18.7.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 188/19


Rettifika għad-Direttiva tal-Kunsill 2002/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 26 tal-31 ta’ Jannar 2003 )

(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 19, Volum 6, p. 90)

Fil-werrej u fit-titolu fil-paġna 90 tad-Direttiva:

minflok:

“ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2002/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn”,

aqra:

“ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn”.