02014D0145 — MT — 15.09.2018 — 017.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/145/PESK

tas-17 ta’ Marzu 2014

dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina

(ĠU L 078 17.3.2014, p. 16)

Emendata bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

 M1

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2014/151/PESK tal-21 ta' Marzu 2014

  L 86

30

21.3.2014

 M2

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL 2014/238/PESK tat-28 ta’ April 2014

  L 126

55

29.4.2014

►M3

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/265/PESK tat-12 ta’ Mejju 2014

  L 137

9

12.5.2014

 M4

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/308/PESK tat-28 ta' Mejju 2014

  L 160

33

29.5.2014

 M5

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/455/PESK tal-11 ta' Lulju 2014

  L 205

22

12.7.2014

 M6

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/475/PESK tat-18 ta' lulju 2014

  L 214

28

19.7.2014

 M7

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/499/PESK tal-25 ta' Lulju 2014

  L 221

15

25.7.2014

 M8

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/508/PESK tat-30 ta' Lulju 2014

  L 226

23

30.7.2014

►M9

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/658/PESK tat-8 ta' Settembru 2014

  L 271

47

12.9.2014

 M10

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/801/PESK tas-17 ta' Novembru 2014

  L 331

26

18.11.2014

►M11

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/855/PESK tat-28 ta' Novembru 2014

  L 344

22

29.11.2014

 M12

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/241 tad-9 ta' Frar 2015

  L 40

14

16.2.2015

►M13

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/432 tat-13 ta' Marzu 2015

  L 70

47

14.3.2015

►M14

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2015/1524 tal-14 ta' Settembru 2015

  L 239

157

15.9.2015

►M15

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2016/359 tal-10 ta' Marzu 2016

  L 67

37

12.3.2016

►M16

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2016/1671 tal-15 ta'' Settembru 2016

  L 249

39

16.9.2016

 M17

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2016/1961 tat-8 ta' Novembru 2016

  L 301

15

9.11.2016

►M18

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2017/445 tat-13 ta' Marzu 2017

  L 67

88

14.3.2017

►M19

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2017/1386 tal-25 ta' Lulju 2017

  L 194

63

26.7.2017

►M20

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2017/1418 tal-4 ta' Awwissu 2017

  L 203I

5

4.8.2017

►M21

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2017/1561 tal-14 ta' Settembru 2017

  L 237

72

15.9.2017

►M22

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2017/2163 tal-20 ta' Novembru 2017

  L 304

51

21.11.2017

►M23

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/392 tat-12 ta' Marzu 2018

  L 69

48

13.3.2018

►M24

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/706 tal-14 ta' Mejju 2018

  L 118I

3

14.5.2018

►M25

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/1085 tat-30 ta' Lulju 2018

  L 194

147

31.7.2018

►M26

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (PESK) 2018/1237 tat-12 ta' Settembru 2018

  L 231

27

14.9.2018


Ikkoreġuta bi:

►C1

Rettifika, ĠU L 066, 11.3.2015, p.  21 (2014/265/PESK)

 C2

Rettifika, ĠU L 066, 11.3.2015, p.  22 (2014/499/PESK)

 C3

Rettifika, ĠU L 199, 29.7.2015, p.  46 (2014/151/PESK)

 C4

Rettifika, ĠU L 275, 20.10.2015, p.  68 (2014/658/PESK)

 C5

Rettifika, ĠU L 280, 24.10.2015, p.  39 (2015/1524)

 C6

Rettifika, ĠU L 253, 30.9.2017, p.  40 (2017/1561)

►C7

Rettifika, ĠU L 152, 15.6.2018, p.  60 (2018/706)
▼B

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2014/145/PESK

tas-17 ta’ Marzu 2014

dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-UkrainaArtikolu 1

▼M9

1.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jipprevjenu d-dħul fit-territorji tagħhom, jew it-transitu minnhom, ta':

(a) persuni fiżiċi responsabbli għal, li jappoġġaw b'mod attiv jew li jimplimentaw, azzjonijiet jew politiki li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina, jew li jostakolaw il-ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali fl-Ukraina, u persuni fiżiċi assoċjati magħhom;

(b) persuni fiżiċi li jappoġġaw attivament, b'mod materjali jew finanzjarju, jew li jibbenefikaw minn, persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea jew għad-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina; jew

(c) persuni fiżiċi li jwettqu transazzjonijiet mal-gruppi separatisti fir-reġjun ta' Donbass fl-Ukraina,

kif elenkat fl-Anness.

▼B

2.  Il-paragrafu 1 ma għandux jobbliga lil Stat Membru biex jiċħad id-dħul fit-territorju tiegħu liċ-ċittadini tiegħu stess.

3.  Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-każijiet fejn Stat Membru jkun marbut minn obbligu taħt id-dritt internazzjonali, jiġifieri:

(a) bħala pajjiż ospitanti għal organizzazzjoni intergovernattiva internazzjonali;

(b) bħala pajjiż ospitanti għal konferenza internazzjonali msejħa minn Nazzjonijiet Uniti, jew taħt l-awspiċji tagħha;

(c) taħt ftehim multilaterali li jikkonferixxi privileġġi u immunitajiet; jew

(d) taħt it-Trattat ta' Konċiljazzjoni tal-1929 (il-Patt Lateran) konkluż mis-Santa Sede (Stat tal-Belt tal-Vatikan) u l-Italja.

4.  Il-paragrafu 3 għandu jiġi kkunsidrat bħala li japplika wkoll f’każijiet fejn Stat Membru jkun pajjiż ospitanti għall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE).

5.  Il-Kunsill għandu jkun infurmat debitament fil-każijiet kollha fejn Stat Membru jagħti eżenzjoni skont il-paragrafi 3 jew 4.

6.  L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet mill-miżuri imposti taħt il-paragrafu 1 fejn l-ivvjaġġar ikun ġustifikat minħabba ħtieġa umanitarja urġenti, jew minħabba attendenza f'laqgħat intergovernattivi, u dawk promossi jew ospitati mill-Unjoni, jew ospitati minn Stat Membru li jkollu l-Presidenza tal-OSKE, fejn isir djalogu politiku li jippromwovi direttament l-objettivi ta' politika tal-miżuri restrittivi, inkluż appoġġ għall-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

7.  Stat Membru li jixtieq jagħti l-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 6 għandu jinnotifika lill-Kunsill bil-miktub. L-eżenzjoni ser tiġi kkunsidrata bħala mogħtija għajr jekk wieħed jew aktar mill-membri tal-Kunsill jagħmel oġġezzjoni bil-miktub fi żmien jumejn ta' ħidma minn meta tiġi riċevuta n-notifika tal-eżenzjoni proposta. F'każ li membru wieħed jew aktar tal-Kunsill joġġezzjonaw, il-Kunsill li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista' jiddeċiedi li jagħti l-eżenzjoni proposta.

8.  Fejn, skont il-paragrafi 3, 4, 6 u 7, Stat Membru jawtorizza d-dħul fit-territorju tiegħu, jew it-transitu minnu, ta’ persuni elenkati fl-Anness, l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-fini li għalih hija ġiet mogħtija lill-persuna kkonċernata minnha.

Artikolu 2

▼M9

1.  Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li jappartjenu lil, jew huma proprjetà ta', jew huma miżmuma jew ikkontrollati minn:

(a) persuni fiżiċi responsabbli għal, li jappoġġaw b'mod attiv jew li jimplimentaw, azzjonijiet jew politiki li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, jew l-istabbiltà jew is-sigurtà fl-Ukraina, jew li jostakolaw il-ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali fl-Ukraina, u persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi assoċjati magħhom;

(b) persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jappoġġaw b'mod materjali jew finanzjarju, azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina;

(c) persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi fil-Krimea jew Sevastopol li s-sjieda tagħhom tkun ġiet trasferita b'mod li jmur kontra l-liġi tal-Ukraina, jew persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jkunu bbenefikaw minn dan it-trasferiment;

(d) persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jappoġġaw attivament, b'mod materjali jew finanzjarju, jew li jibbenefikaw minn, persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet, responsabbli għall-annessjoni tal-Krimea jew għad-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukraina; jew

(e) persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi li jwettqu transazzjonijiet mal-gruppi separatisti fir-reġjun ta' Donbass tal-Ukraina,

kif elenkat fl-Anness, għandhom jiġu ffriżati.

▼B

2.  L-ebda fond jew riżorsa ekonomika ma għandha ssir disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għal benefiċċju ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi elenkati fl-Anness.

3.  L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru tista' tawtorizza r-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, jew li tagħmel disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi, taħt tali kondizzjonijiet li hi tikkunsidra adatti, wara li tkun iddeterminat li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi konċernati huma:

(a) meħtieġa biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet bażiċi tal-persuni elenkati fl-Anness u l-membri tal-familji dipendenti minnhom, inklużi pagamenti għal ikel, kera jew ipoteki, mediċini u kura medika, taxxi, primjums tal-assigurazzjoni, u ħlasijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b) maħsuba esklussivament għall-pagament ta’ onorarji professjonali raġonevoli u għar-rimborż ta’ spejjeż imġarrba li huma assoċjati mal-provvista ta’ servizzi legali;

(c) maħsuba esklussivament għall-pagament ta' tariffi jew imposti ta' servizzi għaż-żamma jew il-manutenzjoni regolari ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati; jew

(d) meħtieġa għal spejjeż straordinarji, dment li l-awtorità kompetenti tkun innotifikat lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħrajn u lill-Kummissjoni bir-raġunijiet li għalihom tqis li għandha tingħata awtorizzazzjoni speċifika, tal-inqas ġimagħtejn qabel l-awtorizzazzjoni.

L-Istat Membru konċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan il-paragrafu.

4.  B'deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta' ċerti fondi ffriżati jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, dment li jkunu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-fondi jew riżorsi ekonomiċi jkunu l-oġġett ta' sentenza arbitrali mogħtija qabel id-data li fiha l-persuna, l-entità jew il-korp imsemmijin fil-paragrafu 1 ikunu ġew elenkati fl-Anness, jew ta' deċiżjoni ġudizzjarja, jew amministrattiva mogħtija fl-Unjoni, jew deċiżjoni ġudizzjarja li tkun esegwibbli fl-Istat Membru konċernat, qabel jew wara dik id-data;

(b) il-fondi jew riżorsi ekonomiċi ser jintużaw esklużivament biex jagħmlu tajjeb għal pretensjonijiet assigurati mit-tali sentenza jew rikonoxxuti bħala validi fit-tali sentenza, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u regolamenti applikabbli li jirregolaw id-drittijiet ta' persuni li jkollhom dawn il-pretensjonijiet;

(c) id-deċiżjoni ma tkunx għall-benefiċċju ta' persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkati fl-Anness; u

(d) ir-rikonoxximent tad-deċiżkoni ma jmurx kontra l-ordni pubbliku fl-Istat Membru konċernat.

L-Istat Membru konċernat għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt dan il-paragrafu.

5.  Il-paragrafu 1 ma għandux iżomm lil persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp elenkati milli tagħmel pagament dovut taħt kuntratt li daħlet għalih qabel id-data li fiha t-tali persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp ikunu ġew elenkati fl-Anness, dment li l-Istat Membru konċernat jkun iddetermina li l-pagament ma jiġix riċevut direttament jew indirettament minn persuna fiżika jew ġuridika, entità jew korp imsemmijin fil-paragrafu 1.

6.  Il-paragrafu 2 ma għandux japplika għaż-żieda mal-kontijiet iffriżati ta’:

(a) imgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet;

(b) pagamenti dovuti minħabba kuntratti, ftehimiet jew obbligi li ġew konklużi jew li rriżultaw qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafi 1 u 2; jew

(c) pagamenti dovuti taħt deċiżjonijiet ġudizzjarji, amministrattivi jew arbitrali li ġew mogħtija fl-Unjoni jew li huma esegwibbli fl-Istat Membru konċernat,

dment li kwalunkwe tali imgħax, qligħ u pagamenti oħrajn jibqgħu soġġetti għall-miżuri previsti fil-paragrafu 1.

▼M21

7.  B'deroga mill-paragrafu 2, Stat Membru jista' jawtorizza pagamenti lill-Portijiet tal-Baħar tal-Krimea għal servizzi pprovduti fil-portijiet ta' Kerch Fishery Port, Yalta Commercial Port u Evpatoria Commercial Port, u servizzi pprovduti minn Gosgidrografiya u minn fergħat tal-Port-Terminal tal-Portijiet tal-Baħar tal-Krimea.

▼B

Artikolu 3

▼M3

1.  Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta minn Stat Membru jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, għandu jiddeċiedi li jistabbilixxi u jemenda l-lista fl-Anness.

▼B

2.  Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna fiżika jew ġuridika,entità jew korp kkonċernati, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta' notifika, li tipprovdi lil tali persuna, entità jew korp bl-opportunità li jippreżentaw osservazzjonijiet.

3.  Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew provi sostanzjali ġodda, il-Kunsill għandu jirrevedi d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 u jinforma lill-persuna, entità jew korp kkonċernati kif meħtieġ.

Artikolu 4

1.  L-Anness għandu jinkludi r-raġunijiet għall-elenkar tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi imsemmijin fl-Artikolu 1(1) u 2(1).

2.  L-Anness għandu jinkludi wkoll, fejn tkun disponibbli, l-informazzjoni meħtieġa għall-identifikazzjoni ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi, entitajiet jew korpi kkonċernati. Fir-rigward ta' persuni fiżiċi, tali informazzjoni tista' tinkludi l-ismijiet, inklużi psewdonimi, id-data u l-post tat-twelid, in-nazzjonalità, in-numru tal-passaport u tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz, jekk magħruf, u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward ta' persuni ġuridiċi, entitajiet jew korpi, tali informazzjoni tista' tinkludi ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-post tan-negozju.

Artikolu 5

Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 1(1) u 2 (1), l-Unjoni għandha tħeġġeġ lil Stati terzi biex jadottaw miżuri restrittivi simili għal dawk previsti f’din id-Deċiżjoni.

Artikolu 6

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

▼M26

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika sal-15 ta' Marzu 2019.

