4.12.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 308/51


Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tal-24 ta' Jannar 2000 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej L 70 tat-18 ta' Marzu 2000 )

(Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11 Volum 033, p. 175

Fil-paġna ta' quddiem tal-Ġurnal Uffiċjali fit-titolu tad-Deċiżjoni u fil-paġna 175 fit-titolu tad-Deċiżjoni u fil-formula tal-għeluq,

minflok:

“24 ta' Jannar 2000”,

aqra:

“26 ta' Jannar 2000”.