02017R2470 — MT — 11.04.2018 — 001.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2470

tal-20 ta' Diċembru 2017

li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 351 30.12.2017, p. 72)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/460 tal-20 ta' Marzu 2018

  L 78

2

21.3.2018

►M2

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/461 tal-20 ta' Marzu 2018

  L 78

7

21.3.2018

►M3

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/462 tal-20 ta' Marzu 2018

  L 78

11

21.3.2018

►M4

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/469 tal-21 ta' Marzu 2018

  L 79

11

22.3.2018
▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2470

tal-20 ta' Diċembru 2017

li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Il-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid awtorizzat

Il-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid awtorizzat biex jiġi introdott fis-suq fl-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283 hija b'dan stabbilita u mniżżla fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

LISTA TAL-UNJONI TAL-IKEL IL-ĠDID

Il-kontenut tal-lista

1. Il-lista tal-Unjoni għandha tikkonsisti mit-Tabelli 1 u 2

2. It-Tabella 1 fiha l-ikel il-ġdid awtorizzat u l-informazzjoni li ġejja:

Il-Kolonna 1

:

L-ikel il-ġdid awtorizzat

Il-Kolonna 2

:

Il-kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel il-ġdid. Din il-kolonna hija wkoll maqsuma f'żewġ taqsimiet: Il-kategorija tal-ikel speċifikat u l-Livelli massimi

Il-Kolonna 3

:

Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn

Il-Kolonna 4

:

Rekwiżiti oħrajn

3. It-Tabella 2 fiha l-iSpeċifikazzjonijiet dwar l-ikel il-ġdid u l-informazzjoni li ġejja:

Il-Kolonna 1

:

L-ikel il-ġdid awtorizzat

Il-Kolonna 2

:

SpeċifikazzjonijietTabella 1: L-ikel il-ġdid awtorizzat

L-ikel il-ġdid awtorizzat

Il-kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel il-ġdid

Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn

Rekwiżiti oħrajn

Aċidu tal-N-Aċetil-D-newrammina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Aċidu N-aċetil-D-newramminikufg”

Is-supplimenti tal-ikel li fihom l-aċidu N-aċetil-D-newramminiku għandhom iġorru dikjarazzjoni li dan is-suppliment tal-ikel ma għandux jingħata lit-trabi, lit-tfal iż-żgħar u lit-tfal ta' taħt l-10 snin meta dawn ikunu qed jieħdu l-ħalib tal-omm jew ikel ieħor li fih l-aċidu N-aċetil-D-newramminiku miżjud fl-istess perjodu ta' 24 siegħa.

 

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 (1)

0,05 g/L ta' formula rikostitwita

Ikel magħmul miċ-ċereali pproċessat u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,05 g/kg għall-ikel solidu

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont il-bżonnijiet nutrittivi tat-trabi u tat-tfal iż-żgħar li huma maħsubin għalihom il-prodotti, iżda fi kwalunkwe każ mhux iżjed mil-Livelli massimi speċifikati għall-kategorija msemmija fit-tabella li tikkorrispondi mal-prodotti.

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,2 g/L (xarbiet)

1,7 g/kg (bars)

Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014 (2)

1,25 g/kg

Prodotti magħmulin tal-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) bla togħmiet miżjuda

0,05 g/L

Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat mingħajr togħma miżjuda, ittrattat bis-sħana wara l-fermentazzjoni, prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat bit-togħma miżjuda, fosthom prodotti ttrattati bis-sħana

0,05 g/L (xarbiet)

0,4 g/kg (solidi)

Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom

0,05 g/L (xarbiet)

0,25 g/kg (solidi)

Bars taċ-ċereali

0,5 g/kg

Sostituti taz-zokkor għal mat-te u l-kafè

8,3 g/kg

Xarbiet magħmulin mill-frott u mill-ħaxix

0,05 g/L

Xarbiet aromatizzati

0,05 g/L

Kafè, te, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra, speċjalizzati; tè, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; preparazzjonijiet tat-te, tal-pjanti u taċ-ċereali għall-infużjonijiet

0,2 g/kg

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE (3)

300 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali ta' fuq l-10 snin

55 mg/kuljum għat-trabi

130 mg kuljum għat-tfal iż-żgħar

250 mg kuljum għat-tfal ta' bejn it-3 u l-10 snin

Adansonia digitata (Baobab) polpa tal-frott imnixxef

Mhux speċifikat

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Polpa tal-frott tal-Baobab”

 

Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' Ajuga reptans

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili tal-partijiet tal-pjanta maqtugħin mill-art li jwarrdu ta' Ajuga reptans

L-Alanil-L-Glutamina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

 

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

Żejt tal-alga miksub mill-mikroalgi Ulkenia sp.

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-mikroalgi Ulkenia sp.”

 

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi xarbiet magħmula mill-ħalib)

60 mg/100ml

Żejt taż-żerriegħa tal-Allanblackia

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “żejt taż-żerriegħa tal-Allanblackia

 

Dlik isfar tax-xaħam u dlik b'bażi ta' krema

20 g/100 g

Estratt tal-werqa tal-Aloe macroclada Baker

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

L-istess bħall-użu normali fis-supplimenti tal-ikel tal-ġel simili li jsir mill-Aloe vera (L.) Burm.

Żejt tal-Krill tal-Antartiku miksub mill- Euphausia superba

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Kontenut massimu ta' aċidu dokosaeżaenojku u ta' aċidu ejkosapentenojku flimkien

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt ta' lipidi mill-krustaċju Krill tal-Antartiku (Euphausia superba)”

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

Xarbiet analogi għal dawk magħmula bil-ħalib

80 mg/100ml

Xaħam li jiddellek u ħwawar

600 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100ml

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars nutrittivi/bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Ikel biċ-ċereali u ikel tat-trabi pproċessat maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

200 mg/100ml

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Żejt tal-Krill tal-Antartiku li fih ħafna fosfolipidi miksub mill-Euphausia superba

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Kontenut massimu ta' aċidu dokosaeżaenojku u ta' aċidu ejkosapentenojku flimkien

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt ta' lipidi mill-krustaċju Krill tal-Antartiku (Euphausia superba)”

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

Xarbiet analogi għal dawk magħmula bil-ħalib

80 mg/100ml

Xaħam li jiddellek u ħwawar

600 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100ml

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars nutrittivi/bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Ikel biċ-ċereali u ikel tat-trabi pproċessat maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

200 mg/100ml

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Żejt li fih ħafna aċidu arakidoniku miksub mill-fungus Mortierella alpina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt mill-Mortierella alpina” jew “Żejt tal-Mortierella alpina

 

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali għal trabi prematuri kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Żejt tal-Argan mill-Argania spinosa

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-Argan” u jekk jintuża bħala taħwir tal-ikel fuq it-tikketta jrid ikun hemm miktub “Żejt veġetali għall-użu bħala taħwir tal-ikel biss”

 

Bħala taħwir tal-ikel

Mhux speċifikat

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Skont l-użu normali taż-żjut veġetali bħala ikel

Oleoreżina li fiha ħafna astaksantin mill-algi Haematococcus pluvialis

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Astaksantin”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

40-80 mg kuljum ta' oleoreżina li tagħti ≤ 8 mg ta' astaksantina kuljum

Żerriegħa tal-ħabaq (Ocimum basilicum)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew minn taħlita ta' frott u ħaxix

3 g/200 ml għaż-żieda ta' żerriegħa tal-ħabaq sħiħa (Ocimum basilicum)

Estratt iffermentat tal-fażola sewda

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt iffermentat tal-fażola sewda (Sojja)” jew “Estratt iffermentat tas-Sojja”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

4,5 g kuljum

Lattoferrina bovina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Lattoferrina mill-ħalib tal-baqar”

 

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

100 mg/100ml

Ikel fuq bażi tal-ħalib maħsub għal tfal żgħar (lest biex jiġi kkunsmat)

200 mg/100 g

Ikel taċ-ċereali pproċessati (solidu)

670 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont il-bżonnijiet tal-individwu sa 3 g kuljum

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

200 mg/100 g

Taħlitiet ta' xorb f'forma ta' trab magħmulin bil-ħalib (lesti għax-xorb)

330 mg/100 g

Xarbiet magħmulin bil-ħalib iffermentat (inklużi xarbiet tal-jogurt)

50 mg/100 g

Xorb mhux alkoħoliku

120 mg/100 g

Prodotti magħmulin bil-jogurt

80 mg/100 g

Prodotti magħmulin bil-ġobon

2 000 mg/100 g

Ġelat

130 mg/100 g

Kejkijiet u ikel tal-għaġina

1 000 mg/100 g

Ħelu

750 mg/100 g

Ċuwingamm

3 000 mg/100 g

Iż-żejt taż-żerriegħa tal-Buglossoides arvensis

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu stearidoniku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt irfinut tal-Buglossoides

 

Prodotti tal-ħalib u analogi tagħhom

250 mg/100 g

75 mg/100 g għax-xarbiet

Ġobon u prodotti tal-ġobon

750 mg/100 g

Butir u emulsjonijiet oħra tax-xaħam u taż-żejt inkluż id-dlik (mhux għat-tisjir jew għall-qali)

750 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

625 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefinit fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

500 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel bi skopijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Żejt tal-Calanus finmarchicus

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-Calanus finmarchicus (krustaċju)”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

2,3 g kuljum

Bażi taċ-ċuwingamm (glikol tal-monometossipolietilen)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Bażi tal-gomma (li fiha l-1,3-butadiena, 2-metil-omopolimeru, maleat, esteri bil-polietilenglikol monometiletere)” inkella “Bażi tal-gomma (bin-Nru tal-CAS: 1246080-53-4)”

 

Ċuwingamm

8 %

Bażi taċ-ċuwingamm (kopolimeru tal-etere metilviniliku u tal-anidride malejka)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Bażi tal-gomma (li fiha l-kopolimeru tal-etere metilviniliku u tal-anidride malejku)” inkella “Bażi tal-gomma (bin-Nru tal-CAS 9011-16-9)”

 

Ċuwingamm

2 %

Żejt taċ-chia mis-Salvia hispanica

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt taċ-Chia (Salvia hispanica)”

 

Xaħmijiet u żjut

10 %

Żejt taċ-chia pur

2 g kuljum

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

2 g kuljum

Żerriegħa taċ-chia (Salvia hispanica)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żerriegħa taċ-Chia (Salvia hispanica)”

2.  Huwa meħtieġ li l-pakketti lesti taż-żerriegħa taċ-Chia (Salvia hispanica) ikollhom tikkettar addizzjonali biex jinforma lill-konsumatur li d-doża ta' kuljum ma tridx taqbeż il-15 g.

 

Prodotti tal-ħobż

5 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa jew mitħuna)

Prodotti moħmija

10 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Ċereali għall-kolazzjon

10 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Taħlitiet tal-frott, tal-ġewż u taż-żrieragħ

10 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew minn taħlita ta' frott u ħaxix

15 g kuljum għaż-żieda taż-żerriegħa taċ-chia, sħiħa, mgħaffġa jew mitħuna

Pakketti lesti taż-żerriegħa taċ-Chia kif inhuma

15 g kuljum ta' żerriegħa taċ-chia sħiħa

Dlik magħmul mill-frott

1 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Jogurt

1,3 żerriegħa taċ-chia sħiħa f'kull 100 g ta' jogurt jew 4,3 żerriegħa taċ-chia sħiħa f'kull 330 g ta' jogurt (porzjon)

Ikliet sterilizzati lesti biex jittieklu magħmulin miċ-ċereali, miż-żerriegħa, miċ-ċereali foloz u/jew mill-ħemes

5 % (żerriegħa taċ-chia sħiħa)

Kompost ta' kitinaglukan mill-Aspergillus niger

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Kitinaglukan mill-Aspergillus niger

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

5 g kuljum

Kompost ta' kitinaglukan mill-Fomes fomentarius

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Kitinaglukan mill-Fomes fomentarius

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

5 g kuljum

Estratt ta' kitosan mill-faqqiegħ (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt ta' kitosan mill-Agaricus bisporus” jew “Estratt ta' kitosan mill-Aspergillus niger

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali tal-kitosan mill-krustaċji fis-supplimenti tal-ikel

Sulfat tal-kondrojtin

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Sulfat tal-Kondrojtin miksub mill-fermentazzjoni u s-sulfazzjoni mikrobjali”

 

Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu

1 200 mg kuljum

Pikolinat tal-Kromju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Il-Livelli massimi tal-kromju totali

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Pikolinat tal-Kromju”

 

L-ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013

250 μg kuljum

Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 (4)

ħaxixa aromatika Cistus incanus L. Pandalis

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “ħaxixa aromatika Cistus incanus L. Pandalis”

 

Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi

Konsum ta' kuljum maħsub: 3 g ta' ħaxix aromatika kuljum (2 kikkri kuljum)

Ċitikolina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Ċitikolina”

2.  It-tikkettar tal-ikel li jkun fih iċ-ċitikolina għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li l-prodott mhuwiex maħsub biex jiġi kkunsmat mit-tfal

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

500 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

250 mg f'kull doża, u livell massimu ta' konsum ta' 1 000 mg kuljum

Clostridium butyricum

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)” jew “Clostridium butyricum (CBM 588)”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

1,35 × 108 CFU kuljum

Estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Il-konsumaturi għandhom jiġu avżati biex ma jikkunsmawx aktar minn 600 mg polifenoli li jikkorrispondu għal 1,1 g kuljum ta' trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi

 

Bars nutrittivi

1 g kuljum u 300 mg ta' polifenoli li jikkorrispondu għal mhux aktar minn 550 mg ta' estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi f'kull porzjon tal-ikel (jew suppliment tal-ikel)

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

Kull tip ta' ikel ieħor (fost dawn is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE) li saru stabbiliti li jintużaw bħala mezzi għall-ingredjenti funzjonali u li tipikament jitqiegħdu biex jittieħdu minn adulti li jieħdu ħsieb saħħithom

Estratt tal-kawkaw b'livell baxx ta' xaħam

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Il-konsumaturi għandhom jiġu avżati biex ma jikkunsmawx aktar minn 600 mg flavanoli tal-kawkaw kuljum

 

Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

730 mg kull doża u madwar 1,2 g kuljum

Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor mill-Coriandrum sativum

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

600 mg kuljum

frott niexef Crataegus pinnatifida

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “frott imnixxef tal-Crataegus pinnatifida

 

Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi

Skont l-użu normali tal-Crataegus laevigata

Ġammijiet u ġelis skont id-Direttiva 2001/113/KE (5)

Frott ippriżervat fil-ġulepp

α-ċiklodestrina

Mhux speċifikat

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Alfa-ċiklodestrina” jew “α-ċiklodestrina”

 

γ-Ċiklodestrina

Mhux speċifikat

Id-denominiazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Gamma-ċiklodestrina” jew “γ-ċiklodestrina”

 

▼M4

L-estratt ta' tliet għeruq erbali ( Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. u Angelica gigas Nakai)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

L-isem tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ingredjent għandu jkun “estratt ta' tliet għeruq erbali (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. u Angelica gigas Nakai)”.

It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom l-estratt tat-taħlita tat-tliet għeruq erbali għandu jkollu dikjarazzjoni qrib il-lista tal-ingredjenti li tindika li m'għandhomx jiġu kkunsmati minn individwi li jafu li huma allerġiċi għall-karfus.

 

Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta

175 mg kuljum

▼B

Preparazzjoni tad-destran prodotta mil-Leuconostoc mesenteroides

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Destran”

 

Prodotti tal-furnara

5 %

Żejt diaċigliċerol li joriġina mill-pjanti

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt diaċigliċerol li joriġina mill-pjanti (mill-inqas 80 % diaċigliċeroli)”

 

Żejt tat-tisjir

 

Dlik xaħmi

Taħlitiet imħawra għall-insalati

Majoneż

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet)

Prodotti tal-furnara

Prodotti tat-tip tal-jogurt

Diidrokapsjat (DHC)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Diidrokapsjat”

2.  Is-supplimenti tal-ikel li fihom id-diidrokapsjat ikollhom fuq it-tikketta li “mhumiex maħsubin għat-tfal ta' taħt l-erba' snin u sitt xhur”

 

Bars taċ-ċereali

9 mg/100 g

Gallettini, cookies u galletti

9 mg/100 g

Snacks magħmulin bir-ross

12 mg/100 g

Xarbiet bil-gass, xarbiet li jitħalltu mal-ilma, xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott

1,5 mg/100ml

Xarbiet magħmulin mill-ħaxix

2 mg/100ml

Xarbiet b'bażi ta' kafè, xarbiet b'bażi ta' te

1,5 mg/100ml

Ilma bit-togħma – bla gass

1 mg/100ml

Ċereali tad-dqiq tal-ħafur imsajjar minn qabel

2,5 mg/100 g

Ċereali oħra

4,5 mg/100 g

Ġelat, deżerti magħmula minn prodotti tal-ħalib

4 mg/100 g

Taħlitiet tal-pudini (lesti għall-ikel)

2 mg/100 g

Prodotti magħmulin bil-jogurt

2 mg/100 g

Ħelu biċ-ċikkulata

7,5 mg/100 g

Ħelu iebes

27 mg/100 g

Ċuwingamm mingħajr zokkor

115 mg/100 g

Sostitut tal-ħalib/kolorant tal-kafè

40 mg/100 g

Sustanzi li jagħtu l-ħlewwa

200 mg/100 g

Soppa (lesta biex tiġi kkunsmata)

1,1 mg/100 g

Taħlita imħawra għall-insalata

16 mg/100 g

Proteina tal-ħaxix

5 mg/100 g

Ikliet lesti għall-ikel

3 mg/ikla

Sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

3 mg/ikla

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet)

1 mg/100ml

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

doża waħda ta' 3 mg

9 mg kuljum

Trab li jitħallat mal-ilma biex isiru xarbiet mhux alkoħoliċi

14,5 mg/kg ekwivalenti għal 1,5 mg/100 ml

Estratt imnixxef mil-Lippia citriodora magħmul mill-kolturi taċ-ċelloli

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Lippia citriodora mill-kolturi taċ-ċelloli HTN®Vb”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili mill-weraq tal-Lippia citriodora

Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' Echinacea angustifolia

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili mill-għeruq tal-Echinacea angustifolia

Żejt tal-Echium plantagineum

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu stearidoniku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt irfinut tal-echium”

 

Prodotti b'bażi ta' ħalib u prodotti tal-jogurt għax-xortb li jinbiegħu f'doża waħda

250 mg/100 g; 75 mg/100 g għax-xarbiet

Preparazzjonijiet tal-ġobon

750 mg/100 g

Xaħam li jiddellek u ħwawar

750 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

625 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

500 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

▼M1

Florotannini Ecklonia cava

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “florotanniniEcklonia cava”.

Is-supplimenti tal-ikel li fihom il- florotanniniEcklonia cava għandu jkollhom id-dikjarazzjoni li ġejja:

(a)  Dan is-suppliment tal-ikel m'għandux jiġi kkunsmat minn tfal/adolexxenti ta' taħt l-età ta' tnax/erbatax/tmintax-il (*) sena.

(b)  Dan is-suppliment tal-ikel m'għandux jiġi kkunsmat minn persuni morda bil-marda tat-tirojde jew minn persuni li jafu jew li ġew identifikati li huma f'riskju li jiżviluppaw il-marda tat-tirojde.

(c)  Dan is-suppliment tal-ikel m'għandux jittieħed jekk miegħu jiġu kkunsmati wkoll supplimenti oħra tal-ikel li fihom il-jodju.

(*)  Skont xi jkun il-grupp ta' età li s-suppliment tal-ikel huwa maħsub għalih.

 

Supplimenti tal-Ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni ġenerali, bl-esklużjoni ta' tfal taħt l-età ta' 12-il sena

163 mg/kuljum għal adoloxxenti minn 12 sa 14-il sena;

230 mg/kuljum għal adoloxxenti ta' aktar minn 14-il sena;

263 mg/kuljum għall-adulti.

▼B

Gallat tal-epigallokatekina fl-għamla ta' estratt ippurifikat mill-weraq tat-te aħdar (Camellia sinensis)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Fuq it-tikkettar għandu jkun hemm dikjarazzjoni li l-konsumaturi ma għandhomx jieħdu aktar minn 300 mg tal-estratt kuljum

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

150 mg tal-estratt f'porzjon ta' ikel wieħed jew f'porzjon ta' suppliment tal-ikel wieħed

Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006

▼M3

L-ergotijoneina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun “L-ergotijoneina”

 

Xorb mingħajr alkoħol

0,025 g/kg

Xarbiet magħmula mill-ħalib

0,025 g/kg

Prodotti tal-ħalib “frisk” (*)

0,040 g/kg

Bars taċ-ċereali

0,2 g/kg

Dolċerija taċ-ċikkulata

0,25 g/kg

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

30 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali (minbarra n-nisa tqal u li jreddgħu)

20 mg kuljum għat-tfal ta' aktar minn 3 snin

(*)  Meta tintuża fil-prodotti tal-ħalib, l-L-ergotijoneina ma tista' tissostitwixxi, għalkollox jew parzjalment, lill-ebda kostitwent tal-ħalib.

▼B

EDTA tas-sodju ferriku

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi (espressi bħala EDTA anidru)

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “EDTA tas-sodju ferriku”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

18 mg kuljum għat-tfal

75 mg kuljum għall-adulti

L-ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013

12 mg/100 g

Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006

Fosfat ferruż tal-ammonju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Fosfat ferruż tal-ammonju”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Irid jintuża bi qbil mad-Direttiva 2002/46/KE, mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 u/jew mar-Regolament (KE) Nru 1925/2006

L-ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006

Peptidi tal-ħut mis-Sardinops sagax

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi tal-prodott tal-peptidi tal-ħut

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Peptidi tal-ħut (Sardinops sagax)”

 

Ikel magħmul bil-jogurt, xarbiet magħmulin bil-jogurt, prodotti tal-ħalib iffermentat, u ħalib tat-trab

0,48 g/100 g (lesti għall-ikel/għax-xorb)

Ilma bit-togħma, u xorb b'bażi veġetali

0,3 g/100 g (lesti għax-xorb)

Ċereali għall-kolazzjon

2 g/100 g

Sopop, stuffati u trabijiet tas-sopop

0,3 g/100 g (lesti għall-ikel)

Flavonojdi mill- Glycyrrhiza glabra

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Il-Livelli massimi tal-flavonojdi mill-Glycyrrhiza glabra

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Flavonojdi mill-Glycyrrhiza glabra

2.  It-tikkettar tal-ikel li jinżied il-prodott miegħu bħala ingredjent tal-ikel ġdid għandu jiddikjara li:

(a)  il-prodott ma għandux jittieħed min-nisa tqal jew li qed ireddgħu, mit-tfal u mill-adoloxxenti żgħar; kif ukoll

(b)  min ikun qed jieħu xi mediċina bir-riċetta għandu jikkonsma l-prodott biss taħt superviżjoni medika;

(c)  ma għandux jittieħed iktar minn 120 mg ta' flavonojdi kuljum.

3.  L-ammont ta' flavonojdi fil-prodott tal-ikel finali għandu jkun indikat fuq it-tikketta tal-ikel li jkun qiegħed fih.

Ix-xarbiet li fihom il-flavonojdi għandhom jaslu għand il-konsumatur aħħari f'porzjonijiet individwali.

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

120 mg kuljum

Xarbiet magħmulin bil-jogurt

Xarbiet magħmulin mill-frott jew mill-ħaxix

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

120 mg kuljum

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

120 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

120 mg kuljum

Estratt tal-fukojdan mill-alga Fucus vesiculosus

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt tal-fukojdan mill-alga Fucus vesiculosus”.

 

Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni ġenerali

250 mg kuljum

Estratt tal-fukojdan mill-alga Undaria pinnatifida

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt tal-fukojdan mill-alga Undaria pinnatifida

 

Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni ġenerali

250 mg kuljum

2′-Fukosillattożju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “2′-fukosillattożju”

2.  It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom it-2′-fukosillattożju għandu jkun fih dikjarazzjoni li dawn is-supplimenti ma għandhomx jintużaw jekk dak li jkun jiekol ikel ieħor miżjud bit-2′-fukosillattożju fl-istess ġurnata.

3.  It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fih it-2′-fukosillattożju maħsub għat-tfal iż-żgħar għandu jġorr dikjarazzjoni li dawn is-supplimenti ma għandhomx jintużaw jekk fl-istess ġurnata jittieħdu l-ħalib tal-omm jew xi ikel ieħor miżjud bit-2′-fukosillattożju.

 

Prodotti tal-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) bla togħmiet miżjuda

1,2 g/l

Prodotti tal-ħalib iffermentat bla togħmiet miżjuda

1,2 g/l għax-xarbiet

19,2 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

Prodotti tal-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjuda, inklużi prodotti ttrattati bis-sħana

1,2 g/l għax-xarbiet

19,2 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom

1,2 g/l għax-xarbiet

12 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

400 g/kg għal sostitut tal-ħalib

Bars taċ-ċereali

12 g/kg

Sostituti taz-zokkor għal mat-te u l-kafè

200 g/kg

Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

1,2 g/l waħedha jew f'taħlita ma' 0,6 g/l ta' lakto-N-neotetraożju fi proporzjon ta' 2:1 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

1,2 g/l waħedha jew f'taħlita ma' 0,6 g/l ta' lakto-N-neotetraożju fi proporzjon ta' 2:1 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Ikel ipproċessat magħmul biċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar, kif iddefiniti fid-Direttiva 2006/609/KE

12 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

1,2 g/l għall-ikel likwidu lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

1,2 g/l għax-xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili miżjuda waħedhom jew flimkien ma' 0,6 g/l ta' lakto-N-neotetraożju, fi proporzjon ta' 2:1 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

4,8 g/l għax-xarbiet

40 g/kg għall-bars

Prodotti tal-ħobż u tal-għaġin li fuqhom ikunu ddikjarati l-assenza jew il-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014

60 g/kg

Xarbiet aromatizzati

1,2 g/l

Kafè, tè (ħlief it-tè iswed), infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra; tè, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; tè, preparazzjonijiet ta' pjanti, frott u ċereali għall-infużjonijiet kif ukoll taħlitiet u taħlitiet istantanji ta' dawn il-prodotti

9,6 g/l - il-livell massimu jirreferi għall-prodotti lesti għall-użu

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE ħlief is-supplimenti tal-ikel għat-trabi

3,0 g kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

1,2 g kuljum għat-tfal iż-żgħar

Galatto-oligosakkarid

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi (espressi bħala proporzjon f'kull kilogramma ta' galatto-oligosakkarid/kg tal-prodott tal-ikel finali)

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

0,333

Ħalib

0,020

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

0,030

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet)

0,020

Xarbiet analogi għal dawk magħmula bil-ħalib

0,020

Jogurt

0,033

Deżerti magħmulin bil-ħalib

0,043

Deżerti magħmulin bil-ħalib iffriżati

0,043

Xarbiet magħmulin mill-frott u xarbiet li jagħtu l-enerġija

0,021

Xarbiet li jissostitwixxu l-ikel għat-trabi

0,012

Meraq għat-trabi

0,025

Xarbiet tal-jogurt għat-trabi

0,024

Deżerti għat-trabi

0,027

Snacks għat-trabi

0,143

Ċereali għat-trabi

0,027

Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi

0,013

Meraq

0,021

Mili tat-torti tal-frott

0,059

Preparazzjonijiet bil-frott

0,125

Bars

0,125

Ċereali

0,125

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,008

Glukożammina HCl

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Skont l-użu normali fl-ikel tal-glukożammina li tinkiseb mill-frott tal-baħar bil-qoxra

L-ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Sulfat tal-glukożammina KCl

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Skont l-użu normali fl-ikel tal-glukożammina li tinkiseb mill-frott tal-baħar bil-qoxra

Sulfat tal-glukożammina NaCl

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Skont l-użu normali fl-ikel tal-glukożammina li tinkiseb mill-frott tal-baħar bil-qoxra

Gomma tal-gwar

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Gomma tal-gwar”.

