07 06 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07 07 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

11 01 12 | likwidi tat-tlaħlih minbarra dawk imsemmija f’11 01 11 |

1Perikolużi

04 01 03* | skart li jneħħi ż żejt li fih solventi mingħajr fażi likwida |

06 07 03* | tajn tas sulfat tal barju li fih ukoll il merkurju |

07 01 01* | likwidi tat-tlaħliħ u likuri primarji |

07 01 07* | qiegħan aloġenati fissi u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 01 08* | qiegħan fissi oħra u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 02 01* | likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 02 07* | qiegħan aloġenati fissi u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 02 08* | qiegħan fissi oħra u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 03 01* | likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 03 07* | qiegħan aloġenati fissi u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 03 08* | qiegħan fissi oħra u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 04 01* | likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 04 07* | qiegħan aloġenati fissi u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 04 08* | qiegħan fissi oħra u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 05 01* | likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 05 07* | qiegħan aloġenati fissi u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 05 08* | qiegħan fissi oħra u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 06 01* | liwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 06 07* | qiegħan aloġenati fissi u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 06 08* | qiegħan fissi oħra u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 07 01* | likwidi tal-ħasil u likuri primarji |

07 07 07* | qiegħan aloġenati fissi u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

07 07 08* | qiegħan fissi oħra u fdalijiet tar-reazzjonijiet |

09 01 13* | skart likwidu kollu ilma mir-reklamazzjoni tal-fidda fuq il-post minbarra dak imsemmi f’09 01 06 |

11 01 11* | likwidi tat-tlaħliħ li fihom sustanzi perikolużi |

19 04 03* | fażi solida ma tixbaħx lill-ħġieġ |

03.14Filtrazzjoni eżawrita u materjali assorbenti

0Mhux perikolużi

15 02 03 | assorbenti, materjali tal-filtru, bċejjeċ biex timsaħ u lbies protettiv minbarra dawk imsemmija f’15 02 02 |

19 09 03 | tajnijiet mit-tneħħija tal-karbonju |

19 09 04 | karbonju eżawrit attivat |

19 09 05 | reżini tal-bdil tal-joni eżawriti jew saturati |

19 09 06 | likwidi u tajnijiet mir-riġenerazzjoni tal-bdil tal-joni |

1Perikolużi

05 01 15* | tafal tal-filtru eżawrit |

06 07 02* | karbonju attivat mill-produzzjoni tal-klorin |

06 13 02* | karbonju attivat eżawrit (minbarra 06 07 02) |

07 01 09* | kejkijiet tal-filtru aloġenati u assorbenti eżawriti |

07 01 10* | kejkijiet oħra tal-filtru u assorbenti eżawriti |

07 02 09* | kejkijiet tal-filtru aloġenati u assorbenti eżawriti |

07 02 10* | kejkijiet oħra tal-filtru u assorbenti eżawriti |

07 03 09* | kejkijiet tal-filtru aloġenati u assorbenti eżawriti |

07 03 10* | kejkijiet oħra tal-filtru u assorbenti eżawriti |

07 04 09* | kejkijiet tal-filtru aloġenati u assorbenti eżawriti |

07 04 10* | kejkijiet oħra tal-filtru u assorbenti eżawriti |

07 05 09* | kejkijiet tal-filtru aloġenati u assorbenti eżawriti |

07 05 10* | kejkijiet oħra tal-filtru u assorbenti eżawriti |

07 06 09* | kejkijiet tal-filtru aloġenati u assorbenti eżawriti |

07 06 10* | kejkijiet oħra tal-filtru u assorbenti eżawriti |

07 07 09* | kejkijiet tal-filtru aloġenati u assorbenti eżawriti |

07 07 10* | kejkijiet oħra tal-filtru u assorbenti eżawriti |

11 01 15* | kimiċi ta’ l-elużjoni u tajnijiet mis-sistemi tal-membrana jew tal-bdil ta’ joni li fihom sustanzi perikolużi |

15 02 02* | assorbenti, materjali tal-filtru (inklużi l-filtri taż-żejt mhux speċifikati mod ieħor), bċejjeċ biex timsaħ, ilbies ta’ protezzjoni kkontaminat b’sustanzi perikolużi |

19 01 10* | karbonju attivat eżawrit mit-trattament bil-flue-gas |

19 08 06* | reżini tal-bdil ta’ joni saturati jew eżawriti |

19 08 07* | likwidi u tajnijiet mir-riġenerazzjoni tal-bdil ta’ joni |

19 08 08* | sistema ta’ l-iskart tal-membrana li fiha metalli b’densità għolja |

19 11 01* | tafal tal-filtru eżawrit |

03.2Tajn industrijali li jitferra ‘il barra

03.21Tajn minn proċessi industrijali u trattament billi tferragħ ‘il barra

0Mhux perikoluż

03 03 05 | tajn mit-tneħħija tal-linka mir-reċiklaġġ tal-karta |

04 01 06 | tajn, partikolarment bit-trattament tal-kromju li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

04 01 07 | tajn, partikolarment bit-trattament bla kromju li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

04 02 20 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’04 02 19 |

05 01 10 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’05 01 09 |

05 01 14 | skart minn kolonni li jiffriskaw |

05 06 04 | skart minn kolonni li jiffriskaw |

06 05 03 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’06 05 02 |

07 01 12 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’07 01 11 |

07 02 12 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’07 02 11 |

07 03 12 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’07 03 11 |

07 04 12 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’07 04 11 |

07 05 12 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’07 05 11 |

07 06 12 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’07 06 11 |

07 07 12 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’07 07 11 |

10 01 21 | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak f’10 01 20 |

10 01 23 | tajn kollu ilma mit-tindif tat-tank minbarra dak imsemmi f’10 01 22 |

10 01 26 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma |

10 02 12 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’10 02 11 |

10 02 15 | tajn ieħor u kejkijiet tal-filtru |

10 03 28 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’10 03 27 |

10 04 10 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’10 04 09 |

10 05 09 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’10 05 08 |

10 06 10 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’10 06 09 |

10 07 08 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’10 07 07 |

10 08 20 | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’10 08 19 |

10 11 20 | skart solidu mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak imsemmi f’10 11 19 |

10 12 13 | tajn mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

11 01 10 | tajn u kejkijiet tal-filtru minbarra dawk imsemmija f’11 01 09 |

11 02 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

12 01 15 | tajn tal-makkinarju minbarra dak imsemmi f’12 01 14 |

16 10 02 | skart tal-likwidu kollu ilma minbarra dak imsemmi f’16 10 01 |

16 10 04 | konċentrati kollhom ilma minbarra dawk imsemmija f’16 10 03 |

19 02 06 | tajn mit-trattamenti fiżiċi/kimiċi minbarra dawk imsemmija f’19 02 05 |

