02014R0003 — MT — 16.10.2016 — 001.005


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 3/2014

tal-24 ta’ Ottubru 2013

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 007 10.1.2014, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1824 tal-14 ta' Lulju 2016

  L 279

1

15.10.2016


Ikkoreġut bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 123, 16.5.2017, p.  50 (2016/1824)

►C2

Rettifika, ĠU L 144, 8.6.2018, p.  7 (2016/1824)
▼B

REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 3/2014

tal-24 ta’ Ottubru 2013

li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta’ vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri tat-testijiet dettaljati fir-rigward tas-sikurezza funzjonali għall-approvazzjoni tat-tip u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi tal-kategorija L u s-sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawn il-vetturi skont ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 u jistipula lista ta’ regolamenti tan-NU/KEE u ta’ emendi għalihom.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 168/2013; Barra minn hekk, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) 

“apparat ta’ twissija akustika” tfisser apparat li jitfa’ sinjal akustiku biex jagħti twissija ta’ preżenza jew ta’ manuvrar ta’ vettura f’sitwazzjoni ta’ traffiku perikoluża, li jkun magħmul minn apertura waħda jew aktar li jitfgħu emissjoni akustika u li jiġu attivati minn sors ta’ potenza uniku jew li jkun magħmul minn diversi komponenti li kull wieħed minnhom jitfa’ sinjal akustiku u li jiffunzjonaw simultanjament minħabba li jiġu azzjonati minn kontroll uniku;

(2) 

“tip ta’ apparat ta’ twissija akustika elettriku” tfisser apparati ta’ twissija akustika mhux essenzjalment differenti minn xulxin, b’mod partikolari fir-rigward tal-aspetti li ġejjin: l-isem jew il-marka kummerċjali, il-prinċipju tat-tħaddim, it-tip tal-provvista tal-potenza (kurrent dirett, kurrent alternanti, arja kkompressata), il-forma esterna tal-kisi, il-forma u l-qisien tad-dijaframma/i, il-forma jew it-tip tal-apertura/i li jitfgħu emissjoni akustika, il-frekwenzi nominali akustiċi, il-vultaġġ nominali tal-provvista u, fil-każ ta’ apparat ta’ twissija bi provvista diretta minn sors estern ta’ arja kkompressata, il-pressjoni nominali tat-tħaddim;

(3) 

“tip ta’ apparat ta’ twissija akustika mekkaniku” tfisser apparati ta’ twissija akustika mhux essenzjalment differenti minn xulxin, b’mod partikolari fir-rigward tal-aspetti li ġejjin: l-isem jew il-marka kummerċjali, il-prinċipju tat-tħaddim, it-tip ta’ attwazzjoni, il-forma esterna u d-daqs tal-qanpiena, u l-istruttura interna;

(4) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tat-twissija akustika” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħal: in-numru ta’ apparati ta’ twissija akustika mgħammra fuq il-vettura, it-tip(i) ta’ apparat(i) ta’ twissija akustika mgħammar/mgħammra fuq il-vettura, il-muntaturi li jintużaw biex jiġi/u mgħammar/mgħammra l-apparat(i) ta’ twissija akustika fuq il-vettura, il-pożizzjoni u l-orjentazzjoni tal-apparat(i) ta’ twissija akustika fuq il-vettura, ir-riġidità tal-partijiet tal-istruttura li fuqhom jiġi/u mgħammar/mgħammra l-apparat(i) ta’ twissija akustika u l-forma u l-materjali tal-karrozzerija li tifforma l-parti tal-vettura li tista’ taffettwa l-livell tal-ħoss akustiku li joħroġ mill-apparat(i) ta’ twissija akustika u li tista’ ttellef lill-ħoss milli jinstema’;

(5) 

“karrozzerija” tfisser l-istruttura esterna tal-vettura motorizzata li hija magħmula mill-madgards, il-bibien, il-pilastri, il-panils tal-ġnub, l-art, is-saqaf, il-paratiji (bulkheads) ta’ quddiem u ta’ wara u/jew panils esterni oħra;

(6) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-ibbrejkjar” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-massa massima, id-distribuzzjoni tal-massa bejn il-fusijiet, il-veloċità massima tad-disinn tal-vettura, id-daqs tat-tajers, u d-dimensjonijiet tar-roti, kif ukoll il-karatteristiċi tad-disinn tas-sistema tal-ibbrejkjar u l-komponenti tagħha;

(7) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tas-sikurezza elettrika” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-pożizzjoni tal-partijiet li jittrażmettu l-elettriku u l-komponenti tas-sistema elettrika kollha installata fuq il-vettura, l-installazzjoni tal-powertrain elettrika u l-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli konness galvanikament kif ukoll in-natura u t-tip tal-powertrain u l-komponenti tal-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli konness galvanikament;

(8) 

“modalità li tippermetti sewqan attiv” tfisser il-modalità ta’ vettura meta l-applikazzjoni tas-senser elettriku tal-pożizzjoni tal-aċċellerazzjoni, l-attivazzjoni ta’ kontroll ekwivalenti jew ir-rilaxx tas-sistema tal-ibbrejkjar iġġiegħel il-powertrain iċċaqlaq il-vettura;

(9) 

“lqugħ” tfisser il-parti li tipprovdi protezzjoni mill-kuntatt dirett mal-partijiet li fihom il-kurrent, minn kull direzzjoni ta’ aċċess;

(10) 

“konnessjoni konduttiva” tfisser il-konnessjoni bl-użu ta’ konnetturi ma’ provvista tal-elettriku esterna meta s-sistema ta’ ħażna ta’ enerġija rikarikabbli (rechargeable energy storage system - REESS) tiġi ċċarġjata;

(11) 

“REESS” tfisser is-sistema ta’ ħażna ta’ enerġija elettrika rikarikabbli li tipprovdi l-enerġija elettrika għall-propulsjoni elettrika;

(12) 

“Sistema ta’ agganċ għall-iċċarġjar tar-REESS” tfisser iċ-ċirkwit elettriku użat għall-iċċarġjar tar-REESS minn provvista tal-elettriku esterna inkluż il-punt tad-dħul tal-vettura;

(13) 

“kuntatt dirett” tfisser il-kuntatt ta’ persuni mal-partijiet li fihom il-kurrent;

(14) 

“xażi elettriku” tfisser sett magħmul minn partijiet konduttivi elettrikament konnessi ma’ xulxin, li l-potenzjal tagħhom jitqies bħala referenza;

(15) 

“ċirkwit elettriku” tfisser sistema ta’ partijiet li fihom il-kurrent konnessi ma’ xulxin li hija maħsuba biex tkun elettrikament enerġizzata waqt it-tħaddim normali;

(16) 

“sistema ta’ konverżjoni tal-enerġija elettrika” tfisser sistema li tiġġenera u tipprovdi enerġija elettrika għall-propulsjoni elettrika;

(17) 

“powertrain elettrika” tfisser iċ-ċirkwit elettriku li jinkludi l-mutur(i) ta’ propulsjoni u li jista’ jinkludi r-REESS, is-sistema ta’ konversjoni ta’ enerġija elettrika, il-konverters elettroniċi, ċineg integrali u konnetturi ta’ wajers assoċjati magħhom, u s-sistema ta’ agganċ għall-iċċarġjar tar-REESS;

(18) 

“konverter elettroniku” tfisser apparat li jista’ jikkontrolla u/jew jikkonverti l-kurrent elettriku għall-propulsjoni elettrika;

(19) 

“għeluq” tfisser il-parti li tagħlaq l-unitajiet interni u li tipprovdi protezzjoni mill-kuntatt dirett minn kull direzzjoni ta’ aċċess;

(20) 

“parti konduttiva esposta” tfisser il-parti konduttiva li tista’ tintmiss skont id-dispożizzjoniet tal-grad ta’ protezzjoni IPXXB, u li ssir elettrikament enerġizzata taħt kundizzjonijiet ta’ nuqqas ta’ iżolament;

(21) 

“provvista tal-kurrent elettriku esterna” tfisser provvista tal-kurrent elettriku ta’ kurrent alternanti (AC) jew kurrent dirett (DC) barra mill-vettura;

(22) 

“vultaġġ għoli” tfisser il-klassifikazzjoni ta’ komponent jew ċirkwit elettriku, jekk il-vultaġġ operattiv tiegħu huwa > 60 V u ≤ 1 500  V DC jew > 30 V u ≤ 1 000  V AC rms (root mean square);

(23) 

“assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli” tfisser iċ-ċirkwit elettriku, inkluża s-sistema ta’ agganċ għall-iċċarġjar tar-REESS, li jaħdem b’vultaġġ għoli;

(24) 

“kuntatt indirett” tfisser il-kuntatt ta’ persuni ma’ partijiet konduttivi esposti;

(25) 

“partijiet li fihom il-kurrent” tfisser il-parti(jiet) konduttivi maħsuba biex tkun/ikunu enerġizzata/i elettrikament waqt l-użu normali;

(26) 

“kompartiment tal-bagalji” tfisser l-ispazju fil-vettura fejn jitqegħdu l-bagalji, limitat minn saqaf, bonit, għatu jew bieba ta’ wara, u mill-art u l-panils tal-ġnub, kif ukoll l-ilqugħ u l-għeluq ipprovduti għall-protezzjoni tal-powertrain minn kuntatt dirett ma’ partijiet li fihom il-kurrent, fejn dan il-kompartiment ikun separat mill-kompartiment tal-passiġġieri permezz tal-paratiji ta’ quddiem jew ta’ wara;

(27) 

“sistema ta’ monitoraġġ tar-reżistenza tal-iżolament fuq il-vettura stess” tfisser l-apparat li jissorvelja r-reżistenza tal-iżolament bejn l-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku;

(28) 

“batterija ta’ propulsjoni tat-tip miftuħ” tfisser tip ta’ batterija bil-likwidu li teħtieġ mili bl-ilma minn żmien għal żmien u li tiġġenera l-gass tal-idroġenu li jiġi rilaxxat fl-atmosfera;

(29) 

“kompartiment tal-passiġġieri” tfisser l-ispazju riżervat għall-okkupanti, limitat mis-saqaf, l-art, il-panils tal-ġnub, il-bibien, il-ħġieġ tat-twieqi, il-paratiji ta’ quddiem u ta’ wara, jew il-gradilja ta’ wara, kif ukoll l-ilqugħ u l-għeluq għall-protezzjoni tal-powertrain minn kuntatt dirett mal-partijiet li fihom il-kurrent;

(30) 

“grad ta’ protezzjoni” tfisser il-protezzjoni pprovduta minn ilqugħ jew għeluq fir-rigward tal-kuntatt mal-partijiet li fihom il-kurrent permezz ta’ sonda ta’ ttestjar, bħal sonda bil-ġonot (IPXXB) jew wajer tal-ittestjar (IPXXD);

(31) 

“diskonnettur għas-servisjar” tfisser l-apparat li li jintuża għad-diżattivazzjoni taċ-ċirkwit elettriku biex ikun jista’ jsir xogħol ta’ manutenzjoni jew iċċekkjar tal-komponenti elettriċi, bħar-REESS u l-batterija ta’ ċelloli tal-fjuwil;

(32) 

“iżolatur solidu” tfisser il-kisja ta’ iżolament taċ-ċineg integrali ta’ wajers li tiżola l-partijiet li fihom il-kurrent mill-kuntatt dirett minn kull direzzjoni ta’ aċċess, koperturi li jiżolaw partijiet li fihom il-kurrent tal-konnetturi, u verniċ jew żeba’ għall-fini ta’ iżolament;

(33) 

“vultaġġ operattiv” tfisser l-ogħla valur ta’ vultaġġ rms ta’ ċirkwit elettriku, kif speċifikat mill-manifattur tal-vettura, għal kull ċirkwit separat u iżolat galvanikament, li jista’ jseħħ bejn kwalunkwe parti konduttiva f’kundizzjonijiet ta’ ċirkwit miftuħ jew taħt kundizzjoni normali ta’ tħaddim;

(34) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tad-durabilità” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-karatteristiċi tad-disinn inġenerali kif ukoll bħall-faċilitajiet tal-manifattura u assemblaġġ tal-vettura u tal-komponenti, u l-proċeduri tal-kontroll u l-iżgurar tal-kwalità tagħhom;

(35) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-istruttura protettiva ta’ quddiem u ta’ wara” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-forma u l-pożizzjoni tal-istruttura, partijiet u komponenti li jinsabu fuq in-naħa ta’ quddiem u fuq in-naħa ta’ wara tal-vettura;

(36) 

“projezzjoni” tfisser id-dimensjoni ta’ xifer kif stabbilit skont il-paragrafu 2 tal-Anness 3 tar-regolament Nru 26 tan-NU/KEE ( 1 );

(37) 

“linja tal-art” tfisser il-linja kif definita fil-paragrafu 2.4. tar-regolament Nru 26 tan-NU/KEE;

(38) 

“struttura tal-vettura” tfisser il-partijiet tal-vettura, inkluż il-karrozzerija, komponenti, madgards, brekits, irbit, tajers, roti, parafangi tar-roti u ħġieġ, li jkunu magħmula minn materjal b’valur ta’ ebusija ta’ mhux inqas minn 60 Shore (A);

(39) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-ħġieġ, wajpers u woxers tal-windskrin, u sistemi li jneħħu s-silġ u t-titpin minn mal-windskrin” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-forma, id-daqs u l-ħxuna, u l-karatteristiċi tal-windskrin u tal-armar tagħha, il-karatteristiċi tas-sistema tal-wajpers u woxers u l-karatteristċi tas-sistemi li jneħħu s-silġ u t-titpin minn mal-windskrin;

(40) 

“sistema ta’ wajpers tal-windskrin” tfisser is-sistema li tikkonsisti minn apparat biex jimsaħ il-wiċċ ta’ barra tal-windskrin, flimkien mal-aċċessorji u l-kontrolli meħtieġa sabiex jitħaddem u jitwaqqaf l-apparat;

