02020R1017 — MT — 14.07.2020 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

▼C1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1017

tat-13 ta’ Lulju 2020

li jistabbilixxi l-limiti massimi baġitarji għall-2020 applikabbli għal ċerti skemi ta’ appoġġ dirett previsti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

▼B

(ĠU L 225 14.7.2020, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1424 tat-8 ta’ Ottubru 2020

  L 328

4

9.10.2020


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 303, 17.9.2020, p.  23 (2020/1017)
▼B

▼C1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1017

tat-13 ta’ Lulju 2020

li jistabbilixxi l-limiti massimi baġitarji għall-2020 applikabbli għal ċerti skemi ta’ appoġġ dirett previsti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

▼BArtikolu 1

1.  Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2020 għall-iskema ta’ pagament bażiku msemmija fl-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt I tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

2.  Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2020 għall-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja msemmija fl-Artikolu 36(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt II tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

3.  Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2020 għall-pagament ridistributtiv imsemmi fl-Artikolu 42(2) tar-Regolament(UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt III tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

4.  Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2020 għall-pagament għall-prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent imsemmi fl-Artikolu 47(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt IV tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

5.  Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2020 għall-pagament għal erjas b’restrizzjonijiet naturali msemmi fl-Artikolu 49(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt V tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

6.  Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2020 għall-pagament għall-bdiewa żgħażagħ imsemmi fl-Artikolu 51(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt VI tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

7.  L-ammonti massimi għall-2020 għall-pagament għall-bdiewa żgħażagħ imsemmi fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt VII tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

8.  Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-2020 għall-appoġġ akkoppjat volontarju msemmi fl-Artikolu 53(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 huma stabbiliti fil-punt VIII tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

I.    Il-livelli massimi nazzjonali annwali għall-iskema ta’ pagament bażiku msemmija fl-Artikolu 22(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

▼M1

Il-Belġju

225 124

Id-Danimarka

522 054

▼B

Il-Ġermanja

2 941 232

L-Irlanda

825 611

Il-Greċja

1 091 170

Spanja

2 845 377

Franza

3 025 958

▼M1

Il-Kroazja

157 075

▼B

L-Italja

2 118 140

▼M1

Il-Lussemburgu

24 004

▼B

Malta

650

In-Netherlands

459 920

L-Awstrija

470 383

▼M1

Il-Portugall

290 208

▼B

Is-Slovenja

75 223

Il-Finlandja

262 840

L-Iżvezja

399 568

II.    Il-livelli massimi nazzjonali annwali għall-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja msemmija fl-Artikolu 36(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

▼M1

Il-Bulgarija

412 836

▼B

Iċ-Ċekja

478 299

L-Estonja

110 920

Ċipru

29 643

Il-Latvja

160 460

Il-Litwanja

200 349

L-Ungerija

727 048

Il-Polonja

1 553 589

Ir-Rumanija

974 939

Is-Slovakkja

221 593

III.    Il-livelli massimi nazzjonali annwali għall-pagament ridistributtiv imsemmija fl-Artikolu 42(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

Il-Belġju

46 100

▼M1

Il-Bulgarija

60 844

▼B

Il-Ġermanja

330 210

Franza

687 718

▼M1

Il-Kroazja

34 828

▼B

Il-Litwanja

77 554

Il-Polonja

281 452

▼M1

Il-Portugall

55 320

▼B

Ir-Rumanija

104 163

IV.    Il-limiti massimi nazzjonali annwali għall-pagament għall-prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent kif imsemmija fl-Artikolu 47(3) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

▼M1

Il-Belġju

151 580

Il-Bulgarija

260 016

▼B

Iċ-Ċekja

261 843

Id-Danimarka

245 627

Il-Ġermanja

1 415 187

L-Estonja

50 810

L-Irlanda

363 320

Il-Greċja

550 385

Spanja

1 468 030

Franza

2 063 154

▼M1

Il-Kroazja

104 484

▼B

L-Italja

1 111 301

Ċipru

14 593

Il-Latvja

90 826

Il-Litwanja

155 108

▼M1

Il-Lussemburgu

10 583

▼B

L-Ungerija

399 476

Malta

1 573

In-Netherlands

198 261

L-Awstrija

207 521

Il-Polonja

1 017 297

▼M1

Il-Portugall

205 307

▼B

Ir-Rumanija

570 959

Is-Slovenja

40 283

Is-Slovakkja

118 316

Il-Finlandja

157 389

L-Iżvezja

209 930

V.    Il-livelli massimi nazzjonali annwali għall-pagament għal erjas b’restrizzjonijiet naturali msemmija fl-Artikolu 49(2) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

Id-Danimarka

2 657

Is-Slovenja

2 122

VI.    Il-livelli massimi nazzjonali annwali għall-pagament għall-bdiewa żgħażagħ imsemmija fl-Artikolu 51(4) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

▼M1

Il-Belġju

9 563

Il-Bulgarija

3 016

▼B

Iċ-Ċekja

1 746

Id-Danimarka

15 556

Il-Ġermanja

47 173

L-Estonja

1 321

L-Irlanda

24 221

Il-Greċja

36 692

Spanja

97 869

Franza

68 772

▼M1

Il-Kroazja

6 966

▼B

L-Italja

74 087

Ċipru

686

Il-Latvja

6 055

Il-Litwanja

6 463

▼M1

Il-Lussemburgu

529

▼B

L-Ungerija

5 326

Malta

21

In-Netherlands

13 217

L-Awstrija

13 835

Il-Polonja

33 910

▼M1

Il-Portugall

13 687

▼B

Ir-Rumanija

20 547

Is-Slovenja

2 014

Is-Slovakkja

1 706

Il-Finlandja

5 246

L-Iżvezja

13 995

VII.    L-ammonti massimi għall-pagament għall bdiewa żgħażagħ imsemmija fl-Artikolu 51(1) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

▼M1

Il-Belġju

10 105

Il-Bulgarija

17 334

▼B

Iċ-Ċekja

17 456

Id-Danimarka

16 375

Il-Ġermanja

94 346

L-Estonja

3 387

L-Irlanda

24 221

Il-Greċja

36 692

Spanja

97 869

Franza

137 544

▼M1

Il-Kroazja

6 966

▼B

L-Italja

74 087

Ċipru

973

Il-Latvja

6 055

Il-Litwanja

10 341

▼M1

Il-Lussemburgu

706

▼B

L-Ungerija

26 632

Malta

105

In-Netherlands

13 217

L-Awstrija

13 835

Il-Polonja

67 820

▼M1

Il-Portugall

13 687

▼B

Ir-Rumanija

38 064

Is-Slovenja

2 686

Is-Slovakkja

7 888

Il-Finlandja

10 493

L-Iżvezja

13 995

VIII.    Il-livelli massimi nazzjonali annwali għall-appoġġ akkoppjat volontarju msemmija fl-Artikolu 53(7) tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013(f’eluf ta’ EUR)

Sena kalendarja

2020

▼M1

Il-Belġju

83 510

Il-Bulgarija

130 008

▼B

Iċ-Ċekja

130 921

▼M1

Id-Danimarka

32 863

▼B

L-Estonja

6 315

L-Irlanda

3 000

Il-Greċja

182 056

Spanja

584 919

Franza

1 031 577

▼M1

Il-Kroazja

52 242

▼B

L-Italja

478 600

Ċipru

3 891

Il-Latvja

45 413

Il-Litwanja

77 554

Il-Lussemburgu

160

L-Ungerija

199 738

Malta

3 000

In-Netherlands

3 350

L-Awstrija

14 526

Il-Polonja

504 743

▼M1

Il-Portugall

134 204

▼B

Ir-Rumanija

272 554

Is-Slovenja

17 456

Is-Slovakkja

59 120

Il-Finlandja

102 828

L-Iżvezja

90 970