02017R0978 — MT — 14.06.2017 — 000.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/978

tad-9 ta' Ġunju 2017

li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għal fluwopiram; eżakloroċikloeżan (HCH), alfa-isomeru; eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru; eżakloroċikloeżan (HCH), somma ta' isomeri, għajr il-gamma-isomeru; lindan (eżakloroċikloeżan (HCH), gamma-isomeru); nikotina u profenofos f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 151 14.6.2017, p. 1)


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 011, 16.1.2018, p.  7 (2017/978)
▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/978

tad-9 ta' Ġunju 2017

li jemenda l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għal fluwopiram; eżakloroċikloeżan (HCH), alfa-isomeru; eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru; eżakloroċikloeżan (HCH), somma ta' isomeri, għajr il-gamma-isomeru; lindan (eżakloroċikloeżan (HCH), gamma-isomeru); nikotina u profenofos f'ċerti prodotti jew fuqhom

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

L-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 qed jiġu emendati skont l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Fir-rigward tas-sustanzi attivi fluwopiram; eżakloroċikloeżan (HCH), alfa-isomeru; eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru; eżakloroċikloeżan (HCH), somma ta' isomeri, għajr il-gamma-isomeru; lindan (eżakloroċikloeżan (HCH), gamma-isomeru); nikotina u profenofos fil-prodotti u fuqhom, ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 kif kien qabel ma ġie emendat permezz ta' dan ir-Regolament għandu jibqa' japplika għall-prodotti li kienu manifatturati qabel l-4 ta' Jannar 2018.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-4 ta' Jannar 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

L-Annessi II, III, u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 huma emendati kif ġej:

(1) L-Anness II jiġi emendat kif ġej:

(a) il-kolonna għall-profenofos tinbidel b'dan li ġej:“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs ()

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,01 (1)

0110010

Grejpfrut

 

0110020

Larinġ

 

0110030

Lumi

 

0110040

Xkomp

 

0110050

Mandolin

 

0110990

Oħrajn

 

0120000

Ġewż tas-siġar

0,02 (1)

0120010

Lewż

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

0120040

Qastan

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

0120100

Pistaċċi

 

0120110

Ġewż

 

0120990

Oħrajn

 

0130000

Pomu

0,01 (1)

0130010

Tuffieħ

 

0130020

Lanġas

 

0130030

Sfarġel

 

0130040

Naspli

 (2)

0130050

Naspli tal-Ġappun

 (2)

0130990

Oħrajn

 

0140000

Frott tal-għadma

0,01 (1)

0140010

Berquq

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

0140030

Ħawħ

 

0140040

Għanbaqar

 

0140990

Oħrajn

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

0,01 (1)

0151000

(a)  għeneb

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

0152000

(b)  frawli

 

0153000

(c)  frott tal-kannamiela

 

0153010

Tut

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

0153990

Oħrajn

 

0154000

(d)  frott żgħir ieħor u berries

 

0154010

Mirtill

 

0154020

Cranberries

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

0154050

Warda skoċċiża

 (2)

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 (2)

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 (2)

0154080

Frott tas-sebuqa

 (2)

0154990

Oħrajn

 

0160000

Frott — diversi bi

 

0161000

(a)  qoxra li tittiekel

0,01 (1)

0161010

Tamal

 

0161020

Tin

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

0161050

Karambola

 (2)

0161060

Kaki

 (2)

0161070

Jambolan

 (2)

0161990

Oħrajn

 

0162000

(b)  qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01 (1)

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

0162020

Liċċi

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 (2)

0162050

Tuffieħ stilla

 (2)

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 (2)

0162990

Oħrajn

 

0163000

(c)  qoxra li ma tittikilx, kbar

 

0163010

Avokado

0,01 (1)

0163020

Banana

0,01 (1)

0163030

Mango

0,2

0163040

Papaja

0,01 (1)

0163050

Rummien

0,01 (1)

0163060

Ċerimoja

 (2)

0163070

Gwava

 (2)

0163080

Ananas

0,01 (1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 (2)

0163100

Durjan

 (2)

0163110

Il-frotta tal-annona

 (2)

0163990

Oħrajn

0,01 (1)

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

0,01 (1)

0211000

(a)  patata

 

0212000

(b)  ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

0212020

Patata ħelwa

 

0212030

Jammijiet

 

0212040

Ararut

 (2)

0212990

Oħrajn

 

0213000

(c)  ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

0213010

Pitravi

 

0213020

Zunnarija

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

0213040

Għerq tal-mustarda

 

0213050

Artiċokks

 

0213060

Zunnarija bajda

 

0213070

Tursin tuberuż

 

0213080

Ravanell

 

0213090

Sassefrika

 

0213100

Swedes

 

0213110

Kromb

 

0213990

Oħrajn

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

0,02 (1)

0220010

Tewm

 

0220020

Basal

 

0220030

Xalotti

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

0220990

Oħrajn

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

0231000

(a)  solanacea

 

0231010

Tadam

10

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

0,01 (1) (+)

0231030

Brunġiel

0,01 (1)

0231040

Okra

0,01 (1)

0231990

Oħrajn

0,01 (1)

0232000

(b)  kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

0,01 (1)

0232010

Ħjar

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

0232030

Qargħabagħli

 

0232990

Oħrajn

 

0233000

(c)  kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,01 (1)

0233010

Bettieħ

 

0233020

Qargħa aħmar

 

0233030

Dulliegħ

 

0233990

Oħrajn

 

0234000

(d)  qamħirrum

0,01 (1)

0239000

(e)  ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01 (1)

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

0,01 (1)

0241000

(a)  Brassika li twarrad

 

0241010

Brokkli

 

0241020

Pastard

 

0241990

Oħrajn

 

0242000

(b)  brassika bir-ras

 

0242010

Brussels sprouts

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

0242990

Oħrajn

 

0243000

(c)  brassika bil-weraq

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

0243020

Kale

 

0243990

Oħrajn

 

0244000

(d)  ġdur

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

0251000

(a)  ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

0,01 (1)

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

0251020

Ħass

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

0251050

Krexxuni tal-art

 (2)

0251060

Aruka

 

0251070

Mustarda ħamra

 (2)

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

 

0251990

Oħrajn

 

0252000

(b)  spinaċi u weraq simili

0,01 (1)

0252010

Spinaċi

 

0252020

Burdlieq

 (2)

0252030

Weraq tal-pitravi

 

0252990

Oħrajn

 

0253000

(c)  weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

 (2)

0254000

(d)  krexxuni

0,01 (1)

0255000

(e)  ċikwejra

0,01 (1)

0256000

(f)  ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

0,05 (+)

0256010

Maxxita

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

0256040

Tursin

 

0256050

Salvja

 (2)

0256060

Klin

 (2)

0256070

Sagħtar

 (2)

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 (2)

0256090

Weraq tar-rand

 (2)

0256100

Stragun

 (2)

0256990

Oħrajn

 

0260000

Legumi

0,01 (1)

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

 

0260050

Għads

 

0260990

Oħrajn

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

0,01 (1)

0270010

Asparagu

 

0270020

Kardun

 

0270030

Krafes

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

0270050

Qaqoċċ

 