19 04 04 | skart likwidu kollu ilma mit-tbagħbis ta’ l-iskart li jixbaħ lill-ħġieġ |

19 06 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 07 03 | art artifiċjali li minnha għadda l-ilma minbarra dik imsemmija f’19 07 02 |

19 08 12 | tajn mit-trattament bijoloġoku ta’ l-iskart industrijali ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’19 08 11 |

19 08 14 | tajn minn trattament ieħor ta’ skart industrijali ta’ l-ilma minbarra dak imsemmi f’19 08 13 |

19 08 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

19 11 06 | tajn mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dak imsemmi f’19 11 05 |

19 13 04 | tajn mir-remedjar tal-ħamrija minbarra dak imsemmi f’19 13 03 |

19 13 06 | tajn mir-remedjar ta’ l-ilma ta’ l-art minbarra dak imsemmi f’19 13 05 |

19 13 08 | skart likwidu kollu ilma u konċentrati kollhom ilma mir-remedjar ta’ l-ilma ta’ l-art minbarra dawk imsemmija f’19 13 07 |

1Perikoluż

04 02 19* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

05 01 09* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

06 05 02* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

07 01 11* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

07 02 11* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

07 03 11* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

07 04 11* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

07 05 11* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

07 06 11* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

07 07 11* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

10 01 20* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

10 01 22* | tajn kollu ilma mit-tindif tat-tank li fih sustanzi perikolużi |

10 11 19* | skart solidu bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

11 01 09* | tajn u kejkijiet tal-filtru li fihom sustanzi perikolużi |

11 02 07* | skart ieħor li fih sustanzi perikolużi |

12 01 14* | tajn tal-makkinarju li fih sustanzi perikolużi |

16 10 01* | skart likwidu kollu ilma li fih sustanzi perikolużi |

16 10 03* | konċentrati kollhom ilma li fihom sustanzi perikolużi |

19 02 05* | tajn minn trattament fiżiku/kimiku li fih sustanzi perikolużi |

19 07 02* | art artifiċjali li minnha għadda l-ilma li fiha sustanzi perikolużi |

19 08 11* | tajn li fih sustanzi perikolużi mit-trattament bijoloġiku ta’ l-iskart industrijali ta’ l-ilma |

19 08 13* | tajn li fih sustanzi perikolużi minn trattament ieħor ta’ l-iskart industrijali ta’ l-ilma |

19 11 05* | tajn bit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post li fih sustanzi perikolużi |

19 13 03* | tajn mir-remedjar tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi |

19 13 05* | tajn mir-remedjar ta’ l-ilma ta’ l-art li fih sustanzi perikolużi |

19 13 07* | skart likwidu kollu ilma u konċentrati bl-ilma mir-remedjar ta’ l-ilma ta’ l-art li fih sustanzi perikolużi |

03.22Tajn li fih l-idrokarbonji

0Mhux perikoluż

05 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

05 07 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 11 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

1Perikoluż

01 05 05* | tajn u skart biż-żejt li jinfdu |

10 02 11* | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma li fih iż-żejt |

10 03 27* | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma li fih iż-żejt |

10 04 09* | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma li fih iż-żejt |

10 05 08* | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma li fih iż-żejt |

10 06 09* | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma li fih iż-żejt |

10 07 07* | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma li fih iż-żejt |

10 08 19* | skart mit-trattament ta’ l-iffriskar ta’ l-ilma li fih iż-żejt |

12 03 01* | likwidi tal-ħasil kollhom ilma |

12 03 02* | skart li jneħħi ż-żejt permezz ta’ l-istim |

16 07 08* | skart li fih iż-żejt |

19 08 10* | taħlita ta’ grass u żejt mis-separazzjoni ta’ żejt/ilma minbarra dawk imsemmija f’19 08 09 |

19 11 03* | skart likwidu kollu ilma |

05Skart tal-kura tas-saħħa u skart bijoloġiku

05.1Skart tal-kura tas-saħħa li jittieħed

05.11Skart tal-kura tas-saħħa tal-bnedmin li jġib infezzjoni

1Perikoluż

18 01 03* | skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa suġġett għall-ħtiġiet speċjali biex ma jġibx infezzjoni |

05.12Skart tal-kura tas-saħħa ta’ l-annimali li jġib infezzjoni

1Perikoluż

18 02 02* | skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu huwa suġġett għall-ħtiġiet speċjali biex ma jġibx infezzjoni |

05.2Skart tal-kura tas-saħħa li ma jġibx infezzjonijiet

05.21Skart tal-kura tas-saħħa tal-bnedmin li ma jġibx infezzjoni

0Mhux perikoluż

18 01 01 | sharps (ħlief 18 01 03) |

18 01 02 | partijiet tal-ġisem u organi inklużi l-boroż tad-demm u d-demm preservat |

18 01 04 | skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhux suġġett għall-ħtiġiet speċjali biex ma jġibx miegħu infezzjoni (e.g. faxex, forom tal-ġibs, għażel, ilbies li jintrema, ħrieqi) |

05.22Skart tal-kura tas-saħħa ta’ l-annimali li ma jġibx infezzjoni

0Mhux perikoluż

18 02 01 | sharps (ħlief 18 02 02) |

18 02 03 | skart li l-ġbir u r-rimi tiegħu mhux suġġett għall-ħtiġiet speċjali biex ma jġibx infezzjoni |

06Skart tal-metall

06.1Skart tal-metall tal-ħadid u fdalijiet

06.11Skart tal-metall tal-ħadid u fdalijiet

0Mhux perikoluż

10 02 10 | mwieżen tal-mitħna |

10 12 06 | forom mormija |

12 01 01 | limatura u serratura tal-metall tal-ħadid |

12 01 02 | trab u frak tal-metall tal-ħadid |

16 01 17 | metall tal-ħadid |

17 04 05 | ħadid u azzar |

19 01 02 | materjali tal-ħadid mneħħija mill-irmied tal-qiegħ |

19 10 01 | skart tal-ħadid u l-azzar |

19 12 02 | metall tal-ħadid |

06.2Skart tal-metall mhux tal-ħadid u fdalijiet

06.21Skart tal-metall prezzjuż

1Perikoluż

09 01 06* | skart li fih il-fidda mit-trattament fuq il-post ta’ skart tal-fotografija |

