12006E285

Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea (Verżjoni konsolidata) - Is-Sitt parti - Disposizzjonijiet ġenerali u finali - Artikolu 285

Official Journal C 321 E , 29/12/2006 P. 0171 - 0171
Official Journal C 325 , 24/12/2002 P. 0147 - Consolidated version
Official Journal C 340 , 10/11/1997 P. 0294 - Consolidated version


Artikolu 285

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 5 tal-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251, għandu jadotta miżuri għall-produzzjoni ta’ statistiċi fejn meħtieġa għat-twettiq ta' l-attivitajiet Komunitarji.

2. L-istatistiċi li jiġu prodotti għandhom jirrispettaw l-imparzjalità, l-affidabilità, l-oġġettività, l-indipendenza xjentifika, il-proporzjonalità ta' l-ispiża mar-riżultat u l-konfidenzjalità statistika; m'għandhomx joħolqu piż żejjed fuq l-operaturi ekonomiċi.

--------------------------------------------------