9.1.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 6/1


Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Grenada dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir

Il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Grenada dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir ser jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Frar 2019, ladarba l-proċedura prevista fl-Artikolu 8(1) tal-Ftehim tlestiet fl-20 ta' Diċembru 2018.