02019R2014 — MT — 01.05.2021 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2014

tal-11 ta’ Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 u d-Direttiva tal-Kummissjoni 96/60/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 315 5.12.2019, p. 29)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/340 tas-17 ta’ Diċembru 2020

  L 68

62

26.2.2021


Ikkoreġut bi:

 C1

Rettifika, ĠU L 050, 24.2.2020, p.  19 (2019/2014)
▼B

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2014

tal-11 ta’ Marzu 2019

li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 u d-Direttiva tal-Kummissjoni 96/60/KE

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.  
Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għat-tikkettar ta’, u għall-forniment tal-informazzjoni supplimentari dwar il-prodott għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bl-elettriku mill-mejns u għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bl-elettriku mill-mejns, inklużi dawk li jistgħu jitħaddmu bil-batteriji wkoll, u inklużi l-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi inkorporati u l-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi inkorporati.
2.  

Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal

(a) 

magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ li huma fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2006/42/KE;

(b) 

magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bil-batteriji u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi li jitħaddmu bil-batteriji u li jistgħu jiġu konnessi mal-mejns permezz ta’ konverter AC/DC li jinxtara separatament;

(c) 

magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità nominali ta’ inqas minn 2 kg u magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi b’kapaċità ta’ ħasil nominali ta’ 2 kg jew inqas.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“mejns” jew “mejns tal-elettriku” tfisser il-provvista tal-elettriku mill-grilja ta’ 230 (± 10 %) volts ta’ kurrent alternat b’50 Hz;

(2) 

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ fejn it-tagħbija tiġi trattata kompletament mill-magna tal-ħasil mingħajr il-bżonn ta’ xi intervent mill-utent matul il-programm;

(3) 

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika li tnaddaf u tlaħlaħ ħwejjeġ domestiċi bl-użu ta’ ilma u mezzi kimiċi, mekkaniċi u termali, li jkollha wkoll funzjoni ta’ tagħsir bid-dawran u li tkun iddikjarata mill-manifattur fid-Dikjarazzjoni ta’ Konformità bħala konformi mad-Direttiva 2014/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 ) jew mad-Direttiva 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 2 );

(4) 

“magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika li, minbarra l-funzjonijiet ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ awtomatika, fl-istess tanbur (drum) tinkludi mezz ta’ tnixxif tat-tessuti permezz tat-tisħin u t-tidwir, u li tkun iddikjarata mill-manifattur fid-Dikjarazzjoni ta’ Konformità bħala konformi mad-Direttiva 2014/35/UE jew mad-Direttiva 2014/53/UE;

(5) 

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika inkorporata” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika ddisinjata, ittestjata u kkummerċjalizzata esklussivament:

(a) 

biex tiġi installata f’kabinett jew imdawwra (minn fuq, taħt u l-ġnub) b’pannelli;

(b) 

biex titwaħħal sod mal-ġnub, fuq jew taħt ta’ kabinett jew ma’ pannelli; u

(c) 

biex tkun mgħammra b’wiċċ integrali b’finitura tal-fabbrika jew b’pannell frontali magħmul għall-esiġenzi tal-individwu;

(6) 

“magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika inkorporata” tfisser magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika ddisinjata, ittestjata u kkummerċjalizzata esklussivament:

(a) 

biex tiġi installata f’kabinett jew imdawwra (minn fuq, taħt u l-ġnub) b’pannelli;

(b) 

biex titwaħħal sod mal-ġnub, fuq jew taħt ta’ kabinett jew ma’ pannelli; u

(c) 

biex tkun mgħammra b’wiċċ integrali b’finitura tal-fabbrika jew b’pannell frontali magħmul għall-esiġenzi tal-individwu;

(7) 

“magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar” tfisser magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika mgħammra b’aktar minn tanbur wieħed, kemm jekk f’unitajiet separati kif ukoll jekk fl-istess għeluq;

(8) 

“magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar” tfisser magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika mgħammra b’aktar minn tanbur wieħed, kemm jekk f’unitajiet separati kif ukoll jekk fl-istess għeluq;

(9) 

“punt tal-bejgħ” tfisser post fejn magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi jew magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, jew it-tnejn, jintwerew jew jiġu offruti għall-bejgħ, għall-kiri jew għax-xiri bin-nifs.

