02019R2072 — MT — 16.12.2021 — 007.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2072

tat-28 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019

(ĠU L 319 10.12.2019, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1199 tat-13 ta’ Awwissu 2020

  L 267

3

14.8.2020

►M2

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1292 tal-15 ta’ Settembru 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1825 tat-2 ta’ Diċembru 2020

  L 406

58

3.12.2020

►M4

IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2210 tat-22 ta’ Diċembru 2020

  L 438

28

28.12.2020

 M5

IR-REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2211 tat-22 ta’ Diċembru 2020

  L 438

41

28.12.2020

►M6

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/759 tas-7 ta’ Mejju 2021

  L 162

18

10.5.2021

 M7

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/901 tat-3 ta’ Ġunju 2021

  L 197

75

4.6.2021

►M8

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/2069 tal-25 ta’ Novembru 2021

  L 421

28

26.11.2021
▼B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2072

tat-28 ta’ Novembru 2019

li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 690/2008 u jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2019Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jimplimenta r-Regolament (UE) 2016/2031 rigward l-elenkar tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti, u tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni, u l-miżuri dwar il-pjanti, il-prodotti mill-pjanti u l-oġġetti l-oħra, biex ir-riskji ta’ dawk il-pesti jitnaqqsu għal livell aċċettabbli.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.  
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fl-Anness I.
2.  

Ma’ dawk għandhom japplikaw ukoll id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 

“prattikament ħielsa mill-pesti” tfisser li l-preżenza fuq il-pjanti għat-tħawwil jew fuq il-pjanti tal-frott, ta’ pesti għajr il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni jew il-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti, tkun baxxa biżżejjed biex tiżgura li l-kwalità u l-utilità ta’ dawk il-pjanti tkun aċċettabbli;

(b) 

“dikjarazzjoni uffiċjali” tfisser ċertifikat fitosanitarju, kif previst fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, passaport tal-pjanti, kif previst fl-Artikolu 78 ta’ dak ir-Regolament, jew il-marka fuq il-materjal tal-imballaġġi tal-injam, fuq l-injam jew fuq oġġetti oħra, kif imsemmi fl-Artikolu 96 ta’ dak ir-Regolament, jew l-attestazzjonijiet uffiċjali msemmija fl-Artikolu 99 ta’ dak ir-Regolament;

(c) 

“approċċ sistemiku” tfisser l-integrazzjoni ta’ għadd ta’ miżuri ta’ ġestjoni tar-riskji, li mill-inqas tnejn minnhom jaħdmu b’mod indipendenti minn xulxin, u li, meta jintużaw flimkien jiksbu l-livell xieraq ta’ protezzjoni kontra l-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kontra l-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti u kontra l-pesti soġġetti għall-miżuri adottati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

Artikolu 3

Lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni

Il-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kif imsemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Il-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li mhuwiex magħruf li nstabu fit-territorju tal-Unjoni hija stabbilita fil-Parti A tal-Anness II, u l-lista ta’ pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li hu magħruf li nstabu fit-territorju tal-Unjoni hija stabbilita fil-Parti B tal-Anness II.

Artikolu 4

Lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti rispettivi

Il-lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina f’żoni protetti rispettivi, kif imsemmija fl-Artikolu 32(3) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-livelli ta’ limitu tagħhom

Il-lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni (‘RNQPs’), u ta’ pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-livelli limiti tagħhom, kif imsemmija fl-Artikolu 37(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament. Dawk il-pjanti għat-tħawwil ma għandhomx jiġu introdotti fl-Unjoni jew jinġarru fiha jekk jinqabżu l-livelli limitu tal-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni, jew tas-sintomi kkawżati mill-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni.

Il-projbizzjoni tal-introduzzjoni u l-moviment prevista fl-ewwel paragrafu għandha tapplika biss għall-kategoriji ta’ pjanti għat-tħawwil kif previst fl-Anness IV.

Artikolu 6

Miżuri għall-prevenzjoni ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq pjanti għat-tħawwil speċifiċi

1.  
Il-miżuri għall-prevenzjoni tal-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-moviment fl-Unjoni u l-introduzzjoni fiha ta’ pjanti għat-tħawwil speċifiċi, kif imsemmija fl-Artikolu 37(4) tar-Regolament (UE) 2016/2031 huma stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.
2.  

Il-lista stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u fl-Anness V tiegħu ma għandhiex taffettwa l-miżuri adottati skont id-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE dwar:

(a) 

l-ispezzjonijiet, il-kampjunar u l-ittestjar tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, jew tal-pjanti li joriġinaw minnhom;

(b) 

l-oriġini tal-pjanti għat-tħawwil rispettivi miż-żoni jew mis-siti li huma ħielsa mill-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni kkonċernati, jew fiżikament protetti minnhom;

(c) 

it-trattamenti tal-pjanti għat-tħawwil ikkonċernati, jew tal-pjanti li joriġinaw minnhom;

(d) 

il-produzzjoni tal-pjanti għat-tħawwil.

3.  

Barra minn hekk, il-lista stabbilita fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament u fl-Anness V tiegħu ma għandhiex taffettwa l-eċċezzjonijiet għall-pjanti għat-tħawwil, adottati skont id-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 1999/105/KE, 2002/54/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE u 2008/90/KE, fir-rigward tar-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti b’dawk id-direttivi, fosthom:

(a) 

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment ta’ pjanti għat-tħawwil lill-korpi uffiċjali ta’ ttestjar u spezzjoni;

(b) 

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment tal-pjanti għat-tħawwil kif jitkabbru lil min jagħti s-servizzi ta’ pproċessar jew ta’ ppakkjar, bil-kundizzjoni li l-fornitur tas-servizzi ma jakkwistax l-intitolament għall-pjanti li jiġu forniti b’dan il-mod, u li l-identità tal-pjanti tkun aċċertata;

(c) 

l-eċċezzjonijiet li jikkonċernaw il-forniment ta’ pjanti għat-tħawwil taħt ċerti kundizzjonijiet lill-fornituri ta’ servizzi ta’ produzzjoni ta’ ċerti komoditajiet agrikoli maħsubin għal skopijiet industrijali, jew ta’ servizzi ta’ propagazzjoni taż-żrieragħ għal dak l-iskop;

(d) 

l-eċċezzjonijet għall-pjanti għat-tħawwil maħsubin għal skopijiet xjentifiċi, għax-xogħol ta’ selezzjoni, għal skopijiet oħra ta’ ttestjar jew prova;

(e) 

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil mhux iċċertifikati b’mod definittiv;

(f) 

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti fid-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/478;

(g) 

l-eċċezzjonijiet mir-rekwiżiti għall-kummerċjalizzazzjoni għall-pjanti għat-tħawwil li jkun ġie pprovat li huma maħsubin għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi.

Artikolu 7

Lista ta’ pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn minn ċerti pajjiżi terzi li huma pprojbiti milli jiddaħħlu fl-Unjoni

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li huma pprojbiti milli jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni, flimkien mal-pajjiżi terzi, mal-gruppi ta’ pajjiżi terzi, jew ma’ żoni speċifiċi ta’ pajjiżi terzi li tapplika l-projbizzjoni għalihom, kif imsemmi fl-Artikolu 40(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

▼M3

L-ewwel paragrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe att ieħor li jistabbilixxi projbizzjonijiet, ta’ natura temporanja, adottati skont l-Artikoli 40(2), 42(3) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dwar l-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra biex jiġu indirizzati riskji fitosanitarji partikolari li għadhom mhumiex ivvalutati bis-sħiħ.

▼B

Artikolu 8

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li joriġinaw minn pajjiżi terzi, jew mit-territorju tal-Unjoni, u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni jew għall-moviment tagħhom fiha

1.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li joriġinaw minn pajjiżi terzi, u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għall-introduzzjoni tagħhom fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

▼M3

L-ewwel subparagrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe att ieħor li jistabbilixxi rekwiżiti speċjali, ta’ natura temporanja, adottati skont l-Artikoli 41(2), 42(4) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dwar l-introduzzjoni fit-territorju tal-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra biex jiġu indirizzati riskji fitosanitarji partikolari li għadhom mhumiex ivvalutati bis-sħiħ.

▼B

2.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li joriġinaw fit-territorju tal-Unjoni, flimkien mar-rekwiżiti speċjali biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 41(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness VIII ta’ dan ir-Regolament.

▼M3

L-ewwel subparagrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe att ieħor li jistabbilixxi rekwiżiti speċjali, ta’ natura temporanja, adottati skont l-Artikoli 28(1), 30(1), 41(2), 42(4) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dwar il-moviment fit-territorju tal-Unjoni ta’ ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra biex jiġu indirizzati riskji fitosanitarji partikolari li għadhom mhumiex ivvalutati bis-sħiħ.

▼B

Artikolu 9

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn li huma pprojbiti milli jiġu introdotti f’ċerti żoni protetti

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li joriġinaw minn pajjiżi terzi, jew joriġinaw fit-territorju tal-Unjoni, li huma pprojbiti milli jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra li se jiġu introdotti fiż-żoni protetti jew li jinġarru fihom u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għaż-żoni protetti

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra, taż-żoni protetti rispettivi u tar-rekwiżiti speċjali korrispondenti għaż-żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 54(2) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħrajn, kif ukoll tal-pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ rispettivi, li jeħtieġu ċertifikati fitosanitarji

1.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra flimkien mal-pajjiżi terzi ta’ oriġini jew ta’ dispaċċ rispettivi, li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 72(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fil-Parti A tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.
2.  
Il-lista tal-pjanti, li huma soġġetti għall-eċċezzjoni minn ċertifikat fitosanitarju kif previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fil-Parti C tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.
3.  
Il-pjanti kollha għajr dawk imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2, għandhom jiddaħħlu fl-Unjoni biss jekk ikollhom magħhom ċertifikat fitosanitarju f’konformità mal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 73 tar-Regolament (UE) 2016/2031. Il-kodiċijiet tan-NM disponibbli ta’ dawk il-pjanti huma elenkati fil-Parti B tal-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu f’żona protetta meta jkunu ġew minn ċerti pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu ċertifikat fitosanitarju biex jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti meta jkunu ġew minn ċerti pajjiżi terzi tal-oriġini jew tad-dispaċċ, kif imsemmi fl-Artikolu 74(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni

1.  
Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jinġarru fit-territorju tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 79(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.
2.  

B’deroga mill-paragrafu 1, ma għandux ikun meħtieġ passaport tal-pjanti għall-moviment fl-Unjoni ta’ żrieragħ li jissodisfaw dawn iż-żewġ kundizzjonijiet li huma:

(a) 

ikunu soġġetti għall-eċċezzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 6(3); kif ukoll

▼M6

(b) 

ma jkunux soġġetti għar-rekwiżiti speċjali tal-Anness VIII jew tal-Anness X ta’ dan ir-Regolament jew ta’ dawk previsti mill-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikoli 28(1), 30(1) jew 49(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031.

▼B

Artikolu 14

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti bl-indikazzjoni “PZ” biex jiddaħħlu f’ċerti żoni protetti, u biex jinġarru fihom

Il-lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u tal-oġġetti l-oħra li jeħtieġu passaport tal-pjanti biex jiddaħħlu jew biex jinġarru f’ċerti żoni protetti, kif imsemmi fl-Artikolu 80(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031, hija stabbilita fl-Anness XIV ta’ dan ir-Regolament.

Il-passaporti tal-pjanti msemmija fl-ewwel paragrafu għandu jkollhom fuqhom l-indikazzjoni “PZ”.

Artikolu 15

Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 690/2008

Ir-Regolament (KE) Nru 690/2008 huwa mħassar.

Artikolu 16

Emenda għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 huwa emendat kif ġej:

(1) 

Jitħassar l-Artikolu 2;

(2) 

Jitħassar l-Anness II.

Artikolu 17

Miżuri tranżizzjonali

Żrieragħ u pjanti oħrajn għat-tħawwil introdotti fit-territorju tal-Unjoni, li jinġarru jew li huma prodotti fit-territorju tal-Unjoni qabel l-14 ta’ Diċembru 2019, skont ir-rekwiżiti applikabbli tad-Direttivi 66/401/KEE, 66/402/KEE, 68/193/KEE, 98/56/KE, 2002/55/KE, 2002/56/KE, 2002/57/KE, 2008/72/KE, u 2008/90/KE li jikkonċernaw il-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni qabel dik id-data, sal-14 ta’ Diċembru 2020 jistgħu jiddaħħlu jew jinġarru fit-territorju tal-Unjoni jekk jikkonformaw ma’ dawk ir-rekwiżiti. Mill-14 ta’ Diċembru 2020. Għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 6 għall-pjanti kollha għat-tħawwil koperti minn dan ir-Regolament.

Il-passaporti tal-pjanti meħtieġa minn dan ir-Regolament għall-moviment ta’ żrieragħ u pjanti oħra għat-tħawwil fit-territorju tal-Unjoni li jibbenefikaw mill-perjodu tranżizzjonali stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, sal-14 ta’ Diċembru 2020 għandhom ikunu meħtieġa biss li jattestaw li jikkonformaw mar-regolamenti dwar il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, il-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti jew mal-miżuri adottati skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

Artikolu 18

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-14 ta’ Diċembru 2019.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Definizzjonijiet kif imsemmija fl-Artikolu 2(1)

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-termini elenkati fil-Parti A, meta jintużaw fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament, għandhom l-istess tifsira kif iddefinita fid-Direttivi rispettivi elenkati fit-tieni kolonna tal-Parti B.

PARTI A

Lista tat-termini

— 
Żerriegħa prebażika;
— 
Żerriegħa bażika;
— 
Żerriegħa ċċertifikata;
— 
Żerriegħa standard;
— 
Dwieli;
— 
Materjal inizjali għall-propagazzjoni;
— 
Materjal bażiku għall-propagazzjoni;
— 
Materjal prebażiku;
— 
Materjal bażiku;
— 
Materjal iċċertifikat;
— 
Materjal standard;
— 
Materjal għall-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali;
— 
Materjal riproduttiv tal-foresti;
— 
Materjal veġetali għall-propagazzjoni u għat-tħawwil;
— 
Materjal għall-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott;
— 
Pjanta omm prebażika kandidata;
— 
Pjanta omm prebażika;
— 
Pjanta omm bażika;
— 
Pjanta omm iċċertifikata;
— 
Materjal tal-Conformitas Agraria Commonitatis (CAC);
— 
Żrieragħ tal-pjanti tal-għalf;
— 
Żrieragħ taċ-ċereali;
— 
Żrieragħ tal-ħxejjex;
— 
Patata taż-żrigħ;
— 
Żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra.

PARTI B

Lista tad-Direttivi u tal-Annessi1.  ANNESSI TA’ DAN IR-REGOLAMENT

2.  DIRETTIVI

L-ANNESS IV, il-Parti A

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf)

L-ANNESS V, il-Parti A

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf)

Id-Direttiva 66/401/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti B

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali)

L-ANNESS V, il-Parti B

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali)

Id-Direttiva 66/402/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti C

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieli)

Id-Direttiva 68/193/KEE

L-ANNESS IV, il-Parti D

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti ornamentali)

L-ANNESS V, il-Parti C

(Miżuri li jikkonċernaw il-pjanti ornamentali)

Id-Direttiva 98/56/KE

L-ANNESS IV, il-Parti E

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ)

L-ANNESS V, il-Parti D

(Miżuri li jikkonċernaw il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ)

Id-Direttiva 1999/105/KE

L-ANNESS IV, il-Parti F

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex)

L-ANNESS V, il-Parti E

(Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex)

Id-Direttiva 2002/55/KE

L-ANNESS IV, il-Parti G

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ)

L-ANNESS V, il-Parti F

(Miżuri li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ)

Id-Direttiva 2002/56/KE

L-ANNESS IV, il-Parti H

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra)

L-ANNESS V, il-Parti G

(Mizuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra)

Id-Direttiva 2002/57/KE

L-ANNESS IV, il-Parti I

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex

L-ANNESS V, il-Parti H

(Miżuri li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex)

Id-Direttiva 2008/72/KE

L-ANNESS IV, il-Parti J

(pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u l-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott)

Id-Direttiva 2008/90/KE

L-ANNESS XIII, il-punt 4

Iż-żrieragħ taċ-ċereali

Id-Direttiva 66/402/KEE

L-Anness XIII, il-punt 5

Iż-żrieragħ tal-ħxejjex

Id-Direttiva 2002/55/KE

L-ANNESS XIII, il-punt 6

Iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

Id-Direttiva 2002/57/KE
L-ANNESS II

Lista ta’ pesti ta’ kwarantina tal-Unjoni u l-kodiċijiet rispettivi tagħhom

WERREJ

Parti A: Pesti mhux magħrufa li jseħħu fit-territorju tal-Unjoni

A.

Batterji

B.

Fungi u oomiċeti

C.

Insetti u akari

D.

Nematodi

E.

Pjanti parassitiċi

F.

Viruses, virojdi u fitoplażmi

Parti B: Pesti magħrufa li jeżistu fit-territorju tal-Unjoni

A.

Batterji

B.

Fungi u oomiċeti

C.

Insetti u akari

D.

Molluski

E.

Nematodi

F.

Viruses, virojdi u fitoplażmi

PARTI A

PESTI MHUX MAGĦRUFA LI JSEĦĦU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI 

Pesti ta’ kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-OEPP

A. Batterji

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins u Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Fungi u oomiċeti

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun u E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], għajr Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] u Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], għajr:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô u M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (iżolati mhux tal-UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insetti u akari

1.

Acleris spp. (mhux Ewropej) [1ACLRG]

2.

Numonia pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance u Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) magħrufa li huma vetturi tal-viruses [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (mhux Ewropej) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (mhux Ewropej) [1CICDF] magħrufa li huma vetturi ta’ Xylella fastidiosa, bħal:

(a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

(b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

(d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith u Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, speċijiet mhux Ewropej [1MARGG], bħal:

(a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)  Margarodes vredensalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard u Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (mhux Ewropej) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai u Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (mhux Ewropej) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (mhux Ewropej) [1TEPHF], bħal:

(a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematodi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], għajr:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] u Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh u Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne u Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Pjanti parassitiċi

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], għajr:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl u Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (iżolati mhux tal-UE) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

(a)  CiLV-C [CILVC0];

(b)  CiLV-C2 [CILVC2];

(c)  HGSV-2 [HGSV20]

(d)  Ir-razza taċ-ċitru tal-OFV [OFV00] (ir-razza taċ-ċitru);

(e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Viruses, virojdi u fitoplażmi tal-patata, bħalma huma:

(a)  Andean potato latent virus [APLV00];

(b)  Andean potato mottle virus [APMOV0];

(c)  Arracacha virus B, oca strain [AVBO00];

(d)  Potato black ringspot virus [PBRSV0];

(e)  Potato virus T [PVT000];

(f)  Iżolati mhux Ewropej tal-viruses tal-patata A, M, S, V, X u Y (inklużi Yo, Yn u Yc) u l-Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (inklużi Yo, PVYN00, PVYC00)] u [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Il-viruses, il-virojdi u l-fitoplażmi taċ-Cydonia Mill., tal-Fragaria L., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyrus L., tar-Ribes L., tar-Rubus L. u tal-Vitis L., bħalma huma:

(a)  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

(b)  Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

(c)  Peach mosaic virus [PCMV00];

(d)  Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

(e)  American plum line pattern virus [APLPV0];

(f)  Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

(g)  Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00];

(h)  Viruses, virojdi u fitoplażmi mhux Ewropej taċ-Cydonia Mill., tal-Fragaria L., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyrus L., tar-Ribes L., tar-Rubus L. u tal-Vitis L.

13.

Il-begomoviruses minbarra:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

PARTI B

PESTI MAGĦRUFA LI JEŻISTU FIT-TERRITORJU TAL-UNJONI 

Pesti ta’ Kwarantina u l-kodiċijiet tagħhom assenjati mill-EPPO

A. Batterji

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Fungi u oomiċeti

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insetti u akari

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Molluski

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematodi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner u Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Viruses, virojdi u fitoplażmi

1.

Il-fitoplażma Grapevine flavescence dorée [PHYP64]

2.

Il-virus Tomato leaf curl New Delhi [TOLCND]

▼M4
ANNESS III

Lista taż-żoni protetti u tal-pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti rispettivi, u l-kodiċijiet rispettivi tagħhom

Iż-żoni protetti previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja jkopru rispettivament wieħed/waħda minn dawn li ġejjin:

(a) 

it-territorju kollu tal-Istat Membru ( 1 ) elenkat;

(b) 

it-territorju tal-Istat Membru elenkat bl-eċċezzjonijiet speċifikati fil-parentesi;

(c) 

il-parti mit-territorju tal-Istat Membru li hija speċifikata fil-parentesi biss.Pesti ta’ kwarantina fiż-żoni protetti

Kodiċi tal-OEPP

Żoni protetti

(a)  Batterji

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)  l-Estonja;
(b)  Spanja (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta’ Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta’ Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta’ Guipuzcoa fil-Pajjiż Bask, il-comarcas ta’ Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta’ Lleida fil-Comunidad autonoma de Catalunya; u l-muniċipalitajiet ta’ Alborache u Turís fil-provinċja ta’ Valencia u l-Comarcas de L’Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta’ Alicante fil-Comunidad Valenciana);
(c)  Franza (Korsika); ►M6  
(d)  l-Italja (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte u Vico Equense fil-provinċja ta’ Napli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala u Tramonti fil-provinċja ta’ Salerno), Lazio, Liguria, Lombardija (minbarra l-provinċji ta’ Milan, Mantua, Sondrio u Varese, u l-kommuni ta’ Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese u Varedo f’Monza fil-provinċja ta’ Brianza), Marche (minbarra l-kommuni ta’ Colli al Metauro, Fano, Pesaro u San Costanzo fil-provinċja ta’ Pesaro e Urbino), Molise, Sardinja, Sqallija (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Cesarò fil-provinċja ta’ Messina, Maniace, Bronte, Adrano fil-provinċja ta’ Catania u Centuripe, Regalbuto u Troina fil-provinċja ta’ Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (minbarra l-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-kommuni ta’ Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano u Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u l-kommuni ta’ Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella fil-provinċja ta’ Verona));  ◄
(e)  il-Latvja;
(f)  il-Finlandja ►M6  
(g)  l-Irlanda (minbarra l-belt ta’ Galway);
(h)  il-Litwanja (minbarra l-muniċipalità ta’ Kėdainiai fir-reġjun ta’ Kaunas);
(i)  is-Slovenja (minbarra r-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta’ Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana u Žužemberk, u l-abitati ta’ Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec u Znojile pri Krki fil-komun ta’ Ivančna Gorica);
(j)  is-Slovakkja (minbarra l-kontea ta’ Dunajská Streda, u l-ibliet ta’ Hronovce u Hronské Kľačany fil-Kontea ta’ Levice, Dvory nad Žitavou fil-Kontea ta’ Nové Zámky, Málinec fil-Kontea ta’ Poltár, Valice, Jesenské u Rimavská Sobota fil-Kontea ta’ Rimavská Sobota, Hrhov fil-Kontea ta’ Rožňava, Veľké Ripňany fil-Kontea ta’ Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín fil-Kontea ta’ Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

(b)  Fungi u oomiċeti

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

il-Greċja

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)  iċ-Ċekja;

(b)  l-Irlanda;

(c)  l-Iżvezja;

(d)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers u Ju

HYPOMA

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

l-Irlanda

(c)  Insetti u akari

1.

Bemisia tabaci Genn. (il-popolazzjonijiet Ewropej)

BEMITA

(a)  l-Irlanda;

(b)  l-Iżvezja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)  il-Greċja;

(b)  il-Portugall (Azores, minbarra l-gżira ta’ Terceira).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Greċja;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)  l-Irlanda;

(b)  Ċipru;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)  l-Irlanda;

(b)  Spanja (Ibiza u Menorca);

(c)  Ċipru;

(d)  Malta;

(e)  il-Portugall (Azores u Madeira);

(f)  il-Finlandja (id-distretti ta’ Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)  l-Iżvezja (il-kontej ta’ Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar u Skåne);

(h)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)  l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)  l-Irlanda;

(b)  sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)  l-Irlanda;

(b)  sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)  l-Irlanda;

(b)  Malta;

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)  l-Irlanda;

(b)  il-Portugall (Azores);

(c)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)  Spanja (Granada u Malaga);

(b)  il-Portugall (Alentejo, Algarve u Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

(a)  sat-30 ta’ April 2023: l-Irlanda;

(b)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)  l-Irlanda;

(b)  sat-30 ta’ April 2023: ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ċipru.

(d)  Virus, virojdi u fitoplażmi

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)  l-Irlanda;

(b)  Franza (Brittany);

(c)  il-Portugall (Azores);

(d)  il-Finlandja;

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

3.

Citrus tristeza virus (l-iżolati tal-UE)

CTV000

Malta

▼B
ANNESS IV

Lista ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni (“RNQPs”) u pjanti speċifiċi għat-tħawwil, flimkien mal-kategoriji u l-limiti kif imsemmija fl-Artikolu 5

WERREJ

Parti A:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

Parti B:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali

Parti C:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieli

Parti D:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Parti E:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal reproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

Parti F:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjex

Parti G:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħ

Parti H:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żżieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

Parti I:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex, għajr iż-żrieragħ

Parti J:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott

Parti K:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tas-Solanum tuberosum

Parti L:

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus, għajr iż-żrieragħ

PARTI A

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalfPesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Limiti għaż-żerriegħa prebażika

Limiti għaż-żerriegħa bażika

Limiti għaż-żerriegħa ċċertifikata

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

PARTI B

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċerealiNematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għaż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa ċċertifikata

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Fungi

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

PARTI C

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni tad-dwieliBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. mhux imlaqqma

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. għajr il- Vitis vinifera L. li ma jkunux imlaqqma

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall- materjal inizjali tal-propagazzjoni, materjal bażiku tal-propagazzjoni, materjal iċċertifikat

Livell limitu għall- materjal standard

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Salvaġġ tal-ispeċijiet Vitis u tal-ibridi tagħhom, għajr il-Vitis vinifera L.

