12003TN11/APP/COfficial Journal C 227 E , 23/09/2003 P. 0762 - 0762
Official Journal L 236 , 23/09/2003 P. 0874 - 0874


Appendiċi Ċ

li hemm referenza għalih fil-Kapitolu 4, Sezzjoni B, Sub-sezzjoni I, punt 2 ta' l-Anness XI [*]

Lista ta' stabbilimenti b'sistema ta' gaġeġ mhux modifikati li huma soġġetti għall-arranġamenti transitorji (id-Direttiva 1999/74/KE, l-Artikolu 5(1)(4) u l-Artikolu 5(1)(5))

IT-TRATTAMENT XIERAQ TAL-BHEJJEM

Nru | Isem ta' l-istabbiliment | Nru. tal-Liċenza | Nru. ta' Tiġieġ tal-Bajd |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) only the cages fulfilling the terms of the transitional measure are covered |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) only the cages installed in 2000 fulfilling the terms of the transitional measure are covered |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] Għat-test ta’ l-Anness XI, ara l-ĠU L 236 tas-23.9.2003, p. 859.

--------------------------------------------------