02019R2018 — MT — 01.05.2021 — 002.004


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2018

tal-11 ta’ Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 315 5.12.2019, p. 155)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/340 tas-17 ta’ Diċembru 2020

  L 68

62

26.2.2021


Ikkoreġut bi:

 C1

Rettifika, ĠU L 317, 1.10.2020, p.  39 (2019/2018)

 C2

Rettifika, ĠU L 309, 2.9.2021, p.  36 (2019/2018)

►C3

Rettifika, ĠU L 373, 21.10.2021, p.  95 (2019/2018)
▼B

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2018

tal-11 ta’ Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett u ambitu

1.  
Dan ir-Regolament jistabbilixxi rekwiżiti għat-tikkettar u l-forniment ta’ informazzjoni supplimentari dwar apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jaħdem bil-mejns tal-elettriku, inkluż apparat li jinbiegħ għar-refriġerazzjoni ta’ oġġetti oħra għajr oġġetti tal-ikel.
2.  

Dan ir-Regolament ma japplikax għal:

(a) 

apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jaħdem biss b’sorsi ta’ enerġija oħra għajr l-elettriku;

(b) 

apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li ma jużax ċiklu tar-refriġerazzjoni bil-kompressjoni tal-fwar;

(c) 

il-komponenti remoti, bħall-unità ta’ kondensazzjoni, il-kumpressuri jew l-unità ta’ kondensazzjoni tal-ilma, li biex jiffunzjonaw għandu jitqabbad magħhom kabinett remot;

(d) 

apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jwettaq l-ipproċessar ta’ ikel;

(e) 

apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett ittestjat u approvat b’mod speċifiku għall-ħżin ta’ mediċini jew ta’ kampjuni xjentifiċi;

(f) 

apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett għall-bejgħ u l-wiri ta’ oġġetti tal-ikel ħajjin, bħal pereżempju apparat refriġeranti għall-bejgħ u l-wiri ta’ ħut u frott tal-baħar ħaj, u akkwarji u tankijiet refriġerati;

(g) 

friġġijiet għall-insalata (saladettes);

(h) 

kabinetti orizzontali b’bank biex jisserva l-ikel (horizontal serve-over counters) bi ħżin integrat, iddisinjati biex jaħdmu f’temperaturi operattivi mkessħa;

(i) 

apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett mingħajr l-ebda sistema integrata għall-produzzjoni tat-tkessiħ, u li jaħdem billi jiċċirkola l-arja mkessħa prodotta minn unità esterna tat-tkessiħ tal-arja; dan ma jinkludix il-kabinetti remoti u lanqas ma jinkludi magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati tal-kategorija 6, kif definit fit-Tabella 4 tal-Anness IV;

▼M1

(j) 

kabinetti għar-rokna/ittundjati u karusell;

▼B

(k) 

magni tal-bejgħ maħsuba biex jaħdmu f’temperaturi tal-friża operattivi;

(l) 

kabinetti orizzontali b’bank biex jisserva l-ħut, bil-frak tas-silġ;

(m) 

kabinetti tal-ħżin refriġeranti professjonali, kabinetti ta’ refriġerazzjoni rapida, unitajiet ta’ kondensazzjoni u chillers tal-proċess kif definiti fir-Regolament (UE) 2015/1095;

(n) 

apparat għall-ħżin tal-inbid u minibars.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1. 

“apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett” tfisser kabinett iżolat, b’kompartiment wieħed jew aktar li huma kkontrollati f’temperaturi speċifiċi, imkessaħ bil-konvezzjoni naturali jew sfurzata b’mezz wieħed jew aktar ta’ konsum tal-enerġija u li huwa maħsub għall-wiri u l-bejgħ lill-klijenti ta’ oġġetti tal-ikel u oġġetti oħra, bi jew mingħajr servizz assistit, b’temperaturi speċifiċi aktar baxxi mit-temperatura ambjentali, aċċessibbli direttament permezz ta’ ġnub miftuħa jew permezz ta’ bieba waħda jew aktar, jew it-tnejn, u/jew kxaxen, inkluż apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett b’partijiet użati għall-ħżin ta’ oġġetti tal-ikel u oġġetti oħra mhux aċċessibbli mill-klijienti, bl-esklużjoni tal-minibars u tal-apparat għall-ħżin tal-inbid;

2. 