18 01 10* | skart ta’ l-amalgama mill-kura tas-snien |

06.23Skart ieħor ta’ l-aluminju

0Mhux perikoluż

17 04 02 | aluminju |

06.24Skart tar-ram

0Mhux perikoluż

17 04 01 | ram, bronż, ram isfar |

06.25Skart taċ-ċomb

0Mhux perikoluż

17 04 03 | ċomb |

06.26Skart ieħor tal-metall

0Mhux perikoluż

11 05 01 | żingu iebes |

17 04 04 | żingu |

17 04 06 | landa |

06.3Skart tal-metall imħallat

06.31Ippakkjar tal-metall imħallat

0Mhuxperikoluż

02 01 10 | metall żejjed |

10 10 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

12 01 03 | limatura u serratura tal-metall mhux tal-ħadid |

12 01 04 | trab u frak tal-metall mhux tal-ħadid |

16 01 18 | metall mhux tal-ħadid |

17 04 07 | metalli mħallta |

17 04 11 | kejbil minbarra dawk imsemmija f’17 04 10 |

19 10 02 | skart li ma fihx ħadid |

19 12 03 | metall li mhux ħadid |

20 01 40 | metalli |

1Perikoluż

17 04 09* | skart talmetall ikkontaminat b’sustanzi perikolużi |

17 04 10* | kejbil li fih żejt, qatran talfaħam u sustanzi oħra perikolużi |

07Skart li ma fihx metalli

07.1Skart tal-ħġieġ

07.11Ippakkjar tal-ħġieġ

0Mhux perikoluż

15 01 07 | ippakkjar tal ħġieġ |

07.12Skart ieħor tal-ħġieġ

0Mhux perikoluż

10 11 12 | ħġieġ żejjed minbarra dak imsemmi f’10 11 11 |

16 01 20 | ħġieġ |

17 02 02 | ħġieġ |

19 12 05 | ħġieġ |

20 01 02 | ħġieġ |

1Perikoluż

10 11 11* | ħġieġ żejjed fi frak żgħir u trab tal-ħġieġ li fih metalli ta’ densità għolja (e.g. mit-tubi vakwi) |

07.2Skart tal-karti u tal-kartun

07.21Ippakkjar tal-karti żejda u tal-kartun

0Mhux perikoluż

15 01 01 | ippakkjar tal-karti u tal-kartun |

07.23Skart ieħor ta’ karti u ta’ kartun

0Mhux perikoluż

03 03 10 | fibra mwarrba, żjut tal-fibra u ta’ materjali li jimlew u jiksu minn separazzjoni mekkanika |

03 03 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 12 01 | karta u kartun |

20 01 01 | karta u kartun |

07.3Skart tal-gomma

07.31tyres użati

0Mhux perikolużi

16 01 03 | tyres li spiċċaw |

07.4Skart tal-plastik

07.4.1Skart ta’ l-ippakkjar tal-plastik

0Mhux perikoluż

15 01 02 | ippakkjar tal-plastik |

07.42Skart ieħor tal-plastik

0Mhux perikoluż

02 01 04 | plastik żejjed (minbarra ppakkjar) |

07 02 13 | plastik żejjed |

12 01 05 | ċana u serratura tal-plastik |

16 01 19 | plastik |

17 02 03 | plastik |

19 12 04 | plastik u gomma |

20 01 39 | plastik |

07.5Skart ta’ l-injam

07.51Ippakkjar bl-injam

0Mhux perikoluż

15 01 03 | ippakkjar ta’ l-injam |

07.52Serratura u ċana

0Mhux perikoluż

03 01 05 | serratura, ċana, tqattigħ, injam, tavlun u fuljetta minbarra dawk imsemmija f’03 01 04 |

1Perikoluż

03 01 04 | serratura, ċana, tqattigħ, injam, tavlun u fuljetta li fihom sustanzi perikolużi |

07.53Skart ieħor ta’ l-injam

0Mhux perikoluż

03 01 01 | skart tal-qoxra tas-siġra u tas-sufra |

03 03 01 | skart tal-qoxra tas-siġra u ta’ l-injam |

17 02 01 | injam |

19 12 07 | injam minbarra dak imsemmi f’19 12 06 |

20 01 38 | injam minbarra dak imsemmi f’20 01 37 |

1Perikoluż

19 12 06* | injam li fih sustanzi perikolużi |

20 01 37* | injam li fih sustanzi perikolużi |

07.6Skart tat-tessuti

07.61Ilbies milbus

0Mhux perikoluż

20 01 10 | ilbies |

07.62Skart tat-tessuti mħallta

0Mhux perikoluż

04 02 09 | skart minn materjali komposti (tessut mimli b’sustanza oħra, elastomer, plastomer) |

04 02 10 | materjal organiku minn prodotti naturali (e.g. xaħam, xama’) |

04 02 21 | skart minn fibra tat-tessuti mhux proċessata |

04 02 22 | skart minn fibra tat-tessuti proċessata |

15 01 09 | ippakkjar tat-tessuti |

19 12 08 | tessuti |

20 01 11 | tessuti |

07.63Skart tal-ġilda

0Mhux perikoluż

04 01 01 | skart tal-kalzetti u t-twaqqigħ tal-ġir |

04 01 02 | skart tal-ġir |

04 01 08 | skart tal-ġilda kkunzata (materjal blu li jintuża fil-pjanċi, serratura, tqattigħ, trab tal-baff) li fih il-kromju |

04 01 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

07.7Skart li fih il-PCB

07.71Żjut li fihom il-PCB

1Perikolużi

13 01 01 | żjut idrawliċi, li fihom il-PCB |

13 03 01 | żjut li jżommu jew jgħaddu s-sħana li fihom il-PCBs |

07.72Apparat li fih jew li hu kkontaminat bil-PCBs

1Perikoluż

16 01 09* | komponenti li fihom il-PCBs |

16 02 09* | transformers u capacitors li fihom il-PCBs |

16 02 10 | apparat mormi li fih jew li hu kkontaminat bil-PCBs minbarra dak imsemmi f’16 02 09 |

07.73Skart tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ li fih il-PCBs

1Perikoluż

17 09 02 | skart tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ li fih il-PCB (e.g. sustanzi li jagħlqu l-ilma li fihom il-PCB, pavimenti bbażati fuq ir-reżina li fihom il-PCB, twieqi gglejżjati li fihom il-PCB, capacitors li fihom il-PCB) |

08Apparat mormi

08.1Vetturi mormija

08.12Vetturi mormija oħra

0Mhux perikolużi

16 01 06 | vetturi li spiċċaw, li ma fihom la likwidi u lanqas komponenti perikolużi oħra |