▼B

Din id-Deċiżjoni għandha tinżamm taħt reviżjoni kostanti. Hija għandha tiġġedded, jew tiġi emendata, skont il-każ, jekk il-Kunsill iqis li l-objettivi tagħha ma jkunux intlaħqu.
ANNESS

Lista ta' persuni, entitajiet u korpi msemmijin fl-Artikoli 1 u 2

▼C1

Persuni

▼B 

Isem

Informazzjoni għall-Identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

▼M21

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович АКСЬОНОВ)

Data tat-twelid: 26.11.1972

Post tat-twelid: Beltsy (Bălți), issa r-Repubblika tal-Moldova

Aksyonov ġie elett “Prim Ministru tal-Krimea” fil-Verkhovna Rada tal-Krimea fis-27 ta' Frar 2014 fil-preżenza ta' persuni armati li jappoġġaw lir-Russja. L-“elezzjoni” tiegħu ġiet iddikjarata li tmur kontra l-kostituzzjoni mill-aġent President Ukren Oleksandr Turchynov fl-1 ta' Marzu 2014. Huwa għamel pressjoni attiva favur ir-“referendum” tas-16 ta' Marzu 2014 u kien wieħed mill-kofirmatarji tat-“trattat dwar l-adeżjoni tal-Krimea mal-Federazzjoni Russa” tat-18 ta' Marzu 2014. Fid-9 ta' April 2014 huwa nħatar aġent “Kap” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea” mill-President Putin. Fid-9 ta' Ottubru 2014, huwa ġie “elett” formalment bħala l-“Kap” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Aksyonov sussegwentement iddikjara li l-karigi ta' “Kap” u “Prim Ministru” jiġu kkombinati.

Membru tal-Kunsill tal-Istat tar-Russja. Minn Jannar 2017 'l hawn, membru tal-Kunsill Għoli tal-Partit Russja Magħquda.

Għall-involviment tiegħu fil-proċess tal-annessjoni ġie ppremjat bl-ordni tal-Istat Russu ta' “Mertu lejn il-Patrija” — L-ewwel grad.

17.3.2014

▼M18

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрiйович КОНСТАНТIНОВ)

Data tat-Twelid: 19.11.1956

Post tat-Twelid: Vladimirovka (magħruf ukoll bħala Vladimirovca), Reġjun ta' Slobozia, SSR tal-Moldova (issa r-Repubblika tal-Moldova) jew Bogomol, SSR tal-Moldova

Bħala speaker tal-Kunsill Suprem tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea, Konstantinov kellu rwol rilevanti fid-deċiżjonijiet meħuda mill-“Kunsill Suprem” rigward ir-“referendum” kontra l-integrità territorjali tal-Ukrajna u appella lill-votanti biex jivvutaw favur l-indipendenza tal-Krimea fir-“referendum” tas-16 ta' Marzu 2014. Kien wieħed mill-kofirmatarji tat-“trattat dwar l-adeżjoni tal-Krimea mal-Federazzjoni Russa” tat-18 ta' Marzu 2014.

Mis-17 ta' Marzu 2014 'l hawn, “President” tal-“Kunsill tal-Istat” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”.

17.3.2014

▼M23

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Data tat-twelid: 15.8.1976

Post tat-twelid: Ulan-Ude, Buryat ASSR (SFSR tar-Russja)

Meta kien Viċi Prim Ministru tal-Krimea, Temirgaliev kellu rwol rilevanti fid-deċiżjonijiet meħuda mill-“Kunsill Suprem” rigward ir-“referendum” tas-16 ta' Marzu 2014 kontra l-integrità territorjali tal-Ukrajna. Huwa għamel pressjoni attiva favur l-integrazzjoni tal-Krimea fil-Federazzjoni Russa.

Fil-11 ta' Ġunju 2014, huwa rriżenja mill-funzjoni tiegħu bħala “L-Ewwel Viċi Prim Ministru” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Attwalment huwa d-Direttur Ġenerali tal-Kumpannija Maniġerjali tal-Fond ta' Investiment Russu-Ċiniż għall-Iżvilupp Reġjonali.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politika separatista.

17.3.2014

▼M26

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Data tat-twelid: 15.7.1974

Post tat-twelid: Kharkiv, SSR tal-Ukrajna

Berezovskiy inħatar kmandant tal-Forza Navali tal-Ukrajna fl-1 ta' Marzu 2014 iżda wara dan ħa l-ġurament quddiem il-forzi armati tal-Krimea, biex b'hekk kiser il-ġurament tiegħu lill-Forza Navali tal-Ukrajna.

Kien Viċi Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed tal-Federazzjoni Russa sa Ottubru 2015.

Mill-2015, jistudja fl-akkademja militari tal-Persunal Ġenerali tal-forzi armati Russi.

17.3.2014

▼M21

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чаыый)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Data tat-twelid: 13.6.1961

Post tat-twelid: Moska jew Sevastopol

Chaliy sar “Sindku tal-Poplu ta' Sevastopol” b'akklamazzjoni popolari fit-23 ta' Frar 2014 u aċċetta dan il-“vot”. Huwa mexxa kampanja b'mod attiv biex Sevastopol issir entità separata tal-Federazzjoni Russa b'segwitu għal referendum fis-16 ta' Marzu 2014. Kien wieħed mill-kofirmatarji tat-“trattat dwar l-adeżjoni tal-Krimea mal-Federazzjoni Russa” tat-18 ta' Marzu 2014. Huwa kien aġent “gvernatur” ta' Sevastopol mill-1 sal-14 ta' April 2014 u kien President “elett” tal-“Assemblea Leġislattiva” tal-Belt ta' Sevastopol. Membru tal-“Assemblea Leġislattiva” tal-Belt ta' Sevastopol.

Għall-involviment tiegħu fil-proċess tal-annessjoni ġie ppremjat bl-ordni tal-Istat Russu ta' “Mertu lejn il-Patrija” — L-ewwel grad.

17.3.2014

▼M23

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Data tat-twelid: 18.1.1970 jew 29.3.1965

Post tat-twelid: Artemivsk (Артемовск) (fl-2016 reġa' ħa l-isem ta' Bakhmut/Бахмут), Donetsk Oblast, Ukrajna

Zima nħatar bħala l-kap il-ġdid tas-Servizz tas-Sigurtà tal-Krimea (SBU) fit-3 ta' Marzu 2014 mill-“Prim Ministru” Aksyonov u aċċetta din il-ħatra. Hu ta informazzjoni rilevanti inkluż bażi tad-data lis-Servizz tal-Intelligence Russu (FSB). Din kienet tinkludi informazzjoni dwar attivisti Ewro-Majdan u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tal-Krimea. Huwa kellu rwol rilevanti biex jiġi evitat li l-awtoritajiet tal-Ukrajna jkollhom kontroll tat-territorju tal-Krimea. Fil-11 ta' Marzu 2014, il-formazzjoni ta' Servizz ta' Sigurtà indipendenti tal-Krimea ġiet proklamata minn eks uffiċjali tas-SBU tal-Krimea.

17.3.2014

▼M15 —————

▼M18

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Data tat-Twelid: 28.9.1953 jew 28.8.1953

Post tat-Twelid: Simferopol

Bħala Viċi Speaker tar-Rada Verkhovna tal-Krimea, Tsekov beda, flimkien ma' Sergey Aksyonov, it-tneħħija illegali tal-gvern tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea (ARC). Huwa involva lil Vladimir Konstantinov f'dan it-tentattiv, waqt li heddu bit-tkeċċija tiegħu. Huwa rrikonoxxa pubblikament li l-Membri Parlamentari mill-Krimea kienu dawk li bdew jistiednu lis-suldati Russi biex jieħdu taħt il-kontroll tagħhom lill-Verkhovna Rada tal-Krimea. Huwa kien wieħed mill-ewwel Mexxejja tal-Krimea li talab fil-pubbliku li l-Krimea tiġi annessa mar-Russja.

Membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa mill-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”.

17.3.2014

▼M23

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Data tat-twelid: 5.1.1958

Post tat-twelid: Abakan, Khakassia

Eks President tal-Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa.

Fl-1 ta' Marzu 2014, Ozerov, f'isem il-Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża tal-Kunsill Federali, appoġġa pubblikament, fil-Kunsill Federali, l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

F'Lulju 2017, huwa ppreżenta r-riżenja tiegħu bħala President tal-Kumitat għas-Sigurtà u d-Difiża. Huwa għadu membru tal-Kunsill u huwa membru tal-Kumitat dwar ir-regolamentazzjoni interna u l-affarijiet parlamentari.

Fl-10 ta' Ottubru 2017, permezz tad-digriet N 372-SF, Ozerov ġie inkluż fil-kummissjoni temporanja tal-Kunsill Federali dwar il-protezzjoni tas-sovranità tal-istat u għall-prevenzjoni tal-interferenza fl-affarijiet interni tal-Federazzjoni Russa.

17.3.2014

▼M16

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович Джабаров)

Data tat-Twelid: 29.9.1952

L-ewwel Viċi President tal-Kumitat tal-Affarijiet Internazzjonali tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa.

Fl-1 ta' Marzu 2014 Dzhabarov, f'isem il-Kumitat tal-Affarijiet Internazzjonali tal-Kunsill Federali, appoġġa pubblikament, fil-Kunsill Federali l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

17.3.2014

▼M26

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович Клишас)

Data tat-twelid: 9.11.1972

Post tat-twelid: Sverdlovsk

President tal-Kumitat dwar id-Dritt Kostituzzjonali u l-Bini tal-Istat tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa.

Fl-1 ta' Marzu 2014 Klishas appoġġa pubblikament, fil-Kunsill Federali, l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna. F'dikjarazzjonijiet pubbliċi Klishas ipprova jiġġustifika intervent militari Russu fl-Ukrajna billi ddikjara li “l-President tal-Ukrajna jappoġġa l-appell tal-awtoritajiet tal-Krimea lill-President tal-Federazzjoni Russa dwar l-għoti ta' assistenza komprensiva għad-difiża taċ-ċittadini tal-Krimea”.

17.3.2014

▼M16

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович Рыжков)

Data tat-Twelid: 28.9.1929

POB: Dyleevka, reġjun ta' Donetsk, SSR tal-Ukrajna

Membru tal-Kumitat għall-kwistjonijiet federali, politika reġjonali u t-Tramuntana tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa.

Fl-1 ta' Marzu 2014, Ryzhkov appoġġa pubblikament, fil-Kunsill Federali, l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

17.3.2014

13.

Evgeni Viktorovich BUSHMIN

(Евгений Викторович Бушмин)

Data tat-Twelid: 4.10.1958

Post tat-Twelid: Lopatino, reġjun ta' Sergachiisky, RSFSR

Viċi Speaker tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa.

Fl-1 ta' Marzu 2014 Bushmin appoġġa pubblikament, fil-Kunsill Federali, l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

17.3.2014

▼M26

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Data tat-twelid: 3.4.1957

Post tat-twelid: Ordzhonikidze, Ossezja tat-Tramuntana

Eks Membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Internazzjonali tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa. Ir-responsabbiltajiet tiegħu bħala Membru tal-Kunsill tal-Federazzjoni Russa ntemmu f'Settembru 2017.

Minn Settembru 2017 huwa l-Ewwel Viċi President tal-Parlament ta' Ossezja tat-Tramuntana.

Fl-1 ta' Marzu 2014 Totoonov appoġġa pubblikament, fil-Kunsill Federali, l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

17.3.2014

▼M21 —————

▼M16

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович Миронов)

Data tat-Twelid: 14.2.1953

Post tat-Twelid: Pushkin, reġjun ta' Leningrad

Membru tal-Kunsill tad-Duma tal-Istat; Mexxej tal-fazzjoni Fair Russia fid-Duma tal-Federazzjoni Russa.

Oriġinatur tal-liġi li tippermetti lill-Federazzjoni Russa tinkludi fil-kompożizzjoni tagħha, taħt il-pretest tal-protezzjoni ta' ċittadini Russi, territorji ta' pajjiż barrani mingħajr il-kunsens ta' dak il-pajjiż jew ta' trattat internazzjonali.

17.3.2014

▼M26

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Data tat-twelid: 30.7.1970

Post tat-twelid: San Pietruburgu (qabel kien Leningrad)

Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

Appoġġa b'mod attiv l-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukrajna u l-annessjoni tal-Krimea. Huwa mexxa personalment id-dimostrazzjoni b'appoġġ tal-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukrajna.

Eks Viċi President u attwalment membru tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

17.3.2014

▼M18

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Data tat-Twelid: 4.1.1968

Post tat-Twelid: Moska

Ex President tal-Kumitat tal-Commonwealth ta' Stati Indipendenti (CIS) tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa (membru tal-LDPR).

Appoġġa b'mod attiv l-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukrajna u l-annessjoni tal-Krimea.

Bħalissa President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

17.3.2014

▼M16

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович Витко)

Data tat-Twelid: 13.9.1961

Post tat-Twelid: Vitebsk (SSR tal-Belarussja)

Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, Ammirall.

Responsabbli mill-kmand tal-forzi Russi li okkupaw it-territorju sovran tal-Ukrajna.

17.3.2014

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Data tat-Twelid: 2.7.1958

Post tat-Twelid: Siva, reġjun ta' Perm, USSR

Ex Kmandant, Distrett Militari tal-Punent tar-Russja, li wħud mill-unitajiet tiegħu huma skjerati fil-Krimea. Kien responsabbli għal parti mill-preżenza militari Russa fil-Krimea li qed tipperikola s-sovranità tal-Ukrajna u assista lill-awtoritajiet tal-Krimea fl-impediment ta' dimostrazzjonijiet pubbliċi kontra azzjonijiet lejn referendum u l-inkorporazzjoni fir-Russja. Minn Novembru 2015 il-Kap tal-Persunal Konġunt tal-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar is-Sigurtà Kollettiva (CSTO).

17.3.2014

▼M21

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)

Data tat-twelid: 22.3.1958

Post tat-twelid: Ordzhonikidze, ASSR tal-Ossezja tat-Tramuntana

Eks-Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar tar-Russja (“SMD”), li l-forzi tiegħu jinsabu fil-Krimea; il-Flotta tal-Baħar l-Iswed hija taħt il-kmand ta' Galkin; ħafna mill-moviment tal-forza fil-Krimea seħħ minn ġewwa l-SMD.