0270060

Kurrat

 

0270070

Rabarbru

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 (2)

0270090

Qlub tal-palm

 (2)

0270990

Oħrajn

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01 (1)

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

 (2)

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01 (1)

0300010

Fażola

 

0300020

Għads

 

0300030

Piżelli

 

0300040

Lupini

 

0300990

Oħrajn

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,02 (1)

0401020

Karawett

0,02 (1)

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,02 (1)

0401040

Ġulġlien

0,02 (1)

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,02 (1)

0401060

Żerriegħa tal-kolza

0,02 (1)

0401070

Fażola tas-sojja

0,02 (1)

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,02 (1)

0401090

Żerriegħa tal-qoton

3

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

0,02 (1)

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 (2)

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 (2)

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 (2)

0401140

Qannebusa

0,02 (1)

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

 (2)

0401990

Oħrajn

0,02 (1)

0402000

Frott taż-żejt

0,02 (1)

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 (2)

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 (2)

0402040

Kapok

 (2)

0402990

Oħrajn

 

0500000

ĊEREALI

0,01 (1)

0500010

Xgħir

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

 

0500030

Qamħirrum

 

0500040

Millieġ komuni

 

0500050

Ħafur

 

0500060

Ross

 

0500070

Segala

 

0500080

Sorgu

 

0500090

Qamħ

 

0500990

Oħrajn

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

0610000

Tejiet

0,05 (1)

0620000

Żrieragħ tal-kafè

 (2)

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 (2)

0631000

(a)  fjuri

 (2)

0631010

Kamomilla

 (2)

0631020

Ibisku

 (2)

0631030

Ward

 (2)

0631040

Ġiżimin

 (2)

0631050

Tilju

 (2)

0631990

Oħrajn

 (2)

0632000

(b)  weraq u ħxejjex aromatiċi

 (2)

0632010

Frawla

 (2)

0632020

Rooibos

 (2)

0632030

Te tal-Paragwaj

 (2)

0632990

Oħrajn

 (2)

0633000

(c)  għeruq

 (2)

0633010

Valerjana

 (2)

0633020

Ġinseng

 (2)

0633990

Oħrajn

 (2)

0639000

(d)  kull parti oħra tal-pjanta

 (2)

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 (2)

0650000

Grupp Ħarrub

 (2)

0700000

ĦOPS

0,05 (1)

0800000

ĦWAWAR

 (2)

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

 (2)

0810010

Ħlewwa

 (2)

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 (2)

0810030

Karfus

 (2)

0810040

Kosbor

 (2)

0810050

Kemmun

 (2)

0810060

Xibt

 (2)

0810070

Bużbież

 (2)

0810080

Fienu

 (2)

0810090

Noċemuskata

 (2)

0810990

Oħrajn

 (2)

0820000

Ħwawar tal-frott

 (2)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 (2)

0820020

Bżar tas-Sichuan

 (2)

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 (2)

0820040

Kardamomu

 (2)

0820050

Frott tal-ġnibru

 (2)

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 (2)

0820070

Vanilja

 (2)

0820080

Tamar tal-Indja

 (2)

0820990

Oħrajn

 (2)

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

 (2)

0830010

Kannella

 (2)

0830990

Oħrajn

 (2)

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 (2)

0840010

Għud is-sus

 (2)

0840020

Ġinġer

 (2)

0840030

Żagħfran tal-Indja

 (2)

0840040

Għerq tal-mustarda

 (2)

0840990

Oħrajn

 (2)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

 (2)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 (2)

0850020

Kappar

 (2)

0850990

Oħrajn

 (2)

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

 (2)

0860010

Żagħfran

 (2)

0860990

Oħrajn

 (2)

0870000

Ħwawar tal-aril

 (2)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 (2)

0870990

Oħrajn

 (2)

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 (2)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 (2)

0900020

Kannamieli

 (2)

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 (2)

0900990

Oħrajn

 (2)

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

 

1010000

Tessuti minn

0,05

1011000

(a)  ħnieżer

 

1011010

Muskoli

 

1011020

Tessut xaħmi

 

1011030

Fwied

 

1011040

Kliewi

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1011990

Oħrajn

 

1012000

(b)  bovini

 

1012010

Muskoli

 

1012020

Tessut xaħmi

 

1012030

Fwied

 

1012040

Kliewi

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1012990

Oħrajn

 

1013000

(c)  ngħaġ

 

1013010

Muskoli

 

1013020

Tessut xaħmi

 

1013030

Fwied

 

1013040

Kliewi

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1013990

Oħrajn

 

1014000

(d)  mogħoż

 

1014010

Muskoli

 

1014020

Tessut xaħmi

 

1014030

Fwied

 

1014040

Kliewi

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1014990

Oħrajn

 

1015000

(e)  ekwini

 (2)

1015010

Muskoli

 (2)

1015020

Tessut xaħmi

 (2)

1015030

Fwied

 (2)

1015040

Kliewi

 (2)

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 (2)

1015990

Oħrajn

 (2)

1016000

(f)  pollam

 

1016010

Muskoli

 

1016020

Tessut xaħmi

 

1016030

Fwied

 

1016040

Kliewi

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

1016990

Oħrajn

 

1017000

(g)  annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 (2)

1017010

Muskoli

 (2)

1017020

Tessut xaħmi

 (2)

1017030

Fwied

 (2)

1017040

Kliewi

 (2)

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 (2)

1017990

Oħrajn

 (2)

1020000

Ħalib

0,01 (1)

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

1020020

Nagħaġ

 

1020030

Mogħoż

 

1020040

Żwiemel

 

1020990

Oħrajn

 

1030000

Bajd tat-tjur

0,02 (1)

1030010

Tiġieġ

 

1030020

Papri

 (2)

1030030

Wiżż

 (2)

1030040

Summien

 (2)

1030990

Oħrajn

 (2)

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

 (2)

1050000

Amfibji u Rettili

 (2)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

 (2)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

 (2)

(*1)   Jindika l-limitu l-aktar baxx tal-kwantifikazzjoni analitika

(*2)   Kombinazzjoni tal-kodiċi tal-pestiċida li għaliha japplika l-MRL stabbilit fil-Parti B tal-Anness III.

(1)   Għal-lista sħiħa tal-prodotti li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, jenħtieġ li ssir referenza għall-Anness I.

(F) = Solubbli fix-xaħam

Profenofos (F)

(+)  L-MRL li ġej japplika għall-bżar felfel: 3 mg/kg.

0231020

(+)  Id-dejta tal-monitoraġġ imwettaq bejn l-2012 u l-2015, turi li fil-ħxejjex aromatiċi jokkorru r-residwi tal-profenofos. Hija meħtieġa iktar dejta tal-monitoraġġ sabiex titqabbel l-evoluzzjoni tal-okkorrenza tal-profenofos fil-ħxejjex aromatiċi. Meta tirrevedi l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk tiġi ppreżentata sat-18 ta' Ottubru 2021, jew, se tqis in-nuqqas tagħha jekk dik l-informazzjoni ma tiġix ippreżentata sa dik id-data.