1Perikolużi

16 01 14* | vetturi li spiċċaw |

08.2Apparat elettriku u elettroniku mormi

08.21Apparat domestiku ta’ importanza mormi

1Perikoluż

16 02 11* | apparat mormi li fih il-karbonji bil-klorin u l-fluworin, HCFC, HFC |

20 01 23* | apparat mormi li fih il-karbonji bil-klorin u l-fluworin |

08.23Apparat elettriku u elettroniku ieħor mormi

0Mhux perikoluż

09 01 10 | kamera ta’ użu ta’ darba bla batteriji |

09 01 12 | kamera ta’ użu ta’ darba bil-batteriji minbarra dawk imsemmija f’09 01 11 |

16 02 14 | apparat mormi minbarra dak imsemmi f’16 02 09 sa 16 02 13 |

20 01 36 | apparat elettriku u elettroniku mormi minbarra dak imsemmi f’20 01 21, 20 01 23 u 20 01 35 |

1Perikoluż

09 01 11* | kamera ta’ użu ta’ darba bil-batteriji inklużi f’16 06 01, 16 06 02 jew 16 06 03 |

16 02 13* | apparat mormi li fih komponenti perikolużi minbarra dawk imsemmija f’16 02 09 sa 16 02 12 |

20 01 35* | apparat elettriku u elettroniku mormi minbarra dak imsemmi f’20 01 21 u 20 01 23 li fih komponenti perikolużi |

08.4Makkinarju u komponenti ta’ l-apparat mormija

08.41Skart tal-batteriji u ta’ l-akkumulaturi

0Mhux perikolużi

16 06 04 | batteriji alkalini (minbarra 16 06 03) |

16 06 05 | batteriji u akkumulaturi oħra |

20 01 34 | batteriji u akkumulaturi minbarra dawk imsemmija f’20 01 33 |

1Perikolużi

16 06 01* | batteriji taċ-ċomb |

16 06 02* | batteriji tan-Ni-Cd |

16 06 03* | batteriji li fihom il-merkurju |

20 01 33* | batteriji u akkumulaturi inklużi f’16 06 01, 16 06 02 jew 16 06 03 u batteriji u akkumulaturi mhux irranġati li fihom dawn il-batteriji |

08.43Makkinarju u komponenti ta’ l-apparat ieħor mormija

0Mhux perikolużi

16 01 12 | pads tal-brejkijiet minbarra dawk imsemmija f’16 01 11 |

16 01 16 | tankijiet għall-gass fi stat likwidu |

16 01 22 | komponenti mhux speċifikati mod ieħor |

16 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

16 02 16 | komponenti mneħħija minn apparat mormi minbarra dawk imsemmija f’16 02 15 |

1Perikolużi

16 01 07* | filtri taż-żejt |

16 01 08* | komponenti li fihom il-merkurju |

16 01 10* | komponenti esplożivi (e.g. air bags) |

16 01 21* | komponenti perikolużi minbarra dawk imsemmija f’16 01 07 sa 16 01 11 u 16 01 13 u 16 01 14 |

16 02 15* | komponenti perikolużi mneħħija minn apparat mormi |

20 01 21* | tubi fluworexxenti u skart ieħor li fih il-merkurju |

09Skart ta’ l-annimali u veġetali

09.1Skart tal-preparazzjoni u tal-prodotti ta’ l-ikel

09.11Skart ta’ l-annimali tal-preparazzjoni u tal-prodotti ta’ l-ikel

0Mhux perikoluż

02 01 02 | skart tat-tessut ta’ l-annimali |

02 02 01 | ħmieġ mill-ħasil u t-tindif |

02 02 02 | skart tat-tessut ta’ l-annimali |

09.12Skart veġetali tal-preparazzjoni u tal-prodotti ta’ l-ikel

0Mhux perikoluż

02 01 01 | ħmieġ mill-ħasil u mit-tindif |

02 01 03 | skart tat-tessut tal-pjanti |

02 03 01 | ħmieġ mill-ħasil, tindif, tqaxxir, azzjoni ċentrifuga u separazzjoni |

02 03 03 | skart mill-estrazzjoni tas-solventi |

02 03 04 | materjali li mhumiex tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar |

02 03 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

02 04 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

02 07 01 | skart mill-ħasil, tindif u r-riduzzjoni mekkanika tal-materji prima |

02 07 02 | skart mid-distillazzjoni ta’ l-ispirti |

09.13Skart imħallat tal-preparazzjoni u tal-prodotti ta’ l-ikel

0Mhux perikoluż

02 01 99 | skart li mhux speċifikat mod ieħor |

02 02 03 | materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar |

02 02 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 03 02 | skart mill-materjali li jippreservaw |

02 05 01 | materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar |

02 05 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 06 01 | materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar |

02 06 02 | skart mill-materjali li jippreservaw |

02 07 04 | materjali mhux tajbin għall-konsum jew għall-iproċessar |

19 08 09 | taħlita ta’ xaħam u żejt mis-separazzjoni ta’ żejt/ilma li fiha biss żejt u xaħmijiet li jittieklu |

20 01 08 | skart bijodegradabbli tal-kċina u tal-kantin |

20 01 25 | żejt u xaħam li jittiekel |

20 03 02 | skart mis-swieq |

09.2Skart aħdar

09.21Skart aħdar

0Mhux perikoluż

02 01 07 | skart mill-foresti |

02 02 01 | skart bijodegradabbli |

09.3Siment likwidu u demel

09.31Siment likwidu u demel

0Mhux perikoluż

02 01 06 | ħmieġ, awrina u demel ta’ l-annimali (inkluż it-tiben maħmuġ), li jnixxi għall-barra, miġbur separatament u trattat mhux fuq il-post |

10Skart ordinarju mħallat

10.1Skart domestiku u skart simili

10.11Skart domestiku

0Mhux perikoluż

20 03 01 | skart muniċipali mħallat |

20 03 07 | skart voluminuż |

20 03 99 | skart muniċipali mhux speċifikat mod ieħor |

10.12Skart tat-tindif tat-toroq

0Mhux perikoluż

20 03 03 | fdalijiet tat-tindif tat-toroq |

10.2Materjali mħallta u mhux iddivrenzati

10.21Ippakkjar imħallat

0Mhux perikoluż

15 01 05 | ippakkjar kompost |

15 01 06 | ippakkjar imħallat |

10.22Materjali oħra mħallta u mhux iddivrenzati

0Mhux perikolużi

02 06 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 07 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

04 02 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

09 01 07 | film u karta fotografika li fihom il-fidda jew komposti tal-fidda |

09 01 08 | film u karta fotografika li ma fihomx fidda jew komposti tal-fidda |

09 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 06 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 07 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 08 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