Il-forzi tal-SMD huma skjerati fil-Krimea. Huwa responsabbli għal parti mill-preżenza militari Russa fil-Krimea li qed tipperikola s-sovranità tal-Ukrajna u assista lill-awtoritajiet tal-Krimea fl-impediment ta' dimostrazzjonijiet pubbliċi kontra azzjonijiet lejn referendum u l-inkorporazzjoni fir-Russja. Barra minn hekk, il-Flotta tal-Baħar l-Iswed taqa' taħt il-kontroll tad-Distrett.

Bħalissa impjegat mill-Apparat Ċentrali tal-Ministeru għad-Difiża Russu. Assistent tal-Ministru għad-Difiża mid-19 ta' Jannar 2017 'l hawn.

17.3.2014

▼M26

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Data tat-twelid: 21.12.1963

Post tat-twelid: Moska

Eks Viċi Prim Ministru tal-Federazzjoni Russa. Appella pubblikament għall-annessjoni tal-Krimea.

21.3.2014

▼M16

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Data tat-Twelid: 1.1.1961

Post tat-Twelid: Zaporozhye, (SSR tal-Ukrajna)

Konsulent tal-President tal-Federazzjoni Russa. Appella pubblikament għall-annessjoni tal-Krimea.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (twieldet TYUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко (twieldet Тютина))

Data tat-Twelid: 7.4.1949,

Post tat-Twelid: Reġjun ta' Shepetovka, Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky) (SSR tal-Ukrajna)

Speaker tal-Kunsill Federali. Fl-1 ta' Marzu 2014, appoġġat pubblikament, fil-Kunsill Federali, l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

21.3.2014

▼M18

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Data tat-Twelid: 27.10.1954

Post tat-Twelid: San Pietruburgu (qabel kien Leningrad)

Ex Speaker tad-Duma tal-Istat. Appoġġa pubblikament l-iskjerament tal-forzi Russi fl-Ukrajna. Appoġġa pubblikament it-trattat ta' riunifikazzjoni tar-Russja u l-Krimea u l-liġi kostituzzjonali federali relatata.

Bħalissa Direttur tas-Servizz tal-Intelligence Estera tal-Federazzjoni Russa sa minn Ottubru 2016. Membru permanenti u Segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa.

21.3.2014

▼M14

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Data tat-Twelid: 26.4.1954

Post tat-Twelid: Moska

Maħtur b'Digriet Presidenzjali fid-9 ta' Diċembru 2013 bħala Kap tal-aġenzija tal-aħbarijiet “Rossiya Segodnya” tal-Istat Federali Russu.

Figura ċentrali tal-propaganda tal-gvern li tappoġġa l-iskjerament ta' forzi Russi fl-Ukrajna.

21.3.2014

▼M18

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Data tat-Twelid: 27.3.1963

Post tat-Twelid: Sevastopol, (SSR tal-Ukrajna)

Ex Viċi Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, Viċi Ammirall.

Responsabbli mill-kmand tal-forzi Russi li okkupaw it-territorju sovran tal-Ukrajna.

Attwalment Viċi Ammirall, Aġent Kmandant tal-flotta Russa tal-Baltiku.

21.3.2014

▼M26

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Data tat-twelid: 1.9.1956

Post tat-twelid: Zaporozhye (SSR tal-Ukrajna)

Eks Viċi Kmandant tal-Flotta tal-Baħar l-Iswed, Viċi Ammirall.

Responsabbli mill-kmand tal-forzi Russi li okkupaw it-territorju sovran tal-Ukrajna.

Fis-26 ta' Settembru 2017, permezz ta' Digriet tal-President tal-Federazzjoni Russa, huwa tneħħa minn din il-kariga u mis-servizz militari.

Minn Settembru 2017, huwa membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa, fejn jirrappreżenta l-Belt annessa ta' Sevastopol.

21.3.2014

▼M16

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич Сурков)

Data tat-Twelid: 21.9.1964,

Post tat-Twelid: Solntsevo, reġjun ta' Lipetsk

Assistent tal-President tal-Federazzjoni Russa. Kien organizzatur tal-proċess fil-Krimea li permezz tiegħu l-komunitajiet lokali tal-Krimea ġew immobilizzati biex jieħdu azzjonijiet sabiex jheddu l-awtoritajiet tal-Ukrajna fil-Krimea.

21.3.2014

▼M26

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Data tat-twelid: 10.10.1955

Post tat-twelid: Simferopol, il-Krimea

President tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea. Responsabbli għall-amministrazzjoni tar-“referendum” tal-Krimea. Responsabbli taħt is-sistema Russa għall-iffirmar tar-riżultati tar-referendum.

Fil-kapaċità ta' President tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea, huwa ħa sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Krimea u Sevastopol, li kienu ġew annessi illegalment, u b'hekk appoġġa b'mod attiv u implimenta politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

21.3.2014

▼M23

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Data tat-twelid: 21.8.1946

Post tat-twelid: Shmakovka, reġjun ta' Primorsky

Eks President tal-Kummissjoni Elettorali ta' Sevastopol (sas-26 ta' Mejju 2017). Responsabbli għall-amministrazzjoni tar-referendum tal-Krimea. Responsabbli taħt is-sistema Russa għall-iffirmar tar-riżultati tar-referendum.

21.3.2014

▼M26

32.

Logutenent Ġenerali Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич Турченюк)

Data tat-twelid: 5.12.1959

Post tat-twelid: Osh, SSR tal-Kirgiżistan

Eks Kmandant de facto tat-truppi Russi skjerati fuq il-post fil-Krimea, li kienet ġiet annessa illegalment (li r-Russja għadha ssejjaħ uffiċjalment “milizzji lokali għall-awtodifiża”). Eks Viċi Kmandant tad-Distrett Militari tan-Nofsinhar. Attwalment huwa l-Kap tad-Dipartiment tal-Amministrazzjoni Pubblika u s-Sigurtà Nazzjonali fl-Akkademja Militari tal-Persunal Ġenerali Russu.

21.3.2014

▼M23

33.

Elena Borisovna MIZULINA (imwielda DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (imwielda ДМИТРИЕВА))

Data tat-twelid: 9.12.1954

Post tat-twelid: Bui, reġjun ta' Kostroma

Eks Deputat tad-Duma tal-Istat. Oriġinatur u kosponsor ta' proposti leġislattivi reċenti fir-Russja li kienu ser jippermettu li reġjuni ta' pajjiżi oħra jissieħbu mar-Russja mingħajr qbil minn qabel mill-awtoritajiet ċentrali tagħhom.

Minn Settembru 2015 'l hawn, Membru tal-Kunsill Federali mir-reġjun Omsk. Bħalissa Viċi President tal-Kumitat tal-Kunsill Federali dwar il-Leġislazzjoni Kostituzzjonali u l-Bini tal-Istat.

21.3.2014

▼M16

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич Козак)

Data tat-Twelid: 7.11.1958

POB: Bandurovo, reġjun ta' Kirovograd, SSR tal-Ukrajna

Viċi Prim Ministru. Responsabbli mis-sorveljanza tal-integrazzjoni tar-Repubblika Awtonoma annessa tal-Krimea fil-Federazzjoni Russa.

29.4.2014

▼M18

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Data tat-Twelid: 15.9.1949

Post tat-Twelid: Moska

Ex Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-President tal-Federazzjoni Russa fl-hekk imsejjaħ “Distrett Federali tal-Krimea”, Membru mhux permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà Russu. Responsabbli mill-implimentazzjoni tal-prerogattivi kostituzzjonali tal-Kap tal-Istat Russu fit-territorju tar-Repubblika Awtonoma annessa tal-Krimea.

Attwalment Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-President tal-Federazzjoni Russa fid-Distrett Federali tal-Kawkasu tat-Tramuntana.

29.4.2014

▼M15

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Data tat-Twelid: 27.10.1965

Post tat-Twelid: Leningrad

L-ex Ministru għall-Affarijiet Krimeani. Responsabbli mill-integrazzjoni tar-Repubblika Awtonoma annessa tal-Krimea fil-Federazzjoni Russa.

Attwalment Viċi Kap tal-Persunal tal-Gvern Russu, responsabbli mill-organizzazzjoni tal-ħidma tal-Kummissjoni Governattiva dwar l-iżvilupp soċjoekonomiku tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”.

29.4.2014

▼M18

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Data tat-Twelid: 22.8.1960

Post tat-Twelid: Alagir, Tramuntana ta' Ossetia SSR Awtonoma, RSFSR

Ex Gvernatur tal-belt Ukrena annessa ta' Sevastopol.

Attwalment Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-President tal-Federazzjoni Russa fid-Distrett Federali tas-Siberja. Membru tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa.

29.4.2014

▼M16

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Data tat-Twelid: 7.5.1962

Post tat-Twelid: Simferopol, SSR tal-Ukrajna

Membru tal-Kunsill Federali Russu mir-Repubblika Awtonoma annessa tal-Krimea.

29.4.2014

▼M13 —————

▼M16

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович Неверов)

Data tat-Twelid: 21.12.1961

Post tat-Twelid: Tashtagol, USSR

Viċi President tad-Duma tal-Istat, Russja Unita. Responsabbli mill-introduzzjoni ta' leġislazzjoni biex ir-Repubblika Awtonoma annessa tal-Krimea tiġi integrata fil-Federazzjoni Russa.

29.4.2014

▼M15 —————

▼M16

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич Герасимов)

Data tat-Twelid: 8.9.1955

Post tat-Twelid: Kazan

Kap tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa, l-Ewwel Viċi Ministru għad-Difiża tal-Federazzjoni Russa, Ġeneral tal-Armata. Responsabbli mill-iskjerament massiv ta' truppi Russi tul il-fruntiera mal-Ukrajna u naqas milli jtaffi t-tensjoni tas-sitwazzjoni.

29.4.2014

▼M18

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПIВ)

(magħruf ukoll bħala Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Data tat-Twelid: 6.7.1993

Post tat-Twelid: Praga, Repubblika Ċeka

Membru attiv tal-“Gwardja ta' Lugansk”. Ħa sehem fil-ħtif tal-bini tal-uffiċċju reġjonali tas-Servizz tas-Sigurtà ta' Lugansk.

Għadu ġellied militari attiv tal-LNR.

29.4.2014

▼M21 —————

▼M21

45.

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN (Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Data tat-twelid: 26.1.1972

Post tat-twelid: Donetsk

Parteċipant attiv u organizzatur ta' azzjonijiet separatisti, koordinatur tal-azzjonijiet tat-“turisti Russi” f'Donetsk. Kofundatur ta' “Inizjattiva Ċivika ta' Donbass għall-Unjoni Ewro-Asjatika”. Kien “l-Ewwel Viċi President tal-Kunsill tal-Ministri”. Sal-4 ta' Settembru 2015 kien “President” tal-“Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

Fi Frar 2017 tneħħielu l-mandat tiegħu ta' membru tal-“Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk” wara deċiżjoni tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

29.4.2014

▼M15

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Data tat-Twelid: 9.5.1981 jew 9.5.1982

Post tat-Twelid: Makiivka (oblast ta' Donetsk)

Wieħed mill-mexxejja tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Ħa sehem fil-ħtif u l-okkupazzjoni tal-amministrazzjoni reġjonali. Kelliem attiv għas-separatisti. Sal-4 ta' Settembru 2015 kien l-hekk imsejjaħ Viċi President tal-“Kunsill tal-Poplu” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Sal-4 ta' Settembru 2015 kien “President” tal-“Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

29.4.2014

▼M26

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV (Сергiй Геннадiйович ЦИПЛАКОВ)

Data tat-twelid: 1.5.1983

Post tat-twelid: Khartsyzsk, reġjun ta' Donetsk

Wieħed mill-mexxejja tal-organizzazzjoni ideoloġikament radikali, il-“Milizzja Popolari ta' Donbas”. Ħa sehem attiv fil-ħtif ta' għadd ta' binjiet tal-Istat fir-reġjun ta' Donetsk.

Membru tal-“Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk”, eks President u membru attwali tal-“Kumitat tal-Kunsill tal-Poplu għall-Politika dwar l-Informazzjoni u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni”.

29.4.2014

▼M18

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН)

(magħruf ukoll bħala Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Data tat-Twelid: 17.12.1970

Post tat-Twelid: Moska

Identifikat bħala persunal tad-Direttorat Prinċipali tal-Intelligence tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GRU). Kien involut f'inċidenti fi Sloviansk. Kap tal-moviment pubbliku “Novorossia”. Il-“Ministru tad-Difiża” ta' qabel tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Organizza, fl-4 ta' Novembru 2016, Mixja Russa f'Moska għan-nazzjonalisti Russi li jappoġġaw is-separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna.

Għadu attiv fl-appoġġ tiegħu għall-attività separatista fil-lvant tal-Ukrajna. Wieħed mill-organizzaturi tal-“Mixja Russa” f'Novembru 2016.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Data tat-Twelid: 4.2.1964

Post tat-Twelid: Alekseevka, reġjun ta' Saratov

Kien l-Ewwel Viċi Kap tal-Persunal tal-Amministrazzjoni Presidenzjali tar-Russja. Responsabbli mis-superviżjoni tal-integrazzjoni politika tar-reġjun Ukren tal-Krimea anness fil-Federazzjoni Russa.

Bħalissa Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa mill-5 ta' Ottubru 2016.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Data tat-Twelid: 15.2.1957

Post tat-Twelid: Barnaul

Ex Kmandant tat-Truppi tal-Ajru Russi, Kurunell-Ġenerali. Fil-pożizzjoni ta' awtorità għolja tiegħu, huwa responsabbli mill-iskjerament tal-qawwiet tal-ajru Russi fil-Krimea.

Bħalissa President tal-Kumitat ta' Difiża tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

12.5.2014

▼M23

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Data tat-twelid: 19.5.1960

Post tat-twelid: Ignatovo, Oblast ta' Vologodsk, USSR.

Eks membru tad-Duma tal-Istat u eks President tal-Kumitat tal-Liġi Kostituzzjonali tad-Duma. Responsabbli għall-faċilitazzjoni tal-adozzjoni ta' leġislazzjoni dwar l-annessjoni tal-Krimea u Sevastopol mal-Federazzjoni Russa.

Membru tal-Kunsill Suprem tal-partit Russja Magħquda.

12.5.2014

▼M18

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Data tat-Twelid: 30.1.1971

Post tat-Twelid: Villaġġ ta' Skvortsovo, reġjun ta' Simferopol, il-Krimea

Ex kap tal-uffiċċju tas-Servizz Federali tal-Migrazzjoni għall-Krimea. Responsabbli għall-ħruġ sistematiku u rapidu ta' passaporti Russi għar-residenti tal-Krimea.

12.5.2014

▼M23

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Data tat-twelid: 30.12.1965 jew 19.12.1962

Post tat-twelid: Simferopol, il-Krimea jew Zaporizhia

Eks Kap tal-uffiċċju tas-Servizz Federali tal-Migrazzjoni għal Sevastopol. Responsabbli għall-ħruġ sistematiku u rapidu ta' passaporti Russi għar-residenti ta' Sevastopol.

Minn Ottubru 2016, huwa l-Kap tal-Persunal tal-Assemblea Leġislattiva ta' Sevastopol.

12.5.2014

▼M16

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Data tat-Twelid: 2.5.1965

Post tat-Twelid: Sloviansk (oblast ta' Donetsk)

L-ex “Sindku tal-Poplu” awtodikjarat ta' Slaviansk (sal-10 ta' Ġunju 2014). Ponomariov appella lil Vladimir Putin biex jibgħat truppi Russi biex jipproteġu l-belt u aktar tard talbu jipprovdi l-armi. In-nies ta' Ponomariov kienu involuti fil-ħtif ta' persuni (huma qabdu lill-attivist Irma Krat u Simon Ostrovsky, ġurnalist għal Vice News, aktar tard dawn it-tnejn inħelsu; huma żammew maqbuda osservaturi militari li kienu qed jaġixxu taħt id-Dokument ta' Vjenna tal-OSKE). Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti.

12.5.2014

▼M18

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (magħruf ukoll bħala Bes (devil))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

Data tat-Twelid: 30.12.1965

Post tat-Twelid: Simferopol, il-Krimea

Wieħed mill-mexxejja tal-milizzja awtoproklamata ta' Horlivka. Ħa l-kontroll tal-bini tal-Uffiċċju tal-Ukrajna għas-Servizz tas-Sigurtà fir-reġjun ta' Donetsk u wara ħataf l-istazzjon distrettwali tal-Ministeru għall-Affarijiet Interni fil-belt ta' Horlivka. Għandu rabtiet ma' Igor Strelkov/Girkin li taħt il-kmand tiegħu kien involut fil-qtil ta' Volodymyr Rybak, id-Deputat Popolari tal-Kunsill Muniċipali ta' Horlivka.

12.5.2014

▼M26

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Data tat-twelid: 25.7.1980

Post tat-twelid: Makiivka (oblast ta' Donetsk)

Wieħed mill-eks mexxejja tal-forzi armati tal-awtoproklamata “Repubblika Popolari ta' Donetsk”. L-għan tal-forzi huwa li “jipproteġu l-poplu tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk u l-integrità territorjali tar-repubblika” skont Pushylin, wieħed mill-mexxejja tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

12.5.2014

▼M18

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ),

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Data tat-Twelid: 2.6.1970

Post tat-Twelid: Dnepropetrovsk

Ex Membru tar-Rada, bħala tali appella pubblikament għall-ħolqien tal-hekk imsejħa “Repubblika Federali tan-Novorossiya”, magħmula mir-reġjuni Ukreni tax-Xlokk. Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politika separatisti; Qabel kien “Speaker” tal-hekk imsejjaħ “Parlament tal-Unjoni tar-Repubbliki Popolari” (“Parlament ta' Novorossiya”).

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politika separatisti.

12.5.2014

▼M21

58.

Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Data tat-twelid: 30.5.1980

Post tat-twelid: Donetsk, l-Ukrajna

Kien kap tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Organizza b'mod attiv ir-referendum tal-11 ta' Mejju 2014 dwar l-awtodeterminazzjoni tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Kien “Ministru għax-Xogħol u l-Politika Soċjali”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti.

12.5.2014

▼M23

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Data tat-twelid: 12.1.1981

Eks kap tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali tar-“Repubblika Popolari ta' Lugansk”. Organizza b'mod attiv ir-referendum fil-11 ta' Mejju 2014 dwar l-awtodeterminazzjoni tar-“Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' linji politiċi separatisti.

12.5.2014

▼M26

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Data tat-twelid: 18.3.1980

Post tat-twelid: Mikhailovka, reġjun ta' Voroshilovgrad, SSR tal-Ukrajna jew Yevpatoria, SSR tal-Ukrajna

Membru tad-Duma tal-Istat, eletta mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li kienet ġiet annessa illegalment.

Eks Prosekutur tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Implimentat b'mod attiv l-annessjoni tal-Krimea mir-Russja.

Bħalissa Viċi President tal-Kumitat għas-Sigurtà u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni tad-Duma tal-Istat tal-Federazzjoni Russa.

12.5.2014

▼M21

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Post tat-twelid:

Sevastopol, il-Krimea

Prosekutur ta' Sevastopol. Implementa b'mod attiv l-annessjoni ta' Sevastopol mir-Russja.

12.5.2014

▼M18

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Data tat-Twelid: 25.7.1972

Post tat-Twelid: Moska

Qabel kien l-hekk imsejjaħ “Prim Ministru tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk”, bħala tali responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk” (eż. fit-8 ta' Lulju 2014 iddikjara li 'l-militar tagħna qed iwettaq operazzjoni speċjali kontra l-“faxxisti” Ukreni), firmatarju tal-Memorandum ta' Qbil dwar l-“unjoni ta' Novorossiya”. Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politika sepatatista; imexxi l-“Unjoni ta' voluntieri ta' Donbas”.

Involut b'mod attiv fir-reklutaġġ u t-taħriġ tal-“voluntiera” mibgħuta jiġġieldu f'Donbas.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Data tat-Twelid: 18.12.1972

Post tat-Twelid: Donetsk

Dak li kien jissejjaħ “Ministru għas-Sigurtà tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk” ta' qabel, bħala tali responsabbli għal attivitajiet ta' sigurtà separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politika separatisti.

12.7.2014

▼M16

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич Калюсский)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович Калюський)

Data tat-Twelid: 9.10.1975

L-hekk imsejjaħ ex “Viċi Prim Ministru de facto għall-Affarijiet Soċjali tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

12.7.2014

▼M18

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович ХРЯКОВ)

Data tat-twelid: 6.11.1958

Post tat-Twelid: Donetsk

L-hekk imsejjaħ ex “Ministru għall-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni tal-Massa tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Bħalissa membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Responsabbli għall-attivitajiet ta' propaganda favur is-separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

Għadu attiv fl-appoġġ tal-azzjonijiet separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna.

12.7.2014

▼M23

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Data tat-twelid: 20.1.1964

Post tat-twelid: Izhevsk, il-Federazzjoni Russa

Kien l-hekk imsejjaħ “Prim Ministru tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika Popolari ta' Lugansk”, ikkonfermat fit-8 ta' Lulju 2014.

Responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Ikompli b'attivitajiet ta' appoġġ għal strutturi separatisti tal-LNR.

12.7.2014

▼M18

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович Нiкiтiн),

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Data tat-twelid: 25.11.1971

Post tat-Twelid: Shargun (Użbekistan)

L-hekk imsejjaħ ex “Viċi Prim Ministru tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk” (kien l-hekk imsejjaħ ex “Prim Ministru tar-Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”, u ex kelliem tal-“Armata tax-Xlokk”).

Responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Responsabbli għad-dikjarazzjoni tal-Armata tax-Xlokk li l-elezzjonijiet presidenzjali Ukreni fir-“Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk” ma jistgħux isiru minħabba l-istatus il-“ġdid” tar-reġjun.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

12.7.2014

▼M21

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN (Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN (Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Data tat-twelid: 7.4.1980 jew 7.4.1979

Post tat-twelid: Stakhanov reġjun ta' Lugansk

Sal-25 ta' Marzu 2016 l-hekk imsejjaħ “President tal-Kunsill Suprem tar-Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”. Kien membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-“Kunsill Suprem”, responsabbli għat-talba lill-Federazzjoni Russa biex tirrikonoxxi l-indipendenza tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Firmatarju tal-Memorandum ta' Qbil dwar l-“unjoni ta' Novorossiya”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

12.7.2014

▼M14

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Data tat-Twelid: 13.8.1954

Post tat-Twelid: Perevalsk (oblast ta' Lugansk)

Dak li kien jissejjaħ “Ministru għall-Affarijiet Interni tar-Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk” ta' qabel, bħala tali responsabbli għal attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

12.7.2014

▼M23

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data tat-twelid: 24.6.1964 jew 25.6.1964 jew 26.6.1964

Post tat-twelid: Luhansk (possibilment f'Kelmentsi, oblast ta' Chernivtsi)

Kien l-hekk imsejjaħ “Ministru għad-Difiża” u kien l-hekk imsejjaħ “Kap” tar-“Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Ikompli jwettaq attivitajiet “governattivi” tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika Popolari ta' Lugansk” bħala l-Mibgħut Speċjali tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk” dwar l-implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' Minsk.

12.7.2014

▼M26

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович Козицын)

Data tat-twelid: 20.6.1956 jew 6.10.1956

Post tat-twelid: Djerzjinsk, reġjun ta' Donetsk

Kmandant tal-forzi Kosakki.

Responsabbli għall-kmand tas-separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna fil-ġlieda kontra l-forzi tal-gvern Ukren.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

12.7.2014

▼M14 —————

▼M21

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV (Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Data tat-twelid: 1.9.1950

Post tat-twelid: Kurumoch, reġjun ta' Kuibyshev

Eks-membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa; kien Direttur tas-Servizz tal-Intelligence Estera tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet tas-sigurtà nazzjonali, kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Fl-4 ta' Jannar 2017, Direttur tal-Istitut Russu għall-Istudji Strateġiċi. Huwa wkoll il-President tal-Bord tad-Diretturi ta' “Almaz-Antey”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti.

25.7.2014

▼M14

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Data tat-twelid: 11.7.1951

Post tat-Twelid: Leningrad (San Pietruburgu).

Membru permanenti u Segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet ta' sigurtà nazzjonali, huwa kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Data tat-Twelid: 15.11.1951

Post tat-Twelid: Perm

Membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa; Direttur tas-Servizz Federali tas-Sigurtà (FSB). Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet ta' sigurtà nazzjonali, huwa kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Data tat-Twelid: 8.10.1956

Post tat-Twelid: Zhetikara, Repubblika Soċjalista Sovjetika Kazaka

Membru permanenti u Viċi Segretarju tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet ta' sigurtà nazzjonali, huwa kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

25.7.2014

▼M23

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Data tat-twelid 15.12.1950

Post tat-twelid: Vladivostok

Eks membru permanenti tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Federazzjoni Russa. Bħala membru tal-Kunsill tas-Sigurtà, li jipprovdi pariri dwar u jikkoordina l-affarijiet tas-sigurtà nazzjonali, kien involut fit-tfassil tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Għadu l-President tal-Kunsill Suprem tal-partit Russja Magħquda.

25.7.2014

▼M26

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Data tat-twelid: 17.5.1954

Kmandant tal-Ħames Servizz tal-FSB, is-Servizz Federali ta' Sigurtà tal-Federazzjoni Russa.

Bħala uffiċjali għoli tal-FSB (Kurunell-Ġenerali), huwa jmexxi servizz responsabbli li jissorvelja l-operazzjonijiet ta' intelligence u l-attività internazzjonali.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Data tat-twelid 10.7.1981

Post tat-twelid: Post tat-Twelid: Kuibyshev (Samara)

Membru tad-Duma tal-Istat.

Bħala membru tad-Duma huwa ħabbar l-inawgurazzjoni tal-“ambaxxata de facto” tal-hekk imsejħa u mhux rikonoxxuta “Repubblika Popolari ta' Donetsk” f'Moska, huwa jikkontribwixxi għall-ipperikolar jew it-theddid tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Attwalment President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat Russu dwar l-Edukazzjoni Fiżika, l-Isport u l-Affarijiet taż-Żgħażagħ.

25.7.2014

▼M14

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Data tat-Twelid: 5.10.1976

Post tat-Twelid: Tsentaroy.

President tar-Repubblika taċ-Ċeċenja. Kadyrov għamel dikjarazzjonijiet b'appoġġ għall-annessjoni illegali tal-Krimea u b'appoġġ għar-ribelljoni armata fl-Ukrajna. Fl-14 ta' Ġunju 2014 huwa ddikjara fost affarijiet oħra li hu “ser jagħmel minn kollox biex jagħti l-ħajja mill-ġdid lill-Krimea”. F'dak il-kuntest, huwa ngħata l-medalja għal-“liberazzjoni tal-Krimea” mill-Aġent Kap tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea għall-appoġġ li pprovda lill-annessjoni illegali tal-Krimea. Barra minn hekk, fl-1 ta' Ġunju 2014 huwa qal li huwa lest jibgħat 74 000 voluntier Ċeċen fl-Ukrajna jekk jintalab jagħmel dan.

25.7.2014

▼M26

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Data tat-twelid: 23.12.1960

Post tat-twelid: Vyselki, reġjun ta' Krasnodar

Eks Gvernatur tal-Krasnodar Krai.

Ingħata l-medalja “għal-ħelsien tal-Krimea” mill-Aġent kap tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea għall-appoġġ li pprovda lill-annessjoni illegali tal-Krimea. F'dik l-okkażjoni, l-Aġent Kap tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea qal li Tkachyov kien minn tal-ewwel li esprimew l-appoġġ tagħhom għat-“tmexxija” l-ġdida tal-Krimea.

Eks Ministru għall-Agrikoltura tal-Federazzjoni Russa.

