21.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 78/1


Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra

Il-Ftehim Qafas dwar Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra (1) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Marzu 2018, wara li fis-26 ta' Frar 2018 tlestiet il-proċedura prevista fl-Art 57(1) tal-Ftehim Qafas.


(1)  ĠU L 343, 22.12.2017, p. 3.