11 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

12 01 13 | skart tas-saldatura |

12 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

16 03 04 | skart inorganiku minbarra dak imsemmi f’16 03 03 |

16 03 06 | skart organiku minbarra dak imsemmi f’16 03 05 |

16 07 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 02 03 | skart imħallat minn qabel kompost biss minn skart mhux perikoluż |

19 02 10 | skart kombustibbli minbarra dak imsemmi f’19 02 08 u 19 02 09 |

19 02 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

20 01 99 | frazzjonijiet oħra mhux speċifikati mod ieħor |

1Perikolużi

16 03 03* | skart inorganiku li fih sustanzi perikolużi |

16 03 05* | skart organiku li fih sustanzi perikolużi |

10.3Residwi rranġati fi gruppi

10.32Residwi oħra rranġati fi gruppi

0Mhux perikolużi

03 03 07 | skart separat mekkanikament mir-riċiklaġġ tal-karta u tal-kartun |

03 03 08 | skart mill-irranġar tal-karta u tal-kartuna għar-riċiklaġġ |

19 05 01 | frazzjoni mhux komposta ta’ l-iskart muniċipali u l-iskart simili |

19 05 02 | frazzjoni mhux komposta ta’ l-iskart ta’ l-annimali u dak veġetali |

19 05 03 | kompost mhux skond l-ispeċifikazzjoni |

19 05 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 08 01 | tgħarbil |

19 10 04 | frazzjoni ħafifa rixa u trab minbarra dawk imsemmija f’19 10 03 |

19 10 06 | frazzjonijiet oħra minbarra dawk imsemmija f’19 10 05 |

19 12 10 | skart kombustibbli (fjuwil li ġej miż-żibel) |

19 12 12 | skart ieħor (inkluż taħlit ta’ materjali) mit-trattament mekkaniku ta’ l-iskart minbarra dawk imsemmija f’19 12 11 |

1Perikolużi

19 10 03* | frazzjoni ħafifa rixa u trab li fih sustanzi perikolużi |

19 10 05* | frazzjonijiet oħra li fihom sustanzi perikolużi |

19 12 11* | skart ieħor (inkluż taħlit ta’ materjali) mit-trattament mekkaniku ta’ skart li fih sustanzi perikolużi |

11Dranaġġi komuni

11.1Dranaġġi tat-trattament ta’ l-ilma ta’ l-iskart

11.11Dranaġġi mit-trattament ta’ l-ilma tas-sistema pubblika tad-dranaġġI

0Mhux perikolużi

19 06 03 | soluzzjoni mit-trattament anerobiku ta’ l-iskart muniċipali |

19 06 04 | konċentrat mit-trattament anerobiku ta’ l-iskart muniċipali |

19 06 05 | soluzzjoni mit-trattament anerobiku ta’ l-iskart ta’ l-annimali u veġetali |

19 06 06 | konċentrat mit-trattament anerobiku ta’ l-iskart ta’ l-annimali u veġetali |

19 08 05 | dranaġġi mit-trattament ta’ l-ilma żejjed urban |

11.12Dranaġġi bijodegradabbli mit-trattament ta’ ilma żejjed ieħor

0Mhux perikoluż

02 02 04 | dranaġġi mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

02 03 05 | dranaġġi mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

02 04 03 | dranaġġi mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

02 05 02 | dranaġġi mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

02 06 03 | dranaġġi mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

02 07 05 | dranaġġi mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post |

03 03 11 | dranaġġi mit-trattament li jferragħ ‘il barra minn fuq il-post minbarra dawk imsemmija f’03 03 10 |

11.2Dranaġġi mill-ippurifikar ta’ l-ilma tax-xorb u ta’ l-iproċessar

0Mhux perikolużi

05 01 13 | dranaġġi tat-tankijiet ta’ l-ilma tax-xorb |

19 09 02 | dranaġġi mill-kjarifikazzjoni ta’ l-ilma |

19 09 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

11.3Skart tal-ħama mhux imniġġes

11.31Skart tal-ħama mhux imniġġes

0Mhux perikoluż

17 05 06* | skart talħama minbarra dawk imsemmija f’17 05 05 |

11.4Il-kontenut tal-fossa

11.41il-kontenut tal-fossa

0Mhux perikoluż

20 03 04 | dranaġġ tat-tank settiku |

20 03 06 | skart mit-tindif tad-dranaġġ |

12Skart minerali

12.1Skart tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ

12.11Skart tal-konkrit, briksijiet u ġibs

0Mhux perikoluż

10 12 08 | skart taċ-ċeramika, briksijiet, madum u prodotti tal-kostruzzjoni (wara l-iproċessar termali) |

10 12 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 13 14 | skart tal-konkrit u tad-dranaġġ tal-konkrit |

10 13 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

17 01 01 | konkrit |

17 01 02 | briksijiet |

17 01 03 | madum u ċeramika |

17 01 07 | taħlit ta’ konkrit, briksijiet, madum u ċeramika minbarra dawk imsemmija f’17 01 06 |

17 08 02 | materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġibs minbarra dawk imsemmija f’17 08 01 |

1Perikoluż

17 01 06 | taħlit ta’, jew frazzjonijiet separati ta’ konkrit, briksijiet, madum u ċeramika li fihom sustanzi perikolużi |

17 08 01 | materjali tal-kostruzzjoni bbażati fuq il-ġibs u li huma kkontaminati b’sustanzi perikolużi |

12.12Skart tal-materjal idrokarboniku użat fil-kisi tat-toroq

0Mhux perikoluż

17 03 02 | taħlit tal-bitum minbarra dawk imsemmija f’17 03 01 |

1Perikoluż

17 03 01 | taħlit tal-bitum li fih il-qatran tal-faħam |

17 03 03 | prodotti tal-qatran u tal-qatran tal-faħam |

12.13Skart tal-kostruzzjoni mħallat

0Mhux perikoluż

17 06 04 | materjali li jżommu s-sħana minbarra dawk imsemmija f’17 06 01 u 17 06 03 |

17 09 04 | skart imħallat tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ minbarra dawk imsemmija f’17 09 01, 17 09 02 u 17 09 03 |

1Perikoluż

17 02 04* | ħġieġ, plastik u njam li fih jew li hu kkontaminat b’sustanzi perikolużi |

17 06 03* | materjali oħra li jżommu s-sħana li jikkonsistu fi jew li fihom sustanzi perikolużi |

17 09 01* | skart tal-kostruzzjoni u tat-twaqqigħ li fih il-merkurju |

17 09 03* | skart ieħor ta’ kostruzzjoni u ta’ twaqqigħ (inkluż skart imħallat) li fih sustanzi perikolużi |