0256000

0256010

0256020

0256030

0256040

0256990

(b) Il-kolonni għall-eżakloroċikloeżan (HCH) alfa-isomeru; l-eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru; il-lindan (eżakloroċikloeżan (HCH), gamma-isomeru) u l-eżakloroċikloeżan (HCH), is-somma ta' isomeri, għajr il-gamma-isomeru huma mħassra.

(2) L-Anness III jiġi emendat kif ġej:

(a) Fil-Parti A, il-kolonni għall-fluwopiram u n-nikotina jinbidlu b'dan li ġej:“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi ta' residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs ()

Fluwopiram (R)

Nikotina

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

 

 

0110000

Frott taċ-ċitru

0,01 (1)

 

0110010

Grejpfrut

 

 

0110020

Larinġ

 

 

0110030

Lumi

 

 

0110040

Xkomp

 

 

0110050

Mandolin

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

 

 

0120010

Lewż

0,05

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

0,05

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

0,05

 

0120040

Qastan

0,05

 

0120050

Ġewż tal-Indi

0,04

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

0,05

 

0120070

Macadamia

0,05

 

0120080

Ġewż Amerikan

0,05

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

0,05

 

0120100

Pistaċċi

0,05

 

0120110

Ġewż

0,05

 

0120990

Oħrajn

0,05

 

0130000

Pomu

 

 

0130010

Tuffieħ

0,6

 

0130020

Lanġas

0,5

 

0130030

Sfarġel

0,5

 

0130040

Naspli

0,5

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

0,5

 

0130990

Oħrajn

0,5

 

0140000

Frott tal-għadma

 

 

0140010

Berquq

1,5

 

0140020

Ċiras (ħelu)

1,5

 

0140030

Ħawħ

1,5

 

0140040

Għanbaqar

0,5

 

0140990

Oħrajn

0,01 (1)

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

0151000

(a)  għeneb

1,5

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

0152000

(b)  frawli

2

 

0153000

(c)  frott tal-kannamiela

3

 

0153010

Tut

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

0154000

(d)  frott żgħir ieħor u berries

3

 

0154010

Mirtill

 

 

0154020

Cranberries

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

0,3 (+)

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

0160000

Frott — diversi bi

 

 

0161000

(a)  qoxra li tittiekel

0,01 (1)

 

0161010

Tamal

 

 

0161020

Tin

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

0161050

Karambola

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Jambolan

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

0162000

(b)  qoxra li ma tittikilx, żgħar

0,01 (1)

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

0162020

Liċċi

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

0163000

(c)  qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

0163010

Avokado

0,01 (1)

 

0163020

Banana

0,8

 

0163030

Mango

0,01 (1)

 

0163040

Papaja

0,01 (1)

 

0163050

Rummien

0,01 (1)

 

0163060

Ċerimoja

0,01 (1)

 

0163070

Gwava

0,01 (1)

 

0163080

Ananas

0,01 (1)

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01 (1)

 

0163100

Durjan

0,01 (1)

 

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01 (1)

 

0163990

Oħrajn

0,01 (1)

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

 

 

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

0211000

(a)  patata

0,1

 

0212000

(b)  ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

0,1

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

0212040

Ararut

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

0213000

(c)  ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

0213010

Pitravi

0,3

 

0213020

Zunnarija

0,4

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

0,3

 

0213040

Għerq tal-mustarda

0,3

 

0213050

Artiċokks

0,3

 

0213060

Zunnarija bajda

0,3

 

0213070

Tursin tuberuż

0,3

 

0213080

Ravanell

0,3

 

0213090

Sassefrika

0,3

 

0213100

Swedes

0,3

 

0213110

Kromb

0,3

 

0213990

Oħrajn

0,3

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

 

 

0220010

Tewm

0,1

 

0220020

Basal

0,1

 

0220030

Xalotti

0,1

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

2

 

0220990

Oħrajn

0,1

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

0231000

(a)  solanacea

 

 

0231010

Tadam

0,9

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

2

 

0231030

Brunġiel

0,9

 

0231040

Okra

0,01 (1)

 

0231990

Oħrajn

0,01 (1)

 

0232000

(b)  kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

0,5

 

0232010

Ħjar

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

0232030

Qargħabagħli

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

0233000

(c)  kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

0,4

 

0233010

Bettieħ

 

 

0233020

Qargħa aħmar

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

0234000

(d)  qamħirrum

0,01 (1)

 

0239000

(e)  ħxejjex tal-frott oħrajn

0,01 (1)

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

 

0241000

(a)  Brassika li twarrad

 

 

0241010

Brokkli

0,3

 

0241020

Pastard

0,2

 

0241990

Oħrajn

0,2

 

0242000

(b)  brassika bir-ras

0,3

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

0243000

(c)  brassika bil-weraq

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

0,7

 

0243020

Kale

0,1

 

0243990

Oħrajn

0,1

 

0244000

(d)  ġdur

0,1

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

0251000

(a)  ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

 

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

15

 

0251020

Ħass

15

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

1,5

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

15

 

0251050

Krexxuni tal-art

15

 

0251060

Aruka

15

 

0251070

Mustarda ħamra

15

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

15

 

0251990

Oħrajn

15

 

0252000

(b)  spinaċi u weraq simili

0,2

 

0252010

Spinaċi

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

0253000

(c)  weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

0,01 (1)

 

0254000

(d)  krexxuni

0,1

 

0255000

(e)  ċikwejra

0,3

 

0256000

(f)  ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

8

0,4 (+)

0256010

Maxxita

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

0256040

Tursin

 

 

0256050

Salvja

 

 

0256060

Klin

 

 

0256070

Sagħtar

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

0256100

Stragun

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

0260000

Legumi

 

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

1

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

0,2

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

1,5

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

0,2

 

0260050

Għads

0,2

 

0260990

Oħrajn

0,9

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

 

 

0270010

Asparagu

0,01 (1)

 

0270020

Kardun

0,01 (1)

 

0270030

Krafes

0,01 (1)

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

0,01 (1)

 

0270050

Qaqoċċ

0,5

 

0270060

Kurrat

0,7

 

0270070

Rabarbru

0,01 (1)

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

0,01 (1)

 

0270090

Qlub tal-palm

0,01 (1)

 

0270990

Oħrajn

0,01 (1)

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

0,01 (1)

 

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

0,04 (+)

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01 (1)

 

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,4

 

0300010

Fażola

 

 

0300020

Għads

 

 

0300030

Piżelli

 

 

0300040

Lupini

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

 

 

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

0,3

 

0401020

Karawett

0,03

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

0,3

 

0401040

Ġulġlien

0,3

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

0,3

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

1

 

0401070

Fażola tas-sojja

0,2

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

0,3

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

0,02 (1)

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

0,3

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

0,3

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0,3

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0,3

 

0401140

Qannebusa

0,3

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

0,3

 

0401990

Oħrajn

0,02 (1)

 

0402000

Frott taż-żejt

0,02 (1)

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

0500000

ĊEREALI

 

 

0500010

Xgħir

0,2

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

0,2

 

0500030

Qamħirrum

0,02

 

0500040

Millieġ komuni

0,01 (1)

 

0500050

Ħafur

0,2

 