Għall-finijiet tal-annessi, fl-Anness I qed jingħataw iktar definizzjonijiet.

Artikolu 3

Obbligi tal-fornituri

1.  

Il-fornituri għandhom jiżguraw li:

(a) 

kull magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u kull magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun fornuta b’tikketta stampata fil-format kif stabbilit fl-Anness III u, għal magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar jew għal magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika b’diversi tnabar, skont l-Anness X;

▼M1

(b) 

il-valuri tal-parametri inklużi fl-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif stipulat fl-Anness V, jiddaħħlu fil-parti pubblika tal-bażi tad-data tal-prodotti;

▼B

(c) 

jekk rikjest b’mod speċifiku min-negozjant ta’ magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott għandha tkun disponibbli fil-forma stampata;

(d) 

il-kontenut tal-dokumentazzjoni teknika, stabbilit fl-Anness VI, jiddaħħal fil-bażi tad-data tal-prodott;

(e) 

kwalunkwe reklamar viżiv għal mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jkollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, skont l-Anness VII u l-Anness VIII;

(f) 

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, inkluż fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tiketta, f’konformità mal-Anness VII;

(g) 

tikketta elettronika fil-format u bl-informazzjoni kif stabbilit fl-Anness III tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika;

(h) 

skeda elettronika tal-informazzjoni dwar il-prodott kif stabbilit fl-Anness V għandha tkun disponibbli għan-negozjanti għal kull mudell ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika.

2.  
Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-klassi tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja huma ddefiniti fl-Anness II u għandhom jiġu kkalkulati skont l-Anness IV.

Artikolu 4

Obbligi tan-negozjanti

Il-bejjiegħa għandhom jiżguraw li:

(a) 

kull magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u kull magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, fil-punt tal-bejgħ, inkluż fil-fieri kummerċjali, ikollha t-tikketta pprovduta mill-fornituri f’konformità mal-punt 1(a) tal-Artikolu 3, fejn it-tikketta għall-apparat inkorporat tintwera b’tali mod li tkun viżibbli b’mod ċar u t-tikketta għall-apparat l-ieħor kollu b’tali mod li tkun viżibbli b’mod ċar fuq in-naħa ta’ barra, fuq il-faċċata jew in-naħa ta’ fuq, tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika;

(b) 

fil-każ ta’ bejgħ mill-bogħod u ta’ bejgħ bl-Internet, it-tikketta u l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott jingħataw skont l-Annessi VII u VIII;

(c) 

kwalunkwe reklamar viżiv għal mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika jkollu l-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ dak il-mudell u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tikketta, f’konformità mal-Anness VII;

(d) 

kwalunkwe materjal promozzjonali tekniku li jikkonċerna mudell speċifiku ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, inkluż fuq l-Internet, li jiddeskrivi l-parametri tekniċi speċifiċi tiegħu jkun jinkludi l-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-firxa tal-klassijiet ta’ effiċjenza enerġetika disponibbli fuq it-tiketta, f’konformità mal-Anness VII.

Artikolu 5

Obbligi tal-pjattaformi ta’ hosting tal-Internet

Meta fornitur ta’ servizzi ta’ hosting kif imsemmi fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 2000/31/KE jippermetti l-bejgħ dirett ta’ magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi fuq is-sit web tiegħu tal-Internet, il-fornitur ta’ servizzi għandu jippermetti l-wiri tat-tikketta elettronika u tal-iskeda elettronika tal-prodott mogħtija min-negozjant fuq il-mekkaniżmu ta’ displej skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness VIII u għandu jinforma lin-negozjatur bl-obbligu li jurihom.