0 % għall-materjal inizjali tal-propagazzjoni

Ma japplikax għall-materjal bażiku tal-propogazzjoni u għall-materjal iċċertifikat

Ma japplikax

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

PARTI D

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentaliBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Żrieragħ

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Chrysanthemum L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Pjanti għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ

Palmae, fir-rigward tal-ġeneri u l-ispeċijiet li ġejjin: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., u l-ibridi tagħhom

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis

Fotsch, Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Pjanti tal-ispeċijiet li ġejjin tal-Prunus L., maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl u Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. u Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

PARTI E

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw materjal reproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħFungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal riproduttiv tal-foresti kkonċernat

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

PARTI F

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ħxejjexBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għaż-żerriegħa veġetali kkonċernata

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTI G

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-patata taż-żrigħPesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ prebażika

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ bażika

Livell limitu għad-dixxendent dirett tal-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Sintomi ta ’ infezzjonijiet b’virus

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ prebażika

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ bażika

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil tal-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Prattikament ħielsa

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Black scurf ikkawżat mit-Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

li jaffettwa t-tuberi fuq iżjed minn 10 % tas-superfiċje

5,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

5,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

Powdery scab ikkawżat mis-Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

3,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

3,0 %

li jaffettwa aktar minn 10 % tas-superfiċje tat-tuberi

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses

u

sintomi kkawżati mil-leafroll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTI H

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żżieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibraFungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għaż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għaż-żerriegħa ċċertifikata

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L., - kittien

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

1 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L., - żerriegħa tal-kittien

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

5 % affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

5 %

affetwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

15 % għall-infezzjoni bil-kumpless ta’ Phomopsis

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) [1FUSAG] għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

affettwati bl-Alternaria linicola, bil-Boeremia exigua var. linicola, bil-Colletotrichium lini u bil-Fusarium (ġeneru anamorfiku) Link għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Mhux aktar minn 5 sklerozji jew frammenti ta’ sklerozji misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 sklerozji jew frammenti ta’ sklerozji misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 10 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

Mhux aktar minn 5 skleroti jew frammenti ta’ skleroti misjuba f’eżaminazzjoni fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv ta’ kull lott taż-żerriegħa, ta’ daqs speċifikat fil-kolonna 4 tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

PARTI I

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex għajr iż-żrieragħBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) [1FUSAG] għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni u għat-tħawwil tal-ħxejjex ikkonċernat

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTI J

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti tal-frott u pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frottBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, u Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u għall-pjanti tal-frott ikkonċernati

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Aġent tal-flat limb tat-tuffieħ [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Aġent tal-istar crack tat-tuffieħ [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Aġent tar-rubbery wood tat-tuffieħ [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. u Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tal-awkuba u aġent tas-sfurija tar-ribes iswed flimkien

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Fitoplażma Candidatus asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Fitoplażma Candidatus australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

0 %

Fitoplażma Candidatus pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tal-qastan

Castanea sativa Mill.

0 %

Aġent taċ-Citrus cristacortis [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Aġent tal-impietratura taċ-ċitru [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (l-iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Aġent tal-mużajk tat-tin [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Mard tal-frott: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 u 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Aġent tan-nekrożi tal-qxur tas-siġar tal-lanġas [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aġent tal-qsim tal-qxur tas-siġar tal-lanġas [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Aġent tal-qoxra ħarxa tas-siġar tal-lanġas [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Fil-każ tal-ibridi tal-Prunus meta l-materjal jitlaqqam fuq is-salvaġġ, speċijiet oħra tas-salvaġġ tal-Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Aġent tat-tbajja’ sofor tal-isfarġel [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Tikka safra tal-lampun [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

PARTI K

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw iż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum L.Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni

Pjanti għat-tħawwil

Livell limitu għaż-żrieragħ

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

PARTI L

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni li jikkonċernaw il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus, għajr iż-żrieragħFungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livell limitu għall-pjanta għat-tħawwil

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
ANNESS V

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fi pjanti speċifiċi għat-tħawwil

WERREJ

Parti A:

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

3.

Miżuri addizzjonali għal ċerti speċijiet ta’ pjanti

Parti B:

Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ tal-ġwież

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ taċ-ċereali

3.

Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ ta’ Oryza sativa L.

Parti C:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Parti D:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

1.

Spezzjonijiet viżivi

2.

Miżuri għal kull ġeneru jew speċi u kategorija

Parti E:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-ħxejjex

Parti F:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-patata taż-żrigħ

Parti G:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

1.

Spezzjoni tal-għalla

2.

Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

3.

Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

Parti H:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni u ta’ tħawwil tal-ħxejjex għajr iż-żrieragħ

Parti I:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum.

Parti J:

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus għajr iż-żrieragħ

PARTI A

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

1.    Spezzjoni tal-għalla

(1) L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha jiġu prodotti ż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf rigward il-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fl-għalla biex jiġi żgurat li dawn ma jaqbżux il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lill-ispetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2) Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata. Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %.

2.    Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf

(1) L-awtorità kompetenti għandha:

(a) 

tieħu l-kampjuni taż-żerriegħa uffiċjalment minn lottijiet ta’ żrieragħ ta’ pjanti tal-għalf;

(b) 

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ biex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha;

(c) 

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ meħuda minnha ma’ dawk tal-istess lott ta’ żerriegħa meħuda mill-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali kif imsemmija fil-punt (b);

(d) 

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ stipulati fil-punt (2).

(2) L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ tal-pjanti tal-għalf skont il-metodi internazzjonali l-aktar riċenti.

Minbarra l-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel verifika fuq kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni uffiċjali. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3) Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandha tapplika t-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 66/401/KEE.

3.    Miżuri addizzjonali għal ċerti speċijiet ta’ pjanti

L-awtoritajiet kompetenti, jew l-operaturi professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin, jew jieħdu kull azzjoni oħra għal ċerti speċijiet ta’ pjanti, fuq:

(1) iż-żrieragħ prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati ta’ Medicago sativa L. sabiex tiġi evitata l-preżenza ta’ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, u sabiex jiġi aċċertat li:

(a) 

iż-żrieragħ joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; jew

(b) 

l-għelejjel ikunu tkabbru fuq art li fiha ma kien hemm l-ebda għalla preċedenti ta’ Medicago sativa L. matul l-aħħar tliet snin qabel ma nżergħu, u ma ġie osservat l-ebda sintomu tal-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus waqt l-ispezzjoni fis-sit tal-produzzjoni jew ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus f’ebda għalla tal-Medicago sativa L. biswitha, matul il-ħsad preċedenti; jew

(c) 

l-għalla tkun ta’ varjetà rikonoxxuta bħala waħda reżistenti ħafna għall-Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus u l-kontenut ta’ materjal inert ma għandux jaqbeż iż-0,1 % tal-piż;

(2) iż-żrieragħ prebażiċi, bażiċi u ċċertifikati ta’ Medicago sativa L. biex tiġi evitata l-preżenza ta’ Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, u sabiex jiġi aċċertat li:

(a) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci fis-sit tal-produzzjoni waqt il-ħsad preċedenti, u tul is-sentejn ta’ qabel ma tkabbret ebda għalla ospitanti ewlenija fis-sit tal-produzzjoni u jkunu ttieħdu miżuri xierqa tal-iġjene li jipprevjenu l-infestazzjoni tas-sit tal-produzzjoni; jew

(b) 

ma jkun ġie osservat ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci fis-sit tal-produzzjoni waqt il-ħsad preċedenti u ma jkunx instab id-Ditylenchus dipsaci fit-testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv; jew

(c) 

iż-żrieragħ ikunu ġew soġġetti għal trattament fiżiku jew kimiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci u jkunu nstabu li huma ħielsa minn dan il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

PARTI B

Miżuri li jikkonċernaw iż-żrieragħ taċ-ċereali

1.    Spezzjoni tal-għalla

(1) L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha tiġi prodotta ż-żerriegħa taċ-ċereali, biex jiġi kkonfermat li l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fl-għalla ma tkunx taqbeż il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Ma jinstabux iżjed minn żewġ (2) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Ma jinstabux iżjed minn żewġ (2) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Żerriegħa ċċertifikata tal-ewwel ġenerazzjoni (C1):

Ma jinstabux iżjed minn erba’ (4) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Żerriegħa ċċertifikata tat-tieni ġenerazzjoni (C2):

Ma jinstabux iżjed minn tmien (8) pjanti sintomatiċi f’kull 200m2 waqt l-ispezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti f’kull għalla.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lil spetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2) Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata.

Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %

2.    Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ taċ-ċereali

(1) L-awtorità kompetenti għandha:

(a) 

tieħu uffiċjalment kampjuni taż-żrieragħ minn lottijiet ta’ żrieragħ taċ-ċereali;

(b) 

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ biex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt superviżjoni uffiċjali;

(c) 

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ li tkun ħadet hi ma’ dawk tal-istess lott ta’ żerriegħa meħuda mill-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali kif imsemmija fil-punt (b);

(d) 

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ kif stipulat fil-punt (2).

(2) L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ ta’ pjanti taċ-ċereali skont il-metodi internazzjonali l-aktar riċenti.

Minbarra l-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel verifika fuq kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni uffiċjali. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3) Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tat-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 66/402/KEE.

3.    Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ ta’ Oryza sativa L.

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin jew jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li ż-żerriegħa tal-Oryza sativa L. tissodisfa waħda mir-rekwiżiti li ġejjin

(a) 

triġina minn żona magħrufa li hi ielsa mill-Aphelenchoides besseyi;

(b) 

ġiet ittestjata uffiċjalment mill-awtoritajiet kompetenti permezz ta’ testijiet nematoloġiċi xierqa fuq kampjun rappreżentattiv minn kull lott, u tkun instabet ħielsa mill-Aphelenchoides besseyi;

(c) 

ingħatat trattament xieraq bil-misħun jew trattament xieraq ieħor kontra l-Aphelenchoides besseyi.

PARTI C

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal tal-propagazzjoni ta’ pjanti ornamentali u ta’ pjanti għat-tħawwil oħrajn maħsubin għal-skopijiet ornamentali

Għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi:

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja, ikunu ssodisfatiBatterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’żoni li jkunu magħrufa bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie spezzjonat b’mod viżiv biex jiġi identifikat il-pest fiż-żmien ix-xieraq waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, u l-pjanti li jkunu juru s-sintomi ta’ dak il-pest, u l-pjanti ospitanti tal-madwar ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni li jkunu magħrufa bħala ħielsa mill-Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li permezz ta’ spezzjoni viżiva jkun instab ħieles mill-Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(c)  waqt spezzjonijiet viżivi, fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li wrew sintomi tiegħu u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Spiroplasma citri Saglio

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

Il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest, u jkunu nstabu ħielsa mis-Spiroplasma citri Saglio, u

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mis-Spiroplasma citri Saglio, jew

(b)  is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mis-Spiroplasma citri Saglio tul l-aħħar staġun kollu tat-tkabbir permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest; jew

(c)  waqt spezzjoni viżiva, fiż-żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti li jkunu wrew sintomi tiegħu u l-pjanti infettati kollha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żona magħrufa li hi ħielsa mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati, u l-pjanti ta’ ħdejha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, sakemm ma jkunux ġew ittestjati fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti sintomatiċi u f’dawk it-testijiet jintwera li s-sintomi ma jkunux ikkawżati mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(c)  waqt spezzjonijiet viżivi fiż-żminijiet ix-xierqa waqt l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li jkunu wrew sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fis-sit tal-produzzjoni u fl-inħawi immedjati, u l-pjanti ta’ ħdejha jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih sakemm ma jkunux ġew ittestjati, fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti sintomatiċi u f’dawk it-testijiet ikun intwera li s-sintomi ma kinux ikkawżati mill-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; jew

(d)  fil-każ ta’ speċijiet li dejjem iħaddru, il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, qabel ma nġarru u jkunu nstabu ħielsa minn sintomi tal-Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ marda kkawżata mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ marda kkawżata mill-Xanthomonas perforans Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)  Fil-każ taż-żrieragħ:

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. waqt spezzjonijiet viżivi, fi żminijiet xierqa waqt iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, (kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le), u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)  Fil-każ ta’ pjanti għajr żrieragħ:

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punt (1) ta’ din l-entrata;

u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Fungi u oomiċeti

Pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Miżuri

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr fis-sit tal-produzzjoni mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)  il-pjanti li juru s-sintomi tal-Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikunu nqalgħu, u l-pjanti li fadal ikunu ġew spezzjonati f’intervalli ta’ kull ġimgħa u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fis-sit tal-produzzjoni għal tal-anqas tliet ġimgħat qabel il-ġarr.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)  il-pjanti jkunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet u mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, fis-sit tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)  ikunu saru trattamenti xierqa kontra n-needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini Hulbary, mid-Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet jew mil-Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, u l-pjanti jkunu ġew spezzjonati qabel ma nġarru u nstabu ħielsa mis-sintomi tan-needle blight.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Żrieragħ tal-Helianthus annuus L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni fis-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ tal-anqas f’żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

jew

(c)  

(i)  is-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ kien soġġett għal tal-anqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

u

(ii)  mhux aktar minn 5 % tal-pjanti jkunu wrew sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese u de Toni matul dawn l-ispezzjonijiet, u l-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni jkunu tneħħew u nqerdu immedjatament wara l-ispezzjoni;

u

(iii)  fl-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(d)  

(i)  is-sit tal-produzzjoni taż-żrieragħ kien soġġett għal tal-anqas żewġ spezzjonijiet fiż-żminijiet ix-xierqa biex jiġi identifikat il-pest, waqt l-istaġun tat-tkabbir;

u

(ii)  il-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni;

u

(iii)  waqt l-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi sintomi tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, u kampjun rappreżentattiv minn kull lott ikun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

jew

(e)  iż-żrieragħ ikunu ġew soġġetti għal trattament xieraq li jkun intwera li huwa effettiv kontra r-razez magħrufa kollha tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, b’tal-anqas żewġ spezzjonijiet viżivi fi żmien xieraq, waqt dak l-istaġun ta’ tkabbir, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(c)  waqt l-aħħar żewġ spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunux instabu aktar minn 2 % tal-pjanti fil-lott li wrew is-sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika oħra fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta’ qabel u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(b)  il-pjanti omm li juru sintomi jkunu tneħħew u nqerdu, flimkien mal-pjanti f’radjus ta’ metru (1), u jkun ġie applikat trattament fiżiku jew kimiku xieraq għall-pjanti li jkunu ġew spezzjonati qabel ma nġarru, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi.

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Aculops fuchsiae Keifer

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Fuchsia L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Aculops fuchsiae Keifer;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fil-pjanti, jew fil-pjanti omm li minnhom tnisslu, waqt spezzjonijiet viżivi fis-sit tal-produzzjoni matul l-istaġun tat-tkabbir preċedenti, fl-aktar żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest;

jew

(c)  ikun ġie applikat trattament kimiku jew fiżiku xieraq qabel ma nġarru, u wara dan il-pjanti jkunu ġew spezzjonati u ma jkun instab l-ebda sintomu tal-pest.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Opogona sacchari Bojer;

jew

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li fih ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu jew sinjal tal-Opogona sacchari Bojer fi spezzjonijiet viżivi li jkunu saru tal-anqas kull tliet xhur matul perjodu minimu ta’ sitt xhur qabel ma nġarru;

jew

(c)  jiġi applikat reġim fis-sit tal-produzzjoni li jkollu l-għan ta’ monitoraġġ u ta’ suppressjoni tal-popolazzjoni tal-Opogona sacchari Bojer u ta’ tneħħija tal-pjanti infestati u kull lott ikun ġie spezzjonat b’mod viżiv fl-aktar żmien xieraq biex jiġi individwat il-pest qabel ma nġarr, u nstab ħieles mis-sintomi tal-Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Pjanti tal-Palmae għat-tħawwil, għajr il-frott u ż-żrieragħ, li jkollhomm zokk b’dijametru ta’ aktar minn 5 cm fil-bażi tiegħu, u li jkunu tal-ġeneri u tal-ispeċijiet li ġejjin:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru tul ħajjithom kollha f’żona li tkun ġiet stabbilita bħala ħielsa mir-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) mill-korp uffiċjali responsabbli skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti;

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru fis-sentejn qabel ma nġarru f’sit fl-Unjoni bi protezzjoni fiżika sħiħa kontra l-introduzzjoni tar-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), jew f’sit fl-Unjoni fejn ikunu ġew applikati t-trattamenti ta’ prevenzjoni xierqa fir-rigward ta’ dak il-pest;

(c)  il-pjanti jkunu ġew spezzjonati viżwalment tal-anqas darba kull erba’ xhur, u dawn l-ispezzjonijiet ikkonfermaw li kienu ħielsa mir-Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)  il-pjanti jew il-pjanti li jipproduċu ż-żrieragħ ġew spezzjonati u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev fuq il-lott mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni; jew

(c)  il-basal ikunu nstabu prattikament ħielsa mis-sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet viżivi mwettqa fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, u ppakkjati għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)  il-pjanti ġew spezzjonati u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev fuq il-lott mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni; jew

(c)  il-basal ikunu nstabu prattikament ħielsa mis-sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet viżivi mwettqa fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, u ppakkjati għall-bejgħ lill-konsumatur finali.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Malus Mill.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider; u

(b)  

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider;

jew

(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jinstab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(iii)  waqt l-ispezzjonijiet viżivi tas-sit tal-produzzjoni li jkunu saru fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunux instabu aktar minn 2 % tal-pjanti li jkunu wrew is-sintomi, u dawk il-pjanti u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li fadal fil-lottijiet li fihom ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi, u dan ikun instab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus mali Seemüller & Schneider.

Il-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Prunus L.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Canditus prunorum Seemüller & Schneider.

u

(b)  

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Canditus prunorum Seemüller & Schneider;

jew

(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li nstab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih;

jew

(iii)  waqt l-ispezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir ma jkunux urew sintomi aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih, u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li fadal fil-lottijiet fejn ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi, u dan ikun instab ħieles mill-Fitoplażma Candidatus prunorum Seemüller & Schneider.

Il-Fitoplażma Candidatus pyri Seemüller & Schneider

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Pyrus L.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Fitoplażma Candidatus pyri Seemüller & Schneider; u

(b)  

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus pyri Seemüller & Schneider; jew

(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li nstab ħieles mill-pest tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih; jew

(c)  waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul l-aħħar staġun tat-tkabbir, ma jkunx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni li jkunu wrew sintomi, u dawk il-pjanti sintomatiċi u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati jkunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Lavandula L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni magħruf li hu ħieles mill-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. waqt l-ispezzjonijiet viżivi tal-lott fl-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni;

jew

(c)  il-pjanti li kienu juru sintomi tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. ikunu nqalgħu u nqerdu, u l-lott ikun ġie ttestjat, fuq il-bażi ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li fadal u jkun instab li kienu ħielsa mill-pest.

Chrysanthemum stunt viroid

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Il-pjanti jkunu ġejjin minn tliet ġenerazzjonijiet ta’ propagazzjoni minn stokk li jkun instab ħieles mill-Chrysanthemum stunt viroid permezz tal-ittestjar.

Citrus exocortis viroid

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L.

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, u li nstabu ħielsa mill-virojde exocortis taċ-ċitru;

u

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-pest tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti, fiż-żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest.

Citrus tristeza virus (l-iżolati tal-UE)

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom

(a)  il-pjanti jkunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew ittestjati fl-aħħar tliet snin u li jkunu nstabu ħielsa mill-virus Citrus tristeza;

u

(b)  

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-virus Citrus tristeza;

jew

(ii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mill-virus Citrus tristeza tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu, permezz ta’ ttestjar ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti fiż-żmien ix-xieraq biex jiġi identifikat il-pest;

jew

(iii)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni bi protezzjoni fiżika kontra l-vetturi, u jkunu nstabu ħielsa mill-virus Citrus tristeza tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, permezz ta’ ttestjar ta’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti, imwettaq fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest;

jew

(iv)  fil-każijiet li fihom ikun hemm riżultat pożittiv tat-test għall-preżenza tal-virus Citrus tristeza f’lott, il-pjanti kollha jkunu ġew ittestjati individwalment u ma nstabux aktar minn 2 % ta’ dawk il-pjanti li kienu pożittivi, u l-pjanti ttestjati li nsab li kienu infettati mill-pest ikunu nqalgħu u nqerdu minnufih.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Ibridi tal-Begonia x hiemalis, Fotsch, u l-Impatiens L. New Guinea

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġettat għal monitoraġġ tal-vetturi tat-thrips rilevanti (Frankliniella occidentalis Pergande) u, mad-detezzjoni tagħhom, għal trattamenti xierqa sabiex jiġi żgurat trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet tagħhom;

u

(b)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tan-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(ii)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li wriet sintomi tan-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li kienu se jinġarru u dan ikun instab ħieles min-necrotic spot tospovirus tal-Impatiens.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L.

(a)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(b)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-virojde Potato spindle tuber fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

Plum pox virus

Pjanti tal-ispeċijiet li ġejjin tal-Prunus L., maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. u Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. suxxettibbli għall-Plum pox virus

(a)  salvaġġi tal-Prunus ippropagati b’mod veġetattiv idderivati minn pjanti omm li jkunu ġew kampjunati u ttestjati fil-ħames (5) snin preċedenti u jkunu nstabu ħielsa mill-Plum pox virus; u

(b)  

(i)  il-materjal tal-propagazzjoni jkun ġie prodott f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plum pox virus; jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Plum pox virus f’materjal ta’ propagazzjoni fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun sħiħ tat-tkabbir fl-aktar perjodu xieraq tas-sena li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta u l-bijoloġija tal-Plum pox virus, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih; jew

(iii)  ikunu ġew osservati sintomi tal-Plum pox virus f’mhux aktar minn 1 % tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fl-aktar perjodu xieraq tas-sena li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta u l-bijoloġija tal-Plum pox virus, u kull pjanta sintomatika fl-inħawi immedjati tkun inqalgħet u nqerdet minnufih, u jkun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-pest kampjun rappreżentattiv tal-pjanti asintomatiċi li jkun fadal fil-lottijiet fejn ikunu nstabu l-pjanti sintomatiċi. Porzjon rappreżentattiv tal-pjanti li ma kinux juru sintomi tal-Plum pox virus waqt spezzjoni viżiva jista’ jitteħidlu kampjun u jiġi ttestjat biex issir valutazzjoni tar-riskju tal-infezzjoni ta’ dawk il-pjanti b’dak il-pest.

Tomato spotted wilt tospovirus

Pjanti għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Ibridi tal-Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie ssoġġettat għal monitoraġġ tal-vetturi rilevanti għat-thrips (Frankliniella occidentalis u Thrips tabaci) u, malli dawn insabu, ġie ssoġġettat għal trattamenti xierqa biex ikun żgurat it-trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet tagħhom;

u

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tat-Tomato spotted wilt tospovirus fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(c)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li turi sintomi tat-Tomato spotted wilt tospovirus matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li għandhom jinġarru u dan ikun instab ħieles mit-Tomato spotted wilt tospovirus.

PARTI D

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ

1.    Spezzjonijiet viżivi

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, ikunu ssodisfati:

(a) 

il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ, tal-Castanea sativa Mill. jinstab ħieles mill-Cryphonectria parasitica wara spezzjoni viżiva fis-sit jew fil-post tal-produzzjoni;

(b) 

il-materjal riproduttiv tal-foresti, għajr iż-żrieragħ, tal-Pinus spp. jinstab ħieles mid-Dothistroma pini, Dothistroma septosporum u mill-Lecanosticta acicola, wara spezzjoni viżiva fis-sit jew fil-post tal-produzzjoni.

L-ispezzjonijiet viżivi għandhom isiru darba fis-sena, fl-aktar perjodu xieraq biex jinsabu dawk il-pesti, li jkun intgħażel wara li tqiesu l-kundizzjonijiet klimatiċi u l-kundizzjonijiet tat-tkabbir tal-pjanta, u l-bijoloġija tal-pesti rispettivi.

2.    Rekwiżiti għal kull ġeneru jew speċi u għal kull kategorija

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu l-azzjonijiet l-oħra kollha li jikkonċernaw il-ġeneri jew l-ispeċijiet li ġejjin, biex jiżguraw li:

Castanea sativa Mill.

(a) 

il-materjal riproduttiv tal-foresti jkun joriġina minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Cryphonectria parasitica; jew

(b) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cryphonectria parasitica fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c) 

il-materjal riproduttiv tal-foresti li juri sintomi tal-Cryphonectria parasitica fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni jkun inqala’, il-materjal li fadal ikun ġie spezzjonat kull ġimgħa u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ dak il-pest fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni għal tal-anqas tliet ġimgħat qabel ma jinġarr dak il-materjal.

Pinus spp.

(a) 

il-materjal riproduttiv tal-foresti jkun joriġina minn żoni magħrufa li huma ħielsa mid-Dothistroma pini, mid-Dothistroma septosporum u mil-Lecanosticta acicola; jew

(b) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ needle blight, ikkawżat mid-Dothistroma pini, mid-Dothistroma septosporum jew mil-Lecanosticta acicola, fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda; jew

(c) 

twettqu trattamenti xierqa fil-post jew fis-sit tal-produzzjoni kontra n-needle blight, ikkawżata mid-Dothistroma pini, mid-Dothistroma septosporum jew mil-Lecanosticta acicola, u l-materjal riproduttiv tal-foresti jkun ġie spezzjonat b’mod viżiv qabel ma jinġarr u jkun instab ħieles mis-sintomi tad-Dothistroma pini, tad-Dothistroma septosporum jew tal-Lecanosticta acicola.

PARTI E

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żrieragħ tal-ħxejjex

Għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi: l-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja.Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu nkisbu permezz ta’ metodu xieraq ta’ estrazzjoni bl-aċidu jew b’metodu ekwivalenti;

u

(b)  

(i)  iż-żrieragħ joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(iii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati għall-Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. b’mod uffiċjali fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

jew

(b)  l-għalla li minnha tkun inġabret iż-żerriegħa tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir u tkun instabet ħielsa mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

jew

(c)  kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ ikun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. f’dawk it-testijiet.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

jew

(b)  l-għalla li minnha tkun inġabret iż-żerriegħa tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir u tkun instabet ħielsa mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

jew

(c)  ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ u f’dawk it-testijiet instab ħieles mill-Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. waqt spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa tul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas perforans Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas perforans Jones et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas perforans Jones et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(c)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ jinkisbu permezz metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu; u

(b)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

jew

(c)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fi spezzjonijiet viżivi fi żminijiet xierqa matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tal-pjanti fis-sit tal-produzzjoni;

jew

(ii)  iż-żrieragħ ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, kemm jekk wara trattament xieraq kif ukoll jekk le, u f’dawk it-testijiet, ikunu nstabu li huma ħielsa mill-Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insetti u akari

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)  kampjun rappreżentattiv taż-żerriegħa jkun ġie soġġett għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, li jista’ jsegwi trattament xieraq, u

(b)  iż-żerriegħa tkun instabet ħielsa mill-Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

(a)  kampjun rappreżentattiv taż-żerriegħa jkun ġie soġġett għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, li jista’ jsegwi trattament xieraq, u

(b)  iż-żerriegħa tkun instabet ħielsa mill-Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

(a)  kampjun rappreżentattiv taż-żerriegħa jkun ġie soġġett għal spezzjoni viżiva fl-aktar żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest, li jista’ jsegwi trattament xieraq, u

(b)  iż-żerriegħa tkun instabet ħielsa mill-Bruchus rufimanus L.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu ta’ veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)  iż-żrieragħ maħsuda jkunu nstabu ħielsa mid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)  il-materjal tat-tħawwil ikun ġie soġġett għal trattament kimiku jew fiżiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev u ż-żerriegħa tkun instabet ħielsa minn dan il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  iż-żrieragħ ikunu nkisbu permezz ta’ metodu xieraq tal-estrazzjoni bl-aċidu jew b’metodu ekwivalenti, u:

(b)  

(i)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Pepino mosaic virus; jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Pepino mosaic virus fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tagħhom tal-veġetazzjoni; jew

(iii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Pepino mosaic virus fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u f’dawk it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  

(i)  iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-virojde Potato spindle tuber; jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-virojde Potato spindle tuber fuq il-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tagħhom tal-veġetazzjoni; jew

(iii)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u f’dawk it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pest.

PARTI F

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq il-patata taż-żrigħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tabella li ġejja.Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)  fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

spezzjonijiet uffiċjali juru li dawn ikunu ġejjin minn pjanti omm ħielsa mid-Dickeya Samson et al. spp. u mill-Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)  fil-każ tal-kategoriji kollha:

il-pjanti tat-tkabbir ikunu ġew spezzjonati fuq il-post b’mod uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

l-ispezzjonijiet uffiċjali jkunu wrew li l-pjanti ġew minn pjanti omm ħielsa mill-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

(b)  Fil-każ tal-kategoriji kollha:

(i)  il-pjanti jkunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. filwaqt li titqies il-possibbiltà tal-preżenza tal-vetturi;

jew

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. matul spezzjonijiet uffiċjali tal-pjanti li jkunu qed jikbru fis-sit tal-produzzjoni sa mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni.

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)  Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

l-ispezzjonijiet uffiċjali jkunu juru li ġejjin minn pjanti omm ħielsa mill-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

(b)  Fil-każ tal-kategoriji kollha:

(i)  fil-post tal-produzzjoni ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. waqt spezzjoni uffiċjali mill-bidu sat-tmiem tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni;

jew

(ii)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li kienet turi s-sintomi tkun inqalgħet, bit-tuberi dixxendenti tagħha, u nqerdet, u għal kull stokk li fih ikunu ġew osservati s-sintomi fl-għalla li kienet qed tikber, ikun twettaq ittestjar uffiċjali fuq it-tuberi wara l-ħsad, fuq kull lott, biex tiġi kkonfermata l-assenza tal-Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al.

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses:

sintomi kkawżati:

— Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

(a)  Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika:

il-pjanti jkunu dderivati minn pjanti omm li jkunu ħielsa mill-virus A tal-patata, mill-virus M tal-patata, mill-virus S tal-patata, mill-virus X tal-patata, mill-virus Y tal-patata, u mill-potato leaf roll virus.

Meta jintużaw metodi ta’ mikropropagazzjoni, il-konformità ma’ dan il-punt għandha tiġi stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali tal-pjanta omm, jew ta’ testjar tal-pjanta omm taħt is-superviżjoni uffiċjali.

Meta jintużaw metodi ta’ selezzjoni klonali, il-konformità ma’ dan il-punt għandha tiġi stabbilita permezz ta’ ttestjar uffiċjali tal-istokk klonali, jew ta’ testjar tal-istokk klonali taħt is-superviżjoni uffiċjali.

(b)  Fil-każ tal-kategoriji kollha,

il-pjanti li jkunu qed jikbru ikunu ġew soġġetti għal spezzjoni uffiċjali mill-awtoritajiet kompetenti.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

(a)  Fil-każ ta’ stokk klonali:

it-testijiet uffiċjali jew it-testijiet taħt is-superviżjoni uffiċjali jkunu wrew li l-pjanti jkunu ġew minn pjanti omm ħielsa mill-Potato spindle tuber viroid.

(b)  Fil-każ tal-patata taż-żrigħ prebażika u bażika:

ma jkunux instabu sintomi tal-Potato spindle tuber viroid;

jew

għal kull lott, ikunu saru testijiet uffiċjali ta’ wara l-ħsad fuq it-tuberi, u dawk it-tuberi jkunu nstabu ħielsa mill-Potato spindle tuber viroid.

(c)  Fil-każ ta’ patata taż-żrigħ iċċertifikata,

spezzjoni viżiva uffiċjali tkun uriet li din tkun ħielsa mill-pest, u jsiru t-testijiet jekk jiġi osservat xi sintomu tal-pest.Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Sintomi ta ’ infezzjonijiet b’virus

Solanum tuberosum L.

Waqt l-ispezzjoni uffiċjali tad-dixxendent dirett, l-għadd ta’ pjanti sintomatiċi m’għandux jaqbeż il-perċentwal indikat fl-Anness IV.Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

L-iskabbja sewda li taffettwa t-tuberi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħhom ikkawżata mit-Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

L-iskabbja f’forma ta’ trab li taffettwa t-tuberi fuq aktar minn 10 % tal-wiċċ tagħhom ikkawżata mis-Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

L-awtorità kompetenti tkun għamlet spezzjoni uffiċjali fuq il-lottijiet u tikkonferma li dawn ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet rispettivi tal-Anness IV.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet uffiċjali biex jiżguraw li ma jkunx hemm aktar pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni mil-livelli limitu stabbiliti fit-tabella li ġejja:Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ prebażika

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ bażika

Livelli limitu għall-pjanti li jkabbru l-patata taż-żrigħ iċċertifikata

PBTC

PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Fitoplażma Candidatus solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Sintomi tal-możajk ikkawżati mill-viruses

u

sintomi kkawżati mill-potato leafroll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTI G

Miżuri li jipprevjenu l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq iż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

1.    Spezzjoni tal-għalla

(1) L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu spezzjonijiet fuq il-post tal-għalla li minnha tiġi prodotta ż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra, biex ikun żgurat li l-preżenza ta’ pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni ma tkunx taqbeż il-livelli limitu stabbiliti f’din it-tabella:Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil (ġeneru jew speċi)

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa prebażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa bażika

Livelli limitu għall-produzzjoni taż-żerriegħa ċċertifikata

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

L-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza lill-ispetturi, li mhumiex operaturi professjonali, biex iwettqu l-ispezzjonijiet fuq il-post f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha.

(2) Dawk l-ispezzjonijiet fuq il-post għandhom jitwettqu meta l-kundizzjoni u l-istadju tal-iżvilupp tal-għalla jkunu jippermettu li ssir spezzjoni adegwata.

Għandu jkun hemm tal-anqas spezzjoni fuq il-post waħda fis-sena, fl-aktar żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni rispettivi.

(3) L-awtorità kompetenti għandha tiddetermina d-daqs, l-għadd u d-distribuzzjoni tal-porzjonijiet tal-għalqa li se tiġi spezzjonata skont metodi xierqa.

Il-proporzjon tal-għelejjel għall-produzzjoni taż-żerriegħa li għandu jiġi spezzjonat uffiċjalment mill-awtorità kompetenti għandu jkun tal-anqas ta’ 5 %.

2.    Kampjunar u ttestjar taż-żrieragħ ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

(1) L-awtorità kompetenti għandha:

(a) 

b’mod uffiċjali tieħu l-kampjuni taż-żrieragħ mil-lottijiet taż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra;

(b) 

tawtorizza lil persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ sabiex jieħdu l-kampjuni f’isimha u taħt is-superviżjoni uffiċjali tagħha;

(c) 

tqabbel il-kampjuni taż-żrieragħ li tkun ħadet ma’ dawk tal-istess lott taż-żrieragħ li jkunu ħadu l-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ taħt is-superviżjoni uffiċjali;

(d) 

tissorvelja l-prestazzjoni tal-persuni li jieħdu l-kampjuni taż-żrieragħ kif stipulat fil-punt (b).

(2) L-awtorità kompetenti jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali għandhom jieħdu l-kampjuni u jittestjaw iż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra skont l-aktar metodi riċenti internazzjonali.

Ħlief fil-każ tal-kampjunar awtomatiku, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika kampjun bi proporzjon minimu ta’ 5 % tal-lottijiet taż-żrieragħ li jkunu ddaħħlu għaċ-ċertifikazzjoni. Dak il-proporzjon għandu jkun imqassam b’mod unit kemm jista’ jkun fost il-persuni fiżiċi u legali li jdaħħlu ż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni, u fost l-ispeċijiet li jiddaħħlu, iżda jista’ jkun immirat ukoll biex jelimina xi dubji speċifiċi.

(3) Għall-kampjunar awtomatiku, għandhom jiġu applikati proċeduri xierqa u dan għandu jiġi ssorveljat uffiċjalment.

(4) Għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ għaċ-ċertifikazzjoni u għall-eżaminazzjoni taż-żrieragħ kummerċjali, il-kampjuni għandhom jittieħdu minn lottijiet omoġenji. Fir-rigward tal-piż tal-lottijiet u tal-kampjuni, għandha tapplika t-tabella tal-Anness III tad-Direttiva 2002/57/KE.

3.    Miżuri addizzjonali għaż-żrieragħ tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-ispezzjonijiet addizzjonali li ġejjin u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, ikunu ssodisfati:

(1) 

Miżuri għaż-żerriegħa tal-Helianthus annuus L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Plasmopora halstedii

(a) 

iż-żrieragħ tal-Helianthus annuus L. ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Plasmopara halstedii;

jew

(b) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ Plasmopara halstedii fis-sit tal-produzzjoni waqt tal-anqas żewġ spezzjonijiet fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir;

jew

(c) 
(i) 

fis-sit tal-produzzjoni saru tal-anqas żewġ spezzjonijiet fuq il-post matul l-istaġun tat-tkabbir, fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest; u

(ii) 

waqt dawn l-ispezzjonijiet ma jinstabux aktar minn 5 % tal-pjanti li jkunu juru s-sintomi tal-Plasmopara halstedii, u l-pjanti kollha li juru sintomi tal-Plasmopara halstedii jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni; u

(iii) 

fl-ispezzjoni finali, ma tkun instabet l-ebda pjanta li turi s-sintomi tal-Plasmopara halstedii;

jew

(d) 
(i) 

fis-sit tal-produzzjoni saru tal-anqas żewġ spezzjonijiet fuq il-post fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir; u

(ii) 

il-pjanti kollha li kienu juru s-sintomi tal-Plasmopara halstedii jkunu tneħħew u nqerdu minnufih wara l-ispezzjoni; u

(iii) 

waqt l-ispezzjoni finali ma nstabux pjanti li wrew is-sintomi tal-Plasmopara. halstedii, u ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv minn kull lot, u dan instab li kien ħieles mill-Plasmopara. halstedii, jew iż-żrieragħ ikunu ngħataw trattament xieraq li jkun intwera li hu effettiv kontra r-razez magħrufa kollha tal-Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

(2) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Helianthus annuus L. u tal-Linum usitatissimum L. sabiex tiġi evitata l-preżenza tal-Botrytis cinerea

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żerriegħa awtorizzat għall-użu kontra l-Botrytis cinerea;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(3) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Glycine max (L.) Merryl biex tiġi evitata l-preżenza tad-Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

(a) 

Ikun ġie applikat trattament taż-żerriegħa awtorizzat għall-użu kontra d-Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(4) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Glycine max (L.) Merryl biex tiġi evitata l-preżenza tad-Diaporthe var. sojae

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra d-Diaporthe var. sojae;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(5) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Alternaria linicola

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Alternaria linicola;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(6) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Boeremia exigua var. linicola

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Boeremia exigua var. linicola;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(7) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Colletotrichum lini

(a) 

ikun ġie applikat it-trattament taż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Colletotrichum lini;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi ta’ test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

(8) 

Miżuri għaż-żrieragħ tal-Linum usitatissimum L. biex tiġi evitata l-preżenza tal-Fusarium (ġeneru anamorfiku), għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

(a) 

ikun ġie applikat trattament fuq iż-żrieragħ awtorizzat għall-użu kontra l-Fusarium (ġeneru anamorfiku), għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Ġie applikat il-Gordon u Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell;

jew

(b) 

it-tolleranza stabbilita għal fuq iż-żerriegħa ma tinqabiżx abbażi tat-test fil-laboratorju ta’ kampjun rappreżentattiv.

PARTI H

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza ta’ pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fuq materjal tal-propagazzjoni u tat-tħawwil tal-ħxejjex, għajr iż-żrieragħ

Spezzjonijiet viżivi

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu kontrolli u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li:

(a) 

il-pjanti għandhom tal-anqas jidhru, waqt spezzjoni viżiva, li jkunu prattikament ħielsa mill-pesti elenkati fit-tabella f’dan il-punt, fir-rigward tal-ġeneru jew tal-ispeċi kkonċernati.

(b) 

kull pjanta li turi sinjali jew sintomi viżibbli tal-pesti elenkati fit-tabelli f’dan il-punt, fl-istadju tal-għalla li qed tikber, tkun ġiet ittrattata minnufih malli jkunu dehru, jew fejn xieraq, tkun ġiet eliminata.

(c) 

fil-każ ta’ basal tal-basal ħelu u tat-tewm, il-pjanti jiġu dderivati direttament minn materjal li, fl-istadju tal-għalla li kienet qed tikber, ikun ġie vverifikat u nstab prattikament ħieles minn kull pest elenkat fit-tabelli f’dan il-punt.

Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti, li jikkonċernaw il-pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja:Batterji

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Il-pjanti jkunu tkabbru minn żrieragħ li jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-parti E tal-Anness V u jkunu nżammu ħielsa mill-infezzjoni permezz ta’ miżuri iġjeniċi xierqa.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  in-nebbieta jkunu tkabbru minn żrieragħ li jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-Parti E għaż-żrieragħ tal-ħxejjex; u

(b)  il-pjanti ż-żgħar ikunu nżammu f’kundizzjonijiet iġjeniċi xierqa sabiex tiġi evitata l-infezzjoni.

Fungi u oomiċeti

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Fusarium Link (ġeneru anamorfiku) għajr il-Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon u l-Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir, ikun inqala’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fusarium Link; jew

(ii)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darbtejn fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li jkunu wrew xi sintomi tal-Fusarium Link ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali tal-għalla li kienet qed tikber; u

(b)  l-irjus ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma jkunu nġarru l-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

(a)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir, ikun inqala’ kampjun rappreżentattiv tal-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; jew

(ii)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darbtejn fi żminijiet xierqa għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u jkunu nqalgħu minnufih il-pjanti li kienu juru xi sintomi tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk, filwaqt li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali tal-għalla li kienet qed tikber; u

(b)  l-irjus ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru l-pjanti u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

(a)  il-pjanti jkunu trapjanti mrobbija f’tilari multiċellulari li jitkabbru f’medium ħieles mis-Stromatinia cepivora Berk.;

jew

(b)  

(i)  

— l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.; jew

— l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li kienu juru xi sintomi tas-Stromatinia cepivora Berk. ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali addizzjonali tal-għalla li kienet qed tikber;

u

(ii)  il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

(a)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq għad-detezzjoni tal-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.; jew

(ii)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest matul l-istaġun tat-tkabbir u l-pjanti li kienu juru xi sintomi tas-Stromatinia cepivora Berk. ikunu nqalgħu minnufih filwaqt li ma jkun deher l-ebda sintomu waqt spezzjoni finali addizzjonali tal-għalla kienet qed tikber;

u

(b)  il-pjanti jew is-settijiet ikunu ġew spezzjonati b’mod viżiv qabel ma nġarru u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

(a)  il-pjanti omm ikunu dderivati minn materjal ittestjat għall-patoġeni; u

(b)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li l-istorja tal-għelejjel li jkunu tkabbru fih tkun magħrufa, u ma jkun hemm l-ebda rekord tal-okkorrenza tal-Verticillium dahliae Kleb.; u

(c)  il-pjanti jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv fi żminijiet xierqa sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium dahliae Kleb.

Nematodi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Fil-każ tal-pjanti, għajr il-pjanti għall-produzzjoni ta’ għalla kummerċjali:

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma kienx hemm aktar minn 2 % tal-pjanti li wrew sintomi ta’ infestazzjoni bid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, u

(ii)  il-pjanti li nstabu li kienu infettati b’dak il-pest ikunu nqalgħu minnufih, u

(iii)  il-pjanti mbagħad ikunu nstabu li kienu ħielsa minn dak il-pest permezz ta’ testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)  il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament kimiku jew fiżiku xieraq kontra d-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev u jkunu nstabu ħielsa minn dak il-pest wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Fil-każ tal-pjanti għall-produzzjoni ta’ għalla kummerċjali:

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq biex jiġi identifikat il-pest sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

jew

(b)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest;

(ii)  il-pjanti li kienu juru xi sintomi tad-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev ikunu nqalgħu minnufih, u

(iii)  il-pjanti jkunu nstabu li kienu ħielsa minn dak il-pest wara li saru testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv;

jew

(c)  il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament fiżiku jew kimiku xieraq u jkunu nstabu li huma ħielsa mid-Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev wara testijiet fil-laboratorju fuq kampjun rappreżentattiv.

Viruses, virojdi, mard simili għal viruses u fitoplażmi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Rekwiżiti

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Leek yellow stripe virus;

jew

(b)  l-għalla ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni biex jiġi identifikat il-pest, u ma kienx fiha aktar minn 10 % tal-pjanti li wrew sintomi tal-Leek yellow stripe virus, u dawk il-pjanti li kellhom il-pest inqalgħu minnufih, u fl-aħħar spezzjoni ma nstabux aktar minn 1 % tal-pjanti li kienu juru xi sintomi.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

(a)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba fi żmien xieraq sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Onion yellow dwarf virus;

jew

(b)  

(i)  l-għalla tkun ġiet spezzjonata b’mod viżiv tal-anqas darba sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni fi żmien xieraq sabiex jiġi identifikat il-pest u ma kienx fiha aktar minn 10 % tal-pjanti li wrew sintomi tal-Onion yellow dwarf virus; u

(ii)  il-pjanti li nstabu infettati b’dak il-pest ikunu nqalgħu minnufih; u

(iii)  waqt spezzjoni finali ma nstabux aktar minn 1 % tal-pjanti li wrew xi sintomi ta’ dak il-pest.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(b)  iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

(a)  il-pjanti jkunu tkabbru f’sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġett għal reġim ta’ monitoraġġ tal-vetturi tat-thrips rilevanti (Frankliniella occidentalis Pergande u Thrips tabaci Lindeman) u, kull meta ġew identifikati dawk il-vetturi, il-pjanti jkunu ngħataw trattamenti xierqa biex jiġi żgurat trażżin effettiv tal-popolazzjonijiet; u

(b)  

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tat-Tomato spotted wilt tospovirus fil-pjanti fis-sit tal-produzzjoni waqt il-perjodu tat-tkabbir attwali; jew

(ii)  kull pjanta fis-sit tal-produzzjoni li kienet turi s-sintomi tat-Tomato spotted wilt tospovirus matul il-perjodu tat-tkabbir attwali tkun inqalgħet u jkun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv tal-pjanti li kienu se jinġarru, u dan ikun instab ħieles mill-pest.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

(a)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-marda Tomato yellow leaf curl virus fil-pjanti;

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-marda tal-werqa safra mrembla tat-tadam fil-post tal-produzzjoni

PARTI I

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum L.

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li r-rekwiżiti li ġejjin jiġu ssodisfati fir-rigward tal-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fiż-żerriegħa tas-Solanum tuberosum:

(a) 

iż-żrieragħ ikunu joriġinaw minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Potato spindle tuber viroid; jew

(b) 

ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-mard ikkawżat mill-Potato spindle tuber viroid fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom; jew

(c) 

iż-żrieragħ ikunu ġew ittestjati b’mod uffiċjali għall-Potato spindle tuber viroid fuq kampjun rappreżentattiv u bl-użu ta’ metodi xierqa, u, f’dawn it-testijiet, ikunu nstabu ħielsa minn dak il-pest.

PARTI J

Miżuri biex tiġi evitata l-preżenza tal-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni fi pjanti għat-tħawwil tal-Humulus lupulus L., għajr iż-żrieragħ

L-awtorità kompetenti, jew l-operatur professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtorità kompetenti, għandhom iwettqu l-verifiki u jieħdu kull azzjoni oħra biex jiżguraw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti li jikkonċernaw il-pesti kkontrollati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-pjanti għat-tħawwil rispettivi, previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja:Fungi

Pesti rregolati mhux ta’ kwarantina fl-Unjoni jew is-sintomi kkawżati minnhom

Pjanti għat-tħawwil

Miżuri

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

(a)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium dahliae; u

(b)  

(i)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew prodotti f’post tal-produzzjoni magħruf li hu ħieles mill-Verticillium dahliae; jew

(ii)  

— il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew iżolati mill-għalla tal-produzzjoni tal-Humulus lupulus; u

— is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Verticillium dahliae tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fi żminijiet xierqa permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-weraq; u

— l-istorja tal-għelejjel li tkabbru u tal-mard li jinġarr mill-ħamrija tal-għelieqi jkunu ġew irreġistrati u kien hemm perjodu ta’ mistrieħ mill-pjanti ospitanti ta’ mill-inqas erba’ snin bejn is-sejbiet tal-Verticillium dahliae u t-tħawwil segwenti.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

(a)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġejjin minn pjanti omm li jkunu ġew spezzjonati b’mod viżiv, fl-aktar żmien xieraq, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Verticillium nonalfalfae; u

(b)  

(i)  il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew prodotti f’żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Verticillium nonalfalfae; jew

(ii)  

— il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew iżolati mill-għelejjel tal-produzzjoni tal-Humulus lupulus; u

— is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Verticillium nonalfalfae tul l-aħħar staġun tat-tkabbir kollu li jkun għadda, fi żminijiet xierqa permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-weraq; u

— l-istorja tal-għelejjel li jkunu tkabbru u tal-mard li jinġarr mill-ħamrija tal-għelieqi jkunu ġew irreġistrati u kien hemm perjodu ta’ mistrieħ mill-pjanti ospitanti ta’ mill-inqas erba’ snin bejn is-sejbiet tal-Verticillium nonalfalfae u t-tħawwil segwenti.
ANNESS VI

Lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra li l-introduzzjoni tagħhom fl-Unjoni minn ċerti pajjiżi terzi hija pprojbita 

Deskrizzjoni

Kodiċi NM

Pajjiż terz, grupp ta’ pajjiżi terzi jew żona speċifika ta’ pajjiż terz

1.

Pjanti tal-Abies Mill., taċ-Cedrus Trew, tal-Chamaecyparis Spach, tal-Juniperus L., Larix Mill., tal-Picea A. Dietr., tal-Pinus L., tal-Pseudotsuga Carr. u tat-Tsuga Carr., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

2.

Pjanti tal-Castanea Mill. u tal-Quercus L., bil-weraq, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

3.

Pjanti tal-Populus L., bil-weraq, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Il-Kanada, il-Messiku, l-Istati Uniti

4.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-pajjiżi terzi kollha

5.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Quercus L., għajr il-Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-Kanada, il-Messiku, l-Istati Uniti

6.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-Kanada, il-Messiku, l-Istati Uniti

7.

Il-qoxra tas-siġar iżolata tal-Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-Kontinenti Amerikani

8.

Pjanti għat-tħawwil tal-Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. u Rosa L., għajr il-pjanti inattivi mingħajr weraq, fjuri u frott

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

9.

Pjanti għat-tħawwil taċ-Cydonia Mill., tal-Malus Mill., tal-Prunus L. u tal-Pyrus L. u l-ibridi tagħhom, u tal-Fragaria L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Awstralja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Kanada, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, New Zealand, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna, ir-Renju Unit (1) u l-Istati Uniti għajr il-Hawaii. ◄

10.

Pjanti tal-Vitis L., għajr il-frott

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

11.

Pjanti taċ-Citrus L., Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Il-pajjiżi terzi kollha

12.

Pjanti għat-tħawwil tal-Photinia Ldl., għajr il-pjanti inattivi mingħajr weraq, fjuri u frott

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea u l-Istati Uniti

13.

Pjanti tal-Phoenix spp. għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

L-Alġerija, il-Marokk

14.

Pjanti għat-tħawwil tal-familja Poaceae, għajr il-pjanti ta’ ħxejjex perenni ornamentali tas-subfamilji Bambusoideae u Panicoideae u tal-ġeneri Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. u Uniola L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

15.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., patata taż-żrigħ

0701 10 00

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

16.

Pjanti għat-tħawwil tal-ispeċijiet li jifformaw il-bagħal jew it-tuberi tas-Solanum L. jew l-ibridi tagħhom, għajr dawk it-tuberi tas-Solanum tuberosum L. kif speċifikati fil-punt 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

17.

Tuberi tal-ispeċijiet tas-Solanum L., u tal-ibridi tagħhom, għajr dawk speċifikati fil-punti 15 u 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Pajjiżi terzi jew reġjuni għajr:
(a)  l-Alġerija, l-Eġittu, l-Iżrael, il-Libja, il-Marokk, is-Sirja, l-Iżvizzera, it-Tuneżija u t-Turkija;
jew
(b)  dawk li jissodisfaw dan li ġejjin:
(i)  ikunu wieħed minn dawn li ġejjin:
l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo-Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, u l-Ukrajna;
kif ukoll
(ii)  jissodisfaw waħda minn dawn li ġejjin:

— ikunu rikonoxxuti bħala ħielsa mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kotthoff) Nouioui et al., f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, jew

— il-leġiżlazzjoni tagħhom tkun rikonoxxuta bħala ekwivalenti mar-regoli tal-Unjoni li jikkonċernaw protezzjoni kontra l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kotthoff) Nouioui et al. f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031,


jew
(c)  Il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Montenegro, is-Serbja u r-Renju Unit (1), dejjem jekk tiġi ssodisfata l-kundizzjoni li ġejja: is-sottomissjoni minn dawk il-pajjiżi terzi lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April ta’ kull sena, tar-riżultati tal-istħarriġ tas-sena ta’ qabel li jikkonfermaw li l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. mhijiex preżenti fit-territorji tagħhom.  ◄

18.

Pjanti għat-tħawwil tas-Solanaceae għajr iż-żrieragħ u l-pjanti koperti mill-punti 15, 16 jew 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (1). ◄

19.

Ħamrija waħedha, li tikkonsisti parzjalment minn sustanzi organiċi solidi

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

20.

Medium tat-tkabbir waħdu, għajr il-ħamrija, li jikkonsisti kompletament jew parzjalment minn sustanzi organiċi solidi, għajr dak li jkun magħmul kompletament mill-pit jew mill-fibra tal-Cocos nucifera L., li ma jkunx intuża qabel għat-tkabbir tal-pjanti jew għal ebda skop agrikolu

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. u Citrus sinensis (L.) Osbeck (sat-30 ta’ April 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

L-Arġentina

▼B

(1)   

F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta’ Fuq.
ANNESS VII

Lista tal-pjanti, tal-prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra, li joriġinaw minn pajjiżi terzi u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti biex dawn jiddaħħlu fit-territorju tal-Unjoni 

Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra

Kodiċijiet NM

Oriġini

Rekwiżiti speċjali

1.

Il-medium tat-tkabbir, marbut mal-pjanti jew assoċjat magħhom, maħsub biex isostni l-vitalità tal-pjanti, bl-eċċezzjoni tal-medium sterili tal-pjanti in-vitro

Ma japplikax (1)

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-medium tat-tkabbir, fiż-żmien tat-tħawwil tal-pjanti assoċjati:

(i)  kien ħieles minn kull ħamrija u materja organika u ma kienx intuża qabel għat-tkabbir ta’ pjanti u għal ebda skop agrikolu ieħor,

jew

(ii)  kien magħmul kompletament mill-pit jew mill-fibra tal-Cocos nucifera L. u ma kienx intuża qabel għat-tkabbir ta’ pjanti u għal ebda skop agrikolu ieħor,

jew

(iii)  ġie ttrattat b’mod effettiv li jiżgura li jkun ħieles mill-pesti u dan huwa indikat fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(iv)  kien soġġett għal approċċ sistemiku effettiv biex ikun żgurat li jkun ħieles mill-pesti u dan huwa indikat fċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”;

u

fil-każijiet kollha msemmija fil-punti (i) sa (iv), ikun inħażen u nżamm f’kundizzjonijiet xierqa sabiex jinżamm ħieles mill-pesti ta’ kwarantina

u

(b)  mindu sar it-tħawwil:

(i)  ikunu ttieħdu miżuri xierqa sabiex ikun żgurat li l-medium tat-tkabbir jinżamm ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, dawn kienu jinkludu mill-inqas:

— iżolament fiżiku tal-medium tat-tkabbir mill-ħamrija u minn sorsi oħra li jistgħu jikkawżaw il-kontaminazzjoni,

— miżuri tal-iġjene,

— l-użu ta’ ilma ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni;

jew

(ii)  fil-ħmistax ta’ qabel l-esportazzjoni, il-medium tat-tkabbir u, fejn rilevanti, il-ħamrija, ikunu tneħħew kompletament bil-ħasil b’ilma ħieles minn pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni. It-tħawwil mill-ġdid jista’ jsir fil-medium tat-tkabbir li jissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-punt (a). Għandhom jinżammu l-kundizzjonijiet xierqa biex jinżamm l-istat ta’ ħelsien mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, kif previst fil-punt (b).

2.

Makkinarju u vetturi li jkunu tħaddmu għal skopijiet agrikoli jew tal-forestrija

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-makkinarju jew il-vetturi tnaddfu u huma ħielsa mill-ħamrija u mill-fdalijiet tal-pjanti.

3.

Pjanti għat-tħawwil bl-għeruq, li jitkabbru barra

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-post tal-produzzjoni jkun magħruf li huwa ħieles mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. u Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

u

(b)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn għalqa magħrufa li tkun ħielsa mill-Globodera pallida (Stone) Behrens u mill-Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Pjanti għat-tħawwil, għajr il-basal, il-basal tuberuż, ir-riżomi, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu tkabbru f’mixtliet u:

(a)  joriġinaw minn żona, stabbilita fil-pajjiż ta’ oriġini mis-servizz nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dak il-pajjiż, bħala ħielsa mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(b)  joriġinaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit fil-pajjiż ta’ oriġini mis-servizz nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dak il-pajjiż, bħala ħieles mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u ddikjarat ħieles mit-Thrips palmi Karny waraspezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul l-aħħar tliet xhur qabel l-esportazzjoni;

jew

(c)  eżatt qabel l-esportazzjoni, ikunu ġew soġġetti għal trattament xieraq kontra t-Thrips palmi Karny, li d-dettalji tiegħu jkunu ġew indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, u jkunu ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mit-Thrips palmi Karny.

5.

Pjanti annwali u biennali għat-tħawwil, għajr il-Poaceae u ż-żrieragħ

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru f’mixtliet;

(b)  ikunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti, mill-fjuri u mill-frott;

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni;

(d)  ikunu nstabu ħielsa mis-sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara; u

(e)  jinstab li ma jkollhomx sinjali jew sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ fungi li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew ittrattati b’mod xieraq biex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

6.

Pjanti għat-tħawwil, tal-familja Poaceae tal-ħaxix perenni ornamentali tas-subfamilji Bambusoideae, Panicoideae u tal-ġeneri BuchloeLag., Bouteloua Lag., Calamagrostis, Adan., Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, HystrixL., MoliniaSchnrak, Phalaris L., Shibataea, Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. u Uniola L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru f’mixtliet;

(b)  ikunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti, mill-fjuri u mill-frott;

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni;

(d)  ikunu nstabu ħielsa mis-sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara; u

(e)  jinstab li ma jkollhomx sinjali jew sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ faqqiegħ li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew soġġetti għal trattament xieraq sabiex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

7.

Pjanti għat-tħawwil, għajr pjanti inattivi, pjanti fil-kultura tat-tessut, żrieragħ, basal, tuberi, basal tuberużi u riżomi.

Il-pesti rilevanti ta’ kwarantina fl-Unjoni huma:

— Il-begomoviruses għajr: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus,

— Cowpea mild mottle virus,

— Lettuce infectious yellows virus,

— Melon yellowing-associated virus,

— Squash vein yellowing virus,

— Sweet potato chlorotic stunt virus,

— Sweet potato mild mottle virus,

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu l-pesti rilevanti tal-kwarantina fl-Unjoni

 

 

 

 

(a)  Fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) jew vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti fil-pjanti matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom.

 

 

 

(b)  Fejn ikun magħruf li jseħħu l-Bemisia tabaci Genn. (popolazzjonijiet mhux Ewropej) jew vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti fil-pjanti matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom,

u

(a)  il-pjanti jkunu joriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Bemisia tabaci Genn. u minn vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti,

jew

(b)  is-sit tal-produzzjoni jkun instab ħieles mill-Bemisia tabaci Genn. u minn vetturi oħra tal-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa fi żminijiet xierqa sabiex jiġi identifikat il-pest,

jew

(c)  il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament effettiv li jiżgura l-eradikazzjoni tal-Bemisia tabaci Genn u tal-vetturi l-oħra tal-pesti rilevanti ta’ kwarantina fl-Unjoni u jkunu nstabu ħielsa minnhom qabel l-esportazzjoni.

8.

Pjanti għat-tħawwil tal-ispeċijiet erbaċej, għajr il-basal, il-basal tuberuż, il-pjanti tal-familja Poaceae, ir-riżomi, iż-żrieragħ, it-tuberi, u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu l-Liriomyza sativae (Blanchard) u l-Amauromyza maculosa (Malloch)

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu tkabbru f’mixtliet u:

(a)  joriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u mill-Amauromyza maculosa (Malloch) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u din tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(b)  joriġinaw minn post tal-produzzjoni, stabbilit bħala ħieles mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u mill-Amauromyza maculosa (Malloch) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u dan jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali” u ddikjarat ħieles mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u mill-Amauromyza maculosa (Malloch) wara spezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta’ qabel l-esportazzjoni,

jew

(c)  immedjatament qabel l-esportazzjoni, ikunu ġew soġġetti għal trattament xieraq kontra l-Liriomyza sativae (Blanchard) u l-Amauromyza maculosa (Malloch) u jkunu ġew spezzjonati b’mod uffiċjali u nstabu ħielsa mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u mill-Amauromyza maculosa (Malloch).

Id-dettalji tat-trattament imsemmi fil-punt (c) għandhom jissemmew fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

9.

Pjanti perenni erbaċej għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ, tal-familji Caryophyllaceae (għajr id-Dianthus L.), Compositae (għajr il-Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae u Rosaceae (għajr il-Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru f’mixtliet,

(b)  ikunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti, mill-fjuri u mill-frott,

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni,

(d)  ikunu nstabu ħielsa minn sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara, u

(e)  jinstab li ma jkollhomx sinjali jew sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ fungi li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew ittrattati b’mod xieraq biex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

10.

Siġar u arbuxxelli, maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tnaddfu (jiġifieri jkunu ħielsa minn fdalijiet tal-pjanti) u jkunu mingħajr fjuri u frott,

(b)  ikunu tkabbru f’mixtliet,

(c)  ikunu ġew spezzjonati fiż-żminijiet xierqa u qabel l-esportazzjoni, u jkunu nstabu ħielsa minn sintomi ta’ batterji, ta’ viruses u ta’ organiżmi simili għall-viruses li jagħmlu l-ħsara, u jkunu nstabu ħielsa minn sinjali jew minn sintomi ta’ nematodi, ta’ insetti, ta’ akari u ta’ fungi li jagħmlu l-ħsara, inkella jkunu ġew soġġetti għal trattament xieraq biex dawn l-organiżmi jiġu eliminati.

11.

Siġar u arbuxxelli deċidwi, maħsuba għat-tħawwil, għajr iż-żrieragħ u l-pjanti fil-kultura tat-tessut

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, l-Alġerija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, l-Eġittu, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, Iżrael, il-Ġordan, il-Libanu, il-Libja, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Marokk, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu inattivi u mingħajr weraq.

12.

Ħxejjex bl-għeruq u bit-tuberkoli, għajr it-tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-kunsinna jew il-lott ma jkunx fihom aktar minn 1 % tal-piż nett tagħhom magħmul minn ħamrija u minn medium tat-tkabbir.

13.

Basal, basal tuberużi, riżomi u tuberi, maħsuba għat-tħawwil, għajr tuberi tas-Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-kunsinna jew il-lott ma jkunx fihom aktar minn 1 % tal-piż nett tagħhom magħmul minn ħamrija u minn medium tat-tkabbir.

14.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-kunsinna jew il-lott ma jkunx fihom aktar minn 1 % tal-piż nett tagħhom magħmul minn ħamrija u minn medium tat-tkabbir.

15.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi joriġinaw minn:

(a)  pajjiż fejn ikun magħruf li ma sseħħx it-Tecia solanivora (Povolný),

jew

(b)  żona stabbilita bħala ħielsa mit-Tecia solanivora (Povolný) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti.

16.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi jkunu joriġinaw minn pajjiżi magħrufa li jkunu ħielsa mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al.;

jew

(b)  fil-pajjiż tal-oriġini jkunu tħarsu d-dispożizzjonijiet rikonoxxuti bħala ekwivalenti għad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al. skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

17.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħ is-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi jkunu oriġinaw minn żoni magħrufa li jkunu ħielsa mis-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (ir-razez kollha għajr ir-Razza 1, ir-razza komuni Ewropea), u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival la fil-post tal-produzzjoni u lanqas fl-inħawi immedjati tiegħu għal perjodu adegwat,

jew

(b)  fil-pajjiż tal-oriġini jkunu tħarsu d-dispożizzjonijiet rikonoxxuti bħala ekwivalenti għad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra s-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

18.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

0701 10 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi jkunu oriġinaw minn sit magħruf li hu ħieles mill-Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens u mill-Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

0701 10 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi joriġinaw minn żoni fejn mhuwiex magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al;

jew

(b)  fiż-żoni li fihom huwa magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. jew ir-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., it-tuberi joriġinaw minn post tal-produzzjoni li nstab li hu ħieles mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., jew huma meqjusa li huma ħielsa minn dawn il-pesti għaliex twettqu l-miżuri li jeqirdu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. u stabbiliti skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

20.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

0701 10 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi jkunu joriġinaw minn żoni fejn hu magħruf li ma jseħħux il-Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (il-popolazzjonijiet kollha) u l-Meloidogyne fallax Karssen,

jew

(b)  minn żoni fejn ikun magħruf li jseħħu l-Meloidogyne chitwoodi Golden et al. u l-Meloidogyne fallax Karssen:

(i)  it-tuberi joriġinaw minn post tal-produzzjoni li nstab ħieles mill-Meloidogyne chitwoodi Golden et al., u mill-Meloidogyne fallax Karssen fuq il-bażi ta’ stħarriġ annwali tal-għelejjel ospitanti permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti ospitanti fi żminijiet xierqa u permezz ta’ spezzjoni viżiva kemm fuq barra kif ukoll permezz tal-qtugħ tat-tuberi wara l-ħsad mill-għelejjel tal-patata li tkabbru fil-post tal-produzzjoni, jew

(ii)  wara l-ħsad, ikunu ttieħdu l-kampjuni tat-tuberi b’mod aleatorju u, jew ikun intuża metodu xieraq li joħroġ is-sintomi, imbagħad wara ġew eżaminati għall-preżenza tas-sintomi, inkella jkunu ġew ittestjati f’laboratorju, u ġew spezzjonati b’mod viżiv kemm fuq barra kif ukoll billi jinqatgħu t-tuberi, fi żminijiet xierqa, u dejjem meta jkunu qed jingħalqu l-pakketti jew il-kontenituri qabel ma jitqiegħdu fis-suq, skont id-dispożizzjonijiet dwar l-għeluq f’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 66/403/KEE, u ma jkun instab l-ebda sintomu tal-Meloidogyne chitwoodi Golden et al. u tal-Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għajr dawk għat-tħawwil

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi joriġinaw minn żoni fejn mhuwiex magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

22.

Pjanti għat-tħawwil tal-Capsicum annuum L., tas-Solanum lycopersicum L., tal-Musa L., tan-Nicotiana L. u tas-Solanum melongena L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi li fihom huwa magħruf li jseħħu r-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., ir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., ir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u r-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żoni li jkunu nstabu ħielsa mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., mir-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., mir-Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u mir-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

jew

(b)  mill-bidu tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni kollu li jkun għadda, fuq il-pjanti fil-post tal-produzzjoni ma jkunux ġew osservati s-sintomi tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., tar-Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u tar-Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Pjanti tas-Solanum lycopersicum L. u tas-Solanum melongena L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti joriġinaw minn:

(a)  pajjiż rikonoxxut li hu ħieles mill-Keiferia lycopersicella (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  żona stabbilita bħala ħielsa mil-Keiferia lycopersicella (Walsingham) mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”.

24.

Pjanti għat-tħawwil tal-Beta vulgaris L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-beet curly top virus fil-post tal-produzzjoni sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

25.

Pjanti tal-Chrysanthemum L., tad-Dianthus L. u tal-Pelargonium l’Hérit. ex Ait., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mis-Spodoptera eridania (Cramer), mis-Spodoptera frugiperda Smith u mis-Spodoptera litura (Fabricius), mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sinjal tas-Spodoptera eridania (Cramer), tas-Spodoptera frugiperda Smith, u tas-Spodoptera litura (Fabricius) fil-post tal-produzzjoni sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni,

jew

(c)  il-pjanti jkun sarilhom trattament xieraq li jipproteġihom kontra l-pesti rilevanti.

26.

Pjanti għat-tħawwil, tal-Chrysanthemum L. u tas-Solanum lycopersicum L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu tkabbru tul ħajjithom kollha:

(a)  f’pajjiż ħieles mill-Chrysanthemum stem necrosis virus,

jew

(b)  f’żona stabbilita bħala ħielsa mill-Chrysanthemum stem necrosis virus mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(c)  f’post tal-produzzjoni, stabbilit bħala ħieles mill-Chrysanthemum stem necrosis virus u vverifikat permezz ta’ spezzjonijiet uffiċjali u, fejn jixraq, permezz ta’ ttestjar.

27.

Pjanti għat-tħawwil, tal-Pelargonium L’Herit. ex Ait., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terz fejn ikun magħruf li jseħħ it-Tomato ringspot virus:

 

 

 

(a)  fejn ma jkunx magħruf li jseħħu il-Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, il-Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, il-Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema inaequale khan et Ahmad, il-Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema rivesi (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmasso, u l-Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo jew vetturi oħra tat-Tomato ringspot virus

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu:

(a)  joriġinaw direttament minn postijiet tal-produzzjoni magħrufa li huma ħielsa mit-Tomato ringspot virus,

jew

(b)  ta’ stokk ta’ mhux aktar mir-raba’ ġenerazzjoni, miksub minn pjanti omm li jkunu nstabu ħielsa mit-Tomato ringspot virus skont sistema uffiċjali approvata ta’ ttestjar viroloġiku.

 

 

(b)  fejn ikun magħruf li jseħħu l-Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, il-Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, il-Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema inaequale khan et Ahmad, il-Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, il-Xiphinema rivesi (popolazzjonijiet mhux tal-UE) Dalmasso, u l-Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo, jew vetturi oħrajn tat-Tomato ringspot virus

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu:

(a)  idderivati direttament minn postijiet tal-produzzjoni magħrufa li huma ħielsa mit-Tomato ringspot virus fil-ħamrija jew fil-pjanti,

jew

(b)  ta’ stokk ta’ mhux aktar mit-tieni ġenerazzjoni, miksub minn pjanti omm li jkunu nstabu ħielsa mit-Tomato ringspot virus skont sistema ta’ ttestjar viroloġiku approvata b’mod uffiċjali.

28.

Fjuri maqtugħin tal-Chrysanthemum L., tad-Dianthus L., tal-Gypsophila L. u tas-Solidago L., u l-ħxejjex tal-weraq Apium graveolens L. u Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-fjuri maqtugħin u l-ħxejjex tal-weraq:

(a)  ikunu oriġinaw minn pajjiż ħieles mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u mill-Amauromyza maculosa (Malloch),

jew

(b)  immedjatament qabel ma ġew esportati, ikunu ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mil-Liriomyza sativae (Blanchard) u mill-Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Fjuri maqtugħin tal-Orchidaceae

0603 13 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni Uffiċjali li l-fjuri maqtugħin:

(a)  ikunu joriġinaw minn pajjiż ħieles mit-Thrips palmi Karny,

jew

(b)  immedjatament qabel ma ġew esportati, ikunu ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mit-Thrips palmi Karny.

30.

Il-pjanti mċekkna b’mod naturali jew artifiċjali għat-tħawwil għajr iż-żrieragħ

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti, inklużi dawk li nġabru direttament minn ħabitats naturali, ikunu tkabbru, nżammu u ġew ikkultivati għal tal-anqas sentejn konsekuttivi qabel ma ntbagħtu f’mixtliet irreġistrati uffiċjalment, li huma soġġetti għal reġim ta’ kontroll b’superviżjoni uffiċjali,

(b)  il-pjanti fil-mixtliet imsemmija fil-punt (a) ta’ din l-entrata:

(i)  tal-anqas matul il-perjodu msemmi fil-punt (a) ta’ din l-entrata:

— ikunu tqiegħdu fi qsari li nżammu fuq xkafef tal-anqas 50 cm ’il fuq mill-art,

— ikunu ġew soġġetti għal trattamenti xierqa biex jiġi żgurat il-ħelsien minn mardiet tas-sadid mhux Ewropej, u l-ingredjent attiv, il-konċentrazzjoni u d-data tal-applikazzjoni ta’ dawn it-trattamenti jkunu ssemmew fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Diżinfestazzjoni u/jew trattament ta’ diżinfezzjoni”.

— ikunu ġew spezzjonati uffiċjalment tal-anqas sitt darbiet fis-sena b’intervalli xierqa għall-pesti ta’ kwarantina tal-Unjoni ta’ tħassib skont ir-Regolament (UE) 2016/2031, u dawn l-ispezzjonijiet ikunu saru wkoll fuq pjanti fl-inħawi immedjati tal-mixtliet imsemmija fil-punt (a) ta’ din l-entrata, tal-anqas b’eżaminazzjoni viżiva ta’ kull ringiela fl-għalqa jew fil-mixtla u b’eżaminazzjoni viżiva tal-partijiet kollha tal-pjanta ogħla mil-livell tal-medium tat-tkabbir, billi ntuża kampjun aleatorju b’minimu ta’ 300 pjanta minn ġeneru partikolari meta l-għadd ta’ pjanti ta’ dak il-ġeneru ma jkunx ta’ aktar minn 3 000 pjanta, jew 10 % tal-pjanti jekk ikun hemm aktar minn 3 000 pjanta ta’ dak il-ġeneru,

— waqt dawn l-ispezzjonijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti ta’ tħassib kif speċifikat fl-inċiż preċedenti, il-pjanti infestati jkunu tneħħew u l-pjanti li fadal, fejn xieraq, ikunu ġew ittrattati b’mod effettiv, u jkunu nżammu għal perjodu xieraq u spezzjonati biex ikun żgurat il-ħelsien mit-tali pesti,

— ikunu tħawlu jew f’medium artifiċjali tat-tkabbir mhux użat jew f’medium naturali tat-tkabbir, li jkun ġie ttrattat permezz tal-fumigazzjoni jew permezz ta’ trattament xieraq bis-sħana u li jkun ħieles minn kull pest ta’ kwarantina fl-Unjoni,

— ikunu nżammu f’kundizzjonijiet li jiżguraw li l-medium tat-tkabbir inżamm ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni u fil-ħmistax qabel ma ntbagħtu:

— 

— theżżu u nħaslu b’ilma nadif biex tneħħielhom il-medium tat-tkabbir oriġinali u nżammu bl-għeruq mikxufin, jew

— theżżu u nħaslu b’ilma nadif biex tneħħielhom il-medium tat-tkabbir oriġinali u reġgħu tħawlu f’medium tat-tkabbir li jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-ħames inċiż ta’ (i), jew

— ikunu ġew soġġetti għal trattamenti xierqa biex jiġi żgurat li l-medium tat-tkabbir ikun ħieles mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni, u li l-ingredjent attiv, il-konċentrazzjoni u d-data tal-applikazzjoni ta’ dawn it-trattamenti jkunu ġew indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/203, taħt ir-rubrika “Diżinfestazzjoni u/jew trattament ta’ diżinfezzjoni”.

