30.5.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 144/23


DEĊIŻJONI TAL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE

Nru 18/2013

tal-1 ta’ Frar 2013

li temenda l-Anness IX (Servizzi finanzjarji) u l-Protokoll 37 tal-Ftehim ŻEE li jinkludi l-lista prevista fl-Artikolu 101

IL-KUMITAT KONĠUNT TAŻ-ŻEE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (“il-Ftehim ŻEE”), u partikolarment l-Artikoli 98 u 101 tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07 tat-2 ta’ Novembru 2010 li tistabbilixxi l-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-Fatturazzjoni) (1) trid tiġi inkorporata fil-Ftehim ŻEE.

(2)

Biex il-Ftehim ŻEE jiffunzjona sew, il-Protokoll 37 tal-Ftehim ŻEE irid jiġi estiż sabiex jinkludi l-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni), stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07, filwaqt li l-Anness IX tal-Ftehim ŻEE irid jiġi emendat sabiex jispeċifika l-proċeduri ta’ assoċjazzjoni ma’ dan il-Forum.

(3)

L-Anness IX u l-Protokoll 37 tal-Ftehim ŻEE għandu għalhekk jiġi emendat skont dan,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Dan li ġej jiżdied mal-punt 31ec (id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/578/UE) tal-Anness IX tal-Ftehim ŻEE:

“31ed.

32010 D 1203(02): Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07 tat-2 ta’ Novembru 2010 li tistabbilixxi l-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni) (ĠU C 326, 3.12.2010, p. 13).

Il-Modalitajiet għal assoċjazzjoni tal-Istati tal-EFTA skont l-Artikolu 101 tal-Ftehim:

Kull Stat tal-EFTA jista’ jaħtar persuna biex tipparteċipa bħala osservatur fil-laqgħat tal-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni).”

Artikolu 2

Il-punt li ġej jiżdied fil-Protokoll 37 (li jinkludi l-lista prevista fl-Artikolu 101) mal-Ftehim ŻEE:

“38.

Il-Forum Ewropew tad-Diversi Partijiet Interessati dwar il-Fatturazzjoni Elettronika (e-fatturazzjoni) (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07).”

Artikolu 3

It-testi tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/C 326/07 fil-lingwa Islandiża u dik Norveġiża, li jiġu ppubblikati fis-Suppliment taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, ikunu awtentiċi.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-aħħar notifika skont l-Artikolu 103(1) tal-Ftehim ŻEE (*).

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni tiġi ppubblikata fis-Sezzjoni taż-ŻEE ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u fis-Suppliment taż-ŻEE tiegħu.

Magħmul fi Brussell, l-1 ta’ Frar 2013.

Għall-Kumitat Konġunt taż-ŻEE

Il-President

Gianluca GRIPPA


(1)  ĠU C 326, 3.12.2010, p. 13.

(*)  Ma huwa indikat l-ebda rekwiżit kostituzzjonali.