0500060

Ross

0,01 (1)

 

0500070

Segala

0,8

 

0500080

Sorgu

1,5

 

0500090

Qamħ

0,8

 

0500990

Oħrajn

0,01 (1)

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

 

 

0610000

Tejiet

0,05 (1)

0,6 (+)

0620000

Żrieragħ tal-kafè

0,05 (1)

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

0,5 (+)

0631000

(a)  fjuri

0,1

 

0631010

Kamomilla

 

 

0631020

Ibisku

 

 

0631030

Ward

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

0631050

Tilju

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

0632000

(b)  weraq u ħxejjex aromatiċi

0,1

 

0632010

Frawla

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

0633000

(c)  għeruq

2,5

 

0633010

Valerjana

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

0639000

(d)  kull parti oħra tal-pjanta

0,05 (1)

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,05 (1)

 

0650000

Grupp Ħarrub

0,05 (1)

 

0700000

ĦOPS

3

 

0800000

ĦWAWAR

 

(+)

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,05 (1)

0,3

0810010

Ħlewwa

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

0810030

Karfus

 

 

0810040

Kosbor

 

 

0810050

Kemmun

 

 

0810060

Xibt

 

 

0810070

Bużbież

 

 

0810080

Fienu

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,05 (1)

0,3

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

0820070

Vanilja

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (1)

4

0830010

Kannella

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

4

0840010

Għud is-sus

0,3

 

0840020

Ġinġer

0,3

 

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,3

 

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

 

0840990

Oħrajn

0,3

 

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (1)

4

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (1)

4

0860010

Żagħfran

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (1)

4

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

 

 

0900010

Pitravi taz-zokkor

0,1

 

0900020

Kannamieli

0,01 (1)

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

0,1

 

0900990

Oħrajn

0,01 (1)

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

 

 

1010000

Tessuti minn

 

 

1011000

(a)  ħnieżer

 

 

1011010

Muskoli

0,8

 

1011020

Tessut xaħmi

0,5

 

1011030

Fwied

5

 

1011040

Kliewi

0,8

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,7

 

1011990

Oħrajn

0,02 (1)

 

1012000

(b)  bovini

 

 

1012010

Muskoli

0,8

 

1012020

Tessut xaħmi

0,5

 

1012030

Fwied

5

 

1012040

Kliewi

0,8

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,7

 

1012990

Oħrajn

0,02 (1)

 

1013000

(c)  ngħaġ

 

 

1013010

Muskoli

0,8

 

1013020

Tessut xaħmi

0,5

 

1013030

Fwied

5

 

1013040

Kliewi

0,8

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,7

 

1013990

Oħrajn

0,02 (1)

 

1014000

(d)  mogħoż

 

 

1014010

Muskoli

0,8

 

1014020

Tessut xaħmi

0,5

 

1014030

Fwied

5

 

1014040

Kliewi

0,8

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,7

 

1014990

Oħrajn

0,02 (1)

 

1015000

(e)  ekwini

 

 

1015010

Muskoli

0,8

 

1015020

Tessut xaħmi

0,5

 

1015030

Fwied

0,7

 

1015040

Kliewi

0,7

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,7

 

1015990

Oħrajn

0,02 (1)

 

1016000

(f)  pollam

 

 

1016010

Muskoli

0,5

 

1016020

Tessut xaħmi

0,2

 

1016030

Fwied

2

 

1016040

Kliewi

2

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

2

 

1016990

Oħrajn

0,02 (1)

 

1017000

(g)  annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

 

1017010

Muskoli

0,8

 

1017020

Tessut xaħmi

0,5

 

1017030

Fwied

0,7

 

1017040

Kliewi

0,7

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,7

 

1017990

Oħrajn

0,02 (1)

 

1020000

Ħalib

0,6

 

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

1030000

Bajd tat-tjur

1

 

1030010

Tiġieġ

 

 

1030020

Papri

 

 

1030030

Wiżż

 

 

1030040

Summien

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05 (1)

 

1050000

Amfibji u Rettili

0,02 (1)

 

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,02 (1)

 

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,02 (1)

 

(*1)   Jindika l-limitu l-aktar baxx tal-kwantifikazzjoni analitika

(1)   Għal-lista sħiħa tal-prodotti li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.

Fluwopiram (R)

(R) (R)Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet tal-pestiċida u n-numru tal-kodiċi li ġejjin:Fluwopiram — il-kodiċi 1000000 għajr 1040000: is-somma tal-fluwopiram u tal-fluwopiram-benżammid (M25) espressa bħala fluwopiram

Id-definizzjoni ta' residwu tvarja għall-kombinazzjonijiet tal-pestiċida u n-numru tal-kodiċi li ġejjin:

Fluwopiram — il-kodiċi 1000000 għajr 1040000 : is-somma tal-fluwopiram u tal-fluwopiram-benżammid (M25) espressa bħala fluwopiram

(+)  Il-livell massimu ta' residwi applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (il-kodiċi 0840040 ) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi (il-kodiċi 0213040 ) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (it-tnixxif) skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

Nikotina

(+)  L-evidenza xjentifika mhijiex konklużiva biex turi li n-nikotina tinstab b'mod naturali fil-prodott tar-raba' kkonċernat u biex jiġi spjegat il-mekkaniżmu tal-formazzjoni tagħha. Meta tirrevedi mill-ġdid l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk tiġi ppreżentata sat-19 ta' Ottubru 2021, jew, se tqis in-nuqqas tagħha jekk dik l-informazzjoni ma tiġix ippreżentata sa dik id-data.

0154050

0256000

0256010

0256020

0256030

0256040

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

0256990

(+)  L-MRLs li ġejjin japplikaw għall-faqqiegħ salvaġġ imnixxef: 2.3 mg/kg għall-fungi porċini, 1.2 mg/kg għall-faqqiegħ salvaġġ imnixxef barra l-fungi porċini. L-evidenza xjentifika mhijiex konklużiva biex turi li n-nikotina tinstab b'mod naturali fil-prodott tar-raba' kkonċernat u biex jiġi spjegat il-mekkaniżmu tal-formazzjoni tagħha. Meta tirrevedi mill-ġdid l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk tiġi ppreżentata sat-19 ta' Ottubru 2021, jew, se tqis in-nuqqas tagħha jekk dik l-informazzjoni ma tiġix ippreżentata sa dik id-data.

0280020

(+)  L-evidenza xjentifika mhijiex konklużiva biex turi li n-nikotina tinstab b'mod naturali fil-prodott tar-raba' kkonċernat u biex jiġi spjegat il-mekkaniżmu tal-formazzjoni tagħha. Meta tirrevedi mill-ġdid l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk tiġi ppreżentata sat-19 ta' Ottubru 2021, jew, se tqis in-nuqqas tagħha jekk dik l-informazzjoni ma tiġix ippreżentata sa dik id-data.

0610000

0630000

0631000

0631010

0631020

0631030

0631040

0631050

0631990

0632000

0632010

0632020

0632030

0632990

0633000

0633010

0633020

0633990

0639000

0800000

0810000

0810010

0810020

0810030

0810040

0810050

0810060

0810070

0810080

0810090

0810990

0820000

0820010

0820020

0820030

0820040

0820050

0820060

0820070

0820080

0820990

0830000

0830010

0830990

0840000

0840010

0840020

0840030

0840040

0840990

0850000

0850010

0850020

0850990

0860000

0860010

0860990

0870000

0870010

0870990

(b) Il-Parti B hija emendata kif ġej:

(i) il-kolonni għall-eżakloroċikloeżan (HCH) alfa-isomeru; l-eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru; il-lindan (eżakloroċikloeżan (HCH), gamma-isomeru) u l-eżakloroċikloeżan (HCH), is-somma ta' isomeri, għajr il-gamma-isomeru huma mħassra.

(ii) il-kolonna għall-profenofos tinbidel b'dan li ġej:“Residwi ta' pestiċidi u livelli massimi ta' residwi (f'mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs ()

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Naspli

0,01 (1)

0130050

Naspli tal-Ġappun

0,01 (1)

0154050

Warda Skoċċiża

0,01 (1)

0154060

Ċawsli (suwed u bojod)

0,01 (1)

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

0,01 (1)

0154080

Frott tas-sebuqa

0,01 (1)

0161050

Karambola

0,01 (1)

0161060

Kaki

0,01 (1)

0161070

Jambolan

0,01 (1)

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

0,01 (1)

0162050

Tuffieħ stilla

0,01 (1)

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

0,01 (1)

0163060

Ċerimoja

0,01 (1)

0163070

Gwava

0,01 (1)

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

0,01 (1)

0163100

Durian

0,01 (1)

0163110

Il-frotta tal-annona

0,01 (1)

0212040

Ararut

0,01 (1)

0251050

Krexxuni tal-art

0,01 (1)

0251070

Mustarda ħamra

0,01 (1)

0252020

Burdlieq

0,01 (1)

0253000

(c)  weraq tad-dwieli u ta' speċijiet simili

0,01 (1)

0256050

Salvja

0,05 (+)

0256060

Klin

0,05 (+)

0256070

Sagħtar

0,05 (+)

0256080

Ħabaq u l-fjuri li jittieklu

0,05 (+)

0256090

Weraq tar-rand

0,05 (+)

0256100

Stragun

0,05 (+)

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambù

0,01 (1)

0270090

Qlub tal-palma

0,01 (1)

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

0,01 (1)

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

0,02 (1)

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

0,02 (1)

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

0,02 (1)

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

0,02 (1)

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

0,02 (1)

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

0,02 (1)

0402040

Kapok

0,02 (1)

0620000

Żrieragħ tal-kafè

0,05 (1)

0630000

Infużjonijiet erbali minn

 

0631000

(a)  fjuri

 

0631010

Kamomilla

0,05 (1)

0631020

Ibisku

0,05 (1)

0631030

Ward

0,1 (+)

0631040

Ġiżimin

0,05 (1)

0631050

Tilju

0,05 (1)

0631990

Oħrajn

0,05 (1)

0632000

(b)  weraq u ħxejjex aromatiċi

0,05 (1)

0632010

Frawla

0,05 (1)

0632020

Rooibos

0,05 (1)

0632030

Tè tal-Paragwaj

0,05 (1)

0632990

Oħrajn

0,05 (1)

0633000

(c)  għeruq

0,05 (1)

0633010

Valerjana

0,05 (1)

0633020

Ġinseng

0,05 (1)

0633990

Oħrajn

0,05 (1)

0639000

(d)  kull parti oħra tal-pjanta

0,05 (1)

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

0,05 (1)

0650000

Ħarrub

0,05 (1)

0800000

ĦWAWAR

 

▼C1

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

 

0810010

Ħlewwa

0,05 (1)

0810020

Karwija sewda/kemmun iswed

0,05 (1)

0810030

Karfus

0,05 (1)

0810040

Kosbor

0,1

0810050

Kemmun

5

0810060

Xibt

0,05 (1)

0810070

Bużbież

0,1

0810080

Fienu

0,05 (1)

0810090

Noċemuskata

0,05 (1)

0810990

Oħrajn

0,05 (1)

0820000

Ħwawar tal-frott

 

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

0,07

0820020

Bżar tas-Sichuan

0,07

0820030

Karwija

0,07

0820040

Kardamomu

3

0820050

Frott tal-ġnibru

0,07

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

0,07

0820070

Vanilja

0,07

0820080

Tamar tal-Indja

0,07

0820990

Oħrajn

0,07

▼B

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,05 (1)

0830010

Kannella

0,05 (1)

0830990

Oħrajn

0,05 (1)

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

0840010

Għud is-sus

0,05 (1)

0840020

Ġinġer

0,05 (1)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,05 (1)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

0840990

Oħrajn

0,05 (1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,05 (1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

0,05 (1)

0850020

Kappar

0,05 (1)

0850990

Oħrajn

0,05 (1)

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,05 (1)

0860010

Żagħfran

0,05 (1)

0860990

Oħrajn

0,05 (1)

0870000

Ħwawar tal-aril

0,05 (1)

0870010

Qoxra ta' barra tan-noċemuskata

0,05 (1)

0870990

Oħrajn

0,05 (1)

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01 (1)

0900010

Pitravi taz-zokkor

0,01 (1)

0900020

Kannamieli

0,01 (1)

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

0,01 (1)

0900990

Oħrajn

0,01 (1)

1015000

(e)  ekwini

0,05

1015010

Muskoli

0,05

1015020

Tessut xaħmi

0,05

1015030

Fwied

0,05

1015040

Kliewi

0,05

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,05

1015990

Oħrajn

0,05

1017000

(g)  annimali terrestri mrobbija oħrajn

0,05

1017010

Muskoli

0,05

1017020

Tessut xaħmi

0,05

1017030

Fwied

0,05

1017040

Kliewi

0,05

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

0,05

1017990

Oħrajn

0,05

1030020

Papri

0,02 (1)

1030030

Wiżż

0,02 (1)

1030040

Summien

0,02 (1)

1030990

Oħrajn

0,02 (1)

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

0,05 (1)

1050000

Anfibji u Rettili

0,01 (1)

1060000

Annimali terrestri invertebrati

0,01 (1)

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

0,01 (1)

(*1)   Jindika l-limitu l-iktar baxx tal-kwantifikazzjoni analitika

(1)   Għal-lista sħiħa tal-prodotti li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.

(F) = Solubbli fix-xaħam

Profenofos (F)

(+)  Id-dejta tal-monitoraġġ imwettaq bejn l-2012 u l-2015, turi li fil-ħxejjex aromatiċi jokkorru r-residwi tal-profenofos. Hija meħtieġa iktar dejta tal-monitoraġġ biex titqabbel l-evoluzzjoni tal-okkorrenza tal-profenofos fil-ħxejjex aromatiċi. Meta tirrevedi mill-ġdid l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk tiġi ppreżentata sat-18 ta' Ottubru 2021, jew, se tqis in-nuqqas tagħha jekk dik l-informazzjoni ma tiġix ippreżentata sa dik id-data.