25.7.2014

▼M18

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Data tat-twelid: 10.2.1983 (jew 10.3.1983)

Post tat-Twelid: Sievierodonetsk

Wieħed minn dawk li jiddefinixxu lilhom infushom mexxejja tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Huwa talab l-intervent Russu fil-Lvant tal-Ukrajna, inkluż permezz tal-iskjerament ta' forzi taż-żamma tal-paċi Russi. Huwa kien assoċjat ma' Igor Strelkov/Girkin li huwa responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Gubarev kien responsabbli għar-reklutaġġ ta' nies għall-forzi armati tas-separatisti.

Responsabbli għat-teħid tal-bini tal-gvern reġjonali f'Donetsk b'forzi pro-Russi u pproklama lilu nnifsu bħala l-“gvernatur tal-poplu”.

Minkejja li ġie arrestat għat-theddid tal-integrità territorjali tal-Ukrajna, u sussegwentement inħeles, huwa kompla jilgħab rwol prominenti fl-attivitajiet separatisti, u għaldaqstant immina l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА),

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юрiївна ГУБАРЄВА)

Data tat-twelid: 5.7.1983 jew 10.3.1983

Post tat-Twelid: Kakhovka (oblast ta' Kherson)

Fil-kapaċità tagħha tal-hekk imsejjaħ ex “Ministru għall-Affarijiet Barranin” hija kienet responsabbli għad-difiża tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”, u għaldaqstant dgħajfet l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Billi assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità għalhekk hija appoġġat azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Għadha attiva fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti.

Membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

25.7.2014

▼M23

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Data tat-twelid: 7.2.1960

Post tat-twelid: Donetsk

Kien l-hekk imsejjaħ “viċi ministru għad-difiża” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Huwa assoċjat ma' Igor Strelkov/Girkin, li hu responsabbli għal azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità Berezin għalhekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti. Il-President attwali tal-Bord tal-Unjoni tal-Kittieba tad-DNR.

25.7.2014

▼M18

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Data tat-twelid: 2.4.1956

Post tat-Twelid: Odessa

L-hekk imsejjaħ “president” tal-hekk imsejħa “Repubblika ta' Novorossiya” li appella lir-Russja biex tiskjera truppi fl-Ukrajna. Billi ħa u aġixxa f'din il-kapaċità huwa għalhekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti.

25.7.2014

▼M21

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK magħruf ukoll bħala Abwehr

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергiй Анатолiйович ЗДРИЛЮК)

Data tat-twelid: 23.6.1972 (jew 23.7.1972)

Post tat-twelid: Reġjun ta' Vinnytsia

Assistent għoli ta' Igor Strelkov/Girkin li huwa responsabbli għal azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, Zdriliuk għalhekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (magħruf ukoll bħala Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Data tat-twelid: 19.2.1951

Post tat-twelid: Novosibirsk

Kien “Ministru għas-Sigurtà tal-Istat” fir-reġjun separatist tat-Transnistrija. Kien viċi prim ministru tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”, responsabbli għas-sigurtà u l-infurzar tal-liġi. Fil-kapaċità tiegħu, kien responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti.

25.7.2014

▼M14

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Data tat-Twelid: 31.5.1960

Post tat-Twelid: Zagorsk (Sergiev Posad)

Bħala l-ewwel Viċi Kap tal-Persunal tal-Amministrazzjoni Presidenzjali, huwa responsabbli mill-għoti ta' struzzjoni tal-mezzi ta' komunikazzjoni Russi biex jieħdu pożizzjoni favorevoli mas-separatisti fl-Ukrajna u l-annessjoni tal-Krimea, u b'hekk jappoġġa d-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukrajna u l-annessjoni tal-Krimea.

30.7.2014

▼M26

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Data tat-twelid: possibbilment 23.7.1981

Eks kelliema tal-hekk imsejjaħ “gvern” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk” li għamlet dikjarazzjonijiet li jiġġustifikaw fost oħrajn it-twaqqigħ ta' ajruplan militari Ukren, it-teħid ta' ostaġġi, attivitajiet ta' ġlied mill-gruppi armati illegali, li bħala konsegwenza pperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-unità tal-Ukrajna.

Eks kelliema tas-Servizz tal-Istampa tal-LNR.

30.7.2014

▼M23

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Data tat-twelid: 13.1.1954

Post tat-twelid: Dzerzhynsk (oblast ta' Donetsk)

Eks membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill Popolari” u eks president tal-hekk imsejjaħ “Kunsill Suprem” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk” li kien responsabbli għall-politika u l-organizzazzjoni tar-“referendum” illegali li wassal għall-proklamazzjoni tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”, li kkostitwixxiet ksur tal-integrità territorjali, is-sovranità u l-unità tal-Ukrajna. Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet u politiki separatisti. Mexxej attwali tal-Partit Komunista tad-DNR.

30.7.2014

▼M18

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Data tat-twelid: 27.11.1967

Post tat-Twelid: Simferopol, il-Krimea

Billi aċċetta l-ħatra tiegħu bħala l-hekk imsejjaħ “Ministru għall-Intern tar-Repubblika tal-Krimea” mill-President tar-Russja (digriet Nru 301) fil-5 ta' Mejju 2014 u bl-azzjonijiet tiegħu bħala l-hekk imsejjaħ “Ministru għall-Intern” huwa dgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-unità tal-Ukrajna.

30.7.2014

▼M19

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Data tat-Twelid: 15.12.1951

Post tat-Twelid: Leningrad (San Pietruburgu).

Arkady Rotenberg huwa negozjant Russu prominenti, li għandu rabtiet personali mill-qrib mal-President Putin. Sa minn Marzu 2014, Rotenberg, jew il-kumpanniji tiegħu, irċevew kuntratti Statali li jammontaw għal aktar minn USD 7 biljun. Fl-2015, Rotenberg kien fil-quċċata tal-lista annwali ta' kuntratti tal-gvern f'termini ta' valur, wara li ngħata kuntratti li jiswew 555 biljun rublu mill-Gvern Russu. Ħafna minn dawn il-kuntratti ngħataw mingħajr proċessi kompetittivi formali. Fit-30 ta' Jannar 2015, il-Prim Ministru Dmitry Medvedev iffirma digriet li ta lill-kumpannija Stroygazmontazh ta' Rotenberg kuntratt Statali għall-bini tal-pont ta' Kerch mir-Russja sar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea annessa illegalment. Permezz ta' dawn il-kuntratti hu bbenefika finanzjarjament minn persuni Russi li jieħdu d-deċiżjonijiet responsabbli mill-annessjoni tal-Krimea jew għad-destabbilizzazzjoni tal-lvant tal-Ukrajna.

Huwa s-sid tal-kumpannija Stroygazmontazh li ngħatat kuntratt Statali għall-bini tal-pont ta' Kerch mir-Russja sar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea annessa illegalmentu għalhekk jikkonsolida l-integrazzjoni tagħha fil-Federazzjoni Russa li b'hekk imbagħad tkompli ddgħajjef l-integrità territorjali tal-Ukrajna. Bl-istess mod, f'Jannar 2017, Stroygazmontazh ingħatat kuntratt Statali li jiswa 17-il biljun rublu għall-bini ta' linja ferrovjarja fuq il-pont ta' Kerch li għal darb'oħra tkompli ddgħajjef l-integrità territorjali tal-Ukrajna.

Huwa l-president tal-bord tad-diretturi tal-kumpannija tal-pubblikazzjoni Prosvescheniye, li notevolment implimentat il-proġett “Lit-Tfal tar-Russja: Indirizz — Krimea”, kampanja ta' relazzjonijiet pubbliċi li tfasslet biex tikkonvinċi lit-tfal tal-Krimea li issa huma ċittadini Russi li jgħixu fir-Russja u b'hekk appoġġat il-politika tal-Gvern Russu li tintegra l-Krimea fir-Russja.

30.7.2014

▼M21

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Data tat-twelid: 3.7.1974

Post tat-twelid: Puschino, reġjun ta' Moska

Is-Sur Malofeev għandu rabtiet mill-qrib ma' separatisti Ukreni fil-Lvant tal-Ukrajna u l-Krimea. Kien impjegatur tas-Sur Borodai, li kien l-hekk imsejjaħ “Prim Ministru” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk” u ltaqa' mas-Sur Aksyonov, l-hekk imsejjaħ “Prim Ministru” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”, matul il-perijodu tal-proċess tal-annessjoni tal-Krimea. Il-Gvern Ukren fetaħ investigazzjoni kriminali dwar l-allegatappoġġ materjali u finanzjarju tiegħu lis-separatisti. Barra minn hekk, huwa għamel numru ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi li jappoġġaw l-annessjoni tal-Krimea u l-inkorporazzjoni tal-Ukrajna fir-Russja u b'mod partikolari f'Ġunju 2014 iddikjara li “Ma tistax tinkorpora l-Ukrajna kollha kemm hi fir-Russja. Forsi l-Lvant (tal-Ukrajna)”.

Għalhekk is-Sur Malofeev qed jappoġġa d-destabbilizzazzjoni tal-Lvant tal-Ukrajna.

30.7.2014

▼M14

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Data tat-twelid: 25.7.1951

Post tat-Twelid: Leningrad (San Pietruburgu).

Is-Sur Kovalchuk ilu jaf lill-President Putin għal żmien twil. Huwa kofondatur tal-hekk imsejħa Ozero Dacha, soċjetà kooperattiva li tlaqqa' flimkien grupp influwenti ta' individwi madwar il-President Putin.

Huwa qed jibbenefika mill-konnessjonijiet tiegħu ma' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fir-Russja. Huwa l-president u l-akbar azzjonist tal-Bank Rossiya, li fl-2013 kien jippossjedi madwar 38 % tiegħu, u li huwa kkunsidrat il-bank personali ta' Uffiċjali Għolja tal-Federazzjoni Russa. Wara l-annessjoni illegali tal-Krimea, il-Bank Rossiya fetaħ fergħat fil-Krimea kollha u f'Sevastopol, biex b'hekk ikkonsolida l-integrazzjoni tagħha fil-Federazzjoni Russa.

Barra minn dan, il-Bank Rossiya għandu interessi importanti fin-National Media Group li min-naħa tiegħu jikkontrolla l-istazzjonijiet televiżivi li jappoġġaw attivament il-politiki tal-gvern Russu ta' destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Data tat-Twelid: 24.1.1950

Post tat-Twelid: Il-Belarussja

Is-Sur Shamalov ilu jaf lill-President Putin għal żmien twil. Huwa kofundatur tal-hekk imsejħa Ozero Dacha, soċjetà kooperattiva li tlaqqa' grupp influwenti ta' individwi madwar il-President Putin.

Huwa qed jibbenefika mill-konnessjonijiet tiegħu ma' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fir-Russja. Huwa t-tieni l-akbar azzjonist tal-Bank Rossiya, li fl-2013 kien jippossjedi madwar 10 % tiegħu, u li huwa kkunsidrat il-bank personali ta' Uffiċjali Għolja tal-Federazzjoni Russa. Wara l-annessjoni illegali tal-Krimea, il-Bank Rossiya fetaħ fergħat fil-Krimea kollha u f'Sevastopol, biex b'hekk ikkonsolida l-integrazzjoni tagħha fil-Federazzjoni Russa.

Barra minn dan, il-Bank Rossiya għandu interessi importanti fin-National Media Group li, min-naħa tiegħu, jikkontrolla l-istazzjonijiet televiżivi li jappoġġaw attivament il-politika tal-gvern Russu ta' destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

30.7.2014

▼M18

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Oleksandr Volodymyrovych ZAKHARCHENKO

(Олександр Володимирович ЗАХАРЧЕНКО)

Data tat-twelid: 26.6.1976

Post tat-Twelid: Donetsk

Mis-7 ta' Awwissu 2014, ħa post Alexander Borodai bħala l-hekk imsejjaħ “Prim Ministru” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Bħalissa l-hekk imsejjaħ “Kap” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, Zakharchenko appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

12.9.2014

▼M23

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (magħruf ukoll bħala “Tsar”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Data tat-twelid: 14.10.1974

Post tat-twelid: Gorsky, Luhansk Oblast

Mill-14 ta' Awwissu 2014, ħa post Igor Strelkov/Girkin, bħala l-hekk imsejjaħ “Ministru għad-Difiża” tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Hu maħsub li kkmanda diviżjoni ta' ġellieda separatisti f'Donetsk minn April 2014 'l hawn u wiegħed li jsolvi l-kompitu strateġiku li jwaqqaf l-aggressjoni militari tal-Ukrajna. Kononov b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

12.9.2014

▼M18

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Data tat-twelid: 21.1.1983

Post tat-Twelid: Debaltsevo

Assoċjat mal-“Milizzja tal-Poplu ta' Donbass”. Fost affarijiet oħra, huwa ddikjara li ser ikomplu l-ġlied tagħhom fil-bqija tal-pajjiż. Rudenko b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

12.9.2014

▼M18 —————

▼M18

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрiй Юрiйович ПIНЧУК)

Data possibbli tat-twelid: 27.12.1977

Ex “Ministru għas-sigurtà statali” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Assoċjat ma' Vladimir Antyufeyev, li huwa responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Huwa b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti. Kap tal-“Unjoni ta' voluntieri ta' Donbas”.

12.9.2014

▼M16

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Data tat-Twelid: 1.3.1977

L-hekk imsejjaħ ex “Ministru għall-Affarijiet Interni” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Assoċjat ma' Vladimir Antyufeyev, li huwa responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “Gvern tar-Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Huwa b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

12.9.2014

▼M26

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Data tat-twelid: 23.9.1976

Post tat-twelid: Moska

Eks Rappreżentant f'Moska tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Fid-dikjarazzjonijiet tiegħu, tkellem fost l-oħrajn dwar kif il-milizzji jinsabu lesti jmorru għal gwerra tal-gwerillieri u s-sekwestru tagħhom ta' sistemi ta' armi mill-forzi armati Ukreni. Huwa b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Wieħed mill-eks mexxejja tal-“Unjoni ta' Voluntiera ta' Donbas”.

