7.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

C 203/35


Artikolu 87

Stati Membri, persuni jew intrapriżi ikollhom drittijiet l-aktar wiesgħa għall-użu u għall-konsum ta' materjali speċjali fissibili li jkunu fil-pussess tagħhom kif xieraq, suġġetti għall-obbligazzjoniji tagħhom li jirriżultaw mid-disposizzjonijiet ta' dan it-Trattat, partikolarment f'dak li għandu x'jaqsam mal-kontroll ta' sigurtà, id-dritt ta' opzjoni mogħti mill-Aġenzija u l-protezzjoni tas-saħħa.