12.2Skart ta’ l-asbestos

12.21Skart ta’ l-asbestos

1Perikoluż

06 07 01* | skart li fih l-asbestos mill-elettrolisi |

06 13 04* | skart mill-iproċessar ta’ l-asbestos |

10 13 09* | skart mill-manifattura ta’ l-asbestos-siment li fih l-asbestos |

15 01 11* | ippakkjar tal-metall li fih matriċi poruża solida u perikoluża (e.g. asbestos), inklużi kontenituri tal-pressjoni vojta |

16 01 11* | pads tal-brejkijiet li fihom l-asbestos |

16 02 12* | apparat mormi li fih asbestos liberu |

17 06 01* | materjali li jżommu s-sħana li fihom l-asbestos |

17 06 05* | materjali tal-kostruzzjoni li fihom l-asbestos |

12.3Skart ta’ minerali naturali

12.31Skart ta’ minerali naturali

0Mhux perikoluż

01 01 01 | skart mit-taħfir minerali li fih il-metalli |

01 01 02 | skart mit-taħfir minerali li ma fihx il-metalli |

01 03 06 | skart mit-tisfija tal-minerali minbarra dawk imsemmija f’01 03 04 u 01 03 05 |

01 03 08 | skart tat-trab u ta’ l-għabra minbarra dawk imsemmija f’01 03 07 |

01 03 09 | tajn aħmar mill-produzzjoni ta’ l-allumina minbarra l-iskart imsemmi f’01 03 07 |

01 03 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

01 04 08 | skart taż-żrar u blat imfarrak minbarra dawk imsemmija f’01 04 07 |

01 04 09 | skart tar-ramel u tat-tafal |

01 04 10 | skart tat-trab u ta’ l-għabra minbarra dawk imsemmija f’01 04 07 |

01 04 11 | skart mill-iproċessar tal-potassa u tal-melħ tal-blat minbarra dawk imsemmija f’01 04 07 |

01 04 12 | skart mit-tisfija tal-minerali u skart ieħor mill-ħasil u t-tindif tal-minerali minbarra dawk imsemmija f’01 04 07 u 01 04 11 |

01 04 13 | skart mit-tqattigħ u sserrar tal-ġebel minbarra dawk imsemmija f’01 04 07 |

01 04 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

01 05 04 | skart u tajnijiet tat-tħaffir fl-ilma ħelu |

01 05 07 | skart u tajnijiet tat-tħaffir li fihom il-baritina minbarra dawk imsemmija f’01 05 05 u 01 05 06 |

01 05 08 | skart u tajnijiet tat-tħaffir li fihom il-klorin minbarra dawk imsemmija f’01 05 05 u 01 05 06 |

01 05 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

02 04 01 | ħamrija mill-ħasil u t-tindif tax-xitel tal-pitravi |

08 02 02 | dranaġġi kollhom ilma li fihom il-materjali taċ-ċeramika |

10 11 10 | skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali minbarra dawk imsemmija f’10 11 09 |

10 12 01 | skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali |

10 13 01 | skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali |

17 05 04 | ħamrija u ġebel minbarra dawk imsemmija f’17 05 03 |

17 05 08 | is-sodda taż-żrar tat-triq minbarra dawk imsemmija f’17 05 07 |

19 01 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

19 08 02 | skart mit-tneħħija tar-ramel |

19 09 01 | skart solidu minn filtrazzjoni primarja u tgħarbil |

19 12 09 | minerali (e.g. ramel, ġebel) |

19 13 02 | skart solidu mit-taqlib tal-ħamrija minbarra dawk imsemmija f’19 13 01 |

20 02 02 | ħamrija u ġebel |

20 02 03 | skart ieħor li mhux bijodegradabbli |

1Perikoluż

01 03 04* | skart mit-tisfija tal-minerali li jiġġenera l-aċidu mill-iproċessar tal-metall tas-sulfid |

01 03 05* | skart ieħor mit-tisfija tal-minerali li fih sustanzi perikolużi |

01 03 07* | skart ieħor li fih sustanzi perikolużi mill-iproċessar fiżiku u kimiku ta’ minerali li fihom il-metall |

01 04 07* | skart li fih sustanzi perikolużi mill-iproċessar fiżiku u kimiku ta’ minerali li ma fihomx il-metall |

01 05 06* | tajnijiet tat-tħaffir u skart ieħor tat-tħaffir li fih sustanzi perikolużi |

10 11 09* | skart tat-taħlita tal-preparazzjoni qabel l-iproċessar termali li fih sustanzi perikolużi |

19 13 01* | skart solidu mit-taqlib tal-ħamrija li fih sustanzi perikolużi |

12.4Skart tal-ħruq

12.41Skart mill-purifikazzjoni tal-gass taċ-ċumnija

0Mhux perikoluż

10 01 05 | skart tar-reazzjoni bil-kalċju mit-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċumnija f’forma solida |

10 01 07 | skart tar-reazzjoni bil-kalċju mit-tneħħija tal-kubrit mill-gass taċ-ċumnija f’forma ta’ tajn |

10 01 19 | skart mit-tindif tal-gass minbarra dawk imsemmija f’10 01 05, 10 01 07 u 10 01 18 |

10 02 08 | skart solidu mit-trattament bil-gass minbarra dawk imsemmija f’10 02 07 |

10 02 14 | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass minbarra dawk imsemmija f’10 02 13 |

10 03 20 | trab tal-gass taċ-ċumnija minbarra dawk imsemmija f’10 03 19 |

10 03 24 | skart solidu mit-trattament bil-gass minbarra dawk imsemmija f’10 03 23 |

10 03 26 | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass minbarra dawk imsemmija f’10 03 25 |

10 07 03 | skart solidu mit-trattament bil-gass |

10 07 05 | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass |

10 08 16 | trab tal-gass taċ-ċumnija minbarra dawk imsemmija f’10 08 15 |

10 08 18 | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija minbarra dawk imsemmija f’10 08 17 |

10 09 10 | trab tal-gass taċ-ċumnija minbarra dawk imsemmija f’10 09 09 |

10 10 10 | trab tal-gass taċ-ċumnija minbarra dawk imsemmija f’10 10 09 |

10 11 16 | skart solidu mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija minbarra dawk imsemmija f’10 11 15 |

10 11 18 | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija minbarra dawk imsemmija f’10 11 17 |

10 12 05 | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass |

10 12 10 | skart solidu mit-trattament bil-gass minbarra dawk imsemmija f’10 12 09 |