0256050

0256060

0256070

0256080

0256090

0256100

(+)  Id-dejta tal-monitoraġġ imwettaq bejn l-2012 u l-2015, turi li fil-petali tal-ward jokkorru r-residwi tal-profenofos. Hija meħtieġa iktar dejta tal-monitoraġġ biex titqabbel l-evoluzzjoni tal-okkorrenza tal-profenofos fil-petali tal-ward. Meta tirrevedi mill-ġdid l-MRL, il-Kummissjoni se tqis l-informazzjoni, jekk tiġi ppreżentata sat-18 ta' Ottubru 2021, jew, se tqis in-nuqqas tagħha jekk dik l-informazzjoni ma tiġix ippreżentata sa dik id-data.

0631030

(+)  Il-livell massimu ta' residwi applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (il-kodiċi 0840040 ) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi (il-kodiċi 0213040 ) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (it-tnixxif) skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

(3) Fl-Anness V jiżdiedu l-kolonni li ġejjin għall-eżakloroċikloeżan (HCH) alfa-isomeru; l-eżakloroċikloeżan (HCH) beta-isomeru u l-lindan (eżakloroċikloeżan (HCH), gamma-isomeru).“Ir-residwi tal-pestiċidi u l-livelli massimi tar-residwi (mg/kg)

Numru tal-kodiċi

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw l-MRLs ()

Eżakloroċikloeżan (HCH), alfa-isomeru (F)

Eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru (F)

Lindan (Gamma-isomeru ta' eżakloroċikloeżan (HCH)) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FROTT, FRISK jew IFFRIŻAT; ĠEWŻ TAS-SIĠAR

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0110000

Frott taċ-ċitru

 

 

 

0110010

Grejpfrut

 

 

 

0110020

Larinġ

 

 

 

0110030

Lumi

 

 

 

0110040

Xkomp

 

 

 

0110050

Mandolin

 

 

 

0110990

Oħrajn

 

 

 

0120000

Ġewż tas-siġar

 

 

 

0120010

Lewż

 

 

 

0120020

Ġewż tal-Brażil

 

 

 

0120030

Ġewż tal-anakardju

 

 

 

0120040

Qastan

 

 

 

0120050

Ġewż tal-Indi

 

 

 

0120060

Ġellewż/ġellewż Ewropew

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Ġewż Amerikan

 

 

 

0120090

Qlub tal-ġewż tal-arżnu

 

 

 

0120100

Pistaċċi

 

 

 

0120110

Ġewż

 

 

 

0120990

Oħrajn

 

 

 

0130000

Pomu

 

 

 

0130010

Tuffieħ

 

 

 

0130020

Lanġas

 

 

 

0130030

Sfarġel

 

 

 

0130040

Naspli

 

 

 

0130050

Naspli tal-Ġappun

 

 

 

0130990

Oħrajn

 

 

 

0140000

Frott tal-għadma

 

 

 

0140010

Berquq

 

 

 

0140020

Ċiras (ħelu)

 

 

 

0140030

Ħawħ

 

 

 

0140040

Għanbaqar

 

 

 

0140990

Oħrajn

 

 

 

0150000

Kukku u frott żgħir ieħor

 

 

 

0151000

(a)  għeneb

 

 

 

0151010

Għeneb tal-mejda

 

 

 

0151020

Għeneb għall-inbid

 

 

 

0152000

(b)  frawli

 

 

 

0153000

(c)  frott tal-kannamiela

 

 

 

0153010

Tut

 

 

 

0153020

Ċawsli iswed [Dewberries]

 

 

 

0153030

Lampun (aħmar u isfar)

 

 

 

0153990

Oħrajn

 

 

 

0154000

(d)  frott żgħir ieħor u berries

 

 

 

0154010

Mirtill

 

 

 

0154020

Cranberries

 

 

 

0154030

Passolina (ħamra, sewda u bajda)

 

 

 

0154040

Ribes (ħodor, ħomor u sofor)

 

 

 

0154050

Warda skoċċiża

 

 

 

0154060

Ċawsli (iswed u abjad)

 

 

 

0154070

Għanżalor/naspli tal-Mediterran

 

 

 

0154080

Frott tas-sebuqa

 

 

 

0154990

Oħrajn

 

 

 

0160000

Frott — diversi bi

 

 

 

0161000

(a)  qoxra li tittiekel

 

 

 

0161010

Tamal

 

 

 

0161020

Tin

 

 

 

0161030

Żebbuġ tal-mejda

 

 

 

0161040

Larinġ tal-qsari

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

0161060

Kaki

 

 

 

0161070

Jambolan

 

 

 

0161990

Oħrajn

 

 

 

0162000

(b)  qoxra li ma tittikilx, żgħar

 

 

 

0162010

Frott tal-Kiwi (aħdar, aħmar, isfar)

 

 

 

0162020

Liċċi

 

 

 

0162030

Frotta tal-passjoni

 

 

 

0162040

Bajtar tax-xewk/frotta tal-kaktus

 

 

 

0162050

Tuffieħ stilla

 

 

 

0162060

Kaki Amerikan/Kaki tal-Virġinja

 

 

 

0162990

Oħrajn

 

 

 

0163000

(c)  qoxra li ma tittikilx, kbar

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banana

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Rummien

 

 

 

0163060

Ċerimoja

 

 

 

0163070

Gwava

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Frotta tas-siġra tal-ħobż

 

 

 

0163100

Durjan

 

 

 

0163110

Il-frotta tal-annona

 

 

 

0163990

Oħrajn

 

 

 

0200000

ĦAXIX, FRISK JEW IFFRIŻAT

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0210000

Ħxejjex mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

0211000

(a)  patata

 

 

 

0212000

(b)  ħxejjex tropikali mill-għeruq u t-tuberi

 

 

 

0212010

Għeruq tal-kassava

 

 

 

0212020

Patata ħelwa

 

 

 

0212030

Jammijiet

 

 

 

0212040

Ararut

 

 

 

0212990

Oħrajn

 

 

 

0213000

(c)  ħxejjex oħra tal-għeruq u tat-tuberi minbarra l-pitravi

 

 

 

0213010

Pitravi

 

 

 

0213020

Zunnarija

 

 

 

0213030

Krafes bl-għeruq/krafes Ġermaniżi

 

 

 

0213040

Għerq tal-mustarda

 

 

 

0213050

Artiċokks

 

 

 

0213060

Zunnarija bajda

 

 

 

0213070

Tursin tuberuż

 

 

 

0213080

Ravanell

 

 

 

0213090

Sassefrika

 

 

 

0213100

Swedes

 

 

 

0213110

Kromb

 

 

 

0213990

Oħrajn

 

 

 

0220000

Ħxejjex tal-basla

 

 

 

0220010

Tewm

 

 

 

0220020

Basal

 

 

 

0220030

Xalotti

 

 

 

0220040

Basal tar-Rebbiegħa/basal aħdar u basal ta' Wales

 

 

 

0220990

Oħrajn

 

 

 

0230000

Ħxejjex tal-frott

 

 

 

0231000

(a)  solanacea

 

 

 

0231010

Tadam

 

 

 

0231020

Bżar ħelu (kapsikum)

 

 

 

0231030

Brunġiel

 

 

 

0231040

Okra

 

 

 

0231990

Oħrajn

 

