29.11.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 305/21


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 55/2017

tas-17 ta’ Marzu 2017

li temenda l-Anness II (Regolamenti tekniċi, standards, ittestjar u ċertifikazzjoni) tal-Ftehim ŻEE [2018/1819]

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u b’mod partikolari l-Artikolu 98 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/950 tal-15 ta’ Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone ethyl, Coniothyrium minitans ir-Razza CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesate, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazide, mesotrione, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam u trifloxystrobin (1) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim taż-ŻEE.

(2)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/952 tal-15 ta’ Ġunju 2016 li japprova s-sustanza attiva b’riskju baxx Saccharomyces cerevisiae tar-razza LAS02, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (2) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(3)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1424 tal-25 ta’ Awwissu 2016 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva tifensulfuron-metil skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (3) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(4)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/1429 tas-26 ta’ Awissu 2016 li japprova s-sustanza attiva Bacillus amyloliquefaciens tar-razza MBI 600, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4) għandu jiġi inkorporat fil-Ftehim ŻEE.

(5)

Għalhekk, l-Anness II tal-Ftehim ŻEE jenħtieġ li jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-Kapitolu XV tal-Anness II għall-Ftehim ŻEE għandu jiġi emendat kif ġej:

1.

L-inċiżi li ġejjin jiġu miżjuda mal-punt 13a (ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011):

“—

32016 R 0950: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/950 tal-15 ta’ Ġunju 2016 (ĠU L 159, 16.6.2016, p. 3),

32016 R 0952: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/952 tal-15 ta’ Ġunju 2016 (ĠU L 159, 16.6.2016, p. 10),

32016 R 1424: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/1424 tal-25 ta’ Awissu 2016 (ĠU L 231, 26.8.2016, p. 25),

32016 R 1429: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/1429 tas-26 ta’ Awissu 2016 (ĠU L 232, 27.8.2016, p. 1).”

2.

Il-punti li ġejjin jiddaħħlu wara l-punt 13zzzzzzn (ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1426):

“13zzzzzzo.

32016 R 0952: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/952 tal-15 ta’ Ġunju 2016 li japprova s-sustanza attiva b’riskju baxx Saccharomyces cerevisiae tar-razza LAS02, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 159, 16.6.2016, p. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1424 tal-25 ta’ Awwissu 2016 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva tifensulfuron-metil, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 231, 26.8.2016, p. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2016/1429 tas-26 ta’ Awissu 2016 li japprova s-sustanza attiva Bacillus amyloliquefaciens tar-razza MBI 600, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (ĠU L 232, 27.8.2013, p. 1).”

Artikolu 2

It-testi tar-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/950, (UE) 2016/952, (UE) 2016/1424 u (UE) 2016/1429 bil-lingwa Iżlandiża u b’dik Norveġiża, li għandhom jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għandhom ikunu awtentiċi.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fit-18 ta’ Marzu 2017, bil-kundizzjoni li jkunu saru n-notifiki kollha skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*1).

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fit-Taqsima taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment tiegħu dwar iż-ŻEE.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Marzu 2017.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Claude MAERTEN


(1)  ĠU L 159, 16.6.2016, p. 3.

(2)  ĠU L 159, 16.6.2016, p. 10.

(3)  ĠU L 231, 26.8.2016, p. 25.

(4)  ĠU L 232, 27.8.2016, p. 1.

(*1)  L-ebda rekwiżiti kostituzzjonali ma huma indikati.