10 13 07 | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass |

10 13 13 | skart solidu mit-trattament bil-gass minbarra dawk imsemmija f’10 13 12 |

1Perikoluż

10 01 18* | skart mit-tindif bil-gass li fih sustanzi perikolużi |

10 02 07* | skart solidu mit-trattament bil-gass li fih sustanzi perikolużi |

10 02 13* | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass li fihom sustanzi perikolużi |

10 03 19* | trab tal-gass taċ-ċumnija li fih sustanzi perikolużi |

10 03 23* | skart solidu mit-trattament bil-gass li fih sustanzi perikolużi |

10 03 25* | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass li fihom sustanzi perikolużi |

10 04 04* | trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 04 06* | skart solidu mit-trattament bil-gass |

10 04 07* | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass |

10 05 03* | trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 05 05* | skart solidu mit-trattament bil-gass |

10 05 06* | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass |

10 06 03* | trab tal-gass taċ-ċumnija |

10 06 06* | skart solidu mit-trattament bil-gass |

10 06 07* | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass |

10 08 15* | trab tal-gass taċ-ċumnija li fih sustanzi perikolużi |

10 08 17* | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija li fihom sustanzi perikolużi |

10 09 09* | trab tal-gass taċ-ċumnija li fih sustanzi perikolużi |

10 10 09* | trab tal-gass taċ-ċumnija li fih sustanzi perikolużi |

10 11 15* | skart solidu mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija li fih sustanzi perikolużi |

10 11 17* | tajnijiet u kejkijiet tal-filtru mit-trattament bil-gass taċ-ċumnija li fihom sustanzi perikolużi |

10 12 09* | skart solidu mit-trattament bil-gass li fih sustanzi perikolużi |

10 13 12* | skart solidu mit-trattament bil-gass li fih sustanzi perikolużi |

10 14 01* | skart mit-tindif bil-gass li fih il-merkurju |

11 05 03* | skart solidu mit-trattament bil-gass |

19 01 05* | kejk tal-filtru mit-trattament bil-gass |

19 01 06* | skart likwidu kollu ilma mit-trattament bil-gassu skart ieħor likwidu kollu ilma |

19 01 07* | skart solidu mit-trattament bil-gass |

19 04 02* | rmied tad-dubbien u skart ieħor mit-trattament tal-gass taċ-ċumnija |

19 11 07* | skart mit-tindif tal-gass taċ-ċumnija |

12.42Gagazza u rimed mit-trattament termali u l-ħruq

0Mhux perikoluż

06 09 02 | gagazza tal-fosfru |

10 01 01 | rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tat-tank (eskluż it-trab tat-tank imsemmi f’10 01 04) |

10 01 02 | rmied tad-dubbien tal-faħam |

10 01 03 | rmied tad-dubbien mill-pit u njam mhux maħdum |

10 01 15 | rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tat-tank mill-ħruq flimkien minbarra dawk imsemmija f’10 01 14 |

10 01 17 | rmied tad-dubbien mill-ħruq flimkien minbarra dawk imsemmija f’10 01 16 |

10 01 24 | ramel minn saffi fluwidi |

10 02 01 | skart mill-iproċessar tal-gagazza |

10 02 02 | gagazza mhux proċessata |

10 03 16 | ragħwiet minbarra dawk imsemmija f’10 03 15 |

10 03 22 | frak ieħor u trab (inkluż trab tal-mitħna) minbarra dawk imsemmija f’10 03 21 |

10 03 30 | skart mit-trattament tal-gagazzi tal-melħ u ħmieġ iswed tal-metalli minbarra dawk imsemmija f’10 03 29 |

10 05 01 | gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 05 04 | frak u trab ieħor |

10 05 01 | ħmieġ tal-metalli u ragħwiet minbarra dawk imsemmija f’10 05 10 |

10 06 01 | gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 06 02 | ħmieġ tal-metalli u ragħwiet minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 06 04 | frak u trab ieħor |

10 07 01 | gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 07 02 | ħmieġ tal-metalli u ragħwiet minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 07 04 | frak ieħor u trab |

10 08 04 | frak u trab |

10 08 09 | gagazzi oħra |

10 08 11 | ħmieġ tal-metalli u ragħwiet minbarra dawk imsemmija f’10 08 10 |

10 09 03 | gagazza tal-forn |

10 09 12 | frak ieħor minbarra dawk imsemmija f’10 09 11 |

10 10 03 | gagazza tal-forn |

10 10 12 | frak ieħor minbarra dawk imsemmija f’10 10 11 |

10 12 03 | frak u trab |

11 05 02 | rmied taż-żingu |

19 01 12 | rmied tal-qiegħ u gagazza minbarra dawk imsemmija f’19 01 11 |

19 01 14 | rmied tad-dubbien minbarra dawk imsemmija f’19 01 13 |

19 01 16 | trab tat-tank minbarra dawk imsemmija f’19 01 15 |

19 01 18 | skart tat-tħassir kimiku kkawżat mis-sħana minbarra dawk imsemmija f’19 01 17 |

19 01 19 | ramel minn saffi fluwidi |

1Perikoluż

10 01 04* | rmied taż-żejt tad-dubbien u trab tat-tank |

10 01 13* | rmied tad-dubbien minn idrokarbonji emulsifikati użati bħala fjuwil |

10 01 14* | rmied tal-qiegħ, gagazza u trab tat-tank mill-ħruq flimkien li fihom sustanzi perikolużi |

10 01 16* | rmied tad-dubbien mill-ħruq flimkien li fih sustanzi perikolużi |

10 03 04* | gagazzi tal-produzzjoni primarja |

10 03 09* | ħmieġ iswed tal-metalli minn produzzjoni sekondarja |

10 03 15* | ragħwiet li jaqbdu malajr jew li jipproduċu, malli jmissu ma’ l-ilma, gassijiet li jaqbdu malajr fi kwantitajiet perikolużi |

10 03 21* | frak ieħor u trab (inkluż it-trab tal-mitħna) li fih sustanzi perikolużi |

10 03 29* | skart mit-trattament tal-gagazzi tal-melħ u ħmieġ iswed tal-metalli li fih sustanzi perikolużi |

10 04 01* | gagazzi minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 04 02* | ħmieġ tal-metalli u ragħwiet minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 04 05* | frak ieħor u trab |

10 05 10* | ħmieġ tal-metalli u ragħwiet li jaqbdu malajr jew li jipproduċu, malli jmissu ma’ l-ilma, gassijiet li jaqbdu malajr fi kwantitajiet perikolużi |