2.  Fuq it-tikketta ta' kull oġġett tal-ikel li fih il-gomma tal-gwar irid ikun imsemmi li jeżisti r-riskju li t-tfal ta' taħt it-8 snin jistgħu jħossu dwejjaq fl-istonku jekk jiġu esposti għal din is-sustanza.

Pereżempju, “Il-konsum żejjed ta' dawn il-prodotti jista' jikkawża d-dwejjaq fl-istonku, speċjalment fit-tfal ta' taħt it-8 snin”.

3.  Fil-każ ta' prodotti li jiġu ppreżentati f'żewġ kompartimenti separati li jkun fihom rispettivament prodott tal-ħalib u prodott taċ-ċereali, fl-istruzzjonijiet tal-użu jrid ikun speċifikat b'mod ċar li l-prodott taċ-ċereali u l-prodott tal-ħalib iridu jitħalltu flimkien qabel ma jittieklu, biex ikun kopert ir-riskju potenzjali ta' ostrazzjoni gastrointestinali.

 

Prodotti tal-ħalib friski bħalma huma l-jogurt, il-ħalib iffermentat, il-ġobon frisk u deżerti oħrajn magħmulin bil-ħalib.

1,5 g/100 g

Oġġetti tal-ikel likwidi magħmulin bil-frott jew bil-ħaxix (tat-tip tal-“ismoothies”)

1,8 g/100 g

Frott jew ħaxix imsajjar fil-ġulepp

3,25 g/100 g

Ċereali flimkien ma' prodott tal-ħalib ippreżentati f'pakket b'żewġ kompartimenti separati

10 g/100 g fiċ-ċereali

Xejn fil-prodott tal-ħalib li jkun miegħu

1 g/100 g fil-prodott meta jkun lest biex jittiekel

Prodotti tal-ħalib ittrattat bis-sħana iffermentati bil-Bacteroides xylanisolvens

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Prodotti tal-ħalib iffermentat (fl-għamliet ta' likwidu, semilikwidu u trab imnixxef bl-isprej)

 

Idrodossitirosol

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “idrodossitirosol”

It-tikkettar tal-prodotti tal-ikel li fihom l-idroxxitirosol għandu jkollhom fuqhom id-dikjarazzjonijiet li ġejjin:

(a)  Dan il-prodott tal-ikel ma għandux jittieħed minn tfal ta' taħt it-tliet snin, min-nisa tqal u min-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu;

(b)  Dan il-prodott tal-ikel ma għandhux jintuża għat-tisjir, għall-ħami jew għall-qali

 

Żjut tal-ħut u tal-ħxejjex, (ħlief iż-żjut taż-żebbuġ u ż-żjut mir-residwi taż-żebbuġ kif iddefinit fil-Parti VIII tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 (6)) ikkummerċjalizzati tali kwali

0,215 g/kg

Xaħmiet li jiddelku kif iddefinit fil-Parti VII tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, ikkummerċjalizzati tali kwali

0,175 g/kg

Proteina li Timmodifika l-Istruttura tas-Silġ tat-tip III HPLC 12

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Proteina li Timmodifika l-Istruttura tas-Silġ”

 

Silġ li jittiekel

0,01 %

Estratti milwiema mill-weraq niexef tal-Ilex guayusa

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratti mill-weraq niexef tal-Ilex guayusa

 

Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi

Bi qbil mal-użu normali fl-infużjonijiet ta' ħxejjex aromatiċi u fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt milwiem simili mill-weraq tal-Ilex paraguariensis

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Isomalto-oligosakkarid

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Isomalto-oligosaccharide”

2.  Jeħtieġ li l-oġġetti tal-ikel li fihom l-ingredjent ġdid fuq it-tikketta jkunu mmarkati bħala “sors ta' glukożju”.

 

Soft drinks bil-kaloriji mnaqqsa

6,5 %

Xarbiet li jagħtu l-enerġija

5,0 %

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi (jinkludi x-xarbiet isotoniċi)

6,5 %

Meraq tal-frott

5 %

Ħaxix ipproċessat u meraq tal-ħaxix

5 %

Soft drinks oħrajn

5 %

Bars taċ-ċereali

10 %

Cookies, gallettini

20 %

Bars taċ-ċereali għall-kolazzjon

25 %

Ħelu iebes

97 %

Ħelu artab/bars taċ-ċikkulata

25 %

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' bars jew ta' xarbiet)

20 %

Isomaltulożi

Mhux speċifikat

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Isomaltulożi”.

2.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar għandha jkollha magħha indikazzjoni li “L-isomaltulożi huwa sors ta' glukożju u ta' fruttożju”.

 

Lattitol

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Lattitol”

 

Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE (kapsuli jew pirmli) maħsubin għall-popolazzjoni adulta.

20 g kuljum

Lakto-N-neotetraożju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Lakto-N-neotetraożju”.

2.  It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fih il-lakto-N-neotetraożju għandu jiddikjara li dawn is-supplimenti ma għandhomx jintużaw jekk dak li jkun jiekol ikel ieħor miżjud bil-lakto-N-neotetraożju fl-istess ġurnata.

3.  It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fih il-lakto-N-neotetraożju maħsub għat-tfal iż-żgħar għandu jiddikjara li dawn is-supplimenti ma għandhomx jintużaw jekk fl-istess ġurnata jittieħdu l-ħalib tal-omm jew xi ikel ieħor miżjud bil-lakto-N-neotetraożju.

 

Prodotti tal-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) bla togħmiet miżjuda

0,6 g/l

Prodotti tal-ħalib iffermentat bla togħmiet miżjuda

0,6 g/l għax-xarbiet

9,6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

Prodotti tal-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjuda, inklużi prodotti ttrattati bis-sħana

0,6 g/l għax-xarbiet

9,6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom

0,6 g/l għax-xarbiet

6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

200 g/kg għal sostitut tal-ħalib

Bars taċ-ċereali

6 g/kg

Sostituti taz-zokkor għal mat-te u l-kafè

100 g/kg

Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,6 g/l ikkumbinat ma' massimu ta' 1,2 g/l ta' 2′-fukosillattożju fi proporzjon ta' 1:2 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

0,6 g/l flimkien ma' massimu ta' 1,2 g/l ta' 2′-fukosillattożju fi proporzjon ta' 1:2 fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Ikel ipproċessat magħmul biċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar, kif iddefiniti fid-Direttiva 2006/609/KE

6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet

0,6 g/l għall-ikel likwidu lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

0,6 g/l għal xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili miżjuda waħedhom jew flimkien mat-2′-O-fukosillattożju, f'konċentrazzjonijiet ta' 1,2 g/l, fi proporzjon ta' 1:2 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

2,4 g/l għax-xarbiet

20 g/kg għall-bars

Prodotti tal-ħobż u tal-għaġin li fuqhom ikunu ddikjarati l-assenza jew il-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014

30 g/kg

Xarbiet aromatizzati

0,6 g/l

Kafè, tè (ħlief it-tè iswed), infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra; tè, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; tè, preparazzjonijiet ta' pjanti, frott u ċereali għall-infużjonijiet kif ukoll taħlitiet u taħlitiet istantanji ta' dawn il-prodotti

4,8 g/l - il-livell massimu jirreferi għall-prodotti lesti għall-użu

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE ħlief is-supplimenti tal-ikel għat-trabi

1,5 g kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

0,6 g kuljum għat-tfal iż-żgħar

Estratt tal-weraq tal-Alfalfa mill-Medicago sativa

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Proteina tal-Lucerne (Medicago sativa)” jew “Proteina tal-Alfalfa (Medicago sativa)”.

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

10 g kuljum

Likopen

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Likopen”

 

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati)

2,5 mg/100 g

Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi

2,5 mg/100 g

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

8 mg/ikla

Ċereali għall-kolazzjon

5 mg/100 g

Xaħmijiet u taħwir tal-ikel

10 mg/100 g

Sopop ħlief sopop tat-tadam

1 mg/100 g

Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ)

3 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

15 mg kuljum

Likopen mill-Blakeslea trispora

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Likopen”

 

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati)

2,5 mg/100 g

Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi

2,5 mg/100 g

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

8 mg/ikla

Ċereali għall-kolazzjon

5 mg/100 g

Xaħmijiet u taħwir tal-ikel

10 mg/100 g

Sopop ħlief sopop tat-tadam

1 mg/100 g

Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ)

3 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

15 mg kuljum

Likopen mit-tadam

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Likopen”

 

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati)

2,5 mg/100 g

Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi

2,5 mg/100 g

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

8 mg/ikla

Ċereali għall-kolazzjon

5 mg/100 g

Xaħmijiet u taħwir tal-ikel

10 mg/100 g

Sopop ħlief sopop tat-tadam

1 mg/100 g

Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ)

3 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Reżina żejtnija tal-likopen mit-tadam

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' likopen

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Oleoraża tal-likopen mit-tadam”

 

Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati)

2,5 mg/100 g

Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi

2,5 mg/100 g

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

8 mg/ikla

Ċereali għall-kolazzjon

5 mg/100 g

Xaħmijiet u taħwir tal-ikel

10 mg/100 g

Sopop ħlief sopop tat-tadam

1 mg/100 g

Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ)

3 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Ċitrat malat tal-manjeżju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Ċitrat malat tal-manjeżju”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

 

Estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt tal-qoxra tas-siġra tal-manjolja”

 

Ħelu tal-menta (prodotti tal-ħelu)

0,2 % biex jaħbu l-irwejjaħ tal-ħalq. Abbażi ta' livell massimu ta' inkorporazzjoni ta' 0,2 % u ta' daqs massimu ta' ċuwingamm jew menta ta' 1,5 g l-biċċa, kull porzjon ta' ċuwingamm jew menta ma jkunx fih iżjed minn 3 mg ta' estratt tal-qoxra tas-siġra tal-manjolja.

Ċuwingamm

Żejt taż-żerriegħa tal-qamħirrun li fih ħafna sustanza mhux saponifikabbli

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt taż-żejt tal-qamħirrum”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

2 g kuljum

Ċuwingamm

2 %

Metilċelluloża

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Metilċelluloża”

Il-metilċelluloża ma għandhiex tintuża f'ikel li jkun ippreparat b'mod speċjali għat-tfal iż-żgħar

Silġ li jittiekel

2 %

Xarbiet aromatizzati

Prodotti tal-ħalib iffermentat aromatizzati u mhux aromatizzati

Deżerti kesħin (prodotti magħmulin bil-ħalib, bix-xaħam, bil-frott, biċ-ċereali, bil-bajd)

Preparazzjonijiet tal-frott (polpi, purè jew frott imsajjar fil-ġulepp)

Sopop u brodijiet

aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-glukożammina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-glukożammina” jew “5MTHF-glukożammina”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE bħala sors ta' folat

 

 

 

Monometilsilanetrijol (Siliċju organiku)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' siliċju

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Siliċju organiku (monometilsilanetrijol)”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta (f'għamla likwida)

10,40 mg kuljum

Estratt tal-miċelju mill-faqqiegħ Shiitake (Lentinula edodes)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt mill-faqqiegħ Lentinula edodes” jew “Estratt mill-faqqiegħ Shiitake”

 

Prodotti tal-ħobż

2 ml/100 g

Soft drinks

0,5 ml/100 ml

Ikliet ippreparati bil-lest

2,5 ml kull ikla

Ikel ibbażat fuq il-jogurt

1,5 ml/100 ml

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

doża ta' 2,5 ml kuljum

Meraq tal-frott tan-Noni (Morinda citrifolia)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Meraq tan-noni” jew “Meraq tal-Morinda citrifolia

 

Xarbiet magħmulin mill-frott u min-nektar tal-frott ippasturizzati

30 ml f'kull doża (sa 100 % meraq tan-noni)

jew

20 ml darbtejn kuljum, mhux aktar minn 40 ml kuljum

Trab tal-meraq tal-frott tan-Noni (Morinda citrifolia)

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

6,6 g kuljum (ekwivalenti għal 30 ml ta' meraq tan-noni)

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Trab tal-meraq tan-noni” jew “Trab tal-meraq tal-Morinda citrifolia

 

Purè u konċentrat tal-frott tan-noni (Morinda citrifolia)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun:

Għall-purè tal-frott:

“Purè tal-frott tal-Morinda citrifolia” jew “Purè tal-frott tan-noni”

Għall-konċentrat tal-frott:

“Konċentrat tal-frott tal-Morinda citrifolia” jew “Konċentrat tal-frott tan-noni”

 

 

Purè tal-frott

Ħelu/pasti

45 g/100 g

Bars taċ-ċereali

53 g/100 g

Taħlitiet tax-xorb nutrittiv bi trab (piż xott)

53 g/100 g

Xorb bil-karbonat

11 g/100 g

Ġelat u sorbet

31 g/100 g

Jogurt

12 g/100 g

Gallettini

53 g/100 g

Bans, kejkijiet u pasti bl-għaġina

53 g/100 g

Bars taċ-ċereali għall-kolazzjon (ċereali integrali)

88 g/100 g

Ġammijiet u ġelis skont id-Direttiva 2001/113/KE

133 g/100 g

Abbażi tal-kwantità ta' qabel l-ipproċessar biex isir prodott finali ta' 100 g.

Dlik tal-ħelu, mili u ġelu

31 g/100 g

Zlazi mħawwra, pikles, grejvi u kondimenti

88 g/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

26 g kuljum

 

Konċentrat tal-frott

Ħelu

10 g/100 g

Bars taċ-ċereali

12 g/100 g

Taħlitiet tax-xorb nutrittiv bi trab (piż xott)

12 g/100 g

Xorb bil-karbonat

3 g/100 g

Ġelat u sorbet

7 g/100 g

Jogurt

3 g/100 g

Gallettini

12 g/100 g

Bans, kejkijiet u pasti bl-għaġina

12 g/100 g

Bars taċ-ċereali għall-kolazzjon (ċereali integrali)

20 g/100 g

Ġammijiet u ġelis skont id-Direttiva 2001/113/KE

30 g/100 g

Dlik tal-ħelu, mili u ġelu

7 g/100 g

Zlazi mħawwra, pikles, grejvi u kondimenti

20 g/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

6 g kuljum

Weraq tan-noni (Morinda citrifolia)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Weraq tan-noni” jew “Weraq tal-Morinda citrifolia

2.  Għandhom jingħataw istruzzjonijiet lill-konsumatur li kikkra infużjoni ma jridx ikollha iktar minn gramma waħda (1 g) ta' weraq tal-Morinda citrifolia mnixxfa u moħmija.

 

Għall-preparazzjoni tal-infużjonijiet

Kikkra infużjoni għall-konsum ma għandhiex ikollha iktar minn gramma waħda (1 g) ta' weraq tal-Morinda citrifolia mnixxfa u moħmija.

Trab tal-frott tan-Noni (Morinda citrifolia)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Trab tal-frott tal-Morinda citrifolia” jew “Trab tal-frott tan-noni”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

2,4 g kuljum

Mikroalgi Odontella aurita

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Mikroalġi Odontella aurita

 

Għaġin aromatizzat

1,5 %

Aljotti

1 %

Terrini tal-ħut

0,5 %

Preparazzjonijiet għall-brodu

1 %

Crackers

1,5 %

Ħut bil-panura ffriżat

1,5 %

Żejt bil-fitosteroli/fitostanoli miżjudin

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' fitosteroli/fitostanoli

Skont l-Anness III.5 tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011

 

Xaħmijiet li jiddelku kif iddefiniti fil-punti B u C tal-Parti VII tal-Appendiċi II tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, ħlief ix-xaħmijiet u d-dlik għat-tisjir u għall-qali magħmulin mill-butir jew minn xaħam ieħor tal-annimali

1.  Il-prodotti li fihom l-ikel il-ġdid bħala ingredjent għandhom jiġu ppreżentati b'tali mod li faċilment ikunu jistgħu jitqassmu f'porzjonijiet li jkun fihom massimu ta' fitosteroli/fitostanoli miżjuda ta' 3 g (fil-każ ta' porzjon wieħed kuljum) jew massimu ta' 1 g (fil-każ ta' tliet porzjonijiet kuljum).

2.  L-ammont ta' fitosteroli/fitostanoli miżjud f'kontenitur tax-xorb ma għandux ikun iżjed minn 3 g.

3.  Taħwir għall-insalati, majoneż u zlazi mħawrin għandhom jiġu ppakkjati bħala porzjonijiet ta' wieħed.

Prodotti magħmulin mill-ħalib, bħall-prodotti magħmulin mill-ħalib xkumat u mill-ħalib nofsu xkumat, li jista' jkollhom il-frott u/jew iċ-ċereali miżjudin, prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat, bħal jogurt u prodotti magħmulin bil-ġobon (kontenut ta' xaħam ta' ≤ 12 g għal kull 100 g) fejn jista' jkun li x-xaħam tal-ħalib ikun tnaqqas jew ix-xaħam jew il-proteini jkunu ssostitwiti kompletament jew parzjalment bix-xaħam jew bil-proteini veġetali.

Xarbiet tas-sojja

Taħlitiet imħawrin għall-insalati, majoneż u zlazi mħawrin

Żejt estratt mill-klamari

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku (DHA) u aċidu ejkosapentenojku (EPA) flimkien

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-klamari”.

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xaħam li jiddellek u ħwawar

600 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Prodotti tal-furnara (ħobżiet u bziezen)

200 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi xarbiet magħmula mill-ħalib)

60 mg/100ml

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom il-prodotti huma maħsuba

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

200 mg/ikla

Preparazzjonijiet ta' frott ippasturizzati permezz ta' trattament bi pressjoni għolja

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Il-kliem “pasturizzat bi trattament ta' pressjoni għolja” għandu jidher ħdejn isem il-preparazzjonijiet tal-frott ikkonċernati ippreżentati kif inhuma bħala preparazzjonijiet tal-frott, u f'kull prodott li jintużaw fih

 

Tipi ta' frott:

tuffieħ, berquq, banana, tut, tuta żerqa, ċirasa, ġewż tal-Indi, tin, għeneb, grejpfrut, mandolin, mango, bettieħ, ħawħ, lanġas, ananas, pruna, lampun, rabarbru, frawli

 

Lamtu tal-qamħirrum iffosfat

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Lamtu tal-qamħirrum iffosfat”

 

Prodotti tal-furnara moħmija

15 %

Għaġin

Ċereali għall-kolazzjon

Bars taċ-ċereali

Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tal-ħut

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' fosfatidilserina

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Fosfatidilserina tal-ħut”

 

Xarbiet magħmulin bil-jogurt

50 mg/100ml

Trabijiet magħmula mit-trabijiet tal-ħalib

3 500 mg/100 g (ekwivalenti għal 40 mg/100 ml tal-prodott lest għax-xorb)

Ikel ibbażat fuq il-jogurt

80 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

350 mg/100 g

Ħelu magħmul miċ-ċikkulata

200 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

300 mg kuljum

Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' fosfatidilserina

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Fosfatidilserina tas-sojja”

 

Xarbiet magħmulin bil-jogurt

50 mg/100ml

Trabijiet magħmula mit-trab tal-ħalib

3,5 g/100 g (ekwivalenti għal 40 mg/100 ml tal-prodott lest għax-xorb)

Ikel ibbażat fuq il-jogurt

80 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

350 mg/100 g

Ħelu magħmul miċ-ċikkulata

200 mg/100 g

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Prodott tal-fosfolipidi li fih ammonti ugwali ta' fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' fosfatidilserina

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku tas-sojja”

Il-prodott mhuwiex maħsub għall-bejgħ lil nisa tqal jew li jkunu jreddgħu

Ċereali għall-kolazzjon

80 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

350 mg/100 g

Ikel ibbażat fuq il-jogurt

80 mg/100 g

Prodotti bħall-jogurt ibbażati fuq is-sojja

80 mg/100 g

Xarbiet magħmulin bil-jogurt

50 mg/100 g

Xarbiet magħmulin bis-sojja li jixbħu lill-jogurt

50 mg/100 g

Trabijiet magħmula mit-trab tal-ħalib

3,5 g/100 g (ekwivalenti għal 40 mg/100 ml tal-prodott lest għax-xorb)

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

800 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Fosfolipidi mill-isfar tal-bajd

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Mhux speċifikat

Fitoglikoġenu

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Fitoglikoġenu”

 

Oġġetti tal-ikel ipproċessati

25 %

Fitosteroli/fitostanoli

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1169/2011

 

Xarbiet magħmulin bir-ross

1.  Il-prodotti għandhom ikunu ppreżentati b'tali mod li faċilment ikunu jistgħu jitqassmu f'porzjonijiet ta' fitosteroli/fitostanoli miżjuda li jkun fihom massimu ta' 3 g (fil-każ ta' porzjon 1 kuljum) jew massimu ta' 1 g (fil-każ ta' 3 porzjonijiet kuljum).

L-ammont ta' fitosteroli/fitostanoli miżjud f'kontenitur tax-xorb ma għandux ikun iżjed minn 3 g.

It-taħlitiet imħawrin għall-insalati, il-majoneż u z-zlazi mħawrin għandhom ikunu ppakkjati bħala porzjonijiet ta' wieħed.

Ħobż tas-segala magħmul minn dqiq li fih ≥ 50 % segala (dqiq integrali tas-segala, qlub tas-segala sħaħ jew maqsuma u laqx tas-segala) u ≤ 30 % qamħ; u li fih ≤ 4 % zokkor miżjud iżda mingħajr xaħam miżjud.

It-taħlitiet imħawrin għall-insalati, il-majoneż u z-zlazi mħawrin.

Xarbiet tas-sojja

Prodotti tat-tip tal-ħalib, bħalma huma l-prodotti tat-tip tal-ħalib xkumat u xkumat parzjalment, possibbilment biż-żieda ta' frott jew ċereali, li fihom jista' jkun tnaqqas ix-xaħam tal-ħalib, jew li fihom ix-xaħam u/jew il-proteina tal-ħalib ġew issostitwiti parzjalment jew għalkollox b'xaħam jew proteina veġetali.

Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat, bħal prodotti tat-tip tal-jogurt u tal-ġobon (b'kontenut ta' xaħam ta' < 12 g f'kull 100 g), fejn jista' jkun li tnaqqas ix-xaħam tal-ħalib, jew fejn ix-xaħam u/jew il-proteina tal-ħalib ġew issostitwiti parzjalment jew għalkollox b'xaħam jew proteina veġetali.

Xaħmijiet li jiddelku kif iddefiniti fil-punti B u C tal-Parti VII tal-Appendiċi II tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2007, ħlief ix-xaħmijiet u d-dlik għat-tisjir u għall-qali magħmulin mill-butir jew minn xaħam ieħor tal-annimali.

Żejt tal-qlub tal-għanbaqar

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Għall-qali u biex jintuża għat-taħwir tal-ikel

Skont l-użu normali taż-żjut veġetali bħala ikel

Proteini tal-patata (ikkoagulati) u idrolisati tagħhom

Mhux speċifikat

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Proteina tal-patata”

 

Prolil oligopeptidażi (preparazzjoni enżimatika)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Prolil oligopeptidażi”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta ġenerali

120 PPU kuljum (2,7 g tal-preparazzjoni enżimatika kuljum) (2 × 106 PPI kuljum)

PPU — Unitajiet tal-Prolipeptidażi jew Unitajiet tal-Proteażi Prolina

PPI — Protease Picomole International

Estratt ta' proteina mill-kliewi tal-qżieqeż

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

3 kapsuli kuljum; li huma ugwali għal 12,6 mg ta' estratt mill-kliewi tal-qżieqeż kuljum

il-kontenut tad-diamminossidażi (DAO): 0,9 mg kuljum (3 kapsuli b'kontenut ta' DAO ta' 0,3 mg il-kapsula)

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Żejt taż-żerriegħa tal-kolza li fih ħafna sustanza mhux saponifikabbli

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt taż-żejt tal-kolza”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

1,5 g f'kull porzjon irrakkomandat għall-konsum ta' kuljum

Proteina taż-żejt tal-kolza

Bħala sors ta' proteina veġetali fl-ikel minbarra fil-fornula tat-trabi u l-formula tal-prosegwiment

 

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Proteina tal-kolza”

2.  Kull oġġett tal-ikel li fih il-“proteina tal-kolza” għandu jġorr dikjarazzjoni li dan l-ingredjent jista' jikkawża reazzjoni allerġika fil-konsumaturi li huma allerġiċi għall-mustarda u għall-prodotti magħmulin biha. Fejn ikun rilevanti, din id-dikjarazzjoni għandha tidher qrib il-lista tal-ingredjenti.

 

Trans-resveratrolu

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Trans-resveratrolu”.

2.  It-tikkettar ta' supplimenti tal-ikel li fihom it-trans-resveratrolu għandu jkollu dikjarazzjoni li persuni li jkunu qed jużaw xi mediċini għandhom jużaw il-prodott biss taħt sorveljanza medika.

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għal popolazzjoni adulta (fl-għamla ta' kapsuli jew pirmli)

150 mg kuljum

Trans-resveratrolu (mill-mikrobi)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Trans-resveratrolu”.

2.  It-tikkettar ta' supplimenti tal-ikel li fihom it-trans-resveratrolu għandu jkollu dikjarazzjoni li persuni li jkunu qed jużaw xi mediċini għandhom jużaw il-prodott biss taħt sorveljanza medika.

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

Bi qbil mal-użu normali fis-supplimenti tal-ikel tar-resveratrolu mill-għeruq tal-poligonju tal-Ġappun (Fallopia japonica)

Estratt mill-għalla tas-serduq

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt mill-għalla tas-serduk” jew “Estratt mill-għalla tal-kapuċċell”

 

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

40 mg/100 g jew mg/100 ml

Xarbiet magħmulin bil-ħalib iffermentat

80 mg/100 g jew mg/100 ml

Prodotti tat-tip jogurt

65 mg/100 g jew mg/100 ml

Ġobon frisk

110 mg/100 g jew mg/100 ml

Żejt tas-sacha inchi mill-Plukenetia volubilis

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tas-sacha inchi (Plukenetia volubilis)”

 

L-istess kif jintuża ż-żejt tal-kittien

Skont l-użu normali taż-żejt tal-kittien bħala ikel

Salatrimi

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “xaħam b'inqas kaloriji (salatrimi)”.