Artikolu 6

Metodi tal-kejl

L-informazzjoni li għandha tingħata skont l-Artikoli 3 u 4 għandha tinkiseb permezz ta’ metodi tal-kejl u tal-kalkolu li jkunu affidabbli, preċiżi u riproduċibbli, li jqisu l-metodi tal-kejl u tal-kalkolu l-aktar avvanzati rrikonoxxuti, stabbiliti fl-Anness IV.

Artikolu 7

Proċedura ta’ verifika għall-finijiet tas-sorveljanza tas-suq

L-Istati Membri għandhom japplikaw il-proċedura stabbilita fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament meta jwettqu l-kontrolli ta’ sorveljanza tas-suq imsemmija fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) 2017/1369.

Artikolu 8

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta’ dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress teknoloġiku u għandha tippreżenta r-riżultati ta’ dan ir-rieżami, inkluż, jekk xieraq, abbozz ta’ proposta għal reviżjoni, lill-Forum Konsultattiv sa mhux aktar tard mill-25 ta' Diċembru 2025.

B’mod partikolari, dan ir-rieżami għandu jivvaluta dan li ġej:

(a) 

il-potenzjal għal titjib fir-rigward tal-konsum tal-enerġija u tal-prestazzjoni funzjonali u ambjentali tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi;

(b) 

l-adegwatezza li jinżammu żewġ skali għall-prestazzjoni enerġetika tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi;

(c) 

l-effikaċja tal-miżuri eżistenti biex jiksbu bidliet fl-imġiba tal-utent aħħari fix-xiri ta’ apparati b’effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi ogħla u ta’ programmi b’effiċjenza enerġetika u tar-riżorsi ogħla;

(d) 

il-possibbiltà li jiġu indirizzati l-objettivi tal-ekonomija ċirkolari.

Artikolu 9

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 1061/2010 jitħassar b’effett mill-1 ta’ Marzu 2021.

Id-Direttiva 96/60/KE titħassar b’effett mill-1 ta’ Marzu 2021.

Artikolu 10

Miżuri tranżizzjonali

Minn mill-25 ta' Diċembru 2019 sat-28 ta’ Frar 2021, l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott meħtieġa skont il-punt (b) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1061/2010 tista’ tiġi magħmula disponibbli fuq il-bażi tad-data tal-prodotti stabbilita bl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2017/1369 minflok ma tiġi pprovduta fil-forma stampata. F’dan il-każ il-fornitur għandu jiżgura li jekk jiġi speċifikament rikjest min-negozjant, l-iskeda tal-prodott tkun disponibbli fil-forma stampata.

Minn mill-25 ta' Diċembru 2019 sat-28 ta’ Frar 2021, l-iskeda meħtieġa skont il-paragrafu (3) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 96/60/KE tista’ tiġi magħmula disponibbli fuq il-bażi tad-data tal-prodotti stabbilita bl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2017/1369 minflok ma tiġi pprovduta fil-forma stampata. F’dan il-każ il-fornitur għandu jiżgura li jekk jiġi speċifikament rikjest min-negozjant, l-iskeda tkun disponibbli fil-forma stampata.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta’ Marzu 2021. Madankollu, l-Artikolu 10 għandu jibda japplika mill-25 ta' Diċembru 2019 u l-punti 1(a) u 1(b) tal-Artikolu 3 għandhom jibdew japplikaw mill-1 ta’ Novembru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Definizzjonijiet applikabbli għall-annessi

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika” (EEI) tfisser il-proporzjon tal-konsum tal-enerġija ponderat mal-konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu;

(2) 

“programm” tfisser serje ta’ operazzjonijiet li huma definiti minn qabel u li huma ddikjarati mill-fornitur bħala xierqa għall-ħasil, għat-tnixxif jew għall-ħasil u t-tnixxif kontinwu ta’ ċerti tipi ta’ tessuti;

