21.6.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

11


TRATTAT

BEJN

IR-RENJU TAL-BELĠJU, IR-REPUBBLIKA ĊEKA, IR-RENJU TAD-DANIMARKA, IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA, IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA, IR-REPUBBLIKA ELLENIKA, IR-RENJU TA' SPANJA, IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA, L-IRLANDA, IR-REPUBBLIKA TALJANA, IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU, IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA, IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA, IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU, IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA, IR-REPUBBLIKA TA' MALTA, IR-RENJU TA' L-OLANDA, IR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA, IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA, IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA, IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA, IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA, IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA, IR-RENJU TA' L-ISVEZJA, IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ

(L-ISTATI MEMBRI TA' L-UNJONI EWROPEA)

U

R-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA U IR-RUMANIJA,

DWAR L-ADEŻJONI TAR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA U TAR-RUMANIJA MA' L-UNJONI EWROPEA

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-BELĠJANI,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAD-DANIMARKA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TA' SPANJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

IL-PRESIDENT TA' L-IRLANDA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

L-ALTEZZA RJALI TIEGĦU L-GRAN DUKA TAL-LUSSEMBURGU,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

IL-PRESIDENT TA' MALTA,

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TA' L-OLANDA,

IL-PRESIDENT FEDERALI TAR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IL-PRESIDENT TAR-RUMANIJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IL-GVERN TAR-RENJU TA' L-ISVEZJA,

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

UNITI fix-xewqa li jfittxu li jilħqu l-għanijiet ta' l-Unjoni Ewropea,

DETERMINATI li jkomplu bil-proċess tal-ħolqien ta' unjoni dejjem eqreb bejn il-popli ta' l-Ewropa fuq il-pedamenti diġà mqiegħda,

BILLI l-Artikolu I-58 tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, bħall-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, jagħti l-opportunità lill-Istati Ewropej li jsiru membri ta' l-Unjoni,

BILLI r-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija applikaw biex isiru membri ta' l-Unjoni,

BILLI l-Kunsill, wara li kiseb l-opinjoni tal-Kummissjoni u l-kunsens tal-Parlament Ewropew, iddikjara li huwa favur l-adeżjoni ta' dawn l-Istati,

BILLI, fil-mument ta' l-iffirmar ta' dan it-Trattat, it-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa ġie ffirmat imma għadu ma ġiex ratifikat mill-Istati Membri kollha ta' l-Unjoni u billi r-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija se jissieħbu ma' l-Unjoni Ewropea, kif tinsab fl-1 ta' Jannar 2007,

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TAL-BELĠJANI,

Karel DE GUCHT

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Didier DONFUT

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej, imsieħeb mal-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

Georgi PARVANOV

President

Simeon SAXE-COBURG

Prim Ministru

Solomon PASSY

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Meglena KUNEVA

Ministru ta' l-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ĊEKA,

Vladimír MÜLLER

Deputat Ministru ta' l-Affarijiet ta' l-Unjoni

Jan KOHOUT

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Ċeka għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAD-DANIMARKA,

Friis Arne PETERSEN

Segretarju ta' l-Istat Permanenti

Claus GRUBE

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Renju tad-Danimarka għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

Hans Martin BURY

Ministru ta' l-Istat għall-Ewropa

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA,

Urmas PAET

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Väino REINART,

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika ta' l-Estonja għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

Yannis VALINAKIS

Deputat Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Vassilis KASKARELIS

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Ellenika għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TIEGĦU R-RE TA' SPANJA,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Segretarju ta' l-Istat għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

Claudie HAIGNERÉ

Ministru b'responsabbiltà għall-Affarijiet Ewropej, imsieħba mal-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Pierre SELLAL

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Franċiża għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TA' L-IRLANDA,

Dermot AHERN

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Noel TREACY

Ministru ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TALJANA,

Roberto ANTONIONE

Sotto-segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Barranin

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika Taljana għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,

George IACOVOU

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Nicholas EMILIOU

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika ta' Ċipru għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

Artis PABRIKS

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Eduards STIPRAIS

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Repubblika tal-Latvja għall-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

Antanas VALIONIS

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Albinas JANUSKA

Sotto-segretarju fil-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

L-ALTEZZA RJALI TIEGĦU L-GRAN DUKA TAL-LUSSEMBURGU,

Jean-Claude JUNCKER

Prim Ministru, Ministru ta' l-Istat, Ministru tal-Finanzi

Jean ASSELBORN

Deputat Prim Ministru, Ministru ta' l-Affarijiet Barranin u l-Immigrazzjoni

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA,

Dr. Ferenc SOMOGYI

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Dr. Etele BARÁTH

Ministru bla portafoll responsabbli ta' l-Affarijiet ta' l-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TA' MALTA,

L-Onor. Michael FRENDO

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Richard CACHIA CARUANA

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TA' L-OLANDA,

Dr. B.R. BOT

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Atzo NICOLAÏ

Ministru ta' l-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT FEDERALI TAR-REPUBBLIKA TA' L-AWSTRIJA,

Hubert GORBACH

Viċi Kanċillier

Dr. Ursula PLASSNIK

Ministru Federali ta' l-Affarijiet Barranin

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

Adam Daniel ROTFELD

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Jarosław PIETRAS

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Ministru ta' l-Istat u l-Affarijiet Barranin

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Ewropej

IL-PRESIDENT TAR-RUMANIJA,

Traian BĂSESCU

Il-President tar-Rumanija

Călin POPESCU - TĂRICEANU

Il-Prim Ministru tar-Rumanija

Mihai - Răzvan UNGUREANU

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Leonard ORBAN

Negozjatur Ewlieni ma' l-Unjoni Ewropea

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

Božo CERAR

Segretarju ta' l-Istat fil-Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

Eduard KUKAN

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

József BERÉNYI

Segretarju ta' l-Istat għall-Affarijiet Barranin

IL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

Eikka KOSONEN

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tal-Finlandja għall-Unjoni Ewropea

IL-GVERN TAR-RENJU TA' L-ISVEZJA,

Laila FREIVALDS

Ministru ta' l-Affarijiet Barranin

Sven-Olof PETERSSON

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Renju ta' l-Isvezja għall-Unjoni Ewropea

IL-MAESTÀ TAGĦHA R-REĠINA TAR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA' FUQ,

Sir John GRANT KCMG

Ambaxxatur Straordinarju u Plenipotenzjarju,

Rappreżentant Permanenti tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq għall-Unjoni Ewropea

FTEHMU KIF ĠEJ:

Artikolu 1

1.   Ir-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija b'dan isiru membri ta' l-Unjoni Ewropea.

2.   Ir-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija jsiru Partijiet għat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika kif emendati jew supplementati.

3.   Il-kondizzjonijiet u l-arranġamenti għall-ammissjoni qegħdin jiġu stabbiliti fil-Protokoll anness ma' dan it-Trattat. Id-disposizzjonijiet ta' dak il-Protokoll għandhom jagħmlu parti integrali minn dan it-Trattat.

4.   Il-Protokoll, inklużi l-Annessi u l-Appendiċi tiegħu, għandu jiġi anness mat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika, u d-disposizzjonijiet tiegħu għandhom jiffurmaw parti integrali minn dawk it-Trattati.

Artikolu 2

1.   Fil-każ li t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa ma jkunx fis-seħħ fid-data ta' l-adeżjoni, ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija jsiru Partijiet għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni, kif emendati jew miżjuda.

F' dak il-każ l-Artikolu 1(2) sa (4) għandu jsir applikabbli mid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

2.   Il-kondizzjonijiet ta' l-ammissjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni, li saru meħtieġa b' din l-ammissjoni, li se japplikaw mid-data ta' l-adeżjoni sad-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, qegħdin jiġu stabbiliti fl-Att anness ma' dan it-Trattat. Id-disposizzjonijiet ta' dak l-Att għandhom jagħmlu parti integrali minn dan it-Trattat.

3.   Fil-każ li t-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa jidħol fis-seħħ wara l-adeżjoni, il-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3) għandu jissostitwixxi l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2) dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat imsemmi. F' dak il-każ, id-disposizzjonijiet tal-Protokoll imsemmi hawn fuq ma għandhomx jiġu kkunsidrati bħala li qegħdin joħolqu effett legali ġdid, iżda għandhom jiġu kkunsidrati bħala li qegħdin jippreservaw, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa, it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika u f' dak il-Protokoll, l-effetti legali li diġà nħolqu mid-disposizzjonijiet ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2).

Atti adottati qabel id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3) abbażi ta' dan it-Trattat jew l-Att imsemmi fil-paragrafu 2 għandhom jibqgħu fis-seħħ u l-effetti legali tagħhom għandhom jiġu preservati sakemm dawk l-atti jiġu emendati jew imħassra.

Artikolu 3

Id-disposizzjonijiet li jirrigwardaw id-drittijiet u l-obbligi ta' l-Istati Membri u l-poteri u l-ġurisdizzjoni ta' l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni kif stabbilit fit-Trattati li għalihom isiru Partijiet ir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija għandhom japplikaw għal dan it-Trattat.

Artikolu 4

1.   Dan it-Trattat għandu jiġi ratifikat mill-Partijiet Kontraenti Għolja skond il-ħtiġijiet kostituzzjonali rispettivi tagħhom. L-istrumenti ta' ratifika għandhom jiġu depożitati mal-Gvern tar-Repubblika Taljana sa mhux aktar tard mil-31 ta' Diċembru 2006.

2.   Dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2007 sakemm l-istrumenti kollha ta' ratifika jkunu ġew depożitati qabel dik id-data.

Jekk, madanakollu, Stat imsemmi fl-Artikolu 1(1) ma jkunx iddepożita l-istrument ta' ratifika tiegħu fiż-żmien dovut, dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ għall-Istat l-ieħor li jkun iddepożita l-istrument tiegħu. F'dak il-każ, il-Kunsill, li jaġixxi b'unanimità, għandu jiddeċiedi immedjatament dwar dawk l-aġġustamenti li jkunu saru indispensabbli għal dan it-Trattat, għall-Artikoli 10, 11(2), 12, 21(1), 22, 31, 34 u 46, għall-Anness III, punt 2(1)(b), 2(2) u 2(3) u għall-Anness IV, sezzjoni B, tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3) u, skond kif ikun il-każ, ghall-Artikoli 9 sa 11, 14(3), 15, 24(1), 31, 34, 46 u 47, għall-Anness III, punt 2(1)(b), 2(2) u 2(3) u għall-Anness IV, sezzjoni B, ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2); b'unanimità, il-Kunsill jista' jiddikjara wkoll li skadiet il-validità ta' dawk id-disposizzjonijiet tal-Protokoll imsemmi qabel, inklużi l-Annessi u l-Appendiċi tiegħu u, skond kif ikun il-każ, ta' l-Att imsemmi qabel, inklużi l-Annessi u l-Appendiċi tiegħu, li jirreferu espressament għal Stat li ma jkunx iddepożita l-istrument ta' ratifika tiegħu, jew jista' wkoll jaġġusthom.

Minkejja d-depożitu ta' l-istrumenti kollha ta' ratifika meħtieġa skond il-paragrafu 1, dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2008, jekk il-Kunsill jadotta deċiżjoni li tikkonċerna ż-żewġ Stati aderenti taħt l-Artikolu 39 tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3), jew taħt l-Artikolu 39 ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2) qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Jekk din id-deċiżjoni tittieħed fir-rigward ta' wieħed miż-żewġ Stati aderenti biss dan it-Trattat għandu jidħol fis-seħħ għal dak l-Istat fl-1 ta' Jannar 2008.

3.   Minkejja l-paragrafu 2, l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni jistgħu jadottaw qabel l-adeżjoni l-miżuri msemmija fl-Artikoli 3(6), 6(2) it-tieni subparagrafu, 6(4) it-tieni subparagrafu, 6(7) it-tieni u t-tielet subparagrafi, 6(8) it-tieni subparagrafu, 6(9) it-tielet subparagrafu, 17, 19, 27(1) u (4), 28(4) u (5), 29, 30(3), 31(4), 32(5), 34(3) u (4), 37, 38, 39(4), 41, 42, 55, 56, 57 u fl-Annessi IV sa VIII tal-Protokoll imsemmi fl-Artikolu 1(3). Tali miżuri għandhom jiġu adottati taħt id-disposizzjonijiet ekwivalenti fl-Artikoli 3(6), 6(2) it-tieni subparagrafu, 6(4) it-tieni subparagrafu, 6(7) it-tieni u t-tielet subparagrafi, 6(8) it-tieni subparagrafu, 6(9) it-tielet subparagrafu, 20, 22, 27(1) u (4), 28(4) u (5), 29, 30(3), 31(4), 32(5), 34(3) u (4), 37, 38, 39(4), 41, 42, 55, 56, 57 u fl-Annesst IV sa VIII ta' l-Att imsemmi fl-Artikolu 2(2), qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa.

Dawn il-miżuri għandhom jidħlu fis-seħħ biss skond it-Trattat u fil-jum tad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 5

It-test tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa mfassal bil-Bulgaru u bir-Rumen, għandu jiġu anness ma dan it-Trattat. Dawk it-testi għandhom ikunu awtentiċi taħt l-istess kondizzjonijiet bħat-testi tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa mfassla bil-lingwa Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Irlandiża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana u Ungeriża.

Il-Gvern tar-Repubblika Taljana għandu jibgħat kopja awtentikata tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa bil-lingwi kollha msemmija fl-ewwel paragrafu lill-Gvernijiet tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija.

Artikolu 6

Dan it-Trattat, imfassal f' oriġinal uniku fil-lingwa Bulgara, Ċeka, Daniża, Estona, Finlandiża, Franċiza, Ġermaniża, Griega, Ingliża, Irlandiża, Latvjana, Litwana, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Rumena, Slovakka, Slovena, Spanjola, Svediża, Taljana u Ungeriża, bit-testi ta' kull waħda minn dawn il-lingwi ugwalment awtentiċi, għandu jiġi depożitat fl-arkivji tal-Gvern tar-Repubblika Taljana, li għandu jibgħat kopja awtentikata lil kull wieħed mill-Gvernijiet ta' l-Istati Firmatarji l-oħra.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image