(41) 

“żona tal-wajper” tfisser l-erja(s) tal-windskrin li tintmesaħ mix-xafra/xfafar tal-wajper meta s-sistema tal-wajper tkun qiegħda taħdem f’kundizzjonijiet normali;

(42) 

“sistema ta’ woxer tal-windskrin” tfisser is-sistema li tikkonsisti minn apparat għall-ħażna, it-trasferiment u t-tfigħ immirat tal-fluwidu lejn il-wiċċ ta’ barra tal-windskrin, flimkien mal-kontrolli meħtieġa sabiex jitħaddem u jitwaqqaf l-apparat;

(43) 

“kontroll tal-woxer” tfisser l-apparat li bih is-sistema tal-woxer tal-windskrin tiġi attivata jew diżattivata b’mod manwali;

(44) 

“pompa tal-woxer” tfisser apparat għat-trasferiment tal-fluwidu mill-kompartiment ta’ ħażna tas-sistema tal-woxer għall-wiċċ ta’ barra tal-windskrin;

(45) 

“żennuna” tfisser apparat li jservi biex jidderiġi l-fluwidu għal fuq il-windskrin;

(46) 

“(sistema) ipprajmjata għalkollox” tfisser sistema li tkun ġiet attivata b’mod normali għal perjodu ta’ ħin u fejn il-fluwidu jkun ġie trasferit minn ġol-pompa u l-pajpijiet u ħareġ miż-żennuna/i;

(47) 

“erja mnaddfa” tfisser l-erja preċedentement maħmuġa li ma jkollha l-ebda traċċa ta’ qtar u fdal ta’ ħmieġ wara li tkun nixfet għal kollox;

(48) 

“żona ta’ viżibilità A” tfisser iż-żona tat-test A kif definita fil-paragrafu 2.2. tal-Anness 18 tar-regolament Nru 43 tan-NU/KEE ( 2 );

(49) 

“swiċċ ta’ kontroll prinċipali tal-vettura” tfisser apparat li permezz tiegħu s-sistema tal-elettronika abbord il-vettura tgħaddi minn modalità mitfija, bħal fil-każ fejn vettura tkun ipparkjata mingħajr il-preżenza tas-sewwieq, għal modalità ta’ tħaddim normali;

(50) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-identifikazzjoni ta’ kontrolli, sinjali ottiċi u indikaturi” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħan-numru, il-pożizzjoni u l-karatteristiċi tad-disinn ta’ kontrolli, sinjalaturi u indikaturi, u t-tolleranzi tal-mekkaniżmu tal-kejl tal-ispidometru, il-kostanti tekniku tal-ispidometru, il-medda tal-veloċitajiet murija, il-proporzjon ġenerali tat-trażmissjoni, inkluż kwalunkwe drajvs tar-reduzzjoni tal-veloċità, l-ispidometru u d-deżinjazzjonijiet tad-daqs minimu u massimu tat-tajers;

(51) 

“kontroll” tfisser kwalunkwe parti tal-vettura jew komponent direttament azzjonata mis-sewwieq li tikkawża bidla fl-istat jew fl-operazzjoni tal-vettura jew ta’ waħda mill-partijiet tagħha;

(52) 

“sinjalatur” tfisser sinjal ottiku li jindika l-attwazzjoni ta’ apparat, funzjonament jew kundizzjoni tajjeb/tajba jew ħażin/a, jew in-nuqqas ta’ funzjonament;

(53) 

“indikatur” tfisser apparat li jagħti informazzjoni dwar il-funzjonament jew l-istat tajjeb ta’ sistema jew parti ta’ sistema bħal-livell jew it-temperatura ta’ fluwidu;

(54) 

“spidometru tal-veloċità” tfisser apparat li jindika l-veloċità tal-vettura lis-sewwieq fi kwalunkwe ħin;

(55) 

“odometru” tfisser apparat li jindika d-distanza vvjaġġata minn vettura;

(56) 

“simbolu” tfisser dijagramma li tindentifika kontroll, sinjalatur jew indikatur;

(57) 

“spazju komuni” tfisser żona speċifika li fiha jistgħu jintwerew sinjalatur, indikatur, simbolu jew tagħrif ieħor;

(58) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-installazzjoni ta’ tidwil” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħad-dimensjonijiet u l-forma esterna tal-vettura, kif ukoll in-numru, il-pożizzjoni u l-karatteristiċi tad-disinn tal-apparati tat-tidwil u l-apparati tas-sinjalar bid-dawl installati;

(59) 

“apparat tat-tidwil” tfisser fanal jew retroriflettur bl-approvazzjoni tat-tip;

(60) 

“apparat tas-sinjalar bid-dawl” tfisser apparat tat-tidwil li jista’ jintuża għas-sinjalar;

(61) 

“(apparat tat-tidwil) uniku” tfisser apparat tat-tidwil jew parti minn apparat, li għandu funzjoni waħda u superfiċje li jdawwal wieħed u sors wieħed jew aktar ta’ dawl; tista’ tfisser ukoll assemblaġġ ta’ żewġ apparati tat-tidwil indipendenti jew iggruppati, kemm jekk identiċi jew jekk le, li għandhom l-istess funzjoni, jekk jiġu installati b’tali mod li l-projezzjonijiet tas-superfiċji tal-apparati tat-tidwil fuq pjan trasversali speċifiku jokkupaw mhux inqas minn 60 % tal-iżgħar rettangolu li jdawwar il-projezzjonijiet tal-imsemmija superfiċji tat-tidwil;

(62) 

“superfiċje tat-tidwil” ta’ apparat tat-tidwil tfisser is-superfiċje estern kollu, jew parti minnu, tal-materjal trasluċidu, kif iddikjarat fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent; dan jista’ jinkludi, jew ikun magħmul biss, mis-superfiċje li jdawwal, u jista’ jinkludi ż-żona li hija kompletament imdawra mill-apparat tat-tidwil;

(63) 

“superfiċje li jdawwal” ta’ apparat tat-tidwil” tfisser is-superfiċje kif definit fil-paragrafu 2.7. tar-regolament Nru 53 tan-NU/KEE ( 3 );

(64) 

“(apparat tat-tidwil) indipendenti” tfisser apparat tat-tidwil li jkollu superfiċje li jdawwal, sors tad-dawl u bodi tal-fanal separati;

(65) 

“(apparati tat-tidwil) iggruppati” tfisser apparati tat-tidwil li għandhom superfiċji li jdawwlu u sorsi ta’ dawl separati, imma li għandhom bodi tal-fanal komuni;

(66) 

“(apparati tat-tidwil) ikkombinati” tfisser apparati tat-tidwil li għandhom superfiċji li jdawwlu separati imma sors ta’ dawl u bodi tal-fanal komuni;

(67) 

“(apparati tat-tidwil) inkorporati reċiprokament” tfisser apparati tat-tidwil li għandhom sorsi ta’ dawl separati jew sors ta’ dawl uniku li joperaw f’kundizzjonijiet differenti (ez. differenzi ottiċi, mekkaniċi jew elettriċi), superfiċji li jdawwlu totalment jew parzjalment komuni u bodi tal-fanal komuni;

(68) 

“fanal ta’ quddiem b’raġġ tas-sewqan” tfisser il-fanal li jintuża biex idawwal it-triq tul distanza twila quddiem il-vettura;

(69) 

“fanal ta’ quddiem b’raġġ tal-passaġġ” tfisser apparat li jintuża biex idawwal it-triq quddiem il-vettura mingħajr ma jikkawża tgħammix żejjed jew skomdu lil sewwieqa li jkunu ġejjin mid-direzzjoni opposta jew lil utenti oħra tat-triq (dipped beam);

(70) 

“fanal tal-pożizzjoni ta’ quddiem” tfisser apparat li jintuża biex jindika l-preżenza tal-vettura meta wieħed jaraha minn quddiem;

(71) 

“fanal tas-sewqan binhar” tfisser fanal li jiffaċċja f’direzzjoni ’l quddiem u li jintuża biex jagħmel il-vettura viżibbli b’mod aktar faċli waqt is-sewqan binhar;

(72) 

“fanal taċ-ċpar ta’ quddiem” tfisser apparat li jintuża biex tiddawwal aktar it-triq fil-każ ta’ ċpar, borra, maltempati b’xita qalila jew sħab tat-trab;

(73) 

“fanal indikatur tad-direzzjoni” tfisser apparat li jintuża biex jindika lil utenti oħra tat-triq, li s-sewwieq biħsiebu jbiddel id-direzzjoni lejn il-lemin jew lejn ix-xellug;

(74) 

“sinjal ta’ twissija ta’ periklu” tfisser it-tħaddim simultanju tal-fanali kollha li jindikaw id-direzzjoni biex dan jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-vettura hija temporanjament ta’ periklu għall-utenti l-oħra tat-triq;

(75) 

“fanal tal-waqfien” tfisser apparat li jintuża biex jindika lil utenti oħra tat-triq fuq in-naħa ta’ wara tal-vettura li s-sewwieq tal-vettura qed juża l-brejkijiet;

(76) 

“fanal tal-pożizzjoni ta’ wara” tfisser apparat li jintuża biex jindika l-preżenza tal-vettura meta wieħed jaraha minn wara;

(77) 

“fanal taċ-ċpar ta’ wara” tfisser apparat li jintuża biex jagħmel il-vettura aktar viżibbli min-naħa ta’ wara fil-każ ta’ ċpar, borra, maltempati b’xita qalila jew sħab tat-trab;

(78) 

“fanal tar-rivers” tfisser apparat li jintuża biex idawwal it-triq fuq in-naħa ta’ wara tal-vettura u biex javża lill-utenti l-oħra tat-triq li l-vettura qed tirriversja jew dalwaqt se tirriversja;

(79) 

“fanal tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta’ wara” tfisser apparat li jintuża biex idawwal l-ispazju maħsub biex jakkomoda l-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara, li jkun magħmul minn element ottiku wieħed jew elementi ottiċi differenti;

(80) 

“retroriflettur” tfisser l-apparat li jintuża biex jindika l-preżenza ta’ vettura bir-rifless tad-dawl li joħroġ minn sors ta’ dawl mhux konness mal-vettura, fejn l-osservatur ikun qiegħed viċin dak is-sors, għajr għall-pjanċi tar-reġistrazzjoni retrorifletturi jew il-pjanċi tal-limitazzjoni tal-veloċità;

(81) 

“retroriflettur ta’ wara” tfisser apparat ta’ retroriflettur li jintuża biex jindika l-preżenza tal-vettura meta wieħed jaraha minn wara;

(82) 

“retroriflettur tal-ġenb” tfisser apparat ta’ retroriflettur li jintuża biex jindika l-preżenza tal-vettura meta wieħed jaraha mill-ġenb;

(83) 

“fanal li jimmarka l-ġenb” tfisser apparat li jintuża biex jindika l-preżenza tal-vettura meta wieħed jaraha mill-ġenb;

(84) 

“assi ta’ referenza” tfisser l-assi karatteristiku tal-apparat kif iddikjarat fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-komponent għall-użu bħala d-direzzjoni ta’ referenza (H = 0°, V = 0°) għall-angoli taż-żona għal kejl fotometriku u għal meta l-fanal jiġi installat fuq il-vettura;

(85) 

“ċentru ta’ referenza” tfisser il-punt tal-intersezzjoni tal-assi ta’ referenza mas-superfiċje tat-tidwil, fejn iċ-ċentru ta’ referenza jiġi speċifikat mill-manifattur tal-apparat tat-tidwil;

(86) 

“viżibilità ġeometrika” tfisser l-angoli li jiddeterminaw iż-żona kwadra li fiha s-superfiċje tat-tidwil tal-apparat tat-tidwil ikun viżibbli għalkollox, fejn l-angoli rilevanti (α vertikali u β orizzontali) jitkejlu fil-kurvatura esterjuri tas-superfiċje apparenti u l-fanal jiġi osservat mill-bogħod, madankollu, jekk f’din iż-żona jkun hemm xi ostakoli li jkunu qed joskuraw parzjalment lis-superfiċje tat-tidwil, jista’ jiġi aċċettat fejn jiġi ppruvat li, anke b’dawn l-ostakoli, il-valuri fotometriċi preskritti għall-approvazzjoni tat-tip tal-apparat tat-tidwil bħala komponent ikunu ssodisfati;

(87) 

“pjan lonġitudinali medjan tal-vettura” tfisser il-pjan ta’ simmetrija tal-vettura jew, jekk il-vettura ma tkunx simmetrika, il-pjan lonġitudinali vertikali li jgħaddi min-nofs il-fusijiet tal-vettura;

(88) 

“sinjalatur operattiv” tfisser sinjal viżwali, akustiku jew kwalunkwe sinjal ekwivalenti ieħor li jindika li apparat tat-tidwil ikun inxtegħel u jekk ikunx qed jaħdem sew jew le;

(89) 

“sinjalatur ta’ ċirkwit magħluq” tfisser sinjalatur li jindika li apparat ikun inxtegħel, imma li ma jurix jekk hux qed jaħdem sew jew le;

(90) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-viżibilità ta’ wara” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħad-dimensjonijiet u l-forma esterna tal-vettura, kif ukoll in-numru, il-pożizzjoni u l-karatteristiċi tad-disinn tal-apparati għall-viżjoni indiretta installati;

(91) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-istruttura protettiva għal kontra l-qlib” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-istruttura tal-vettura li l-iskop essenzjali tagħha huwa li tnaqqas jew tevita r-riskju ta’ korriment serju għall-okkupanti tal-vettura li jirriżulta mill-qlib tal-vettura waqt l-użu normali tagħha;

(92) 