(3) 

“ċiklu tal-ħasil” tfisser proċess sħiħ tal-ħasil kif definit mill-programm magħżul, magħmul minn serje ta’ operazzjonijiet differenti li jinkludu l-ħasil, it-tlaħliħ u t-tidwir;

(4) 

“ċiklu tat-tnixxif” tfisser il-proċess sħiħ tat-tnixxif kif definit mill-programm meħtieġ, magħmul minn serje ta’ operazzjonijiet differenti li jinkludu t-tisħin u t-tidwir;

(5) 

“ċiklu sħiħ” tfisser proċess tal-ħasil u tat-tnixxif, li huwa magħmul minn ċiklu tal-ħasil u ċiklu tat-tnixxif;

(6) 

“ċiklu kontinwu” tfisser ċiklu sħiħ mingħajr interruzzjoni tal-proċess u mingħajr il-bżonn ta’ xi intervent mill-utent fi kwalunkwe waqt matul il-programm;

(7) 

“kodiċi ta’ rispons rapidu” (Kodiċi QR — Quick Response) tfisser barcode matriċi li tkun fuq it-tikketta tal-enerġija ta’ mudell tal-prodott li tkun relatata mal-informazzjoni dwar il-mudell fil-parti pubblika tal-bażi tad-data tal-prodotti;

(8) 

“kapaċità nominali” tfisser il-piż massimu f’kilogrammi ddikjarat mill-fornitur f’intervalli ta’ 0,5 kg ta’ tessuti niexfa ta’ tip partikolari, li jista’ jiġi ttrattat f’ċiklu tal-ħasil wieħed ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika, jew f’ċiklu sħiħ wieħed ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika bil-programm magħżul, rispettivament, meta mgħobbija skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur;

(9) 

“kapaċità tal-ħasil nominali” tfisser il-piż massimu f’kilogrammi ddikjarat mill-fornitur f’intervalli ta’ 0,5 kg ta’ tessuti niexfa ta’ tip partikolari, li jista’ jiġi ttrattat f’ċiklu tal-ħasil wieħed ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika, jew f’ċiklu tal-ħasil wieħed ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika bil-programm magħżul, rispettivament, meta mgħobbija skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur;

(10) 

“kapaċità tat-tnixxif nominali” tfisser il-piż massimu f’kilogrammi ddikjarat mill-fornitur f’intervalli ta’ 0,5 kg ta’ tessuti niexfa ta’ tip partikolari, li jista’ jiġi ttrattat f’ċiklu tat-tnixxif wieħed ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ bil-programm magħżul, meta mgħobbija skont l-istruzzjonijiet tal-fornitur;

(11) 

“eco 40-60” tfisser l-isem tal-programm iddikjarat mill-fornitur bħala li kapaċi jnaddaf ħwejjeġ tal-qoton b’ammont normali ta’ ħmieġ li jkunu ddikjarati li jistgħu jinħaslu f’temperatura ta’ 40 °C jew 60 °C, flimkien u fl-istess ċiklu, u li għalih tirrelata l-informazzjoni fuq it-tikketta tal-enerġija u fl-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott;

(12) 

“effikaċja tat-tlaħliħ” tfisser il-konċentrazzjoni tal-kontenut residwu ta’ sulfonat tal-alkilbenżin lineari (LAS) fit-tessuti ttrattati wara ċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika (IR) jew iċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika (JR), espressa fi grammi/kilogramm ta’ tessuti niexfa;

(13) 

“konsum tal-enerġija ponderat (EW)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-enerġija taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, u b’nofs u bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali, espress f’kilowatt-siegħa/ċiklu;

(14) 

“konsum tal-enerġija ponderat (EWD)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-enerġija tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali u b’nofs il-kapaċità nominali, espress f’kilowatt-siegħa/ċiklu;

(15) 

“konsum tal-enerġija standard taċ-ċiklu standard” (SCE) tfisser il-konsum tal-enerġija meħud bħala referenza, bħala funzjoni tal-kapaċità nominali ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, espress f’kilowatt-siegħa/ċiklu;

(16) 

“konsum tal-ilma ponderat (WW)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-ilma ta’ ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għall-programm “eco 40-60” bil-kapaċità tal-ħasil nominali, u b’nofs u bi kwart tal-kapaċità tal-ħasil nominali, espress f’litri/ċiklu;

(17) 

“konsum tal-ilma ponderat (WWD)” tfisser il-medja ponderata tal-konsum tal-ilma ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għaċ-ċiklu tal-ħasil u tat-tnixxif bil-kapaċità nominali u b’nofs il-kapaċità nominali, espress f’litri/ċiklu;

(18) 

“kontenut ta’ ndewwa residwali” tfisser, għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u għaċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, l-ammont ta’ ndewwa li jkun hemm fit-tagħbija fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħasil;

(19) 

“kontenut ta’ ndewwa finali” tfisser, għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, l-ammont ta’ ndewwa li jkun hemm fit-tagħbija fi tmiem iċ-ċiklu tat-tnixxif;

(20) 

“niexef għall-armarju” tfisser l-istatus ta’ tessuti ttrattati mnixxfa f’ċiklu tat-tnixxif sakemm il-kontenut ta’ ndewwa finali jkun 0 %;

(21) 

“durata tal-programm” (tW) tfisser it-tul ta’ żmien minn xħin jibda l-programm magħżul, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe dewmien ipprogrammat mill-utent, sa xħin jiġi indikat tmiem il-programm u l-utent ikollu aċċess għat-tagħbija.

(22) 

“durata taċ-ċiklu” (tWD) tfisser, għaċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika, it-tul ta’ żmien minn xħin jibda l-programm magħżul għaċ-ċiklu tal-ħasil, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe dewmien ipprogrammat mill-utent, sa xħin jiġi indikat tmiem iċ-ċiklu tat-tnixxif u l-utent ikollu aċċess għat-tagħbija;

(23) 

“modalità mitfi” tfisser kundizzjoni li fiha l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew il-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun imqabbda mal-mejns u ma tkun qed tipprovdi l-ebda funzjoni; il-kundizzjonijiet li ġejjin ukoll għandhom jitqiesu bħala kundizzjonijiet ta’ modalità Mitfi:

(a) 

kundizzjoni li tipprovdi biss indikazzjoni ta’ modalità Mitfi;

(b) 

kundizzjoni li tipprovdi biss funzjonijiet maħsubin biex jiżguraw il-kompatibbiltà elettromanjetika skont id-Direttiva 2014/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 3 );

(24) 

“modalità Standby” tfisser kundizzjoni li fiha l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew il-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika tkun imqabbda mal-mejns tal-elettriku, u tkun tipprovdi biss il-funzjonijiet li ġejjin, li jistgħu jdumu għaddejjin għal żmien indefinit:

(a) 

funzjoni ta’ riattivazzjoni, inkella funzjoni ta’ riattivazzjoni u sempliċement indikazzjoni li din il-funzjoni ġiet attivata, u/jew

(b) 

funzjoni ta’ riattivazzjoni permezz ta’ konnessjoni ma’ netwerk; u/jew

(c) 

displej ta’ informazzjoni jew tal-istatus, u/jew

(d) 

funzjoni ta’ detezzjoni għal miżuri ta’ emerġenza;

(25) 

“netwerk” tfisser infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’topoloġija ta’ konnessjonijiet, arkitettura, inkluż il-komponenti fiżiċi, prinċipji organizzattivi, proċeduri u formati tal-komunikazzjoni (protokolli);

(26) 

“funzjoni ta’ prevenzjoni ta’ tikmix” tfisser operazzjoni tal-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika jew tal-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika wara t-tlestija ta’ programm li tipprevjeni l-ħwejjeġ milli jitkemmxu ħafna;

(27) 

“bidu differit” tfisser kundizzjoni fejn l-utent ikun għażel dewmien speċifikat għall-bidu jew għat-tmiem taċ-ċiklu tal-programm magħżul;

(28) 

“garanzija” tfisser kwalunkwe impenn li jagħmel il-bejjiegħ bl-imnut jew il-fornitur lill-konsumatur biex:

(a) 

jiġi rimborżat il-prezz imħallas; jew

(b) 

jissostitwixxi, isewwi jew jimmaniġġja l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u l-magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika fi kwalunkwe mod jekk dawn ma jissodisfawx l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fid-dikjarazzjoni tal-garanzija jew fir-riklamar rilevanti;

(29) 

“mekkaniżmu tad-displej” tfisser kwalunkwe skrin, inkluż skrins tattili, jew teknoloġija viżiva oħra li tintuża biex jintwera kontenut tal-Internet lill-utenti;

(30) 

“displej ta’ immaġni f’oħra” tfisser interfaċċa viżiva li fiha wieħed ikollu aċċess għal immaġni jew sett tad-data billi jagħfas fuq immaġni oħra jew sett tad-data ieħor bil-maws, jew billi jmur bil-maws fuq dik l-immaġni l-oħra jew fuq dak is-sett tad-data l-ieħor jew billi jwessa’ dik l-immaġni l-oħra jew dak is-sett tad-data l-ieħor fuq l-iskrin tattili;

(31) 

“skrin tattili” tfisser skrin li jiġi attivat meta jintmess, bħall-iskrin ta’ tablets, ta’ kompjuters tat-tip slate jew ta’ smartphones;

(32) 

“test alternattiv” tfisser test provdut bħala alternattiva għal grafika li jippermetti li l-informazzjoni tiġi ppreżentata f’forma mhux grafika meta l-apparat tad-displej ma jkunx jista’ jtella’ l-grafika, jew bħala għajnuna għall-aċċessibbiltà bħal pereżempju fejn jakkumpanja applikazzjonijiet b’sinteżi tal-vuċi;

▼M1

(33) 

“valuri ddikjarati” tfisser il-valuri mogħtija mill-fornitur għall-parametri tekniċi ddikjarati, ikkalkolati jew imkejla, f’konformità mal-Artikolu 3(3) tar-Regolament (UE) 2017/1369 u f’konformità mal-Artikolu 3(1)(d) u l-Anness VI ta’ dan ir-Regolament, għall-verifika tal-konformità mill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

▼B
ANNESS II

A.    Klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW) tagħha kif stabbilit fit-Tabella 1.

L-EEIW ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għandu jiġi kkalkolat skont l-Anness IV.Tabella 1

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u taċ-ċiklu tal-ħasil tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

Klassi tal-Effiċjenza Enerġetika

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIW)

A

EEIW ≤ 52

B

52 < EEIW ≤ 60

C

60 < EEIW ≤ 69

D

69 < EEIW ≤ 80

E

80 < EEIW ≤ 91

F

91 < EEIW ≤ 102

G

EEIW > 102

Il-klassi tal-effiċjenza enerġetika taċ-ċiklu ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIWD) tagħha kif stabbilit fit-Tabella 2.

Il-valur ta’ EEIWD taċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għandu jiġi kkalkolat skont l-Anness IV.Tabella 2

Il-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika taċ-ċiklu sħiħ ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika

Klassi tal-Effiċjenza Enerġetika

Indiċi tal-Effiċjenza Enerġetika (EEIWD)

A

EEIWD ≤ 37

B

37 < EEIWD ≤ 45

C

45 < EEIWD ≤ 55

D

55 < EEIWD ≤ 67

E

67 < EEIWD ≤ 82

F

82 < EEIWD ≤ 100

G

EEIWD > 100

B.    Klassijiet tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir

Il-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-kontenut ta’ ndewwa residwali (D) kif stabbilit fit-Tabella 3.

Il-valur ta’ D ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestika għandu jiġi kkalkolat skont l-Anness IV.Tabella 3

Klassijiet tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir

Klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir

Kontenut ta’ ndewwa residwali (D) (%)

A

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G

D ≥ 90

C.    Klassijiet tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja

Il-klassi tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja ta’ magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestika u taċ-ċiklu tal-ħasil ta’ magna tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ għandha tiġi ddeterminata abbażi tal-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja kif stabbilit fit-Tabella 4.Tabella 4

Klassijiet tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja

Fażi

Klassi tal-emissjoni ta’ storbju akustiku fl-arja

Storbju (dB)

Tidwir

A

n < 73

B

73 ≤ n < 77

C

77 ≤ n < 81

D

n ≥ 81
ANNESS III

A.    Tikketta għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi

1.   TIKKETTA GĦALL-MAGNI TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

1.1.   Tikketta

image

1.2.   It-tikketta għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

I. 

il-kodiċi QR;

II. 

isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu;

III. 

l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur;

IV. 

l-iskala tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika minn A sa G;

V. 

il-klassi tal-effiċjenza enerġetika, determinata skont l-Anness II;

VI. 

il-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu f’kWh, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ skont l-Anness IV;

VII. 

il-kapaċità nominali, f’kg, għall-programm “eco 40-60”;

VIII. 

il-konsum tal-ilma ponderat għal kull ċiklu f’litri, imqarreb sal-eqreb numru sħiħ skont l-Anness IV:

IX. 

id-durata tal-programm “eco 40-60” b’tagħbija nominali f’s:min, imqarrba sal-eqreb minuta;

X. 

il-klassi tal-effiċjenza tat-tnixxif bit-tidwir, determinata skont il-punt B tal-Anness II;

XI. 

l-emissjonijiet ta’ storbju akustiku fl-arja tal-fażi tat-tidwir, espressi f’dB(A) re 1 pW u mqarrba sal-eqreb numru sħiħ, u l-klassi tal-emissjoni tal-istorbju akustiku fl-arja, iddeterminata skont il-punt C tal-Anness II;

XII. 

in-numru ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri “2019/2014”.

2.   DISINN TAT-TIKKETTA GĦALL-MAGNI TAL-ĦASIL TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

Id-disinn tat-tikketta għandu jkun kif indikat fid-disinn hawn taħt.

image

Fejn:

(a) 

It-tikketta għandha tkun wiesgħa mill-inqas 96 mm u għolja mill-inqas 192 mm. Jekk it-tikketta tiġi stampata f’format ikbar, il-kontenut tagħha xorta waħda għandu jibqa’ proporzjonat mal-ispeċifikazzjonijiet ta’ hawn fuq.

(b) 

L-isfond tat-tikketta għandu jkun 100 % abjad.

(c) 

It-tipi tal-karattri għandhom ikunu Verdana u Calibri.

(d) 

Id-dimensjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tal-elementi li jikkostitwixxu t-tikketta għandhom ikunu kif indikat fid-disinn tat-tikketta għall-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi.

(e) 

Il-kuluri għandhom ikunu CMYK — blu jagħti fl-aħdar (“cyan”), maġenta, isfar u iswed — bħal f’dan l-eżempju: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % maġenta, 100 % isfar, 0 % iswed.

(f) 

It-tikketta għandha tissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin (in-numri jirreferu għall-figura ta’ hawn fuq):

image

il-kuluri tal-logo tal-UE għandhom ikunu kif ġej:

— 
l-isfond: 100,80,0,0;
— 
l-istilel: 0,0,100,0;

image

il-kulur tal-logo tal-enerġija għandu jkun: 100,80,0,0;

image

il-kodiċi QR għandu jkun 100 % iswed;

image

l-isem tal-fornitur għandu jkun b’kulur 100 % iswed u b’tipa Verdana Bold, 9 pt;

image

l-identifikatur tal-mudell għandu jkun 100 % iswed u b’tipa Verdana Regular, 9 pt;

image

il-klassifikazzjoni A sa G għandha tkun kif ġej:

— 
l-ittri tal-iskala tal-effiċjenza enerġetika għandhom ikunu 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold, 19 pt; l-ittri għandhom ikunu ċċentrati fuq assi li jkun 4,5 mm min-naħa tax-xellug tal-vleġeġ;
— 
il-kuluri tal-vleġeġ tal-iskala ta’ klassifikazzjoni minn A sa G għandhom ikunu kif ġej:
— 
Klassi-A: 100,0,100,0;
— 
Klassi-B: 70,0,100,0;
— 
Klassi-C: 30,0,100,0;
— 
Klassi-D: 0,0,100,0;
— 
Klassi-E: 0,30,100,0;
— 
Klassi-F: 0,70,100,0;
— 
Klassi-G: 0,100,100,0;

image

id-diviżuri interni għandu jkollhom ħxuna ta’ 0,5 pt u l-kulur għandu jkun 100 % iswed;

image

l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tkun b’kulur 100 % abjad u b’tipa Calibri Bold, 33 pt. Il-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika u l-vleġġa korrispondenti fl-iskala minn A sa G għandhom ikunu ppożizzjonati b’mod li t-truf tagħhom ikunu allinjati. L-ittra fil-vleġġa tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika għandha tiġi ppożizzjonata fiċ-ċentru tal-parti rettangolari tal-vleġġa li għandu jkun 100 % iswed;

image

il-valur tal-konsum tal-enerġija ponderat għal kull 100 ċiklu għandu jkun b’tipa Verdana Bold, 28 pt; “kWh” għandha tkun b’tipa Verdana Regular, 18 pt; in-numru “100” fl-ikona li tirrappreżenta 100 ċiklu għandu jkun b’tipa Verdana Regular, 14 pt. Il-valur u l-unità għandhom ikunu ċċentrati u 100 % iswed;

image

il-pittogrammi għandhom ikunu kif indikat fid-disinn tat-tikketta u kif ġej:

— 
il-linji tal-pittogrammi għandu jkollhom ħxuna ta’ 1,2 pt u huma u t-testi (numri u unitajiet) għandhom ikunu b’kulur 100 % iswed;
— 
it-testi ta’ taħt il-tliet (3) pittogrammi ta’ fuq għandhom ikunu b’tipa Verdana Bold, 16 pt, u l-unitajiet b’tipa Verdana Regular, 12 pt, u dawn għandhom ikunu ċċentrati taħt il-pittogrammi;
— 
il-pittogramma tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir: il-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir (minn A sa G) għandha tkun iċċentrata taħt il-pittogramma, fejn l-ittra tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir tkun b’tipa Verdana Bold, 16 pt u l-ittri l-oħra tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika tat-tnixxif bit-tidwir ikunu b’tipa Verdana Regular, 10 pt;
— 
il-pittogramma tal-emissjonijiet tal-istorbju akustiku fl-arja: in-numru ta’ decibels fil-loudspeaker għandu jkun b’tipa Verdana Bold, 12 pt, u l-unità “dB” b’tipa Verdana Regular, 9 pt; il-medda tal-klassijiet tal-istorbju (A sa D) għandha tkun iċċentrata taħt il-pittogramma, bl-ittra tal-klassi tal-istorbju applikabbli b’tipa Verdana Bold, 16 pt u l-ittri l-oħra tal-klassijiet tal-istorbju b’tipa Verdana Regular, 10 pt;

image

in-numru tar-regolament għandu jkun 100 % iswed u b’tipa Verdana Regular, 6 pt.

B.    Tikketta għall-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi

1.   TIKKETTA GĦALL-MAGNI TAL-ĦASIL U TAT-TNIXXIF TAL-ĦWEJJEĠ DOMESTIĊI

1.1.   Tikketta: