7.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

C 203/35


Artikolu 86

Il-Materjali speċjali fissili ikunu l-proprjetà tal-Komunità.

Id-dritt tal-Komunità għall-proprjetà jestendi għall-materjali kollha fissili prodotti jew importati minn Stat Membru, persuna jew intrapriża u suġġetti għall-kontroll ta' sigurtà skond il-Kapitolu 7.