“żona ta’ spazju ħieles” tfisser l-ispazju okkupat minn manikin ta’ raġel ta’ 50 perċentili rappreżentat minn apparat tal-ittestjar antropomorfiku Hybrid III fil-pożizzjoni bilqiegħda normali fuq il-pożizzjonijiet bilqiegħda kollha;

(93) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-ankraġġi taċ-ċintorini tas-sikurezza u ċintorini tas-sikurezza” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-karatteristiċi prinċipali tal-bini u d-disinn tal-vettura kif ukoll f’dak tal-ankraġġi taċ-ċintorini tas-sikurezza u n-numru, il-pożizzjoni u l-konfigurazzjoni taċ-ċintorini tas-sikurezza installati;

(94) 

“sistema ta’ aġġustament” tfisser l-apparat li jippermetti l-partijiet tas-sit jiġu aġġustati sabiex tinkiseb pożizzjoni bilqiegħda li tkun adatta għall-morfoloġija tal-okkupant, inkluż l-aġġustamenti lonġitudinali, vertikali u/jew angolari;

(95) 

“sistema ta’ spostament” tfisser sistema ta’ aġġustament u llokkjar li tinkludi dahar ta’ sit li jista’ jiġi mitwi installat fuq sits li jkunu quddiem sits oħra, li jippermetti lill-passiġġieri jidħlu u joħorġu minn fuq dawn is-sits ta’ wara meta l-vettura ma jkollhiex bibien maġenb dik il-filliera ta’ sits ta’ wara;

(96) 

“sedil” tfisser pożizzjoni bilqiegħda fejn is-sewwieq jew il-passiġġier jirkeb b’sieq fuq kull naħa;

(97) 

“sit” tfisser pożizzjoni bilqiegħda li mhix sedil u li jkollha dahar tas-sit li s-sewwieq jew il-passiġġier jista’ jserraħ dahru miegħu;

(98) 

“dahar tas-sit” tfisser element strutturali li jkun wara l-punt R tal-pożizzjoni bilqiegħda f’għoli ta’ mhux aktar minn 450 mm mill-pjan vertikali li jgħaddi mill-punt R li miegħu jista’ jiġi mserraħ għalkollox id-dahar ta’ persuna bilqegħda;

(99) 

“manikin ta’ raġel ta’ 50 perċentili” tfisser apparat tal-ittestjar antropomorfiku fiżiku li jkollu dimensjonijiet u mases speċifikati jew mudell virtwali, fejn it-tnejn li huma jirrappreżentaw il-ġisem ta’ raġel ta’ statura medja;

(100) 

“punt tal-ankraġġ proprju taċ-ċintorin tas-sikurezza” tfisser il-punt tal-istruttura tal-vettura jew l-istruttura tas-sit jew kwalunkwe parti oħra tal-vettura li miegħu jkun se jiġi installat fiżikament muntaġġ ta’ ċintorin tas-sikurezza;

(101) 

“punt tal-ankraġġ effettiv taċ-ċintorin tas-sikurezza” tfisser punt definit b’mod ċar fil-vettura li jkollu proprjetajiet ta’ riġidità biżżejjed li jibdel ir-rotta, il-kors u d-direzzjoni ta’ ċintorin tas-sikurezza li jintlibes mill-okkupant tal-vettura u li jkun magħmul minn dak il-punt li jkun l-eqreb għal dik il-parti taċ-ċintorin li tkun f’kuntatt proprju u dirett mal-utent taċ-ċintorin;

(102) 

“pożizzjoni bilqiegħda ta’ quddiem” tfisser pożizzjoni bilqiegħda unika ta’ quddiem nett, li tista’ tkun parti minn grupp f’ringiela ta’ diversi pożizzjonijiet bilqiegħda oħra;

(103) 

“pożizzjoni bilqiegħda ta’ wara” tfisser pożizzjoni bilqiegħda unika li tkun għalkollox wara l-linja ta’ pożizzjoni bilqiegħda ta’ quddiem u li tista’ tkun parti minn grupp f’ringiela ta’ diversi pożizzjonijiet bilqiegħda;

(104) 

“linja ta’ referenza tat-torso” tfisser il-linja tat-torso kif determinata mill-manifattur tal-vettura għal kull pożizzjoni bilqiegħda u stabbilita skont l-Anness 3 tar-regolament Nru 17 tan-NU/KEE ( 4 );

(105) 

“angolu tat-torso” tfisser l-angolu ta’ bejn il-pjan vertikali u l-linja tat-torso;

(106) 

“pożizzjoni tad-disinn” tfisser il-pożizzjoni li fiha jista’ jiġi aġġustat apparat, bħalma huwa sit, biex is-settings rilevanti kollha jkunu jaqblu kemm jista’ jkun mal-pożizzjoni speċifikata;

(107) 

“ISOFIX” tfisser sistema għall-konnessjoni ta’ sistemi tat-trażżin tat-tfal ma’ vetturi li jkollhom żewġ ankraġġi tal-vetturi riġidi, żewġ fissaġġi riġidi korrispondenti fuq is-sistema tat-trażżin tat-tfal u mezz li jillimita r-rotazzjoni tal-irroljar (pitch rotation) tas-sistema tat-trażżin tat-tfal;

(108) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-pożizzjonijiet bilqiegħda” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-forma, il-pożizzjoni u n-numru ta’ sits jew sedili;

(109) 

“manikin ta’ mara adulta ta’ 5 perċentili” tfisser apparat tal-ittestjar antropomorfiku fiżiku li jkollu dimensjonijiet u mases speċifikati jew mudell virtwali, fejn it-tnejn li huma jirrappreżentaw il-ġisem ta’ mara żgħira;

(110) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-kapaċità ta’ manuvrar, ta’ tidwir mal-kantunieri u ta’ dawrien” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-karatteristiċi tad-disinn tal-mekkaniżmu tal-istering, tal-apparat tar-rivers u tad-differenzjali tal-illokkjar, jekk il-vettura tkun mgħammra b’dawn l-apparati;

(111) 

“ċirku tat-tidwir” tfisser iċ-ċirku li fih ikun hemm il-projezzjonijiet, għal fuq il-pjan tal-art, tal-punti kollha tal-vettura, għajr għall-mirja ta’ retroviżjoni, meta l-vettura tinsaq f’ċirku;

(112) 

“vibrazzjoni straordinarja” tfisser vibrazzjoni li tkun tvarja sostanzjalment minn vibrazzjoni normali u kostanti, u li tkun karatterizzata b’żieda mhux intenzjonata waħda jew aktar fid-daqs tal-vibrazzjoni u li twassal għal forzi akbar fuq l-istering li la jkunu kostanti u lanqas prevedibbli fin-natura tagħhom;

(113) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-installazzjoni tat-tajers” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħat-tipi ta’ tajers, id-deżinjazzjonijiet tad-daqs minimu u massimu tat-tajers, id-dimensjonijiet u l-offsets tar-roti kif ukoll il-veloċità u l-kapaċitajiet tat-tagħbija xierqa għall-immuntar, u l-karatteristiċi tal-parafangi tar-roti;

(114) 

“l-offset tar-rota” tfisser id-distanza mill-wiċċ tal-appoġġ tal-buttun sal-linja taċ-ċentru tar-rimm;

(115) 

“stepni għal użu temporanju” tfisser stepni b’tajer differenti minn tajer maħsub biex jitwaħħal fuq kwalunkwe vettura għal kundizzjonijiet normali ta’ sewqan, imma maħsub biss għal użu temporanju f’kundizzjonijiet ristretti ta’ sewqan;

(116) 

“limitu ta’ tagħbija massima” tfisser il-massa li tajer jiflaħ iġorr meta jintuża f’konformità mar-rekwiżiti li jirregolaw l-użu speċifikat mill-manifattur tat-tajer, indikat bħala n-numru tal-indiċi tal-kapaċità ta’ tagħbija;

(117) 

“indiċi tal-kapaċità ta’ tagħbija” tfisser numru marbut mal-limitu ta’ tagħbija massima tat-tajer u relatat mad-definizzjoni fil-paragrafu 2.26. tar-regolament Nru 75 tan-NU/KEE ( 5 ), il-paragrafu 2.28. tar-regolament Nru 30 tan-NU/KEE ( 6 ), il-paragrafu 2.27. tar-regolament Nru 54 tan-NU/KEE ( 7 ) u l-paragrafu 2.28. tar-regolament Nru 106 tan-NU/KEE ( 8 );

(118) 

“simbolu tal-kategorija tal-veloċità” tfisser is-simbolu definit fil-paragrafu 2.28. tar-regolament Nru 75 tan-NU/KEE, il-paragrafu 2.29. tar-regolament Nru 30tan-NU/KEE, il-paragrafu 2.28. tar-regolament Nru 54 tan-NU/KEE u l-paragrafu 2.29. tar-regolament Nru 106 tan-NU/KEE;

(119) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima u l-pożizzjoni tagħha fuq il-vettura” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-veloċità massima tad-disinn tal-vettura u l-karatteristiċi tal-materjal, l-orjentazzjoni u d-disinn tal-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima;

(120) 

“superfiċje virtwalment ċatt” tfisser superfiċje ta’ materjal solidu, b’raġġ ta’ kurvatura ta’ mill-inqas 5 000  mm;

(121) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tat-tagħmir intern u bibien” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-karatteristiċi tad-disinn tat-tagħmir intern tal-vettura, in-numru u l-pożizzjoni tas-sits u l-bibien;

(122) 

“livell tal-panil tal-istrumenti” tfisser il-linja definita mill-punti ta’ kuntatt ta’ linji tanġenzjali vertikali mal-panil tal-istrumenti jew fil-livell tal-pjan orizzontali li jikkoinċidi mal-punt R tal-pożizzjoni bilqiegħda tas-sewwieq, fejn is-sewwieq ikun f’pożizzjoni ogħla mill-punt ta’ kuntatt tal-linja tanġenzjali inkwistjoni;

(123) 

“xfar li jistgħu jintmessu” tfisser ix-xfar li jistgħu jintmessu mis-superfiċje tal-apparat tal-ittestjar u jistgħu jkunu magħmula minn strutturi, elementi jew komponenti fi kwalunkwe parti tal-vettura, inklużi izda mhux biss l-art, ġnub, bibien, twieqi, is-saqaf, pilastri tas-saqaf, il-qafas tas-saqaf, viżiera tax-xemx, il-panil tal-istrumenti, il-kontroll tal-istering, sits, l-ilqugħ tar-ras, ċintorini tas-sikurezza, livers, pumijiet, għata, kompartimenti u dwal;

(124) 

“bieba” tfisser kwalunkwe struttura jew materjal li trid tinfetaħ, titmexxa, tintewa, tinfetaħ b’żipp, tiġi mżerżqa jew manipulata b’xi mod ieħor sabiex persuna tkun tista’ tidħol fil-vettura jew toħroġ minnha;

(125) 

“ċentru tal-bieba” tfisser il-pożizzjoni dimensjonali fi pjan vertikali parallel mal-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura li tikkoinċidi maċ-ċentru ta’ gravità tal-bieba;

(126) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-limitazzjoni tal-potenza nominali massima kontinwa jew netta u/jew tal-veloċità massima tal-vettura mid-disinn” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-output ta’ potenza massima kontinwa tal-mutur(i) elettriku/elettriċi u/jew tal-magna, il-veloċità massima tal-vettura mid-disinn u l-karatteristiċi tad-disinn ta’ apparati u metodoloġija użati biex jiġu limitati l-veloċità massima li tista’ tintlaħaq mill-vettura u/jew l-output tal-potenza tagħha;

(127) 

“tip ta’ vettura fir-rigward tal-integrità strutturali” tfisser vetturi li ma jkunux ivarjaw f’aspetti essenzjali bħall-karatteristiċi tad-disinn tal-konnessjonijiet mekkaniċi, bħalma huma l-konnessjonijiet bil-welding u bil-kamin, kif ukoll il-qafas, ix-xażi u/jew il-karrozzerija tal-vettura u l-mod li bih l-integrità strutturali tiġi żgurata.KAPITOLU II

OBBLIGI TAL-MANIFATTURI

Artikolu 3

Rekwiżiti tal-armar u tad-demostrazzjoni relatati mas-sikurezza funzjonali

1.  
Il-manifatturi għandhom jarmaw il-vetturi tal-kategorija L b’sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati li jaffettwaw is-sikurezza funzjonali li jkunu ddisinjati, mibnija u assemblati sabiex il-vettura fl-użu normali tagħha u miżmuma skont il-preskrizzjonijiet tal-manifattur tkun konformi mar-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri tat-testijiet dettaljati. Skont l-Artikoli 6 sa 22, il-manifatturi għandhom juru, permezz ta’ testijiet ta’ demostrazzjoni fiżika lill-awtorità tal-approvazzjoni li l-vetturi tal-kategorija L li jitqiegħdu fis-suq, reġistrati jew li jiddaħlu fis-servizz fl-Unjoni jkunu konformi mar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-Artikoli 18, 20, 22 u 54 tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u jkunu konformi mar-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri tat-testijiet dettaljati stabbiliti f’dan ir-Regolament.
2.  
Il- ►M1  manifatturi ta' partijiet u tagħmir ◄ għandhom juru li spare parts u tagħmir li jitqiegħdu fis-suq jew li jkunu se jiddaħħlu fis-servizz fl-Unjoni huma approvati skont ir-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, kif speċifikat bir-rekwiżiti tekniċi u l-proċeduri tat-testijiet dettaljati msemmija f’dan ir-Regolament. Vettura tal-kategorija L approvata u mgħammra bi spare part jew tagħmir ta’ dan it-tip għandha tissodisfa l-istess rekwiżiti tal-ittestjar tas-sikurezza funzjonali u valuri limiti tal-prestazzjoni bħal vettura mgħammra b’parti jew tagħmir oriġinali li jissodisfa r-rekwiżiti tad-durabilità sa u inkluż dawk stabbiliti fl-Artikolu 22(2) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013.
3.  
Il-manifatturi għandhom jippreżentaw lill-awtorità tal-approvazzjoni deskrizzjoni tal-miżuri li jittieħdu biex jiġu evitati t-tbagħbis u l-modifika tas-sistema tal-ġestjoni tal-powertrain, inkluż il-kompjuters tal-kontroll tas-sikurezza funzjonali.

