31996R1107Official Journal L 148 , 21/06/1996 P. 0001 - 0010


IR-REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1107/96

Tat-12 ta' Ġunju 1996

Dwar ir-reġistrazzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u denominazzjonijiet ta' oriġini taħt il-proċedura

stabbilita fl-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92

Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi il-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 ta' l-14 ta' Lulju 1992 dwar il-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi u denominazzjonijiet ta' oriġini għal prodotti agrikoli u prodotti ta' l-ikel 1, u b'mod partikolari l-Artikolu 17 tiegħu,

Billi, skond l-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 2081/92, fis-sitt xhur wara li jidħol fis-seħħ dak ir-Regolament l-Istati Membri għaddew lill-Kummissjoni l-ismijiet protetti legalment jew l-ismijiet stabbiliti bl-użu li xtaqu jirreġistraw;

Billi, wara li ġew eżaminati dawk l-ismijiet skond ir-Regolament (KEE) Nru 2081/92, instab li wħud minnhom kienu skond il-klawżoli ta' dak ir-Regolament u kienu eliġibbli biex jiġu reġistrati u protetti fuq livell Komunitarju bħala indikazzjonijiet jew deskrizzjonijiet ġeografiċi ta' oriġini;

Billi l-ismijiet ġeneriċi m'humiex reġistrati;

Billi l-Artikolu 7 tar-Regolament (KEE) Nru 2081/92 ma japplikax għall-proċedura stabbilita fl-Artikolu 17;

Billi, skond l-Artikolu 14 (3) tar-Regolament (KEE) Nru 2081/92, deskrizzjoni ta' oriġini jew indikazzjoni tġeografika ma tistax tiġi reġistrata meta, fid-dawl tar-reputazzjoni u l-fama ta' trade mark u t-tul taż-żmien li tkun ilha tintuża, ir-reġistrazzjoni tkun aktarx tista' tqarraq bil-konsumatur f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-identità vera tal-prodott;

Billi, meta denominazzjoni ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika li l-isem tagħha kien diġà ġie reġistrat bħala trade mark ġiet mogħtija protezzjoni fuq l-inizjattiva ta' produttur wieħed bi qbil mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2037/93 2, dak il-produttur ma jistax ma jħallix produtturi oħra stabbiliti f'dawk l-inħawi li jipproduċu skond l-ispeċifikazzjoni rreġistrata milli jużaw id- denominazzjoni protetta ta' oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika protetta;

Billi, meta trade mark u denominazzjoni reġistrata ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika jistgħu jikkoinċidu, l-użu tat-trade mark li jikkorrispondi ma' waħda mis-sitwazzjonijiet li għalihom hemm referenza fl-Artikolu 13 tar-Regolament (KEE) Nru 2081/92 jista' jkompli jsir biss jekk dik it-trade mark tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 14 (2) ta' dak ir-Regolament;

Billi ċerti Stati Membri għarrfu li ma ntalbitx protezzjoni għal uħud mill-partijiet tad-deskrizzjonijiet u dan għandu jitqies;

Billi r-reġistrazzjoni ta' denominazzjonijiet protetti ta' oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi ma jwasslux għal esenzjoni mill-obbligu li jikkonformaw mar-regoli fis-seħħ li għandhom x'jaqsmu ma' prodotti agrikoli u affarijiet ta' l-ikel;

Billi l-vot fil-Kumitat stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament (KEE) Nru 2081/92 ma ta l-ebda opinjoni; billi, fin-nuqqas ta' opinjoni u skond dak l-Artikolu, il-Kummissjoni għaddiet proposta lill-Kunsill sabiex hija taġixxi b'maġġoranza kwalifikata fi żmien tlett xhur; billi, sakemm il-Kunsill ma jkunx aġixxa f'dak il-perjodu, il-miżuri proposti għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

L-Artikolu 1

L-ismijiet imniżżla fl-Anness għandhom ikunu rreġistrati bħala indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (IĠP) jew denominazzjonijiet protetti ta' oriġini (DPO) skond l-Artikolu 17 tar-Regolament (KEE) Nru 2081/92.

