25.7.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 197/1


Informazzjoni dwar id-data tad-dħul tas-seħħ tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

Il-Ftehim imsemmi hawn fuq bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, iffirmat fi Brussell fil-25 ta' Ottubru 2018, daħal fis-seħħ fid-19 ta' Lulju 2019.