12.9.2014

▼M23

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Data tat-twelid: 26.7.1956

Post tat-twelid, Cioburciu, distrett ta' Slobozia, issa r-Repubblika tal-Moldova

Kien l-hekk imsejjaħ “Viċi Prim Ministru għall-Kwistjonijiet Soċjali” tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Assoċjat ma' Vladimir Antyufeyev, li kien responsabbli għall-attivitajiet “governattivi” separatisti tal-hekk imsejjaħ “Gvern tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Huwa b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Protett tal-Viċi Prim Ministru tar-Russja Dmitry Rogozin. Eks Kap tal-Amministrazzjoni tal-Kunsill tal-Ministri tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Sa Marzu 2017, l-hekk imsejjaħ “Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-President” tal-hekk imsejħa “Repubblika Pridnestrovjana tal-Moldova” għall-Federazzjoni Russa.

12.9.2014

▼M14

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Data tat-Twelid: 19.11.1954

Post tat-Twelid: Kochmes, Komi ASSR

L-hekk imsejjaħ “Viċi Prim Ministru” tal-Krimea u Rappreżentant Plenipotenzjarju tal-Krimea għall-President Putin. Muradov qeda rwol importanti fil-konsolidazzjoni tal-kontroll istituzzjonali Russu fuq il-Krimea minn mindu saret l-annessjoni illegali. Huwa b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

12.9.2014

▼M18

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Data tat-twelid: 23.5.1971

Post tat-Twelid: Dzhankoy

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Kien l-hekk imsejjaħ “L-Ewwel Viċi Prim Ministru” tal-Krimea. Sheremet qeda rwol ewlieni fl-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni tar-referendum tas-16 ta' Marzu fil-Krimea dwar l-unifikazzjoni mar-Russja. Fi żmien ir-referendum, intqal li Sheremet ikkmanda lill-“forzi ta' awtodifiża” favur Moska fil-Krimea. Huwa b'hekk appoġġa azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Elett fit-18 ta' Settembru 2016 bħala deputat tad-Duma mill-Peniżola tal-Krimea annessa illegalment.

12.9.2014

▼M14

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Data tat-twelid: 2.2.1948

Post tat-Twelid: Krasnoyarsk

Viċi Speaker tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa. Fl-1 ta' Marzu 2014 Vorobiov appoġġa pubblikament fil-Kunsill tal-Federazzjoni l-iskjerament ta' forzi Russi fl-Ukrajna. Wara huwa vvota favur id-digriet relatat.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Data tat-Twelid: 25.4.1946

Post tat-Twelid: Alma-Ata, SSR Kazaka

Membru tal-Kunsill tad-Duma tal-Istat; Mexxej tal-partit LDPR. Appoġġa b'mod attiv l-użu tal-Forzi Armati Russi fl-Ukraina u l-annessjoni tal-Krimea. Appella b'mod attiv li tinqasam l-Ukraina. Iffirma, f'isem il-partit LDPR li huwa jippresiedi, ftehim mal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

12.9.2014

▼M23

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Data tat-twelid: 11.8.1949

Post tat-twelid: Klin

Eks Viċi Speaker tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014, ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

Ġie maħtur aġent kap tar-Repubblika ta' Dagestan f'Otturbu 2017 permezz ta' Digriet Presidenzjali.

12.9.2014

▼M14

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Data tat-Twelid 19.8.1957

Post tat-Twelid: Stefanidin Dar, reġjun ta' Rostov

President (“ataman”) tal-Unjoni tal-Forzi Kosakki Russi u Barranin, u deputat tad-Duma tal-Istat. Huwa appoġġa l-annessjoni tal-Krimea u ammetta li l-Kosakki Russi kellhom involviment attiv fil-konflitt Ukren fuq in-naħa tas-separatisti appoġġati minn Moska. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

12.9.2014

▼M18

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Data tat-twelid: 6.8.1960

Post tat-Twelid: Stepnoy Dvorets

Kien l-Ewwel viċi President tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

Attwalment President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat Russu għall-Affarijiet tal-KSI, l-Integrazzjoni Ewro-Asjatika u Relazzjonijiet mal-Kompatrijotti.

12.9.2014

▼M23

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data tat-twelid 5.4.1948

Post tat-twelid: Opochka

Eks membru tad-Duma tal-Istat u kien l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-KSI, l-Integrazzjoni Ewrasjatika u Relazzjonijiet mal-Kompatrijotti tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

Membru tal-Presidium tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit Komunista tal-Federazzjoni Russa.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Data tat-twelid 21.3.1964

Post tat-twelid: Rudny, reġjun ta' Kostanai, Kazakh SSR

Ex membru tad-Duma tal-Istat u ex l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat għall-Affarijiet tal-KSI, l-Integrazzjoni Ewrasjatika u Relazzjonijiet mal-Kompatrijotti tad-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' linji politiċi separatisti.

12.9.2014

▼M14

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Data tat-Twelid: 7.8.1950

Post tat-Twelid: Bogoroditsk

L-Ewwel Viċi Speaker, id-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Data tat-Twelid: 27.9.1972

Post tat-Twelid: Moska

Viċi Speaker, id-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

12.9.2014

▼M18

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Data tat-twelid: 28.5.1953

Post tat-Twelid: Pushkin

Ex membru tad-Duma tal-Istat. Ex Viċi Speaker, id-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

Attwalment membru tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali.

12.9.2014

▼M15

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Data tat-Twelid 7.1.1972

Post tat-Twelid: Pavlov-on-the-Neva

L-Ewwel Viċi President tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, id-Duma tal-Istat. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvotat favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

12.9.2014

▼M26

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Data tat-twelid: 11.2.1968

Maġġur Ġeneral tal-Armata Russa. Eks kmandant tas-76 diviżjoni tal-ajru li kienet involuta fil-preżenza militari Russa fit-territorju tal-Ukrajna, partikolarment waqt l-annessjoni illegali tal-Krimea. Mill-2018 Viċi Kap tal-Persunal tal-Forzi tal-Ajru.

12.9.2014

▼M14

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Data tat-Twelid: 20.8.1952

Post tat-Twelid: Cheremkhovo

Sergei Chemezov huwa wieħed minn dawk magħrufa bħala assoċjati mill-qrib mal-President Putin, it-tnejn kienu uffiċjali tal-KGB stazzjonati fi Dresden u huwa membru tal-Kunsill Suprem tar-“Russja Magħquda”. Huwa qiegħed igawdi mir-rabtiet tiegħu mal-President Russu billi ġie promoss għal karigi għoljin f'kumpanniji kkontrollati mill-Istat. Huwa jippresiedi l-konglomerat ta' Rostec, il-korporazzjoni tad-difiża u l-manifattura industrijali ewlenija Russa kkontrollata mill-Istat. Wara deċiżjoni tal-gvern Russu, Technopromexport, sussidjarja ta' Rostec, qed tippjana li tibni impjanti tal-enerġija fil-Krimea u b'hekk tappoġġa l-integrazzjoni tagħha fil-Federazzjoni Russa.

Barra minn hekk, Rosoboronexport, sussidjarja ta' Rostec, appoġġat l-integrazzjoni ta' kumpanniji tad-difiża mill-Krimea fl-industrija tad-difiża tar-Russja, u b'hekk ikkonsolidat l-annessjoni illegali tal-Krimea fil-Federazzjoni Russa.

12.9.2014

▼M23

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Data tat-twelid: 8.2.1963

Post tat-twelid: Chisinau

Eks membru tad-Duma tal-Istat. Eks Deputat tad-Duma tal-Istat, President tal-Kummissjoni tad-Duma tal-Istat dwar Dispożizzjonijiet Leġislattivi għall-Iżvilupp tal-Kumpless Militari-Industrijali tal-Federazzjoni Russa. Huwa membru prominenti tar-“Russja Magħquda” u negozjant b'investimenti importanti fl-Ukrajna u fil-Krimea.

Fl-20 ta' Marzu 2014, ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

Attwalment membru tal-Kunsill Federali tal-Federazzjoni Russa. Viċi President tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin.

12.9.2014

▼M26

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Data tat-twelid: 29.9.1982 jew 23.9.1982

Fil-kapaċità li kellu qabel bħala l-hekk imsejjaħ “Kap tal-Kummissjoni Elettorali Ċentrali ta' Luhansk” kien responsabbli mill-organizzazzjoni tal-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tat-2 ta' Novembru 2014 fir-“Repubblika Popolari ta' Luhansk”. Dawn “l-elezzjonijiet” kienu ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali. Bejn Ottubru 2015 u Diċembru 2017 hekk imsejjaħ “Ministru għall-Ġustizzja” tar-“Repubblika Popolari ta' Luhansk”.

Billi assuma u aġixxa f'dawn il-kapaċitajiet, u billi organizza l-“elezzjonijiet” illegali, huwa għaldaqstant b'mod attiv appoġġa azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna.

29.11.2014

▼M18

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (a.k.a. Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Data tat-twelid: 15.9.1981

Post tat-Twelid: Lugansk

Deputat tal-“Unjoni Ekonomika ta' Lugansk” fil-“Kunsill Nazzjonali” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”. Ħareġ bħala kandidat fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tat-2 ta' Novembru 2014 għall-kariga tal-hekk imsejjaħ “Kap” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”. Dawn “l-elezzjonijiet” kienu ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali. Sa mill-2014 'l hawn huwa l-“Kap” tal-hekk imsejħa “Federazzjoni tal-Għaqdiet tal-Ħaddiema” u membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill tal-Poplu” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, u billi pparteċipat formalment bħala kandidat fl-“elezzjonijiet” illegali, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Jappoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN a.k.a. Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN or Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН)

(Лариса Леонiдiвна АЙРАПЕТЯН)

Data tat-twelid: 21.2.1970

Kienet l-hekk imsejjaħ “Ministru għas-Saħħa” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”. Ħarġet bħala kandidat fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet”, tat-2 ta' Novembru 2014 għall-kariga ta' “Kap” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Dawn l-“elezzjonijiet” huma fi ksur tal-liġi Ukrajna u għaldaqstant illegali.

Billi assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità, u billi pparteċipat formalment bħala kandidat fl-“elezzjonijiet” illegali, għaldaqstant hija appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

29.11.2014

▼M23

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (magħruf ukoll bħala Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Data tat-twelid: 7.8.1957

Post tat-twelid: Belt ta' Stalino (issa Donetsk)

Membru tal-“Parlament” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk” u President tal-assoċjazzjoni pubblika l-Unjoni tal-Veterani tal-Berkut ta' Donbass u membru tal-moviment pubbliku “Free Donbass”. Ħareġ bħala kandidat fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tat-2 ta' Novembru 2014 għall-kariga ta' Kap tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Dawn “l-elezzjonijiet” kienu bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, u billi pparteċipat formalment bħala kandidat fl-“elezzjonijiet” illegali, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Għadu membru tal-hekk imsejjaħ “Kunsill Popolari tar-Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

29.11.2014

▼M18

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (a.k.a. Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Iгорович КОФМАН)

Data tat-twelid: 30.8.1977

Post tat-Twelid: Makiivka (oblast ta' Donetsk)

L-hekk imsejjaħ ex “Ministru għall-Affarijiet Barranin” u l-hekk imsejjaħ “L-Ewwel viċi speaker” tal-“Parlament” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Ħareġ bħala kandidat fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” illegali tat-2 ta' Novembru 2014 għall-kariga ta' tal-hekk imsejjaħ “Kap” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. Dawn l-elezzjonijiet kienu ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, u billi pparteċipat formalment bħala kandidat fl-“elezzjonijiet” illegali, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna. Għadu attiv fl-appoġġ ta' azzjonijiet jew politiki separatisti.

29.11.2014

▼M23

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Data tat-twelid: 23.2.1969

Post tat-twelid: Villaġġ ta' Belozere, Romodanovskiy rayon, USSR

Kien l-hekk imsejjaħ l-“Ewwel Viċi Prim Ministru” u l-“Prosekutur Ġenerali” preċedenti tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Attwalment huwa “aide” tal-kap tal-fergħa ta' Moska tal-Kumitat Investigattiv tal-Federazzjoni Russa (GSU SK).

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data tat-twelid: 3.2.1963

Post tat-twelid: Moska

Eks “Viċi Prim Ministru għall-Finanzi” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Għadu attiv fl-appoġġ ta' strutturi separatisti tal-LNR.

29.11.2014

▼M21

127.

Oleg Evgenevich BUGROV (Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV (Олег Євгенович БУГРОВ)

Data tat-twelid: 29.8.1969 jew 1973

Post tat-twelid Sverdlovsk, Luhansk

Kien “Ministru għad-Difiża” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

29.11.2014

▼M18

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Data tat-twelid: 11.3.1976

Post tat-Twelid: Dzhambul/Jambul (Każakistan), bħalissa magħruf bħala Taraz

L-ex “Ministru għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza, il-Kultura u r-Reliġjon” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Luhansk”.

Billi assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità, hija għaldaqstant appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (a.k.a. Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Data tat-twelid: 17.3.1963

Post tat-Twelid: Arkhangelsk

L-hekk imsejjaħ ex “Ministru għall-Kunsill tal-Ministri” (kap tal-amministrazzjoni għall-affarijiet governattivi) tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna.

29.11.2014

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (a.k.a. Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Data tat-twelid: 15.03.1961

Post tat-Twelid:Vodyanske Dobropillia Rayon, Donetsk oblast

Водянское, Добропольский район Донецкой области

L-hekk imsejjaħ ex “Ministru għall-Edukazzjoni” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Attwalment konsulent personali tal-PM tad-DNR.

29.11.2014

▼M21

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (magħruf ukoll bħala Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Data tat-twelid: 10.5.1980 jew 21.10.1983

Post tat-twelid: Snezhnoye, reġjun ta' Donetsk

г. Снежное, Донецкой области

Membru tal-“Kunsill Nazzjonali” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”. President tal-moviment pubbliku “Donbass Ħieles”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

29.11.2014

▼M18

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO a.k.a. Vladislav Nikolayevich DEYNEGO

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Data tat-twelid: 12.3.1964

Post tat-Twelid: Romny, Sumy oblast

Ромны, Сумская область

“Viċi Kap” tal-“Kunsill tal-Poplu” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna.

29.11.2014

▼M15 —————

▼M16

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (magħruf ukoll bħala Fritz, Serbian)

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Data tat-Twelid: 30.4.1991

Post tat-Twelid: San Pietruburgu

Kmandant tal-unità “Rusich”, grupp separatist armat involut fil-ġlied fil-Lvant tal-Ukrajna.

F'din il-kapaċità, huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna.

16.2.2015

▼M18 —————

▼M21 —————

▼M21

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN (Едуард Олександрович БАСУРIН

Data tat-twelid: 27.6.1966

Post tat-twelid: Donetsk

Kelliem tal-Ministeru għad-Difiża tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Għadu kmandant militari attiv fl-hekk imsejħa “DNR”.

16.2.2015

▼M26

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Data tat-twelid: 20.5.1972 jew 30.5.1972

Post tat-twelid: Luhansk

Hekk imsejjaħ eks “Ministru għall-Ġustizzja”, tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk” illegali. President tal-“Kummissjoni Elettorali Ċentrali” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk” minn Ottubru 2015 'l hawn.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M23

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (magħruf ukoll bħala KUZOVLEV magħruf ukoll bħala TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ magħruf ukoll bħala КУЗОВЛЕВ magħruf ukoll bħala ТAMБOB).

Data tat-twelid: 7.1.1967

Post tat-twelid: Michurinsk, Tambov oblast

Мичуринск, Тамбовская область

Kien l-hekk imsejjaħ Kap Kmandant tal-Milizzja Popolari tar-“Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Kmandant tat-Tmien Armata tal-Forzi Armati Russi.

16.2.2015

▼M26

141.

Ekaterina Vladimirovna FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna FILIPPOVA

(Катерина Володимирiвна ФIЛIППОВА

Data tat-twelid: 20.1.1988

Post tat-twelid: Krasnoarmëisk

L-hekk imsejħa eks “Ministru għall-Ġustizzja” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Billi assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità, hija għaldaqstant appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

16.2.2015

▼M18

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)

Data tat-twelid: 15.05.1971

Post tat-Twelid: Nevinnomyssk, Stavropol Krai

Невинномысск, Ставропольский край

L-hekk imsejjaħ “Ministru tal-Finanzi u t-Taxxi” tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill- Ukrajna.

16.2.2015

▼M21

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV (Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV (Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Data tat-twelid: 5.1.1967

Post tat-twelid: Baranykivka, Bilovodsk Raion, reġjun ta' Luhansk

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области

L-hekk imsejjaħ “Ministru għall-Finanzi” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, għaldaqstant huwa appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

16.2.2015

▼M18

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Data tat-twelid: 22.4.1985

Post tat-Twelid: Kherson

L-hekk imsejjaħ “Ministru tal-Komunikazzjonijiet” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabilizzaw aktar lill-Ukrajna.

16.2.2015

▼M23

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Data tat-twelid: 10.12.1976

Post tat-twelid: Luhansk

Kienet l-hekk imsejħa “Ministru għall-Iżvilupp Ekonomiku u l-Kummerċ” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Billi assumiet u aġixxiet f'din il-kapaċità, hija għaldaqstant appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Attwalment hija l-kap tad-dipartiment tal-ekonomija barranija fl-Uffiċċju tal-kap tal-“Amministrazzjoni ta' Luhansk”.

16.2.2015

▼M26

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data tat-twelid: 25.7.1978 (jew 23.3.1975)

Post tat-twelid: Krasny Luch, Voroshilovgrad, reġjun ta' Lugansk

Kien l-hekk imsejjaħ “Prosekutur Ġenerali” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk” (sa Ottubru 2017). Bħalissa jaġixxi bħala hekk imsejjaħ “Ministru għall-Ġustizzja” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Billi assuma u aġixxa f'din il-kapaċità, huwa għaldaqstant appoġġa b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li ddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

16.2.2015

▼M23

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Data tat-twelid 15.5.1955

Post tat-twelid: Omsk

Eks Viċi Ministru għad-Difiża u, f'dik il-kapaċità, kien involut fl-appoġġ tal-iskjerament ta' truppi Russi fl-Ukrajna.

Skont l-istruttura attwali tal-Ministeru għad-Difiża Russu, f'dik il-kapaċità huwa pparteċipa fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu. Dawn il-politiki jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Mit-28 ta' Diċembru 2016, Eks Viċi Ministru għall-Affarijiet Barranin.

Għandu pożizzjoni ta' Ambaxxatur fil-korpi diplomatiċi tal-Federazzjoni Russa.

16.2.2015

▼M18

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Data tat-twelid: 8.5.1956

Post tat-Twelid: Kaunas, Litwanja

L-ex l-Ewwel Viċi Ministru tad-Difiża (sas-17 ta' Novembru 2015) u, f'dik il-kapaċità, kien involut fl-appoġġ tal-iskjerament ta' truppi Russi fl-Ukrajna.

Skont l-istruttura attwali tal-Ministeru għad-Difiża Russu, f'dik il-kapaċità, huwa jipparteċipa fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu. Dawn il-politiki jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Bħalissa jaħdmu ma' Rosatom.

16.2.2015

▼M15

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Data tat-Twelid: 9.11.1963

Post tat-Twelid: GDR (DDR)

Kmandant tad-Distrett Militari tal-Punent sa mill-10 ta' Novembru 2015. Id-Direttur ta' qabel tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet Prinċipali u l-viċi kap tal-Persunal Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa. Involut b'mod attiv fit-tiswir u l-implimentazzjoni tal-kampanja militari tal-forzi Russi fl-Ukrajna.

Skont l-attivitajiet iddikjarati tal-persunal ġenerali, fl-eżerċizzju tal-kontroll operazzjonali fuq il-forzi armati, huwa involut b'mod attiv fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-Gvern Russu li thedded l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

16.2.2015

▼M18

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич КОБЗОН)

Data tat-twelid: 11.9.1937

Post tat-Twelid: Tchassov Yar, Ukrajna

Membru tad-Duma tal-Istat.

Huwa żar l-hekk imsejħa Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk u matul iż-żjara tiegħu għamel dikjarazzjonijiet li jappoġġaw lis-separatisti. Huwa nħatar ukoll Konslu Onorarju tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk” fil-Federazzjoni Russa.

Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

Attwalment l-Ewwel Viċi President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat dwar il-Kultura.

16.2.2015

▼M14

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Data tat-Twelid: 14.3.1955

Post tat-twelid: Zhilino, reġjun ta' Kaliningrad

L-Ewwel Viċi President tal-Kumitat tad-Duma tal-Istat dwar kwistjonijiet ta' Etniċità.

Huwa l-fondatur tal-moviment ċiviku “Krassnaya Moskva — Red Moscow Patriotic Front Aid” li organizza dimostrazzjonijiet pubbliċi li jappoġġaw is-separatisti, u b'hekk appoġġa politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Fl-20 ta' Marzu 2014 ivvota favur l-abbozz tal-Liġi Kostituzzjonali Federali “dwar l-aċċettazzjoni fil-Federazzjoni Russa tar-Repubblika tal-Krimea u l-formazzjoni fi ħdan il-Federazzjoni Russa ta' suġġetti federali ġodda — ir-repubblika tal-Krimea u l-Belt ta' Status Federali Sevastopol”.

16.2.2015

▼M18

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Data tat-twelid: 28.8.1977

Post tat-Twelid: Bekabad, l-Użbekistan SSR

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Viċi President tal-Kumitat tad-Duma dwar affarijiet etniċi.

Fl-2014 Balbek inħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Ministri tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea” u ħadem f'din il-kapaċità għall-integrazzjoni tal-peniżola tal-Krimea annessa illegalment fil-Federazzjoni Russa, li għaliha ġie ppremjat b'midalja “Għad-Difiża tar-Repubblika tal-Krimea”. Huwa appoġġa l-annessjoni tal-Krimea fi stqarrijiet pubbliċi, inkluż fuq il-profil tiegħu fis-sit elettroniku tar-Russja Magħquda (fergħa tal-Krimea) u artiklu fl-istampa ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-NTV fit-3 ta' Lulju 2016.

9.11.2016

▼M23

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data tat-twelid: 20.10.1972

Post tat-twelid: Simferopol SSR tal-Ukrajna

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar il-Kontroll u r-Regolamentazzjoni.

F'Marzu 2014, Bakharev inħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”, u f'Awwissu 2014 bħala l-Ewwel Viċi President ta' dak il-korp. Huwa ammetta l-involviment personali tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li huwa appoġġa pubblikament, inkluż f'intervista ppubblikata fuq is-sit elettroniku gazetakrimea.ru fit-22 ta' Marzu 2016 u s-sit elettroniku c-pravada.ru fit-23 ta' Awwissu 2016. Huwa ġie ppremjat bl-ordni “Għal-lealtà għad-dmir” mill-“awtoritajiet” tar-“Repubblika tal-Krimea”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data tat-twelid: 17.10.1969

Post tat-twelid: Distrett ta' Kular Ust-Yansky, SSR Awtonomu ta' Yakut

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mill-belt ta' Sevastopol li ġiet annessa illegalment.

Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar il-Kontroll u r-Regolamentazzjoni.

Bħala membru tal-amministrazzjoni muniċipali ta' Sevastopol fi Frar-Marzu 2014 appoġġa l-attivitajiet tal-hekk imsejjaħ “Sindku Popolari” Alexei Chaliy. Huwa pubblikament ammetta l-involviment tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li ddefenda pubblikament, inkluż fuq is-sit elettroniku personali tiegħu u f'intervista ppubblikata fil-21 ta' Frar 2016 fuq is-sit elettroniku nation-news.ru.

Għall-involviment tiegħu fil-proċess ta' annessjoni ġie ppremjat bl-ordni tal-Istat Russu “Mertu lejn il-Patrija — it-tieni grad”.

9.11.2016

▼M18

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Data tat-twelid: 3.8.1981

Post tat-Twelid: Simferopol SSR tal-Ukrajna

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar is-Swieq Finanzjarji.

F'Marzu 2014 Kozenko nħatar Viċi President tal-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Ammetta pubblikament l-involviment tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol, li huwa ddefenda pubblikament, inkluż f'intervista ppubblikata fis-sit elettroniku gazetakrimea.ru fit-12 ta' Marzu 2016. Għall-involviment tiegħu fil-proċess ta' annessjoni ġie ppremjat b'midalja “Għad-difiża tar-Repubblika tal-Krimea” mill-“awtoritajiet” lokali.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Data tat-twelid: 24.6.1965

Post tat-Twelid: Belogorsk SSR tal-Ukrajna

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Membru tal-Kumitat tad-Duma dwar il-Kultura.

Kienet membru tal-Kunsill Suprem tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea sa mill-2012 u minn Marzu 2014 appoġġat l-integrazzjoni tal-Krimea u Sevastopol li ġew annessi illegalment fil-Federazzjoni Russa. F'Settembru 2014 Savchenko ġiet eletta fil-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. Hi ddefendiet l-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol f'għadd ta' okkażjonijiet fi stqarrijiet pubbliċi, fosthom intervisti ppubblikati fuq is-sit elettroniku c-pravda.ru fit-2 ta' April 2016 u l-20 ta' Awwissu 2016. Hija ġiet ippremjata bl-ordni tal-Istat Russu “Għal servizzi lill-art tat-twelid” — grad II fl-2014 u bl-ordni “Għal-lealtà għad-dmir” mill-“awtoritajiet” tar-“Repubblika tal-Krimea” fl-2015.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Data tat-twelid: 4.7.1971

Post tat-Twelid: Simferopol SSR tal-Ukrajna

Membru tad-Duma tal-Istat, elett mir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment.

Membru tal-Kumitat tad-Duma għall-Affarijiet tal-KSI, l-Integrazzjoni Ewro-Asjatika u Relazzjonijiet mal-Kompatrijotti.

F'Settembru 2014 Shperov ġie elett fil-Kunsill tal-Istat tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”.

Huwa pubblikament ammetta, inkluż f'intervista ppubblikata fuq is-sit elettroniku ldpr-rk.ru fit-3 ta' Settembru 2016, ir-rwol tiegħu fil-ġrajjiet tal-2014 li wasslu għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol u b'mod partikolari r-rwol tiegħu fl-organizzazzjoni tar-referendum illegali dwar l-annessjoni illegali tal-peniżola.

9.11.2016

▼M20

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

Черезов, Андрей Владимирович

Viċi Ministru għall-Enerġija tal-Federazzjoni Russa.

Data tat-twelid: 12.10.1967

Post tat-twelid: Salair, Oblast ta' Kemerovskaya

Iġorr parti mir-responsabbiltà għad-deċiżjoni li jiġu ttrasferiti turbini tal-gass li ġew ikkonsenjati minn Siemens Gas Turbine Technologies OOO lil OAO VO Technopromexport, għall-installazzjoni fil-Krimea. Din id-deċiżjoni tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' provvista tal-enerġija indipendenti għall-Krimea u Sevastopol bħala mezz ta' appoġġ għas-separazzjoni tagħhom mill-Ukrajna, u tipperikola l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

4.8.2017

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

Грабчак, Евгений Петрович

Kap tad-Dipartiment fil-Ministeru għall-Enerġija tal-Federazzjoni Russa.

Data tat-twelid: 18.7.1981

Post tat-twelid: Ust-Labinsk, Reġjun ta' Krasnodar

Responsabbli fi ħdan il-Ministeru għall-Enerġija tal-Federazzjoni Russa għall-iżvilupp ta' proġetti elettro-enerġetiċi fil-Krimea. Dawn il-proġetti jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' provvista tal-enerġija indipendenti għall-Krimea u Sevastopol bħala mezz ta' appoġġ għas-separazzjoni tagħhom mill-Ukrajna, u tipperikola l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

4.8.2017

▼M23

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Топор-Гилка, Сергей Анатольевич)

Direttur Ġenerali ta' OAO “VO TPE” sal-insolvenza tagħha, Direttur Ġenerali ta' OOO “VO TPE”.