Artikolu 4

Applikazzjoni tar-regolamenti tan-NU/KEE

1.  
Ir-regolamenti tan-NU/KEE u l-emendi tagħhom stabbiliti fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip.
2.  
Ir-referenzi għall-kategoriji tal-vetturi L1, L2, L3, L4, L5, L6 u L7 fir-regolamenti tan-NU/KEE għandhom jiġu mifhuma bħala referenzi għall-kategoriji tal-vetturi L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e rispettivament skont dan ir-Regolament, inkluż kwalunkwe sottokategorija.
3.  
Il-vetturi b’veloċità massima tad-disinn ta’ ≤ 25 km/h għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-regolamenti tan-NU/KEE li japplikaw għall-vetturi b’veloċità massima tad-disinn ta’ > 25 km/h.

Artikolu 5

Speċifikazzjonijiet tekniċi dwar ir-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali u l-proċeduri tat-testijiet

1.  
Il-proċeduri tat-testijiet tal-prestazzjoni tas-sikurezza funzjonali għandhom jitwettqu skont ir-rekwiżiti tal-ittestjar stabbiliti f’dan ir-Regolament.
2.  
Il-proċeduri tat-testijiet għandhom jitwettqu mill-awtorità tal-approvazzjoni, jew isiru quddiema jew, jekk tinkiseb l-awtorizzazzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni, mis-servizz tekniku.
3.  
Il-metodi tal-kejl u r-riżultati tat-testijiet għandhom jiġu rrapportati lill-awtorità tal-approvazzjoni fil-format għar-rapport tat-test stabbilit fl-Artikolu 72(g) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013.

Artikolu 6

Rekwiżiti applikabbli għall-apparati ta’ twissija akustika

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-apparati ta’ twissija akustika msemmija fl-Anness II (B1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont l-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 7

Rekwiżiti applikabbli għall-ibbrejkjar, inkluż sistemi antilokk tal-ibbrejkjar u sistemi kombinati tal-ibbrejkjar

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-ibbrejkjar, inkluż sistemi antilokk tal-ibbrejkjar u sistemi kombinati tal-ibbrejkjar, jekk mgħammra, imsemmija fl-Anness II (B2) u fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 8

Rekwiżiti applikabbli għas-sikurezza elettrika

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għas-sikurezza elettrika msemmija fl-Anness II (B3) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 9

Rekwiżiti applikabbli għad-dikjarazzjoni tal-manifattur fir-rigward tal-ittestjar tad-durabilità ta’ sistemi, parts u tagħmir kritiċi għas-sikurezza funzjonali

Id-dijkarazzjoni tal-manifattur fir-rigward tal-ittestjar tad-durabilità ta’ sistemi, parts u tagħmir tas-sikurezza funzjonali msemmija fl-Anness II (B4) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandha tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Rekwiżiti applikabbli għall-istrutturi protettivi ta’ quddiem u ta’ wara

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-istrutturi protettivi ta’ quddiem u ta’ wara msemmija fl-Anness II (B5) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Rekwiżiti applikabbli għall-ħġieġ, wajpers u woxers tal-windskrin, u sistemi li jneħħu s-silġ u t-titpin minn mal-windskrin

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-ħġieġ, wajpers u woxers tal-windskrin, u sistemi li jneħħu s-silġ u t-titpin minn mal-windskrin imsemmija fl-Anness II (B6) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Rekwiżiti applikabbli għall-kontrolli mħaddma mis-sewwieq, inkluż l-indentifikazzjoni ta’ kontrolli, sinjalaturi u indikaturi

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-kontrolli mħaddma mis-sewwieq, inkluż l-indentifikazzjoni tal-kontrolli, sinjalaturi u indikaturi msemmija fl-Anness II (B7) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Rekwiżiti applikabbli għall-installazzjoni tat-tidwil u apparati għas-sinjalar bid-dawl, inkluż tidwil li jixgħel awtomatikament

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-installazzjoni tat-tidwil u ta’ apparati għas-sinjalar bid-dawl, inkluż tidwil li jixgħel awtomatikament imsemmija fl-Anness II (B8) u l-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 168/2013, għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness IX ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Rekwiżiti applikabbli għall-viżibilità ta’ wara

Il-proċeduri tat-testijiet u l-kejl biex jiġu ttestjati r-rekwiżiti rilevanti applikabbli għall-viżibilità ta’ wara msemmija fl-Anness II (B9) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti l-Anness X ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 15

Rekwiżiti applikabbli għall-istruttura protettiva għal kontra l-qlib

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-istruttura protettiva għal kontra l-qlib imsemmija fl-Anness II (B10) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 16

Rekwiżiti applikabbli għall-ankraġġi taċ-ċintorini tas-sikurezza u għaċ-ċintorini tas-sikurezza

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-ankraġġi taċ-ċintorini tas-sikurezza u għaċ-ċintorini tas-sikurezza msemmija fl-Anness II (B11) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 17

Rekwiżiti applikabbli għall-pożizzjonijiet bilqiegħda (sedili u sits)

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-pożizzjonijiet bilqiegħda (sedili u sits) imsemmija fl-Anness II (B12) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Rekwiżiti dwar il-kapaċità ta’ manuvrar, ta’ tidwir mal-kantunieri u ta’ dawrien

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-kapaċità ta’ manuvrar, ta’ tidwir mal-kantunieri u ta’ dawrien imsemmija fl-Anness II (B13) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XIV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 19

Rekwiżiti applikabbli għall-installazzjoni tat-tajers

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-installazzjoni tat-tajers imsemmija fl-Anness II (B14) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XV ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 20

Rekwiżiti applikabbli għall-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima tal-vettura u l-pożizzjoni tagħha fuq il-vettura

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima tal-vettura u l-pożizzjoni tagħha fuq il-vettura msemmija fl-Anness II (B15) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XVI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 21

Rekwiżiti dwar il-protezzjoni tal-okkupanti tal-vettura, inkluż it-tagħmir intern u l-bibien tal-vettura

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-protezzjoni tal-okkupanti tal-vettura, inkluż it-tagħmir intern u l-bibien tal-vettura msemmija fl-Anness II (B16) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XVII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 22

Rekwiżiti applikabbli għal-limitazzjoni tal-potenza nominali massima kontinwa jew netta u/jew tal-veloċità massima tal-vettura mid-disinn

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għal-limitazzjoni tal-potenza nominali massima kontinwa u/jew netta u/jew tal-veloċità tal-vettura mid-disinn imsemmija fl-Anness II (B17) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XVIII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 23

Rekwiżiti dwar l-integrità tal-istruttura tal-vettura

Il-proċeduri tat-testijiet u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-integrità tal-istruttura tal-vettura msemmija fl-Anness II (B18) u l-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 għandhom jitwettqu u jiġu vverifikati skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness XIX ta’ dan ir-Regolament.KAPITOLU III

OBBLIGI TAL-ISTATI MEMBRI

Artikolu 24

Approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi, sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati

Skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u b’effett mid-dati stabbiliti fl-Anness IV tiegħu, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, fil-każ ta’ vetturi ġodda li mhumiex konformi mar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u d-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, iqisu ċ-ċertifikati tal-konformità bħala mhux aktar validi għall-fini tal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 u għandhom, abbażi ta’ raġunijiet ta’ sikurezza funzjonali, jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq, ir-reġistrazzjoni jew id-dħul fis-servizz ta’ dawn il-vetturi.KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 25

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2016.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
LISTA TAL-ANNESSINumru tal- Anness

Titlu tal-Anness

I

Lista tar-Regolamenti tan-NU/KEE applikabbli fuq bażi obbligatorja

II

Proċeduri tat-testijiet u rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-apparati ta’ twissija akustika

III

Rekwiżiti applikabbli għall-ibbrejkjar, inkluż sistemi antilokk tal-ibbrejkjar u sistemi kombinati tal-ibbrejkjar

IV

Rekwiżiti dwar is-sikurezza elettrika

V

Rekwiżiti applikabbli għad-dikjarazzjoni tal-manifattur fir-rigward tal-ittestjar tad-durabilità ta’ sistemi, parts u tagħmir kritiċi għas-sikurezza funzjonali

VI

Rekwiżiti applikabbli għall-istrutturi protettivi ta’ quddiem u ta’ wara

VII

Rekwiżiti applikabbli għall-ħġieġ, wajpers u woxers tal-windskrin, u sistemi li jneħħu s-silġ u t-titpin minn mal-windskrin

VIII

Rekwiżiti applikabbli għall-kontrolli mħaddma mis-sewwieq, inkluż l-indentifikazzjoni ta’ kontrolli, sinjalaturi u indikaturi

IX

Rekwiżiti applikabbli għall-installazzjoni tat-tidwil u apparati għas-sinjalar bid-dawl, inkluż tidwil li jixgħel awtomatikament

X

Rekwiżiti dwar il-viżibilità ta’ wara

XI

Rekwiżiti applikabbli għall-istruttura protettiva għal kontra l-qlib (ROPS)

XII

Rekwiżiti applikabbli għall-ankraġġi taċ-ċintorini tas-sikurezza u għaċ-ċintorini tas-sikurezza

XIII

Rekwiżiti applikabbli għall-pożizzjonijiet bilqiegħda (sedili u sits)

XIV

Rekwiżiti dwar il-kapaċità ta’ manuvrar, ta’ tidwir mal-kantunieri u ta’ dawrien

XV

Rekwiżiti applikabbli għall-installazzjoni tat-tajers

XVI

Rekwiżiti applikabbli għall-pjanċa tal-limitazzjoni tal-veloċità massima tal-vettura u l-pożizzjoni tagħha fuq il-vettura

XVII

Rekwiżiti dwar il-protezzjoni tal-okkupanti tal-vettura, inkluż it-tagħmir intern u l-bibien tal-vettura

XVIII

Rekwiżiti dwar il-limitazzjoni tal-potenza nominali massima kontinwa jew netta u/jew tal-veloċità massima tal-vettura mid-disinn

XIX

Rekwiżiti dwar l-integrità tal-istruttura tal-vettura

▼M1
ANNESS I

Lista tar-Regolamenti tan-NU/KEE applikabbli fuq bażi obbligatorjaNru tar-Regolament tan-NU/KEE

Suġġett

Serje ta' emendi

Ir-referenza tal-ĠU

Applikabbiltà

1

Fanali ta' quddiem għal vetturi motorizzati (R2 u HS1)

02

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

3

Retrorifletturi

Is-Suppliment 12 tas-serje ta' emendi 02

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

6

Indikaturi tad-direzzjoni

Is-Suppliment 25 tas-serje ta' emendi 01

ĠU L 213, 18.7.2014, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

7

Fanali tal-pożizzjoni ta' quddiem u ta' wara u fanali tal-waqfien

Is-Suppliment 23 tas-serje ta' emendi 02

ĠU L 285, 30.9.2014, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

8

Fanali ta' quddiem tal-vetturi motorizzati (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, H11, HIR1, HIR2)

05

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 71.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

16

Ċinturini tas-sikurezza, sistemi ta' trażżin, u sistemi għat-trażżin tat-tfal

Is-Suppliment 5 tas-serje ta' emendi 06

ĠU L 304, 20.11.2015, p. 1.

L2e, L4e, L5e, L6e u L7e

19

Il-fanali kontra ċ-ċpar ta' quddiem:

Is-Suppliment 6 tas-serje ta' emendi 04

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 1.

L3e, L4e, L5e u L7e

20

Fanali ta' quddiem għal vetturi motorizzati (H4)

03

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 170.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

28

Apparati ta' twissija akustika

Is-Suppliment 3 tas-serje ta' emendi 00

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 33.

L3e, L4e u L5e

37

Bozoz bil-filament

Is-Suppliment 42 tas-serje ta' emendi 03

ĠU L 213, 18.7.2014, p. 36.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

38

Il-fanali kontra ċ-ċpar ta' wara

Is-Suppliment 15 tas-serje ta' emendi 00

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 20.

L3e, L4e, L5e u L7e

39

Dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni tal-vetturi fir-rigward tat-tagħmir tal-ispeedometer inkluża l-installazzjoni tiegħu

Is-Suppliment 5 tal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 40.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

43

Ħġieġ tas-sikurezza

Is-Suppliment 2 tas-serje ta' emendi 01

ĠU L 42, 12.2.2014, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

46

Tagħmir għall-viżjoni indiretta (mirja retroviżuri)

Is-Suppliment 1 tas-serje ta' emendi 04

ĠU L 237, 8.8.2014, p. 24.

L2e, L5e, L6e u L7e

50

Komponenti tat-tidwil għal vetturi tal-kategorija L

Is-Suppliment 16 tas-serje ta' emendi 00

ĠU L 97, 29.3.14, p. 1

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

53

Installazzjoni tat-tidwil (muturi)

Is-Suppliment 14 tas-serje ta' emendi 01

ĠU L 166, 18.6.2013, p. 55.

L3e

56

Fanali ta' quddiem għal mopeds u vetturi meqjusa bħalhom

01

ĠU L 89, 25.3.2014, p. 1.

L1e, L2e u L6e

57

Fanali ta' quddiem għal muturi u vetturi meqjusa bħalhom

02

ĠU L 130, 1.5.2014, p. 45.

L3e, L4e, L5e u L7e

60

Identifikazzjoni ta' kontrolli, indikaturi operatorji u indikaturi

Is-Suppliment 4 tas-serje ta' emendi 00

ĠU L 297, 15.10.2014, p. 23.