 

 

0232000

(b)  kukurbiti tal-qoxra kommestibbli

 

 

 

0232010

Ħjar

 

 

 

0232020

Gherkins (ħjar żgħir)

 

 

 

0232030

Qargħabagħli

 

 

 

0232990

Oħrajn

 

 

 

0233000

(c)  kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

 

 

0233010

Bettieħ

 

 

 

0233020

Qargħa aħmar

 

 

 

0233030

Dulliegħ

 

 

 

0233990

Oħrajn

 

 

 

0234000

(d)  qamħirrum

 

 

 

0239000

(e)  ħxejjex tal-frott oħrajn

 

 

 

0240000

Ħxejjex tal-Brassika (minbarra l-għeruq tal-brassika u l-ħxejjex tal-brassika tal-weraq żgħir)

 

 

 

0241000

(a)  Brassika li twarrad

 

 

 

0241010

Brokkli

 

 

 

0241020

Pastard

 

 

 

0241990

Oħrajn

 

 

 

0242000

(b)  brassika bir-ras

 

 

 

0242010

Brussels sprouts

 

 

 

0242020

Kaboċċa bir-ras

 

 

 

0242990

Oħrajn

 

 

 

0243000

(c)  brassika bil-weraq

 

 

 

0243010

Kaboċċi Ċiniżi

 

 

 

0243020

Kale

 

 

 

0243990

Oħrajn

 

 

 

0244000

(d)  ġdur

 

 

 

0250000

Ħxejjex tal-weraq, ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

0251000

(a)  ħass u ħxejjex oħrajn tal-insalata

 

 

 

0251010

Ħass tal-ħaruf/ Insalata tal-qamħ

 

 

 

0251020

Ħass

 

 

 

0251030

Escaroles/Indivja tal-weraq wiesa'

 

 

 

0251040

Krexxuni u nebbieta u rimi oħrajn

 

 

 

0251050

Krexxuni tal-art

 

 

 

0251060

Aruka

 

 

 

0251070

Mustarda ħamra

 

 

 

0251080

Ħxejjex tal-weraq żgħir (fosthom speċijiet ta' brassika)

 

 

 

0251990

Oħrajn

 

 

 

0252000

(b)  spinaċi u weraq simili

 

 

 

0252010

Spinaċi

 

 

 

0252020

Burdlieq

 

 

 

0252030

Weraq tal-pitravi

 

 

 

0252990

Oħrajn

 

 

 

0253000

(c)  weraq tad-dwieli u u ta' speċijiet simili

 

 

 

0254000

(d)  krexxuni

 

 

 

0255000

(e)  ċikwejra

 

 

 

0256000

(f)  ħxejjex aromatiċi u fjuri li jittieklu

 

 

 

0256010

Maxxita

 

 

 

0256020

Kurrat selvaġġ

 

 

 

0256030

Weraq tal-karfus

 

 

 

0256040

Tursin

 

 

 

0256050

Salvja

 

 

 

0256060

Klin

 

 

 

0256070

Sagħtar

 

 

 

0256080

Ħabaq u l-fjuri tiegħu li jittieklu

 

 

 

0256090

Weraq tar-rand

 

 

 

0256100

Stragun

 

 

 

0256990

Oħrajn

 

 

 

0260000

Legumi

 

 

 

0260010

Fażola (bil-miżwed)

 

 

 

0260020

Fażola (bla miżwed)

 

 

 

0260030

Piżelli (bil-miżwed)

 

 

 

0260040

Piżelli (bla miżwed)

 

 

 

0260050

Għads

 

 

 

0260990

Oħrajn

 

 

 

0270000

Ħxejjex biz-zokk

 

 

 

0270010

Asparagu

 

 

 

0270020

Kardun

 

 

 

0270030

Krafes

 

 

 

0270040

Bużbież ta' Firenze

 

 

 

0270050

Qaqoċċ

 

 

 

0270060

Kurrat

 

 

 

0270070

Rabarbru

 

 

 

0270080

Rimi tal-pjanta tal-bambu

 

 

 

0270090

Qlub tal-palm

 

 

 

0270990

Oħrajn

 

 

 

0280000

Faqqiegħ, ħażiż u likeni

 

 

 

0280010

Faqqiegħ ikkultivat

 

 

 

0280020

Faqqiegħ salvaġġ

 

 

 

0280990

Ħażiż u likeni

 

 

 

0290000

Alka u organiżmi prokarjoti

 

 

 

0300000

ŻRIERAGĦ IMNIXXFIN TAL-LEGUMI

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0300010

Fażola

 

 

 

0300020

Għads

 

 

 

0300030

Piżelli

 

 

 

0300040

Lupini

 

 

 

0300990

Oħrajn

 

 

 

0400000

ŻRIERAGĦ TAŻ-ŻEJT U FROTT TAŻ-ŻEJT

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0401000

Żrieragħ żejtnija

 

 

 

0401010

Żerriegħa tal-kittien

 

 

 

0401020

Karawett

 

 

 

0401030

Żerriegħa tal-peprin

 

 

 

0401040

Ġulġlien

 

 

 

0401050

Żerriegħa tal-ġirasol

 

 

 

0401060

Żerriegħa tal-kolza

 

 

 

0401070

Fażola tas-sojja

 

 

 

0401080

Żerriegħa tal-mustarda

 

 

 

0401090

Żerriegħa tal-qoton

 

 

 

0401100

Żerriegħa tal-qargħa ħamra

 

 

 

0401110

Żrieragħ tal-għosfor

 

 

 

0401120

Żerriegħa tal-fiddloqom

 

 

 

0401130

Żerriegħa tal-camelina sativa

 

 

 

0401140

Qannebusa

 

 

 

0401150

Żerriegħa tar-riġnuwa

 

 

 

0401990

Oħrajn

 

 

 

0402000

Frott taż-żejt

 

 

 

0402010

Żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

 

 

 

0402020

Il-qlub taż-żerriegħa tal-palm taż-żejt

 

 

 

0402030

Il-frott tal-palm taż-żejt

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Oħrajn

 

 

 

0500000

ĊEREALI

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0500010

Xgħir

 

 

 

0500020

Qamħ saraċin u ċereali foloż oħrajn

 

 

 

0500030

Qamħirrum

 

 

 

0500040

Millieġ komuni

 

 

 

0500050

Ħafur

 

 

 

0500060

Ross

 

 

 

0500070

Segala

 

 

 

0500080

Sorgu

 

 

 

0500090

Qamħ

 

 

 

0500990

Oħrajn

 

 

 

0600000

TEJIET, KAFÈ, INFUŻJONIJIET ERBALI, KAWKAW U ĦARRUB

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0610000

Tejiet

 

 

 

0620000

Żrieragħ tal-kafè

 

 

 

0630000

Infusjonijiet erbali minn

 

 

 

0631000

(a)  fjuri

 

 

 

0631010

Kamomilla

 

 

 

0631020

Ibisku

 

 

 

0631030

Ward

 

 

 

0631040

Ġiżimin

 

 

 

0631050

Tilju

 

 

 

0631990

Oħrajn

 

 

 

0632000

(b)  weraq u ħxejjex aromatiċi

 

 

 

0632010

Frawla

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Te tal-Paragwaj

 

 

 

0632990

Oħrajn

 

 

 

0633000

(c)  għeruq

 

 

 

0633010

Valerjana

 

 

 

0633020

Ġinseng

 

 

 

0633990

Oħrajn

 

 

 

0639000

(d)  kull parti oħra tal-pjanta

 

 

 

0640000

Żerriegħa tal-Kawkaw

 

 

 

0650000

Grupp Ħarrub

 

 

 

0700000

ĦOPS

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0800000

ĦWAWAR

 

 

 

0810000

Ħwawar taż-żerriegħa

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0810010

Ħlewwa

 

 

 

0810020

Ħlewwa sewda/kemmun iswed

 

 

 

0810030

Karfus

 

 

 

0810040

Kosbor

 

 

 

0810050

Kemmun

 

 

 

0810060

Xibt

 

 

 

0810070

Bużbież

 

 

 

0810080

Fienu

 

 

 

0810090

Noċemuskata

 

 

 

0810990

Oħrajn

 

 

 

0820000

Ħwawar tal-frott

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0820010

Bżar tal-Ġamajka/piment

 

 

 

0820020

Bżar tas-Sichuan

 

 

 

0820030

Ħlewwa Ġermaniża

 

 

 

0820040

Kardamomu

 

 

 

0820050

Frott tal-ġnibru

 

 

 

0820060

Bżar (iswed, aħdar u abjad)

 

 

 

0820070

Vanilja

 

 

 

0820080

Tamar tal-Indja

 

 

 

0820990

Oħrajn

 

 

 

0830000

Ħwawar tal-qoxra tas-siġar

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0830010

Kannella

 

 

 

0830990

Oħrajn

 

 

 

0840000

Ħwawar tal-għeruq u tar-riżomi

 

 

 

0840010

Għud is-sus

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0840020

Ġinġer

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0840030

Żagħfran tal-Indja

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0840040

Għerq tal-mustarda

(+)

(+)

(+)

0840990

Oħrajn

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0850000

Ħwawar tal-blanzuni

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0850010

Imsiemer tal-qronfol

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

0850990

Oħrajn

 

 

 

0860000

Il-ħwawar ta' qalb il-fjura

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0860010

Żagħfran

 

 

 

0860990

Oħrajn

 

 

 

0870000

Ħwawar tal-aril

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0870010

Il-qoxra barranija tan-noċemuskata

 

 

 

0870990

Oħrajn

 

 

 

0900000

PJANTI TAZ-ZOKKOR

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0900010

Pitravi taz-zokkor

 

 

 

0900020

Kannamieli

 

 

 

0900030

Għeruq taċ-Ċikwejra

 

 

 

0900990

Oħrajn

 

 

 

1000000

PRODOTTI LI JORIĠINAW MILL-ANNIMALI — ANNIMALI TAL-ART

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

1010000

Tessuti minn

 

 

 

1011000

(a)  ħnieżer

 

 

 

1011010

Muskoli

 

 

 

1011020

Tessut xaħmi

 

 

 

1011030

Fwied

 

 

 

1011040

Kliewi

 

 

 

1011050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1011990

Oħrajn

 

 

 

1012000

(b)  bovini

 

 

 

1012010

Muskoli

 

 

 

1012020

Tessut xaħmi

 

 

 

1012030

Fwied

 

 

 

1012040

Kliewi

 

 

 

1012050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1012990

Oħrajn

 

 

 

1013000

(c)  ngħaġ

 

 

 

1013010

Muskoli

 

 

 

1013020

Tessut xaħmi

 

 

 

1013030

Fwied

 

 

 

1013040

Kliewi

 

 

 

1013050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1013990

Oħrajn

 

 

 

1014000

(d)  mogħoż

 

 

 

1014010

Muskoli

 

 

 

1014020

Tessut xaħmi

 

 

 

1014030

Fwied

 

 

 

1014040

Kliewi

 

 

 

1014050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1014990

Oħrajn

 

 

 

1015000

(e)  ekwini

 

 

 

1015010

Muskoli

 

 

 

1015020

Tessut xaħmi

 

 

 

1015030

Fwied

 

 

 

1015040

Kliewi

 

 

 

1015050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1015990

Oħrajn

 

 

 

1016000

(f)  pollam

 

 

 

1016010

Muskoli

 

 

 

1016020

Tessut xaħmi

 

 

 

1016030

Fwied

 

 

 

1016040

Kliewi

 

 

 

1016050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1016990

Oħrajn

 

 

 

1017000

(g)  annimali terrestri oħrajn imrobbijin

 

 

 

1017010

Muskoli

 

 

 

1017020

Tessut xaħmi

 

 

 

1017030

Fwied

 

 

 

1017040

Kliewi

 

 

 

1017050

Ġewwieni li jittiekel (minbarra l-fwied u l-kliewi)

 

 

 

1017990

Oħrajn

 

 

 

1020000

Ħalib

 

 

 

1020010

Bhejjem tal-ifrat

 

 

 

1020020

Nagħaġ

 

 

 

1020030

Mogħoż

 

 

 

1020040

Żwiemel

 

 

 

1020990

Oħrajn

 

 

 

1030000

Bajd tat-tjur

 

 

 

1030010

Tiġieġ

 

 

 

1030020

Papri

 

 

 

1030030

Wiżż

 

 

 

1030040

Summien

 

 

 

1030990

Oħrajn

 

 

 

1040000

Għasel u prodotti oħrajn tal-apikultura

 

 

 

1050000

Amfibji u Rettili

 

 

 

1060000

Annimali terrestri invertebrati

 

 

 

1070000

Annimali vertebrati terrestri slavaġ

 

 

 

(*1)   Jindika l-limitu l-aktar baxx tal-kwantifikazzjoni analitika

(1)   Għal-lista sħiħa tal-prodotti li joriġinaw mill-pjanti u mill-annimali li għalihom japplikaw l-MRLs, għandha ssir referenza għall-Anness I.

(F) = Solubbli fix-xaħam

Eżakloroċikloeżan (HCH), alfa-isomeru (F)

(+)  Il-livell massimu ta' residwi applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (il-kodiċi 0840040 ) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi (il-kodiċi 0213040 ) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (it-tnixxif) skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

Eżakloroċikloeżan (HCH), beta-isomeru (F)

(+)  Il-livell massimu ta' residwi applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (il-kodiċi 0840040 ) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi (il-kodiċi 0213040 ) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (it-tnixxif) skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040

Lindan (Gamma-isomeru ta' eżakloroċikloeżan (HCH)) (F)

(+)  Il-livell massimu ta' residwi applikabbli għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-grupp tal-ħwawar (il-kodiċi 0840040 ) huwa dak stabbilit għall-għerq tal-mustarda (Armoracia rusticana) fil-kategorija tal-ħaxix, fil-grupp tal-ħxejjex tal-għeruq u tat-tuberi (il-kodiċi 0213040 ) filwaqt li jitqies it-tibdil fil-livelli permezz tal-ipproċessar (it-tnixxif) skont l-Artikolu 20(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005.

0840040