Ismijiet mhux inklużi fl-Anness li ntbagħtu skond l-Artikolu 17 għandhom jibqgħu protetti fuq livell nazzjonali sakemm tintlaħaq deċiżjoni fuqhom.

L-Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum meta jiġi ppublikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul Brussell, 12 ta' Ġunju 1996.

Għall-Kummissjoni

Franz FISCHLER

Membru tal-Kummissjoni

L-ANNESS

A. PRODOTTI MNIŻŻLA FL-ANNESS II TAT-TRATTAT TAL-KE, MAĦSUBA GĦALL-KONSUM UMAN

Laħam frisk (u l-interjuri)

SPANJA

- Carne de Ávila (PGI)

- Carne de Morucha de Salamanca (PGI)

- Pollo y Capón del Prat (PGI)

- Ternasco de Aragón (PGI)

FRANZA

- Agneau du Quercy (PGI)

- Boeuf de Chalosse (PGI)

- Veau de l'Aveyron et du Ségala (PGI)

- Dinde de Bresse (PDO)

- Volailles de Bresse (PDO)

- Volailles de Houdan (PGI)

- Agneau de l'Aveyron (PGI)

- Agneau du Bourbonnais (PGI)

- Boeuf charolais du Bourbonnais (PGI)

- Boeuf du Maine (PGI)

- Veau du Limousin (PGI)

- Volailles de l'Ain (PGI)

- Volailles du Gers (PGI)

- Volailles du Maine (PGI)

- Volailles de Loué (PGI)

- Volailles de l'Orléanais (PGI)

- Volailles de Bourgogne (PGI)

- Volailles du plateau de Langres (PGI)

- Volailles du Charolais (PGI)

- Volailles de Normandie (PGI)

- Volailles de Bretagne (PGI)

- Volailles de Challans (PGI)

- Volailles de Vendée (PGI)

- Volailles d'Alsace (PGI)

- Volailles du Forez (PGI)

- Volailles du Béarn (PGI)

- Volailles de Cholet (PGI)

- Volailles des Landes (PGI)

- Volailles de Licques (PGI)

- Volailles d'Auvergne (PGI)

- Volailles du Velay (PGI)

- Volailles du Val de Sèvres (PGI)

- Volailles d'Ancenis (PGI)

- Volailles de Janzé (PGI)

- Volailles du Gatinais (PGI)

- Volailles du Berry (PGI)

- Volailles de la Champagne (PGI)

- Volailles du Languedoc (PGI)

- Volailles du Lauragais (PGI)

- Volailles de Gascogne (PGI)

- Volailles de la Drôme (PGI)

IL-LUSSEMBURGU

- Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (PGI)

IL-PORTUGALL

- Borrego de Montemor-o-Novo (PGI)

- Borrego Serra da Estrela (PDO)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (PGI)

- Cabrito da Gralheira (PGI)

- Cabrito da Beira (PGI)

- Vitela de Lafes (PGI)

- Borrego da Beira (PGI)

- Cabrito de Barroso (PGI)

- Borrego Terrincho (PDO)

- Carnalentejana (PDO)

- Carne Arouquesa (PDO)

- Carne Marinhoa (PDO)

- Carne Mertolenga (PDO)

- Cordeiro Bragançano (PDO)

IR-RENJU UNIT

- Orkney beef (PDO)

- Orkney lamb (PDO)

- Scott beef (PGI)

- Scott lamb (PGI)

- Shetland lamb (PDO)

Prodotti fuq bażi ta' laħam

IL-BELĠJU

- Jambon d'Ardenne (PGI)

SPANJA

- Cecina de León (PGI)

- Dehesa de Extremadura (PDO)

- Guijuelo (PDO)

- Jamón de Teruel (PDO)

- Sobrasada de Mallorca (PGI)

L-ITALJA

- Prosciutto di Parma (PDO)

- Prosciutto di S. Daniele (PDO)

- Prosciutto di Modena (PDO)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (PDO)

- Salame di Varzi (PDO)

- Salame Brianza (PDO)

- Speck dell'Alto Adige (PGI)

IL-LUSSEMBURGU

- Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (PGI)

IL-PORTUGALL

- Presunto de Barroso (PGI)

Ġobnijiet

ID-DANIMARKA

- Danablu (PGI)

- Esrom (PGI)

IL-GREĊJA

[pic]

[pic]

SPANJA

- Cabrales (PDO)

- Idiazábal (PDO)

- Mahón (PDO)

- Picón Bejes-Tresviso (PDO)

- Queso de Cantabria (PDO)

- Queso de La Serena (PDO)

- Queso Manchego (PDO)

- Queso Tetilla (PDO)

- Queso Zamorano (PDO)

- Quesucos de Liébana (PDO)

- Roncal (PDO)

FRANZA

- Beaufort (PDO)

- Bleu des Causses (PDO)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (PDO)

- Brocciu Corse ou brocciu (PDO)

- Chabichou du Poitou (PDO) 3

- Crottin de Chavignol ou chavignol (PDO) 4

- Époisses de Bourgogne (PDO)

- Laguiole (PDO)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (PDO) 5

- Pouligny Saint Pierre (PDO)

- Picodon de l'Ardèche ou picodon de la Drôme (PDO) 6

- Salers (PDO)

- Selles-sur-Cher (PDO)

- Sainte Maure de Touraine (PDO) 7

- Tomme de Savoie (PGI) 8

- Langres (PDO)

- Neufchâtel (PDO)

- Abondance (PDO)

- Camembert de Normandie (PDO) 9

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (PDO)

- Chaource (PDO)

- Comté (PDO)

- Emmental de Savoie (PGI) 10

- Emmental français est-central (PGI) 10

- Livarot (PDO)

- Maroilles ou marolles (PDO)

- Munster ou munster-géromé (PDO)

- Pont-l'Évêque (PDO)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (PDO)

- Roquefort (PDO)

- Saint-Nectaire (PDO)

- Tomme des Pyrénées (PGI) 8

- Bleu d'Auvergne (PDO)

- Brie de Meaux (PDO) 11

- Brie de Melun (PDO) 11

- Mont d'or ou vacherin du Haut-Doubs (PDO)

L-ITALJA

- Canestrato Pugliese (PDO) 12- Fontina (PDO)

- Gorgonzola (PDO)

- Grana Padano (PDO)

- Parmigiano Reggiano (PDO)

- Pecorino Siciliano (PDO) 13

- Provolone Valpadana (PDO) 14

- Caciotta d'Urbino (PDO) 15

- Pecorino Romano (PDO) 13

- Quartirolo Lombardo (PDO)

- Taleggio (PDO)

- Asiago (PDO)

- Formai de Mut Dell'alta Valle Brembana (PDO) 16

- Montasio (PDO)

- Mozzarella di Bufala Campana (PDO) 17

- Murazzano (PDO)

L-OLANDA

- Noord-Hollandse Edammer (PDO) 18 19

- Noord-Hollandse Gouda (PDO) 18 20

IL-PORTUGALL

- Queijo de Nisa (PDO)

- Queijo de Azeito (PDO)

- Queijo de Évora (PDO)

- Queijo de So Jorge (PDO)

- Queijo Rabaçal (PDO)

- Queijo Serpa (PDO)

- Queijo Serra da Estrela (PDO)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (PDO)

- Queijo Terrincho (PDO)

IR-RENJU UNIT

- White Stilton cheese (PDO)/Blue Stilton cheese (PDO)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (PDO) 21 22

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (PDO) 23

- Swaledale cheese (PDO)/Swaledale ewes' cheese (PDO)

- Bonchester cheese (PDO)

- Buxton blue (PDO)

- Dovedale cheese (PDO)

- Single Gloucester (PDO)

SPANJA

- Miel de La Alcarria (PDO)

FRANZA

- Crème d'Isigny (PDO)

- Crème fraîche fluide d'Alsace (PGI)

IL-LUSSEMBURGU

- Miel luxembourgeois de marque nationale (PDO)

IL-PORTUGALL

- Mel da Serra da Lous (PDO)

- Mel das Terras Altas do Minho (PDO)

- Mel da Terra Quente (PDO)

- Mel da Serra de Monchique (PDO)

- Mel do Parque de Montezinho (PDO)

- Mel do Alentejo (PDO)

- Mel dos Açores (PDO)

- Mel do Barroso (PDO)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabo) (PDO)

Żjut u xaħmijiet

IL-BELĠJU

- Beurre d'Ardenne (PDO)

Żjut taż-żebbuġ

IL-GREĊJA

[pic]

SPANJA

- Baena (PDO)

- Les Garrigues (PDO)

- Sierra de Segura (PDO)

- Siurana (PDO)

FRANZA

- Huile d'olive de Nyons (PDO)

- Beurre d'Isigny (PDO)

- Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres (PDO)

IL-LUSSEMBURGU

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (PDO)

IL-PORTUGALL

- Azeite de Moura (PDO)

- Azeite de Trás-os-Montes (PDO)

- Azeite do Ribatejo (PDO)

- Azeites do Norte Alentejano (PDO)

- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (PDO)

Frott, ħaxix u ċereali

IL-GREĊJA

[pic]

SPANJA

- Arroz del Delta del Ebro (PGI)

- Calasparra (PDO)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (PGI)

- Espárrago de Navarra (PGI)

- Faba Asturiana (PGI)

- Judías de El Barco de Ávila (PGI)

- Lenteja de La Armuña (PGI)

- Nísperos Callosa d'En Sarriá (PDO)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (PDO)

- Uva de mesa embolsada Vinalopó' (PDO)

FRANZA

- Ail rose de Lautrec (PGI)

- Noix de Grenoble (PDO)

- Pommes et poires de Savoie (PGI)

- Poireaux de Créances (PGI)

- Chasselas de Moissac (PDO)

- Mirabelles de Lorraine (PGI)

- Olives noires de Nyons (PDO)

- Pommes de terre de Merville (PGI)

L-ITALJA

- Arancia Rossa di Sicilia (PGI)

- Cappero di Pantelleria (PGI)

- Castagna di Montella (PGI)

- Fungo di Borgotaro (PGI)

- Nocciola del Piemonte (PGI)

L-OLANDA

- Opperdoezer Ronde (PDO)

L-AWSTRIJA

- Wachauer Marille (PDO)

IL-PORTUGALL

- Amêndoa do Douro (PDO)

- Ameixa d'Elvas (PDO)

- Ananás dos Açores/So Miguel (PDO)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (PDO)

- Castanha dos Soutos da Lapa (PDO)

- Castanha Marvo-Portalegre (PDO)

- Castanha de Pradela (PDO)

- Castanha da Terra Fria (PDO)

- Citrinos do Algarve (PGI)

- Cereja de So Julio-Portalegre (PDO)

- Cereja da Cova da Beira (PGI)

- Maç de Portalegre (PGI)

- Maç da Beira Alta (PGI)

- Maç Bravo de Esmolfe (PDO)

- Maç da Cova da Beira (PGI)

- Maç de Alcobaça (PGI)

- Maracujá de So Miguel/Açores (PDO)

- Pêssego da Cova da Beira (PGI)

IR-RENJU UNIT

- Jersey Royal potatoes (PDO)

PRODOTTI OĦRA TA' L-ANNESS II

Iċ-Ċidru

IR-RENJU UNIT

- Herefordshire cider/perry (PGI)

- Worcestershire cider/perry (PGI)

- Gloucestershire cider/perry (PGI)

B. PRODOTTI TA' L-IKEL IMNIŻŻLA F'L-ANNESS I TAR-REGOLAMENT (KEE) Nru 2081/92

Birra

IR-RENJU UNIT

- Newcastle brown ale (PGI)

- Kentish ale and Kentish strong ale (PGI)

- Rutland bitter (PGI)

Ilmijiet minerali naturali u ilmijiet tan-nixxiegħa

IL-ĠERMANJA

- Bad Hersfelder Naturquelle (PDO)

- Bad Pyrmonter (PDO)

- Birresborner (PDO)

- Bissinger Auerquelle (PDO)

- Caldener Mineralbrunnen (PDO)

- Ensinger Mineralwasser (PDO)

- Felsenquelle Beiseförth (PDO)

- Gemminger Mineralquelle (PDO)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (PDO)

- Haaner Felsenquelle (PDO)

- Haltern Quelle (PDO)

- Katlenburger Burgbergquelle (PDO)

- Kißlegger Mineralquelle (PDO)

- Leisslinger Mineralbrunnen (PDO)

- Löwensteiner Mineralquelle (PDO)

- Rhenser Mineralbrunnen (PDO)

- Rilchinger Amandus Quelle (PDO)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (PDO)

- Siegsdorfer Petrusquelle (PDO)

- Teinacher Mineralquellen (PDO)

- Überkinger Mineralquelle (PDO)

- Vesalia Quelle (PDO)

- Bad Niedernauer Quelle (PDO)

- Göppinger Quelle (PDO)

- Höllen Sprudel (PDO)

- Lieler Quelle (PDO)

- Schwollener Sprudel (PDO)

- Steinsieker Mineralwasser (PDO)

- Blankenburger Wiesenquelle (PDO)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (PDO)

- Wildenrath Quelle (PDO)

Ħobż, għaġina, kejkijiet, ħelu, gallettini u affarijiet oħra tal-forn

IL-GREĊJA

[pic]

SPANJA

- Turrón de Jijona (PGI)

- Turrón de Alicante (PGI)

FRANZA

- Bergamote(s) de Nancy (PGI)

Ċ. PRODOTTI AGRIKOLI MNIŻŻLA FL-ANNESS II TAR-REGOLAMENT (KEE) Nru 2081/92

Żjut essenzjali

FRANZA

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (PDO)

1 ĠU Nru L 208, 24. 7. 1992, p. 1.

2 ĠU Nru L 185, 28. 7. 1993, p. 5.

3 Protezzjoni ta' l-isem Chabichou' m'hijiex mitluba

4 Protezzjoni ta' l-isem Crottin' m'hijiex mitluba

5 Protezzjoni ta' l-isem Brebis Pyrénées' m'hijiex mitluba

6 Protezzjoni ta' l-isem Picodon' m'hijiex mitluba

7 Protezzjoni ta' l-isem Sainte Maure' m'hijiex mitluba

8 Protezzjoni ta' l-isem Tomme' m'hijiex mitluba

9 Protezzjoni ta' l-isem Camembert' m'hijiex mitluba .

10 Protezzjoni ta' l-isem Emmental' m'hijiex mitluba

11 Protezzjoni ta' l-isem Brie' m'hijiex mitluba

12 Protezzjoni ta' l-isem Canestrato' m'hijiex mitluba

13 Protezzjoni ta' l-isem Pecorino' m'hijiex mitluba

14 Protezzjoni ta' l-isem Provolone' m'hijiex mitluba

15 Protezzjoni ta' l-isem Caciotta' m'hijiex mitluba

16 Protezzjoni ta' l-isem Formai de Mut' m'hijiex mitluba

17 Protezzjoni ta' l-isem Mozzarella' m'hijiex mitluba

18 Protezzjoni ta' l-isem Noord-hollandse' m'hijiex mitluba

19 Protezzjoni ta' l-isem Edammer' m'hijiex mitluba

20 Protezzjoni ta' l-isem Gouda' m'hijiex mitluba

21 Protezzjoni ta' l-isem Cheddar' m'hijiex mitluba

22 Protezzjoni ta' l-isem West Country' m'hijiex mitluba

23 Protezzjoni ta' l-isem Lancashire' m'hijiex mitluba

1 Protezzjoni ta' l-isem [pic] (Pilios) m'hijiex mitluba

1 Protezzjoni ta' l-isem [pic] (Iraklion) m'hijiex mitluba

2 Protezzjoni ta' l-isem [pic](Crete) m'hijiex mitluba

3 Protezzjoni ta' l-isem [pic](Rethymno) m'hijiex mitluba

4 Protezzjoni ta' l-isem [pic] (Lakonias) m'hijiex mitluba

5 Protezzjoni ta' l-isem [pic](Argolidas) m'hijiex mitluba

1 Protezzjoni ta' l-isem

Mhijiex imfittxa