02016R1141 — MT — 15.08.2019 — 002.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1141

tat-13 ta' Lulju 2016

li jadotta lista ta' speċijiet aljeni invażivi li huma sors ta' tħassib għall-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(ĠU L 189 14.7.2016, p. 4)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/1263 tat-12 ta' Lulju 2017

  L 182

37

13.7.2017

►M2

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/1262 tal-25 ta' Lulju 2019

  L 199

1

26.7.2019
▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1141

tat-13 ta' Lulju 2016

li jadotta lista ta' speċijiet aljeni invażivi li huma sors ta' tħassib għall-Unjoni f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1143/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-KunsillArtikolu 1

Il-lista fl-Anness ta' dan ir-Regolament għandha tkun magħmula mil-lista inizjali tal-ispeċi aljeni invażivi li huma ta' tħassib għall-Unjoni skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS

LISTA TA' SPEĊIJIET ALJENI INVAŻIVI LI HUMA TA' TĦASSIB GĦALL-UNJONISpeċi

Kodiċijiet NM għall-eżemplari ħajjin

Kodiċijiet NM għall-partijiet li jistgħu jirriproduċu

Kategoriji ta' oġġetti assoċjati

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

▼M2

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd fertilizzat għall-inkubazzjoni)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼M1

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (fertilised eggs for incubation)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

(12)

▼M2

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

▼M1

Asclepias syriaca L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

(7)

▼B

Baccharis halimifolia L.

ex ►M1  0602 90 46 jew 0602 90 48  ◄

ex 0602 90 45 (biċċiet bl-għeruq u pjanti żgħar)

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

▼M2

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼B

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd iffertilizzat għall-inkubazzjoni)

 

▼M2

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(13)

▼B

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

►M2  ex 1209 99 99  ◄ (żrieragħ)

 

▼M1

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex ►M1  0306 33 90  ◄

 

▼M1

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼M2

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼M1

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

▼M2

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼B

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼M1

Impatiens glandulifera Royle

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

▼M2

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(13)

▼B

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼M2

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(5)

▼B

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼M1

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

(7), (12)

▼B

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼M1

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼M1

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

▼B

►M2  Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

►M2  Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd iffertilizzat għall-inkubazzjoni)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(5), (7)

▼M1

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (seeds)

 

▼B

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

(5), (11)

▼M2

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ; ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

 

▼B

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

►M2  Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017) ◄

ex ►M1  0306 39 10  ◄

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

▼M2

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼B

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex ►M1  0301 99 17  ◄

ex 0511 91 90 (bajd fertili tal-ħut għat-tifqis)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼M2

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

▼B

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (bajd fertilizzat għall-inkubazzjoni)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

▼M2

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (żrieragħ)

 

▼B

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

(*1)   L-inklużjoni ta' Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 għandha tapplika mit-2 ta' Frar 2019.

▼B

Noti mat-tabella:

Kolonna (i): Speċi

Din il-kolonna tindika l-isem xjentifiku tal-ispeċi. Is-sinonimi huma inklużi fil-parenteżi.

Kolonna (ii): Kodiċi NM għall-eżemplari ħajjin.

Din il-kolonna tindika l-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda (NM) għall-eżemplari ħajjin. Il-prodotti kklassifikati bil-kodiċi tan-NM f'din il-kolonna għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli uffiċjali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

In-NM, stabbilita bir-Regolament (KEE) Nru 2658/87, hija bbażata fuq is-Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni ta' Merkanzija (HS) abbozzata mill-Kunsill għall-Kooperazzjoni Doganali, li issa huwa magħruf bħala l-Organizzazzjoni Dinjija Doganali (WCO), u adottata mill-Konvenzjoni Internazzjonali konkluża fi Brussell, fl-14 ta' Ġunju 1983, u approvata f'isem il-Komunità Ekonomika Ewropea bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/369/KEE ( 1 ) (“il-Konvenzjoni HS”). In-NM tirriproduċi l-intestaturi u s-subintestaturi tal-HS sa sitt figuri, u s-seba' u t-tmien ċifra qegħdin hemm biss biex joħolqu subintestaturi oħra li huma speċifiċi għaliha.

Jekk ikun hemm bżonn li jiġu ttestjati biss dawk il-prodotti li għandhom kodiċi b'erbgħa, b'sitta jew bi tmien figuri u li ma jkollhomx subdiviżjoni speċifika fin-Nomenklatura Maqgħuda, il-kodiċi jiġi mmarkat bħala ex (pereżempju, ex 0106 49 00 , minħabba li l-kodiċi NM 0106 49 00 jinkludi l-insetti l-oħra kollha u mhux biss l-ispeċi ta' insetti li jidhru fit-tabella).

Kolonna (iii): Kodiċi NM għall-partijiet li jistgħu jirriproduċu

Din il-kolonna tindika, fejn rilevanti, il-kodiċijiet tan-Nomenklatura Magħquda (NM) għall-partijiet tal-ispeċi li jistgħu jirriproduċu. Ara wkoll in-nota tal-kolonna (ii). Il-prodotti kklassifikati bil-kodiċi tan-NM f'din il-kolonna għandhom ikunu soġġetti għal kontrolli uffiċjali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014.

Kolonna (iv): Kategoriji ta' oġġetti assoċjati

Din il-kolonna tindika, fejn rilevanti, il-kodiċijiet tan-NM tal-prodotti li magħhom jiġu assoċjati, ġeneralment, l-ispeċijiet aljeni invażivi. Il-prodotti kklassifikati bil-kodiċi tan-NM f'din il-kolonna ma jkunux soġġetti għal kontrolli uffiċjali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1143/2014. Ara wkoll in-nota tal-kolonna (ii). B'mod partikolari, in-numri msemmija fil-kolonna (iv) jirreferu għall-kodiċijiet tan-NM hawn taħt:

(1) 0301 11 00 : Ħut ornamentali tal-ilma ħelu.

(2)  ►M2  0301 93 00 : Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.). ◄

(3) 0301 99 11 : Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho).

(4)  ►M1  0301 99 17  ◄ : Ħut ieħor tal-ilma ħelu.

(5) ex  06 02 : Pjanti għat-tħawwil b'materjali għat-tkabbir

(6)  ►M2  ex 1211 90 86 : żrieragħ friski, mhux maqtugħin, misħuqin jew f'forma ta' trab ◄

(7) ex 2530 90 00 Ħamrija u materjali għat-tkabbir.

(8) 4401 : Ħatab, f'forma ta' zkuk, zkuk ħoxnin, friegħi, qatgħet ta' għesieleġ jew forom simili; injam f'laqx jew frak; serratura u skart u fdal ta' injam, kemm jekk magħqudin fi zkuk, briquettes, gerbub jew forom simili.

(9) 4403 : Injam għadu aħrax, kemm jekk bil-qoxra jew bl-ilbieba mneħħija jew le, jew magħmul kwadru raff.

(10) ex 6914 90 00 : Qsari taċ-ċeramika għall-ġardinaġġ.

(11) ex Kapitolu 10: Żerriegħa taċ-ċereali għaż-żrigħ.

▼M1

(12) ex 2309 90 : Preparazzjonijiet tal-ikel għal għasafar.

▼M2

(13) ex  12 13 : Hay.( 1 ) ĠU L 198, 20.7.1987, p. 1.