MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

C 202/334


ANNESS II

PAJJIZI U TERRITORJI EXTRA-EWROPEJ LI GHALIHOM JAPPLIKAW ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-PARTI IV TAT-TRATTAT DWAR IL-FUNZJONAMENT TA' L-UNJONI EWROPEA

Il-Groenlandja,

Il-Kaledonja l-ġdida u d-dipendenzi tagħha,

Il-Polineżja Franċiża,

It-Territorji Franċiżi tan-Nofs-in-Nhar u Antartiċi,

Il-Gżejjer Wallis u Futuna,

Saint Pierre u Miquelon,

Saint-Barthélemy,

L-Aruba,

L-Antilles Olandiżi:

Il-Bonaire,

Il-Curacao,

Is-Saba,

Sint-Eustasius,

Sint-Maarten,

L-Anguilla,

Il-Gżejjer Kajman,

Il-Gżejjer Falkland,

Il-Gżejjer ta’ Ġjorġja ta’ Nofs-in-Nhar u Sandwich ta’ Nofs-in-Nhar,

Il-Montserrat,

Il-Pitcairn,

Sant’ Elena u d-Dipendenzi,

It-Territorju Brittanniku ta' l-Antartika,

It-Territorju Britanniku ta' l-Oċean Indjan,

Il-Gżejjer Turks u Caicos,

Il-Gżejjer Britanniċi Verġni,

Il-Bermuda.