2.  Għandu jkun hemm dikjarazzjoni li tgħid li l-konsum eċċessiv jista' jwassal għal disturbi gastrointestinali.

3.  Għandu jkun hemm dikjarazzjoni li tgħid li dawn il-prodotti mhumiex maħsubin biex jintużaw għat-tfal.

 

Prodotti tal-furnara u pasti

 

Żejt tas-Schizochytrium sp. li fih ħafna aċidu dokosaeżaenojku (DHA) u aċidu ejkosapentenojku (EPA)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku (DHA) u aċidu ejkosapentenojku (EPA) flimkien:

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-mikroalgi Schizochytrium sp. li fih ħafna DHA u EPA”

 

Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu

3 000 mg kuljum

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu

450 mg kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

200 mg/100 g

Ikel magħmul biċ-ċereali ipproċessat u ikel tat-trabi għat-trabi u t-tfal iż-żgħar kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Prodotti tal-furnara, (Ħobżiet u Bziezen, Gallettini Ħelwin)

200 mg/100 g

Ċereali tal-kolazzjon

500 mg/100 g

Xaħmijiet għat-tisjir

360 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

600 mg/100 g għall-ġobon; 200 mg/100 g għll-prodotti tas-sojja u tal-ħalib tal-imitazzjoni (esklużi xarbiet)

Prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

600 mg/100 g għall-ġobon; 200 mg/100 g għall-prodotti tal-ħalib (fosthom il-ħalib, il-ġobon frisk u l-prodotti tal-jogurt; ħlief ix-xarbiet)

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi ta' prodotti tal-ħalib u xarbiet magħmulin bil-ħalib)

80 mg/100 g

Bars Nutrittivi/Bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xaħam li jiddellek u ħwawar

600 mg/100 g

Żejt tas-Schizochytrium (ATCC PTA-9695)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-mikroalgi Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)”

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xaħmiet li jiddelku u ħwawar

600 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

250 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li jkunu qegħdin ireddgħu

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

200 mg/100 g

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen, u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100 g

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi ta' prodotti tal-ħalib u xarbiet magħmulin bil-ħalib)

80 mg/100ml

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Ikel magħmul miċ-ċereali pproċessat u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

200 mg/100 g

Żejt tas-Schizochytrium sp.

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-mikroalgi Schizochytrium sp.”

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xaħmiet li jiddelku u ħwawar

600 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

250 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li jkunu qegħdin ireddgħu

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

200 mg/100 g

Ikel magħmul miċ-ċereali pproċessat u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100 g

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi tal-ħalib u xarbiet abbażi tal-ħalib)

80 mg/100ml

Żejt tas-Schizochytrium sp.(T18)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Żejt tal-mikroalgi Schizochytrium sp.”

 

Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib

200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet

200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g

Xaħmiet li jiddelku u ħwawar

600 mg/100 g

Ċereali għall-kolazzjon

500 mg/100 g

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

250 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali

450 mg kuljum għan-nisa tqal u li jkunu qegħdin ireddgħu

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż

250 mg/ikla

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar

200 mg/100 g

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014.

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti

Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin)

200 mg/100 g

Bars taċ-ċereali

500 mg/100 g

Xaħam għat-tisjir

360 mg/100 g

Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi ta' prodotti tal-ħalib u xarbiet magħmulin bil-ħalib)

80 mg/100ml

Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013

Ikel magħmul miċ-ċereali pproċessat u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

200 mg/100 g

Estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata”.

2.  It-tikkettar ta' supplimenti tal-ikel li fihom l-estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li persuni li jkunu qegħdin jużaw xi mediċini għandhom jikkunsmaw il-prodott biss taħt sorveljanza medika

 

Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE (kapsuli, pirmli jew bħala terra) maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu.

100 mg kuljum

Estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina (Triticum aestevium)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina”

 

Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta

Ekwivalent għal massimu ta' 6 mg kuljum ta' spermidina

Sukromalt

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Sucromalt”.

2.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar għandu jkollha magħha indikazzjoni li l-prodott huwa sors ta' glukożju u ta' fruttożju.

 

Mhux speċifikat

Fibra mill-kannamiela

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

 

 

Ħobż

8 %

Prodotti tal-furnara

5 %

Prodotti ta' laħam u tal-muskoli

3 %

Taħwir tal-ikel u ħwawar

3 %

Ġobnijiet maħkuka

2 %

Oġġetti tal-ikel speċjali tad-dieta

5 %

Zlazi

2 %

Xarbiet

5 %

Estratt taż-żejt tal-ġirasol

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Estratt taż-żejt tal-ġirasol”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

1,1 g kuljum

Mikroalgi Tetraselmis chuii mnixxfa

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Mikroalgi Tetraselmis chuii mnixxfa” jew “Mikroalgi T. chuii mnixxfa”.

Is-supplimenti tal-ikel li fihom il-mikroalgi Tetraselmis chuii imnixxfa għandhom iġorru d-dikjarazzjoni li tidher hawn taħt: “Fih ammonti negliġibbli ta' jodju”

 

Zlazi

20 % jew 250 mg kuljum

Imluħa speċjali

1 %

Kondiment

250 mg kuljum

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

250 mg kuljum

Therapon barcoo/ Scortum

L-użu maħsub huwa eżatt bħal dak tas-salamun, jiġifieri l-preparazzjoni ta' prodotti tal-ħut u ikliet għat-tisjir, fosthom prodotti tal-ħut imsajrin, nejjin, affumikati u moħmija

 

 

D-Tagatożju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “D-Tagatożju”.

2.  It-tikkettar ta' kull prodott li jkollu livell ta' D-Tagatożju li jaqbeż il-15 g f'kull porzjon, u tax-xarbiet kollha li fl-istat aħħari tal-konsum ikun fihom aktar minn 1 % D-Tagatożju għandhom iġorru dikjarazzjoni li tgħid li “l-konsum eċċessiv jista' jkollu effett lassattiv”.

 

Mhux speċifikat

▼M2

Estratt rikk fit-tassifolina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “estratt rikk fit-tassifolina”.

 

Jogurt abjad/jogurt bil-frott (*)

0,020 g/kg

Kefir (*)

0,008 g/kg

Xorrox tal-butir (*)

0,005 g/kg

Trab tal-ħalib (*)

0,052 g/kg

Krema (*)

0,070 g/kg

Krema qarsa (*)

0,050 g/kg

Ġobon (*)

0,090 g/kg

Butir (*)

0,164 g/kg

Dolċerija taċ-ċikkulata

0,070 g/kg

Xorb mhux alkoħoliku

0,020 g/L

Supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni ġenerali, għajr it-trabi, it-tfal iż-żgħar, it-tfal u l-adolexxenti ta' taħt l-14-il sena

100 mg kuljum

(*)  Meta jintuża fil-prodotti tal-ħalib, l-estratt rikk fit-tassifolina ma jista' jissostiwixxi, għalkollox jew parzjalment, lil ebda kostitwent tal-ħalib.

▼B

Trealożju

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

1.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Trealożju” u għandha tintwera jew fuq it-tikketta tal-prodott jew fil-lista tal-ingredjenti tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu.

2.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar għandu jkollha magħha indikazzjoni li “t-Trealożju huwa sors ta' glukożju”.

 

Mhux speċifikat

Faqqiegħ ittrattat bil-UV (Agaricus bisporus)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' vitamina D2

 

 

Faqqiegħ (Agaricus bisporus)

10 μg ta' vitamina D2/100 g fil-piż tal-faqqiegħ frisk

1.  Id-denominazzjoni fuq it-tikketta tal-ikel il-ġdid li jinbiegħ tali kwali jew fuq it-tikketta tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandu jkun “Faqqiegħ ittrattat bil-UV (Agaricus bisporus)”.

2.  Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandu jkollha magħha indikazzjoni li “Intuża trattament ħafif ikkontrollat biex jiżdiedu l-livelli tal-vitamina D” jew “Intuża trattament bil-UV biex iżid il-livelli tal-vitamina D2”.

 

Ħmira tal-furnara ttrattata bil-UV (Saccharomyces cerevisiae)

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' vitamina D2

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandu jkun “Ħmira tal-vitamina D” jew “Ħmira tal-vitamina D2

 

Ħobż u bziezen yeast-leavened

5 μg ta' vitamina D2/100 g kuljum

prodotti fini tal-forn li jkunu imħemmra bil-ħmira

5 μg ta' vitamina D2/100 g kuljum

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

5 μg ta' vitamina D2 kuljum

Ħobż ittrattat bil-UV

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' vitamina D2

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandu jkollha magħha d-dikjarazzjoni “fih il-vitamina D prodotta permezz ta' trattament bil-UV”

 

Ħobż u bziezen imħemmra bil-ħmira (mingħajr affarijiet miżjuda fil-wiċċ)

3 μg ta' vitamina D2/100 g kuljum

Ħalib ittrattat bil-UV

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi ta' vitamina D3

1.  Id-denominazzjoni fuq it-tikketta tal-ikel il-ġdid għandha tkun “ittrattat bil-UV”.

2.  Meta l-ħalib ittrattat bir-radjazzjoni UV ikun fih ammont ta' vitamina D li jitqies li hu sinifikanti skont il-Punt 2 tal-Parti A tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-denominazzjoni tat-tikkettar għandu jkollha magħha “fih il-vitamina D prodotta mit-tratttament bir-radjazzjoni UV” jew “ħalib li fih il-vitamina D li tirriżulta mit-trattament bir-radjazzjoni UV”.

 

Il-ħalib sħiħ pasturizzat kif inhu ddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għall-konsum kif inhu

5–32 μg/kg għall-popolazzjoni ġenerali minbarra t-trabi

Il-ħalib sħiħ pasturizzat kif inhu ddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għall-konsum kif inhu

1-15 μg/kg għall-popolazzjoni ġenerali minbarra t-trabi

Il-vitamina K2 (menakinona)

Irid jintuża bi qbil mad-Direttiva 2002/46/KE, mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 u/jew mar-Regolament (KE) Nru 1925/2006

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Menakinona” jew “Vitamina K2

Estratt tan-nuħħala tal-qamħ

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “estratt tan-nuħħala tal-qamħ”

L-“Estratt tan-nuħħala tal-qamħ” mhuwiex awtorizzat għas-suq bħala suppliment tal-ikel jew bħala ingredjent ta' suppliment tal-ikel. U lanqas mhu permess li jinżied mal-formuli għat-trabi.

Il-birra u s-sostituti tagħha

0,4 g/100 g

Ċereali lesti għall-ikel

9 g/100 g

Prodotti tal-ħalib

2,4 g/100 g

Meraq tal-frott u tal-ħaxix

0,6 g/100 g

Soft drinks

0,6 g/100 g

Preparazzjonijiet tal-laħam

2 g/100 g

Betaglukani mill-ħmira

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Il-Livelli massimi tal-beta-glukani puri mill-ħmira (Saccheromyces cerevisiae).

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “Ħmira (Saccharomyces cerevisiae) betaglukani”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefinit fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

1,275 g kuljum għal tfal ta' aktar minn 12-il sena u għall-popolazzjoni adulta ġenerali

0,675 g kuljum għal tfal ta' aktar minn 12-il sena

Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013

1,275 g kuljum

Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel bi skopijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar

1,275 g kuljum

Xarbiet ibbażati fuq il-meraq tal-frott u/jew tal-ħxejjex fosthom il-konċentrati u l-merqat deidratati

1,3 g/kg

Xarbiet bit-togħma tal-frott

0,8 g/kg

Trab għall-preparazzjoni ta' xarbiet tal-kawkaw

38,3 g/kg (trab)

Xarbiet oħrajn

0,8 g/kg (lesti għax-xorb)

7 g/kg (trab)

Bars taċ-ċereali

6 g/kg

Ċereali għall-kolazzjon

15,3 g/kg

Ċereali istantanji għal kolazzjon sħun magħmulin minn qamħ sħiħ u b'ħafna fibra

1,5 g/kg

Gallettini tat-tip cookie

6,7 g/kg

Gallettini tat-tip cracker

6,7 g/kg

Xarbiet magħmulin bil-ħalib

3,8 g/kg

Prodotti tal-ħalib iffermentat

3,8 g/kg

Analogi ta' prodotti tal-ħalib

3,8 g/kg

Ħalib imnixxef/trab tal-ħalib

25,5 g/kg

Sopop jew taħlitiet tas-sopop

0,9 g/kg (lesta biex tittiekel)

1,8 g/kg (ikkondensata)

6,3 g/kg (trab)

Ċikkulata u ħlewwiet

4 g/kg

Bars jew trabijiet tal-proteini

19,1 g/kg

Ġamm, marmellata u dlik ieħor magħmul mill-frott

11,3 g/kg

Żeaksantina

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “żeaksantina sintetika”

 

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

2 mg kuljum

L-pidolat taż-żingu

Il-kategorija tal-ikel speċifikat

Livelli massimi

Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun “L-pidolat taż-żingu”

 

L-ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013

3 g kuljum

Xarbiet magħmulin bil-ħalib u xarbiet simili maħsuba għat-tfal iż-żgħar

Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż

Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi

L-oġġetti tal-ikel li jġorru dikjarazzjoni tal-assenza jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 828/2014

Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE

(1)   Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

(2)   Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 tat-30 ta' Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel ) ĠU L 228, 31.7.2014, p. 5).

(3)   Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51).

(4)   Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra mal-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26)

(5)   Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/113/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li għandha x'taqsam mal-ġamm tal-frott, il-ġelatini u l-marmellati u mal-purejiet tal-qastan mogħtija l-ħlewwa maħsuba għal konsum mill-bniedem (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 67)

(6)   Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).Tabella 2: Speċifikazzjonijiet

L-Ikel il-Ġdid awtorizzat

Speċifikazzjoni

Aċidu N-Aċetil-D-newramminiku

Deskrizzjoni:

L-aċidu N-Aċetil-D-newramminiku huwa trab kristallin abjad jew abjad jagħti fl-isfar

Definizzjoni:

Isem kimiku:

Isijiet IUPAC:

Aċidu N-Aċetil-D-newramminiku (diidrat)

Aċidu 5-Aċetammid-3,5-dideossi-D-gliċero-D-galakto-non-2-ulopiranożoniku (diidrat),

Sinonimi:

Aċidu sialiku (diidrat)

Formula kimika:

(aċidu) C11H19O9

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (diidrat)

Massa molekolari:

(aċidu) 309,3 Da

345,3 (309,3 + 36,0) (diidrat)

Nru CAS:

(aċidu ħieles) 131-48-6

50795-27-2 (diidrat)

Speċifikazzjonijiet:

Deskrizzjoni: trab ta' lewn abjad jew abjad jagħti fl-isfar

pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %) 1,7 - 2,5

Aċidu N-Aċetil-D-newramminiku (diidrat): > 97,0 %

Ilma (id-diidrat jagħmel 10,4 %): ≤ 12,5 % (piż skont il-piż)

Rmied, issulfat: < 0,2 % (piż skont il-piż)

Aċidu aċetetiku (bħala aċidu ħieles u/jew aċetat tas-sodju): < 0,5 % (piż skont il-piż)

Metalli tqal:

Ħadid: <20,0 mg/kg

Ċomb: <0,1 mg/kg

Residwi ta' proteini: < 0,01 % (piż skont il-piż)

Solventi residwi:

2-Propanolu: < 0,1 % (piż skont il-piż)

Aċeton: < 0,1 % (piż skont il-piż)

Aċetat tal-etil: < 0,1 % (piż skont il-piż)

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Salmonella: Assenti f'25 g

Għadd totali ta' aerobiċi meżofiliċi: < 500 CFU/g

Enterobacteriacae: Assenti f'10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: Assenti f'10 g

Listeria monocytogenes: Assenti f'25 g

Bacillus cereus: < 50 CFU/g

Ħmejjer: < 10 CFU/g

Mofof: < 10 CFU/g

Endotossini residwi: < 10 EU/mg

CFU: Unitàjiet li jiffurmaw il-kolonji; EU: Unitajiet Endotossini.

Adansonia digitata polpa tal-frott imnixxef tal-(Baobab)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-frott tal-Baobab (Adansonia digitata) jinħasad mis-siġar Il-qxur ibsin jinqasmu u l-polpa titneħħa minn maż-żerriegħa u minn mal-qoxra. Din tintaħan u tiġi sseparata f'lottijiet ta' polpa ħoxna u polpa fina (id-daqs tal-partikoli bejn 3 u 600 μ) imbagħad tiġi ppakkjata.

Komponenti nutrittivi tipiċi

Indewwa (telf mit-tnixxif) (g/100 g): 4,5-13,7

Proteina (g/100 g): 1,8-9,3

Xaħam (g/100 g): 0-1,6

Karboidrati totali (g/100 g): 76,3-89,5

Zokkor totali (fl-għamla ta' glukożju): 15,2-36,5

Sodju (g/100 g): 0,1-25,2

L-iSpeċifikazzjonijiet analitiċi:

Materjal barrani: Mhux aktar minn 0,2 %

Indewwa (telf mit-tnixxif) (g/100 g): 4,5-13,7

Rmied (g/100 g): 3,8-6,6

Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' Ajuga reptans

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt idroalkoħoliku mit-tessut ta' kolturi tal-Ajuga reptans L. li hu ekwivalent sostanzjali tal-estratti mill-partijiet 'il fuq mill-ħamrija li jwarrdu tal-Ajuga reptans li jinkisbu mill-kulturi tradizzjonali.

L-Alanil-L-Glutamina

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-Glutammina L-Al-L tiġi prodotta permezz tal-fermentazzjoni b'razza tal-Escherichia coli mmodifikata ġenetikament. Waqt il-proċess tal-fermentazzjoni, l-ingredjent inixxi fil-medium tat-tkabbir imbagħad jiġi sseparat minn dan u jiġi ppurifikat sa konċentrazzjoni ta' > 98 %.

Dehra: Trab kristallin abjad

Purità: > 98 %

Spettometrija infraħamra: Konformità mal-istandard ta' referenza

Id-dehra tas-soluzzjoni: Bla kulur u luċidu

Assaġġ (niexef): 98-102 %

Sostanzi relatati (individwalment): ≤ 0,2 %

Residwu mat-tqabbid: ≤ 0,1 %

Telf fit-tnixxif: ≤ 0,5 %

Rotazzjoni ottika: + 9,0 - + 11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0-6,0

Ammonju (NH4): ≤ 0,020 %

Klorur (Cl–): ≤ 0,020 %

Sulfat (SO4): ≤ 0,020 %

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Escherichia coli: Assenza/g

Żejt tal-alga miksub mill-mikroalgi Ulkenia sp.

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Żejt mill-mikroalgi Ulkenia sp.

Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g

Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt

Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %

Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %

Kontenut ta' DHA: ≥ 32 %

Żejt taż-żerriegħa tal-Allanblackia

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt taż-żerriegħa tal-Allanblackia jinkiseb miż-żerriegħa tal-ispeċi tal-allanblackia: A. floribunda (sinonimu ta' A. parviflora) u A. stuhlmannii.

Kompożizzjoni tal-aċidi xaħmin:

Aċidu lawriku (C12:0): < 1,0 %

Aċidu miristiku (C14:0): < 1,0 %

Aċidu palmitiku (C16:0) < 2,0 %

Aċidu palmitolejku (C16:1): < 1,0 %

Aċidu steariku (C18:0): 45-58 %

Aċidu olejku (C18:1): 40-51 %

Aċidu linolejku (C18:2): < 1,0 %

γ-Aċidu linolejku (C18:3): < 1,0 %

Aċidu arakidiku (C20:0): < 1,0 %

Aċidi xaħmin ħielsa: massimu ta' 0,1 %

Karatteristiċi:

Aċidi xaħmin trans: massimu ta' 0,5 %

Valur tal-perossidu: massimu ta' 0,8 meq/kg

Valur tal-jodju: < 46 g/100 g

Materja insaponifikabbli: massimu ta' 1,0 %

Valur tas-saponifikazzjoni: 185 – 198 mg KOH/g

Estratt tal-werqa tal-Aloe macroclada Baker

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Estratt ġel magħmul trab li jinkiseb mill-weraq tal-Aloe macroclada Baker li hu ekwivalent sostanzjali tal-istess ġel li jinkiseb mill-weraq tal-Aloe vera L. Burm.

Rmied: 25 %

Fibra: 28,6 %

Xaħam: 2,7 %

Ndewwa: 4,7 %

Polisakkaridi: 9,5 %

Proteina: 1,63 %

Glukożju: 8,9 %

Żejt tal-Krill tal-Antartiku miksub mill-Euphasia superba

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Biex jinkiseb l-estratt lipidu mill-Krill tal-Antartiku (Euphausia superba) il-lipidi jinkisbu mill-krill iffriżat mgħaffeġ jew mill-krill mitħun imnixxef bl-użu ta' solvent tal-estrazzjoni approvat (skont id-Direttiva 2009/32/KE). Il-proteini u l-krill jitneħħew mill-estratt tal-lipidi permezz tal-filtrazzjoni. Is-solventi tal-estrazzjoni u l-ilma residwu jitneħħew permezz tal-evaporazzjoni.

Valur tas-saponifikazzjoni: ≤ 230 mg KOH/g

Valur tal-perossidu (PV): ≤ 3 meq O2/kg żejt

Ndewwa u volatili: ≤ 3 % jew 0,6 espressi bħala attività tal-ilma f'temperatura ta' 25 °C

Fosfolipidi: 35-50 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %

EPA (aċidu ejkosapentenojku): ≥ 9 %

DHA (aċidu dokosaeżaenojku): ≥ 5 %

Żejt tal-Krill tal-Antartiku li fih ħafna fosfolipidi miksub mill-Euphasia superba

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt li fih ħafna fosfolipidi jinkiseb mill-krill tal-Antartiku (Euphasia superba) permezz ta' ħasil imtenni b'solventi approvati (skont id-Direttiva 2009/32/KE) biex jinżied il-kontenut ta' fosfolipidi fiż-żejt. Is-solventi jitneħħew mill-prodott finali permezz tal-evaporazzjoni.

Valur tas-saponifikazzjoni: ≤ 230 mg KOH/g

Valur tal-perossidu (PV): ≤ 3 meq O2/kg żejt

Stabbiltà ossidattiva: Il-prodotti kollha tal-ikel li fihom iż-żejt tal-Krill tal-Antartiku miksub mill-Euphausia superba li fih ħafna fosfolipidi iridu juru stabbiltà ossidattiva fl-ittestjar permezz ta' metodoloġija nazzjonali/internazzjonali xierqa u rikonoxxuta (eż. AOAC)

Ndewwa u volatili: ≤ 3 % jew 0,6 espressi bħala attività tal-ilma f'temperatura ta' 25 °C

Fosfolipidi: ≥ 60 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %

EPA (aċidu ejkosapentenojku): ≥ 9 %

DHA (aċidu dokosaeżaenojku): ≥ 5 %

Żejt li fih ħafna aċidu arakidoniku miksub mill-fungus Mortierella alpina

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt luċidu u isfar li fih ħafna aċidu arakidoniku jinkiseb permezz tal-fermentazzjoni tar-razez IS-4, I49-N18 and FJRK-MA01 mhux immodifikat ġenetikament tal-faqqiegħ Mortierella alpina bl-użu ta' likwidu addattat. Imbagħad iż-żejt jinħareġ mill-bijomassa u jiġi ppurifikat.

Acidu arakidoniku: ≥ 40 % tal-piż tal-kontenut totali ta' aċidu xaħmi

Aċidi xaħmin ħielsa: ≤ 0,45 % tal-piż tal-kontenut totali ta' aċidu xaħmi

Aċidi xaħmin trans: ≤ 0,5 % tal-piż tal-kontenut totali ta' aċidu xaħmi

Materja insaponifikabbli: ≤ 1,5 %

Valur tal-perossidu: ≤ 5 meq/kg

Valur tal-anisidin: ≤ 20

Valur aċiduż: ≤ 1,0 KOH/g

Ndewwa: ≤ 0,5 %

Żejt tal-Argan mill-Argania spinosa

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt tal-argan jinkiseb permezz tal-ippressar kiesaħ tal-qlub tal-frott tal-Argania spinosa (L.) Skeels, li jixbħu l-lewż. Il-qlub jistgħu jinħmew qabel ma jiġu ppressati, iżda mingħajr ma jkollhom kuntatt dirett mal-fjamma.

Kompożizzjoni:

Aċidu palmitiku (C16:0): 12-15 %

Aċidu steariku (C18:0): 5-7 %

Aċidu olejku (C18:1): 43-50 %

Aċidu linolejku (C18:2): 29-36 %

Materja insaponifikabbli: 0,3-2 %

Ammont totali ta' steroli: 100-500 mg/100 g

Tokoferoli totali: 16-90 mg/100 g

Aċidità oleika: 0,2-1,5 %

Valur tal-perossidu: < 10 meq O 2/kg

Oleoreżina li fiha ħafna astaksantin mill-algi Haematococcus pluvialis

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-Astaksantin huwa karotenojde li jiġi prodott mill-algi Haematococcus pluvialis. Il-metodi tal-produzzjoni għat-tkabbir tal-algi jvarjaw; jistgħu jintużaw sistemi magħluqin esposti għad-dawl tax-xemx, jew b'dawl artifiċjali kkontrollat b'mod strett, inkella jistgħu jintużaw vaski miftuħin. Iċ-ċelloli tal-algi jinħasdu u jitnixxfu; l-oleoraża tinkiseb bl-użu ta' CO2 superkritiku jew bl-użu ta' solvent (aċetat etiliku). L-Astaksantin jiġi dilwit u standardizzat għal 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % jew 20 % bl-użu taż-żejt taż-żebbuġa, żejt tal-għosfor, żejt tal-ġirasol jew bl-użu ta' trigliċeridi b'katina medja (MCT).

Il-kompożizzjoni tal-oleoraża:

Xaħam: 42,2- 99 %

Proteina: 0,3-4,4 %

Karboidrati: 0-52,8 %

Fibra < 1,0 %

Rmied: 0,0-4,2 %

Speċifikazzjoni tal-Karotenojdi w/w%

Astaksantini totali: 2,9-11,1 %

9-ċis-astaksantin: 0,3-17,3 %

13-ċis-astaksantin: 0,2-7,0 %

Monoesteri tal-astaksantin: 79,8-91,5 %

Diesteri tal-astaksantin: 0,16-19,0 %

B-Karotene: 0,01-0,3 %

Luteina: 0-1,8 %

Kantaksantin: 0-1,30 %

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Batterji aerobiċi totali: < 3 000 CFU/g

Ħmira u Moffa: < 100 CFU/g

Koliformi: < 10 CFU/g

E. coli: Negattiv

Salmonella: Negattiv

Staphylococcus: Negattiv

Żerriegħa tal-ħabaq (Ocimum basilicum)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-ħabaq (Ocimum basilicum L.) huwa tal-familja “Lamiaceae” fl-ordni “Lamiales”. Wara l-ħsad, iż-żrieragħ jitnaddfu b'mod mekkaniku. Il-fjuri, il-weraq u l-partijiet l-oħra tal-pjanta jitneħħew. L-ogħla livell ta' purità taż-żerriegħa tal-ħabaq irid jiġi żgurat permezz tal-iffiltrar (jew ottiku inkella mekkaniku). Il-proċess tal-produzzjoni ta' xarbiet tal-meraq tal-frott u ta' taħlitiet ta' meraq tal-frott u tal-ħaxix li fihom iż-żerriegħa tal-ħabaq (Ocimum basilicum L.) jinvolvi l-idratazzjoni minn qabel u l-pasturizzazzjoni taż-żerriegħa. Hemm fis-seħħ kontrolli mikrobijoloġiċi u sistemi ta' monitoraġġ.

Materja Niexfa: 94,1 %

Proteina: 20,7 %

Xaħam: 24,4 %

Karboidrati: 1,7 %

Fibra 40,5 % (Metodu: AOAC 958.29)

Rmied: 6,78 %

Estratt iffermentat tal-fażola sewda

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt tal-fażola sewda ffermentata (estratt Touchi) huwa trab fin kannella ċar li fih ħafna proteina u jinkiseb bl-estrazzjoni tal-ilma minn fażola tas-sojja żgħira (Glycine max (L.) Merr.) iffermentata bl-Aspergillus oryzae. L-estratt fih inibitur maltażi.

Karatteristiċi:

Xaħam: ≤ 1,0 %

Proteina: ≥ 55 %

Ilma: ≤ 7,0 %

Rmied: ≤ 10 %

Karboidrati: ≥ 20 %

attività inibitorja tal-maltażi: IC50 minimu 0,025 mg/ml

Isoflavun tas-sojja: ≤ 0,3 g/100 g

Lattoferrina bovina

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-lattoferrina bovina hija proteina li tokkorri b'mod naturali fil-ħalib tal-baqar. Din hija glikoproteina ferroleganti, ta' madwar 77 kDa, u tikkonsisti minn katina waħda ta' polipeptidi ta' 689 aċidu amminiku.

Il-proċess tal-produzzjoni: Il-lattoferrina bovina tiġi iżolata mill-ħalib xkumat jew mill-ġobon moxx permezz ta' skambju joniku u stadji sussegwenti ta' ultrafiltrazzjoni. Fl-aħħar nett din titnixxef jew b'mod lijofilizzat jew b'atomizzazzjoni u l-partikoli kbar jintgħarblu. Dan huwa trab fir-roża ċar prattikament bla riħa

Il-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-lattoferrina bovina:

Ndewwa: < 4,5 %

Rmied: < 1,5 %

Arseniku: < 2,0 mg/kg

Ħadid: < 350 mg/kg

Proteina: > 93 %

li minnhom il-lattoferrina bovina: > 95 %

li minnhom proteini oħrajn: < 5,0 %

pH (2 % ta 'soluzzjoni, 20 °C): 5,2-7,2

Is-solubbiltà (2 % ta' soluzzjoni, 20 °C): sħiħa

Iż-żejt taż-żerriegħa tal-Buglossoides arvensis

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt raffinat tal-Buglossoides huwa estratt miż-żerriegħa tal-Buglossoides arvensis (L) I.M.Johnst

Aċidu alfa-linoleniku: ≥ 35 % piż skont il-piż tat-total ta' aċidi xaħmin

Aċidu stearidoniku: ≥ 15 % piż skont il-piż tat-total ta' aċidi xaħmin

Aċidu linoleiku: ≥ 8,0 % piż skont il-piż tat-total ta' aċidi xaħmin

Aċidi xaħmin trans: ≤ 2,0 % tat-total ta' aċidi xaħmin

Valur aċiduż: ≤ 0,6 mg KOH/g

Valur tal-perossidu: ≤ 5,0 meq O2 /kg

Kontenut mhux saponifikabbli: ≤ 2,0 %

Kontenut ta' proteini (total ta' nitroġenu): ≤ 10 μg/ml

Alkalojdi pirroliżidiniċi: Mhux individwat b'limitu ta' detezzjoni ta' 4,0 μg/kg

Żejt tal-Calanus finmarchicus

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Dan l-ikel il-ġdid lewn ir-rubini, huwa żejt kemxejn viskuż b'riħa ħafifa ta' frott tal-baħar, li jiġi estratt mill-krustaċju (żooplankton marin) Calanus finmarchicus. L-ingredjent jikkonsisti primarjament minn esteri tax-xama' (> 85 %) b'ammonti żgħar ta' trigliċeridi u lipidi newtrali oħrajn.

Speċifikazzjonijiet:

Ilma: < 1,0 %

Esteri tax-xama': > 85 %

Total ta' aċidi xaħmin: > 46 %

Aċidu Ejkosapentenojku (EPA): > 3,0 %

Aċidu dokosaeżaenojku (DHA): > 4,0 %

Total ta' alkoħol xaħmi: > 28 %

C20:1 n-9 alcoħol xaħmi: > 9,0 %

C22:1 n-11 alcoħol xaħmi: > 12 %

Aċidi xaħmin trans: < 1,0 %

Esteri tal-astaksantina: < 0,1 %

Valur tal-perossidu: < 3,0 meq. O2/kg

Bażi taċ-ċuwingamm (glikol tal-monometossipolietilen)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-ingredjent ġdid tal-ikel huwa polimeru sintetiku (In-numru tal-privattiva WO2006016179). Jikkonsisti f'polimeri bi friegħi ta' glikol tal-monometossipolietilen (MPEG) ittrapjantanti fuq poliisopren-graft-anidrid malejku (PIG-g-MA), u ta' MPEG li ma jkunx irreaġixxa (inqas minn 35 % tal-piż).

Lewn abjad jagħti fl-abjad safrani.

Nru CAS: 1246080-53-4

Karatteristiċi:

Ndewwa: < 5,0 %

Aluminju: < 3,0 mg/kg

Litju: < 0,5 mg/kg

Nikil: < 0,5 mg/kg

Anidride residwali: < 15 μmol/g

Indiċi tal-polidispersità: < 1,4

Isoprin: < 0,05 mg/kg

Ossidu tal-etilen: < 0,2 mg/kg

Anidride malejka ħielsa: < 0,1 %

Total ta' oligomeri (inqas minn 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg

Glikol tal-etilen: < 200 mg/kg

Glikol tad-dietilen: < 30 mg/kg

Monoetilen glikol metil etere: < 3,0 mg/kg

Dietilen glikol metil etere: < 4,0 mg/kg

Trietilen glikol metil etere: < 7,0 mg/kg

1,4-Dijoksan: < 2,0 mg/kg

Formaldeid: < 10 mg/kg

Bażi taċ-ċuwingamm (kopolimeru tal-etere metilviniliku u tal-anidride malejka)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-kopolimeru tal-metilviniletere u tal-anidride malejka huwa kopolimeru anidru tal-metilvinetere u tal-anidride malejka.

Trab ġieri, abjad jagħti fl-abjad safrani

Nru CAS: 9011-16-9

Purità:

Valur tal-Assaġġ: Mill-inqas 99,5 % fil-materja niexfa

Viskożità speċifika (1 % ta' MEK): 2-10

Residwu tal-metilviniletere: ≤ 150 ppm

Residwu tal-anidride malejka: ≤ 250 ppm

Aċetaldeid: ≤ 500 ppm

Metanol: ≤ 500 ppm

Perossidu dilawrojl: ≤ 15 ppm

Ammont totali ta' Metalli tqal: ≤ 10 ppm

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali tal-kolonji aerobiċi: ≤ 500 CFU/g

Moffa/ħmira: ≤ 500 CFU/g

Escherichia coli: Test negattiv

Salmonella: Test negattiv

Staphylococcus aureus: Test negattiv

Pseudomonas aeruginosa: Test negattiv

Żejt taċ-chia mis-Salvia hispanica

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt taċ-chia jiġi prodott miż-żerriegħa taċ-chia (Salvia hispanica L.) (99,9 % pura) permezz tat-tagħsir kiesaħ. Ma jintużawx solventi u, ladarba jiġi magħsur, iż-żejt jinżmamm f'tankijiet ta' dikantazzjoni u jsirlu proċess ta' filtrazzjoni biex jitneħħew l-impuritajiet. Jista' jiġi prodott ukoll permezz tal-estrazzjoni bis-CO2.superkritiku

Il-proċess tal-produzzjoni:

Prodott permezz tat-tagħsir kiesaħ. Ma jintużawx solventi u, ladarba jiġi magħsur, iż-żejt jinżmamm f'tankijiet ta' dikantazzjoni u jsirlu proċess ta' filtrazzjoni biex jitneħħew l-impuritajiet.

Aċidità espressa bħala aċidu olejku: ≤ 2,0 %

Valur tal-perossidu: ≤ 10 meq/kg

Impuritajiet insolubbli: ≤ 0,05 %

Aċidu alfa-linoleniku: ≥ 60 %

Aċidu linoleiku: 15-20 %

Żerriegħa taċ-chia (Salvia hispanica)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iċ-Chia (Salvia hispanica) hija pjanta sajfija erbaċea annwali li tagħmel mal-familja tal-Labiatae. Wara l-ħsad, iż-żrieragħ jitnaddfu b'mod mekkaniku. Il-fjuri, il-weraq u l-partijiet l-oħra tal-pjanta jitneħħew.

Materja niexfa: 90-97 %

Proteina: 15-26 %

Xaħam: 18-39 %

Karboidrati (*): 18-43 %

Fibra Mhux Raffinata (**): 18-43 %

Rmied: 3-7 %

(*)  Il-karboidrati jinkludu l-valur tal-fibra (UE: il-karboidrati huma disponibbli = zokkor + lamtu)

(**)  Il-fibra mhux raffinata hija dik il-parti tal-fibra li tkun magħmula prinċipalment minn ċellulosa, pentosani u lignin, li mhumiex diġeribbli

Il-proċess tal-produzzjoni:

Il-proċess tal-produzzjoni tal-merqat tal-frott u ta' taħlitiet ta' merqat tal-frott li fihom iż-żerriegħa taċ-Chia jinvolvi l-idratazzjoni minn qabel u l-pasturizzazzjoni taż-żerriegħa. Hemm fis-seħħ kontrolli mikrobijoloġiċi u sistemi ta' monitoraġġ.

Kompost ta' kitina-glukan mill-Aspergillus niger

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-kitina-glukan tinkiseb mill-miċelju tal-Aspergillus niger; dan huwa trab maħlul, bla riħa, ta' lewn kemxejn safrani. Għandu kontenut ta' materja niexfa ta' 90 % jew aktar.

Il-Kitin-glukanu huwa fil-biċċa l-kbira magħmul minn żewġ polisakkaridi:

— il-Kitin, magħmul minn unitajiet imtennija ta' N-aċetil-D-glukożammina (Nru CAS: 1398-61-4),

— il-beta (1, 3)-glukan, magħmul minn unitajiet imtennija ta' D-glukożju (Nru CAS: 9041-22-9).

Telf fit-tnixxif: ≤ 10 %

Kitin-Glukan ≥ 90 %

Proporzjon ta' kitin għall-glukan: 30:70 sa 60:40

Rmied: ≤ 3,0 %

Lipidi: ≤ 1,0 %

Proteini: ≤ 6,0 %

Kompost ta' kitina-glukan mill-Fomes fomentarius

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-kompost tal-kitin-glukan jinkiseb mill-ħitan taċ-ċelloli tal-frott tal-faqqiegħ Fomes fomentarius. Dan huwa magħmul primarjament minn żewġ polisakkaridi:

— il-Kitin, magħmul minn unitajiet imtennija ta' N-aċetil-D-glukosamin (Nru CAS: 1398-61-4);

— Il-beta-(1,3)(1,6)-D-glukan, magħmul minn unitajiet imtennija ta' D-glukożju (Nru CAS: 9041-22-9).

Il-proċess tal-produzzjoni fih bosta passi, fosthom: it-tindif, it-tnaqqis tad-daqs u t-tħin, it-trattib fl-ilma, u t-tisħin f'soluzzjoni alkalina, il-ħasil u t-tnixxif. Ma ssirx idroliżi waqt il-proċess tal-produzzjoni.

Dehra: Trab kannella bla riħa u bla togħma

Purità:

Ndewwa: ≤ 15 %

Rmied: ≤ 3,0 %

Kitin-Glukan ≥ 90 %

Proporzjon ta' kitin għall-glukan: 70:20

It-total tal-karboidrati, minbarra l-glukani: ≤ 0,1 %

Proteini: ≤ 2,0 %

Lipidi: ≤ 1,0 %

Melanini: ≤ 8,3 %

Addittivi: Xejn

pH: 6,7-7,5

Metalli tqal:

Ċomb (ppm): ≤ 1,00

Kadmju (ppm): ≤ 1,00

Merkurju (ppm): ≤ 0,03

Arseniku (ppm): ≤ 0,20

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Total ta' batterji meżofili: ≤ 103 /g

Ħmira u moffa: ≤ 103 /g

Koliformi fi 30 °C: ≤ 103 /g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella u batterji patoġeniċi oħrajn: Assenti f'25 g

Estratt ta' kitosan mill-faqqiegħ (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt ta' kitosan (li fih primarjament il-poli(D-glukożammina)) jinkiseb miz-zkuk tal-Agaricus bisporus jew mill-miċelju tal-Aspergillus niger.

Il-proċess tal-produzzjoni bbrevettat fih bosta passi, fosthom: l-estrazzjoni u deaċetilazzjoni (l-idroliżi) f'medium alkalin, is-solubilizzazzjoni f'medium aċiduż, il-preċipitazzjoni f'medium alkalin, il-ħasil u t-tnixxif.

Sinonimu: Poli(D-glukożammina)

Numru CAS tal-kitosan: 9012-76-4

Formula tal-kitosan: (C6H11NO4)n

Dehra: trab fin ġieri

Aspett: Abjad miksur sa jagħti fil-kannella

Riħa: Mingħajr riħa

Purità:

Kontenut tal-kitosan (% piż skont il-piż niexef): 85

Kontenut tal-glukan (% piż skont il-piż niexef): ≤ 15

Telf fit-tnixxif (% piż skont il-piż niexef): ≤ 10

Viskożità (1 % in 1 % ta' aċidu aċetiku): 1-15

Grad ta' aċetilizzazzjoni (fil-%mol skont il-piż imxarrab): 0-30

Viskożità (1 % fl-aċidu aċetiku 1 %) (mPa.s): 1-14 għall-kitosan mill-Aspergillus niger; 12-25 għall-kitin mill-Agaricus bisporus

Rmied (% piż skont il-piż niexef): ≤ 3,0

Proteini (% piż skont il-piż niexef): ≤ 2,0

Id-daqs tal-partikoli: > 100 nm

Densità volumetrika tal-massa wara t-taptip (g/cm3): 0,7-1,0

Kapaċità li jintrabat max-xaħam 800x 9 (piż skont il-piż imxarrab): mogħdija

Metalli tqal:

Merkurju (ppm): ≤ 0,1

Ċomb (ppm): ≤ 1,0

Arseniku (ppm): ≤ 1,0

Kadmju (ppm): ≤ 0,5

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Għadd aerobiku (CFU/g): ≤ 103

Għadd ta' ħmira u moffa (CFU/g): ≤ 103

Escherichia coli (cfu/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (CFU/g): ≤ 10

Salmonella: Assenti f'25 g

Listeria monocytogenes: Assenti f'25 g

Sulfat tal-kondrojtin

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Sulfat tal-kondrojtin (melħ tas-sodju) huwa prodott bijosintetiku. Jinkiseb permezz tas-sulfazzjoni kimika tal-kondrojtin miksub mill-fermentazzjoni bil-batterju Escherichia coli O5:K4:H4 tar-razza U1-41 (ATCC 24502).

Sulfat tal-kondrojtin (melħ tas-sodju) (% niexef): 95-105

MWp (medja tal-piż) (kDa): 5-12

MWgħ (medja tal-għadd) (kDa): 4-11

Tixrid (wh/w0,05): ≤ 0,7

Mudell tas-sulfazzjoni (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

Telf fit-tnixxif (%) (105 °C għal piż kostanti): ≤ 10,0

Residwu mal-kombustjoni (% niexef): 20-30

Proteina (% niexfa): ≤ 0,5

Endotossini (EU/mg): ≤ 100

Total ta' impuritajiet organiċi (mg/kg): ≤ 50

Pikolinat tal-Kromju

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-pikolinat tal-kromju huwa trab ġieri b'kulur li jagħti fl-aħmar, jitħallat kemxejn fl-ilma fil-pH 7. Il-melħ jitħallat ukoll fis-solventi organiċi polari.

Isem kimiku: tris(2piridinakarbossilato-N,O)kromju(III) jew aċidu 2-piridinakarbossiliku, melħ tal-kromju(III)

Nru CAS: 14639-25-9

Formula kimika: Cr(C6H4NO2)3

Karatteristiċi kimiċi:

Pikolinat tal-Kromju: ≥ 95 %

Kromju (III): 12-13 %

Kromju (VI): mhux rilevat

Ilma: ≤ 4,0 %

ħaxixa aromatika Cistus incanus L. Pandalis

Deskrizzjoni:

ħaxixa aromatika Cistus incanus L. Pandalis speċi tal-familja Cistaceae nattiva tal-Penisola Chalkidiki fir-reġjun tal-Mediterran.

Kompożizzjoni:

Ndewwa: 9-10 g/100 g ħaxix aromatiku

Proteina: 6,1 g/100 g ħaxix aromatiku

Xaħam: 1,6 g/100 g ħaxix aromatiku

Karboidrati: 50,1 g/100 g ħaxix aromatiku

Fibra: 27,1 g/100 g ħaxix aromatiku

Minerali: 4,4 g/100 g ħaxix aromatiku

 

Sodju: 0,18 g

Potassju: 0,75 g

Manjeżju: 0,24 g

Kalċju: 1,0 g

Ħadid: 65 mg

Vitamina B1: 3,0 μg

Vitamina B2: 30 μg

Vitamina B6: 54 μg

Vitamina Ċ: 28 mg

Vitamina A: inqas minn 0,1 mg

Vitamina E: 40–50 mg

Tokoferol tat-tip alfa: 20-50 mg

Tokoferoli tat-tipi beta u gamma: 2-15 mg

Tokoferol tat-tip delta: 0,1-2 mg

Ċitikolina

Ċitikolina (sintetika)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-ċitikolina hija magħmula miċ-ċitożina, mir-ribożju, mill-pirofosfat u mill-kolina.

Trab kristallin abjad

Isem kimiku: Kolina ċitidina 5′-pirofosfat, ċitidina 5′-(difosfat tat-triidroġenu) P′-[2-(trimetilammonju)etil]ester melħ intern

Formula kimika: C14H26N4O11P2

Piż molekulari: 488,32 g/mol

Nru CAS: 987-78-0

pH (soluzzjoni tal-kampjun ta' 1 %) 2,5-3,5

Purità:

Valur tal-Assaġġ: ≥ 98 % ta' materja niexfa

Telf fit-tnixxif (100 °C għal 4 sigħat): ≤ 5,0 %

Ammonju: ≤ 0,05 %

Arseniku: Mhux aktar minn 2 ppm

Aċidi fosforiċi ħielsa: ≤ 0,1 %

Aċidu 5′-ċitidiliku: ≤ 1,0 %

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali tal-kolonji: ≤ 103 CFU/g

Ħmira u moffa: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: Assenti f'1 g

Ċitikolina (sors mikrobjali)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Tiġi prodotta permezz tal-fertilizzazzjoni bl-użu ta' razza ta' E. coli mmodifikata ġenetikament (BCT19/p40k)

L-ispeċifikazzjoni taċ-ċitikolina minn sors mikrobjali hija identika bħal dik taċ-ċitikolina sintetika awtorizzata.

Clostridium butyricum

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Clostridium butyricum (CBM 588) huwa batterju gram-pożittiv, jifforma l-ispori, anerobiku obbligat, mhuwiex patoġeniku u mhuwiex ġenetikament immodifikat. Numru tad-depożitu FERM BP-2789

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Għadd totali tal-batterji aerobiċi vijabbli: ≤ 103 CFU/g

Escherichia coli: Mhux individwat f'1 g

Staphylococcus aureus: Mhux individwat f'1 g

Pseudomonas aeruginosa: Mhux individwat f'1 g

Ħmira u moffa: ≤ 102 CFU/g

Estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi

Estratt tal-Kawkaw (Theobroma cacao L.)

Dehra: Trab kannella skur mingħajr impuritajiet viżibbli

Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi:

Kontenut tal-polifenoli: Minimu ta' 55,0 % GAE

Kontenut tat-teobromin: Massimu ta' 10,0 %

Kontenut ta' rmied: Massimu ta' 5,0 %

Kontenut ta' umdità: Massimu ta' 8,0 %

Densità tal-massa: 0,40 sa 0,55 g/cm3

pH: 5,0-6,5

Solvent residwu: Massimu ta' 500 ppm

Estratt tal-kawkaw b'livell baxx ta' xaħam

Estratt tal-Kawkaw (Theobroma cacao L.)

Dehra: Trab aħmar skur jagħti għall-vjola

Estratt tal-kawkaw, konċentrat: Minimu ta' 99 %

Diossidu tas-siliċju (għajnuna teknoloġika): Massimu ta' 1,0 %

Flavanoli tal-kawkaw: Minimu ta' 300 mg/g

(-) Epikatekin: Minimu ta' 45 mg/g

Telf fit-tnixxif: Massimu ta' 5,0 %

Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor mill-Coriandrum sativum

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt taż-żerriegħa tal-kosbor huwa żejt li fih il-gliċeridi ta' aċidi xaħmin u li huwa prodott miż-żrieragħ tax-xitla tal-kosbor Coriandrum sativum L.

Kulur isfar ħafif; togħma xejn partikolari

Nru CAS: 8008-52-4

Kompożizzjoni tal-aċidi xaħmin:

Aċidu palmitiku (C16:0) 2-5 %

Aċidu steariku (C18:0): < 1,5 %

Aċidu petroseliniku (cis-C18:1(n-12)) 60-75 %

Aċidu olejku (cis-C18:1 (n-9)): 8-15 %

Aċidu linolejku (C18:2): 12-19 %

α-Aċidu linolejku (C18:3): < 1,0 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %

Purità:

L-indiċi refrattiv (20 °C): 1,466-1,474

Valur aċiduż: ≤ 2,5 mg KOH/g

Valur tal-perossidu: ≤ 5,0 meq/kg

Valur tal-jodju: 88 – 110 unità

Valur tas-saponifikazzjoni: 186 – 200 mg KOH/g

Materja insaponifikabbli: ≤ 15 g/kg

frott niexef Crataegus pinnatifida

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Frott niexef tal-ispeċi Crataegus pinnatifida u tal-familja Rosaceae nattiv fit-Tramuntana taċ-Ċina u fil-Korea.

Kompożizzjoni:

Materja niexfa: 80 %

Karboidrati: piż fil-frott frisk 55 g/kg

Fruttożju: 26,5-29,3 g/100 g

Glukożju: 25,5-28,1 g/100 g

Vitamina Ċ: 29,1 mg/100 g piż fil-frott frisk

Sodju: 2,9 g/100 g piż fil-frott frisk

Il-preżervi tal-frott fil-ġulepp jinkisbu permezz tal-ipproċessar termali tal-parti li tittiekel ta' speċi waħda ta' frott jew ta' speċijiet diversi ta' frott, sħaħ jew imqattgħin, imoddigħin minn passatur jew le, mingħajr konċentrazzjoni sinifikanti. Jistgħu jintużaw iz-zokkor, l-ilma, iċ-ċidru, il-ħwawar u l-meraq tal-frott.

α-ċiklodestrina

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Sakkarid ċikliku li ma jirriduċix li jikkonsisti f'sitt unitajiet D-glukopiranosil marbuta-α-1,4 prodotti bl-azzjoni taċ-ċiklodestrina glukosiltransferażi (CGTase, EC 2.4.1.19) fuq lamtu idrolizzat. L-irkupru u l-purifikazzjoni tal-α-ċiklodestrina jistgħu jsiru permezz ta' waħda minn dawn il-proċeduri li ġejjin: il-preċipitazzjoni ta' kompost tal-α-ċiklodestrina b'1-dekanolu, li jinħall fl-ilma f'temperatura elevata u preċipitazzjoni mill-ġdid, l-estrazzjoni tal-kumplessant bil-fwar, u l-kristallizzazzjoni tal-α-ċiklodestrina mis-soluzzjoni; jew kromatografija bi skambju ta' joni jew permezz ta' ġel permeabbli segwit bil-kristallizzazzjoni tal-α-ċiklodestrina mil-likur matriċi ppurifikat; jew metodi ta' separazzjoni permezz ta' membrana, bħall-ultrafiltrazzjoni u l-ożmożi inversa: Deskrizzjoni: Kristallin solidu abjad jew kważi abjad li huwa prattikament mingħajr riħa.

Sinonimi: α-ċiklodestrina, α-destrina, ċikloessaamilożi, ċiklomaltoessaożi, α-ċikloamilażi

Isem kimiku: Ċikloessaamilożi

Nru CAS: 10016-20-3

Formula kimika: (C6H10O5)6

Piż tal-formula: 972,85

Assaġġ: ≥ 98 % (niexef)

Identifikazzjoni:

Medda tat-tidwib: Jiddekomponi f'temperatura ogħla minn 278 °C

Solubbiltà: Jinħall faċilment fl-ilma; jinħall kemxejn fl-etanol

Rotazzjoni speċifika: [α]D 25: Bejn +145° u +151° (soluzzjoni ta' 1 %)

Kromatografija: Il-ħin ta' retenzjoni tal-ogħla quċċata f'kromatogramma likwida tal-kampjun jikkorrispondi ma' dak tal-α-ċiklodestrina f'kromatogramma ta' referenza ta' α-ċiklodestrina (li tista' tinkiseb mingħand Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Germany jew Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA) bl-użu tal-kundizzjonijiet deskritti fil-METODU TAL-ASSAĠĠ

Purità:

Ilma: ≤ 11 % (il-Metodu Karl Fischer)

Kumplessant residwu: ≤ 20 mg/kg

(1-dekanolu)

Sustanzi li jnaqqsu: ≤ 0,5 % (fl-għamla ta' glukożju)

Rmied sulfonizzat: ≤ 0,1 %

Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg

Il-Metodu tal-Assaġġ:

Iddetermina permezz tal-kromatografija likwida bil-kundizzjonijet li ġejjin:

Soluzzjoni tal-kampjun: Iżen bi preċiżjoni madwar 100 mg mill-kampjun tat-test għal ġo flask volumetriku ta' 10 ml u żid 8 ml ilma dejonizzat. Ħoll il-kampjun kompletament permezz ta' banju ultrasoniku (10 - 15-il minuta) u ddilwih sal-marka bl-ilma ppurifikat dejonizzat. Iffiltra s-soluzzjoni b'filtru ta' 0,45 ta' mikrometru

Soluzzjoni ta' referenza: Iżen bi preċiżjoni madwar 100 mg α-ċiklodestrina għal ġo flask volumetriku ta' 10 ml u żid 8 ml ilma dejonizzat. Ħoll il-kampjun kompletament permezz ta' banju ultrasoniku u ddilwih sal-marka bl-ilma ppurifikat dejonizzat.

Kromatografija: Kromatografu likwidu mgħammar b'b'individwatur tal-indiċi rifrattiv u b'reġistratur integranti.

Kolonna u ppakkjar: Nukleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, il-Ġermanja) jew ħaġa oħra simili

Tul: 250 mm

Dijametru: 4 mm

Temperatura: 40 °C

Fażi mobbli: aċetonitril/ilma (67/33, v/v)

Rata ta' tnixxija: 2,0 ml/min

Volum tal-injezzjoni: 10 μl

Proċedura: Injetta s-soluzzjoni tal-kampjun fil-kromatografu, irreġistra l-kromatogramma u kejjel l-erja tal-quċċata tal-α-ċiklodestrina. Ikkalkula l-perċentwal ta' α-ċiklodestrina fil-kampjut tat-test hekk kif ġej:

% ta' α-ċiklodestrina (niexfa) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

meta

AS u AR huma l-erji tal-quċċati kkawżati mill-α-ċiklodestrina rispettivament għas-soluzzjoni tal-kampjun u għas-soluzzjoni ta' referenza. WS u WR huma l-piżijiet (f'mg) tal-kampjun tat-test u tal-α-ċiklodestrina rispettivament, wara korrezzjoni għall-kontenut tal-ilma.

γ-Ċiklodestrina

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Sakkarid ċikliku li ma jirriduċix li jikkonsisti fi tmien unitajiet D-glukopiranosil marbuta-α-1,4 prodotti bl-azzjoni taċ-ċiklodestrina glukosiltransferażi (CGTase, EC 2.4.1.19) fuq lamtu idrolizzat. L-irkupru u l-ippurifikar ta' γ-ċiklodestrina jistgħu jitwettqu permezz tal-preċipitazzjoni ta' kumpless γ-ċiklodestrina bi 8-ċikloessadeċen-1-wieħed, id-dissoluzzjoni tal-kumpless bl-ilma u n-dekan, estrazzjoni permezz ta' fluss ta' fwar tal-fażi akwea u l-irkupru ta' gamma-CD mis-soluzzjoni permezz ta' kristallizzazzjoni.

Kristallin solidu abjad jew kważi abjad li huwa prattikament mingħajr riħa

Sinonimi: γ-ċiklodestrina, γ-destrina, ċikloottaamilożju, ċiklomaltoottaożju, γ-ċikloamilażi

Isem kimiku: Ċikloottaamilożju

Numru CAS: 17465-86-0

Formula kimika: (C6H10O5)8

Assaġġ: ≥ 98 % (niexef)

Identifikazzjoni:

Medda tat-tidwib: Jiddekomponi f'temperatura ogħla minn 285 °C

Solubbiltà: Jinħall faċilment fl-ilma; jinħall kemxejn fl-etanol

Rotazzjoni speċifika: [α]D 25: Bejn + 174° u + 180° (soluzzjoni ta' 1 %)

Purità:

Ilma: ≤ 11 %

Kumplessant residwu (8-cyclohexadecen-1-wieħed (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

Solvent residwu (n-dekan): ≤ 6 mg/kg

Sustanzi li jnaqqsu: ≤ 0,5 % (fl-għamla ta' glukożju)

Rmied sulfonizzat: ≤ 0,1 %

▼M4

L-estratt ta' tliet għeruq erbali ( Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. u Angelica gigas Nakai)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

It-taħlita ta' tliet għeruq erbali hija trab fin kannella fl-isfar prodott minn estrazzjoni permezz tal-ilma sħun, konċentrazzjoni permezz tal-evaporazzjoni, u tnixxif bl-isprej

Kompożizzjoni tal-estratt ta' taħlita ta' tliet għeruq erbali:

għerq tal-Cynanchum wilfordii: 32,5 % (w/w)

għerq tal-Phlomis umbrosa: 32,5 % (w/w)

għerq tal-Anġelika gigas: 35,0 % (w/w)

Speċifikazzjonijiet:

Telf mat-tnixxif: NMT 100 mg/g

Assaġġ:

Aċidu ċinnamiku: 0,012 – 0,039 mg/g

Esteri metiliċi tax-shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g

Nodakenina: 3,35 – 10,61 mg/g

Metossalin: < 3 mg/g

Fenoli: 13,0 – 40,0 mg/g

Kumarini: 13,0 – 40,0 mg/g

Iridojdi: 13,0 – 39,0 mg/g

Saponini: 5,0 – 15,5 mg/g

Komponenti nutrittivi:

Karboidrati: 600 – 880 mg/g

Proteini: 70 – 170 mg/g

Xaħmijiet: < 4 mg/g

Parametri mikrobijoloġiċi:

L-għadd tal-kolonji totali vijabbli: < 5 000 CFU/g

Ħmira u moffa totali: < 100 CFU/g

Batterji koliformi: < 10 CFU/g

Salmonella: Negattiv/25 g

Escherichia coli: Negattiv/25 g

Staphylococcus aureus: Negattiv/25 g

Metalli tqal:

Ċomb: < 0,65 mg/kg

Arseniku: < 3,0 mg/kg

Merkurju: < 0,1 mg/kg

Kadmju: < 1,0 mg/kg

CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji

▼B

Preparazzjoni tad-destran prodotta mil-Leuconostoc mesenteroides

1.  Għamla ta' trab:

Karboidrati: 60 % bi: (Destran: 50 % Mannitol: 0,5 % Fruttożju: 0,3 % Lewkrożju: 9,2 %)

Proteina: 6,5 %

Lipidu: 0,5 %

Aċidu lattiku: 10 %

Etanol: traċċa

Rmied: 13 %

Ndewwa: 10 %

2.  Forma likwida:

Karboidrati: 12 % bi: (Destran: 6,9 % Mannitol: 1,1 % Fruttożju: 1,9 % Lewkrożju: 2,2 %)

Proteina: 2,0 %

Lipidu: 0,1 %

Aċidu lattiku: 2,0 %

Etanol: 0,5 %

Rmied: 3,4 %

Ndewwa: 80 %

Żejt diaċigliċerol li joriġina mill-pjanti

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Magħmul mill-gliċerolu u aċidi xaħmin miksuba miż-żjut veġetali li jittieklu, b'mod partikolari miż-żejt tal-fażola tas-sojja (Glycine max) jew miż-żejt tal-kolza (Brassica campestris, Brassica napus) bl-użu ta' enżima speċifika.

Distribuzzjoni tal-Aċilgliċerolu:

Diaċigliċeroli (DAG): ≥ 80 %

1,3-Diaċigliċeroli (1,3-DAG): ≥ 50 %

Triaċigliċeroli (TAG): ≤ 20 %

Monoaċigliċeroli MAG): ≤ 5,0 %

Kompożizzjoni tal-Aċdi Grassi (DAG, TAG, MAG):

Aċidu olejku (C18:1): 20-65 %

Aċidu linolejku (C18:2): 15-65 %

Aċidu linolejku (C18:3): ≤ 15 %

Aċidi xaħmin saturati: ≤ 10 %

Oħrajn:

Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g

Ndewwa u volatilità: ≤ 0,1 %

Valur tal-perossidu: ≤ 1,0 meq/kg

Materjal insaponifikabbli: ≤ 2,0 %

Aċidi xaħmin trans≤ 1,0 %

MAG = monoaċilgliċeroli, DAG = diaċigliċeroli, TAG = triaċigliċeroli

Diidrokapsjat (DHC)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Id-diidrokapsjat huwa ssinteżizzat bl-esterifikazzjoni kkatalizzata minn enżim tal-vanillil-alkoħol u l-aċidu 8-metil nonanojku. Wara l-esterifikazzjoni, id-diidrokapsjat jiġi estratt bl-n-eżan.

Likwidu viskuż minn bla kulur sa isfar

Formula kimika: C18H28O4

Nru CAS: 205687-03-2

Karatteristiċi fiżikokimiċi:

Diidrokapsjat: > 94 %

Aċidu 8-metilnonanojku: < 6,0 %

Vanillil-alkoħol: < 1,0 %

Sustanzi oħrajn relatati mas-sinteżi: < 2,0 %

Estratt imnixxef mil-Lippia citriodora magħmul mill-kolturi taċ-ċelloli

Deskrizzjoni/Definizzjoni: Estratt niexef ta' kolturi ta' ċelloli HTN®Vb tal-Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' Echinacea angustifolia

Estratt mill-għeruq tal-Echinacea angustifolia miksub minn koltura tat-tessut tal-pjanta li huwa ekwivalent sostanzjali ta' estratt mill-għeruq tal-Echinacea angustifolia li jinkiseb fl-ilma-etanolu ttitrat għal 4 % ekinakożid.

Żejt tal-Echium plantagineum

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt tal-Echium huwa l-prodott isfar ċar li jinkiseb permezz tal-irfinar taż-żejt estratt miż-żerriegħa tal-aċidu L. Stearidoniku tal-Echium plantagineum: ≥ 10 % piż skont il-piż tat-total ta' aċidi xaħmin

Aċidi xaħmin trans: ≥ 2,0 % (piż skont il-piż tat-total ta' aċidi xaħmin)

Valur aċiduż: ≤ 0,6 mg KOH/g

Valur tal-perossidu: < 5,0 meq O 2/kg

Kontenut mhux saponifikabbli: ≤ 2,0 %

Kontenut ta' proteini (total ta' nitroġenu): ≤ 20 μg/ml

Alkalojdi pirroliżidiniċi: Mhux individwat b'limitu ta' detezzjoni ta' 4,0 μg/kg

▼M1

Florotannini Ecklonia cava

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-florotannini Ecklonia cava jinkisbu bl-estrazzjoni tal-alkoħol mill-alga tal-baħar li tittiekel Ecklonia cava. L-estratt huwa trab kannella skur, rikk fil-florotannini, b'kontenut għoli ta' komposti polifenoliċi preżenti bħala metaboliti sekondarji f'ċerti speċi tal-alka kannella.

Karatteristiċi/Kompożizzjoni

Il-kontenut tal-florotannini: 90 ± 5 %

Attività tal-antiossidanti: > 85 %

Ndewwa: < 5 %

Rmied: < 5 %

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali ta' ċelloli vijabbli: < 3 000 CFU/g

Moffa/ħmira: < 300 CFU/g

Koliformi: negattiv fit-test

Salmonella spp.: Negattiv fit-test

Staphylococcus aureus: Negattiv fit-test

Metalli tqal u aloġeni:

Ċomb: < 3,0 mg/kg

Merkurju: < 0,1 mg/kg

Kadmju: < 3,0 mg/kg

Arseniku: < 25,0 mg/kg

Arseniku Inorganiku: < 0,5 mg/kg

Jodju: 150,0–650,0 mg/kg

CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji

▼B

Gallat tal-epigallokatekina fl-għamla ta' estratt ippurifikat mill-weraq tat-te aħdar (Camellia sinensis)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Estratt mill-weraq tat-te aħdar (Camellia sinensis L. Kuntze) ippurifikat sew fl-għamla ta' trab fin ta' kulur bejn abjad miksur u roża ċar. Dan huwa magħmul minn gallat tal-epigallo-katekina (EGCG), u l-punt tat-tidwib tiegħu huwa bejn 210 °C u 215 °C, bejn wieħed u ieħor

Dehra: trab ta' kulur bejn abjad miksur u roża ċar

Isem kimiku: polifenol (-) 3-gallat tal-epigallo-katekina

Sinonimi: gallat tal-epigallo-katekina (EGCG)

Nru CAS: 989-51-5

Isem INCI: gallat tal-epigallo-katekina

Massa molekolari: 458,4 g/mol

Telf fit-tnixxif: massimu ta' 5,0 %

Metalli tqal:

Arseniku: Massimu ta' 3,0 ppm

Ċomb: Massimu ta' 5,0 ppm

Assaġġ:

Minimu ta' 94 % EGCG (fuq materjal niexef)

massimu ta' 0,1 % kafeina

Solubbiltà: L-EGCG huwa pjuttost solubbli fl-ilma, fl-etanol, fil-metanol u fl-aċeton

L-ergotijoneina

Definizzjoni

Isem kimiku (IUPAC): (2S)-3-(2-tiosso-2,3-diidru-1H-imidażol-4-il)-2-(trimetilammonju)-Propanoat

Formula kimika: C9H15N3O2S

Massa molekolari: 229,3 Da

Nru CAS: 497-30-3

Parametru

Speċifikazzjoni

Metodu

Dehra

Trab abjad

Viżiv

Rotazzjoni ottika

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

Polarimetrija

Purità kimika

< 99,5 %

< 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

Identifikazzjoni

Konformi mal-istruttura

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

Analiżi elementali

Solventi residwi totali

(metanol, aċetat etiliku, isopropanol, etanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

Kromatografija b'fażi gassuża

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

Telf fit-tnixxif

Standard intern < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

Impuritajiet

< 0,8 %

HPLC/GPC jew 1H-NMR

Metalli tqal b) c)

Ċomb

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

Fluworexxenza atomika (Hg)

Kadmju

< 1,0 ppm

Merkurju

< 0,1 ppm

Speċifikazzjonijiet mikrobijoloġiċi b)

Għadd totali ta' batterji aerobiċi vijabbli (TVAC)

≤ 1 × 103 CFU/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

Għadd totali tal-ħmira u tal-moffa (TYMC)

≤ 1 × 102 CFU/g

Escherichia coli:

Assenti f'1 g

Eur. Ph.: Farmakopea Ewropea; 1H-NMR: reżonanza manjetika nukleari protonika; HPLC: kromatografija likwida ta' prestazzjoni għolja; GPC: kromatografija permezz ta' ġell permeabbli; ICP/AES: spettrometrija tal-emissjoni atomika bi plażma akkoppjata induttivament; CFU: unitajiet li jifformaw kolonja.

a)  Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)  Analiżi mwettqa fuq kull lott

c)  Livelli massimi skont ir-Regolament (KE) Nru 1881/2006

EDTA tas-sodju ferriku

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-EDTA ferriku tas-sodju (aċidu etilendiamminatetraaċetiku) huwa trab kannella fl-isfar, ġieri, mingħajr riħa, b'purità kimika ta' iktar minn 99 % (piż skont il-piż). Huwa solubbli fl-ilma.

Formula kimika: C10H12FeN2NaO8 · 3H2O

Karatteristiċi kimiċi:

pH ta' soluzzjoni ta' 1 % 3,5-5,5

Ħadid: 12,5-13,5 %

Sodju: 5,5 %

Ilma: 12,8 %

Materja organika (CHNO) 68,4 %

EDTA: 65,5-70,5 %

Materjal li ma jinħallx fl-ilma: ≤ 0,1 %

Aċidu nitrilo triaċetiku ≤ 0,1 %

Fosfat ferruż tal-ammonju

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Deskrizzjoni Il-Fosfat Ferruż tal-Ammonju huwa forma ta' terra rqiqa griża tagħti fl-aħdar li ma tinħallx fl-ilma iżda tinħall fl-aċidi minerali miżjudin bl-ilma.

Nru CAS: 10101-60-7

Formula kimika: FeNH4PO4

Karatteristiċi kimiċi:

pH ta' 5 % sospensjoni fl-ilma 6,8-7,8

Ħadid (total) ≥ 28 %

Ħadid (III) 22-30 % (piż skont il-piż)

Ħadid (III) ≤ 7,0 % (piż skont il-piż)

Ammonja: 5-9 % (piż skont il-piż)

Ilma: ≤ 3,0 %

Peptidi tal-ħut mis-Sardinops sagax

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-ingredjent ta' ikel ġdid huwa taħlita peptide, li jinkiseb minn idroliżi alkalina protease katalizzata ta' muskolu tal-ħut (sagax Sardinops), l-iżolazzjoni sussegwenti tal-frazzjoni peptide bil-kromatografija likwida, il-konċentrazzjoni taħt vakwu u tnixxif bl-isprej.

Trab abjad safrani

Peptidi (*) (peptidi b'katina qasira, dipeptidi u tripeptidi b'piż molekulari ta' inqas minn 2 kDa). ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid): 0,1-0,16 g/100 g

Rmied: ≤ 10 g/100 g

Ndewwa: ≤ 8 g/100 g

(*)  Il-metodu Kjeldahl

Flavonojdi mill- Glycyrrhiza glabra

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-Flavonojdi jinkisbu mill-għeruq jew mir-riżoma tal-Glycyrrhiza glabra L. bl-estrazzjoni tal-etanol segwit minn estrazzjoni ulterjuri ta' dan l-estratt etanoliku bit-triliċeridi b'katina medja. Huwa likwidu ta' lewn kannella skur li jinkludi bejn 2,5 % u 3,5 % ta' glabridina.

Ndewwa: < 0,5 %

Rmied: < 0,1 %

Valur tal-perossidu: ≤ 0,5 meq/kg

Glabridina: 2,5-3,5 % xaħam

Aċidu gliċirriżiniku: < 0,005 %

Xaħam, inkluż is-sustanzi tat-tip polifenol ≥ 99 %

Proteina: < 0,1 %

Karboidrati: mhux osservabbli

Estratt tal-fukojdan mill-alga Fucus vesiculosus

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-fukojdan mill-alga Fucus vesiculosus jinkiseb b'estrazzjoni bl-ilma f'soluzzjoni aċida u bi proċessi filtranti mingħajr solventi organiċi. L-estratt li jinkiseb jiġi kkonċentrat u jitnixxef biex jagħti estratt ta' fukojdan bl-iSpeċifikazzjonijiet li ġejjin:

Trab b'kulur abjad miksur sa kannella

Riħa u togħma: Riħa u togħma newtrali

Ndewwa: < 10 % (105 °C għal sagħtejn)

Valur tal-pH: 4,0-7,0 (sospensjoni ta' 1 % f'25 °C)

Metalli tqal:

Arseniku (inorganiku): < 1,0 ppm

Kadmju: < 3,0 ppm

Ċomb: < 2,0 ppm

Merkurju: < 1,0 ppm

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd mikrobjali aerobiku totali: < 10 000 CFU/g

Ammont ta' ħmira u moffa: < 100 CFU/g

L-għadd tal-enterobatterji: Assenza/g

Escherichia coli: Assenza/g

Salmonella: Assenti f'10 g

Staphylococcus aureus: Assenza/g

Il-kompożizzjoni ta' żewġ tipi ta' estratti awtorizzati abbażi tal-livell ta' fukojdan:

L-estratt 1:

Fukojdan: 75-95 %

Alġinat: 2,0-5,5 %

Polifloruglukinol: 0,5-15 %

Mannitol: 1-5 %

Melħ naturali/ Minerali Ħielsa: 0,5-2,5 %

Karboidrati oħrajn: 0,5-1,0 %

Proteina: 2,0-2,5 %

L-estratt 2:

Fukojdan: 60-65 %

Alġinat: 3,0-6,0 %

Polifloruglukinol: 20-30 %

Mannitol: < 1,0 %

Melħ naturali/ Minerali Ħielsa: 0,5-2,0 %

Karboidrati oħrajn: 0,5-2,0 %

Proteina: 2,0-2,5 %

Estratt tal-fukojdan mill-alga Undaria pinnatifida

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-fukojdan mill-alga Undaria pinnatifida jinkiseb b'estrazzjoni bl-ilma f'soluzzjoni aċida u bi proċessi filtranti mingħajr solventi organiċi. L-estratt li jinkiseb jiġi kkonċentrat u jitnixxef biex jagħti estratt ta' fukojdan bl-iSpeċifikazzjonijiet li ġejjin:

Trab b'kulur abjad miksur sa kannella

Riħa u togħma: Riħa u togħma newtrali

Ndewwa: < 10 % (105 °C għal sagħtejn)

Valur tal-pH: 4,0-7,0 (sospensjoni ta' 1 % f'25 °C)

Metalli tqal:

Arseniku (inorganiku): < 1,0 ppm

Kadmju: < 3,0 ppm

Ċomb: < 2,0 ppm

Merkurju: < 1,0 ppm

Mikrobijoloġija:

L-għadd mikrobjali aerobiku totali: < 10 000 CFU/g

Ammont ta' ħmira u moffa: < 100 CFU/g

L-għadd totali tal-enterobatterji: Assenza/g

Escherichia coli: Assenza/g

Salmonella: Assenti f'10 g

Staphylococcus aureus: Assenza/g

Il-kompożizzjoni ta' żewġ tipi ta' estratti awtorizzati abbażi tal-livell ta' fukojdan:

L-estratt 1:

Fukojdan: 75-95 %

Alġinat: 2,0-6,5 %

Polifloruglukinol: 0,5-3,0 %

Mannitol: 1-10 %

Melħ naturali/ Minerali Ħielsa: 0,5-1,0 %

Karboidrati oħrajn: 0,5-2,0 %

Proteina: 2,0-2,5 %

L-estratt 2:

Fukojdan: 50-55 %

Alġinat: 2,0-4,0 %

Polifloruglukinol: 1,0-3,0 %

Mannitol: 25-35 %

Melħ naturali/ Minerali Ħielsa: 8-10 %

Karboidrati oħrajn: 0,5-2,0 %

Proteina: 1,0-1,5 %

2′-Fukosillattożju

(sintetiku)

Definizzjoni:

Isem kimiku: α-l-Fukopiranosil-(1→2)-β-d-galattopiranosil-(1→4)-d-glukopiranożju

Formula kimika: C18 H32 O15

Nru CAS: 41263-94-9

Piż molekulari: 488,44 g/mol

Deskrizzjoni:

2′-fukosillattożju huwa trab ta' lewn abjad sa abjad miksur li jiġi prodott permezz ta' proċess ta' sinteżi kimika u jiġi iżolat permezz tal-kristallizzazzjoni.

Purità:

2′-fukosillattożju: ≥ 95 %

D-Lattożju 1,0-94 % (w/w)

L-Fukożju: 1,0-94 % (w/w)

Isomeri tad-difukosil-d-lattożju 1,0-94 % (w/w)

2′-Fukosil-d-laktulożju 0,6-94 % (w/w)

pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %) 3,2-7,0

Ilma (%) ≤ 9,0 %

Rmied, issulfat: ≤ 0,2 %

Aċidu aċetiku: ≤ 0,3 %

Solventi residwi (metanol, 2-propanol, aċetat tal-metil, aċeton): ≤ 50,0 mg/kg l-wieħed, ≤ 200,0 mg/kg flimkien)

Residwi ta' proteini: ≤ 0,01 %

Metalli tqal:

Palladju: ≤ 0,1 mg/kg

Nikil: ≤ 3,0 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali ta' batterji aerobiċi meżofiliċi: ≤ 500 CFU/g

Ħmira u Moffa: ≤ 10 CFU/g

Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg

2′-O-fukosillattożju

(sors mikrobjali)

Definizzjoni:

Isem kimiku: α-L-Fukopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glukopiranożju

Formula kimika: C18H32O15

Nru CAS: 41263-94-9

Piż molekulari: 488,44 g/mol

Sors:

Razza modifikata ġenetikament tal-Escherichia coli K-12

Sors:

Razza modifikata ġenetikament tal-Escherichia coli BL21

Deskrizzjoni:

2′-O-fukosillattożju huwa trab ta' lewn abjad sa abjad miksur li jiġi prodott permezz ta' proċess mikrobjali. 2′-Fukosillattożju jiġi iżolat permezz tal-kristallizzazzjoni.

Purità:

2′-fukosillattożju: ≥ 94 %

D-Lattożju: ≤ 3,0 %

L-Fukożju: ≤ 1,0

Difukosil-D-lattożju: ≤ 1,0 %

2′-Fukosil-D-laktulożju: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %) 3,2-5,0

Ilma: ≤ 5,0 %

Rmied, issulfat: ≤ 1,5 %

Aċidu aċetiku: ≤ 1,0 %

Residwi ta' proteini: ≤ 0,01 %

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali ta' batterji aerobiċi meżofiliċi: ≤ 500 CFU/g

Ħmejjer: ≤ 10 CFU/g

Mofof: ≤ 100 CFU/g

Endotossini: ≤ 10 EU/mg

Deskrizzjoni:

2′-O-fukosillattożju huwa trab ta' lewn abjad sa abjad miksur u l-konċentrat likwidu (45 % ± 5 % piż skont il-volum) soluzzjoni milwiema huwa soluzzjoni luċida bla kulur sa lewn kemxejn isfar. 2′-Fukosillattożju huwa prodott permezz ta' proċess mikrobijoloġiku. 2′-fukosillattożju jiġi iżolat permezz tat-tnixxif b'atomizzazzjoni.

Purità:

2′-fukosillattożju: ≥ 90 %

Lattożju: ≤ 5,0 %

Fukożju: ≤ 3,0 %

3-Fukosillattożju: ≤ 5,0 %

Fukosilgalaktożju: ≤ 3,0 %

Difukosillattożju: ≤ 5,0 %

Glukożju: ≤ 3,0 %

Galattożju: ≤ 3,0 %

Ilma: ≤ 9,0 % (trab)

Rmied, issulfat: ≤ 0,5 % (trab u likwidu)

Residwi ta' proteini: ≤ 0,01 % (trab u likwidu)

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 0,02 mg/kg (trab u likwidu)

Arseniku: ≤ 0,2 mg/kg (trab u likwidu)

Kadmju: ≤ 0,1 mg/kg (trab u likwidu)

Merkurju: ≤ 0,5 mg/kg (trab u likwidu)

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali tal-kolonji: ≤ 104 CFU/g (trab), ≤ 5 000 CFU/g (likwidu)

Ħmira u Moffa: ≤ 100 CFU/g (trab); ≤ 50 CFU/g (likwidu)

Enterobacteriaceae/Koliformi: assenza fi 11-il gramma (trab u likwidu)

Salmonella: negattiv/100g (trab), negattiv/200ml (likwidu)

Cronobacter: negattiv/100g (trab), negattiv/200ml (likwidu)

Endotossini: ≤ 100 EU/g (trab), ≤ 100 EU/ml (likwidu)

Aflatossina M1; ≤ 0,025 μg/kg (trab u likwidu)

Galatto-oligosakkarid

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-galatto-oligosakkarid jiġi prodott mil-lattożju tal-ħalib permezz ta' proċess enżimatiku bl-użu ta' β-galattosidażi mill-Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum u Bacillus circulans.

GOS: minimu ta' 46 % Materja Niexfa

Lattożju: massimu ta' 40 % Materja Niexfa

Glukożju: massimu ta' 22 % Materja Niexfa

Galattożju: minimu ta' 0,8 % Materja Niexfa

Rmied: massimu ta' 4,0 % Materja Niexfa

Proteina: massimu ta' 4,5 % Materja Niexfa

Nitrit: massimu ta' 2mg/kg

Glukożammina HCl mill-Aspergillus niger u minn razza ta' E. Coli K12 immodifikata ġenetikament

Trab kristallin abjad

Formula molekulari: C6H13NO5 · HCl

Massa molekolari relattiva: 215,63 g/mol

D-Glukożammina HCl 98,0-102,0 % tal-istandard ta' referenza (HPLC)

Rotazzjoni speċifika + 70,0° - + 73,0°

Sulfat tal-glukożammina KCl mill-Aspergillus niger u minn razza ta' E. Coli K12 immodifikata ġenetikament

Trab kristallin abjad

Formula molekulari: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

Massa molekolari relattiva: 605,52 g/mol

Sulfat ta' D-Glukożammina 2KCl 98,0-102,0 % tal-istandard ta' referenza (HPLC)

Rotazzjoni speċifika + 50,0° sa + 52,0°

Sulfat tal-glukożammina NaCl mill-Aspergillus niger u minn razza ta' E. Coli K12 immodifikata ġenetikament

Trab kristallin abjad

Formula molekulari: (C6H14NO5)2SO4 · 2NACL

Massa molekolari relattiva: 573,31 g/mol

D-Glukożammina HCl: 98-102 % tal-istandard ta' referenza (HPLC)

Rotazzjoni Ottika Speċifika: + 52° - + 54°

Gomma tal-gwar

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-gomma tal-gwar fl-istat naturali tagħha hija l-endosperma mitħuna ta' żerriegħa minn razez naturali tal-gwar Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (familja tal-Leguminosae). Tikkonsisti minn polisakkarid b'piż molekulari għoli, magħmul b'mod ewlieni minn unitajiet ta' galattopiranożi u mannopiranożi kkumbinati permezz ta' konnessjonijiet glikosidiċi, li jistgħu jiġu deskritti kimikament bħala galattomannan (kontenut ta' galattomannan ta' mhux inqas minn 75 %).

Dehra: Trab abjad sa safrani

Piż molekulari: Bejn 50 000 u 8 000 000 Dalton

Numru CAS: 9000-30-0

Numru EINECS: 232-536-8

Purità: Kif speċifikat fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-iSpeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/175 tal-5 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi kundizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni għall-gomma tal-gwar li toriġina mill-Indja jew li tintbagħat minn hemm, minħabba r-riskju ta' kontaminazzjoni mill-pentaklorofenol u mid-dijossini (2).

Il-proprjetajiet fiżikokimiċi:

Trab

Perjodu ta' stabbiltà: sentejn

Kulur: Abjad

Riħa: Ħafifa

Dijametru medju tal-partikoli: 60-70 μm

Ndewwa: Massimu ta' 15 %

Viskożità (*) fil-ħin ta' siegħa —

Viskożità (*) fil-ħin ta' sagħtejn: Minimu ta' 3 600 mPa.s

Viskożità (*) fil-ħin ta' erbgħa u għoxrin siegħa: Minimu ta' 4 000 mPa.s

Solubbiltà: Solubbli fil-misħun u fl-ilma kiesaħ

pH għal 10g/L, f'temperatura ta' 25 °C - 6-7,5

Laqx

Ħajja utli: sena

Kulur: Abjad sa abjad miksur mingħajr tikek suwed jew bi ftit li xejn tikek suwed

Riħa: Ħafifa

Dijametru medju tal-partikoli: 1-10 mm

Ndewwa: Massimu ta' 15 %

Viskożità (*) fil-ħin ta' siegħa: Minimu ta' 3 000 mPa.s

Viskożità (*) fil-ħin ta' sagħtejn —

Viskożità (*) fil-ħin ta' erbgħa u għoxrin siegħa —

Solubbiltà - Solubbli fil-misħun u fl-ilma kiesaħ

pH għal 10g/L, f'temperatura ta' 25 °C - 5-7,5

(*)  Il-kejl tal-viskożità jsir fil-kundizzjonijiet li ġejjin: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Prodotti tal-ħalib ittrattat bis-sħana iffermentati bil-Bacteroides xylanisolvens

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-prodotti tal-ħalib ittrattati bis-sħana u ffermentati jsiru billi għalihom jintuża l-batterju tat-tip Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) bħala kultura li tibda l-fermentazzjoni.

Il-ħalib parzjalment xkumat (li jkollu bejn 1,5 % u 1,8 % xaħam) jew il-ħalib xkumat (li jkollu 0,5 % xaħam jew inqas) jiġi ppasturizzat jew ittrattat bis-sħana qabel ma tinbeda l-fermentazzjoni bil-batterju tat-tip Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Il-prodott tal-ħalib iffermentat li jirriżulta minn dan il-proċess jiġi omoġenizzat u mbagħad ittrattat bis-sħana biex il-batterju tat-tip Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) ma jibqax attiv. Il-prodott finali ma jkunx fih ċelloli vijabbli tal-batterju tat-tip Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)  L-istandard DIN EN ISO 21528-2 modifikat.

Idrodossitirosol

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-idrodossitirosol huwa likwidu viskuż isfar ċar li jinkiseb permezz tas-sinteżi kimika

Formula molekulari: C8 H10 O3

Piż molekulari: 154,6 g/mol

Nru CAS: 10597-60-1

Ndewwa ≤ 0,4 %

Riħa: Karatteristiku

Togħma: Daqsxejn morra

Solubbiltà (fl-ilma): Jitħallat mal-ilma

pH: 3,5-4,5

Indiċi refrattiv: 1,571-1,575

Purità:

Idrodossitirosol: ≥ 99 %

Aċidu aċetiku: ≤ 0,4 %

Aċetat tal-idrossitirosol: ≤ 0,3 %

Is-somma tal-aċidu omovanilliku, l-aċidu iso-omovanilliku, u 3-metossi-4idrossifenilglikolu: ≤ 0,3 %

Metalli tqal

Ċomb: ≤ 0,03 mg/kg

Kadmju: ≤ 0,01 mg/kg

Merkurju: ≤ 0,01 mg/kg

Solventi Residwi

Aċetat tal-etil: ≤ 25,0 mg/kg

Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

Metanol: ≤ 2,00 mg/kg

Tetraidrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Proteina li Timmodifika l-Istruttura tas-Silġ tat-tip III HPLC 12

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-preparazzjoni tal-Proteina li Timmodifika l-Istruttura tas-Silġ (ISP) hija likwidu ta' kulur kannella ċar prodott mill-fermentazzjoni ta' varjant ta' ħmira tal-furnar ta' grad tal-ikel li tkun immodifikata ġenetikament (Saccharomyces cerevisiae) u li fih ikun iddaħħal ġene sintetiku għall-ISP fil-ġenomu tal-ħmira. Il-proteina tiġi ffurmata u mormija fl-ambjent tat-tkabbir fejn tiġi sseparata miċ-ċelloli tal-ħmira permezz tal-mikrofiltrazzjoni u kkonċentrata permezz tal-ultrafiltrazzjoni. B'riżultat ta' dan, iċ-ċelloli tal-ħmira ma jkunux ittrasferiti għal ġol-preparazzjoni tal-ISP bħala ċelloli tal-ħmira jew taħt forma mibdula. Il-preparazzjoni tal-ISP tikkonsisti minn ISP fl-istat naturali tagħha, ISP glikosilata u proteini u peptidi mill-ħmira u miz-zokkor kif ukoll aċidi u melħ li normalment jinstabu fl-ikel. Il-konċentrat jiġi stabilizzat b'bafer ta' aċidu ċitriku ta' 10 mM.

Assaġġ: ≥ 5 g/l ta' ISP attiva

pH: 2,5-3,5

Rmied: ≤ 2,0 %

DNA: L-ebda traċċa

Estratt milwiem ta' weraq niexef tal-Ilex guayusa

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Likwidu kannella skur. Estratt milwiem ta' weraq niexef tal-Ilex guayusa

Kompożizzjoni:

Proteina: 0,1 g/100ml

Xaħam: 0,1 g/100ml

Karboidrati: 0,2-0,3 g/100 g

Total taz-zokkor: 0,2 g/100ml

Kafeina: 19,8-57,7 mg/100 g

Teobromin: 0,14-2,0 mg/100 g

Aċidi kloroġeniċi: 9,9-72,4 mg/100 g

Isomalto-oligosakkarid

Trab:

Solubbiltà (fl-ilma) (%): > 99

Glukożju (% niexef): ≤ 5,0

Iżomaltożju + DP3 sa DP9 (% niexef): ≥ 90

Ndewwa (%): ≤ 4,0

Rmied issulfat (g/100g): ≤ 0,3

Metalli tqal:

Ċomb (mg/kg): ≤ 0,5

Arseniku (mg/kg): ≤ 0,5

Ġulepp

Solidi niexfa (g/100 g): > 75

Glukożju (% niexef): ≤ 5,0

Iżomaltożju + DP3 sa DP9 (% niexef): ≥ 90

pH: 4 - 6

Rmied issulfat (g/100g): ≤ 0,3

Metalli tqal:

Ċomb (mg/kg): ≤ 0,5

Arseniku (mg/kg): ≤ 0,5

Isomaltulożi

Deskrizzjoni/Definizzjoni:
Bħala disaccharide li għandu proprjetajiet ta' riduzzjoni li jikkonsisti minn parti ta' glukosju u parti ta' fruttosju mwaħħlin ma' xulxin permezz ta' katina li tissejjaħ alpha-1,6- glucosidic. Jista' jinħoloq minn proċess enżimatiku fuq is-sukrosju. Il-prodott kummerċjali huwa il-monohydrate. Dehra: Kważi bla riħa, kristalli bojod jew kważi bojod b' togħma ħelwa
Isem kimiku: a-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydrate
Nru CAS: 13718-94-0
Formula kimika: C12H22O11 · H2O
Formula strutturali image
Piż tal-formula: 360,3 (monoidrat)
Purità:
Assaġġ: ≥ 98 % (niexef)
Telf fit-tnixxif: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 sigħat)
Metalli tqal:
Ċomb: ≤ 0,1 mg/kg
Iddetermina permezz ta' teknika tal-assorbiment atomiku xierqa għal-livell speċifikat. L-għażliet tad-daqs tal-kampjuni u tal-metodu tal-preparazzjoni tal-kampjuni jistgħu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tal-metodu deskritt fil-FNP 5 (*), “Metodi strumentali”
(*)  Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 pp., English, ISBN 92-5-102991-1.

Lattitol

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Trab kristallin jew soluzzjoni bla kulur immanifatturata bl-idroġenazzjoni katalitika tal-lattożju. Il-prodotti kristallini jinsabu fil-forma xotta, bħala monoidrat u bħala diidrat. In-nikil jintuża bħala katalista.

Isem kimiku: 4-O-β-D-Galattopiranosil-D-gluċitol

Formula kimika: C12 H24 O11

Piż molekulari: 344,31 g/mol

Nru CAS: 585-86-4

Purità:

Solubilità (fl-ilma) Solubbli ħafna fl-ilma

Rotazzjoni speċifika [α] D20 = + 13° sa + 16°

Assaġġ: ≥ 95 % d.b (d.b - espress abbażi tal-piż niexef)

Ilma: ≤ 10,5 %

Polioli oħrajn: ≤ 2,5 % d.b

Zokkriet ta' riduzzjoni: ≤ 0,2 % d.b

Kloruri: ≤ 100 mg/kg d.b

Sulfati; ≤ 200 mg/kg d.b

Rmied sulfonizzat: ≤ 0,1 % d.b

Nikil: ≤ 2,0 mg/kg d.b

Arseniku: ≤ 3,0 mg/kg d.b

Ċomb: ≤ 1,0 mg/kg d.b

Lakto-N-neotetraożju

(sintetiku)

Definizzjoni:

Isem kimiku: β-d-galattopiranosil-(1→4)-2-aċetamido-2-deoksi-β-d-glukopiranożil-(1→3)-β-d-galaktopiranosil-(1→4)-d-glukopiranożi

Formula kimika: C26H45NO21

Nru CAS: 13007-32-4

Piż molekulari: 707,63 g/mol

Deskrizzjoni:

Il-lakto-N-neotetraożju huwa trab bejn abjad u abjad miksur. Prodott permezz ta' proċess ta' sinteżi kimika u jiġi iżolat permezz tal-kristallizzazzjoni.

Purità:

Assaġġ (mingħajr ilma): ≥ 96 %

D-Lattożju ≤ 1,0 %

Latto-N-triożju II ≤ 0,3 %

Isomeru tal-fruttożju lakto-N-neotetraożju ≤ 0,6 %

pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %) 5,0-7,0

Ilma: ≤ 9,0 %

Rmied, issulfat: ≤ 0,4 %

Aċidu aċetiku: ≤ 0,3 %

Solventi residwi (metanol, 2-propanol, aċetat tal-metil, aċeton): ≤ 50 mg/kg l-wieħed, ≤ 200 mg/kg flimkien)

Residwi ta' proteini: ≤ 0,01 %

Palladju: ≤ 0,1 mg/kg

Nikil: ≤ 3,0 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali ta' batterji aerobiċi meżofiliċi: ≤ 500 CFU/g

Ħmejjer: ≤ 10 CFU/g

Mofof: ≤ 10 CFU/g

Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg

Lakto-N-neotetraożju

(sors mikrobjali)

Definizzjoni:

Isem kimiku: β-d-galattopiranosil-(1→4)-2-aċetamido-2-deoksi-β-d-glukopiranożil-(1→3)-β-d-galaktopiranosil-(1→4)-d-glukopiranożi

Formula kimika: C26H45NO21

Nru CAS: 13007-32-4

Piż molekulari: 707,63 g/mol

Sors:

Razza modifikata ġenetikament tal-Escherichia coli K-12

Deskrizzjoni:

Il-lakto-N-neotetraożju huwa trab ta' lewn abjad sa abjad miksur li jiġi prodott permezz ta' proċess mikrobijoloġiku. Il-lakto-N-neotetraożju jiġi iżolat permezz tal-kristallizzazzjoni.

Purità:

Assaġġ (mingħajr ilma): ≥ 92 %

D-Lattożju ≤ 3,0 %

Latto-N-triożju II ≤ 3,0 %

para-Lacto-N-neoessaożju: ≤ 3,0 %

Isomeru tal-fruttożju lakto-N-neotetraożju ≤ 1,0 %

pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %) 4,0-7,0

Ilma: ≤ 9,0 %

Rmied, issulfat: ≤ 0,4 %

Solventi residwi (metanol): ≤ 100 mg/kg

Residwi ta' proteini: ≤ 0,01 %

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali ta' batterji aerobiċi meżofiliċi: ≤ 500 CFU/g

Ħmejjer: ≤ 10 CFU/g

Mofof: ≤ 10 CFU/g

Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg

Estratt tal-weraq tal-Alfalfa mill-Medicago sativa

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-alfalfa (Medicago sativa L.) tiġi pproċessata fl-ewwel sagħtejn wara li tinħasad. Titqatta' u titgħaffeġ. Meta tingħadda minn pressa ta' tip żejtni, l-alfalfa tipprovdi residwu fibruż u meraq mill-pressa (10 % tal-materja niexfa). Il-materja niexfa ta' dan il-meraq fiha madwar 35 % proteina mhux raffinata. Il-meraq ippressat (pH 5,8-6,2) jiġi newtralizzat. It-tisħin minn qabel u l-injezzjoni tal-fwar jippermettu l-koagulazzjoni tal-proteini assoċjati mal-pigmenti karotenojdi u tal-klorofilla. Il-preċipitat proteiniku jiġi sseparat permezz taċ-ċentrifugazzjoni u mbagħad jitnixxef. Wara li jinżiedlu l-aċidu askorbiku, il-konċentrat tal-proteina tal-Lucerne jitfarrak u jinħażen fil-gass inert jew fil-kesħa.

Kompożizzjoni:

Proteina: 45-60 %

Xaħam: 9-11 %

Karboidrati ħielsa (fibra solubbli): 1-2 %

Polisakkaridi (fibra insolubbli): 11-15 %

inkluża ċ-ċelluloża 2-3 %

Minerali: 8-13 %

Saponini: ≤ 1,4 %

Isoflavoni: ≤ 350 mg/kg

Kumestrol: ≤ 100 mg/kg

Fitati: ≤ 200 mg/kg

L-kanavanin: ≤ 4,5 mg/kg

Likopen

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-likopen sintetiku huwa prodott mill-kondensament Wittig ta' intermedji sintetiċi li jintużaw ħafna fil-produzzjoni ta' karotenojdi oħra li jintużaw fl-ikel. Il-likopen sintetiku jikkonsisti minn ≥ 96 % likopen u kwantitajiet żgħar ta' komponenti karotenojdi relatati oħrajn. Il-likopen huwa ppreżentat jew bħala trab f'matriċi addattata jew bħala dispersjoni żejtnija. Il-kulur huwa aħmar skur jew aħmar jagħti fil-vjola. Il-protezzjoni antiossidativa trid tkun żgurata.

Isem kimiku: Likopen

Nru CAS: 502-65-8 (translikopen kollu)

Formula kimika: C40 H56

Piż tal-formula: 536,85 Da

Likopen mill-Blakeslea trispora

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-likopen ippurifikat mill-Blakeslea trispora jikkonsisti minn ≥ 95 % likopen u ≤ 5 % karotenojdi oħrajn. Jiġi ppreżentat jew bħala trab f'matriċi addattata jew bħala dispersjoni żejtnija. Il-kulur huwa aħmar skur jew aħmar jagħti fil-vjola. Il-protezzjoni antiossidativa trid tkun żgurata.

Isem kimiku: Likopen

Nru CAS: 502-65-8 (translikopen kollu)

Formula kimika: C40 H56

Piż tal-formula: 536,85 Da

Likopen mit-tadam

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-likopen ippurifikat mit-tadam (Lycopersicon esculantum L.) jikkonsisti minn ≥ 95 % likopen u ≤ 5 % karotenojdi oħrajn. Jiġi ppreżentat jew bħala trab f'matriċi addattata jew bħala dispersjoni żejtnija. Il-kulur huwa aħmar skur jew aħmar jagħti fil-vjola. Il-protezzjoni antiossidativa trid tkun żgurata.

Isem kimiku: Likopen

Nru CAS: 502-65-8 (translikopen kollu)

Formula kimika: C40 H56

Piż tal-formula: 536,85 Da

Reżina żejtnija tal-likopen mit-tadam

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Ir-reżina żejtnija tal-likopen mit-tadam tinkiseb permezz ta' estrazzjoni mit-tadam misjur (Lycopersicon esculentum) bis-solventi imbagħad jitneħħa s-solvent. Dan huwa likwidu luċidu, viskuż ta' lewn li jvarja minn aħmar għal kannella skur.

Likopen totali: 5-15 %

Li minnu trans-Lycopene 90-95 %

Karotenojdi totali (ikkalkolati bħala Likopen): 6,5-16,5 %

Karotenojdi oħrajn: 1,75 %

(Fitoene/Fitofluwene/β-karotina) (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %)

Tokoferoli totali: 1,5-3,0 %

Materja insaponifikabbli: 13-20 %

Total ta' aċidi xaħmin: 60-75 %

Ilma (Karl Fischer) ≤ 0,5 %

Ċitrat malat tal-manjeżju

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iċ-ċitrat malat tal-manjeżju huwa trab amorfu abjad jew abjad safrani.

Formula kimika: Mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

Isem kimiku: Pentamanjeżju di-(2-idrossibutanedioat)-di-(2-idrossipropan-1,2,3,-trikarbossilat)

Nru CAS: 1259381-40-2

Piż molekulari: 763,99 Dalton (anidru)

Solubbiltà: Jinħall faċilment fl-ilma (madwar 20 g f'100 ml)

Deskrizzjoni tiegħu fl-istat fiżiku: Trab amorfu

Manjeżju tal-Assaġġ: 12,0-15,0 %

Telf fit-tnixxif (120 °C għal 4 sigħat) ≤ 15 %

Kulur (solidu): Trab abjad għal abjad safrani

Kulur (soluzzjoni milwiema ta' 20 %) Bla kulur sa safrani

7,0 (soluzzjoni milwiema ta' 20 %) Soluzzjoni luċida

7,0 (soluzzjoni milwiema ta' 20 %) madwar 6,0

Impuritajiet:

Klorur: ≤ 0,05 %

Sulfat ≤ 0,05 %

Arseniku: ≤ 3,0 ppm

Ċomb: ≤ 2,0 ppm

Kadmju: ≤ 1 ppm

Merkurju: ≤ 0,1 ppm

Estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja jinkiseb mill-qoxra tal-pjanta Magnolia officinalis L. u jiġi prodott permezz tad-diossidu tal-karbonju superkritiku. Il-qoxra tinħasel u titnixxef fil-forn biex jitnaqqas il-kontenut ta' ndewwa qabel ma titgħaffeġ u jinkiseb l-estratt permezz tad-diossidu tal-karbonju superkritiku. L-estratt jinħall fl-etanol ta' grad mediku u jiġi kkristallizzat mill-ġdid biex jagħti l-estratt tal-qoxra tal-manjolja.

L-estratt tal-qoxra tal-manjolja huwa magħmul primarjament minn żewġ komposti fenoliċi, il-manjolol u l-ħonokjol.

Dehra: Trab ta' lewn kannella ċar

Purità:

Manjolol: ≥ 85,2 %

Ħonokjol: ≥ 0,5 %

Manjolol u Ħonokjol: ≥ 94 %

Total ta' Ewdesmol: ≤ 2 %

Ndewwa: 0,50 %

Metalli tqal:

Arseniku (ppm): ≤ 0,5

Ċomb (ppm): ≤ 0,5

Ewgenol tal-metil (ppm): ≤ 10

Tubokurarin (ppm): ≤ 2,0

Alkalojdi totali (ppm): ≤ 100

Żejt taż-żerriegħa tal-qamħirrun li fih ħafna sustanza mhux saponifikabbli

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt tas-sufara tal-qamħirrum li fih ħafna materja insaponifikabbli jiġi prodott permezz tad-distillazzjoni bil-vakwu u jvarja miż-żejt tas-sufara tal-qamħirrum irfinut minħabba l-konċentrazzjoni tal-frazzjoni insaponifikabbli (1,2 g fiż-żejt tas-sufara tal-qamħirrum irfinut u 10 g fiż-“żejt tas-sufara tal-qamħirrum li fih ħafna materja insaponifikabbli”).

Purità:

Materja insaponifikabbli: > 9,0 g/100 g

Tokoferoli: ≥ 1,3 g/100 g

α-tokoferolu (%) 10-25 %

β-tokoferolu (%) < 3,0 %

γ-tokoferolu (%) 68-89 %

δ-tokoferolu (%) < 7,0 %

Steroli, alkoħol triterpeniku metilsteroli: > 6,5 g/100 g

Aċidi xaħmin fit-trigliċeridi:

aċidu palmitiku; 10,0-20,0 %

aċidu steariku: < 3,3 %

aċidu olejku: 20,0-42,2 %

aċidu linolejku 34,0-65,6 %

aċidu linolejku < 2,0 %

Valur aċiduż: ≤ 6,0 mg KOH/g

Valur tal-perossidu: ≤ 10 mEq O2/kg

Metalli tqal:

Ħadid (Fe): < 1 500 μg/kg

Ram (Cu): < 100 μg/kg

Impuritajiet:

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) Benżo(a)piren: < 2 μg/kg

It-trattament bil-faħam attiv huwa meħtieġ biex ikun żgurat li l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) ma jiġux arrikkiti fil-produzzjoni taż-żejt tan-nebbieta tal-qamħirrum b'sustanza insaponifikabbli għolja.

Metilċelluloża

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Ċellulożi metilika hija ċellulożi akkwistata direttament minn siltiet naturali tal-materja minn pjanti fibrużi u parzjalment eterifikata mal-gruppi metiliċi

Isem kimiku: Etere metiliku taċ-ċelluloża

Formula kimika: Il-polimeri fihom unitajiet sostitwiti tal-anidroglukożju b'din il-formola li ġejja:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), fejn R1, R2, R3 jistgħu jkunu lkoll wieħed minn dawn li ġejjin:

— H

— CH3 jew

— CH2CH3

Piż molekulari: Makromolekuli: minn madwar 20 000 (n madwar 100) sa madwar 380 000 g/mol (n madwar 2 000 )

Assaġġ: Kontenut ta' mhux anqas minn 25 % u mhux aktar minn 33 % ta' gruppi metossiliċi (-OCH3) u mhux aktar minn 5 % ta' gruppi idrossietossiliċi (-OCH2CH2OH)

Trab granulari jew fibruż, kemxejn igroskopiku bajdani jew xi ftit safrani jew fil-griż, mingħajr riħa u mingħajr togħma

Solubbiltà: Jintefaħ fl-ilma, jipproduċi soluzzjoni luċida jew opalixxenti, viskuża u kollodjali. Insolubbli fl-etanol, l-etere u l-kloroformi Solubbli fl-aċidu aċetiku glaċjali

Purità:

Telf fit-tnixxif: ≤ 10 % (105 °C, 3 sigħat)

Irmied issulfat ≤ 1,5 % iddeterminat fi 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 u ≤ 8,0 (1 % soluzzjoni kollojdali)

Metalli tqal:

Arseniku: ≤ 3,0 mg/kg

Ċomb: ≤ 2,0 mg/kg

Merkurju: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmju: ≤ 1,0 mg/kg

aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-glukożammina

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Isem kimiku: N-[4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-eżaidro-5-metil-4-osso-6-pteridinil]metil]ammino]benżoil]-L-aċidu glutammiku, melħ tal-glukosammina

Formula kimika: C32H51N9O16

Piż molekulari: g/mol (anidruż)

Nru CAS: 1181972-37-1

Dehra: Trab ta' lewn bajdani għal kannella ċar.

Purità:

Purità diastereoiżomerika Mill-inqas 99 % ta' aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku

It-test tal-glukosammina 34-46 % f'bażi xotta

It-test tal-aċidu 5-metiltetraidrofoliku 54-59 % f'bażi xotta

Ilma: < 8,0 %

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 2,0 ppm

Kadmju: ≤ 1,0 ppm

Merkurju: ≤ 0,1 ppm

Arseniku: ≤ 2,0 ppm

Il-boron ≤ 10 ppm

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd mikrobjali aerobiku totali: ≤ 100 CFU/g

Ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: Assenti f'10 g

Monometilsilanetrijol (Siliċju organiku)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Isem kimiku: Silanetrijol, 1-metil-

Formula kimika: CH6O3Si

Piż molekulari: 94,14 g/mol

Nru CAS: 2445-53-6

Purità:

Formulazzjoni tas-siliċju organiku (il-monometilsilanetrijol) (soluzzjoni milwiema)

Aċidità (pH) 6,4-6,8

Siliċju: 100-150 mg Si/l

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 1,0 μg/l

Merkurju: ≤ 1,0 μg/l

Kadmju: ≤ 1,0 μg/l

Arseniku: ≤ 3,0 μg/l

Solventi:

Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (preżenza reżidwa)

Estratt tal-miċelju mill-faqqiegħ Shiitake (Lentinula edodes)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-ingredjent tal-ikel ġdid huwa estratt akweu sterili miksub mill-miċelju tal-Lentinula edodes ikkultivat ġo fermentazzjoni mgħaddsa. Huwa likwidu kannella ċar, kemxejn imdardar.

Il-lentinan huwa β-(1-3) β-(1-6)-D-glukan li għandu piż molekulari ta' madwar 5 × 10 Dalton, livell ta' fergħat ta' 2/5 u struttura spirali terzjarja tripla.

Il-kompożizzjoni tal-estratt miċeljali mil-Lentinula edodes:

Ndewwa: 98 %

Materja niexfa: 2 %

Glukows ħieles < 20 mg/ml

Proteini Totali (*) < 0,1 mg/ml

Kostitwenti li fihom l-N (**) < 10 mg/ml

Lentinan: 0,8 – 1,2 mg/ml

(*)  Il-metodu Bradford

(**)  Il-metodu Kjeldahl

Meraq tal-frott tan-Noni (Morinda citrifolia)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-frott tan-Noni (il-frott tal-Morinda citrifolia L.) jiġi ppressat. Il-meraq li jinkiseb jiġi ppasturizzat. Jista' jsir pass fakultattiv ta' fermentazzjoni qabel jew wara l-ippressar.

Rubiadin: ≤ 10 μg/kg

Luċidin: ≤ 10 μg/kg

Trab tal-meraq tal-frott tan-Noni (Morinda citrifolia)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żerriegħa u l-qoxra tal-frott tal-Morinda citrifolia imnixxef fix-xemx jitneħħew. Il-polpa li tinkiseb tiġi ffiltrata biex jinfirdu l-meraq u l-laħma tal-frott. It-tnixxif tal-meraq li jinkiseb jista' jsir b'żewġ modi:

Jew bl-atomizzazzjoni bl-użu ta' maltodestrini tal-qamħirrum, din it-taħlita tinkiseb billi r-rati tal-influss tal-meraq u tal-maltodestrini jinżammu kostanti

Inkella biż-żeodratazzjoni jew tnixxif segwit b'taħlit ma' eċċipjent, dan il-proċess jippermetti li l-ewwel jitnixxef il-meraq imbagħad jitħallat mal-maltodestrini (l-istess ammont li jintuża fl-atomizzazzjoni).

Purè u konċentrat tal-frott tan-noni (Morinda citrifolia)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-frott Morinda citrifolia nħasad bl-idejn. Iż-żerriegħa u l-qoxra jistgħu jinfirdu b'mod mekkaniku mill-frott mgħaffeġ. Wara l-pasturizzazzjoni, il-purè jiġi ppakkjat f'kontenituri li mhumiex settiċi u jinħażen f'kundizzjonijiet kesħin.

Il-konċentrat tal-Morinda citrifolia jitħejja mill-polpa tal-M. citrifolia permezz ta' trattament b'enżimi pektinolitiċi (50-60 °Ċ għal siegħa-sagħtejn). Imbagħad il-polpa tissaħħan biex tmewwet il-pectinases imbagħad titkessaħ mill-ewwel. Il-meraq jinfired f'karaffa ċentrifuga. Wara, il-meraq jinġabar u jiġi pasturizzat, qabel ma jiġi kkonċentrat f'evaporatur vakwu minn brix ta' 6 sa 8 għal brix ta' 49 sa 51 fil-konċentrat finali.

Kompożizzjoni:

Purè:

Ndewwa: 89-93 %

Proteina: < 0,6 g/100 g

Xaħam: ≤ 0,4 g/100 g

Rmied: < 1,0 g/100 g

Karboidrati totali 5-10 g/100 g

Fruttożju: 0,5-3,82 g/100 g

Glukożju: 0,5-3,14 g/100 g

Fibra: 0,5 sa 5 g għal kull 100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

Luċidin (*): L-ebda traċċa

Aliżarin (*): L-ebda traċċa

Rubiadin (*): L-ebda traċċa

Konċentrat:

Ndewwa: 48-53 %

Proteina: 3-3,5 g/100 g

Xaħam: < 0,04 g/100 g

Rmied: 4,5-5,0 g/100 g

Karboidrati totali 37-45 g/100 g

Fruttożju: 9-11 g/100 g

Glukożju: 9-11 g/100 g

Fibra: 1,5-5,0 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)  B'metodu HPLC-UV sviluppat u vvalidat għall-analiżi tal-antrakwinoni fil-purè u fil-konċentrat tal-Morinda citrifolia. Limitu ta' detezzjoni: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindol); 50,0 ng/ml (luċidin); 6,3 ng/ml (aliżarin) u 62,5 ng/ml (rubiadin).

Weraq tan-noni (Morinda citrifolia)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Wara li jinqatgħu, il-weraq tal-Morinda citrifolja jitnixxfu u jinħmew. Id-daqs tal-partikoli fil-prodott ivarja minn fraq tal-weraq imkisser għal trab oħxon sa fin. Kuluru huwa bejn kannella ħadrani u kannella.

Purità/Kompożizzjoni:

Ndewwa: < 5,2 %

Proteina: 17-20 %

Karboidrati: 55-65 %

Rmied: 10-13 %

Xaħam: 4-9 %

Aċtu oksaliku < 0,14 %

Aċidu tanniku < 2,7 %

5,15-dimetilmorindol (1): < 47 mg/kg

Rubiadin: ebda traċċa, ≤ 10 μg/kg

Luċidin: ebda traċċa, ≤ 10 μg/kg

Trab tal-frott tan-Noni (Morinda citrifolia)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

It-trab tal-frott tan-Noni jsir mill-frott tan-noni (Morinda citrifolia L.) mgħaffeġ permezz tat-tnixxif bil-friża. Il-frott jitgħaffeġ u ż-żerriegħa titneħħa. Wara t-tnixxif bil-friża, meta jitneħħa l-ilma mill-frott tan-noni, il-polpa li tibqa' tintaħan sa ma ssir trab, imbagħad tingħalaq f'kapsuli.

Purità/Kompożizzjoni:

Ndewwa: 5,3-9 %

Proteina: 3,8-4,8 g/100 g

Xaħam: 1-2 g/100 g

Rmied: 4,6-5,7 g/100 g

Karboidrati totali 80-85 g/100 g

Fruttożju: 20,4-22,5 g/100 g

Glukożju: 22-25 g/100 g

Fibra: 15,4-24,5 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)  B'metodu HPLC-UV sviluppat u vvalidat għall-analiżi tal-antrakwinoni fit-trab tal-frott tal-Morinda citrifolia. Limitu ta' detezzjoni: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindol);

Mikroalgi Odontella aurita

Siliċju: 3,3 %

Siliċju kristallin: massimu ta' 0,1-0,3 % bħala impurità

Żejt bil-fitosteroli/fitostanoli miżjudin

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt li fih il-fitosteroli/fitostanoli miżjudin huwa magħmul minn proporzjon ta' żejt u proporzjon ta' fitosterolu.

Distribuzzjoni tal-Aċilgliċerolu:

Aċidi xaħmin ħielsa (espressi bħala aċidu olejku): ≤ 2,0 %

Monoaċigliċeroli MAG): ≤ 10 %

Diaċigliċeroli (DAG): ≤ 25 %

Triaċigliċeroli (TAG): Biex jinkiseb il-bilanċ

proporzjon ta' fitosterolu:

β-sitosterolu: ≤ 80 %

β-sitostanolu: ≤ 15 %

Kampesterolu: ≤ 40 %

Kampestanolu ≤ 5,0 %

Stigmasterol (f'%) ≤ 30 %

brassikasterolu ≤ 3,0 %

steroli/stanoli oħrajn: ≤ 3,0 %

Oħrajn:

Ndewwa u volatilità: ≤ 0,5 %

Valur tal-perossidu: ≤ 5,0 meq/kg

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %

Kompożizzjoni (bi GC-FID jew metodu ekwivalenti):

Il-fitosteroli u l-fitostanoli li mhumiex estratti miż-żejt veġetali tajjeb għall-ikel, iżda minn sorsi oħra, iridu jkunu ħielsa minn sustanzi kontaminanti, l-aħjar assigurazzjoni ta' dan huwa li l-purità tagħhom tkun ta' iktar minn 99 %.

Żejt estratt mill-klamari

Valur aċiduż: ≤ 0,5 KOH/g

Valur tal-perossidu: ≤ 5 meq O 2 /kg żejt

Valur tal-anisidin-p: ≤ 20

Test kiesaħ f'temperatura ta' 0 °C: ≤ 3 sigħat

Ndewwa: ≤ 0,1 % (piż skont il-piż)

Materja insaponifikabbli: ≤ 5,0 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %

Aċidu dokosaeżaenojku: ≥ 20 %

Aċidu ejkosapentenojku: ≥ 10 %

Preparazzjonijiet ta' frott ippasturizzati permezz ta' trattament bi pressjoni għolja

Parametru

Mira

Kummenti

Il-ħżin tal-frott qabel it-trattament bi pressjoni għolja

Minimu ta' 15-il jum f'temperatura ta' 20 °C

Il-frott jinħasad u jinħażen skont prattiki tajbin/iġjeniċi tal-agrikultura u tal-manifattura

Frott miżjud

40 % sa 60 % ta' frott maħlul

Il-frott jiġi omoġenizzat u jinżied mal-ingredjenti l-oħra

pH

3,2:4,2

 

° Brix

7:42

Żgurat biż-żieda taz-zokkor

aw

< 0,95

Żgurat biż-żieda taz-zokkor

Il-ħażna finali

massimu ta' 60 jum f'temperatura massima ta' + 5 °C

Ekwivalenti ta' reġim tal-ħżin għal prodott ipproċessat b'mod konvenzjonali

Lamtu tal-qamħirrum iffosfat

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-lamtu tal-qamħirrum iffosfatat (fosfat tad-diammid iffosfatat) huwa lamtu reżistenti mmodifikat kimikament miksub minn lamtu b'kontenut għoli ta' amilożi billi jitħalltu t-trattamenti kimiċi biex joħolqu l-ħoloq inkroċjati tal-fosfati bejn ir-residwi tal-karboidrati u l-gruppi tal-idrossili esterifikati.

Deskrizzjoni L-ingredjent ġdid tal-ikel huwa trab abjad jew kważi abjad.

Nru CAS: 11120-02-8

Formula kimika: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = għadd ta' unitajiet ta' glukożju; x, y = gradi ta' sostituzzjoni

Il-karatteristiċi kimiċi tal-fosfat tad-diamid iffosfatat

Telf fit-tnixxif: 10-14 %

pH: 4,5-7,5

Fibra: ≥ 70 %

Lamtu: 7-14 %

Proteina: ≤ 0,8 %

Lipidi: ≤ 0,8 %

Fosfru residwu marbut ≤ 0,4 % (fl-għamla ta' fosforu) minn sors ta' “qamħirrum li fih ħafna amilożju”

Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tal-ħut

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-ingredjent tal-ikel ġdid huwa trab isfar sa kannella. Il-fosfatidilserina tinkiseb mill-fosfolipidi tal-ħut permezz ta' transfosforilazzjoni enżimatika bl-aċidu amminiku L-serina.

Speċifikazzjonijiet tal-prodott tal-fosfatidilserina immanifatturat mill-fosfolipidi tal-ħut:

Ndewwa: < 5,0 %

Fosfolipidi: ≥ 75 %

Fosfatidilserina: ≥ 35 %

Gliċeridi: < 4,0 %

L-serina ħielsa: < 1,0 %

Tokoferoli: < 0,5 % (1)

Valur tal-perossidu: < 5,0 meq O 2/kg

(1)  It-tokoferoli jistgħu jinżiedu bħala antiossidanti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1129/2011

Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-ingredjent il-ġdid tal-ikel huwa trab ta' lewn abjad jagħti fl-isfar jew isfar ċar. Huwa disponibbli wkoll f'għamla likwida luċida ta' lewn kannella jew oranġjo. L-għamla likwida fiha t-triagliċeridi b'katina medja (MCT) bħala trasportatur. Fiha livelli iktar baxxi ta' Fosfatidilserina minħabba li tinkludi ammonti sinifikanti ta'żejt (MCT).

Il-Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja tinkiseb mit-transfosfatidilazzjoni enżimatika tal-leċitinia tas-sojja b'livelli għolja ta' fosfatidilkolina mal-aċidu amminiku L-serina. Il-fosfatidilserina tikkonsisti minn qafas tal-gliċerofosfat ikkonjugat b'żewġ aċidi grassi u L-serina permezz ta' rabta tal-fosfodiesteru.

Karatteristiċi tal-Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja:

Fil-forma ta' trab:

Ndewwa: < 2,0 %

Fosfolipidi: ≥ 85 %

Fosfatidilserina: ≥ 61 %

Gliċeridi: < 2,0 %

L-serina ħielsa < 1,0 %

Tokoferoli: < 0,3 %

Fitosteroli < 0,2 %

Forma likwida:

Ndewwa: < 2,0 %

Fosfolipidi: ≥ 25 %

Fosfatidilserina: ≥ 20 %

Gliċeridi: mhux applikabbli

L-serina ħielsa < 1,0 %

Tokoferoli: < 0,3 %

Fitosteroli < 0,2 %

Prodott tal-fosfolipidi li fih ammonti ugwali ta' fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-prodott huwa mmanifatturat permezz tal-konverżjoni enzimatika tal-leċitinia tas-sojja. Il-prodott fosfolipidu huwa forma ta' fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku bi proporzjon ugwali fl-għamla ta' trab ikkonċentrat ħafna, kannella safrani.

Speċifikazzjonijiet tal-prodott:

Ndewwa: ≤ 2,0 %

Fosfolipidi totali ≥ 70 %

Fosfatidilserina: < 20 %

Aċidu fosfatidiku: ≥ 20 %

Gliċeridi: ≤ 1,0 %

L-serina ħielsa: ≤ 1,0 %

Tokoferoli: ≤ 0,3 %

Fitosteroli ≤ 2,0 %

Id-diossidu tas-siliċju jintuża b'kontenut massimu ta' 1,0 %

Fosfolipidi mill-isfar tal-bajd

85 % u 100 % fosfolipidi puri mill-isfar tal-bajd

Fitoglikoġenu

Deskrizzjoni:

Trab abjad sa abjad safrani li huwa polisakkarid bla riħa, bla kulur u bla togħma miksub mill-qamħirrum mhux immodifikat ġenetikament permezz ta' tekniki konvenzjonali tal-ipproċessar tal-ikel

Definizzjoni:

Polimeru tal-glukożju (C6H12O6)n b'konnessjonijiet lineari ta' rabtiet glikosidiċi α(1 – 4) bil-friegħi f'kull 8 sa 12-il unità tal-glukożju b'rabtiet glikosidiċi α(1 – 6).

Speċifikazzjonijiet:

Karboidrati: 97 %

Zokkor: 0,5 %

Fibra: 0,8 %

Xaħam: 0,2 %

Proteina: 0,6 %

Fitosteroli/fitostanoli

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-Fitosteroli u l-fitostanoli huma steroli u stanoli li jiġu estratti mill-pjanti u li jistgħu jiġu ppreżentati bħala steroli u stanoli ħielsa jew esterifikati b'aċidi xaħmin tal-ikel.

Kompożizzjoni (bil-metodu GC-FID jew metodu ekwivalenti):

β-sitosterolu: < 81 %

β-sitostanolu: < 35 %

Kampesterolu: < 40 %

Kampestanolu < 15 %

Stigmasterol (f'%) < 30 %

Brassikasterol < 3,0 %

steroli/stanoli oħrajn: < 3,0 %

Kompożizzjoni/Purità (bil-metodu GC-FID jew metodu ekwivalenti):

Il-fitosteroli u l-fitostanoli li mhumiex estratti miż-żejt veġetali tajjeb għall-ikel, iżda minn sorsi oħra, iridu jkunu ħielsa minn sustanzi kontaminanti, l-aħjar assigurazzjoni ta' dan huwa li l-purità tagħhom tkun ta' iktar minn 99 %.

Żejt tal-qlub tal-għanbaqar

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt tal-qlub tal-għanbaqar huwa żejt veġetali li jinkiseb permezz tal-ippressar kiesaħ tal-qlub tal-għanbaqar (Prunus domestica).

Kompożizzjoni:

Aċidu olejku (C18:1): 68 %

Aċidu linolejku (C18:2): 23 %

γ-Tokoferolu:80 % tokoferoli totali

β-sitosterolu: 80-90 % steroli totali

Triolejn: 40-55 % trigliċeridi

Aċidu ċianidriku: massimu ta' 5 mg/kg ta' żejt

Proteini tal-patata (ikkoagulati) u idrolisati tagħhom

Sustanza niexfa: ≥ 800 mg/g

Proteina (N*6,25): ≥ 600 mg/g (sustanza niexfa)

Rmied: ≤ 400 mg/g (sustanza niexfa)

Glikolalkalojd (total): ≤ 150 mg/kg

Lisinoalanin (total): ≤ 500 mg/kg

Lisinoalanin (ħieles): ≤ 10 mg/kg

Prolil oligopeptidażi (preparazzjoni enżimatika)

Speċifikazzjoni tal-enżima:

Isem sistematiku Prolil oligopeptidażi

Sinonimi: Prolil endopeptidażi, endopeptidażi speċifika għall-prolina, endoprolilpeptidażi

Piż molekulari: 66 kDa

Numru tal-Enżima tal-Kummissjoni EC 3.4.21.26

Numru CAS: 72162-84-6

Sors: Razza modifikata ġenetikament tal-Aspergillus niger (GEP-44)

Deskrizzjoni:

Il-prolil oligopeptidażi hija disponibbli bħala preparazzjoni enżimatika li jkun fiha madwar 30 % maltodestrina.

Speċifikazzjonijiet tal-preparazzjoni enżimatika tal-prolil oligopeptidażi:

Attività: > 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

Dehra: Mikrogranulat

Kulur: Abjad jagħti fl-isfar sa oranġjo safrani. Il-kulur jista' jinbidel minn lott għal lott

Materja Niexfa: > 94 %

Glutina < 20 ppm

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 1,0 mg/ kg

Arseniku: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmju: ≤ 0,5 mg/kg

Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi:

L-għadd totali tal-kolonji aerobiċi: ≤ 103 CFU/g

Ħmira u moffa totali: ≤ 102 CFU/g

Anerobi li jnaqqsu s-sulfat: ≤ 30 CFU/g

Enterobacteriacae: < 10 CFU/g

Salmonella: Assenti f'25 g

Escherichia coli: Assenti f'25 g

Staphylococcus aureus: Assenti f'10 g

Pseudomonas aeruginosa: Assenti f'10 g

Listeria monocytogenes: Assenti f'25 g

Attività antimikrobika: Nieqsa

Mikotossini: Taħt il-limiti ta' detezzjoni: Aflatossina B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), Aflatossini totali (< 2,0 μg/kg), Okratossina A (< 0,20 μg/kg), Tossina T-2 (< 5 μg/kg), Zearalenon (< 2,5 μg/kg), Fumoniżina B1 u B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)  PPI — Protease Picomole International

(**)  PPU — Unitajiet tal-Prolilpeptidażi jew Unitajiet tal-Proteażi Prolina

Estratt ta' proteina mill-kliewi tal-qżieqeż

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt tal-proteina jinkiseb mill-kliewi omoġenizzati tal-qżieqeż permezz ta' kombinazzjoni ta' preċipitazzjoni bil-melħ u ċentrifugazzjoni b'veloċità qawwija. Il-preċipitat li jinkiseb fih essentjalment il-proteini b'7 % tal-enżima dijamminossidażi (nomenklatura tal-enżimi E.C. 1.4.3.22) u jerġa jiġi sospiż f'sistema ta' bafer fiżjoloġika. L-estratt tal-kliewi tal-qżieqeż li b'hekk jinkiseb jingħata l-forma ta' gerbub u jinkesa b'kapsula b'kisja enterika sakemm jasal fil-post ta' diġeriment attiv.

Prodott bażiku:

Speċifikazzjoni: selezzjoni misluta mill-proteina tal-kliewi tal-qżieqeż b'kontenut naturali ta' dijamminossidażi (DAO):

Kundizzjoni fiżika: likwidu

Kulur: fil-kannella

Dehra: soluzzjoni daqsxejn imdardra

Valur tal-pH: 6,4-6,8

Attività enżimatika: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO Assaġġ bir-radjoestrazzjoni))

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Brachyspira spp.: negattiv (reazzjoni katina bil-polimerażi f'ħin reali)

Listeria monocytogenes: negattiv (reazzjoni katina bil-polimerażi f'ħin reali)

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Influwenza A: negattiv (traskriptażi inversa u reazzjoni katina bil-polimerażi f'ħin reali)

Escherichia coli: < 10 CFU/g

L-għadd tal-kolonji aerobiċi totali: < 105 CFU/g

Ammont ta' ħmira u moffa: < 105 CFU/g

Salmonella: Assenti f'10 g

Enterobacteriaceae reżistenti għall-imluħa biljużi: < 104 CFU/g

Prodott finali:

Silta speċifikata mill-proteina tal-kliewi tal-qżieqeż b'kontenut naturali ta' DAO (E.C. 1.4.3.22) f'formulazzjoni b'kisja enterika:

Kundizzjoni fiżika: solida

Kulur: isfar jagħti fil-griż

Dehra: gerbub mikro

Attività enżimatika: gerbub 110-220 kHDU DAO/g (DAO REA (DAO Assaġġ bir-radjoestrazzjoni))

Stabbiltà fl-aċidu 15-il minuta 0,1M HCI segwit minn 60 minuta Borat pH=9,0: gerbub > 68 kHDU DAO/g (DAO REA (DAO Assaġġ ta' radjuestrazzjoni))

Umdità: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

L-għadd tal-kolonji aerobiċi totali: ≤ 104 CFU/g

Ħmira u moffa totali f'daqqa: < 103 CFU/g

Salmonella: Assenti f'10 g

Enterobacteriaceae reżistenti għall-imluħa biljużi: < 102 CFU/g

Żejt tal-kolza li fih ħafna sustanza mhux saponifikabbli

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Żejt tal-kolza li fih ħafna sustanza insaponifikabbli jiġi prodott minn distillazzjoni bil-vakum u jvarja miż-żejt tal-kolza raffinat minħabba l-konċentrazzjoni tal-frazzjoni insaponifikabbli (1 g fiż-żejt tal-kolza raffinat u 9 g fiż-“żejt tal-kolza b'ħafna sustanza insaponifikabbli”). Hemm kemxejn inqas trigliċeridi li fihom l-aċidi xaħmin monoinsaturati u poliinsaturati.

Purità:

Materja insaponifikabbli: > 7,0 g/100 g

Tokoferoli: > 0,8 g/100 g

α-tokoferolu (%) 30-50 %

γ-tokoferolu (%) 50-70 %

δ-tokoferolu (%) < 6,0 %

Steroli, alkoħol triterpeniku metilsteroli: > 5,0 g/100 g

Aċidi xaħmin fit-trigliċeridi:

aċidu palmitiku; 3-8 %

aċidu steariku: 0,8-2,5 %

aċidu olejku: 50-70 %

aċidu linolejku 15-28 %

aċidu linolejku 6-14 %

aċidu eruċiku: < 2,0 %

Valur aċiduż: ≤ 6,0 mg KOH/g

Valur tal-perossidu: ≤ 10 mEq O2/kg

Metalli tqal:

Ħadid (Fe): < 1 000 μg/kg

Ram (Cu): < 100 μg/kg

Impuritajiet:

Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) Benżo(a)piren: < 2 μg/kg

Jenħtieġ it-trattament bil-karbonju attiv biex jiġi żgurat li l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) ma jinżidux fil-produzzjoni taż-żejt tal-kolza li fih ħafna sustanza insaponifikabbli.

Proteina taż-żejt tal-kolza

Definizzjoni:

Il-proteina tal-kolza hija estratt milwiem li fih ħafna proteini li jinkiseb minn pasta tal-kolza li toriġina mill-Brassica napus L. u mill-Brassica rapa L. mhux ġenetikament modifikati.

Deskrizzjoni:

Trab imnixxef bl-atomizzazzjoni, ta' lewn abjad jew abjad jagħti fl-isfar

Ammont totali ta' proteina: ≥ 90 %

Proteina solubbli: ≥ 85 %

Ndewwa: ≤ 7,0 %

Karboidrati: ≤ 7,0 %

Xaħam: ≤ 2,0 %

Rmied: ≤ 4,0 %

Fibra: ≤ 0,5 %

Ammont totali ta' glukosinolati: ≤ 1 mmol/kg

Purità:

Ammont totali ta' fitat: ≤ 1,5 %

Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Ammont ta' ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g

Għadd ta' batterji aerobiċi: ≤ 10 000 CFU/g

Għadd totali ta' koliformi: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: Assenti f'10 g

Salmonella: Assenti f'25 g

Transresveratrolu

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

It-transresveratrolu sintetiku għandu l-għamla ta' kristalli ta' lewn abjad jagħti fl-isfar sa abjad jagħti fil-kannella.

Isem kimiku: 5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benżen-1,3-diol

Formula kimika: C14H12O3

Piż molekulari: 228,25 Da

Nru CAS: 501-36-0

Purità:

Transresveratrolu: ≥ 98 %-99 %

Total ta' prodotti sekondarji (sustanzi relatati): ≤ 0,5 %

Kull sustanza relatata: ≤ 0,1 %

Rmied sulfonizzat: ≤ 0,1 %

Telf fit-tnixxif: ≤ 0,5 %

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 1,0 ppm

Merkurju: ≤ 0,1 ppm

Arseniku: ≤ 1,0 ppm

Impuritajiet:

Diisopropilammina: ≤ 50 mg/kg

Sors mikrobjali : Razza mmodifikata ġenetikament ta' Saccharomyces cerevisiae

Dehra: Trab ta' lewn bejn abjad jagħti fl-isfar u isfar ċar

Id-daqs tal-partikoli: 100 % inqas minn 62,23 μm

Kontenut tat-Transresveratrolu: Minimu ta' 98 % tal-piż skont il-piż (piż niexef)

Rmied: Massimu ta' 0,5 % (piż skont il-piż)

Ndewwa: Massimu ta' 3 % (piż skont il-piż)

Estratt mill-għalla tas-serduq

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt mill-għalla tas-serduq jinkiseb mill- Gallus gallus permezz tal-idrolisi enżematika tal-għalla tas-serduq u permezz ta' stadji sussegwenti ta' filtrazzjoni, konċentrazzjoni u preċipitazzjoni. Il-kostitwenti prinċipali tal-estratt mill-għalla tas-serduq huma glikosaminoglikani, aċidu jaluroniku, sulfat tal-kondrojtin A u sulfat tad-dermatan (sulfat tal-kondrojtin B). Trab igroskopiku abjad jew kważi abjad.

Aċidu ħjaluroniku: 60-80 %

Sulfat tal-kondrojtin A ≤ 5,0 %

Sulfat tad-dermatan (Sulfat tal-kondrojtin B) ≤ 25 %

pH: 5,0-8,5

Purità:

Kloruri: ≤ 1,0 %

Nitroġenu; ≤ 8,0 %

Telf fit-tnixxif: (105 °C għal 6 sigħat): ≤ 10 %

Metalli tqal:

Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg

Arseniku: ≤ 1,0 mg/kg

Kadmju: ≤ 1,0 mg/kg

Kromju: ≤ 10 mg/kg

Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Għadd totali tal-batterji aerobiċi vijabbli: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: Assenti f'1 g

Salmonella: Assenti f'1 g

Staphylococcus aureus: Assenti f'1 g

Pseudomonas aeruginosa: Assenti f'1 g

Żejt tas-sacha inchi mill-Plukenetia volubilis

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żejt tas-sach inchi huwa żejt veġetali ppressat 100 % fil-kiesaħ li jinkiseb miż-żerriegħa tal-Plukenetia volubiis L. Huwa likwidu trasparenti li jleqq f'temperatura ambjentali. It-togħma tiegħu tagħti fil-frott u fil-ħxejjex ħodor ċari, u m'għandu l-ebda togħma mhux pjaċevoli.

L-aspett, il-limpidezza, leqqaġni, il-kulur: F'temperatura ambjentali dan iż-żejt huwa ġieri, b'aspett nadif isfar lewn id-deheb u jleqq

Riħa u togħma: Frott u ħaxix, mingħajr togħmiet jew irwejjaħ mhux pjaċevoli

Purità:

Ilma u Volatili: < 0,2 g/100 g

Impuritajiet li mhumiex solubbli fl-eżan: < 0,05 g/100 g

Aċidità oleika: < 2,0 g/100 g

Valur tal-perossidu: < 15 meq O 2/kg

Aċidi xaħmin trans: < 1,0 g/100 g

Total tal-aċidi xaħmin insaturati: > 90 %

Aċidu alfa-linoleniku Omega 3 (ALA) > 45 %

Aċidi xaħmin saturati: < 10 %

Aċidi xaħmin trans (< 0,5 %)

Mingħajr aċidu eruċiku (< 0,2 %)

Aktar minn 50 % trigliċeridi tri-linolenin u di-linolenin

Il-kompożizzjoni u l-livell tal-fitosteroli

Ma fihx kolesterol (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimi

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-kelma Salatrim hija l-akronimu magħruf internazzjonalment għal molekuli tat-trigliċerid aċil bi ktajjen qosra u twal (short and long chain acyl triglyceride molecules). Is-salatrim jinħadem permezz tal-interesterifikazzjoni mhux enżimatika tat-triaċetina, tat-tripropjonina, tat-tributirina, jew ta' taħlitiet tagħhom maż-żejt idroġenizzat tal-kolza, tal-fażola tas-sojja, taż-żerriegħa tal-qoton, jew tal-ġirasol. Deskrizzjoni: Likwidu luċidu, ta' lewn jagħti fl-ambra li jista' jasal sa solidu ċerulju ta' lewn ċar f'temperatura ambjentali. Ma fihx partikoli li jagħtu riħa stramba jew qarsa.

Distribuzzjoni tal-esteri tal-gliċerolu:

Triagliċeroli: > 87 %

Diaċilgliċeroli: ≤ 10 %

Monoaċigliċeroli: ≤ 2,0 %

Kompożizzjoni tal-aċidu xaħmi:

MOLE % LCFA (aċidi xaħmin b'katina twila): 33-70 %

MOLE % SCFA (aċidi xaħmin b'katina qasira): 30-67 %

Aċidi xaħmin saturati b'katina twila: 70 % skont il-piż

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %

Aċidi xaħmin ħielsa espressi bħala aċidu olejku: ≤ 0,5 %

Profil tat-triaċilgliċerolu:

Triesteri (qosra/twal ta' 0,5 sa 2,0): ≥ 90 %

Triesteri (qosra/twal = 0): ≤ 10 %

Materjal insaponifikabbli: ≤ 1,0 %

Ndewwa: ≤ 0,3 %

Rmied: ≤ 0,1 %

Kulur: ≤ 3,5 Aħmar (Lovibond)

Valur tal-perossidu: ≤ 2,0 Meq/kg

Żejt tas-Schizochytrium sp. li fih ħafna DHA u EPA

Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g

Valur tal-perossidu: ≤ 5,0 meq/kg żejt

Stabbiltà ossidattiva: Il-prodotti kollha tal-ikel li fihom iż-żejt tas-schizochytrium sp. b'kontenut għoli ta' aċidu dokosaeżaenojku u ta' aċidu ejkosapentenojku suppost li juru l-istabbiltà ossidattiva permezz ta' metodoloġija tal-ittestjar xierqa u rikonoxxuta nazzjonali/internazzjonali (eż. AOAC)

Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %

Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %

Kontenut ta' DHA: ≥ 22,5 %

Kontenut ta' EPA ≥ 10 %

Żejt tas-Schizochytrium (ATCC PTA-9695)

Valur tal-perossidu: ≤ 5,0 meq/kg żejt

Materjal insaponifikabbli: ≤ 3,5 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 2,0 %

Aċidi xaħmin ħielsa: ≤ 0,4 %

Aċidu dokosapentaenojku (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

Kontenut ta' DHA: ≥ 35 %

Żejt tas-Schizochytrium sp.

Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g

Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt

Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %

Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %

Kontenut ta' DHA: ≥ 32,0 %

Żejt tas-Schizochytrium sp.(T18)

Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g

Valur tal-perossidu: ≤ 5,0 meq/kg żejt

Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %

Materjal insaponifikabbli: ≤ 3,5 %

Aċidi xaħmin trans: ≤ 2,0 %

Aċidi xaħmin ħielsa: ≤ 0,4 %

Kontenut ta' DHA: ≥ 35 %

Estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt mill-fażola tas-sojja ffermentata huwa trab mingħajr riħa u ta' lewn abjad ħalib. Huwa magħmul minn 30 % trab tal-estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata u 70 % ta' destrina reżistenti (bħala trasportatur) mil-lamtu tal-qamħirrum, li jinżied waqt l-ipproċessar. Il-Vitamina K2 titneħħa waqt il-proċess tal-manifattura.

L-estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata fih in-nattokinażi iżolata minn natto, oġġett tal-ikel prodott mill-fermentazzjoni ta' fażola tas-sojja mhux immodifikata ġenetikament (Glycine max (L.)) b'razza magħżula ta' Bacillus subtilis var. natto.

Attività nattokinażi: 20 000 sa 28 000 unità ta' degradazzjoni tal-fibrina f'kull gramma (*)

Identità: Affermabbli:

Kundizzjoni: Mingħajr togħmiet jew irwejjaħ offensivi

Telf fit-tnixxif: ≤ 10 %

Vitamina K2: ≤ 0,1 mg/kg

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 5,0 mg/kg

Arseniku: ≤ 3,0 mg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Għadd totali tal-batterji aerobiċi vijabbli: ≤ 103 CFU (3)/g

Ħmira u moffa ≤ 102 CFU/g

Koliformi: ≤ 30 CFU/g

Batterji li jifformaw l-ispori: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: Assenti f'25 g

Salmonella: Assenti f'25 g

Listeria: Assenti f'25 g

(*)  Metodu tal-assaġġ kif deskritt minn Takaoka et al. (2010)

Estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina (Triticum aestevium)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina jinkiseb mis-sufara tal-qamħ mhux iffermentata u li ma tkunx qed tinbed (Triticum aestevium) bil-proċess ta' estrazzjoni solidu-likwidu li jkun immirat speċifikament, iżda mhux esklużivament, lejn il-poliammini.

Spermidina: 0,8-2,4 mg/g

Spermina: 0,4-1,2 mg/g

triklorur tal-ispermidina < 0,1 μg/g

Putressina: < 0,3 mg/g

Kadaverina: 0,1 μg/g

Mikotossini:

Aflatossini (total): < 0,4 μg/kg

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Batterji aerobiċi totali: < 10 000 CFU/g

Ħmira u moffa: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: Assenti f'25 g

Listeria monocytogenes: Assenti f'25 g

Sukromalt

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Is-sukromalt huwa taħlita kumplessa ta' sakkaridi li tinħadem mis-sukrożju u minn idroliżat tal-lamtu permezz ta' reazzjoni enżimatika. F'dan il-proċess, l-unitajiet tal-glukożju jeħlu mas-sakkaridi mill-idroliżat tal-lamtu permezz ta' enżima li jipproduċi l-batterju Leuconostoc citreum jew permezz ta' razza rikombinanti tal-organiżmu ta' produzzjoni l-Bacillus licheniformis. L-oligosakkaridi li jirriżultaw minn dan huma kkaratterizzati mill-preżenza tal-komposti glikosidiċi α-(1→6) u α-(l→3). Il-prodott ġenerali huwa xropp li barra dawn l-oligosakkaridi fih il-fruttożju b'mod ewlieni, iżda fih ukoll id-disakkarid lewkrożju u disakkaridi oħrajn.

Solidi totali: 75-80 %

Ndewwa: 20-25 %

ulfatażi: Massimu ta' 0,05 %

pH: 3,5-6,0

Konduttività < 200 (30 %)

Nitroġenu < 10 ppm

Fruttożju: 35-45 % piż niexef

Lewkrożju: 7-15 % piż niexef

Disakkaridi oħrajn: Massimu ta' 3 %

Sakkaridi aktar għoljin: 40-60 % piż niexef

Fibra mill-kannamiela

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-fibra mill-kannamiela tinkiseb mill-ħitan xotti taċ-ċelloli jew minn residwu fibruż li jifdal wara l-espressjoni jew l-estrazzjoni tal-meraq taz-zokkor mill-kannamiela, tal-ġenotip tas-Sakkarum. Din tikkonsisti primarjament miċ-ċelluloża u mill-emiċelluloża.

Il-proċess tal-produzzjoni fih bosta passi, fosthom: it-tqattigħ, id-diġestjoni alkalina, it-tneħħija tal-linjini u ta' komponenti oħrajn li mhumiex taċ-ċelluloża, l-ibbliċjar tal-fibri ppurifikati, il-ħasil bl-aċidu u n-newtralizzazzjoni.

Ndewwa: ≤ 7,0 %

Rmied: ≤ 0,3 %

Fibra totali (AOAC) niexfa (kollha insolubbli): ≥ 95 %

li minnha: Emiċelluloża (20-25 %) u ċelluloża (70-75 %)

Siliċe (ppm): ≤ 200

Proteina: 0,0 %

Xaħam: Traċċa

pH: 4-7

Metalli tqal:

Merkurju (ppm): ≤ 0,1

Ċomb (ppm): ≤ 1,0

Arseniku (ppm): ≤ 1,0

Kadmju (ppm): ≤ 0,1

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Ħmira u moffa (cfu/g): ≤ 1 000

Salmonella: Assenti

Listeria monocytogenes: Assenti

Estratt taż-żejt tal-ġirasol

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-estratt mill-ġirasol jinkiseb b'fattur ta' konċentrazzjoni ta' 10 tal-frazzjoni insaponifikabbli taż-żejt tal-ġirasol irfinut estratt miż-żerriegħa tal-ġirasol Helianthus Annuus L.

Kompożizzjoni:

Aċidu olejku (C18:1): 20 %

Aċidu linolejku (C18:2): 70 %

Materja insaponifikabbli: 8,0 %

Fitosteroli 5,5 %

Tokoferoli: 1,1 %

Mikroalgi Tetraselmis chuii mnixxfa

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-prodott imnixxef jinkiseb mill-mikroalgi marini Tetraselmis chuii, tal-familja Chlorodendraceae li jiġu kkultivati fl-ilma baħar sterili ġo bijoreatturi magħluqin li huma insulati mill-arja ta' barra.

Purità/Kompożizzjoni:

Identifikat permezz tal-markatur nukleari rDNA 18 S (is-sekwenza analizzat mhux inqas minn 1 600 par bażiku) fil-bażi tad-dejta taċ-Ċentru Nazzjonali għall-informazzjoni Bijoteknoloġika (National Centre for Biotechnology information - NCBI): Mhux anqas minn 99,9 %

Umdità: ≤ 7,0 %

Proteini: 35-40 %

Rmied: 14-16 %

Karboidrati: 30-32 %

Fibra 2-3 %

Xaħam: 5-8 %

Aċidi xaħmin saturati: 29-31 % tat-total tal-aċidi xaħmin

Aċidi xaħmin monoinsaturati: 21-24 % tat-total tal-aċidi xaħmin

Aċidi xaħmin poliinsaturati: 44-49 % tat-total tal-aċidi xaħmin

Jodju: ≤ 15 mg/kg

Therapon barcoo/ Scortum

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Is-Scortum/Therapon barcoo hija speċi ta' ħuta tal-familja Terapontidae. Din hija speċi ta' ħuta tal-ilma ħelu endemika għall-Awstralja. Illum il-ġurnata qed titrabba fil-farms tal-ħut.

Identifikazzjoni Tassonomika: Klassi: Actinopterygii > ordni: Perciformes > familja: Terapontidae > ġenus: Therapon jew Scortum Barcoo

Kompożizzjoni tal-laħam tal-ħuta:

Proteini (%) 18-25

Ndewwa (%): 65-75

Irmied: 0,5-2,0

Enerġija (KJ/Kg): 6 000 -11 500

Karboidrati (%): 0,0

Xaħam (%): 5-15

Aċidi xaħmim (mg FA/g fillet):

Σ PUFA n-3: 1,2-20,0

Σ PUFA n-6: 0,3-2,0

PUFA n-3/n-6: 1,5-15,0

Total tal-aċidi omega 3: 1,6-40,0

Total tal-aċidi omega 6: 2,6-10,0

D-Tagatożju

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

It-tagatożju huwa prodott permezz tal-isomerizzazzjoni tal-galattożju b'konverżjoni kimika jew enzimatika, jew permezz tal-epimerizzazzjoni tal-fruttożju b'konverżjoni enzimatika. Dawn huma konverżjonijiet ta' pass wieħed.

Dehra: Kristalli bojod jew kważi bojod

Isem kimiku: D-Tagatożju

Sinonimu: D-lyxo-Essulożju

Numru CAS: 87-81-0

Formula kimika: C6 H12 O6

Piż tal-formula: 180,16 (g/mol)

Purità:

Assaġġ: ≥ 98 % abbażi tal-piż niexef

Telf fit-tnixxif: ≤ 0,5 % (102°C, sagħtejn)

Rotazzjoni speċifika: [α]20D: – 4 sa – 5,6° (1 % soluzzjoni milwiema) (*)

Medda tat-tidwib: 133-137 °C

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)  Food and nutrition paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 p.; English – ISBN 92-5-102991-1

(**)  Iddetermina permezz ta' teknika tal-assorbiment atomiku xierqa għal-livell speċifikat. L-għażla tad-daqs tal-kampjuni u l-metodu tal-preparazzjoni tal-kampjuni jistgħu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tal-metodu deskritt fl-FNP 5. “Metodi strumentali” (*).

▼M2

Estratt rikk fit-tassifolina

Definizzjoni:

Isem kimiku: [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrokromen-4-on, imsejjaħ ukoll (+) trans (2R,3R)-diidrokwerċetin], u b'mhux iktar minn 2 % tal-forma ċis-

▼B

Trealożju

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Disakkarid li ma jirriduċix li jikkonsisti minn żewġ partijiet ta' glukożju marbutin b'rabta 1-glukożidika α-1. Jista' jinħoloq bi proċess enżimatiku b'ħafna passi mil-lamtu llikwifikat. Il-prodott kummerċjali huwa d-diidrat. Kważi bla riħa, kristalli bojod jew kważi bojod b'togħma ħelwa

Sinonimi: α,α-trealożju

Isem kimiku: diidrat ta' α-D-glukopiranosil-α-D-glukopiranosid

Nru CAS: 6138-23-4 (diidrat)

Formula kimika: C12H22O11 · 2H2O (diidrat)

Piż tal-formula: 378,33 (diidrat)

Assaġġ: ≥ 98 % (niexef)

Iddetermina permezz ta' teknika tal-assorbiment atomiku xierqa għal-livell speċifikat. L-għażliet tad-daqs tal-kampjuni u tal-metodu tal-preparazzjoni tal-kampjuni jistgħu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tal-metodu deskritt fil-FNP 5 (1), “Metodi strumentali”

Il-Metodu tal-Assaġġ:

Prinċipju: it-trealożju jiġi identifikat bil-kromatografija likwida u jiġi kkwantifikat bi tqabbil ma' standard referenzjali li jkun fih it-trealożju standard

Preparazzjoni ta' soluzzjonijiet kampjuni: iżen bi preċiżjoni madwar 3 g mill-kampjun niexef tat-test għal ġo flask volumetriku ta' 100 ml u żid madwar 80 ml ilma dejonizzat ippurifikat. Ħoll il-kampjun kompletament u ddilwih sal-marka b'ilma dejonizzat ippurifikat. Iffiltra s-soluzzjoni b'filtru ta' 0,45 ta' majkron

Preparazzjoni ta' soluzzjoni standard iżen bi preċiżjoni kwantitajiet niexfa ta' trealożju ta' standard referenzjali u ħollhom fl-ilma biex tikseb soluzzjoni b'konċentrazzjoni magħrufa ta' madwar 30 mg ta' trealożju f'kull ml.

Apparat: kromatografu likwidu mgħammar b'individwatur tal-indiċi rifrattiv u b'reġistratur integranti

Kundizzjonijiet:

Kolonna: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) jew xi ħaġa ekwivalenti

— tul: 300 mm

— dijametru: 10 mm

— temperatura: 50 °C

Fażi mobbli: ilma

rata ta' fluss: 0,4 ml/min

Volum tal-injezzjoni: 8 μl

Proċedura: injetta separatament volumi ugwali tas-soluzzjoni kampjun u tas-soluzzjoni standard fil-kromatografu.

Irreġistra l-kromatogrammi u kejjel id-daqs tar-reazzjoni tal-quċċata tat-trealożju

Ikkalkula l-kwantità ta' mg ta' trealożju f'1 ml tas-soluzzjoni kampjun bil-formula li ġejja:

% trealożju = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

meta

RS = l-erja tal-ogħla livell tat-trealożju fil-preparazzjoni standard

RU = l-erja tal-ogħla livell tat-trealożju fil-preparazzjoni kampjun

WS = il-piż f'mg tat-trealożju fil-preparazzjoni standard

WU = il-piż tal-kampjun niexef f'mg

Karatteristiċi:

Identifikazzjoni:

Solubbiltà: Solubbli faċilment fl-ilma, kemxejn solubbli fl-etanol

Rotazzjoni speċifika: [α]D20 + 199° (5 % soluzzjoni milwiema)

Punt tat-titwib: 97 °C (diidrat)

Purità:

Telf fit-tnixxif: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 sigħat)

Irmied totali: ≤ 0,05 %

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 1,0 mg/kg

Faqqiegħ ittrattat bil-UV (Agaricus bisporus)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Faqqiegħ Agaricus bisporus imkabbar kummerċjalment li jiġi ttrattat b'dawl UV meta jinħasad.

Ir-radjazzjoni UV: proċess ta' radjazzjoni bid-dawl ultravjola fil-frekwenza ta' 200-800 nm.

Vitamina D2:

Isem kimiku: (3β,5Z,7E)-22E,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Sinonimu: Ergokalċiferol

Nru CAS: 50-14-6

Piż molekulari: 396,65 g/mol

Kontenut:

Vitamina D2 fil-prodott finali: 5-10 μg/100g piż frisk mal-iskadenza ħajja tal-prodott fuq l-ixkaffa

Ħmira tal-furnara ttrattata bil-UV (Saccharomyces cerevisiae)

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-ħmira tal-furnara (Saccharomyces cerevisiae) tiġi ttrattata b'dawl ultravjola biex l-ergosterol jiġi kkonvertit f'vitamina D2 (ergokalċiferol). Il-kontenut tal-vitamina D2 fil-konċentrat tal-ħmira jvarja bejn 1 800 000 u 3 500 000 IU ta' vitamina D/100 g (450-875μg/g).

Granuli ġierja lewn il-kannella ċar

Vitamina D2:

Isem kimiku: (5Z,7E,22E)-3S,-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Sinonimu: Ergokalċiferol

Nru CAS: 50-14-6

Piż molekulari: 396,65 g/mol

Kriterji mikrobijoloġiċi tal-konċentrat tal-ħmira:

Koliformi: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Assenti f'25 g

Ħobż ittrattat bil-UV

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-ħobż ittrattat bir-raġġi UV huwa ħobż u bziezen bil-ħmira (mingħajr affarijiet miżjuda fil-wiċċ) li jkunu ġew ittrattati bir-raġġi UV wara l-ħami sabiex l-ergosterol jinbidel f'vitamina D2 (jiġifieri f'ergokalċiferol).

Ir-radjazzjoni UV: Proċess ta' radjazzjoni bid-dawl ultravjola fil-frekwenza ta' 240 sa 315 nm għal mhux aktar minn 5 sekondi b'input tal-enerġija ta' 10 sa 50 mJ/cm2.

Vitamina D2:

Isem kimiku: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Sinonimu: Ergokalċiferol

Nru CAS: 50-14-6

Piż molekulari: 396,65 g/mol

Kontenut:

Il-vitamina D2 (l-ergokalċiferol) fil-prodott finali: 0,75-3 μg/100 g (*)

Ħmira fl-għaġina: 1-5 g/100 g (*)

(*)  L-istandard Ewropew EN 12821, 2009.

(**)  Kalkolu tar-riċetta.

Ħalib ittrattat bil-UV

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-ħalib ittrattat bir-radjazzjoni UV huwa ħalib tal-baqra (sħiħ u semixkumat) li wara l-pasturizzazzjoni, jiġi ttrattat bir-radjazzjoni ultravjola (UV) permezz ta' fluss turbulenti. It-trattament tal-ħalib ippasturizzat bir-radjazzjoni UV jirriżulta f'żieda ta' vitamina D3 (kolekalċiferol) permezz tal-konverżjoni ta' 7-deidrokolesterol fil-vitamina D3.

Ir-radjazzjoni UV: Proċess ta' radjazzjoni bid-dawl ultravjola fil-frekwenza ta' 200-310 nm b'input tal-enerġija ta' 1 045 J/l.

Vitamina D3:

Isem kimiku: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metileptan-2-il] -2,3,3a, 5,6,7-eżaidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metilidenċikloeżan-1-ol

Sinonimu: Kolekalċiferol

Nru CAS: 67-97-0

Piż molekulari: 384,6377 g/mol

Kontenut:

Vitamina D3 fil-prodott finali:

Ħalib sħiħ (*): 0,5-3,2 μg/100 g (**)

Ħalib semixkumat (*): 0,1-1,5 μg/100 g (**)

(*)  Kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

(**)  HPLC

Il-vitamina K2 (menakinona)

Dan l-ikel il-ġdid huwa prodott permezz ta' proċess sintetiku jew mikrobijoloġiku.

Speċifikazzjoni tal-Vitamina K2 sintetika (menakinona-7)

Isem is-Sustanza Kimika: (kollha-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Eptametil-2,6,10,14,18,22,26-octakosaeptaenil)-3-metil-1,4-naftalenedion

Numru CAS: 2124-57-4

Formula molekulari: C46H64O2

Piż molekulari: 649 g/mol

Dehra: Trab isfar

Purità: Massimu ta' 6,0 % ċis-isomeru, massimu ta' 2,0 % impuritajiet oħrajn

Kontenut: 97 – 102 % Menakinona-7 (li jinkludi mill-inqas 92 % it-trans-Menachinona-7 kollha)

Speċifikazzjonijiet tal-Vitamina K2 li ssir b'mod mikrobijoloġiku (menakinona-7)

Sors: Bacillus subtilis spp. natto

Il-Vitamina K2 (2-metil-3-trans-polyprenyl-1 kollha,4-naftokinoni), jew is-serje menakinona, hija grupp ta' derivattivi tan-naftokinona prenilata. L-għadd ta' residwi tal-isoprin meta unità ta' isoprin fiha 5 karboni li jagħmlu l-katina laterali, jintuża biex jikkaratterizza l-omologi tal-menakinona. Dan huwa ppreżentat f'sospensjoni ta' żejt li primarjament fih MK-7, u MK-6 f'proporzjon iżgħar.

Is-serje tal-Vitamina K2 (menakinoni) fejn il-menakinona-7 (MK-7)(n = 6) hija C46H64O2, il-menakinona-6 (MK-6)(n = 5) hija C41H56O2 u l-menakinona-4 (MK-4)(n = 3) hija C31H40O2.

Estratt tan-nuħħala tal-qamħ

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Trab kristallin abjad li jinkiseb permezz ta' estrazzjoni enżimatika min-nuħħala tat-Triticum aestivum L. li fiha ħafna oligosakkaridi arabinossilan.

Materja niexfa: Minimu ta' 94 %

Oligosakkaridi arabinossilan: Minimu ta' 70 % materja niexfa

Grad medju tal-polimerizzazzjoni tal-oligosakkaridi arabinossilan: 3-8

Aċidu feruliku (marbut mal-oligosakkaridi arabinossilan): 1-3 % materja niexfa

Total ta' poli/oligosakkaridi: Minimu ta' 90 %

Proteina: 2 % materja niexfa.

Rmied: 2 % materja niexfa.

Parametri mikrobijoloġiċi:

Batterji mesofiliċi - l-għadd totali: Massimu ta' 10 000 /g

Ħmejjer: Massimu ta' 100/g

Faqqiegħ: Massimu ta' 100/g

Salmonella: Assenti f'25 g

Bacillus cereus: Massimu ta' 1 000 /g

Clostridium perfringens: Massimu ta' 1 000 /g

Betaglukani mill-ħmira

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Il-betaglukani huma polisakkaridi kumplessi b'massa molekolari għolja (100 - 200 kDa), li jinsabu fil-ħitan taċ-ċelloli ta' bosta ħmejjer u ċereali.

L-isem kimiku tal-“betaglukani tal-ħmira” huwa (1-3),(1-6)-β-D-glukani.

Il-betaglukani jikkonsistu minn struttura ta' residwi tal-glukosju marbuta fi β-1-3 li huma mifruqa b'legami ta' β-1-6, li huma konnessi magħhom il-kitina u l-mannoproteini b'legami ta' β-1-4.

Il-betaglukani jiġu iżolati mill-ħmira Saccharomyces cerevisiae.

L-istruttura terzjarja tal-ħitan taċ-ċelloli tal-glukan ta' Saccharomyces cerevisiae tikkonsisti fi ktajjen ta' residwi marbutin β-1,3 tal-glukożju, mifruqa b'ħolqiet β-1,6, li jiffurmaw sinsla li magħha hemm marbutin il-kitina permezz ta' rabtiet β-1,4, il-glukani β-1,6 u xi mannoproteini.

Dan l-ikel ġdid jinsab fi tlett forom differenti: solubbli, insolubbli u insolubbli fl-ilma, iżda dispersibbli f'ħafna matriċi likwidi.

L-ispeċifikazzjonijiet kimiċi tal-beta-glukani tal-ħmira (Saccharomyces cerevisiae):

Forma solubbli

Karboidrati totali > 75 %

Beta-glukani (1,3/1,6) > 75 %

Rmied: < 4,0 %

Ndewwa: < 8,0 %

Proteina: < 3,5 %

Xaħam: < 10 %

Forma insolubbli

Karboidrati totali > 70 %

Beta-glukani (1,3/1,6) > 70 %

Rmied: ≤ 12 %

Ndewwa: < 8,0 %

Proteina: < 10 %

Xaħam: < 20 %

Insolubbli fl-ilma, imma dispersibbli f'ħafna matriċi likwidi

(1,3)-(1,6)-β-D-Glukani: > 80 %

Rmied: < 2,0 %

Ndewwa: < 6,0 %

Proteina: < 4,0 %

Total ta' xaħam: < 3,0 %

Dejta mikrobijoloġika:

L-għadd totali tal-kolonji: < 1 000 CFU/g

Enterobacteriacae: < 100 CFU/g

Koliformi totali: < 10 CFU/g

Ħmira: < 25 CFU/g

Moffa: < 25 CFU/g

Salmonella: Assenti f'25 g

Escherichia coli: Assenti f'1 g

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Staphylococcus aureus: Assenti f'1 g

Metalli tqal:

Ċomb: < 0,2 mg/g

Arseniku: < 0,2 mg/g

Merkurju: < 0,1 mg/g

Kadmju: < 0,1 mg/g

Żeaksantina

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

Iż-żeaksantina hija pigment taż-żantofill li huwa naturali, huwa karotenojdu ossiġenat.

Iż-żeaksantina sintetika hija ppreżentata jew bħala trab imnixxef bl-atomizzazzjoni li jkollu bażi ta' ġelatina jew ta' lamtu (“żibġiet żgħar”) miżjud bl-α-tokoferolu u bil-palmitat tal-askorbil inkella jiġi ppreżentat bħala sospensjoni ta' żejt tal-qamħirrun bl-α-tokoferolu miżjud. Iż-żeaksantina sintetika hija prodotta permezz ta' sintesi kimika minn molekuli iżgħar li ssir f'diversi stadji.

Trab kristallin ta' lewn aħmar jagħti fl-oranġju bi ftit li xejn riħa.

Formula kimika: C40H56O2

Nru CAS: 144-68-3

Piż molekulari: 568,9 Dalton

Karatteristiċi fiżikokimiċi:

Telf fit-tnixxif: < 0,2 %

It-transżeaksantina kollha: > 96 %

Ċis-żeaksantina: < 2,0 %

Karotenojdi oħrajn: < 1,5 %

Ossidu tat-trifenilfosfina (CAS No 791-28-6): < 50 mg/kg

L-pidolat taż-żingu

Deskrizzjoni/Definizzjoni:

L-pidolat taż-żingu huwa trab abjad għal abjad jagħti fl-isfar b'riħa karatteristika.

Isem internazzjonali mhux proprjetarju (INN). Aċidu L-piroglutamiku, melħ taż-żingu

Sinonimi: 5-ossoprolin taż-żingu, piroglutamat taż-żingu, pirrolidon karbossilat taż-żingu, Żingu PCA, L-pidolat taż-żingu

Nru CAS: 15454-75-8

Formula molekulari: (C5 H6 NO3)2 Zn

Massa molekolari relattiva: 321,4

Dehra: Trab ta' lewn bejn abjad u abjad maħmuġ

Purità:

L-pidolat taż-żingu (purità): ≥ 98 %

7,0 (soluzzjoni milwiema ta' 10 %) 5,0-6,0

Rotazzjoni speċifika: 19,6° - 22,8°

Ilma: ≤ 10,0 %

Aċidu glutamiku: < 2,0 %

Metalli tqal:

Ċomb: ≤ 3,0 ppm

Arseniku: ≤ 2,0 ppm

Kadmju: ≤ 1,0 ppm

Merkurju: ≤ 0,1 ppm

Kriterji mikrobijoloġiċi:

Għadd totali ta' batterji mesofiliċi vijabbli: ≤ 1 000 CFU/g

Ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g

Patoġenu: Assenti

(1)   Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 tad-9 ta' Marzu 2012 li jispeċifika l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittiv tal-ikel elenkat fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 83, 22.3.2012, p. 1)

(2)   Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/175 tal-5 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi li jistabbilixxi kundizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni għall-gomma tal-gwar li toriġina mill-Indja jew li tintbagħat minn hemm, minħabba r-riskju ta' kontaminazzjoni mill-pentaklorofenol u mid-dijossini (ĠU L 30, 6.2.2015, p. 10)