(ii)  ġew ippakkjati f’kontenituri magħluqa li jkunu ġew issiġillati b’mod uffiċjali u li jkunu juru n-numru tar-reġistrazzjoni tal-mixtla rreġistrata, u dan in-numru jkun ġie indikat taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali” fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/203, b’tali mod li jippermetti li l-kunsinni jiġu identifikati.

31.

Pjanti tal-Pinales, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu ġew prodotti f’post tal-produzzjoni ħieles mill-Pissodes cibriani O’Brien, mill-Pissodes fasciatus Leconte, mill-Pissodes nemorensis Germar, mill-Pissodes nitidus Roelofs, mill-Pissodes punctatus Langor & Zhang, mill-Pissodes strobi (Peck), mill-Pissodes terminalis Hopping, mill-Pissodes yunnanensis Langor & Zhang, u mill-Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Pjanti tal-Pinales itwal minn 3 m, għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu ġew prodotti f’post tal-produzzjoni li jkun ħieles mis-Scolytidae spp. (mhux Ewropej).

33.

Pjanti tal-Castanea Mill. u tal-Quercus L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Cronartium spp., bl-eċċezzjoni tal-Cronartium gentianeum, tal-Cronartium pini u tal-Cronartium ribicola, fil-post tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

34.

Pjanti tal-Quercus L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

L-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu oriġinaw minn żoni magħrufa li jkunu ħielsa mill-Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Pjanti għat-tħawwil, tal-Corylus L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Il-Kanada u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti joriġinaw minn:

(a)  żona, stabbilita fil-pajjiż tal-oriġini mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dak il-pajjiż, bħala ħielsa mill-Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(b)  post tal-produzzjoni, stabbilit fil-pajjiż tal-oriġini mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dak il-pajjiż, bħala ħieles mill-Anisogramma anomala (Peck) E. Müller wara spezzjonijiet uffiċjali mwettqa fil-post tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu sa mill-bidu tal-aħħar tliet ċikli sħaħ tal-veġetazzjoni, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”.

36.

Pjanti tal-Fraxinus L., tal-Juglans ailantifolia Carr., tal-Juglans mandshurica Maxim., tal-Ulmus davidiana Planch. u tal-Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Il-Kanada, iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Ġappun, il-Mongolja, ir-Repubblika tal-Korea, ir-Russja, it-Tajwan u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu oriġinaw minn żona rikonoxxuta li hi ħielsa mill-Agrilus planipennis Fairmaire, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.

37.

Pjanti għat-tħawwil, tal-Juglans L. u tal-Pterocarya Kunth, għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

L-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti għat-tħawwil:

(a)  ikunu tkabbru tul ħajjithom f’żona stabbilita bħala ħielsa mill-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u mill-vettur tiegħu Pityophthorus juglandis Blackman mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(b)  ikunu oriġinaw minn post tal-produzzjoni li fih, u fiż-żona b’radjus minimu ta’ 5 km madwaru, fil-perjodu tas-sentejn ta’ qabel l-esportazzjoni, waqt l-ispezzjonijiet uffiċjali ma jkunux ġew osservati la s-sintomi tal-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u l-vettur tiegħu il-Pityophthorus juglandis Blackman, u lanqas il-preżenza tal-vettur; il-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew spezzjonati immedjatament qabel l-esportazzjoni u mqandla u ppakkjati b’mod li tiġi evitata l-infestazzjoni wara li jinħarġu mill-post tal-produzzjoni,

jew

(c)  ikunu oriġinaw minn post tal-produzzjoni b’iżolament fiżiku sħiħ, u l-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew spezzjonati immedjatament qabel l-esportazzjoni u mqandla u ppakkjati b’mod li tiġi evitata l-infestazzjoni wara li jinħarġu mill-post tal-produzzjoni.

38.

Pjanti tal-Betula L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu oriġinaw minn pajjiż magħruf li hu ħieles mill-Agrilus anxius Gory.

39.

Pjanti għat-tħawwil tal-Platanus L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

L-Albanija, l-Armenja, l-Iżvizzera, it-Turkija u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa miċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini & T. C. Harr. skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(b)  ikunu tkabbru f’post tal-produzzjoni li jkun ġie stabbilit li hu ħieles miċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:

(i)  li jkun irreġistrat u ssorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini,

u

(ii)  li kull sena ġie spezzjonat uffiċjalment għas-sintomi taċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., kif ġew spezzjonati wkoll l-inħawi immedjati tiegħu, u dawn l-ispezzjonijiet twettqu fl-iżjed żminijiet xierqa fis-sena biex jinstab il-pest ikkonċernat jekk ikun preżenti,

u

(iii)  kampjun rappreżentattiv tal-pjanti jkun ġie ttestjat għall-preżenza taċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fi żminijiet xierqa fis-sena biex jinstab il-pest ikkonċernat jekk ikun preżenti.

40.

Pjanti għat-tħawwil tal-Populus L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain fil-post tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

41.

Pjanti tal-Populus L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Il-Kontinenti Amerikani

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tas-Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous fil-post tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

42.

Pjanti għat-tħawwil, minbarra brokki, biċċiet ta’ pjanti, pjanti f’kultura tat-tessut, trab tad-dakra u żrieragħ, tal-Amelanchier Medik., tal-Aronia Medik., tal-Cotoneaster Medik., tal-Crataegus L., taċ-Cydonia Mill., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyracantha M. Roem., tal-Pyrus L. u tas-Sorbus L.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Il-Kanada u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu tkabbru tul ħajjithom kollha f’żona stabbilita bħala ħielsa mis-Saperda candida Fabricius mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(b)  ikunu tkabbru għal perjodu minimu ta’ sentejn qabel l-esportazzjoni, jew fil-każ ta’ pjanti li jkollhom inqas minn sentejn, li tul ħajjithom ikunu tkabbru f’post tal-produzzjoni stabbilit bħala ħieles mis-Saperda candida Fabricius skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:

(i)  li jkun irreġistrat u ssorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini,

u

(ii)  li kull sena jkun ġie soġġett għal żewġ spezzjonijiet uffiċjali għal kwalunkwe sinjal tas-Saperda candida Fabricius, imwettqa fl-aktar żminijiet xierqa tas-sena biex il-pest ikkonċernat jinstab jekk ikun preżenti,

u

(iii)  fejn il-pjanti jkunu tkabbru:

— f’sit tal-produzzjoni reżistenti għall-insetti kontra l-introduzzjoni tas-Saperda candida Fabricius,

— jew

— f’sit bl-applikazzjoni ta’ trattamenti preventivi xierqa u mdawwar b’żona ta’ lqugħ b’wisgħa minima ta’ 500 m, fejn in-nuqqas tas-Saperda candida Fabricius ikun ġie kkonfermat minn stħarriġijiet uffiċjali li jkunu saru darba fis-sena fi żminijiet xierqa,

u

(iv)  immedjatament qabel l-esportazzjoni, il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal spezzjoni metikoluża għall-preżenza tas-Saperda candida Fabricius, b’mod partikolari fiz-zkuk tal-pjanti, inkluż, fejn xieraq, kampjunar distruttiv.

43.

Pjanti għat-tħawwil, għajr il-pjanti fil-kultura tat-tessut u ż-żrieragħ, tal-Crataegus L., taċ-Cydonia Mill., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyrus L. u tal-Vaccinium L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Il-Kanada, il-Messiku u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu tkabbru:

(a)  matul ħajjithom f’żona stabbilita bħala ħielsa mill-Grapholita packardi Zeller mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

jew

(b)  matul ħajjithom, f’post tal-produzzjoni stabbilit bħala ħieles mill-Grapholita packardi Zeller skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:

(i)  li jkun irreġistrat u ssorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini,

u

(ii)  li jkun ġie soġġett għal spezzjonijiet annwali għal kwalunkwe sinjal tal-Grapholita packardi Zeller imwettqa fi żminijiet xierqa tas-sena biex il-pest ikkonċernat jinstab jekk ikun preżenti,

u

(iii)  fejn il-pjanti jkunu tkabbru f’sit bl-applikazzjoni ta’ trattamenti preventivi xierqa u fejn l-assenza tal-Grapholita packardi Zeller tkun ġiet ikkonfermata minn stħarriġijiet uffiċjali mwettqa kull sena fi żminijiet xierqa tas-sena biex il-pest ikkonċernat jinstab jekk ikun preżenti,

u

(iv)  immedjatament qabel l-esportazzjoni, il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal spezzjoni metikoluża għall-preżenza tal-Grapholita packardi Zeller;

jew

(c)  f’sit tal-produzzjoni reżistenti għall-insetti kontra l-introduzzjoni tal-Grapholita packardi Zeller.

44.

Pjanti għat-tħawwil tal-Crataegus L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi fejn ikun magħruf li jseħħ il-Phyllosticta solitaria Ell. u Ev.

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Phyllosticta solitaria Ell. u Ev. fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

45.

Pjanti għat-tħawwil taċ-Cydonia Mill., tal-Fragaria L., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyrus L., tar-Ribes L., u tar-Rubus L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu viruses, virojdi u fitoplażmi mhux Ewropej jew il-Phyllosticta solitaria Ell. u Ev. fil-ġeneri kkonċernati

Dikjarazzjoni uffiċjali li ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat minn viruses, minn virojdi u minn fitoplażmi mhux Ewropej u mill-Phyllosticta solitaria Ell. u Ev. fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

46.

Pjanti għat-tħawwil tal-Malus Mill., għajr iż-żrieragħ.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu ċ-Cherry rasp leaf virus jew it-Tomato ringspot virus,

il-virus Tomato ringspot

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu ġew:

(i)  iċċertifikati b’mod uffiċjali skont skema ta’ ċertifikazzjoni li tirrikjedi li dawn jiġu dderivati f’linja diretta minn materjal li jkun inżamm f’kundizzjonijiet xierqa u soġġett għal testijiet uffiċjali għal tal-anqas iċ-Cherry rasp leaf virus u t-Tomato ringspot virus bl-użu ta’ indikaturi xierqa jew ta’ metodi ekwivalenti u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu ħielsa minn dawk il-pesti,

jew

(ii)  idderivati f’linja diretta minn materjal li jinżamm f’kundizzjonijiet xierqa u jkun ġie soġġett tal-anqas darba matul l-aħħar tliet ċikli kollha tal-veġetazzjoni, għal testijiet uffiċjali tal-anqas għaċ-Cherry rasp leaf virus u għat-Tomato ringspot virus bl-użu ta’ indikaturi xierqa jew ta’ metodi ekwivalenti, u f’dawn it-testijiet ikun instab ħieles minn dawk il-pesti;

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat miċ-Cherry rasp leaf virus u mit-Tomato ringspot virus fil-post tal-produzzjoni, jew fi pjanti suxxettibbli fil-viċinanza immedjata tiegħu, sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu sħiħ tal-veġetazzjoni.

47.

Pjanti għat-tħawwil tal-Prunus L., għajr iż-żrieragħ fil-każ ta’ (b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

(a)  Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħ it-Tomato ringspot virus

(b)  Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu l-American plum line pattern virus, iċ-Cherry rasp leaf virus, il-Peach mosaic virus, il-Peach rosette mosaic virus

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu ġew:

(i)  iċċertifikati b’mod uffiċjali skont skema ta’ ċertifikazzjoni li tirrikjedi li dawn jiġu dderivati f’linja diretta minn materjal li jkun inżamm f’kundizzjonijiet xierqa u soġġett għal testijiet uffiċjali tal-anqas għall-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti billi jintużaw indikaturi xierqa għall-preżenza ta’ dawk il-pesti jew metodi ekwivalenti, u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu ħielsa minn dawk il-pesti,

jew

(ii)  idderivati f’linja diretta minn materjal li jinżamm f’kundizzjonijiet xierqa u tal-anqas darba fl-aħħar tliet ċikli sħaħ tal-veġetazzjoni, ikun ġie soġġett għal testijiet uffiċjali għall-inqas għall-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti, billi jintużaw indikaturi xierqa għall-preżenza ta’ dawk il-pesti jew metodi ekwivalenti u f’dawn it-testijiet ikun instab ħieles minn dawk il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni,

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti fil-post tal-produzzjoni, jew fi pjanti suxxettibbli fl-inħawi immedjati tiegħu, sa mill-bidu tal-aħħar tliet ċikli sħaħ tal-veġetazzjoni.

48.

Pjanti għat-tħawwil tar-Rubus L., għajr iż-żrieragħ fil-każ ta’ (b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

(a)  Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu t-Tomato ringspot virus, il-Black raspberry latent virus,

(b)  Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li jseħħu r-Raspberry leaf curl virus u ċ-Cherry rasp leaf virus

(a)  il-pjanti għandhom ikunu ħielsa mill-afidi, u mill-bajd tagħhom,

(b)  dikjarazzjoni uffiċjali li:

(i)  il-pjanti jkunu ġew:

— iċċertifikati b’mod uffiċjali skont skema ta’ ċertifikazzjoni li tirrikjedi li dawn jiġu dderivati f’linja diretta minn materjal li jkun inżamm f’kundizzjonijiet xierqa u soġġett għal testijiet uffiċjali tal-anqas għall-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti billi jintużaw indikaturi xierqa għall-preżenza ta’ dawk il-pesti jew metodi ekwivalenti, u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu ħielsa minn dawk il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni,

— jew

— idderivati f’linja diretta minn materjal li jinżamm f’kundizzjonijiet xierqa u fl-aħħar tliet ċikli sħaħ tal-veġetazzjoni jkun ġie ttestjat b’mod uffiċjali tal-anqas darba għall-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti, billi jintużaw indikaturi xierqa għall-preżenza ta’ dawk il-pesti jew metodi ekwivalenti, u f’dawn it-testijiet ikun instab ħieles minn dawk il-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni;

(ii)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni rilevanti fil-post tal-produzzjoni, jew fi pjanti suxxettibbli fl-inħawi immedjati tiegħu, sa mill-bidu tal-aħħar tliet ċikli sħaħ tal-veġetazzjoni.

49.

Pjanti għat-tħawwil tal-Fragaria L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Pajjiżi terzi fejn ikun magħruf li sseħħ il-fitoplażma Strawberry witches’ broom

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti, għajr dawk imrobbija miż-żerriegħa jkunu:

(i)  jew ġew iċċertifikati b’mod uffiċjali skont skema ta’ ċertifikazzjoni li tirrikjedi li dawn jiġu dderivati f’linja diretta minn materjal li jkun inżamm f’kundizzjonijiet xierqa u soġġett għal testijiet uffiċjali tal-anqas għall-fitoplażma Strawberry witches’ broom billi jintużaw indikaturi xierqa għall-preżenza ta’ dawk il-pesti jew metodi ekwivalenti u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-fitoplażma Strawberry witches’ broom,

inkella

(ii)  idderivati f’linja diretta minn materjal li jinżamm f’kundizzjonijiet xierqa u fl-aħħar tliet ċikli sħaħ tal-veġetazzjoni jkun ġie ttestjat b’mod uffiċjali tal-anqas darba għall-inqas għall-fitoplażma Strawberry witches’ broom billi jintużaw indikaturi xierqa għall-preżenza ta’ dawk il-pesti jew metodi ekwivalenti u f’dawn it-testijiet ikun instab ħieles mill-fitoplażma Strawberry witches’ broom,

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-fitoplażma Strawberry witches’ broom fil-post tal-produzzjoni, jew fi pjanti suxxettibbli fl-inħawi immedjati tiegħu, sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni.

50.

Pjanti għat-tħawwil tal-Fragaria L., għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti oriġinaw minn żona magħrufa li hi ħielsa mill-Anthonomus signatus Say u Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Pjanti tal-Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, tal-Afraegle Engl, tal-Atalantia Corrêa, tal-Balsamocitrus Stapf, tal-Burkillanthus Swingle, tal-Calodendrum Thunb., tal-Choisya Kunth, tal-Clausena Burm. f., tal-Limonia L., tal-Microcitrus Swingle., tal-Murraya J. Koenig ex L., tal-Pamburus Swingle, tas-Severinia Ten., tas-Swinglea Merr., tat-Triphasia Lour. u tal-Vepris Comm., għajr il-frott (iżda inklużi ż-żrieragħ); u ż-żrieragħ taċ-Citrus L., Fortunella Swingle u tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu oriġinaw minn pajjiż li jkun rikonoxxut bħala ħieles mill-Candidatus Liberibacter africanus, mill-Candidatus Liberibacter americanus u mill-Candidatus Liberibacter asiaticus, li huma aġenti każwali tal-marda Huanglongbing taċ-ċitru/tat-tħaddir taċ-ċitru, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.

52.

Pjanti tal-Casimiroa La Llave, tal-Choisya Kunth tal-Clausena Burm. f., tal-Murraya J.Koenig ex L., tal-Vepris Comm, taż-Zanthoxylum L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti oriġinaw minn pajjiż fejn ikun magħruf li ma jseħħx it-Trioza erytreae Del Guercio,

inkella

(b)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żona stabbilita bħala ħielsa mit-Trioza erytreae Del Guercio, mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(c)  il-pjanti jkunu tkabbru f’post tal-produzzjoni li jkun irreġistrat u ssorveljat mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini,

u

fejn il-pjanti jkunu tkabbru tul perjodu ta’ sena, f’sit tal-produzzjoni reżistenti għall-insetti kontra l-introduzzjoni tat-Trioza erytreae Del Guercio,

u

fejn, tul perjodu minimu ta’ sena qabel ma nġarru, ikunu saru żewġ spezzjonijiet uffiċjali fi żminijiet xierqa u ma jkun ġie osservat l-ebda sinjal tat-Trioza erytreae Del Guercio f’dak is-sit,

u

qabel ma nġarru, tqandlu u ġew ippakkjati b’mod li jipprevjeni l-infestazzjoni wara li jitilqu mill-post tal-produzzjoni.

53.

Pjanti tal-Aegle Corrêa, tal-Aeglopsis Swingle, tal-Afraegle Engl., tal-Amyris P. Browne, tal-Atalantia Corrêa, tal-Balsamocitrus Stapf, tal-Choisya Kunth, taċ-Citropsis Swingle & Kellerman, tal-Clausena Burm. f., tal-Eremocitrus Swingle, tal-Esenbeckia Kunth., tal-Glycosmis Corrêa, tal-Limonia L., tal-Merrillia Swingle, tal-Microcitrus Swingle, tal-Murraya J. Koenig ex L., tan-Naringi Adans., tal-Pamburus Swingle, tas-Severinia Ten., tas-Swinglea Merr., tat-Tetradium Lour., tat-Toddalia Juss., tat-Triphasia Lour., tal-Vepris Comm., tal-Zanthoxylum L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu oriġinaw:

(a)  minn pajjiż li fih ikun magħruf li ma jseħħx id-Diaphorina citri Kuway,

inkella

(b)  minn żona stabbilita bħala ħielsa mid-Diaphorina citri Kuway mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”.

54.

Pjanti tal-Microcitrus Swingle, Naringi Adans. u tasSwinglea Merr., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu oriġinaw:

(a)  minn pajjiż li jkun rikonoxxut bħala ħieles mill-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u l-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta’ oriġini bħala ħielsa mill-Xanthomonas citri pv. mill-aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u mill-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.

55.

Pjanti għat-tħawwil tal-Palmae għajr iż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  jew il-pjanti jkunu oriġinaw f’żona magħrufa bħala ħielsa mill-fitoplażmi Palm lethal yellowing u mill-virojde Coconut cadang-cadang, u ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu fil-post tal-produzzjoni jew fl-inħawi immedjati tiegħu sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni,

inkella

(b)  ma jkun ġie osservati l-ebda sintomu tal-fitoplażmi Palm lethal yellowing u tal-virojde Coconut cadang-cadang fil-pjanti sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni, u l-pjanti fil-post tal-produzzjoni li jkunu wrew sintomi li jwasslu għas-suspett ta’ kontaminazzjoni mill-pesti jkunu nqalgħu f’dak il-post u l-pjanti jkunu sarilhom trattament xieraq sabiex jinħelsu mill-Myndus crudus Van Duzee,

(c)  fil-każ ta’ pjanti fil-kultura tat-tessuti, il-pjanti jkunu ġew idderivati minn pjanti li jkunu ssodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fil-punti (a) jew (b).

56.

Pjanti tal-Cryptocoryne sp. tal-Hygrophila sp. u tal-Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-għeruq ikunu ġew ittestjati tal-anqas għall-pesti nematodi, permezz ta’ kampjun rappreżentattiv, bl-użu ta’ metodi xierqa biex jiġu identifikati l-pesti, u f’dawn it-testijiet ikunu nstabu ħielsa mill-pesti nematodi.

57.

Frott taċ-Citrus L., tal-Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Pajjiżi terzi

Il-frott għandu jkun ħieles mill-pedunkuli u mill-weraq, u l-imballaġġ għandu jkollu marka tal-oriġini xierqa.

58.

Frott taċ-Citrus L., Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., tal-Microcitrus Swingle, tan-Naringi Adans., tas-Swinglea Merr., u tal-ibridi tagħhom

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-frott ikun oriġina minn pajjiż li hu rikonoxxut bħala ħieles mill-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u l-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  il-frott ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta’ oriġini bħala ħielsa mill-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u mill-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  il-frott ikun oriġina minn post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta’ oriġini bħala ħieles mill-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u mill-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(d)  is-sit tal-produzzjoni u l-inħawi immedjati jkunu soġġetti għal trattamenti u għal prattiki kulturali xierqa kontra l-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u l-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

u

il-frott ikun ġie soġġett għal trattament bl-ortofenilfenat tas-sodju, jew bi trattament effettiv ieħor xieraq imsemmi fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, u l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat il-metodu ta’ trattament minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

u

l-ispezzjonijiet uffiċjali mwettqa fi żminijiet xierqa qabel l-esportazzjoni jkunu wrew li l-frott huwa ħieles mis-sintomi tal-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u l-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà,

inkella

(e)  fil-każ ta’ frott iddestinat għall-ipproċessar industrijali, l-ispezzjonijiet uffiċjali qabel l-esportazzjoni jkunu wrew li l-frott huwa ħieles mis-sintomi tal-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u tal-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

u

is-sit tal-produzzjoni u l-inħawi immedjati jkunu soġġetti għal trattamenti u għal prattiki kulturali xierqa kontra l-Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. u l-Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.,

u

il-ġarr, il-ħżin u l-ipproċessar iseħħu f’kundizzjonijiet approvati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

u

il-frott ikun ġie ttrasportat f’pakketti individwali li jkollhom tikketta, li jkun fiha kodiċi tat-traċċabilità u l-indikazzjoni li l-frott huwa ddestinat għall-ipproċessar industrijali

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 ikun hemm l-informazzjoni dwar it-traċċabilità.

59.

Frott taċ-Citrus L., tal-Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-frott ikun oriġina minn pajjiż li jkun rikonoxxut li hu ħieles mill-Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien bil-quddiem u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  il-frott ikun oriġina minn żona rikonoxxuta li hi ħielsa mill-Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun fis-sit tal-produzzjoni u fl-inħawi immedjati tiegħu mill-bidu tal-aħħar ċiklu ta’ veġetazzjoni, u f’eżaminazzjoni uffiċjali xierqa l-ebda frotta li tkun inħasdet fis-sit tal-produzzjoni ma tkun uriet sintomi ta’ dan il-pest.

60.

Frott taċ-Citrus L., tal-Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom, għajr il-frott taċ-Citrus aurantium L. u taċ-Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-frott ikun oriġina minn pajjiż li jkun rikonoxxut bħala ħieles mill-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  il-frott ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mill-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  il-frott ikun oriġina minn post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini bħala ħieles mill-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

u

il-frott jinstab li jkun ħieles mis-sintomi tal-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa wara spezzjoni uffiċjali ta’ kampjun rappreżentattiv, iddefinit skont standards internazzjonali,

inkella

(d)  il-frott ikun oriġina minn sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġett għal trattamenti u għal miżuri kulturali xierqa kontra l-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa,

u

ikunu saru spezzjonijiet uffiċjali fis-sit tal-produzzjoni matul l-istaġun tat-tkabbir sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni, u ma jkun ġie identifikat l-ebda sintomu tal-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa fil-frott,

u

il-frott maħsud minn dak is-sit tal-produzzjoni jinstab li jkun ħieles mis-sintomi tal-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa waqt spezzjoni uffiċjali ta’ kampjun rappreżentattiv, iddefinit skont standards internazzjonali, qabel l-esportazzjoni

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà,

inkella

(e)  fil-każ ta’ frott iddestinat għall-ipproċessar industrijali, il-frott ikun instab ħieles mis-sintomi tal-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa matul spezzjoni uffiċjali ta’ kampjun rappreżentattiv, iddefinit skont standards internazzjonali, qabel l-esportazzjoni,

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali” ikun hemm dikjarazzjoni li l-frott joriġina minn sit tal-produzzjoni li jkun ġie soġġett għal trattamenti xierqa kontra l-Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, li jkunu saru fiż-żmien xieraq tas-sena biex jinsab dan il-pest jekk ikun preżenti,

u

il-ġarr, il-ħżin u l-ipproċessar iseħħu f’kundizzjonijiet approvati skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

u

il-frott ikun ġie ttrasportat f’pakketti individwali li jkollhom tikketta, li jkun fiha kodiċi tat-traċċabilità u l-indikazzjoni li l-frott huwa ddestinat għall-ipproċessar industrijali

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 ikun hemm l-informazzjoni dwar it-traċċabilità.

61.

Frott taċ-Citrus L., tal-Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom, tal-Mangifera L. u tal-Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-frott ikun oriġina minn pajjiż li jkun rikonoxxut bħala ħieles mit-Tephritidae (mhux Ewropej), li dak il-frott ikun magħruf li huwa suxxettibbli għalih, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  il-frott ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mit-Tephritidae (mhux Ewropej), li dak il-frott ikun magħruf li huwa suxxettibbli għalih, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  ma jkun ġie osservat l-ebda sinjal tat-Tephritidae (mhux Ewropej), li għalih dak il-frott ikun magħruf li jkun suxxettibbli, fil-post tal-produzzjoni u fl-inħawi immedjati tiegħu sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni, wara spezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul it-tliet xhur ta’ qabel il-ħsad, u f’eżaminazzjoni uffiċjali xierqa, l-ebda frotta maħsuda fil-post tal-produzzjoni ma tkun uriet sinjali tal-pest rilevanti

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà,

inkella

(d)  il-frott ikun ġie soġġett għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta’ wara l-ħsad sabiex ikun żgurat il-ħelsien mit-Tephritidae (mhux Ewropej), li jkun magħruf li dak il-frott ikun suxxettibbli għalih, u l-użu ta’ approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament lill-Kummissjoni.

62.

Frott tal-Capsicum (L.), taċ-Citrus L., għajr taċ-Citrus limon (L.) Osbeck. u taċ-Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, tal-Prunus persica (L.) Batsch u tal-Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Pajjiżi tal-kontinent Afrikan, Cape Verde, Saint Helena, Madagascar, La Reunion, Mauritius u l-Iżrael

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott:

(a)  ikun oriġina minn pajjiż rikonoxxut bħala ħieles mit-Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mit-Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  ikun oriġina minn post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini bħala ħieles mit-Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) f’konformità mal-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti

u tiddaħħal l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

u jkunu saru spezzjonijiet uffiċjali fil-post tal-produzzjoni fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir, inkluża eżaminazzjoni viżiva fuq kampjuni rappreżentattivi tal-frott, li jkunu wrew li dan huwa ħieles mit-Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

inkella

(d)  ikun ġie soġġett għal trattament kiesaħ effettiv biex jiġi żgurat il-ħelsien mit-Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) inkella għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ieħor ta’ wara l-ħsad biex ikun żgurat il-ħelsien mit-Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) u l-użu ta’ approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta’ wara l-ħsad flimkien ma’ evidenza dokumentarja dwar l-effettività tiegħu lill-Kummissjoni.

63.

Frott tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyrus L. u tal-Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Il-Kanada, il-Messiku u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott:

(a)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mill-Grapholita packardi Zeller skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(b)  ikun oriġina minn post tal-produzzjoni fejn spezzjonijiet u stħarriġijiet uffiċjali għall-preżenza tal-Grapholita packardi Zeller jitwettqu fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir, inkluża spezzjoni ta’ kampjun rappreżentattiv tal-frott, li jintwera li jkun ħieles mill-pest,

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà,

inkella

(c)  il-frott ikun ġie soġġett għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta’ wara l-ħsad biex ikun żgurat il-ħelsien mill-Grapholita packardi Zeller u l-użu ta’ approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta’ wara l-ħsad lill-Kummissjoni.

64.

Frott tal-Malus Mill. u tal-Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott:

(a)  ikun oriġina minn pajjiż li huwa rikonoxxut bħala ħieles mill-Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun u E. Tanaka skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta’ oriġini bħala ħielsa mill-Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun u E. Tanaka skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  ikun oriġina minn post tal-produzzjoni fejn jitwettqu spezzjonijiet u stħarriġijiet uffiċjali għall-preżenza tal-Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun u E. Tanaka fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir sabiex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest, inkluża spezzjoni viżiva ta’ kampjun rappreżentattiv tal-frott, li wriet li jkun ħieles mill-pest

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà,

inkella

(d)  ikun ġie soġġett għal approċċ sistemiku effettiv, jew għal trattament effettiv ta’ wara l-ħsad biex ikun żgurat il-ħelsien mill-Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun u E. Tanaka u l-użu ta’ approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta’ wara l-ħsad lill-Kummissjoni.

65.

Frott tal-Malus Mill. u tal-Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott:

(a)  ikun oriġina minn pajjiż rikonoxxut bħala ħieles mill-Anthonomus quadrigibbus Say skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta’ oriġini bħala ħielsa mill-Anthonomus quadrigibbus Say skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  ikun oriġina minn post tal-produzzjoni fejn jitwettqu spezzjonijiet u stħarriġijiet uffiċjali għall-preżenza tal-Anthonomus quadrigibbus Say fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir, dawn jinkludu spezzjoni viżiva ta’ kampjun rappreżentattiv tal-frott, li tkun uriet li kien ħieles mill-pest

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà,

inkella

(d)  il-frott ikun ġie soġġett għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta’ wara l-ħsad sabiex ikun żgurat il-ħelsien mill-Anthonomus quadrigibbus Say u l-użu ta’ approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta’ wara l-ħsad lill-Kummissjoni.

66.

Frott tal-Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott:

(a)  ikun oriġina minn pajjiż li jkun rikonoxxut bħala ħieles mill-Grapholita prunivora (Walsh), mill-Grapholita inopinata (Heinrich) u mir-Rhagoletis pomonella (Walsh) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta’ oriġini bħala ħielsa mill-Grapholita prunivora (Walsh), mill-Grapholita inopinata (Heinrich) u mir-Rhagoletis pomonella (Walsh) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat bil-miktub minn qabel lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  ikun oriġina minn post tal-produzzjoni fejn jitwettqu spezzjonijiet u stħarriġijiet uffiċjali għall-preżenza tal-Grapholita prunivora (Walsh), tal-Grapholita inopinata (Heinrich) u tar-Rhagoletis pomonella (Walsh) fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest(i), dawn jinkludu spezzjoni viżiva ta’ kampjun rappreżentattiv tal-frott, li tkun uriet li kien ħieles mill-pest(i)

u

fiċ-ċertifikat msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabilità,

inkella

(d)  il-frott ikun ġie soġġett għal approċċ sistemiku effettiv jew għal trattament effettiv ta’ wara l-ħsad biex ikun żgurat il-ħelsien mill-Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) u Rhagoletis pomonella (Walsh) u l-użu ta’ approċċ sistemiku jew id-dettalji tal-metodu tat-trattament ikunu indikati fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat minn qabel u bil-miktub l-approċċ sistemiku jew il-metodu tat-trattament ta’ wara l-ħsad lill-Kummissjoni.

67.

Frott tas-Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

L-Awstralja, il-Kontinenti Amerikani u New Zealand

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott ikun oriġina minn:

(a)  pajjiż rikonoxxut bħala ħieles mill-Bactericera cockerelli (Sulc.) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mill-Bactericera cockerelli (Sulc.) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  post tal-produzzjoni, li fih u fl-inħawi immedjati tiegħu, matul l-aħħar tliet xhur qabel l-esportazzjoni jkunu twettqu spezzjonijiet u stħarriġijiet uffiċjali għall-preżenza tal-Bactericera cockerelli (Sulc.), u jkun ġie soġġett għal trattamenti effettivi biex jiġi żgurat il-ħelsien mill-pest, u jkunu ġew spezzjonati kampjuni rappreżentattivi tal-frott qabel l-esportazzjoni,

u

fiċ-ċertifikat msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabilità

inkella

(d)  sit tal-produzzjoni reżistenti għall-insetti, stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż ta’ oriġini, bħala ħieles mill-Bactericera cockerelli (Sulc.), fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet u ta’ stħarriġijiet uffiċjali mwettqa matul it-tliet xhur qabel l-esportazzjoni,

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 ikun hemm l-informazzjoni dwar it-traċċabilità.

68.

Frott tal-Capsicum annuum L., tas-Solanum aethiopicum L., tas-Solanum lycopersicum L. u tas-Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott ikun oriġina minn:

(a)  pajjiż rikonoxxut bħala ħieles min-Neoleucinodes elegantalis (Guenée) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, dment li l-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat tkun ikkomunikat dan l-istatus ta’ ħelsien minn qabel u bil-miktub lill-Kummissjoni,

inkella

(b)  żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa min-Neoleucinodes elegantalis (Guenée), skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, dment li dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat bil-miktub minn qabel lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(c)  post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħieles min-Neoleucinodes elegantalis (Guenée) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u jkunu twettqu spezzjonijiet uffiċjali fil-post tal-produzzjoni fi żminijiet xierqa matul l-istaġun tat-tkabbir biex tiġi identifikata l-preżenza tal-pest, inkluża eżaminazzjoni fuq il-kampjuni rappreżentattivi tal-frott, li jintwera li jkunu ħielsa min-Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 tkun inkluża l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà,

inkella

(d)  sit tal-produzzjoni reżistenti għall-insetti, stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, bħala ħieles min-Neoleucinodes elegantalis (Guenée), fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet u ta’ stħarriġijiet uffiċjali mwettqa matul it-tliet xhur qabel l-esportazzjoni,

u

fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 ikun hemm l-informazzjoni dwar it-traċċabilità.

69.

Frott tas-Solanum lycopersicum L. u tas-Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott ikun oriġina minn:

(a)  pajjiż rikonoxxut li hu ħieles mill-Keiferia lycopersicella (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

inkella

(b)  żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mil-Keiferia lycopersicella (Walsingham) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(c)  post tal-produzzjoni stabbilit mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini bħala ħieles mil-Keiferia lycopersicella (Walsingham), fuq il-bażi ta’ spezzjonijiet u ta’ stħarriġijiet uffiċjali mwettqa matul l-aħħar tliet xhur qabel l-esportazzjoni, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”.

70.

Frott tas-Solanum melongena L.

0709 30 00

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott:

(a)  ikun oriġina minn pajjiż ħieles mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

inkella

(b)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(c)  immedjatament qabel l-esportazzjoni tagħhom, ikunu ġew spezzjonati uffiċjalment u nstabu ħielsa mit-Thrips palmi Karny.

71.

Frott tal-Momordica L.

ex 0709 99 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott ikun oriġina minn:

(a)  pajjiż ħieles mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

inkella

(b)  żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mit-Thrips palmi Karny skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”.

72.

Frott tal-Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Il-Belize, il-Costa Rica, ir-Repubblika Dominicana, El Salvador, il-Gwatemala, il-Honduras, il-Ġamajka, il-Messiku, in-Nikaragwa, il-Panama, il-Puerto Rico, l-Istati Uniti u l-Polineżja Franċiża fejn huwa magħruf li jseħħ l-Anthonomus eugenii Cano

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-frott ikun oriġina minn:

(a)  żona ħielsa mill-Anthonomus eugenii Cano, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(b)  minn post tal-produzzjoni, stabbilit fil-pajjiż tal-oriġini mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti ta’ dak il-pajjiż, bħala ħieles mill-Anthonomus eugenii Cano, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”, u ddikjarat ħieles mill-Anthonomus eugenii Cano wara spezzjonijiet uffiċjali mwettqa tal-anqas darba fix-xahar matul l-aħħar xahrejn qabel l-esportazzjoni, fil-post tal-produzzjoni u fl-inħawi immedjati tiegħu.

73.

Żrieragħ taż-Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  iż-żrieragħ ikunu oriġinaw minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

inkella

(b)  ikun ġie ttestjat kampjun rappreżentattiv taż-żrieragħ u f’dan it-test ikun instab li kien ħieles mill-Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74.

Żrieragħ tal-ġeneri Triticum L., Secale L. u xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

L-Afganistan, l-Indja, l-Iran, l-Iraq, il-Messiku, in-Nepal, il-Pakistan, l-Afrika t’Isfel u l-Istati Uniti fejn hu magħruf li jseħħ it-Tilletia indica Mitra

Dikjarazzjoni uffiċjali li ż-żrieragħ joriġinaw minn żona fejn hu magħruf li ma jseħħx it-Tilletia indica Mitra. L-isem taż-żona jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “post tal-oriġini”.

75.

Ħabb tal-ġeneri Triticum L., Secale L. u xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

L-Afganistan, l-Indja, l-Iran, l-Iraq, il-Messiku, in-Nepal, il-Pakistan, l-Afrika t’Isfel u l-Istati Uniti fejn hu magħruf li jseħħ it-Tilletia indica Mitra

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-ħabb joriġina minn żona fejn hu magħruf li ma jseħħx it-Tilletia indica Mitra. L-isem taż-żona jew taż-żoni jissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “post tal-oriġini”,

inkella

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tat-Tilletia indica Mitra fil-pjanti fil-post tal-produzzjoni matul l-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom u jkunu ttieħdu kampjuni rappreżentattivi tal-ħabb kemm waqt il-ħsad kif ukoll qabel id-dispaċċ, u dawn ikunu ġew ittestjati u nstabu ħielsa mit-Tilletia indica Mitra f’dawn it-testijiet; dan tal-aħħar ikun imsemmi fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “isem il-prodott” bħala “ttestjat u misjub ħieles mit-Tilletia indica Mitra”.

76.

L-injam tal-koniferi (Pinales), għajr dak tat-Thuja L. u tat-Taxus L., għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-koniferi,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kwalunkwe tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jintużaw biex jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

— injam tal-Libocedrus decurrens Torr. fejn ikun hemm evidenza li l-injam ikun ġie pproċessat jew immanifatturat għal-lapsijiet bl-użu tat-trattament tas-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 82 °C għal perjodu ta’ bejn sebgħa u tmint ijiem,

iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, it-Tajwan u l-Istati Uniti, fejn ikun magħruf li jseħħ il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam ikun sarlu trattament xieraq minn fost dawn:

(a)  trattament bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, indikat bil-marka “HT” imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali, u fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

u

dikjarazzjoni uffiċċjali li, wara t-trattament tiegħu, sakemm ħareġ mill-pajjiż li ħareġ id-dikjarazzjoni, l-injam ikun ġie ttrasportat barra l-istaġun tat-titjir tal-vettur Monochamus, filwaqt li tqies marġni ta’ sikurezza ta’ erba’ ġimgħat addizzjonali fil-bidu u fit-tmiem tal-istaġun tat-titjir mistenni, jew inkella, għajr fil-każ ta’ injam ħieles minn kull qoxra, b’kisja protettiva li tiżgura li ma tkunx tista’ sseħħ infestazzjoni bil-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. jew bil-vettur tiegħu.

inkella

(b)  fumigazzjoni ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(c)  l-imprenjazzjoni kimika taħt pressjoni bi prodott approvat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, il-pressjoni (psi jew kPa) u l-konċentrazzjoni (%) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(d)  trattament bis-sħana sakemm tintlaħaq temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u tnixxif fil-forn sakemm jinkiseb kontenut ta’ umdità ta’ inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, li tkun indikata b’marka “imnixxef fil-forn” jew “K.D.” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment flimkien ma’ marka “HT”, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali, u fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

77.

Injam tal-koniferi (Pinales) fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-koniferi

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, it-Tajwan u l-Istati Uniti, fejn ikun magħruf li jseħħ il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam ikun sarlu trattament xieraq minn fost dawn:

(a)  trattament bis-sħana sabiex tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, b’dan tal-aħħar li jrid ikun indikat fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

u

dikjarazzjoni uffiċċjali li, wara t-trattament tiegħu, sakemm ħareġ mill-pajjiż li ħareġ id-dikjarazzjoni, l-injam ikun ġie ttrasportat barra l-istaġun tat-titjir tal-vettur Monochamus, filwaqt li tqies marġni ta’ sikurezza ta’ erba’ ġimgħat addizzjonali fil-bidu u fit-tmiem tal-istaġun tat-titjir mistenni, jew inkella, għajr fil-każ ta’ injam ħieles minn kull qoxra, b’kisja protettiva li tiżgura li ma tkunx tista’ sseħħ infestazzjoni bil-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. jew bil-vettur tiegħu,

inkella

(b)  fumigazzjoni ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikati fitosanitarji msemmija fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(c)  trattament bis-sħana sakemm tintlaħaq temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u tnixxif fil-forn sakemm jinkiseb kontenut ta’ umdità ta’ inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, li tkun indikata b’marka “imnixxef fil-forn” jew “K.D.” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment flimkien ma’ marka “HT”, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali, u fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

78.

Injam tat-Thuja L. u tat- Taxus L., għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-koniferi,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, it-Tajwan u l-Istati Uniti, fejn ikun magħruf li jseħħ il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun mingħajr il-qoxra,

inkella

(b)  ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità jkun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, indikat b’marka “imnixxef fil-forn” jew “K.D” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali,

inkella

(c)  ikun sarlu trattament xieraq bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam indikat bil-marka “HT” imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali, u fuq iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(d)  tkun saritlu fumigazzjoni xierqa ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tagħha jkunu indikati fuq iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(e)  tkun saritlu l-imprenjazzjoni kimika taħt pressjoni xierqa bi prodott approvat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, il-pressjoni (psi jew kPa) u l-konċentrazzjoni (%) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

79.

Injam tal-koniferi (Pinales), għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-koniferi,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Il-Każakistan, ir-Russja u t-Turkija

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żoni magħrufa li jkunu ħielsa minn:

(i)  Monochamus spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej)

(ii)  il-Pissodes cibriani O’Brien il-, Pissodes fasciatus Leconte, il-Pissodes nemorensis Germar, il-Pissodes nitidus Roelofs, il-Pissodes punctatus Langor & Zhang, il-Pissodes strobi (Peck), il-Pissodes terminalis Hopping, il-Pissodes yunnanensis Langor & Zhang u l-Pissodes zitacuarense Sleeper

(iii)  Scolytidae spp. (mhux Ewropej)

u indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “post tal-oriġini”,

inkella

(b)  ma jkollux qoxra u ma jkollux toqob tas-susa, ikkawżati mill-ġeneru Monochamus spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej), iddefiniti għal dan l-għan bħala toqob usa’ minn 3 mm,

inkella

(c)  ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità jkun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura u indikat b’marka “imnixxef fil-forn” jew “K.D.” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali,

inkella

(d)  ikun sarlu trattament xieraq bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u indikat bil-marka “HT” imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali, u fuq iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(e)  tkun saritlu fumigazzjoni xierqa ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tagħha jkunu ġew indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(f)  tkun saritlu l-imprenjazzjoni kimika taħt pressjoni xierqa bi prodott approvat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, il-pressjoni (psi jew kPa) u l-konċentrazzjoni (%) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

80.

Injam tal-koniferi (Pinales), għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-koniferi,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

►M4

 

Pajjiżi terzi, għajr:

— l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Każakistan, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja, San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2),

— il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, it-Tajwan u l-Istati Uniti, fejn huwa magħruf li jinsab il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al..

 ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ma jkollux qoxra u ma jkollux toqob tas-susa, ikkawżati mill-ġeneru Monochamus spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej), iddefiniti għal dan l-għan bħala toqob usa’ minn 3 mm,

inkella

(b)  ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità jkun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, indikat b’marka “imnixxef fil-forn” jew “K.D” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali,

inkella

(c)  tkun saritlu fumigazzjoni xierqa ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(d)  tkun saritlu l-imprenjazzjoni kimika taħt pressjoni xierqa bi prodott approvat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, il-pressjoni (psi jew kPa) u l-konċentrazzjoni (%) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(e)  ikun sarlu trattament xieraq bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u indikat bil-marka “HT” imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali, u fuq iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

81.

Injam fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-koniferi, (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

►M4  
Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2),
u għajr il-Kanada, iċ-Ċina, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Messiku, it-Tajwan u l-Istati Uniti, fejn huwa magħruf li jinsab il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al..  ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żoni magħrufa li huma ħielsa mill-Monochamus spp. (popolazzjonijiet mhux Ewropej), mill-Pissodes cibriani, O’Brien mill-Pissodes fasciatus Leconte, mill-Pissodes nemorensis Germar, mill-Pissodes nitidus Roelofs, mill-Pissodes punctatus Langor & Zhang, mill-Pissodes strobi (Peck), mill-Pissodes terminalis Hopping, mill-Pissodes yunnanensis Langor & Zhang u mill-Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (mhux Ewropej)

Iż-żona għandha tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “post tal-oriġini”,

inkella

(b)  ikun ġie prodott minn injam tond bla qoxra,

inkella

(c)  ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità jkun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura,

inkella

(d)  tkun saritlu fumigazzjoni xierqa ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(e)  ikun sarlu trattament bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan tal-aħħar irid ikun indikat fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

82.

Qoxra iżolata tal-koniferi (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

►M4  Pajjiżi terzi għajr: l-Albanija, Andorra, l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Bożnija-Ħerzegovina, il-Gżejjer Kanarji, il-Gżejjer Faeroe, il-Georgia, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, il-Moldova, Monaco, il-Montenegro, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, ir-Russja (il-partijiet li ġejjin biss: id-Distrett Federali Ċentrali (Tsentralny federalny okrug), id-Distrett Federali tal-Majjistral (Severo- Zapadny federalny okrug), id-Distrett Federali tan-Nofsinhar (Yuzhny federalny okrug), id-Distrett Federali Kawkasu tat-Tramuntana (Severo-Kavkazsky federalny okrug) u d-Distrett Federali ta’ Volga (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna u r-Renju Unit (2). ◄

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-qoxra iżolata:

(a)  tkun ġiet soġġetta għal fumigazzjoni xierqa b’fumigant approvat skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-qoxra, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tiegħu jkunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(b)  ikun sarilha trattament xieraq bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-qoxra, indikat fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

u

(c)  li wara li tiġi ttrattata, il-qoxra tkun ġiet ittrasportata sakemm inħarġet mill-pajjiż li jkun ħareġ id-dikjarazzjoni, barra l-istaġun tat-titjir tal-vettur Monochamus, filwaqt li tqies marġni ta’ sikurezza ta’ erba’ ġimgħat addizzjonali fil-bidu u fit-tmiem tal-istaġun tat-titjir mistenni, inkella, b’kisja protettiva li tiżgura li ma tkunx tista’ sseħħ infestazzjoni bil-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. jew bil-vettur tiegħu.

83.

Injam tal-Juglans L. u tal-Pterocarya Kunth, għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-pjanti,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jirfdul-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

L-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikunu joriġinaw minn żona ħielsa mill-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley u Tisserat u mill-vettur tiegħu Pityophthorus juglandis Blackman, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(b)  ikun sarlu trattament xieraq bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 40 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u indikat bil-marka “HT” imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali, u fuq iċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(c)  ikun inqata’ fi kwadri biex jitneħħa għalkollox il-wiċċ tond naturali.

84.

Qoxra iżolata u injam tal-Juglans L. u tal-Pterocarya Kunth, fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-pjanti

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

L-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam jew il-qoxra iżolata:

(a)  ikunu oriġinaw minn żona ħielsa mill-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u mill-vettur tiegħu Pityophthorus juglandis Blackman, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, u li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(b)  ikun sarilhom trattament bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 40 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-qoxra jew tal-injam, u dan tal-aħħar irid ikun indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

85.

Injam tal-Acer saccharum Marsh., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, għajr fil-forma ta’:

— injam maħsub għall-produzzjoni tal-fuljetta,

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Il-Kanada u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità jkun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja xotta, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura u indikat bil-marka “Imnixxef fil-forn” jew “KD” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali.

86.

Injam tal-Acer saccharum Marsh., maħsub għall-produzzjoni tal-fuljetta

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Il-Kanada u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam ikun oriġina minn żoni magħrufa li huma ħielsa mid-Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau u jkun maħsub għall-produzzjoni tal-fuljetta.

87.

Injam tal-Fraxinus L., tal-Juglans ailantifolia Carr., tal-Juglans mandshurica Maxim., tal-Ulmus davidiana Planch. u tal-Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., għajr il-frott u ż-żrieragħ

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment minn dawn is-siġar,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kwalunkwe tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jintużaw biex jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda li jinkludi l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, u għamara u oġġetti oħra magħmula minn injam mhux ittrattat

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Il-Kanada, iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Ġappun, il-Mongolja, ir-Repubblika tal-Korea, ir-Russja, it-Tajwan u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  l-injam ikun oriġina minn żona rikonoxxuta stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mill-Agrilus planipennis skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat,

inkella

(b)  il-qoxra u tal-anqas 2,5 cm mill-ilbieba tal-injam jitneħħew f’faċilità awtorizzata u ssorveljata mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti,

inkella

(c)  l-injam ikun għadda minn irradjazzjoni jonizzanti sakemm tinkiseb doża assorbita minima ta’ 1 kGy mat-tul u l-ħxuna kollha tiegħu.

88.

Injam fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment mill-Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., mill-Juglans mandshurica Maxim., mill-Ulmus davidiana Planch. u mill-Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Il-Kanada, iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Ġappun, il-Mongolja, ir-Repubblika tal-Korea, ir-Russja, it-Tajwan u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam ikun oriġina minn żona rikonoxxuta bħala ħielsa mill-Agrilus planipennis Fairmaire, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.

89.

Il-qoxra tas-siġar iżolata u l-oġġetti magħmula mill-qoxra tas-siġar tal-Fraxinus L., tal-Juglans ailantifolia Carr., tal-Juglans mandshurica Maxim., tal-Ulmus davidiana Planch. u tal-Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-Kanada, iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Ġappun, il-Mongolja, ir-Repubblika tal-Korea, ir-Russja, it-Tajwan u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-qoxra tkun oriġinat minn żona rikonoxxuta bħala ħielsa mill-Agrilus planipennis Fairmaire, stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, u dan l-istatus ta’ ħelsien ikun ġie kkomunikat minn qabel bil-miktub lill-Kummissjoni mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż terz ikkonċernat.

90.

Injam tal-Quercus L., għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam,

— btieti (casks, barrels, vats) tnelli u prodotti oħrajn ta’ buttar u partijiet tagħhom, ta’ injam, inklużi l-injam imqawwes (staves) meta jkun hemm prova ddokumentata li l-injam ġie prodott jew immanifatturat bl-użu tat-trattamenttas-sħana sakemm intlaħqet temperatura minima ta’ 176 °C għal 20 minuta

— Materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

L-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun kwadrat sabiex ikun tneħħa kompletament il-wiċċ tond,

inkella

(b)  ikun bla qoxra u l-kontenut tal-ilma jkun inqas minn 20 % espress bħala perċentwal tal-materja niexfa,

inkella

(c)  ikun bla qoxra u jkun ġie ddiżinfettat bi trattament xieraq bl-arja sħuna jew bil-misħun,

inkella

(d)  jekk ikun isserrat, ikollu jew ma jkollux residwi tal-qoxra miegħu, ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità tiegħu ikun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, indikat bil-marka “Imnixxef fil-forn” jew “KD” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali.

91.

Injam fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment mill-Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

L-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun tnixxef fil-forn sakemm inkiseb kontenut ta’ umdità ta’ inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal ta’ materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura,

jew

(b)  tkun saritlu fumigazzjoni xierqa ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(c)  ikun sarlu trattament bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan tal-aħħar irid ikun indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

92.

Injam tal-Betula L., għajr fil-forma ta’

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment minn dawn is-siġar,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġettita’ kwalunkwe tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jintużaw biex jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda li jinkludi l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, u għamara u oġġetti oħra magħmula minn injam mhux ittrattat

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Il-Kanada u l-Istati Uniti fejn hu magħruf li jseħħ l-Agrilus anxius Gory

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-qoxra u tal-anqas 2,5 cm mill-ilbieba tal-injam jitneħħew f’faċilità awtorizzata u sorveljata mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti,

jew

(b)  l-injam ikun għadda minn irradjazzjoni jonizzanti sakemm tinkiseb doża assorbita minima ta’ 1 kGy mat-tul u l-ħxuna kollha tiegħu.

93.

Laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment mill-Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Pajjiżi terzi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam ikun oriġina minn pajjiż magħruf li hu ħieles mill-Agrilus anxius Gory.

94.

Qoxra tas-siġar tal-Betula L. u oġġetti magħmulin minnha.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Il-Kanada u l-Istati Uniti fejn hu magħruf li jseħħ l-Agrilus anxius Gory

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-qoxra tkun ħielsa minn kull injam.

95.

Injam tal-Platanus L., għajr fil-forma ta’

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kwalunkwe tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jintużaw biex jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu, u l-injam fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam miksub kollu jew parzjalment mill-Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

L-Albanija, l-Armenja, l-Iżvizzera, it-Turkija u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa miċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(b)  ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità tiegħu ikun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja xotta, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, indikat bil-marka “imnixxef fil-forn” jew “KD” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali.

96.

Injam tal-Populus L., għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kwalunkwe tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jintużaw biex jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Il-Kontinenti Amerikani

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun mingħajr il-qoxra,

inkella

(b)  ikun tnixxef fil-forn sakemm il-kontenut tal-umdità tiegħu ikun niżel għal inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja xotta, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, indikat bil-marka “imnixxef fil-forn” jew “KD” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali.

97.

Injam fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment minn:

(a)  Acer saccharum Marsh.,

(b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

(a)  il-Kanada u l-Istati Uniti

(b)  il-Kontinenti Amerikani

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun ġie prodott minn injam tond bla qoxra,

jew

(b)  ikun tnixxef fil-forn sakemm inkiseb kontenut ta’ umdità ta’ inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja niexfa, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura,

jew

(c)  tkun saritlu fumigazzjoni xierqa ta’ speċifikazzjoni approvata skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, li l-ingredjent attiv, it-temperatura minima tal-injam, ir-rata (g/m3) u l-ħin tal-esponiment (h) tagħha jkunu indikati fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(d)  ikun sarlu trattament bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan tal-aħħar irid ikun indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

98.

Injam tal-Amelanchier Medik., tal-Aronia Medik., tal-Cotoneaster Medik., tal-Crataegus L., taċ-Cydonia Mill., tal-Malus Mill., tal-Prunus L., tal-Pyracantha M. Roem., tal-Pyrus L. u tas-Sorbus L., għajr dak fil-forma ta’:

— laqx, serratura u ċana, miksuba kollha jew parzjalment minn dawn il-pjanti,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kwalunkwe tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jintużaw biex jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunumagħmulin minn injamtal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Il-Kanada u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żona stabbilita bħala ħielsa mis-Saperda candida Fabricius mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

jew

(b)  ikun sarlu trattament xieraq bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid ikun indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(c)  ikun għadda minn irradjazzjoni jonizzanti xierqa sakemm tinkiseb doża assorbita minima ta’ 1 kGy fl-injam kollu, li trid tkun indikata fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

99.

Injam fil-forma ta’ laqx miksub kollu jew parzjalment mill-Amelanchier Medik., mill-Aronia Medik., mill-Cotoneaster Medik., mill-Crataegus L., mis-Cydonia Mill., mill-Malus Mill., mill-Prunus L., mill-Pyracantha M. Roem., mill-Pyrus L. u mis-Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Il-Kanada u l-Istati Uniti

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż ta’ oriġini bħala ħielsa mis-Saperda candida Fabricius skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(b)  ikun ġie pproċessat f’biċċiet bi ħxuna u b’wisa’ ta’ mhux aktar minn 2,5 cm,

inkella

(c)  ikun sarlu trattament bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta tul il-profil kollu tal-injam, li għandu jkun indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

100.

Injam tal-Betula L., għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub sħiħ jew parzjalment minn dawn il-pjanti,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kwalunkwe tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jintużaw biex jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Mongolja, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea u l-Vjetnam

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żona ħielsa mill-Aromia bungii (Falderman), stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti tal-pajjiż tal-oriġini, skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031 taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”,

inkella

(b)  ikun sarlu trattament xieraq bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam, u dan irid ikun indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031,

inkella

(c)  ikun għadda minn irradjazzjoni jonizzanti xierqa sakemm tinkiseb doża assorbita minima ta’ 1 kGy fl-injam kollu, li trid tkun indikata fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fir-Regolament (UE) 2016/2031.

101.

Injam fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment mill-Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Iċ-Ċina, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, il-Mongolja, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea u l-Vjetnam

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żona stabbilita mill-organizzazzjoni nazzjonali għall-protezzjoni tal-pjanti fil-pajjiż tal-oriġini bħala ħielsa mill-Aromia bungii (Faldermann) skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti, li tissemma fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031, taħt ir-rubrika “Dikjarazzjoni addizzjonali”

inkella

(b)  ikun ġie pproċessat f’biċċiet bi ħxuna u b’wisa’ ta’ mhux aktar minn 2,5 cm,

inkella

(c)  ikun sarlu trattament bis-sħana sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 30 minuta tul il-profil kollu tal-injam, li għandu jkun indikat fiċ-ċertifikat fitosanitarju msemmi fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 2016/2031.

(1)   

Għandu japplika l-kodiċi tan-NM ta’ pjanta assoċjata

(2)   

F’konformità mal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 5(4) tal-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta’ Fuq flimkien mal-Anness 2 ta’ dak il-Protokoll, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-referenzi għar-Renju Unit ma jinkludux l-Irlanda ta’ Fuq.
ANNESS VIII

Lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra, li joriġinaw mit-territorju tal-Unjoni u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti tagħhom għall-moviment fit-territorju tal-Unjoni

Fl-aktar żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest rispettiv, skont kif japplika għal kull pest, l-awtoritajiet kompetenti, jew l-operaturi professjonali taħt is-superviżjoni uffiċjali tal-awtoritajiet kompetenti, għandhom jivverifikaw li jkunu ssodisfati r-rekwiżiti stabbiliti fit-tabella li ġejja.Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra

Rekwiżiti

1.

Makkinarju u vetturi li jkunu tħaddmu għal skopijiet agrikoli jew tal-forestrija

Il-makkinarju jew il-vetturi jkunu:

(a)  inġarru minn żona ħielsa miċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

inkella

(b)  tnaddfu u nħelsu mill-fdalijiet tal-ħamrija u tal-pjanti qabel ma nħarġu miż-żona infettata.

2.

Pjanti għat-tħawwil bl-għeruq li jitkabbru barra

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-post tal-produzzjoni jkun magħruf li hu ħieles mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. u Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Pjanti għat-tħawwil ta’ speċijiet ta’ bagħal jew li jifformaw it-tuberi tas-Solanum L., jew l-ibridi tagħhom, li jinħażnu f’banek tal-ġeni jew f’kollezzjonijiet ta’ stokkijiet ġenetiċi

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti għandhom ikunu nżammu taħt kundizzjonijiet ta’ kwarantina u għandhom ikunu nstabu ħielsa minn kull pest ta’ kwarantina fl-Unjoni permezz ta’ testijiet fil-laboratorju.

Kull organizzazzjoni jew korp ta’ riċerka li jżomm dan it-tip ta’ materjal għandu jinforma lill-awtorità kompetenti dwar il-materjal miżmum.

4.

Pjanti għat-tħawwil ta’ speċijiet ta’ bagħal, jew li jiffurmaw it-tuberi tas-Solanum L., jew l-ibridi tagħhom, għajr it-tuberi tas-Solanum tuberosum L. speċifikati fil-punti 5, 6, 7, 8, jew 9 u materjal għajr dak għaż-żamma tal-kulturi maħżun f’banek tal-ġeni jew f’kollezzjonijiet ta’ stokkijiet ġenetiċi, u għajr iż-żrieragħ tas-Solanum tuberosum L. speċifikati fil-punt 21

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti għandhom ikunu nżammu taħt kundizzjonijiet ta’ kwarantina u għandhom ikunu nstabu ħielsa minn kull pest ta’ kwarantina fl-Unjoni permezz ta’ testijiet fil-laboratorju.

L-ittestjar fil-laboratorju għandu:

(a)  ikun issorveljat mill-awtorità kompetenti kkonċernata u jitwettaq minn persunal imħarreġ xjentifikament ta’ dik l-awtorità jew ta’ kwalunkwe korp approvat uffiċjalment;

(b)  jitwettaq f’sit li jkollu biżżejjed faċilitajiet xierqa biex jitrażżnu l-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni u l-materjal, inklużi l-pjanti indikaturi, jinżammu b’tali mod li jiġi eliminat kull riskju ta’ tixrid tal-pesti fl-Unjoni;

(c)  jitwettaq fuq kull unità tal-materjal:

(i)  permezz ta’ eżaminazzjoni viżiva f’intervalli regolari tal-anqas matul ċiklu veġetattiv wieħed kollu, filwaqt li jitqies it-tip ta’ materjal u l-istadju tal-iżvilupp tiegħu matul il-programm ta’ ttestjar, għas-sintomi kkawżati minn xi wieħed jew ieħor mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni,

(ii)  permezz ta’ ttestjar fil-laboratorju, fil-każ tal-materjal kollu tal-patata, tal-anqas għall-:

— Andean potato latent virus,

— Andean potato mottle virus,

— Arracacha virus B. tar-razza oca,

— Potato black ringspot virus,

— Potato virus T,

— iżolati mhux Ewropej tal-viruses tal-patata A, M, S, V, X u Y (inklużi Yo, Yn u Yc) u l-Potato leaf roll virus (inkluż Yo),

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. u Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

(iii)  fil-każ ta’ żrieragħ tas-Solanum tuberosum L., għajr dawk speċifikati fil-punt 21, tal-anqas għall-viruses u għall-virojdi elenkati hawn fuq minbarra l-Andean potato mottle virus u l-iżolati mhux Ewropej tal-viruses tal-patata A, M, S, V, X u Y (inklużi Yo, Yn u Yc) u l-Potato leafroll virus;

(d)  ikun jinkludi l-ittestjar xieraq għal kwalunkwe sintomu ieħor li jiġi osservat fl-eżaminazzjoni viżiva biex jiġu identifikati l-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni li jkunu kkwawżaw dawn is-sintomi.

5.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

Dikjarazzjoni uffiċjali li d-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni għall-ġlieda kontra s-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ikunu ġew rispettati.

6.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  it-tuberi jkunu oriġinaw minn pajjiżi magħrufa li huma ħielsa mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al.,

jew

(b)  id-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al. ikunu ġew rispettati.

7.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi oriġinaw:

(a)  minn żoni li fihom huwa magħruf li ma jseħħx ir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

jew

(b)  f’post tal-produzzjoni li jkun instab ħieles mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., jew li jkun meqjus ħieles minnu, bħala riżultat tal-implimentazzjoni ta’ proċedura xierqa li jkollha l-għan li teqred ir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi oriġinaw:

(a)  minn żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħux il-Meloidogyne chitwoodi Golden et al. u l-Meloidogyne fallax Karssen,

jew

(b)  minn żoni fejn ikun magħruf li jseħħu l-Meloidogyne chitwoodi Golden et al. u l-Meloidogyne fallax Karssen u:

(i)  it-tuberi oriġinaw minn post tal-produzzjoni li nstab ħieles mill-Meloidogyne chitwoodi Golden et al. u mill-Meloidogyne fallax Karssen fuq il-bażi ta’ stħarriġ annwali tal-għelejjel ospitanti permezz ta’ spezzjoni viżiva tal-pjanti ospitanti fi żminijiet xierqa u permezz ta’ spezzjoni viżiva kemm fuq barra kif ukoll permezz tal-qtugħ tat-tuberi wara l-ħsad minn għelejjel tal-patata mkabbra fil-post tal-produzzjoni,

inkella

(ii)  it-tuberi jkunu ntgħażlu b’mod aleatorju għall-kampjun wara l-ħsad u ġew ivverifikati għall-preżenza tas-sintomi, wara li jkun ġie applikat metodu xieraq għall-induzzjoni tas-sintomi jew ikunu ġew ittestjati fil-laboratorju, kif ukoll spezzjonati b’mod viżiv kemm esternament kif ukoll billi nqatgħu it-tuberi, fi żminijiet xierqa biex tiġi identifikata l-preżenza ta’ dawk il-pesti u f’kull każ meta kienu qed jingħalqu l-pakketti, jew il-kontenituri qabel il-ġarr, u jkunu nstabu ħielsa mis-sintomi tal-Meloidogyne chitwoodi Golden et al. u tal-Meloidogyne fallax Karssen.

9.

It-tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil, għajr dawk li jkunu se jitħawlu skont il-punt (b) tal-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 2007/33/KE

Dikjarazzjoni uffiċjali li d-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-Globodera pallida (Stone) Behrens u l- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ikunu rispettati.

10.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil, għajr it-tuberi ta’ dawk il-varjetajiet li huma aċċettati uffiċjalment fi Stat Membru wieħed jew aktar skont id-Direttiva 2002/53/KE

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi:

(a)  ikunu jagħmlu parti minn selezzjonijiet avvanzati, u

(b)  ikunu ġew prodotti fl-Unjoni, u

(c)  ikunu ġew idderivati f’linja diretta minn materjal li jkun inżamm f’kundizzjonijiet xierqa u li jkun ġie soġġett fl-Unjoni għal testijiet uffiċjali ta’ kwarantina u li, f’dawn it-testijiet, ikun instab li kien ħieles minn pesti tal-kwarantina fl-Unjoni.

11.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għajr dawk imsemmija fil-punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jew 10

Għandu jkun hemm numru tar-reġistrazzjoni fuq l-imballaġġ, jew fil-każ ta’ tuberi mgħobbija mhux marbuta ttrasportati bl-ingrossa, fuq id-dokumenti ta’ akkumpanjament, li juri li t-tuberi jkunu tkabbru minn produttur irreġistrat uffiċjalment, jew ikunu oriġinaw minn ċentri tal-ħżin jew tad-dispaċċ kollettivi rreġistrati uffiċjalment li jkunu jinsabu fiż-żona tal-produzzjoni, u li jindika li:

(a)  it-tuberi jkunu ħielsa mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

u

(b)  id-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni għall-ġlieda kontra s-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

u

fejn xieraq kontra l-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann u Kottho) Nouioui et al.,

u

kontra l-Globodera pallida (Stone) Behrens u l-Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ikunu rispettati.

12.

Pjanti għat-tħawwil bl-għeruq tal-Capsicum spp., tas-Solanum lycopersicum L. u tas-Solanum melongena L., għajr dawk li jkunu se jitħawlu skont il-punt (a) tal-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 2007/33/KE

Dikjarazzjoni uffiċjali li d-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-Globodera pallida (Stone) Behrens u l- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ikunu rispettati.

13.

Pjanti għat-tħawwil tal-Capsicum annuum L., tas-Solanum lycopersicum L., tal-Musa L., tan-Nicotiana L., u tas-Solanum melongena L., għajr iż-żrieragħ

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żoni li jkunu nstabu ħielsa mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

inkella

(b)  mill-bidu tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni kollu li jkun għadda, fuq il-pjanti fil-post tal-produzzjoni ma jkunux ġew osservati s-sintomi tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

14.

Pjanti għat-tħawwil bl-għeruq, imkabbra barra, tal-Allium porrum L., tal-Asparagus officinalis L., tal-Beta vulgaris L., tal-Brassica spp. u tal-Fragaria L.

u

basal, tuberi u riżomi, imkabbra barra, tal-Allium ascalonicum L., tal-Allium cepa L., tad-Dahlia spp., tal-Gladiolus Tourn. ex L., tal-Hyacinthus spp., tal-Iris spp., tal-Lilium spp., tan-Narcissus L. u tat-Tulipa L., għajr il-pjanti, il-basal, it-tuberi u r-riżomi li jkunu se jitħawlu skont il-punti (a) jew (c) tal-Artikolu 4(4) tad-Direttiva 2007/33/KE

Għandu jkun hemm evidenza li d-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-Globodera pallida (Stone) Behrens u l-Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ġew rispettati.

15.

Pjanti għat-tħawwil tal-Cucurbitaceae u Solanaceae għajr żrieragħ, li joriġinaw minn żoni:

(a)  fejn ma jkunx magħruf li jseħħ il-Bemisia tabaci Genn. jew vetturi oħra tal-Virus Tomato leaf curl New Delhi

(b)  fejn ikun magħruf li jseħħ il-Bemisia tabaci Genn. jew vetturi oħra tal-Virus Tomato leaf curl New Delhi

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żona magħrufa li tkun ħielsa mill-Virus Tomato leaf curl New Delhi,

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Virus Tomato leaf curl New Delhi fil-pjanti matul iċ-ċiklu kollu ta’ veġetazzjoni tagħhom.

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żona magħrufa li tkun ħielsa mill-Virus Tomato leaf curl New Delhi,

jew

(b)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-Virus Tomato leaf curl New Delhi fil-pjanti matul iċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni tagħhom,

u

(i)  is-sit tal-produzzjoni tagħhom ikun instab ħieles mill-Bemisia tabaci Genn. u minn vetturi oħra tal-Virus Tomato leaf curl New Delhi waqt spezzjonijiet uffiċjali mwettqa fi żminijiet xierqa biex jiġi identifikat il-pest,

jew

(ii)  il-pjanti jkunu ġew soġġetti għal trattament effettiv li jiżgura l-qerda tal-Bemisia tabaci Genn u ta’ vetturi oħra tal-Virus Tomato leaf curl New Delhi.

16.

Pjanti għat-tħawwil, tal-Juglans L. u tal-Pterocarya Kunth, għajr iż-żrieragħ

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti għat-tħawwil:

(a)  ikunu tkabbru tul ħajjithom, jew mill-introduzzjoni tagħhom fl-Unjoni, f’żona ħielsa mill-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u l-vettur tiegħu l-Pityophthorus juglandis Blackman, stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  ikunu oriġinaw minn post tal-produzzjoni, u f’radjus minimu ta’ 5 km madwaru, fejn waqt spezzjonijiet uffiċjali fis-sentejn ta’ qabel ma nġarru, ma jkunu ġew osservati la s-sintomi tal-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u l-vettur tiegħu Pityophthorus juglandis Blackman, u lanqas il-preżenza tal-vettur, u l-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew spezzjonati viżwalment qabel ma nġarru, u jkunu tmissew u ġew ippakkjati b’modi li ma jippermettux l-infestazzjoni wara li jħallu l-post tal-produzzjoni,

jew

(c)  ikunu oriġinaw minn sit tal-produzzjoni f’iżolament fiżiku sħiħ, u l-pjanti għat-tħawwil ikunu ġew spezzjonati immedjatament qabel ma nġarru, u tqandlu u ġew ippakkjati b’mod li jevita l-infestazzjoni wara li jitilqu mill-post tal-produzzjoni.

17.

Pjanti għat-tħawwil tal-Platanus L., għajr iż-żrieragħ

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żona li tkun magħrufa bħala ħielsa miċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  ikunu tkabbru f’post tal-produzzjoni li jkun ġie stabbilit li hu ħieles miċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti:

(i)  li jkun irreġistrat u ssorveljat mill-awtoritajiet kompetenti,

u

(ii)  li kull sena ġie spezzjonat uffiċjalment għas-sintomi taċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., kif ġew spezzjonati wkoll l-inħawi immedjati tiegħu, u dawn l-ispezzjonijiet twettqu fl-iżjed żminijiet xierqa fis-sena biex jinstab il-pest ikkonċernat jekk ikun preżenti,

u

(iii)  kampjun rappreżentattiv tal-pjanti jkun ġie ttestjat għall-preżenza taċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fi żminijiet xierqa fis-sena biex jinstab il-pest ikkonċernat jekk ikun preżenti.

18.

Pjanti taċ-Citrus L., tal-Choisya Kunth, tal-Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u l-ibridi tagħhom u tal-Casimiroa La Llave, tal-Clausena Burm f., tal-Murraya J. Koenig ex L., tal-Vepris Comm., taż-Zanthoxylum L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  ikunu oriġinaw minn żona stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Istandards Interazzjonali rilevanti għall-Miżuri Fitosanitarji bħala ħielsa mit-Trioza erytreae Del Guercio,

jew

(b)  ikunu tkabbru f’post ta produzzjoni li jkun irreġistrat u ssorveljat mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta’ oriġini,

u

fejn il-pjanti jkunu tkabbru tul perjodu ta’ sena, f’sit tal-produzzjoni reżistenti għall-insetti kontra l-introduzzjoni tat-Trioza erytreae Del Guercio,

u

fejn, tul perjodu minimu ta’ sena qabel ma nġarru, ikunu saru żewġ spezzjonijiet uffiċjali fi żminijiet xierqa u ma jkun ġie osservat l-ebda sinjal tat-Trioza erytreae Del Guercio f’dak is-sit,

u

qabel ma nġarru, tqandlu u ġew ippakkjati b’mod li jipprevjeni l-infestazzjoni wara li jitilqu mill-post tal-produzzjoni.

19.

Pjanti għat-tħawwil tal-Fragaria L., għajr iż-żrieragħ

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti għat-tħawwil:

(a)  ikunu joriġinaw minn żona magħrufa li tkun ħielsa mill-fitoplażma Grapevine flavescence dorée,

jew

(b)  ikunu joriġinaw minn sit tal-produzzjoni fejn:

(i)  ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-fitoplażma Grapevine flavescence dorée fil-Vitis spp. fis-sit tal-produzzjoni u fil-viċinanza immedjata tiegħu sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni u fil-każ ta’ pjanti li jintużaw għall-propagazzjoni tal-Vitis spp., ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu tal-fitoplażma Grapevine flavescence dorée fil-Vitis spp. fis-sit tal-produzzjoni u fil-viċinanza immedjata tiegħu sa mill-bidu taż-żewġ ċikli sħaħ tal-veġetazzjoni,

(ii)  jitwettaq monitoraġġ tal-vetturi u jingħataw trattamenti xierqa biex jiġu kkontrollati l-vetturi tal-fitoplażma Grapevine flavescence dorée,

(iii)  il-Vitis L. abbandunati mill-inħawi immedjati tas-sit tal-produzzjoni jkunu ġew issorveljati matul l-istaġun tat-tkabbir għas-sintomi tal-fitoplażma Grapevine flavescence dorée, u fil-każ li jkunu dehru xi sintomi, dawn ikunu nqalgħu jew ġew ittestjati u nstabu ħielsa mill-fitoplażma Grapevine flavescence dorée,

jew

(c)  ikun sarilhom trattament bil-misħun skont standards internazzjonali.

20.

Frott taċ-Citrus L., tal-Fortunella Swingle, tal-Poncirus Raf., u tal-ibridi tagħhom

L-imballaġġ għandu jkollu marka tal-oriġini xierqa.

21.

Żrieragħ tas-Solanum tuberosum L., għajr dawk speċifikati fil-punt 3

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  iż-żrieragħ ikunu ġejjin minn pjanti li jikkonformaw, skont kif japplika, mar-rekwiżiti stabbiliti fil-punti 4, 5, 6, 7, 8 u 9,

u li ż-żrieragħ:

(b)  ikunu joriġinaw minn żoni magħrufa li jkunu ħielsa mis-Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, mill-Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al., mir-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

jew

ikunu jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(i)  ikunu ġew prodotti f’sit fejn, sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu tal-veġetazzjoni, ma jkun ġie osservat l-ebda sintomu ta’ mard ikkawżat mill-pesti ta’ kwarantina fl-Unjoni msemmija fil-punt (a);

(ii)  ikunu ġew prodotti f’sit fejn ikunu ttieħdu l-azzjonijiet kollha li ġejjin:

— ikunu żgurati l-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ kuntatt u l-miżuri ta’ iġjene għall-persunal u l-oġġetti, bħall-għodod, il-makkinarju, il-vetturi, il-bastimenti u l-materjal tal-imballaġġ, minn siti oħra li jipproduċu l-pjanti solanaċji biex tiġi evitata l-infezzjoni;

— jintuża biss ilma ħieles mill-pesti kollha ta’ kwarantina fl-Unjoni msemmija f’dan il-punt.

22.

Injam tal-Juglans L. u tal-Pterocarya Kunth, għajr fil-forma ta’:

— laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksub kollu jew parzjalment minn dawn il-pjanti,

— materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-bċejjeċ tal-injam li jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna,

iżda inkluż dak li ma jkunx żamm il-wiċċ tond naturali tiegħu.

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam:

(a)  ikun oriġina minn żona li tkun ġiet stabbilita bħala ħielsa mill-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u l-vettur tiegħu Pityophthorus juglandis Blackman, mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti;

jew

(b)  ikun sarlu trattament bis-sħana xieraq sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 40 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-injam. Għandu jkun hemm evidenza ta’ dan permezz tal-marka “HT” imqiegħda fuq l-injam jew fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali;

jew

(c)  ikun inqata’ fi kwadri biex jitneħħa għalkollox il-wiċċ tond naturali.

23.

Qoxra tas-siġar iżolata u injam tal-Juglans L. u tal-Pterocarya Kunth, fil-forma ta’ laqx, partikoli, serratura, ċana, skart u fdalijiet tal-injam, miksuba kompletament jew parzjalment minn dawn il-pjanti.

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-injam jew il-qoxra iżolata:

(a)  ikun oriġina minn żona stabbilita bħala ħielsa mill-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u mill-vettur tiegħu Pityophthorus juglandis Blackman, mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  ikun sarilhom trattament bis-sħana xieraq sakemm tinkiseb temperatura minima ta’ 56 °C għal durata minima ta’ 40 minuta kontinwi tul il-profil kollu tal-qoxra jew tal-injam. Għandu jkun hemm evidenza ta’ dan permezz tal-marka “HT” imqiegħda fuq kull materjal tat-tgeżwir skont l-użu attwali.

24.

Injam tal-Platanus L., inkluż l-injam li ma jkunx żamm il-wiċċ naturali tond tiegħu.

Dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  l-injam ikun oriġina minn żona li tkun magħrufa bħala ħielsa miċ-Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

jew

(b)  l-injam ikun tnixxef fil-forn sakemm jinkiseb kontenut ta’ umdità ta’ inqas minn 20 %, espress bħala perċentwal tal-materja xotta, fil-ħin tal-manifattura, miksub permezz ta’ skeda xierqa ta’ ħin/temperatura, u indikat b’marka “imnixxef fil-forn” jew “KD” jew b’marka oħra rikonoxxuta internazzjonalment, imqiegħda fuq l-injam jew fuq l-imballaġġ tiegħu skont l-użu kummerċjali kurrenti.

25.

Materjal tal-injam għall-imballaġġ, fil-forma ta’ kontenituri għal ippakkjar, kaxxi, ċestuni, tnabar u kontenituri simili, palits, kaxxi tal-palits u twavel oħra għat-tagħbija, għenuq tal-palits, bċejjeċ tal-injam, kemm jekk effettivament jintużawx jew le fit-trasport ta’ oġġetti ta’ kull tip, minbarra l-injam mhux ipproċessat bi ħxuna ta’ 6 mm jew inqas, l-injam ipproċessat prodott bil-kolla, bis-sħana u bil-pressa, jew kombinament tagħhom, u bċejjeċ tal-injam li jirfdu l-kunsinni tal-injam, li jkunu magħmulin minn injam tal-istess tip u kwalità bħall-injam fil-kunsinna u li jissodisfa l-istess rekwiżiti fitosanitarji tal-Unjoni bħall-injam fil-kunsinna.

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-materjal tal-imballaġġ tal-injam:

(a)  ikun oriġina minn żona ħielsa mill-Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat u l-vettur tiegħu Pityophthorus juglandis Blackman, stabbilita mill-awtoritajiet kompetenti skont l-Istandards Internazzjonali għall-Miżuri Fitosanitarji rilevanti,

jew

(b)  ikun magħmul minn injam mingħajr qoxra, kif speċifikat fl-Anness I tal-Istandard Internazzjonali tal-FAO għall-Miżuri Fitosanitarji Nru 15 dwar ir-Regolamentazzjoni tal-materjal tal-imballaġġ tal-injam fil-kummerċ internazzjonali, u

(i)  ikun ġie soġġett għal wieħed mit-trattamenti approvati kif speċifikat fl-Anness I ta’ dak l-Istandard Internazzjonali, u

(ii)  ikun juri marka kif speċifikata fl-Anness II ta’ dak l-Istandard Internazzjonali, li tindika li l-materjal tal-imballaġġ tal-injam ikun ġie soġġett għal trattament fitosanitarju approvat skont dan l-istandard.
ANNESS IX

Lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra, li l-introduzzjoni tagħhom f’ċerti żoni protetti hija pprojbita

Iż-żoni protetti previsti fit-tielet kolonna tat-tabella li ġejja jkopru rispettivament wieħed/waħda minn dawn li ġejjin:

(a) 

it-territorju kollu tal-Istat Membru elenkat;

(b) 

it-territorju tal-Istat Membru elenkat bl-eċċezzjonijiet speċifikati fil-parentesi;

(c) 

il-parti mit-territorju tal-Istat Membru li hija speċifikata fil-parentesi biss. 

Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra

Kodiċi NM

Żoni protetti

1.

Pjanti u trab dakkari ħaj għad-dakkir għajr il-frott u ż-żrieragħ, li joriġinaw minn pajjiżi terzi għajr l-Iżvizzera u għajr dawk rikonoxxuti bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mill-Organizzazzjoni Nazzjonali rispettiva għall-Protezzjoni tal-Pjanti u nnotifikati uffiċjalment lill-Kummissjoni jew li fihom ikunu ġew stabbiliti żoni ħielsa mill-pesti fir-rigward tal-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. skont l-Istandard Internazzjonali rilevanti għall-Miżuri Fitosanitarji mill-Organizzazzjoni Nazzjonali rispettiva għall-Protezzjoni tal-Pjanti u nnotifikati uffiċjalment lill-Kummissjoni, u li huma ta’ waħda mill-ispeċijiet li ġejjin:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L. jew

— Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

(a)  l-Estonja;
(b)  Spanja (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta’ Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta’ Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta’ Guipuzcoa (il-Pajjiż Bask), il-comarcas ta’ Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta’ Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); u l-muniċipalitajiet ta’ Alborache u Turís fil-provinċja ta’ Valencia u l-Comarcas de L’Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta’ Alicante (Comunidad Valenciana));
(c)  Franza (Korsika);
(d)  l-Irlanda (għajr il-belt ta’ Galway); ►M6  
(e)  l-Italja (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte u Vico Equense fil-provinċja ta’ Napli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala u Tramonti fil-provinċja ta’ Salerno), Lazio, Liguria, Lombardija (minbarra l-provinċji ta’ Milan, Mantua, Sondrio u Varese, u l-kommuni ta’ Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese u Varedo fil-provinċja ta’ Monza Brianza), Marche (minbarra l-kommuni ta’ Colli al Metauro, Fano, Pesaro u San Costanzo fil-provinċja ta’ Pesaro e Urbino), Molise, Sardinja, Sqallija (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Cesarò fil-provinċja ta’ Messina, Maniace, Bronte, Adrano fil-provinċja ta’ Catania u Centuripe, Regalbuto u Troina fil-provinċja ta’ Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (minbarra l-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-kommuni ta’ Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano u Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u l-kommuni ta’ Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella fil-provinċja ta’ Verona));  ◄
(f)  il-Latvja; ►M6  
(g)  il-Litwanja (minbarra l-muniċipalità ta’ Kėdainiai fir-reġjun ta’ Kaunas);
(h)  is-Slovenja (minbarra r-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta’ Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana u Žužemberk, u l-abitati ta’ Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec u Znojile pri Krki fil-komun ta’ Ivančna Gorica);
(i)  is-Slovakkja (minbarra l-kontea ta’ Dunajská Streda, u l-ibliet ta’ Hronovce u Hronské Kľačany fil-Kontea ta’ Levice, Dvory nad Žitavou fil-Kontea ta’ Nové Zámky, Málinec fil-Kontea ta’ Poltár, Valice, Jesenské u Rimavská Sobota fil-Kontea ta’ Rimavská Sobota, Hrhov fil-Kontea ta’ Rožňava, Veľké Ripňany fil-Kontea ta’ Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín fil-Kontea ta’ Trebišov);  ◄
(j)  il-Finlandja. ►M4  
(k)  ir-Renju Unit (Isle of Man; Channel Islands).  ◄

2.

Pjanti u trab dakkari ħaj għad-dakkir għajr il-frott u ż-żrieragħ, li joriġinaw minn pajjiżi terzi għajr dawk rikonoxxuti bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mill-Organizzazzjoni Nazzjonali rispettiva għall-Protezzjoni tal-Pjanti u nnotifikati uffiċjalment lill-Kummissjoni, jew li fihom ikunu ġew stabbiliti żoni ħielsa mill-pesti fir-rigward tal-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. skont l-Istandard Internazzjonali rilevanti għall-Miżuri Fitosanitarji mill-Organizzazzjoni Nazzjonali rispettiva għall-Protezzjoni tal-Pjanti u nnotifikati uffiċjalment lill-Kummissjoni, u li huma ta’ waħda mill-ispeċijiet li ġejjin:

(1)  Cotoneaster Ehrh. jew

(2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

(a)  l-Estonja;
(b)  Spanja (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta’ Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta’ Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta’ Guipuzcoa (il-Pajjiż Bask), il-comarcas ta’ Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta’ Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); u l-muniċipalitajiet ta’ Alborache u Turís fil-provinċja ta’ Valencia u l-Comarcas de L’Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta’ Alicante (Comunidad Valenciana));
(c)  Franza (Korsika);
(d)  l-Irlanda (għajr il-belt ta’ Galway); ►M6  
(e)  l-Italja (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte u Vico Equense fil-provinċja ta’ Napli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala u Tramonti fil-provinċja ta’ Salerno), Lazio, Liguria, Lombardija (minbarra l-provinċji ta’ Milan, Mantua, Sondrio u Varese, u l-kommuni ta’ Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese u Varedo fil-provinċja ta’ Monza Brianza), Marche (minbarra l-kommuni ta’ Colli al Metauro, Fano, Pesaro u San Costanzo fil-provinċja ta’ Pesaro e Urbino), Molise, Sardinja, Sqallija (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Cesarò fil-provinċja ta’ Messina, Maniace, Bronte, Adrano fil-provinċja ta’ Catania u Centuripe, Regalbuto u Troina fil-provinċja ta’ Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (minbarra l-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-kommuni ta’ Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano u Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u l-kommuni ta’ Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella fil-provinċja ta’ Verona));  ◄
(f)  il-Latvja; ►M6  
(g)  il-Litwanja (minbarra l-muniċipalità ta’ Kėdainiai fir-reġjun ta’ Kaunas);
(h)  is-Slovenja (minbarra r-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta’ Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana u Žužemberk, u l-abitati ta’ Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec u Znojile pri Krki fil-komun ta’ Ivančna Gorica);
(i)  is-Slovakkja (minbarra l-kontea ta’ Dunajská Streda, u l-ibliet ta’ Hronovce u Hronské Kľačany fil-Kontea ta’ Levice, Dvory nad Žitavou fil-Kontea ta’ Nové Zámky, Málinec fil-Kontea ta’ Poltár, Valice, Jesenské u Rimavská Sobota fil-Kontea ta’ Rimavská Sobota, Hrhov fil-Kontea ta’ Rožňava, Veľké Ripňany fil-Kontea ta’ Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín fil-Kontea ta’ Trebišov);  ◄
(j)  il-Finlandja. ►M4  
(k)  ir-Renju Unit (Isle of Man; Channel Islands).  ◄
ANNESS X

Lista ta’ pjanti, ta’ prodotti mill-pjanti u ta’ oġġetti oħra, li jkunu se jiġu introdotti f’żoni protetti, jew jinġarru fihom, u r-rekwiżiti speċjali korrispondenti għaż-żoni protetti

Iż-żoni protetti previsti fir-raba’ kolonna tat-tabella li ġejja jkopru rispettivament wieħed/waħda minn dawn li ġejjin:

▼M4

(a) 

it-territorju kollu tal-Istat Membru ( 2 ) elenkat;

▼B

(b) 

it-territorju tal-Istat Membru elenkat bl-eċċezzjonijiet speċifikati fil-parentesi;

(c) 

il-parti mit-territorju tal-Istat Membru li hija speċifikata fil-parentesi biss. 

Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra

Kodiċi NM

Rekwiżiti speċjali għaż-żoni protetti

Żoni protetti

1.

Makknarju agrikolu użat

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Il-makkinarju jrid:

(a)  ikun tnaddaf u nħeles mill-fdalijiet tal-ħamrija u tal-pjanti meta jiddaħħal fil-postijiet tal-produzzjoni fejn jitkabbru l-pitravi; jew

(b)  ikun ġej minn żona fejn hu magħruf li ma jseħħx il-BNYVV.

(a)  L-Irlanda

(b)  Franza (Bretagne)

(c)  Il-Portugall (l-Azores)

(d)  Il-Finlandja

(e)  Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

2.

Ħamrija mix-xtieli tal-pitravi u minn skart mhux sterilizzat mix-xtieli tal-pitravi (Beta vulgaris L.)

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-ħamrija jew l-iskart:

(a)  ikunu ġew ittrattati biex tiġi eliminata l-kontaminazzjoni bil-BNYVV, jew

(b)  ikunu maħsuba biex jiġu ttrasportati għar-rimi b’mod approvat uffiċjalment, jew

(c)  ikunu ġejjin minn pjanti tal-Beta vulgaris imkabbra f’żona fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-BNYVV.

(a)  l-Irlanda

(b)  Franza (Bretagne)

(c)  il-Portugall (l-Azores)

(d)  il-Finlandja

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

3.

Kaxxi tan-naħal – fil-perjodu mill-15 ta’ Marzu sat-30 ta’ Ġunju

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-kaxxi tan-naħal:

(a)  ikunu oriġinaw minn pajjiżi terzi rikonoxxuti bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 107 tar-Regolament (UE) 2016/2031, jew

(b)  ikunu oriġinaw mill-Canton ta’ Valais fl-Iżvizzera, jew

(c)  ikunu oriġinaw minn żona protetta elenkata fil-kolonna tal-lemin, jew

(d)  ikunu ġew soġġetti għal miżura xierqa ta’ kwarantina qabel ma jitmexxew.

(a)  l-Estonja
(b)  Spanja (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta’ Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta’ Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta’ Guipuzcoa (il-Pajjiż Bask), il-comarcas ta’ Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta’ Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); u l-muniċipalitajiet ta’ Alborache u Turís fil-provinċja ta’ Valencia u l-Comarcas de L’Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provinċja ta’ Alicante (Comunidad Valenciana))
(c)  Franza (Korsika)
(d)  l-Irlanda (għajr il-belt ta’ Galway) ►M6  
(e)  l-Italja (Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Calabria, Campania (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte u Vico Equense fil-provinċja ta’ Napli, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala u Tramonti fil-provinċja ta’ Salerno), Lazio, Liguria, Lombardija (minbarra l-provinċji ta’ Milan, Mantua, Sondrio u Varese, u l-kommuni ta’ Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese u Varedo fil-provinċja ta’ Monza Brianza), Marche (minbarra l-kommuni ta’ Colli al Metauro, Fano, Pesaro u San Costanzo fil-provinċja ta’ Pesaro e Urbino), Molise, Sardinja, Sqallija (minbarra l-muniċipalitajiet ta’ Cesarò fil-provinċja ta’ Messina, Maniace, Bronte, Adrano fil-provinċja ta’ Catania u Centuripe, Regalbuto u Troina fil-provinċja ta’ Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (minbarra l-provinċji ta’ Rovigo u Venezja, il-kommuni ta’ Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano u Vescovana fil-provinċja ta’ Padova u l-kommuni ta’ Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella fil-provinċja ta’ Verona))  ◄
(f)  il-Latvja ►M6  
(g)  il-Litwanja (minbarra l-muniċipalità ta’ Kėdainiai fir-reġjun ta’ Kaunas)
(h)  is-Slovenja (minbarra r-reġjuni ta’ Gorenjska, Koroška, Maribor u Notranjska, u l-komuni ta’ Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana u Žužemberk, u l-abitati ta’ Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec u Znojile pri Krki fil-komun ta’ Ivančna Gorica)
(i)  is-Slovakkja (minbarra l-kontea ta’ Dunajská Streda, u l-ibliet ta’ Hronovce u Hronské Kľačany fil-Kontea ta’ Levice, Dvory nad Žitavou fil-Kontea ta’ Nové Zámky, Málinec fil-Kontea ta’ Poltár, Valice, Jesenské u Rimavská Sobota fil-Kontea ta’ Rimavská Sobota, Hrhov fil-Kontea ta’ Rožňava, Veľké Ripňany fil-Kontea ta’ Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše u Zatín fil-Kontea ta’ Trebišov)  ◄
(j)  il-Finlandja ►M4  
(k)  ir-Renju Unit (Isle of Man; Channel Islands)  ◄

4.

Pjanti tal-Allium porrum L., tal-Apium L., tal-Beta L., minbarra dawk imsemmija fil-punt 5 ta’ dan l-Anness u dawk maħsuba bix jintużaw għall-għalf tal-annimali, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., għajr il-pjanti maħsuba għat-tħawwil

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

(a)  Il-kunsinna jew il-lott ma jkunx fihom aktar minn 1 % tal-piż tagħhom magħmul mill-ħamrija, jew

(b)  dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti jkunu maħsuba għall-ipproċessar f’bini b’faċilitajiet tar-rimi tal-iskart approvati uffiċjalment li jiżgura li ma jkun hemm l-ebda riskju ta’ tixrid tal-BNYVV.

(a)  Franza (Bretagne)

(b)  il-Finlandja

(c)  l-Irlanda

(d)  il-Portugall (l-Azores)

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

5.

Pjanti tal-Beta vulgaris L., maħsuba għall-ipproċessar industrijali

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  jiġu ttrasportati b’tali mod li jkun żgurat li ma jkun hemm l-ebda riskju ta’ tixrid tal-BNYVV, u jkunu maħsuba li jitwasslu f’impjant tal-ipproċessar b’faċilitajiet tar-rimi tal-iskart uffiċjalment approvati, li jiżgura li ma jkunx hemm riskju ta’ tixrid tal-BNYVV, jew

(b)  ikunu tkabbru f’żona fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-BNYVV.

(a)  l-Irlanda

(b)  Franza (Bretagne)

(c)  il-Portugall (l-Azores)

(d)  il-Finlandja

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

6.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għat-tħawwil

0701 10 00

Dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi:

(a)  ikunu tkabbru f’żona fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-virus Beet necrotic yellow vein (“BNYVV”); jew

(b)  ikunu tkabbru fuq art, jew f’media tat-tkabbir li jkunu jikkonsistu minn ħamrija li tkun magħrufa li hi ħielsa mill-BNYVV jew ittestjata uffiċjalment permezz ta’ metodi xierqa u tkun instabet ħielsa mill-BNYVV; jew

(c)  ikunu nħalsu mill-ħamrija.

(a)  Franza (Bretagne)

(b)  il-Finlandja

(c)  l-Irlanda

(d)  il-Portugall (l-Azores)

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

7.

Tuberi tas-Solanum tuberosum L., għajr dawk imsemmija fil-punt 6 ta’ dan l-Anness

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

(a)  Il-kunsinna jew il-lott m’għandux ikun fihom aktar minn 1 % tal-piż tagħhom magħmul mill-ħamrija; jew

(b)  dikjarazzjoni uffiċjali li t-tuberi jkunu maħsuba għall-ipproċessar f’bini b’faċilitajiet tar-rimi tal-iskart approvati uffiċjalment li jiżgura li ma jkun hemm l-ebda riskju ta’ tixrid tal-BNYVV.

(a)  Franza (Bretagne)

(b)  il-Finlandja

(c)  l-Irlanda

(d)  il-Portugall (l-Azores)

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

8.

Pjanti għat-tħawwil tal-Beta vulgaris L., għajr iż-żrieragħ

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Dikjarazzjoni uffiċjali li l-pjanti:

(a)  

(i)  ikunu ġew ittestjati individwalment b’mod uffiċjali u nstabu ħielsa mill-BNYVV; jew

(ii)  ikunu tkabbru minn żrieragħ li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-punti 33 u 34 ta’ dan l-Anness u

— ikunu tkabbru f’żoni fejn ikun magħruf li ma jseħħx il-BNYVV, jew

— ikunu tkabbru fuq l-art, jew f’media tat-tkabbir, ġew ittestjati uffiċjalment b’metodi xierqa u jkunu nstabu ħielsa mill-BNYVV, u

— ikunu ittieħed kampjun tagħhom, u l-kampjun ikun ġie ttestjat u nstab ħieles mill-BNYVV;

u

(b)  iż-żamma tal-materjal ta’ dawk il-pjanti tkun ġiet innotifikata mill-organizzazzjoni rispettiva jew mill-korp ta’ riċerka rispettiv.

(a)  l-Irlanda

(b)  Franza (Bretagne)

(c)  il-Portugall (l-Azores)

(d)  il-Finlandja

(e)  ir-Renju Unit (l-Irlanda ta’ Fuq)

9.

Pjanti u trab dakkari ħaj għad-dakkir ta’: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. u Sorbus L., għajr il-frott u ż-żrieragħ

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Fejn jixraq, dikjarazzjoni uffiċjali li:

(a)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn pajjiżi terzi rikonoxxuti bħala ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mill-Organizzazzjoni Nazzjonali rispettiva għall-Protezzjoni tal-Pjanti u nnotifikati uffiċjalment lill-Kummissjoni; jew

(b)  il-pjanti jkunu oriġinaw minn żoni ħielsa mill-pesti fl-Unjoni jew f’pajjiżi terzi li jkunu ġew stabbiliti fir-rigward tal-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. skont l-Istandard Internazzjonali rilevanti għall-Miżuri Fitosanitarji u rikonoxxuti bħala tali mill-Organizzazzjoni Nazzjonali rispettiva għall-Protezzjoni tal-Pjanti u nnotifikati uffiċjalment lill-Kummissjoni; jew

(c)  il-pjanti jkunu oriġinaw fil-Canton ta’ Valais fl-Iżvizzera; jew

(d)  il-pjanti jkunu ġew prodotti, jew, jekk jinġarru f’“żona ta’ lqugħ”, inżammu u tħarsu għal perjodu minimu ta’ seba’ xhur, inkluż il-perjodu mill-1 ta’ April sal-31 ta’ Ottubru tal-aħħar ċiklu kollu tal-veġetazzjoni, f’għalqa:

(i)  li tkun tinsab mill-inqas 1 km ġewwa l-konfini ta’ “żona ta’ lqugħ” li jkun fiha mill-inqas 50 km2, u li tkun ġiet allokata b’mod uffiċjali, li fiha l-pjanti ospitanti jkunu soġġetti għal reġim ta’ kontroll approvat u ssorveljat uffiċjalment stabbilit sa mhux aktar tard mill-bidu taċ-ċiklu kollu tal-veġetazzjoni, qabel l-aħħar ċiklu sħiħ tal-veġetazzjoni, bl-għan li jiġi mminimizzat ir-riskju li l-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jinfirex mill-pjanti li jitkabbru hemmhekk.

(ii)  li kemm hi, kif ukoll “iż-żona ta’ lqugħ” ikunu ġew approvati uffiċjalment, qabel il-bidu taċ-ċiklu sħiħ tal-veġetazzjoni ta’ qabel l-aħħar ċiklu sħiħ tal-veġetazzjoni, għall-kultivazzjoni tal-pjanti skont ir-rekwiżiti stabbiliti f’dan il-punt;

(iii)  li, kemm hi, kif ukoll iż-żona tal-madwar ta’ wisa’ minima ta’ 500 m, ikunu nstabu ħielsa mill-Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa mill-bidu tal-aħħar ċiklu sħiħ tal-veġetazzjoni, waqt spezzjoni uffiċjali mwettqa mill-inqas:

— darbtejn fl-għalqa fl-aktar żmien xieraq, jiġifieri darba fil-perjodu minn Ġunju sa Awwissu u darba minn Awwissu sa Novembru; u

— darba f’din iż-żona tal-madwar fl-aktar żmien xieraq, jiġifieri minn Awwissu sa Novembru, u

(iv)  li minnha l-pjanti jkunu ġew ittestjati uffiċjalment għal infezzjonijiet latenti skont metodu xieraq tal-laboratorju fuq kampjuni meħuda uffiċjalment matul l-aktar perjodu xieraq.

(a)  l-Estonja
(b)  Spanja (minbarra l-komunitajiet awtonomi ta’ Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, il-komunità awtonoma ta’ Madrid, Murcia, Navarra u La Rioja, il-provinċja ta’ Guipuzcoa (il-Pajjiż Bask), il-comarcas ta’ Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià u Urgell fil-provinċja ta’ Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); u l-muniċipalitajiet ta’ Alborache u Turís fil-provinċja ta’ Valencia u l-Comarcas de L’Alt Vinalopó u El Vinalopó Mitjà fil-provin