L1e u L3e

72

Fanali ta' quddiem għal muturi u vetturi meqjusa bħalhom (HS1)

01

ĠU L 75, 14.3.2014, p. 1.

L3e, L4e, L5e u L7e

74

Installazzjoni tat-tidwil (mopeds)

►C2  Is-Suppliment 7 tas-serje ta' emendi 01 ◄

ĠU L 166, 18.6.2013, p. 88.

L1e

75

Tajers

Is-Suppliment 13 tas-serje ta' emendi 01:

ĠU L 84, 30.3.2011, p. 46.

L1e, L2e, L3e, L4e u L5e

78

Ibbrejkjar, inklużi s-sistema antilokk u s-sistema kombinata tal-ibbrejkjar

Rettifika 2 tas-serje ta' emendi 03,

ĠU L 24, 30.1.2015, p. 30.

L1e, L2e, L3e, L4e u L5e

81

Mirja retroviżuri

Is-Suppliment 2 tas-serje ta' emendi 00

ĠU L 185, 13.7.2012, p. 1.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

82

Fanali ta' quddiem għal mopeds u vetturi meqjusa bħalhom (HS2)

01

ĠU L 89, 25.3.2014, p. 92.

L1e, L2e u L6e

87

Dwal għal binhar

Is-Suppliment 15 tas-serje ta' emendi 00

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 24.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

90

Assemblaġġi ta' sostituzzjoni tal-firrodu tal-brejkijiet u firrodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur

02

ĠU L 185, 13.7.2012, p. 24.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

98

Fanali ta' quddiem b'sorsi ta' dawl bi skariku f'gass

Is-Suppliment 4 tas-serje ta' emendi 01

ĠU L 176, 14.6.2014, p. 64.

L3e

99

Sors tad-dawl bi skariku 'gass

Is-Suppliment 9 tas-serje ta' emendi 00

ĠU L 285, 30.9.2014, p. 35.

L3e

112

Fanali ta' quddiem b'raġġ assimetriku

Is-Suppliment 4 tas-serje ta' emendi 01

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 67.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

113

Fanali ta' quddiem b'raġġ assimetriku

Is-Suppliment 3 tas-serje ta' emendi 01

ĠU L 176, 14.6.2014, p. 128.

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e u L7e

Nota ta' spjegazzjoni:  Il-fatt li komponent ikun inkluż f'din il-lista ma jfissirx li l-installazzjoni tiegħu tkun obbligatorja. Madankollu, għal ċerti komponenti huma stabbiliti rekwiżiti ta' installazzjoni obbligatorja f'Annessi oħra ta' dan ir-Regolament.

▼B
ANNESS II

Proċeduri tat-testijiet u rekwiżiti tal-prestazzjoni applikabbli għall-apparati ta’ twissija akustika

PARTI 1

Rekwiżiti applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip ta’ komponenti ta’ tip ta’ apparat ta’ twissija akustika mekkaniku jew elettriku maħsub biex jiġi mgħammar fuq vetturi tal-kategoriji L1e, L2e u L6e

1.   Rekwiżiti ġenerali

1.1. L-apparati ta’ twissija akustika elettriċi għandhom jitfgħu ħoss kontinwu u uniformi, u l-ispektrum akustiku tagħhom m’għandux ivarja b’mod li wieħed jinduna bih waqt li jkunu qiegħdin jaħdmu. Fil-każ ta’ apparati ta’ twissija fornuti b’kurrent alternanti dan ir-rekwiżit japplika biss f’veloċità tal-ġeneratur kostanti, fejn dik il-veloċità tkun fil-medda speċifikata fl-punt 2.3.2.

1.2. L-apparati ta’ twissija akustika elettriċi għandu jkollhom karatteristiċi akustiċi (distribuzzjoni spettrali tal-enerġija akustika, livell ta’ pressjoni tal-ħoss) u karatteristiċi mekkaniċi hekk li, fl-ordni msemmija, huma jgħaddu mit-testijiet speċifikati fil-punti 2. sa 3.4.

1.3. L-apparati ta’ twissija akustika elettriċi jista’ jkollhom karatteristika li permezz tagħha l-apparat ikun jista’ jaħdem b’volum ta’ pressjoni tal-ħoss ferm aktar baxx.

1.4. L-apparati ta’ twissija akustika mekkaniċi għandhom ikunu mgħammra b’liver li jitħaddem bis-swaba’, tat-tip “puller bell” li jkun magħmul biex iddawwar żewġ diski tal-metall laxki fil-kisi tal-qanpiena, jew tat-tip ta’ qanpiena li taħdem b’kolp wieħed.

2.   Kejl tal-livell tal-ħoss

2.1. Preferibbilment, l-apparati ta’ twissija akustika għandhom jiġu ttestjati f’ambjent li ma jidwix (ambjent anekojku). Alternattivament, jistgħu jiġu ttestjati f’kompartiment semianekojku jew barra fl-apert. F’dan il-każ, għandhom jittieħdu prekawzjonijiet biex jiġu evitati riflessi mill-art fiż-żona tal-kejl, per eżempju billi jkun ipprovdut numru ta’ skrins assorbenti. Irid jiġi ċċekkjat li d-distorzjoni sferikali ma tkunx aktar minn 1 dB(A) ġewwa emisfera li jkollha raġġ ta’ mill-anqas ta’ 5 m sal-ogħla frekwenza li għandha titkejjel, fejn din tkun l-aktar fid-direzzjoni tal-kejl u fil-għoli tal-apparat u tal-mikrofonu. Il-ħsejjes ambjentali għandhom ikunu mill-anqas 10 dB(A) aktar baxxi mill-livelli ta’ pressjoni tal-ħoss li għandhom jiġu mkejla.

L-apparat li fuqu jsir it-test u l-mikrofonu għandhom ikunu fl-istess għoli, li għandu jkun bejn 1,15 u 1,25 m. Il-linja tas-sensitività massima tal-mikrofonu għandha tikkoinċidi mad-direzzjoni li fiha l-livell tal-ħoss tal-apparat ta’ twissija jkun fl-għola livell tiegħu.

Il-mikrofnu għandu jitqiegħed f’pożizzjoni b’tali mod li d-dijaframma tiegħu tkun f’distanza ta’ 2 ± 0,01 m mill-pjan tal-ħruġ tal-ħoss magħmul bl-apparat. Fil-każ ta’ apparati li jkollhom aktar minn ħruġ wieħed, din id-distanza għandha tiġi ddeterminata skont il-pjan tal-ħruġ li jkun l-eqreb għall-mikrofonu.

2.2. Il-kejl tal-livell ta’ pressjoni tal-ħoss għandu jinvolvi l-użu ta’ miter ta’ preċiżjoni tal-livell tal-ħoss tal-ewwel klassi li jissodisfa r-rekwiżiti tal-publikazzjoni Nru 651 tal-IEC, l-ewwel edizzjoni (1979).

Il-kejl kollu għandu jsir bl-użu tal-kostanti tal-ħin ‘rapidu’. Il-kurva tal-ippeżar (A) għandha tintuża biex jitkejlu l-livelli tal-pressjoni ta’ ħoss globali.

Il-Fourier transform tas-sinjal akustiku għandu jintuża fil-kejl tal-ispektrum tal-ħoss li joħroġ. Alternattivament, jistgħu jintużaw filtri thirdoctave li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti fil-pubblikazzjoni Nru 225 tal-IEC, l-ewwel edizzjoni (1966), f’liema każ il-livell tal-pressjoni ta’ ħoss fil-medda ta’ frekwenzi 2 500  Hz centreoctave għandu jiġi ddeterminat billi jingħadd it-total tal-medja kwadrata tal-pressjoni tal-ħoss fil-meded thirdoctave tal-frekwenzi ċentrali ta’ 2 000 , 2 500  u 3 150  Hz.

Fil-każijiet kollha, il-metodu Fourier transform biss jista’ jiġi kkunsidrat bħala l-metodu ta’ referenza.

2.3. L-apparat ta’ twissija akustika elettriku għandu jkun fornut b’wieħed minn dawn il-vultaġġi, kif xieraq:

2.3.1. 

Fil-każ ta’ apparati ta’ twissija akustika li jieħdu kurrent dirett, vultaġġ tal-ittestjar ta’ 6,5, 13,0 jew 26,0 V, imkejla fin-naħa tal-output tas-sors tal-elettriku u li jikkorrispondi għal vultaġġ nominali ta’ 6, 12 jew 24 V rispettivament.

2.3.2. 

Meta apparat ta’ twissija akustika jieħu kurrent dirett li jrid jiġi fornut minn ġeneratur elettriku tat-tip li jintuża normalment ma’ dan it-tip ta’ apparat, il-karatteristiċi akustiċi tal-apparat għandhom jiġu rreġistrati bil-veloċitajiet tal-alternejter li jikkorrispondu għal 50 %, 75 % u 100 % tal-veloċità massima ddikjarata mill-manifattur tal-alternejter għat-tħaddim kontinwu. Waqt it-test, l-alternejter m’għandu jkun soġġett għall-ebda tagħbija elettrika oħra. It-test tad-durabilità deskritt fil-punti 3. sa 3.4. għandu jsir b’veloċita ddikjarata mill-manufattur tal-apparat u magħżula mill-medda msemmija hawn fuq.

2.3.3. 

Jekk għat-test tal-apparat ta’ twissija akustika li jirċievi kurrent dirett jiġi użat kurrent rettifikat, il-komponent “unsmoothed” tal-vultaġġ fit-terminali tiegħu, imkejjel minn massimu sa massimu ieħor waqt it-tħaddim tal-apparat ta’ twissija, m’għandux jeċċedi 0,1 V.

2.3.4. 

Ir-reżistenza tal-konduttur elettriku għall-apparati ta’ twissija akustika li jieħdu kurrent dirett, inkluż ir-reżistenza tat-terminali u tal-kuntatti, għandha tkun kemm jista’ jkun qrib 0,05 Ω għal vultaġġ nominali ta’ 6 V, 0,10 Ω għal vultaġġ nominali ta’ 12 V u 0,20 Ω għal vultaġġ nominali ta’ 24 V.

2.4. L-apparati ta’ twissija akustika mekkaniċi għadhom jiġu ttestjati kif ġej.

2.4.1. 

L-apparat li jkun se jiġi ttestjat għandu jitħaddem minn persuna jew b’mezzi esterni oħra, li jimbuttaw il-liver tat-tħaddim kif rakkomandat mill-manifattur. Il-preżenza ta’ kwalunkwe operatur ma għandhiex tħalli effetti sinifikanti fuq ir-riżultati tat-testijiet. Waħda mis-sekwenzi tal-kejl hija magħmula minn għaxar operazzjonijiet konsekuttivi tul id-distanza sħiħa li jimxi l-liver f’ 4 ± 0,5 s. Għandhom jitwettqu ħames sekwenzi, b’pawża bejn kull sekwenza. L-operazzjoni kollha għandha titwettaq ħames darbiet.

2.4.2. 

Il-livell tal-ħoss ippeżat għall-kurva A għandu jiġi rreġistrat għal kull waħda mill-25 sekwenza ta’ kejl, għandu jkun fil-medda ta’ 2,0 dB(A) u għandha tiġi kkalkulata l-medja tiegħu għall-kalkolu tar-riżultat finali.

2.5. L-apparat ta’ twissija akustika għandu jkun immuntat fis-sod, bl-użu tal-part jew parts maħsuba għal dak l-iskop mill-manufattur fuq bażi li l-massa tagħha tkun tal-anqas 10 darbiet akbar minn dik tal-apparat ta’ twissija li jkun se jiġi ttestjat u tal-anqas 30 kg. Il-bażi trid tkun irranġata b’tali mod li r-riflessi mill-ġnub tagħha u l-vibrazzjonijiet ma jkollhom l-ebda effett sinifikanti fuq ir-riżultati tal-kejl.

2.6. Bil-kundizzjonijiet stabbiliti hawn fuq, il-livell tal-ħoss ippeżat għall-kurva A ma għandux ikun ogħla minn 115 dB(A) fil-każ tal-apparati ta’ twissija akustika elettriċi u minn 95 dB(A) fil-każ tal-apparati ta’ twissija akustika mekkaniċi.

2.7. Il-livell tal-pressjoni ta’ ħoss fil-medda ta’ frekwenzi ta’ 1 800 sa 3 550  Hz tal-apparati ta’ twissija akustika elettriċi għandu jkun ogħla minn dak ta’ kwalunkwe komponent ta’ frekwenza ta’ aktar minn 3 550  Hz, u fi kwalunkwe każ, mill-anqas 90 dB(A). Il-livell tal-pressjoni ta’ ħoss tal-apparati ta’ twissija akustika mekkaniċi għandu jkun mill-anqas 80 dB(A).

2.8. Il-karatteristiċi stabbiliti fil-punti 2.6. sa 2.7. għandhom jintwerew ukoll fuq kull apparat ta’ twissija akustika li jkun ġie soġġett għat-test tad-durabilità previst fil-punti 3. sa 3.4.

2.8.1. Kwalunkwe varjazzjoni fil-vultaġġ għandha tkun bejn 115 % u 95 % tal-valur nominali fil-każ tal-apparati ta’ twissija akustika li jieħdu kurrent dirett, jew bejn 50 % u 100 % tal-veloċità massima tal-alternejter iddikjarata mill-manufattur tal-alternejter għat-tħaddim kontinwu fil-każ tal-apparati ta’ twissija akustika li jieħdu kurrent alternanti.

2.9. Il-ħin li jgħaddi bejn l-attwazzjoni u l-mument meta l-ħoss jilħaq il-valur minimu kif meħtieġ fil-punti 2.6. sa 2.7. m’għandux jeċċedi 0,2 sekondi mkejla f’temperatura ambjentali ta’ 293 ± 5 K (20 ± 5 °C). Dan ir-rekwiżit japplika, b’mod partikolari, għall-apparati ta’ twissija pnewmatiċi jew elettropnewmatiċi.

