5.3.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 60/21


DEĊIŻJONI Nru 1/2011 TAL-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE

tas-17 ta’ Frar 2011

dwar l-istatut tal-Ginea Ekwatorjali fir-rigward tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat

(2011/145/UE)

Il-KUMITAT TAL-AMBAXXATURI AKP-UE,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-Membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000 (1), kif emendat l-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (2) (minn hawn ‘il quddiem “il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE”) u kif emendat għat-tieni darba f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 (3) (minn hawn ’il quddiem “il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat”) u b’mod partikolari l-Artikolu 15(3) u (4) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1/2005 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE tat-8 ta’ Marzu 2005 dwar l-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill tal-Ministri AKP-KE (4) u b’mod partikolari l-Artikolu 8(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE, kif emendat l-ewwel darba, daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2008 skont l-Artikolu 93(3) tiegħu. Il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat ġie applikat provviżorjament mill-31 ta’ Ottubru 2010.

(2)

Il-Ginea Ekwatorjali li ffirmat il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE fil-25 ta’ Ġunju 2005, iddepożitat strument ta’ ratifika b’riserva - strument li ġie rrifjutat mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha f’ittra tad-19 ta’ Diċembru 2008. Bħala riżultat, skont l-Artikolu 93(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat, ir-ratifika mhijiex valida.

(3)

L-Artikolu 94 tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat jistipula li kull talba ta’ adeżjoni ta’ Stat għandha tiġi ppreżentata lill-Kunsill tal-Ministri u approvata minnu.

(4)

F’Mejju 2010 il-Ginea Ekwatorjali ppreżentat talba ta’ adeżjoni skont l-Artikolu 94 tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE kif ukoll talba ta’ status ta’ osservatur, li jippermettilha li tipparteċipa fl-istituzzjonijiet konġunti stabbiliti permezz tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE, sakemm tlestiet il-proċedura ta’ adeżjoni.

(5)

L-istatus ta’ osservatur ikun validu sat-30 ta’ April 2011. Il-Ginea Ekwatorjali għandha tiddepożita l-Att ta’ Adeżjoni mad-Depożitarji tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat, jiġifieri, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, u s-Segretarjat tal-Istati AKP, mhux aktar tard minn dik id-data.

(6)

Skont l-Artikolu 15(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE, il-Kunsill tal-Ministri ftiehem f’Ouagadougou fil-21 ta’ Ġunju 2010 li jagħti mandat lill-Kumitat ta’ Ammbaxxaturi biex jieħu deċiżjoni f’ismu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Approvazzjoni ta’ talba għall-adeżjoni u għal status ta’ osservatur

It-talba tal-Ginea Ekwatorjali għall-adeżjoni mal-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-Membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000, kif emendat l-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 u kif emendat għat-tieni darba f’Ouagadougou fit-22 ta’ Ġunju 2010 (minn hawn ’il quddiem “il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat”) huwa b’dan approvat.

Il-Ginea Ekwatorjali għandu jkollha status ta’ osservatur sat-30 ta’ April 2011 taħt il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat.

Il-Ginea Ekwatorjali għandha tiddepożita l-Att ta’ Adeżjoni tagħha mad-Depożitarji tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE emendat, jiġifieri, is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u s-Segretarjat tal-Istati AKP, mhux aktar tard minn dik id-data.

Artikolu 2

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara dak tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Frar 2011.

Għall-Kunsill tal-Ministri AKP-UE mill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE

Il-President

GYÖRKÖS P.


(1)  ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3.

(2)  Ftehim li jemenda l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-Membri tal-Grupp ta’ Stati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku, fuq naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq in-naħa l-oħra, iffirmata f’Kotonuù fit-23 ta’ Ġunju 2000 (ĠU L 209, 11.8.2005, p. 27).

(3)  Ftehim i jemenda għat-tieni darba l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha min-naħa l-oħra, iffirmat f’Cotonou fit-23 ta’ Ġunju 2000, kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil-25 ta’ Ġunju 2005 (ĠU L 287, 4.11.2010, p. 3).

(4)  ĠU L 95, 14.4.2005, p. 44.