“oġġetti tal-ikel” tfisser ikel, ingredjenti, xorb inkluż inbid u oġġetti oħra użati primarjament għall-konsum li jirrikjedu refriġerazzjoni f’temperaturi speċifikati;

3. 

“unità ta’ kondensazzjoni” tfisser prodott li jinkludi tal-anqas kompressur wieħed li jaħdem bl-elettriku u kondensatur wieħed li kapaċi jkessaħ u b’mod kontinwu jżomm temperatura baxxa jew medja f’apparat jew sistema ta’ refriġerazzjoni, li juża ċiklu ta’ kompressjoni tal-fwar ladarba jkun imqabbad ma’ evaporatur u ma’ tagħmir ta’ espansjoni, kif definit fir-Regolament (UE) 2015/1095;

4. 

“kabinett remot” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jikkonsisti minn assemblaġġ ta’ komponenti tal-fabbrika li sabiex jiffunzjona bħala apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett irid ikun imqabbad ukoll ma’ komponenti remoti (unità ta’ kondensazzjoni u/jew kumpressur u/jew unità ta’ kondensazzjoni tal-ilma) li mhumiex parti integrali mill-kabinett;

5. 

“apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jwettaq l-ipproċessar ta’ ikel” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li huwa ttestjat b’mod speċifiku u approvat għat-twettiq ta’ pproċessar tal-ikel, bħall-magni tal-ġelat jew magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati mgħammra b’microwave, jew magni li jipproduċu s-silġ; dan ma jinkludix apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett mgħammar b’kompartiment wieħed iddisinjat b’mod speċifiku għat-twettiq ta’ pproċessar tal-ikel, li jkun ekwivalenti għal inqas minn 20 % tal-volum nett totali tal-apparat;

6. 

“volum nett” tfisser il-parti tal-volum gross ta’ kwalunkwe kompartiment li jkun baqa’ wara li jitnaqqas il-volum tal-komponenti u tal-ispazji li ma jistgħux jintużaw għall-ħżin jew il-wiri ta’ oġġetti tal-ikel u oġġetti oħra, f’deċimetri kubi (dm3) jew f’litri (L);

7. 

“volum gross” tfisser il-volum ġewwa l-kisjiet interni tal-kompartiment, mingħajr aċċessorji interni u bil-bibien jew l-għotjien magħluqa, f’deċimetri kubi (dm3) jew f’litri (L);

8. 

“ittestjat u approvat b’mod speċifiku” tfisser li l-prodott huwa konformi mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) 

ġie ddisinjat u ttestjat b’mod speċifiku għall-kundizzjoni jew l-applikazzjoni operattiva msemmija, skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni msemmija jew l-atti relatati, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Istati Membri, u/jew skont l-istandards Ewropej jew internazzjonali rilevanti;

(b) 

huwa akkumpanjat minn evidenza, li trid tiġi inkluża fid-dokumentazzjoni teknika, fil-forma ta’ ċertifikat, marka ta’ approvazzjoni tat-tip jew rapport tat-test, li turi li l-prodott ġie approvat b’mod speċifiku għall-kundizzjoni jew l-applikazzjoni operattiva msemmija;

(c) 

jitqiegħed fis-suq b’mod speċifiku għall-kundizzjoni jew l-applikazzjoni operattiva msemmija, kif evidenzjat tal-anqas mid-dokumentazzjoni teknika, mill-informazzjoni pprovduta għall-prodott u minn kwalunkwe materjal ta’ reklamar jew ta’ kummerċjalizzazzjoni;

9. 

“saladette” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett b’bieba waħda jew aktar jew b’kexxun wieħed jew aktar vertikali b’fetħiet fil-wiċċ ta’ fuq li minnhom jistgħu jiddaħħlu temporanjament kontenituri għall-ħżin b’aċċess faċli ta’ oġġetti tal-ikel bħal ingredjenti għall-mili tal-pizez jew oġġetti tal-ikel għal mal-insalata;

10. 

“kabinett orizzontali b’bank għall-qadi bi ħżin integrat” (horizontal serve-over counter with integrated storage) tfisser kabinett orizzontali għal servizz b’assistenza, li jinkludi ħżin refriġerat ta’ mill-inqas 100 litru (L) għal kull metru (m) ta’ tul u li normalment jitqiegħed fil-bażi tal-bank għall-qadi;

11. 

“kabinett orizzontali” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett b’żona orizzontali għall-wiri, li jinfetaħ minn fuq u huwa aċċessibbli min-naħa ta’ fuq;

12. 

“temperatura operattiva mkessħa” tfisser temperatura bejn -3,5 gradi Celsius (°C) u 15-il grad Celsius (°C) għal apparat mgħammar b’sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija għall-iffrankar tal-enerġija u bejn -3,5 gradi Celsius (°C) u 10 gradi Celsius (°C) għal apparat mhux mgħammar b’sistemi ta’ ġestjoni tal-enerġija għall-iffrankar tal-enerġija;

13. 

“temperatura tat-tħaddim” tfisser it-temperatura ta’ referenza ġewwa l-kompartiment waqt l-ittestjar;

14. 

“magna tal-bejgħ awtomatika refriġerata” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett iddisinjata biex taċċetta ħlas jew tokens mill-konsumaturi u li tiddistribwixxi oġġetti tal-ikel u oġġetti oħra mkessħin mingħajr intervent fuq il-post;

▼M1

15. 

“kabinett għar-rokna/ittundjat” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jintuża biex tinkiseb kontinwità ġeometrika bejn żewġ kabinetti lineari li jinsabu f’angolu ma’ xulxin u/jew li jiffurmaw kurva. Il-kabinett għar-rokna/ittundjat ma għandux assi lonġitudinali jew tul rikonoxxibbli peress li jikkonsisti biss minn forma ta’ mili (feles jew simili) u mhuwiex iddisinjat biex jiffunzjona bħala unità refriġerata awtonoma. Iż-żewġt itruf tal-kabinett għar-rokna/ittundjat huma inklinati f’angolu ta’ bejn 30 ° u 90 °;

▼B

16. 

“temperatura tal-friża operattiva” tfisser temperatura taħt -12-il grad Celsius (°C);

17. 

“kabinett orizzontali b’bank biex jisserva l-ħut, bil-frak tas-silġ” tfisser kabinett orizzontali għal servizz b’assistenza, iddisinjat u kkummerċjalizzat b’mod speċifiku għall-wiri ta’ ħut frisk. Huwa kkaratterizzat mill-preżenza, fuq il-wiċċ ta’ fuq tiegħu, ta’ saff frak tas-silġ li jintuża biex it-temperatura tal-ħut tinżamm kostanti, u mill-preżenza ta’ fetħa għall-iskular;

18. 

“apparat għall-ħżin tal-inbid” tfisser apparat refriġeranti b’tip wieħed biss ta’ kompartiment għall-ħżin tal-inbid, b’kontroll preċiż tat-temperatura għall-kundizzjonijiet ta’ ħżin u tat-temperatura mira, u mgħammar b’mezzi kontra l-vibrazzjonijiet kif definit fir-Regolament Delegat (UE) 2019/2016;

19. 

“kompartiment” tfisser spazju magħluq f’apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, li jkun direttament aċċessibbli minn bieba esterna waħda jew aktar u li jkun diviż minn subkompartiment ieħor/subkompartimenti oħra permezz ta’ diviżjoni, kontenitur jew kostruzzjoni simili, u li hu stess jista’ jkun diviż f’subkompartimenti. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, “kompartiment” tirreferi kemm għall-kompartimenti kif ukoll għas-subkompartimenti;

20. 

“bieba esterna” hija l-parti tal-apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li tista’ tiġi spostjata jew titneħħa biex tal-inqas tippermetti li t-tagħbija tiddaħħal minn barra għal ġewwa jew li t-tagħbija tinħareġ minn ġewwa għal barra tal-apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett;

21. 

“subkompartiment” tfisser spazju magħluq f’kompartiment, li jkollu medda tat-temperatura operattiva differenti minn dik tal-kompartiment li jifforma parti minnu;

22. 

“minibar” tfisser apparat refriġeranti b’volum totali ta’ mhux aktar minn 60 litru, maħsub primarjament għall-ħżin u l-bejgħ ta’ oġġetti tal-ikel fi kmamar ta’ lukandi u ta’ stabbilimenti simili, kif definit fir-Regolament Delegat (UE) 2019/2016;

23. 

“punt tal-bejgħ” tfisser il-post fejn l-apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett jitpoġġa għall-wiri jew jiġi offrut għall-bejgħ, għall-kiri jew biex jinxtara bin-nifs;

24. 

“indiċi tal-effiċjenza enerġetika” (EEI) tfisser numru tal-indiċi għall-effiċjenza enerġetika relattiva ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett espress bħala perċentwali (%), ikkalkulat skont il-punt 2 tal-Anness IV;

▼M1

25. 

“kabinett karusell” tfisser kabinett tas-supermarket tond/ċirkolari, li jista’ jiġi installat bħala unità awtonoma jew bħala unità li tgħaqqad żewġ kabinetti lineari tas-supermarket. Il-kabinetti karusell jistgħu wkoll ikunu mgħammra b’sistema ta’ tidwir li tippermetti li l-oġġetti tal-ikel ta’ ġo fihom ikunu jistgħu jintwerew fuq 360°.

26. 

“kabinett tas-supermarket” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett maħsub għall-bejgħ u l-wiri tal-oġġetti tal-ikel u oġġetti oħra f’applikazzjonijiet ta’ bejgħ bl-imnut, bħal pereżempju fis-supermarkets. Il-coolers tax-xarbiet, il-magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati, il-kabinetti għall-wiri u l-bejgħ tal-ġelat u l-freezers tal-ġelat ma jitqisux bħala kabinetti tas-supermarket.

▼B

Artikolu 3

Obbligi tal-fornituri

1.  

Il-fornituri għandhom jiżguraw li:

(a) 

kull apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett ikollu miegħu tikketta stampata fil-format stabbilit fl-Anness III;

▼M1

(b) 

il-valuri tal-parametri inklużi fl-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif stipulat fl-Anness V, jiddaħħlu fil-parti pubblika tal-bażi tad-data tal-prodotti;

▼B

(c) 

jekk speċifikament rikjest min-negozjant, l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott tkun disponibbli fil-forma stampata;

(d) 

il-kontenut tal-dokumentazzjoni teknika, stabbilit fl-Anness VI, jiddaħħal fil-bażi tad-data tal-prodott;

(e) 

kwalunkwe reklamar viżiv għal mudell speċifiku ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett ikollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, f’konformità mal-Anness VII;

(f) 

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku jew materjal promozzjonali li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, inkluż materjal promozzjonali tekniku jew materjal promozzjonali ieħor fuq l-Internet, jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII u l-Anness VIII;

(g) 

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness III tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett;

(h) 

skeda elettronika tal-informazzjoni dwar il-prodott kif stabbilit fl-Anness V tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett.

2.  
Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika għanda tkun ibbażata fuq l-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika li jiġi kkalkulat skont l-Anness II.

Artikolu 4

Obbligi għan-negozjanti

In-negozjanti għandhom jiżguraw li:

(a) 

kull apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, fil-punt tal-bejgħ tal-apparat, inkluż fil-fieri kummerċjali, ikollu t-tikketta mogħtija mill-fornituri skont il-punt 1(a) tal-Artikolu 3, u li għall-apparat inkorporat t-tikketta tintwera b’tali mod li tkun viżibbli b’mod ċar, u għall-apparat refriġeranti l-ieħor kollu b’funzjoni ta’ bejgħ dirett b’tali mod li tkun viżibbli b’mod ċar fuq in-naħa ta’ barra ta’ quddiem jew ta’ fuq tal-apparat refriġeranti;

(b) 

fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod, it-tikketta u l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott jingħataw skont l-Annessi VII u VIII;

(c) 

kwalunkwe reklamar viżiv għal mudell speċifiku ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, inkluż fuq l-Internet, ikollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII u l-Anness VIII;

(d) 

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku jew materjal promozzjonali li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, inkluż materjal promozzjonali tekniku jew materjal promozzjonali ieħor fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi tiegħu u jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII u l-Anness VIII.

Artikolu 5

Obbligi fuq il-pjattaformi ta’ hosting tal-Internet

Meta fornitur ta’ servizzi ta’ hosting kif imsemmi fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE jippermetti l-bejgħ ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett fuq is-sit tal-Internet tiegħu, il-fornitur ta’ servizzi għandu jippermetti l-wiri tat-tikketta elettronika u tal-iskeda elettronika tal-informazzjoni dwar il-prodott mogħtija min-negozjant fuq il-mekkaniżmu tad-displej skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII u għandu jinforma lin-negozjant bl-obbligu li jurihom.

Artikolu 6

Metodi ta’ kejl

L-informazzjoni li għandha tingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandha tinkiseb permezz ta’ metodi ta’ kejl u ta’ kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati rrikonoxxuti, stipulati fl-Anness IV.

Artikolu 7

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura ta’ verifika deskritta fl-Anness IX meta jwettqu l-verifiki ta’ sorveljanza tas-suq imsemmija fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

Artikolu 8

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami ta’ dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku u tippreżenta r-riżultati ta’ din il-valutazzjoni, inkluż, jekk xieraq, abbozz ta’ proposta għal reviżjoni lill-Forum Konsultattiv sa mhux aktar tard mill-25 ta' Diċembru 2023. Dan ir-rieżami għandu, fost affarijiet oħra, jivvaluta:

(a) 

il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika;

(b) 

il-possibbiltà li jiġu indirizzati aspetti relatati mal-ekonomija ċirkolari;

(c) 

il-fattibbiltà tal-irfinar tal-klassifikazzjoni tal-prodotti, inter alia billi tiġi kkunsidrata d-differenza bejn il-kabinetti integrali u l-kabinetti remoti.

Artikolu 9

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

▼M1

Għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2021, bl-eċċezzjoni tal-obbligu li tiġi pprovduta l-klassi tal-effiċjenza enerġetika għall-parametri tas-sorsi tad-dawl imsemmija fit-tabella 10, parti 5 tal-Anness V, li għandu japplika mill-1 ta’ Marzu 2022.

▼B

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Definizzjonijiet applikabbli għall-Annessi

Għandha tapplika d-definizzjonijiet li ġejja:

(1) 

“cooler tax-xarbiet” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett iddisinjat biex ikessaħ, b’veloċità speċifika, xarbiet ippakkjati li ma jitħassrux, għajr l-inbid, mgħobbija f’temperatura ambjentali, għall-bejgħ f’temperaturi speċifikati taħt it-temperatura ambjentali. Cooler tax-xarbiet jippermetti l-aċċess għax-xarbiet permezz ta’ ġnub miftuħa jew permezz ta’ bieba waħda jew aktar, permezz ta’ kexxun wieħed jew aktar, jew it-tnejn. It-temperatura ġewwa l-cooler tista’ togħla matul perjodi ta’ nuqqas ta’ domanda, għall-fini ta’ ffrankar tal-enerġija, minħabba n-natura tax-xarbiet li ma jitħassrux;

(2) 

“freezer tal-ġelat” tfisser kabinett orizzontali magħluq maħsub għall-ħżin u/jew il-wiri u għall-bejgħ ta’ ġelat ippakkjat minn qabel, fejn l-aċċess mill-konsumatur għall-ġelat ippakkjat minn qabel jinkiseb billi jinfetaħ għatu mhux trasparenti jew trasparenti minn fuq, b’volum nett ta’ ≤ 600 litru (L) u, fil-każ biss ta’ freezers tal-ġelat b’għatu trasparenti, b’volum nett diviż bit-TDA ≥ 0,35 metru (m);

(3) 

“għatu trasparenti” tfisser bieba magħmula minn materjal trasparenti li jgħatti mill-inqas 75 % tas-superfiċje tal-bieba li jippermetti li minnu l-utent jara b’mod ċar l-oġġetti li hemm ġewwa;

(4) 

“erja totali tal-wiri (TDA)” tfisser l-erja totali tal-oġġetti tal-ikel u ta’ elementi oħra viżibbli, inkluża ż-żona viżibbli minn ġol-ħġieġ, definita mill-ammont totali tal-erji tas-superfiċje projettati tal-volum nett, espressa f’metri kwadri (m2);

(5) 

“kodiċi ta’ rispons rapidu (Kodiċi QR - Quick Response)” tfisser barcode matriċi li tkun fuq it-tikketta tal-enerġija ta’ mudell tal-prodott li tkun relatata mal-informazzjoni dwar il-mudell fil-parti pubblika tal-bażi tad-data tal-prodott;

(6) 

“konsum tal-enerġija annwali” (AE) tfisser il-konsum tal-enerġija kuljum medju mmultiplikat bi 365 (jiem fis-sena) espress bħala kilowatt-siegħa fis-sena (kWh/sena), ikkalkulat skont il-punt 2(b) tal-Anness IV;

(7) 

“konsum tal-enerġija kuljum” (Edaily ) tfisser l-enerġija li tintuża minn apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett f’24 siegħa fil-kundizzjonijiet ta’ referenza espress f’kilowatt-siegħa kull jum (kWh/24h);

(8) 

“konsum tal-enerġija annwali standard” (SAE) tfisser il-konsum tal-enerġija annwali ta’ referenza ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, espress bħala kilowatt-siegħa fis-sena (kWh/a), ikkalkulat skont il-punt 2(c) tal-Anness IV;

(9) 

“M” u “N” ifissru parametri ta’ mmudellar li jqisu l-erja totali tal-wiri jew id-dipendenza tal-konsum tal-enerġija fuq il-volum, bil-valuri kif stabbilit fit-Tabella 3 tal-Anness IV;

(10) 

“koeffiċjent tat-temperatura” (C) tfisser fattur ta’ korrezzjoni li jirrappreżenta d-differenza fit-temperatura operattiva;

(11) 

“fattur tal-klassi klimatika” (CC) tfisser fattur ta’ korrezzjoni li jirrappreżenta d-differenza fil-kundizzjonijiet ambjentali li għalihom ikun ġie ddisinjat l-apparat refriġeranti;

(12) 

“P” tfisser fattur ta’ korrezzjoni li jirrappreżenta d-differenzi bejn il-kabinetti integrali u l-kabinetti remoti;

(13) 

“kabinett integrali” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li għandu sistema ta’ refriġerazzjoni integrali li tinkorpora kompressur u unità ta’ kondensazzjoni;

(14) 

“kabinett għall-wiri u l-bejgħ tal-ġelat” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li fih il-ġelat jista’ jinħażen, jintwera u jiġi servut f’porzjonijiet, fi ħdan limiti tat-temperatura preskritti kif stipulat fit-Tabella 4 tal-Anness IV;

(15) 

“kabinett vertikali” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett b’fetħa għall-wiri vertikali jew inklinata;

(16) 

“kabinett semivertikali” tfisser kabinett vertikali b’fetħa għall-wiri vertikali jew inklinata li l-għoli totali tiegħu ma jaqbiżx metru u nofs (1,5 m);

(17) 

“kabinett ikkombinat” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jgħaqqad flimkien id-direzzjonijiet tal-wiri u tal-ftuħ minn kabinett vertikali u orizzontali;

▼M1

(18) 

“valuri ddikjarati” tfisser il-valuri mogħtija mill-fornitur għall-parametri tekniċi ddikjarati, ikkalkolati jew imkejla, f’konformita mal-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) 2017/1369 u f’konformità mal-Artikolu 3(1)(d) u l-Anness VI ta’ dan ir-Regolament, għall-verifika tal-konformità mill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

▼B

(19) 

“friġġ” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jżomm it-temperatura tal-prodotti maħżuna fil-kabinett f’temperatura mkessħa operattiva fuq bażi kontinwa;

(20) 

“freezer” tfisser apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li jżomm it-temperatura tal-prodotti maħżuna fil-kabinett f’temperatura tal-friża operattiva fuq bażi kontinwa;

(21) 

“kabinett roll-in” tfisser kabinett tas-supermarket li jippermetti li l-oġġetti fih jintwerew direttament fuq il-palits jew ir-rombli tagħhom stess, fejn dawn jistgħu jiddaħħlu ġewwa billi wieħed jgħolli, imexxi jew ineħħi l-parti ta’ quddiem tan-naħa t’isfel, fejn din tkun installata;

(22) 

“pakkett-M” tfisser pakkett ta’ ttestjar mgħammar b’apparat għall-kejl tat-temperatura;

(23) 

“magna tal-bejgħ awtomatika b’diversi temperaturi” tfisser magna tal-bejgħ awtomatika refriġerata li tkun tinkludi mill-inqas żewġ kompartimenti b’temperaturi operattivi differenti;

(24) 

“mekkaniżmu tad-displej” tfisser kwalunkwe skrin, inkluż skrins tattili, jew teknoloġija viżiva oħra li tintuża biex jintwera kontenut tal-Internet lill-utenti;

(25) 

“skrin tattili” tfisser skrin li jiġi attivat meta jintmess, bħall-iskrin ta’ tablets, ta’ kompjuters tat-tip slate jew ta’ smartphones;

(26) 

“displej ta’ immaġni f’oħra” tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal immaġni jew sett tad-data billi jagħfas fuq immaġni oħra jew sett tad-data ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-immaġni l-oħra jew fuq dak is-sett tad-data l-ieħor jew billi jwessa’ dik l-immaġni l-oħra jew dak is-sett tad-data l-ieħor fuq l-iskrin tattili;

(27) 

“test alternattiv” tfisser test provdut bħala alternattiva għal grafika li jippermetti li l-informazzjoni tiġi ppreżentata f’forma mhux grafika meta l-apparat tad-displej ma jkunx jista’ jtella’ l-grafika, jew bħala għajnuna għall-aċċessibbiltà bħal pereżempju fejn jakkumpanja applikazzjonijiet b’sinteżi tal-vuċi.
ANNESS II

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika tal-apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-EEI tiegħu kif stabbilit fit-Tabella 1.Tabella 1

Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett

Klassi tal-Effiċjenza Enerġetika

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

L-EEI ta’ apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett għandu jiġi ddeterminat skont il-punt 2 tal-Anness IV.
ANNESS III

Tikketta għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett

1.   TIKKETTA GĦAL APPARAT REFRIĠERANTI B’FUNZJONI TA’ BEJGĦ DIRETT, GĦAJR GĦAL COOLERS TAX-XARBIET U FREEZERS TAL-ĠELAT

1.1.   Tikketta:

image

1.2.   It-tikketta għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

I. 

kodiċi QR;

II. 

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

III. 

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

IV. 

l-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G;

V. 

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, determinata skont l-Anness II;

VI. 

AE, espress f’kWh fis-sena u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ;

VII. 

— 
għal magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati: l-ammont totali tal-volumi netti tal-kompartimenti kollha b’temperaturi mkessħa operattivi, espress f’litri (L) u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ;
— 
għall-apparat refriġeranti kollu l-ieħor b’funzjoni ta’ bejgħ dirett: l-ammont totali tal-erji tal-wiri kollha b’temperaturi mkessħa operattivi, espress metri kwadri (m2) u mqarreb sat-tieni pożizzjoni deċimali;
— 
għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li ma jkunx fih kompartimenti b’temperaturi operattivi mkessħa: il-pittogramma u l-valuri f’litri (L) jew metri kwadri (m2) f’VII jitħallew barra;
VIII. 

— 
għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett bil-kompartimenti kollha f’temperatura operattiva mkessħa, tal-istess klassi tat-temperatura, bl-eċċezzjoni ta’ magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati:
— 
it-temperatura fil-parti ta’ fuq: l-aktar temperatura għolja tal-pakkett-M l-aktar sħun tal-kompartiment(i) b’temperatura operattiva mkessħa, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 4;
— 
it-temperatura fil-parti t’isfel: l-aktar temperatura baxxa tal-pakkett-M l-aktar kiesaħ tal-kompartiment(i) b’temperaturi operattivi mkessħa fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, jew l-ogħla temperatura minima tal-pakketti-M kollha tal-kompartiment(i) b’temperaturi operattivi mkessħa, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 4;
— 
għal magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati:
— 
it-temperatura fil-parti ta’ fuq: it-temperatura massima mkejla tal-prodott tal-pakkett-M l-aktar sħun tal-kompartiment(i) b’temperaturi operattivi mkessħa, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 4;
— 
it-temperatura fil-parti t’isfel: it-temperatura titħalla barra;
— 
għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li ma jkollux kompartimenti b’temperaturi operattivi mkessħa, il-pittogramma u l-valuri fi gradi Celsius (°C) f’VIII jenħtieġ li jitħallew barra;
IX. 

— 
għall-apparat refriġeranti kollu b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, ħlief għall-magni tal-bejgħ awtomatiċi: l-ammont totali tal-erji tal-wiri kollha b’temperaturi tal-friża operattivi, espress f’metri kwadri (m2) u mqarreb sat-tieni pożizzjoni deċimali;
— 
għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li ma jkunx fih kompartimenti b’temperaturi tal-friża operattivi: il-pittogramma u l-valuri f’metri kwadri (m2) f’IX jitħallew barra;
X. 

— 
għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett bil-kompartimenti kollha f’temperaturi tal-friża operattivi, tal-istess klassi tat-temperatura, bl-eċċezzjoni ta’ magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati:
— 
it-temperatura fil-parti ta’ fuq: l-aktar temperatura għolja tal-pakkett-M l-aktar sħun tal-kompartiment(i) b’temperaturi tal-friża operattivi, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 4;
— 
it-temperatura fil-parti t’isfel: l-aktar temperatura baxxa tal-pakkett-M l-aktar kiesaħ tal-kompartiment(i) b’temperaturi tal-friża operattivi fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, jew l-ogħla temperatura minima tal-pakketti-M kollha tal-kompartiment(i) b’temperaturi tal-friża operattivi, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 4;
— 
għal magni tal-bejgħ awtomatiċi refriġerati:
— 
it-temperatura fil-parti ta’ fuq: it-temperatura massima mkejla tal-prodott tal-pakkett-M l-aktar sħun tal-kompartiment(i) b’temperaturi tal-friża operattivi, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 4;
— 
it-temperatura fil-parti t’isfel: it-temperatura titħalla barra;
— 
għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett li ma jkunx fih kompartimenti b’temperaturi tal-friża operattivi: il-pittogramma u l-valuri fi gradi Celsius (°C) f’X jitħallew barra;
XI. 

in-numru ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri “2019/2018.

2.   TIKKETTA GĦALL-COOLERS TAX-XARBIET

2.1.   Tikketta:

image

2.2.   It-tikketta għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

I. 

kodiċi QR;

II. 

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

III. 

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

IV. 

l-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G;

V. 

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, determinata skont l-Anness II;

VI. 

AE, espress f’kWh fis-sena u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ;

VII. 

l-ammont totali tal-volumi gross tal-kompartimenti kollha b’temperaturi mkessħa operattivi, espress f’litri (L) u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ;

VIII. 

l-ogħla temperatura medja tal-kompartiment tal-kompartimenti kollha b’temperaturi operattivi mkessħa, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 5;

IX. 

L-ogħla temperatura ambjentali, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 6;

X. 

in-numru ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri “2019/2018

3.   TIKKETTA GĦALL-FREEZERS TAL-ĠELAT

3.1.   Tikketta:

image

3.2.   It-tikketta għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

I. 

kodiċi QR;

II. 

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

III. 

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

IV. 

l-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G;

V. 

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, determinata skont l-Anness II;

VI. 

AE, espress f’kWh fis-sena u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ;

VII. 

l-ammont totali tal-volumi netti tal-kompartimenti kollha b’temperaturi tal-friża operattivi, espress f’litri (L) u mqarreb sal-eqreb numru sħiħ;

VIII. 

l-ogħla temperatura medja tal-kompartiment tal-kompartimenti kollha b’temperaturi tal-friża operattivi, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 7;

IX. 

it-temperatura ambjentali massima, fi gradi Celsius (°C) u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, kif stipulat fit-Tabella 8;

X. 

in-numru ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri “2019/2018.

4.   DISINNI TAT-TIKKETTA

4.1.   Disinn tat-tikketta għal apparat refriġeranti b’funzjoni ta’ bejgħ dirett, għajr għal coolers tax-xarbiet u freezers tal-ġelat: