7.6.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta'l-Unjoni Ewropea

C 203/13


Artikolu 19

Meta, f'nuqqas ta' arranġamenti amikevoli, il-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li tiżgura l-għoti ta' liċenzji f'wieħed mill-każijiet previsti fl-Artikolu 17, hija għandha tinnotifika l-intenzjoni tagħha lill-proprjetarju tal-patenti, tal-patenti proviżorjament protetti jew tal-mudell ta' utilità jew lill-applikant għall-patenti, u tagħti fin-notifika tagħha l-isem ta' l-applikant għall-liċenza u l-kamp ta' applikazzjoni ta' l-imsemmija liċenza.