2.10. Bil-kundizzjonijiet tal-provvista tal-elettriku stabbiliti mill-manufattur tagħhom, l-apparati ta’ twissija pnewmatiċi jew elettropnewmatiċi għandhom jagħtu l-istess prestazzjoni akustika bħal dik meħtieġa għall-apparati ta’ twissija akustika elettriċi normali.

2.11. Il-valur minimu kif meħtieġ fil-punti 2.6. sa 2.7. għandu jiġi miksub għal kull komponent ta’ apparat b’toni multipli li jista’ jitfa’ l-ħoss indipendentement. Il-livell ta’ ħoss massimu globali għandu jkun miksub bil-partijiet komponenti kollha jaħdmu fl-istess ħin.

3.   Test tad-durabilità

3.1. It-temperatura ambjentali għandha tkun bejn 288 K u 303 K (15 °C u 30 °C).

3.2. L-apparat ta’ twissija akustika elettriku għandu jkun fornut bil-vultaġġ nominali bir-reżistenza tal-konduttur speċifikata fil-punti 2.3.1. sa 2.3.4., filwaqt li jkun konformi mal-punt 2.8.1., u jitħaddem għal 10 000 darba b’rata ta’ sekonda attivat segwita b’erba’ sekondi mhux attivat. Waqt it-test, l-apparat ta’ twissija akustika għandu jiġi espost għal riħ jew kurrent ta’ arja furzat li jkollu veloċità ta’ 10 m/s ± 2 m/s

3.2.1. Jekk it-test isir ġo kompartiment insulat dak il-kompartiment għandu jkun ta’ volum kbir biżżejjed biex jassigura li tinxtorob is-sħana li toħroġ mill-apparat ta’ twissija waqt it-test tad-durabilità.

3.3. Meta jkun tlesta nofs l-ammont tal-operazzjonijiet, l-apparat ta’ twissija akustika elettriku jista’ jiġi risettjat jekk il-karatteristiċi tal-livell ta’ ħoss ikunu nbidlu minn kif kienu qabel it-test. Meta jkun tlesta l-ammont kollu tal-operazzjonijiet, l-apparat ta’ twissija akustika jista’ jiġi risettjat, u sussegwentement għandu jissodisfa r-rekwiżiti tat-testijiet speċifikati fil-punt 2.8.

3.4. Erba’ tipi ta’ apparati ta’ twissija akustika mekkaniċi għandhom jiġu soġġetti għat-test tad-durabilità. Kull apparat għandu jkun f’kundizzjoni ġdida u ma għandux jiġi lubrikat waqt it-test. Għandu jiġi attivat 30 000 darba, tul id-distanza sħiħa li jimxi l-liver, b’rata ta’ 100 ± 5 operazzjonijiet kull minuta. Imbagħad, l-erba’ apparati għandhom jiġu soġġetti għal test ta’ raxx tal-melħ skont l-istandard EN ISO 9227:2012. Tlieta mill-erba’ unitajiet għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-testijiet speċifikati fil-punt 2.8.

PARTI 2

Rekwiżiti għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura fir-rigward tat-twissija akustika.

1.   Rekwiżiti tal-armar

1.1. Il-vetturi tal-kategoriji L1e-B, L2e u L6e għandhom ikunu installati mill-anqas b’apparat ta’ twissija akustika elettriku wieħed li jkun kiseb l-approvazzjoni tat-tip għall-komponenti tiegħu skont dan ir-Regolament jew ir-regolament Nru 28 tan-NU/KEE ( 9 ).

1.2. Il-vetturi tal-kategorija L1e-B b’veloċità massima tad-disinn ta’ ≤ 25 km/h u b’potenza nominali massima kontinwa jew netta ta’ ≤ 500 W jistgħu, alternattivament, ikunu installati b’apparat ta’ twissija akustika mekkaniku li jkun kiseb l-approvazzjoni tat-tip għall-komponenti tiegħu skont dan ir-Regolament, f’liema każ ir-rikwiżiti tal-punti 2.1.1. sa 2.1.7. ma jkunux applikabbli.

1.3. Il-vetturi tal-kategoriji L3e, L4e u L5e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-armar rilevanti kollha tar-regolament Nru 28 tan-NU/KEE.

1.3.1. Fin-nuqqas ta’ struzzjonijiet speċifiċi, it-terminu “muturi” ta’ dak ir-Regolament għandu jkun meqjus li qed jirreferi għall-vetturi tal-kategoriji L3e, L4e u L5e.

1.4. Il-vetturi tal-kategorija L7e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-armar rilevanti kollha tar-regolament Nru 28 tan-NU/KEE, kif preskritt għall-vetturi tal-kategorija L5e.

1.5. Fin-nuqqas ta’ rekwiżiti speċifiċi fir-regolament Nru 28 tan-NU/KEE u kif previst fil-punt 1.3. tal-Parti 1, apparati ta’ twissija akustika u apparati supplementari installati fuq vetturi mħaddma b’mutur elettriku wieħed jew aktar jista’ jkollhom karatteristika li permezz tagħha l-apparat jiġi attivat b’mod intermittenti tant li jaħdem f’livell tal-pressjoni ta’ ħoss ferm aktar baxx milli meħtieġ għall-apparati ta’ twissija akustika, u jitfa’ ħoss kontinwu u uniformi, bi spektrum akustiku li ma jvarjax b’mod li wieħed jinduna bih waqt li jkun qiegħed jaħdem, sabiex hekk, pereżempju, javża lin-nies tat-triq li l-vettura tkun qed toqrob.

2.

Rewiżiti tal-prestazzjoni tal-apparati ta’ twissija akustika elettriċi.

2.1. Għal vetturi tal-kategoriji L1e-B, L2e u L6e:

2.1.1 

Il-vultaġġ tal-ittestjar għandu jkun kif stabbilit fil-punti 2.3. sa 2.3.2. tal-Parti 1.

2.1.2. 

Il-livelli tal-pressjoni ta’ ħoss għandhom jiġu mkejla bil-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 2.2. tal-Parti 1.

2.1.3. 

Il-livell tal-pressjoni ta’ ħoss ippeżat għall-kurva A li joħroġ mill-apparat(i) ta’ twissija akustika għandu jitkejjel minn distanza ta’ 7,0 m quddiem il-vettura, fejn il-vettura titqiegħed f’sit miftuħ, fuq art kemm jista’ jkun lixxa u, jekk tkun armata b’apparati ta’ twissija akustika li jieħdu kurrent dirett, bil-magna tagħha mitfija.

2.1.4. 

Il-mikrofonu għall-istrument tal-kejl għandu jitqiegħed fil-pjan medjan lonġitudinali tal-vettura.

2.1.5. 

Il-livell tal-pressjoni ta’ ħoss tal-ħoss tal-isfond u tal-ħoss tar-riħ għandu jkun tal-anqas 10 dB (A) inqas mill-ħoss li jkun se jitkejjel.

2.1.6. 

Il-livell massimu tal-pressjoni ta’ ħoss għandu jkun imfittex fil-medda ta’ bejn 0,5 u 1,5 m ’il fuq mil-livell tal-art.

2.1.7. 

Meta mkejjel bil-kundizzjonijiet tal-punti 2.1.1. sa 2.1.5., il-valur tal-livell massimu ta’ ħoss kif iddeterminat fil-punt 2.1.6. għandu jkun ta’ bejn 75 dB(A) u 112 dB(A).

2.2. Il-vetturi tal-kategoriji L3e, L4e u L5e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni rilevanti kollha tar-regolament Nru 28 tan-NU/KEE.

2.2.1. Fin-nuqqas ta’ struzzjonijiet speċifiċi, it-terminu “muturi” ta’ dak ir-Regolament għandu jkun meqjus li qed jirreferi għall-vetturi tal-kategoriji L3e, L4e u L5e.

2.3. Il-vetturi tal-kategorija L7e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni rilevanti kollha tar-regolament Nru 28 tan-NU/KEE, kif preskritt għall-vetturi tal-kategorija L5e.
ANNESS III

Rekwiżiti applikabbli għall-ibbrejkjar, inkluż sistemi antilokk tal-ibbrejkjar u sistemi kombinati tal-ibbrejkjar

1.   Rekwiżiti għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura fir-rigward tal-ibbrejkjar

1.1. Il-vetturi tal-kategoriji L1e, L2e, L3e, L4e u L5e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-regolament Nru 78 tan-NU/KEE.

1.1.1. Bla preġudizzju għar-rekwiżiti stabbiliti fil-punt 1.1., id-dispożizzjonijiet tal-punti 1.1.1.1. sa 1.1.1.3. japplikaw għall-vetturi tal-kategorija L1e b’massa fil-kundizzjoni ta’ sewqan ta’ ≤ 35 kg li jkunu mgħammra kif ġej:

1.1.1.1. 

Għall-apparati tal-ibbrejkjar b’sistema ta’ trazmissjoni idrawlika, il-kontenituri li jżommu l-fluwidu ta’ riżerva għandhom ikunu eżenti mir-rekwiżiti dwar il-kumdità tal-iċċekkjar tal-livell tal-fluwidu tar-regolament tan-NU/KEE msemmi hawn fuq.

1.1.1.2. 

Għall-brejkijiet tar-rimm, għall-fini tad-dispożizzjonijiet speċjali dwar l-ittestjar bi brejks imxarrbin fir-regolament tan-NU/KEE msemmi hawn fuq, l-ilma għandu jiġi mitfugħ fid-direzzjoni tar-rimm li joħloq il-frizzjoni, u ż-żennuniet ikunu f’pożizzjoni ta’ 10 sa 30 mm wara l-blokok tal-brejkijiet.

1.1.1.3. 

Għall-vetturi b’wisa’ tar-rimmijiet tar-rota ta’ 45 mm jew inqas (il-kodiċi 1.75), fir-rigward tal-prestazzjoni tal-ibbrejkjar bil-brejk ta’ quddiem biss mgħobbi bil-massa massima teknikament permissibbli tiegħu, id-distanza tal-waqfien jew id-deċelerazzjoni medja totalment żviluppata (MFDD) korrispondenti għandha tkun kif preskritt fir-regolament tan-NU/KEE msemmi hawn fuq. Jekk dan ir-rekwiżit ma jkunx jista’ jiġi ssodisfat minħabba adeżjoni limitata bejn it-tajer u l-wiċċ tat-triq, id-distanza tal-waqfien S ≤ 0,1 + V2/115 bid-deċelerazzjoni medja totalment żviluppata korrispondenti ta’ 4,4 m/s2 għandha tiġi applikata għal test tal-vettura mgħobbija bil-massa massima teknikament permissibbli tagħha u bl-użu taż-żewġ apparati tal-ibbrejkjar simultanjament.

1.1.2. Għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura, id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness VIII tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 dwar l-immuntar obbligatorju ta’ sistemi ta’ bbrejkjar avvanzati.

1.2. Il-vetturi tal-kategorija L6e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-regolament Nru 78 tan-NU/KEE, kif preskritt għall-vetturi tal-kategorija L2e.

1.3. Il-vetturi tal-kategorija L7e għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tar-regolament Nru 78 tan-NU/KEE, kif preskritt għall-vetturi tal-kategorija L5e.
ANNESS IV

Rekwiżiti dwar is-sikurezza elettrika

1.   Rekwiżiti għall-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura fir-rigward tas-sikurezza elettrika

1.1.

Il-vetturi mħaddma b’mutur elettriku wieħed jew aktar, inkluż il-vetturi purament elettriċi jew il-vetturi elettriċi ibridi, għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ dan l-Anness.

2.

Rekwiżiti ġenerali dwar il-protezzjoni minn xokkijiet elettriċi u dwar is-sikurezza elettrika li japplikaw għall-assemblaġġi ta’ vultaġġ għoli taħt kundizzjonijiet fejn mhumiex imqabbda ma’ provvisti tal-elettriku ta’ vultaġġ għoli esterni.

2.1.

Il-protezzjoni minn kuntatt dirett ma’ partijiet li fihom il-kurrent għandha tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti hawn taħt. Il-protezzjonijiet mogħtija (eż. iżolatur solidu, ilqugħ, għeluq) ma għandhomx ikunu jistgħu jiġu miftuħa, żarmati jew imneħħija mingħajr l-użu tal-għodda.

Il-protezzjoni mill-aċċess għall-partijiet li fihom il-kurrent għandha tiġi ttestjata skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 3 – Protezzjoni minn kuntatti diretti ma’ partijiet b’vultaġġ.

2.1.1.

Għall-protezzjoni tal-partijiet li fihom il-kurrent ġewwa l-kompartiment magħluq tas-sewwieq u tal-passiġġieri, jew il-kompartiment tal-bagalji, għandu jiġi pprovdut il-grad ta’ protezzjoni IPXXD.

2.1.2.

Għall-protezzjoni tal-partijiet li fihom il-kurrent f’żoni għajr il-kompartiment magħluq tas-sewwieq u tal-passiġġieri jew il-kompartiment tal-bagalji, għandu jiġi pprovdut il-grad ta’ protezzjoni IPXXB.

2.1.3.

Għall-protezzjoni ta’ partijiet li fihom il-kurrent ta’ vetturi meta ma jkunx hemm kompartiment magħluq tas-sewwieq u tal-passiġġieri, il-vettura kollha għandu jkollha il-grad ta’ protezzjoni IPXXD.

2.1.4.

Il-konnetturi (inkluż il-punt tad-dħul tal-vettura) jitqiesu li jissodisfaw ir-rekwiżiti jekk:

— 
ikunu konformi wkoll mal-grad ta’ protezzjoni IPXXB meta jiġu separati mingħajr l-użu tal-għodda,
— 
ikunu taħt l-art tal-vettura u jiġu pprovduti b’mekkaniżmu ta’ llokkjar (eż. illokkjar b’kamin, illokkjar b’bayonet),
— 
jiġu pprovduti b’mekkaniżmu ta’ llokkjar u komponenti oħra għandhom l-ewwel jitneħħew bl-użu tal-għodda biex jiġi sseparat il-konnettur, jew
— 
il-vultaġġ tal-partijiet li fihom il-kurrent isir ≤ DC 60 V jew ≤ AC 30 V (rms) fi żmien sekonda wara li jiġi sseparat il-konnettur.

2.1.5.

Fil-każ li d-diskonnettur għas-servisjar ikun jista’ jinfetaħ, jiġi żarmat jew imneħħi mingħajr l-użu tal-għodda, il-grad ta’ protezzjoni IPXXB għandu jiġi ssodisfat taħt dawn il-kundizzjonijiet kollha.

2.1.6.

Rekwiżiti speċifiċi tal-immarkar

2.1.6.1. Fil-każ ta’ REESS li jkollha kapaċità ta’ vultaġġ għoli, is-simbolu muri fil-Figura 4-1 għandu jitqiegħed fuq jew qrib ir-REESS. L-isfond tas-simbolu għandu jkun isfar, il-bordura u l-vleġġa għandhom ikunu suwed.

Figura 4-1

Immarkar ta’ tagħmir ta’ vultaġġ għoli

image

2.1.6.2. Is-simbolu għandu wkoll jitqiegħed fuq l-għeluq u l-ilqugħ kollha, li, meta jitneħħew jinkixfu partijiet li fihom il-kurrent ta’ ċirkwiti ta’ vultaġġ għoli. Din id-dispożizzjoni hija fakultattiva għall-konnetturi ta’ assemblaġġi ta’ vultaġġ għoli u mhix applikabbli għall-ebda wieħed mill-każijiet li ġejjin:

— 
Meta l-ilqugħ jew l-għeluq ma jistgħux jintlaħqu fiżikament, jinfetħu, jew jitneħħew, sakemm il-komponenti l-oħra tal-vettura ma jitneħħewx bl-użu tal-għodda, jew
— 
Meta l-ilqugħ jew l-għeluq jinsabu taħt l-art tal-vettura.

2.1.6.3. Il-kejbils għall-assemblaġġi ta’ vultaġġ għoli li ma jinsabux għalkollox ġewwa l-għeluq għandhom jiġu identifikati permezz ta’ qoxra ta’ barra bil-kulur oranġjo.

2.2.

Il-protezzjoni minn kuntatt indirett ma’ partijiet li fihom il-kurrent għandha tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti hawn taħt.

2.2.1.

Fir-rigward tal-protezzjoni mix-xokkijiet elettriċi li jistgħu jseħħu b’kuntatt indirett, il-partijiet konduttivi mikxufa, bħall-ilqugħ u l-għeluq konduttivi, għandhom ikunu mqabbda galvanikament b’mod sikur max-xażi elettriku, pereżempju permezz ta’ konnessjoni b’wajer tal-elettriku jew kejbil li jertja, jew bil-welding, jew b’konnessjoni permezz ta’ boltijiet, biex ma jiġux prodotti elementi ta’ periklu potenzjali.

2.2.2.

Ir-reżistenza bejn il-partijiet konduttivi mikxufa u x-xażi elettriku għandha tkun inqas minn 0,1 Ω meta jkun hemm fluss tal-kurrent ikun ta’ mill-anqas 0,2 A. Dan ir-rekwiżit jitqies bħala ssodisfat jekk il-konnessjoni galvanika tkun ġiet stabbilita bil-welding.

2.2.3.

Fil-każ ta’ vetturi li huma maħsuba biex jiġu mqabbda ma’ provvista tal-elettriku esterna ertjata permezz ta’ konnessjoni konduttiva, għandu jiġi pprovdut apparat li jippermetti l-konnessjoni galvanika tax-xażi elettriku mal-ert.

L-apparat għandu jkun b’tali mod li jippermetti li ssir konnessjoni mal-ert qabel ma jiġi applikat vultaġġ estern lill-vettura u li l-konnessjoni tibqa’ sakemm jitneħħa l-vultaġġ estern mill-vettura.

Il-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti tista’ tintwera jew billi jintuża l-konnettur speċifikat mill-manifattur tal-vettura, jew permezz ta’ analiżi oħra.

2.2.3.1. Konnessjoni galvanika tax-xażi elettriku mal-ert mhix meħtieġa fil-każijiet li ġejjin:

— 
il-vettura tista’ tuża biss ċarġer apposta li jkun protett meta jseħħ xi difett ta’ iżolament uniku,
— 
il-bodi metalliku kollu tal-vettura huwa protett meta jseħħ xi difett ta’ iżolament uniku, jew
— 
il-vettura ma tistax tiġu ċċarġjata jekk il-grupp tal-batterija ta’ propulsjoni ma jitneħħiex għal kollox mill-vettura.

2.3.

Ir-reżistenza tal-iżolament għandha tkun konformi mar-rekwiżiti stabbiliti hawn taħt.

2.3.1.

Fir-rigward ta’ powertrains elettriċi magħmulin minn assemblaġġi DC jew AC separati:

Jekk l-assemblaġġi AC u l-assemblaġġi DC huma galvanikament iżolati minn xulxin, ir-reżistenza tal-iżolament bejn l-assemblaġġi ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku għandu jkollha valur minimu ta’ 100 Ω/volt tal-vultaġġ operattiv għall-assemblaġġi DC, u valur minimu ta’ 500 Ω/volt tal-vultaġġ operattiv għall-assemblaġġi AC.

Il-kejl għandu jsir skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 1 – Metodu ta’ kejl tar-reżistenza tal-iżolament.

2.3.2.

Fir-rigward ta’ powertrains elettriċi magħmulin minn assemblaġġi DC u AC ikkombinati:

Jekk l-assemblaġġi ta’ vultaġġ għoli AC u l-assemblaġġi ta’ vultaġġ għoli DC jkunu konnessi galvanikament ir-reżistenza tal-iżolament bejn l-assemblaġġi ta’ vultaġġ għoli kollha u x-xażi elettriku għandu jkollha valur minimu ta’ 500 Ω/volt tal-vultaġġ operattiv.

Madankollu, jekk l-assemblaġġi kollha ta’ vultaġġ għoli AC jkunu protetti b’waħda miż-żewġ miżuri li ġejjin, ir-reżistenza tal-iżolament bejn l-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku għandu jkollha valur minimu ta’ 100 Ω/volt tal-vultaġġ operattiv:

— 
saffi doppji jew iktar ta’ iżolaturi solidi, ilqugħ jew għeluq li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punti 2.1. sa 2.1.6.3. b’mod indipendenti, pereżempju ċineg integrali ta’ wajers, jew
— 
protezzjonijiet mekkanikament robusti li għandhom biżżejjed durabilità tul il-perjodu ta’ servizz tal-vettura bħal housings tal-mutur, kaxxi jew konnetturi tal-konverter elettroniku.

Ir-reżistenza tal-iżolament bejn l-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku tista’ tintwera permezz ta’ kalkolu, kejl jew taħlita tat-tnejn.

Il-kejl għandu jsir skont l-Appendiċi 1 – Metodu ta’ kejl tar-reżistenza tal-iżolament.

2.3.3.

Fir-rigward ta’ vetturi b’ċelloli tal-fjuwil:

Jekk ir-rekwiżit minimu ta’ reżistenza ta’ iżolament ma jistax jintlaħaq tul iż-żmien, il-protezzjoni tinkiseb permezz ta’ waħda minn dawn li ġejjin:

— 
saffi doppji jew iktar ta’ iżolaturi solidi, ilqugħ jew għeluq li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punti 2.1. sa 2.1.6.3. b’mod indipendenti, jew
— 
sistema ta’ monitoraġġ tar-reżistenza tal-iżolament fuq il-vettura stess flimkien ma’ twissija lis-sewwieq jekk ir-reżistenza tal-iżolament tinżel taħt il-valur minimu meħtieġ. Ir-reżistenza tal-iżolament bejn l-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli tas-sistema ta’ agganċ għall-iċċarġjar tar-REESS, li ma tkunx enerġizzata għajr waqt l-iċċarġjar tar-REESS, u x-xażi elettriku ma jeħtiġux monitoraġġ.

Il-funzjonament korrett tas-sistema ta’ monitoraġġ tar-reżistenza tal-iżolament fuq il-vettura stess għandu jiġi ttestjat kif deskritt fl-Appendiċi 2 – Metodu ta’ konferma għall-funzjonament tas-sistema ta’ monitoraġġ tar-reżistenza tal-iżolament fuq il-vettura stess.

2.3.4.

Rekwiżiti tar-reżistenza tal-iżolament għas-sistema ta’ agganċ għall-iċċarġjar tar-REESS.

Il-punt tad-dħul tal-vettura jew il-kejbil tal-iċċarġjar li jkun konness b’mod permanenti mal-vettura, maħsub li jkun konness b’mod konduttiv mal-provvista ta’ elettriku esterna AC li tkun ertjata u ċ-ċirkwit elettriku konness galvanikament mal-punt tad-dħul tal-vettura jew mal-kejbil tal-iċċarġjar waqt l-iċċarġjar tar-REESS, għandu jkollu reżistenza tal-iżolament bejn l-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku ta’ mill-anqas 1,0 ΜΩ meta l-konnettur taċ-ċarġer ikun skonnettjat. Waqt il-kejl, il-batterija ta’ propulsjoni tista’ tiġi skonnettjata.

3.

Rekwiżiti dwar ir-REESS

3.1.

Protezzjoni fil-każ ta’ kurrent eċċessiv.

Ir-REESS ma għandhiex tisħon iż-żejjed f’każ ta’ kurrent eċċessiv jew, jekk ir-REESS ikollha tendenza li tisħon iż-żejjed minħabba kurrent eċċessiv, din għandha tkun mgħammra b’apparat wieħed jew aktar ta’ protezzjoni, bħal fjusijiet, circuit breakers u/jew main contactors.

Meta jkun applikabbli, il-manifattur tal-vettura għandu jipprovdi d-dejta u analiżi rilevanti li jixhdu l-eżistenza ta’ prevenzjoni ta’ tisħin żejjed minħabba l-kurrent eċċessiv mingħajr ma jintużaw apparati protettivi.

3.2.

Prevenzjoni ta’ akkumulu ta’ gass.

Il-postijiet maħsuba biex iżommu batteriji ta’ propulsjoni tat-tip miftuħ li jistgħu jipproduċu gass tal-idroġenu għandu jkollhom fann ventilatur jew kanal ta’ ventilazzjoni jew kwalunkwe mezz ieħor xieraq biex jipprevieni l-akkumulu ta’ gass tal-idroġenu. Vetturi li jkollhom qafas tat-tip miftuħ li ma jippermettux l-akkumulu ta’ gass tal-idroġenu f’postijiet bħal dan mhux meħtieġa jkollhom fann ventilatur jew kanal ta’ ventilazzjoni.

3.3.

Protezzjoni mit-tixrid ta’ elettrolit.

L-elettrolit ma għandux jinxtered mill-vettura meta din tmil f’xi direzzjoni, ixxaqleb fuq l-art lejn ix-xellug jew lejn il-lemin u lanqas meta r-REESS titqiegħed ta’ taħt fuq.

Fil-każ li l-elettrolit jinxtered mir-REESS jew mill-komponenti tagħha minħabba raġunijiet oħra, l-elettrolit ma għandux jasal sas-sewwieq jew kwalunkwe persuna li tkun fuq jew qrib il-vettura waqt li l-vettura tkun qiegħda taħdem f’kundizzjonijiet normali, ipparkjata (anke meta l-vettura tkun ipparkjata f’niżla) jew waqt kwalunkwe tħaddim normali ieħor.

3.4.

Meta r-REESS tinqala’ aċċidentalment jew mingħajr intenzjoni.

Ir-REESS u l-komponenti tagħha għandhom ikunu installati fuq il-vettura b’tali mod li ma jkunx hemm possibbiltà li r-REESS tinqala’ aċċidentalment jew mingħajr intenzjoni, jew li tinbeżaq ’il barra.

Ir-REESS u l-komponenti tagħha ma għandhomx jinbeżqu ’l barra mill-vettura meta din tmil f’xi direzzjoni, ixxaqleb fuq l-art lejn ix-xellug jew lejn il-lemin u lanqas meta r-REESS titqiegħed ta’ taħt fuq.

4.

Rekwiżiti dwar is-sikurezza waqt l-użu

4.1.   Proċedura ta’ “power-on” u “power-off” tas-sistema ta’ propulsjoni

4.1.1.

Meta l-vettura tiġi startjata, inkluż il-“power-on” tas-sistema, is-sewwieq għandu jwettaq mill-inqas żewġ azzjonijiet deliberattivi u distintivi sabiex jagħżel il-modalità li tippermetti sewqan attiv.

4.1.2.

Tal-anqas, il-passiġġier għandu jingħata indikazzjoni mumentanja meta l-vettura titqiegħed fil- modalità li tippermetti sewqan attiv, madankollu, din id-dispożizzjoni mhix applikabbli f’kundizzjonijiet fejn l-enerġija għall-propulsjoni tal-vettura tkun ġejja direttament minn magna ta’ kombustjoni interna.

4.1.3.

Waqt li ħiereġ mill-vettura, il-passiġġier għandu jiġi infurmat permezz ta’ sinjal (eż. sinjal ottiku jew akustiku), jekk il-vettura tkun għadha fil- modalità li tippermetti sewqan attiv.

▼M1

4.1.4.

Jekk ir-REESS fuq il-vettura jista' jiġi ċċarġjat esternament mis-sewwieq, il-moviment tal-vettura permezz tas-sistema tagħha stess ta' propulsjoni għandu jkun impossibbli sakemm il-konnettur tal-provvista tal-elettriku esterna tkun fiżikament imwaħħla mad-dħul tal-vettura. Għal vetturi tal-kategorija L1e b'massa f'kundizzjoni ta' sewqan ta' ≤ 35 kg il-moviment tal-vettura permezz tas-sistema ta' propulsjoni tagħha stess għandu jiġi inibit sakemm iċ-ċarġer tal-batterija jkun konness fiżikament ma' provvista esterna tal-kurrent elettriku. Il-konformità ma' dan ir-rekwiżit għandu jiġi ppruvat bl-użu tal-konnettur jew taċ-ċarġer tal-batterija speċifikat mill-manifattur tal-vettura. F'każ ta' kejbils tal-iċċarġjar li jkunu mqabbda b'mod permanenti, ir-rekwiżit ta' hawn fuq jitqies issodisfat meta l-użu tal-kejbil tal-iċċarġjar ovvjament jipprevjeni l-użu tal-vettura (eż. il-kejbil dejjem jgħaddi minn fuq l-apparati ta' kontroll tal-operaturi, is-sedil tas-sewwieq, is-sit tas-sewwieq, il-manubriju jew l-istering, inkella s-sit li jagħti l-ispazju fejn ikunu stivati l-wajers jeħtieġ li jibqa' fil-pożizzjoni miftuħa).

▼B

4.1.5.

Jekk vettura tkun mgħammra b’unità ta’ kontroll tad-direzzjoni tas-sewqan (jiġifieri apparat tar-rivers), l-istat ta’ din l-unità għandu jiġi nnotifikat lis-sewwieq.

4.1.6.

Huwa permess li azzjoni waħda biss tkun meħtieġa biex tiġi diżattivata l-modalità li tippermetti sewqan attiv jew biex titlesta l-proċedura ta’ “power-off”.

4.2.   Sewqan b’potenza mnaqqsa

4.2.1.   Indikazzjoni ta’ potenza mnaqqsa

Jekk is-sistema ta’ propulsjoni elettrika tkun mgħammra b’mezz li jnaqqas il-potenza tal-propulsjoni tal-vettura awtomatikament (eż. modalità ta’ funzjonament f’każ ta’ difett fil-powertrain), it-tnaqqis li jkun sinifikanti għandu jiġi indikat lis-sewwieq.

4.2.2.   Indikazzjoni ta’ livell baxx ta’ enerġija tar-REESS.

Jekk l-istat taċ-ċarġ tar-REESS ikollu impatt sinifikanti fuq il-prestazzjoni tas-sewqan tal-vettura (jiġifieri, l-aċċellerazzjoni u l-kapaċità ta’ sewqan, li jridu jiġu evalwati mis-Servizz Tekniku flimkien mal-manifattur tal-vettura), il-livell baxx ta’ enerġija għandu jiġi indikat lill-passiġġier permezz ta’ apparat li jidher ċar (eż. sinjal viżwali jew akustiku). L-indikazzjoni użata għall-punt 4.2.1. ma għandhiex tintuża għal dan l-iskop.

▼M1

4.3.   Sewqan b'lura

Ma għandux ikun possibbli li tiġi attivata l-funzjoni ta' kontroll biex il-vettura tinsaq b'lura b'mod mhux ikkontrollat waqt li l-vettura tkun qed timxi 'l quddiem, jekk din l-attivazzjoni tista' tikkawża deċellerazzjoni f'daqqa u qawwija jew illokkjar tar-roti. Madankollu, jista' jkun possibblili tiġi attivata l-funzjoni ta' kontroll biex il-vettura tinsaq b'lura b'tali mod li tkun tista' tnaqqas il-veloċità tal-vettura gradwalment.

▼B

4.4.   Determinazzjoni ta’ emissjonijiet ta’ idroġenu

4.4.1.

Din il-verifika għandha titwettaq fuq it-tipi kollha ta’ vetturi mgħammra b’batteriji ta’ propulsjoni tat-tip miftuħ u r-rekwiżiti għandhom jiġu ssodisfati kollha.

4.4.2.

Il-vetturi għandhom ikunu mgħammra b’ċarġers abbord. It-testijiet għandhom jitwettqu skont il-metodu deskritt fl-Anness 7 tar-regolament Nru 100 tan-NU/KEE ( 10 ). Il-kampjunar u l-analiżi tal-idroġenu għandhom ikunu dawk kif preskritti, madankollu, jistgħu jintużaw metodi ta’ analiżi oħra sakemm ikun jista’ jintwera li dawn jagħtu riżultati ekwivalenti.

4.4.3.

Waqt il-proċedura ta’ ċċarġjar normali bil-kundizzjonijiet previsti fl-Anness 7 tar-regolament Nru 100 tan-NU/KEE, l-emissjonijiet ta’ idroġenu għandhom ikunu < 125 g mkejla fuq perjodu ta’ 5 sigħat, jew inqas minn (25 × t2) (g) fuq perjodu ta’ t2 (h).

4.4.4.

Waqt l-iċċarġjar li jitwettaq permezz ta’ ċarġer fuq il-vettura li jkollu difett (kundizzjonijiet mogħtija fl-Anness 7 tar-regolament Nru 100 tan-NU/KEE), l-emissjonijiet tal-idroġenu għandhom ikunu inqas minn 42 g. Barra minn hekk dan iċ-ċarġer fuq il-vettura għandu jillimita dan id-difett għal 30 minuta.

4.4.5.

L-operazzjonijiet kollha marbuta mal-iċċarġjar tar-REESS għandhom ikunu kkontrollati b’mod awtomatiku, inkluż il-waqfa għall-iċċarġjar.

4.4.6.

Fil-fażijiet tal-iċċarġjar ma għandux ikun possibbli li jsir xi intervent manwalment.

4.4.7.

Operazzjonijiet normali ta’ konnessjoni u qtugħ tal-konnessjoni mit-tagħmir għall-forniment ta’ kurrenti elettriċi jew qtugħ ta’ enerġija ma għandhomx jaffettwaw is-sistema tal-kontroll tal-fażijiet tal-iċċarġjar.

4.4.8.

Il-fallimenti tal-iċċarġjar li jistgħu jwasslu għal funzjonament ħażin taċ-ċarġer fuq il-vettura waqt proċeduri sussegwenti tal-iċċarġjar għandhom jiġu ssinjalati b’mod permanenti lis-sewwieq jew indikati b’mod ċar lill-operatur li jkun se jibda proċedura tal-iċċarġjar.

4.4.9.

Istruzzjonijiet dettaljati dwar il-proċedura tal-iċċarġjar u dikjarazzjoni dwar il-konformità mar-rekwiżiti kif stabbiliti fil-punti 4.4.1. sa 4.4.8. għandhom jiġu inklużi fil-manwal tal-istruzzjonijiet tal-vettura.

4.4.10.

Ir-riżultati tat-testijiet miksuba minn tipi oħra ta’ vetturi komuni għal dawk tal-istess familja, skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Appendiċi 2 tal-Anness 7 tar-Regolament Nru 100, jistgħu jiġu applikati.
Appendiċi 1

Metodu ta’ kejl tar-reżistenza tal-iżolament għat-testijiet fuq il-vetturi

1.   Ġenerali

Ir-reżistenza ta’ iżolament għal kull assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli tal-vettura għandha titkejjel jew għandha tinstab permezz ta’ kalkolu bl-użu tal-valuri tal-kejl minn kull parti jew unità komponenti ta’ assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli (minn issa ’l quddiem imsejjaħ “kejl diviż”).

2.   Metodu ta’ kejl

Il-kejl tar-reżistenza ta’ iżolament għandu jitwettaq billi jintgħażel metodu ta’ kejl xieraq minn dawk elenkati fil-punti 2.1. sa 2.2., skont iċ-ċarġ elettriku tal-partijiet li fihom il-kurrent jew ir-reżistenza ta’ iżolament, eċċ.

Il-medda taċ-ċirkwiti elettriċi li trid titkejjel għandha tiġi ċċarata minn qabel, bl-użu ta’ dijagrammi ta’ ċirkwiti elettriċi, eċċ.

Barra minn hekk, il-modifika meħtieġa għall-kejl tar-reżistenza ta’ iżolament tista’ ssir, bħal pereżempju billi jitneħħa l-għata biex jintlaħqu l-partijiet li fihom il-kurrent, disinn ta’ linji ta’ kejl, it-tibdil fis-softwer, eċċ.

F’każijiet fejn il-valuri mkejla mhumiex stabbli minħabba t-tħaddim tas-sistema ta’ monitoraġġ tar-reżistenza ta’ iżolament ta’ fuq il-vettura stess, eċċ., tista’ ssir il-modifika meħtieġa għat-twettiq tal-kejl, bħal pereżempju li jitwaqqaf it-tħaddim tal-istrument ikkonċernat jew it-tneħħija tiegħu. Barra minn hekk, meta jitneħħa l-istrument, għandu jiġi ppruvat, bl-użu ta’ disinji, eċċ., li ma tinbidilx ir-reżistenza ta’ iżolament bejn il-partijiet li fihom il-kurrent u x-xażi elettriku.

Għandhom jittieħdu prekawzjonijiet kbar fir-rigward ta’ xort, xokk elettriku, eċċ., billi din it-tip ta’ konferma tista’ teħtieġ tħaddim dirett taċ-ċirkwit b’vultaġġ għoli.

2.1.   Metodu ta’ kejl bl-użu ta’ vultaġġ minn sorsi ’l barra mill-vettura

2.1.1.   Strument tal-kejl

Għandu jintuża strument ta’ ttestjar tar-reżistenza tal-iżolament li jista’ japplika vultaġġ DC ogħla mill-vultaġġ operattiv tal-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli.

2.1.2.   Metodu tal-kejl

Strument ta’ ttestjar tar-reżistenza tal-iżolament għandu jitwaħħal bejn il-partijiet li fihom il-kurrent u x-xażi elettriku. Wara dan, ir-reżistenza tal-iżolament għandha titkejjel bl-applikazzjoni ta’ vultaġġ DC li jkun tal-anqas nofs il-vultaġġ operattiv tal-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli.

Jekk is-sistema għandha aktar minn medda waħda ta’ vultaġġi (eż. minħabba l-boost konverter) f’ċirkwiti galvanikament konnessi u xi wħud mill-komponenti ma jifilħux il-vultaġġ operattiv taċ-ċirkwit kollu, ir-reżistenza tal-iżolament bejn dawn il-komponenti u x-xażi elettriku tista’ titkejjel separatament bl-applikazzjoni ta’ mill-anqas nofs il-vultaġġ operattiv tagħhom b’dawk il-komponenti skonnettjati.

2.2.   Metodu ta’ kejl bl-użu tar-REESS tal-vettura stess bħala sors ta’ vultaġġ DC

2.2.1.   Kundizzjonijiet ta’ ttestjar tal-vettura

L-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli għandu jiġi enerġizzat mir-REESS tal-vettura stess u/jew is-sistema ta’ konverżjoni tal-enerġija u l-vultaġġ tar-REESS u/jew tas-sistema ta’ konversjoni tal-enerġija matul it-test kollu għandu tal-anqas ikun il-vultaġġ operattiv nominali kif speċifikat mill-manifattur tal-vettura.

2.2.2.   Strument tal-kejl

Il-voltmiter użat f’dan it-test għandu jkejjel valuri DC u għandu jkollu reżistenza interna ta’ mill-anqas 10 ΜΩ.

2.2.3.   Metodu tal-kejl

2.2.3.1.   L-ewwel stadju

Jitkejjel il-vultaġġ kif nuri fil-Figura 4-Ap1-1 u jiġi rreġistrat il-vultaġġ tal-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli (Vb). Vb għandu jkun daqs jew ogħla mill-vultaġġ operattiv nominali tar-REESS u/jew is-sistema ta’ konverżjoni tal-enerġija kif speċifikat mill-manifattur tal-vettura.

Figura 4-Ap1-1

Il-kejl ta’ Vb, V1, V2

image

2.2.3.2.   It-tieni stadju

Jitkejjel u jiġi reġistrat il-vultaġġ (V1) bejn it-terminal negattiv tal-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (ara l-Figura 4-Ap1-1).

2.2.3.3.   It-tielet stadju

Jitkejjel u jiġi reġistrat il-vultaġġ (V2) bejn it-terminal pożittiv tal-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (ara l-Figura 4-Ap1-1).

2.2.3.4.   Ir-raba’ stadju

Jekk V1 huwa akbar minn V2 jew daqsu, tiddaħħal reżistenza standard ta’ valur magħruf (Ro) bejn it-terminal negattiv tal-assemblaġġ b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku. Bir-Ro installata, jitkejjel il-vultaġġ (V1’) bejn it-terminal negattiv tal-assemblaġġ ta’ vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (ara l-Figura 4-Ap1-2).

L-iżolament elettriku (Ri) jiġi kkalkolat skont il-formola li ġejja:

image

jew

image

Figura 4-Ap1-2

Kejl tal-V1’

image

Jekk V2 huwa akbar minn V1, tiddaħħal reżistenza standard ta’ valur magħruf (Ro) bejn it-terminal pożittiv tal-assemblaġġ b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku. Bir-Ro installata, jitkejjel il-vultaġġ (V2’) bejn it-terminal pożittiv tal-assemblaġġ b’vultaġġ għoli u x-xażi elettriku (ara l-Figura 4-Ap1-3). L-iżolament elettriku (Ri) jiġi kkalkolat skont il-formola murija: Il-valur tal-iżolament elettriku (f’ Ω) jiġi diviż vultaġġ operattiv nominali tal-assemblaġġ b’vultaġġ għoli (f’ V).

L-iżolament elettriku (Ri) jiġi kkalkolat skont il-formola li ġejja: