31994D0198Official Journal L 093 , 12/04/1994 P. 0026 - 0032


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tas-7 ta'April 1994

li tippreskrivi kondizzjonijiet spe‘jali li jirregolaw l-importazzjoni ta' prodotti tas-sajd u l-akkwakultura li jori[inaw mill-Brażil

(94/198/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 91/493/KEE tat-22 ta' Lulju 1991 li tippreskrivi l-kondizzjonijiet dwar is-sahha għall-produzzjoni u tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd [1], u partikularment l-Artikolu 11 ta' din,

Billi grupp ta' esperti tal-Kummissjoni mexxew zjara ta' spezzjoni fil-Brazil biex jivverifikaw il-kondizzjonijiet li taħthom prodotti tas-sajd isiru, jinħażnu u jintbaghtu lejn il- Komunità;

Billi d-dispożizzjonijiet fil-leġislazzjoni tal-Brazil dwar l-ispezzjoni tas-saħħa u l-kontroll ta' prodotti tas-sajd jistgħu jkunu kkunsidrati ekwivalenti għal dawk preskritti fid-Direttiva 91/493/KEE;

Billi s-Servizz Federali ta' Spezzjoni (SIF), l-awtoritá kompetenti tal-Brażil, huwa kapaċi jivverifika b'mod effettiv l-applikazzjoni tal-liġijiet fis-seħħ;

Billi l-pro‘edura biex jinkiseb iċ-ċertifikat tas-saħħa li għalih jirreferi fl-Artikolu 11(4)(a) tad-Direttiva 91/493/KEE għandha tkopri wkoll id-definizjoni tal-mudell taċ-ċertifikat, il-ħtiġiet minimi dwar il-lingwa (jew lingwi)i li fiha għandu jinkiteb u l-grad tal-persuna awtorizzata biex tiffirmah;

Billi, skond l-artikolu 11(4)(b) tad-Direttiva 91/493/KEE, għandha titwaħħal marka mal-pakketti tal-prodotti tas-sajd, li turi l-isem tal-pajjiż terz u n-numru ta' l-approvazzjoni ta' l-azjenda minn fejn oriġinaw;

Billi, skond l-Artikolu 11(4)(c) tad-Direttiva 91/493/KEE, għandha tkun ikkompilata lista ta' azjendi approvati; billi dik il-lista għandha tkun ikkompilata fuq il-bażi tal-komunikazzjoni mill-INP lill-Kummissjoni; billi l-INP huwa għalhekk miżmum li jiżgura li jkunu osservati d-dispożizzjonijiet preskritti għal dak il-għan fl-Arikolu 11 (4) ta' Direttiva 91/493/KEE;

Billi s-SIF ta assigurazzjonijiet uffi‘jali dwar l-osservanza tar-regoli preskritti fil-Kapitolu V ta' l-Anness tad-Direttiva 91/493/KEE u dwar it-twettiq tal-kondizzjonijiet ekwivalenti għal dawk preskritti minn dik id-Direttiva għall-approvazzjoni ta' l-azjendi;

Billi il-miżuri li għalihom tipprovdi din id-Deċiżjoni huma huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Veterinarju Permanenti,

ADDOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Is-Servizz Federali ta' Spezzjoni (SIF) għandu jkun l-awtoritá kompetenti fil-Brażil biex tivverifika u tiċċertifika li l-prodotti tas-sajd jossodisfaw il-kondizzjonijiet meħtieġa mid-Direttiva 91/493/KEE..

Artikolu 2

Il-prodotti tas-sajd li joriġinaw fil-Brażil għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Kull kunsinna għandha tkun akkompanjata minn 'ertifikat tas-saħħa oriġinali innumerat, mimli kif inhu xieraq, iffirmat, iddatat u magħmul minn folja waħda skond il-mudell stipulat fl-Anness A ta' din

2. Il-prodotti għandhom jiġu mill-azjendi approvati elenkati fl-Aness B ta' din;

3. Minbarra fil-każ ta' prodotti tas-sajd iffriżati fi kwantitajiet kbar u maħsuba biex jinħadmu f'ikel ippreservat, il-pakketti kollha għandhom iġibu b'ittri li ma jitħassrux il-kelma "Brażil" u n-numru ta' l-approvazzjoni ta' l-azjenda minn fejn oriġinaw.

Artikolu 3

1. Iċ-ċertifikat li għalih jirreferi l-punt 1 ta' l-Artikolu 2 għandu mill-inqas jinkiteb b'lingwa waħda uffi‘jali ta' l-Istat Membru fejn isiru l-kontrolli.

2. Iċ-ċertifikat għandu jġib l-isem, il-kompetenza u l-firma tar-rappreżentant tas-SIF u t-timbru uffiċjali ta' dan ta' l-aħħar b'kulur differenti minn dak tad-dettalji l-oħra fuq iċ-ċertifikat

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta' Ġunju 1994.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, is-7 ta'April 1994.

Għall-Kummissjoni

René Steichen

Membru tal-Kummissjoni

[1] OJ Nru L 268, ta' l-24.9.1991, p. 15.

--------------------------------------------------

L-ANNESS A

ĊERTIFIKAT TAS-SAĦĦA

għall- prodotti tas-sajd u ta' l-akkwakultura li joriġinaw fil-Brażil u li huma maħsuba g]al l-esportazzjoni lejn il- Komunitá Ewropea minbarra kull forma ta' molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

L-ANNESS B

LISTA TA' STABBILIMENTI

Nru ta' approvazzjoni | Ditta | Indirizz |

0002 | Ital Fish Indústria e Comércio Ltda | Barra do Itapemirim |

0017 | Belém Pesca S/A | Belém |

0020 | Itasul — Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

0024 | Indústria de Pesca do Ceará S/A — Ipecea | Luis Correa |

0066 | Litoral Depósito Frigorífico Ltda | São Sebastião |

0096 | Pesca Alto Mar S/A Pam | Areia Branca |

0121 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0123 | Mariscos Industrial de Cascavel Ltda | Cascavel |

0145 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Niterói |

0159 | S/A Alcyon Indústria da Pesca | Santos |

0198 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Belém |

0199 | Pesqueira Pioneira da Costa | Porto Belo |

0209 | Friesp — Frigorífico Espiritosantense de Pescado Ltda | Conceição da Barra |

0211 | Lins — Indústria e Comércio Ltda | São Bernardo do Campo |

0241 | Torquato Pontes Pescados S/A | Rio Grande |

0274 | Edemir Alexandre Camargo | Tijucas |

0295 | Mf Gomes Comércio e Indústria S/A | Macapá |

0314 | Quaker Alimentos Ltda | Itajai |

0327 | Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda | Itajai |

0349 | Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A | Fortaleza |

0369 | Damm Produtos Alimentícios Ltda | Osasco |

0376 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Acarau |

0378 | Atlantic — Industrial de Conservas S/A | Itaborai |

0442 | Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A | Belém |

0496 | Delmar Produtos do Mar S/A | Fortaleza |

0558 | Femepe Empresa de Pescados Ltda | Navegantes |

0563 | Pesqueria Tutóia Ltda | São Luis |

0569 | Caiçara Comércio e Exportação Ltda | Recife |

0574 | Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior | Paranaguá |

0586 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0624 | Empresa Pesqueira da Barra de São João Ltda | Casimiro de Abreu |

0633 | Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca | Niterói |

0634 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Aracati |

0647 | Baía de São Marcos Pescados Ltda | São Luis |

0696 | Indústrias Alimentícias Beira Alta S/A | Rio de Janeiro |

0715 | Norte Pesca S/A | Natal |

0766 | Vivamar S/A Indústria e Comércio | Rio de Janeiro |

0770 | Barrapesca-Cia de Pesca de Conceição da Barra | Conceição da Barra |

0786 | Braslo — Produtos de Carne Ltda | Embú |

0802 | Fragata Comércio de Pescados Ltda | Santos |

0856 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira | Guarujá |

0864 | Crisal Exportação e Importação Ltda | Recife |

0886 | Infrapesca — Indústria de Frios e Pesca Ltda | Acaraú |

0948 | Leal Santos Pescados Ltda | Rio Grande |

0958 | Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Rio Grande |

0961 | Pontal Pesca S/A | Aracati |

0971 | Icapel Icapui Pesca Ltda | Aracati |

0983 | Fridusa Frigoríficos Industriais de Alimentos S/A | Niterói |

1040 | Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportação | Óbidos |

1059 | Frigoríficos Figueira Ltda | Manacapuru |

1061 | Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados | Rio Grande |

1074 | São Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Campos |

1080 | Frigoríficos Santa Andréa Ltda | Campos |

1100 | Surubim Frigorífico da Amazônia S/A | Manaus |

1161 | Indústria de Frios e Pesca Ltda — Ifril | Maceió |

1176 | Comércio e Representações Meso Ltda | Vitória |

1214 | Aracati Comércio, Exportação e Representações Ltda | Ravos |

1229 | Ranário Fujioka Nishi Ltda | Hidrolândia |

1246 | Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda | Duque de Caxias |

1257 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A | Florianópolis |

1267 | Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Iguape |

1275 | Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda | Itajai |

1285 | Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Touros |

1312 | Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importação e Exportação | Ubatuba |

1354 | Ebbe-Empresa Barasileira de Benefício de Pescados e Exportação Ltda | Fortaleza |

1406 | Irmãos Hoshina e Cia Ltda | Paranaguá |

1430 | Salseiros Indústria e Comércio Ltda | Itajai |

1681 | Miami — Comércio e Exportação de Pescados Ltda | Cananéia |

1745 | Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A | Fortaleza |

1768 | Janasa Jan Produtos do Mar S/A | Camocim |

1786 | Produmar — Cia Exportadora de Produtos do Mar | Natal |

1801 | Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação | Pelotas |

1802 | Gomes Da Costa Alimentos S/A | Niterói |

1839 | Taiyo Indústria de Pesca S/A | Santos |

1858 | Quaker Alimentos Ltda | São Gonçalo |

1872 | Indústria e Comércio Figueiredo S/A | Rio Grande |

1889 | Comard S/A | Italai |

1910 | Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda | Rio Grande |

1926 | Frigorífico Rio Pel S/A-Indústria de Carnes, Derivados e Conservas | Capão do Leão |

1929 | Norte Pesca S/A | Recife |

1939 | Brafish Indústria e Comércio Ltda | Cabo Frio |

2028 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Rio Grande |

2037 | Ibrac Indústria Brasileira de Alimentícios Congelados S/A | Rio de Janeiro |

2067 | União Brasileira de Pesca e Conservas S/A | São Gonçalo |

2072 | Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda | Penha |

2076 | Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar | Belém |

2082 | Atlântica Pescados Ltda | Rio Grande |

2083 | Pescal S/A | Rio Grande |

2087 | Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

2116 | Cia Industrial de Conservas Santa Iria | Niterói |

2119 | Worldwide Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Rio Grande |

2132 | Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda | Rio Grande |

2141 | Empesca Norte S/A | Belém |

2154 | Ipecea — Indústria de Pesca do Ceará S/A | Fortaleza |

2167 | Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio | Itajai |

2169 | Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda | Rio Grande |

2176 | Frimorite Frigorífico Ltda | São Gonçalo |

2214 | Alvarenga — Comércio e Indústria da Pesca Ltda | Vitoria |

2242 | Amasa — Amazonas Indústrias Alimentícias S/A | Belém |

2347 | Interfrios — Intercâmbio de Frios Ltda | Belém |

2359 | Liotécnica Química Ltda | Embú |

2369 | Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda | Guarujá |

2370 | Interfrios Intercâmbio de Frios S/A | Fortaleza |

2383 | Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda | Nova Iguaçu |

2400 | Acqua S/A Aquicultura | Bananal |

2413 | Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda | Cabo Frio |

2427 | Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A | Itajai |

2446 | Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda | Penha |

2503 | Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Praia Grande |

2524 | Norte Pesca Maranhão S/A | Turiaçú |

2537 | Pescanave S/A Pesca e Exportação | Camocim |

2554 | Comércio de Pescados Cairçara Ltda | Santos |

2574 | Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda | Simões Filho |

2592 | Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda | Santa Cruz Cabrália |

2605 | Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda | Itajai |

2644 | Leal Santos Pescados S/A | Macapá |

2721 | Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda | Santos |

2740 | Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A | Salinas Margarida |

2759 | Pesqueira Nacional S/A | Rio Grande |

2786 | Maricultura da Bahia S/A | Valença |

2797 | Maripesca-Indústria, Comércio e Exportação de Pescado Ltda | Barra Itapemirim |

2834 | Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus | Ilhéus |

2840 | Rander-Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda | Gama |

2908 | Freitas Lemos Ltda | Belém |

2935 | Irmãos Braga Exportadora Ltda | Belém |

2945 | Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cabo Frio |

2953 | Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cananéia |

3010 | Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Rio Grande |

3020 | Proculmar Importação e Exportação S/A | Santa Luzia Norte |

3087 | Alimar Pesca e Exportação Ltda | Ilhéus |

3088 | Empesca S/A-Construções Navais, Pesca e Exportação | Touros |

3093 | Atlântico Marinho Ltda | Recife |

3110 | Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Guarapari |

3174 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Itajai |

3187 | Solmar Exportadora Ltda | Tutóia/Ma |

3197 | Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda | Belém |

3208 | Pesca Alto Mar S/A | Natal |

3210 | Empesca S/A-Construções Navais Pesca e Exportação | Natal |

3237 | Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda | Aracati |

3289 | M. J. Couto de Abreu | Santos |

3291 | Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda | Coruripe |

3303 | Braspesca — Indústria e Comércio Ltda | São Luis |

3307 | Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda | Rio de Janeiro |

3373 | Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda | Aracati |

3417 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3419 | Pesca Alto Mar S/A | Aracati |

3446 | Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda | Itajai |

3454 | Odisseia Pesca Ltda | Lauro de Freitas |

3471 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3541 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 58) | Santos |

3542 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 85) | Santos |

3543 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 1) | Santos |

3588 | Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A | Luis Correa |

3611 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66) | Belém |

3612 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111) | Belém |

3613 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116) | Belém |

3625 | Soela — EK-0598 | Rio de Janeiro |

--------------------------------------------------