10 08 08* | gagazza tal-melħ minn produzzjoni primarja u sekondarja |

10 08 10* | ħmieġ tal-metalli u ragħwiet li jaqbdu malajr jew li jipproduċu, malli jmissu ma’ l-ilma, gassijiet li jaqbdu malajr fi kwantitajiet perikolużi |

10 09 11* | frak ieħor li fih sustanzi perikolużi |

10 10 11* | frak ieħor li fih sustanzi perikolużi |

19 01 11* | rimed tal-qiegħ u gagazza li fihom sustanzi perikolużi |

19 01 13* | rimed tad-dubbien li fih sustanzi perikolużi |

19 01 15* | trab tat-tank li fih sustanzi perikolużi |

19 01 17* | skart tat-tħassir kimiku kkawżat mis-sħana li fih sustanzi perikolużi |

12.5Skart minerali varju

12.51Skart minerali artifiċjali

0Mhux perikoluż

02 04 02 | karbonat tal-kalċju mhux skond l-ispeċifikazzjoni |

06 09 04 | skart tar-reazzjonijiet bbażati fuq il-kalċju minbarra dawk imsemmija f’06 09 03 |

06 11 01 | skart tar-reazzjonijiet bbażati fuq il-kalċju mill-produzzjoni tad-diossidu tat-titanju |

08 02 03 | taħlit likwidu bil-frak li fih materjali taċ-ċeramika |

10 02 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 03 05 | skart ta’ l-allumina |

10 03 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 04 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 05 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 09 14 | sustanzi li jgħaqqdu l-iskart minbarra dawk imsemmija f’10 09 13 |

10 11 03 | skart tal-materjali tal-fibra bbażati fuq il-ħġieġ |

10 11 05 | frak u trab |

10 11 14 | tajn tal-lostru u t-taħna tal-ħġieġ minbarra dawk imsemmija f’10 11 13 |

10 11 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 12 12 | skart mill-igglejżjar minbarra dawk imsemmija f’10 12 11 |

10 13 04 | skart mill-kalċinazzjoni u l-idratazzjoni tal-ġir |

10 13 06 | frak u trab (minbarra 10 13 12 u 10 13 13) |

10 13 10 | skart mill-manifattura tas-siment-asbestos minbarra dawk imsemmija f’10 13 09 |

10 13 11 | skart minn materjali komposti bbażati fuq is-siment minbarra dawk imsemmija f’10 13 09 u 10 13 10 |

12 01 17 | skart tal-materjal tal-blast minbarra dawk imsemmija fi 12 01 16 |

12 01 21 | oġġetti tat-titħin eżawriti u materjali tat-titħin minbarra dawk imsemmija fi 12 01 20 |

1Perikoluż

06 09 03* | skart tar-reazzjonijiet bbażati fuq il-kalċju li fihom jew li huma kkontaminati b’sustanzi perikolużi |

10 11 13* | tajn tal-lostru u t-taħna tal-ħġieġ li fih sustanzi perikolużi |

10 12 11* | skart mill-igglejżjar li fih metalli ta’ densità għolja |

11 02 02* | tajnijiet mill-idrometallurġija taż-żingu (inkluż il-jarosite, il-goethite) |

12 01 16* | skart tal-materjal tal-blast li fih sustanzi perikolużi |

12 01 20* | oġġetti tat-titħin eżawriti u materjali tat-titħin li fihom sustanzi perikolużi |

12.52Skart ta’ materjali refrattarji

0Mhux perikolużi

10 09 06 | forom mit-tidwib tal-metall li m’għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ minbarra dawk imsemmija f’10 09 05 |

10 09 08 | forom mit-tidwib tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ minbarra dawk imsemmija f’10 09 07 |

10 09 99 | skart mhux speċifikat mod ieħor |

10 10 06 | forom mit-tidwib tal-metall li m’għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ minbarra dawk imsemmija f’10 10 05 |

10 10 08 | forom mit-tidwib tal-metall li għaddew mill-proċess tat-tferrigħ minbarra dawk imsemmija f’10 10 07 |

16 11 02 | materjali ta’ kisi u li jirreżistu s-sħana bbażati fuq il-karbonju minn proċessi metallurġiċi minbarra dawk imsemmija f’16 11 01 |

16 11 04 | materjali oħra ta’ kisi u li jirreżistu s-sħana minn proċessi metallurġIċi minbarra dawk imsemmija f’16 11 03 |

16 11 06 | materjali ta’ kisi u li jirreżistu s-sħana minn proċessi metallurġiċi minbarra dawk imsemmija f’16 11 05 |

1Perikolużi

10 09 05* | forom mit-tidwib tal-metall li m’għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ li fihom sustanzi perikolużi |

10 09 07* | forom mit-tidwib tal-metall li għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ li fihom sustanzi perikolużi |

10 10 05* | forom mit-tidwib tal-metall li m’għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ li fihom sustanzi perikolużi |

10 10 07* | forom mit-tidwib tal-metall li għaddewx mill-proċess tat-tferrigħ li fihom sustanzi perikolużi |

16 11 01* | materjali bbażati fuq il-karbonju, li jintużaw għall-kisi u li jirreżistu s-sħana, minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi |

16 11 03* | materjali oħra ta’ kisi u li jirreżistu s-sħana minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi |

16 11 05* | materjali oħra ta’ kisi u li jirreżistu s-sħana minn proċessi metallurġiċi li fihom sustanzi perikolużi |

12.6Ħamrija kkontaminata u skart tal-ħama mniġġes

12.61Ħamrija u bċejjeċ ta’ ġebel imniġġsa

1Perikolużi

05 01 05* | tixrid taż-żejt |

17 05 03* | ħamrija u ġebel li fihom sustanzi perikolużi |

17 05 07* | soda taż-żrar tat-triq li fiha sustanzi perikolużi |

12.62Skart tal-ħama mniġġes

1Perikoluż

17 05 05* | skart tal-ħama li fih sustanzi perikolużi |

13Skart solidifikat, stabilizzat jew mibdul fi ħġieġ

13.1Skart solidifikat jew stabilizzat

13.11Skart solidifikat jew stabilizzat

0Mhux perikoluż

19 03 05 | skart stabilizzat minbarra dawk imsemmija f’19 03 04 |

19 03 07 | skart solidifikat minbarra dawk imsemmija f’19 03 06 |

1Perikoluż

19 03 04* | skart immarkat bħala perikoluż, parti stabilizzat |

19 03 06* | skart immarkat bħala perikoluż, solidifikat |

13.2Skart mibdul fi ħġieġ

13.21Skart mibdul fi ħġieġ

0Mhux perikoluż

19 04 01 | skart mibdul fi ħġieġ |

"

--------------------------------------------------