Data tat-twelid: 17.2.1970

Fil-kapaċità tiegħu bħala Direttur Ġenerali ta' OAO “VO TPE”, huwa mexxa n-negozjati ma' Siemens Gas Turbine Technologies OOO dwar ix-xiri u l-konsenja tat-turbini tal-gass għal impjant tal-elettriku f'Taman, ir-reġjun ta' Krasnodar, Federazzjoni Russa. Aktar tard, bħala Direttur Ġenerali ta' OO “VO TPE”, kien responsabbli għat-trasferiment tat-turbini tal-gass lejn il-Krimea. Dan jikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' provvista tal-enerġija indipendenti għall-Krimea u Sevastopol bħala mezz ta' appoġġ għas-separazzjoni tagħhom mill-Ukrajna, u jipperikola l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

4.8.2017

▼M22

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович Овсянников)

Data tat-twelid: 21.2.1977

Post tat-Twelid: Omsk, USSR

“Gvernatur ta' Sevastopol”.

Ovsyannikov ġie elett bħala l-“Gvernatur ta' Sevastopol” fl-elezzjonijiet tal-10 ta' Settembru 2017 organizzati mill-Federazzjoni Russa fil-belt annessa illegalment ta' Sevastopol.

Fit-28 ta' Lulju 2016, il-President Putin ħatru bħala Aġent “Gvernatur ta' Sevastopol”. F'din il-kapaċità, huwa ħadem għal aktar integrazzjoni tal-peniżola annessa illegalment tal-Krimea fi ħdan il-Federazzjoni Russa, u għalhekk huwa responsabbli għall-appoġġ jew l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet jew politiki li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina.

Fl-2017 għamel dikjarazzjonijiet pubbliċi b'appoġġ għall-annessjoni illegali tal-Krimea u Sevastopol u fl-anniversarju tar-“referendum” illegali tal-Krimea. Huwa ikkommemora l-veterani tal-hekk imsejħa “unitajiet ta' awtodifiża” li ffaċilitaw l-iskjerament ta' forzi Russi fil-peniżola tal-Krimea qabel ma saret l-annessjoni illegali tagħha mill-Federazzjoni Russa, u appella biex Sevastopol issir il-Kapitali tan-Nofsinhar tal-Federazzjoni Russa.

21.11.2017

▼M24

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Data tat-twelid: 20.5.1971

Post tat-twelid: il-Krimea

►C7  Indirizz:  ◄

Viċi President tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea. F'din il-kapaċità hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Krimea u Sevastopol, li ġew annessi illegalment, u b'hekk appoġġat b'mod attiv u implimentat politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Data tat-twelid: 22.8.1979

Post tat-twelid: Simferopol, il-Krimea

►C7  Indirizz:  ◄

Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali tal-Krimea. F'din il-kapaċità hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Krimea u Sevastopol, li ġew annessi illegalment, u b'hekk appoġġat b'mod attiv u implimentat politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

▼M26

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Data tat-twelid: 17.7.1970

Eks President tal-Kummissjoni Elettorali ta' Sevastopol. F'din il-kapaċità huwa ħa sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Krimea u Sevastopol, li ġew annessi illegalment, u b'hekk appoġġa b'mod attiv u implimenta politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

▼M24

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Data tat-twelid: 7.6.1968

Viċi President tal-Kummissjoni Elettorali ta' Sevastopol. F'din il-kapaċità huwa ħa sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Krimea u Sevastopol, li ġew annessi illegalment, u b'hekk appoġġa b'mod attiv u implimenta politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасiя Миколаївна КАПРАНОВА)

Data tat-twelid: 1964 (possibbilment: 21 ta' April)

Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali ta' Sevastopol. F'din il-kapaċità hija ħadet sehem fl-organizzazzjoni tal-elezzjonijiet presidenzjali Russi tat-18 ta' Marzu 2018 fil-Krimea u Sevastopol, li ġew annessi illegalment, u b'hekk appoġġat b'mod attiv u implimentat politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

14.5.2018

▼M3

Entitajiet

▼B 

Isem

Informazzjoni għall-Identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-elenkar

▼M21

1.

Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Chernomorneftegaz”

(qabel magħrufa bħala PJSC Chernomorneftegaz)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Crimea, 295000

пр.Кирова52, г.Симферополь, Крым, 295000

Nru tat-telefon:

+7 (3652) 66-70-00

+7 (3652) 66-78-00

Fis-17.3.2014 il-“Parlament tal-Krimea” adotta riżoluzzjoni li tiddikjara l-approprjazzjoni tal-assi li jappartjenu għall-intrapriża Chernomorneftegaz f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Irreġistrata mill-ġdid fid-29.11.2014 bħala l-Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Chernomorneftegaz” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Черноморнефтегаз”). Fundatur: Il-Ministeru għall-Fjuwil u l-Enerġija tar-Repubblika tal-Krimea (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

12.5.2014

▼M21 —————

▼M26

3.

L-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk”

“Луганская народная республика”

“Luganskaya narodnaya respublika”

Informazzjoni uffiċjali:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

L-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Lugansk” ġiet stabbilita fis-27 ta' April 2014.

Responsabbli għall-organizzazzjoni tar-referendum illegali fil-11 ta' Mejju 2014. Dikjarazzjoni tal-indipendenza fit-12 ta' Mejju 2014.

Fit-22 ta' Mejju 2014, l-hekk imsejħin “Repubbliki Popolari” ta' Donetsk u Lugansk ħolqu l-hekk imsejjaħ “Stat Federali ta' Novorossiya”.

Dan huwa bi ksur tal-liġi kostituzzjonali Ukrena, u, bħala konsegwenza, tad-dritt internazzjonali, u għaldaqstant jipperikola l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Hija involuta wkoll fir-reklutaġġ tal-“Armata tax-Xlokk” separatista u gruppi separatisti illegali armati oħrajn, u għaldaqstant tipperikola l-istabbiltà jew is-sigurtà tal-Ukrajna.

25.7.2014

4.

L-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk”

“Донецкая народная республика”

“Donétskaya naródnaya respúblika”

Informazzjoni uffiċjali:

https://dnr-online.ru/

http://av-zakharchenko.su/

http://smdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

L-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk” ġiet iddikjarata fis-7 ta' April 2014.

Responsabbli għall-organizzazzjoni tar-referendum illegali fil-11 ta' Mejju 2014. Dikjarazzjoni tal-indipendenza fit-12 ta' Mejju 2014.

Fl-24 ta' Mejju 2014, l-hekk imsejħin “Repubbliki Popolari” ta' Donetsk u Lugansk iffirmaw ftehim dwar il-ħolqien tal-hekk imsejjaħ “Stat Federali ta' Novorossiya”.

Dan huwa bi ksur tal-liġi kostituzzjonali Ukrena, u, bħala konsegwenza, tad-dritt internazzjonali, u għaldaqstant jipperikola l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Hija involuta wkoll fir-reklutaġġ tal- gruppi separatisti illegali armati, u għaldaqstant tipperikola l-istabbiltà jew is-sigurtà tal-Ukrajna.

25.7.2014

▼M23

5.

L-hekk imsejjaħ “Stat Federali ta' Novorossiya”

“Федеративное государство Новороссия”

“Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Stqarrijiet uffiċjali għall-istampa:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

Fl-24 ta' Mejju 2014, l-hekk imsejħin “Repubbliki Popolari” ta' Donetsk u Lugansk iffirmaw ftehim dwar il-ħolqien tal-hekk imsejjaħ “Stat Federali ta' Novorossiya” li mhux rikonoxxut.

Dan huwa bi ksur tal-liġi kostituzzjonali Ukrena, u, bħala konsegwenza, tad-dritt internazzjonali, u għaldaqstant jipperikola l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

25.7.2014

▼M26

6.

Unjoni Internazzjonali ta' Assoċjazzjonijiet Pubbliċi “Great Don Army”

Международный Союз Общественных Объединений “Всевеликое Войско Донское”

Informazzjoni uffiċjali:

http://xn--80aaaajfjszd7a3b0e.xn--p1ai/

Nru tat-telefon:

+7-8-908-178-65-57

Media soċjali: Gwardja Nazzjonali Kosakka http://vk.com/kazak_nac_guard

Indirizz: 346465 Russia, Rostov Region, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

It-tieni indirizz: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov-on-Don

Il-“Great Don Army” stabbilixxiet il-“Gwardja Nazzjonali Kosakka”, responsabbli għall-ġlied kontra l-forzi tal-Gvern Ukren fl-Ukrajna tal-Lvant, u għaldaqstant ipperikolat l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna kif ukoll heddet l-istabbiltà jew is-sigurtà tal-Ukrajna.

Assoċjata mas-Sur Nikolay Kozitsyn, li huwa Kmandant tal-forzi Kosakki u responsabbli għat-tmexxija tas-separatisti fl-Ukrajna tal-Lvant li qed jiġġieldu kontra l-forzi tal-gvern Ukren.

25.7.2014

7.

“Sobol”

“СОБОЛЬ”

Informazzjoni uffiċjali:

http://soboli.net

Media soċjali:

http://vk.com/sobolipress

Nru tat-telefon:

(0652) 60-23-93

Posta elettronika: SoboliPress@gmail.com

Indirizz: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station “Central”).

Organizzazzjoni paramilitari radikali, responsabbli għall-appoġġ bla ħabi tal-użu tal-forza biex jintemm il-kontroll tal-Ukrajna fuq il-Krimea, u għaldaqstant tipperikola l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Responsabbli għat-taħriġ ta' separatisti biex jiġġieldu kontra l-forzi tal-gvern Ukren fil-Lvant tal-Ukrajna, u għaldaqstant thedded l-istabbiltà jew is-sigurtà tal-Ukrajna.

25.7.2014

8.

L-hekk imsejħa “Gwardja ta' Lugansk”

“Луганская гвардия”

Media soċjali u informazzjoni oħra:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Milizzja għall-awtodifiża ta' Lugansk, responsabbli għat-taħriġ ta' separatisti biex jiġġieldu kontra l-forzi tal-gvern Ukren fl-Ukrajna tal-Lvant, u għaldaqstant jheddu l-istabbiltà jew is-sigurtà tal-Ukrajna.

Assoċjata mas-Sur German PROPOKIV, mexxej attiv li huwa responsabbli li ħa parti fit-teħid tal-bini tal-uffiċċju reġjonali ta' Lugansk tas-Servizz tas-Sigurtà Ukren u rreġistra filmat b'dikjarazzjoni lill-President Putin u r-Russja mill-bini okkupat.

25.7.2014

9.

L-hekk imsejħa “Armata tax-Xlokk”

“Армии Юго-Востока”

http://lugansk-online.info/statements

Media soċjali:

http://vk.com/lugansksbu

Grupp separatista illegali armat li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aktar importanti fl-Ukrajna tal-Lvant.

Responsabbli għall-okkupazzjoni tal-bini tas-Servizz tas-Sigurtà fir-reġjun ta' Lugansk.

Assoċjat mas-Sur Valeriy BOLOTOV, li kien elenkat bħala wieħed mill-mexxejja tal-grupp.

Assoċjat mas-Sur Vasyl NIKITIN, responsabbli għall-attivitajiet “governamentali” separatisti tal-hekk imsejjaħ “gvern tar-Repubblika Popolari ta' Luhansk”

25.7.2014

10.

L-hekk imsejħa “Milizzja Popolari ta' Donbass”“Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Media soċjali:

http://vk.com/polkdonbassa

+ 38-099-445-63-78;

+ 38-063-688-60-01;

+ 38-067-145-14-99;

+ 38-094-912-96-60;

+ 38-062-213-26-60

Posta elettronika: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Volontarji fuq it-telefon fir-Russja:

+ 7 (926) 428-99-51

+ 7 (967) 171-27-09

jew posta elettronika novoross24@mail.ru

Indirizz: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Grupp separatista armat illegali responsabbli għall-ġlied kontra l-forzi tal-gvern Ukren fl-Ukrajna tal-Vant, u b'hekk ġew mhedda l-istabbiltà jew is-sigurtà tal-Ukrajna. Fost l-oħrajn, il-grupp militanti ħa l-kontroll ta' diversi binjiet tal-gvern fl-Ukrajna tal-Lvant kmieni f'April 2014, u għaldaqstant ipperikola l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna. Huwa assoċjat mas-Sur Pavel Gubarev, li huwa responsabbli għat-teħid tal-bini tal-gvern reġjonali f'Donetsk b'forzi favur ir-Russi u li pproklama lilu nnifsu l-“gvernatur tal-poplu”.

25.7.2014

11.

“Battaljun Vostok”

“Батальон Восток”

Media soċjali:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Grupp separatista illegali armat li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aktar importanti fl-Ukrajna tal-Lvant. Responsabbli għall-ġlied kontra l-forzi tal-Gvern Ukren fl-Ukrajna tal-Lvant, u għaldaqstant jhedded l-istabbiltà jew is-sigurtà tal-Ukrajna.

Ipparteċipa b'mod attiv f'operazzjonijiet militari li wasslu għall-ħtif tal-Ajruport ta' Donetsk.

Parti mill-hekk imsejjaħ “L-ewwel Korp tal-Armata” tal-forzi armati tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

25.7.2014

▼M21 —————

▼M21

13.

Intrapriża Unitarja Statali tal-Belt ta' Sevastopol, “Port tal-baħar ta' Sevastopol”

ГУП ГС “Севастопольский морской порт”

(qabel magħrufa bħala l-intrapriża Statali “Port tal-baħar kummerċjali ta' Sevastopol”

Государственное предприятие “Севастопольский морской торговьй порт”

Gosudarstvenoye) predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port')

Nakhimov Square 5, 299011) Sevastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011.)

Kodiċi: 1149204004707

Is-sjieda tal-entità ġiet trasferita kontra l-liġi Ukrena. Fis-17 ta' Marzu 2014 il-“Parlament tal-Krimea” adotta riżoluzzjoni Nru 1757-6/14 “Dwar in-nazzjonalizzazzjoni ta' xi kumpanniji li jappartjenu lill-ministeri Ukreni għall-infrastruttura jew l-agrikoltura” li tiddikjara l-approprjazzjoni ta' assi li jappartjenu lill-intrapriża statali “Port tal-baħar kummerċjali ta' Sevastopol” f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. F'termini ta' volum ta' kummerċ, huwa l-akbar port tal-baħar kummerċjali fil-Krimea. Irreġistrata mill-ġdid fis-6 ta' Ġunju 2014 bħala l-Impriża Unitarja Statali tal-Belt ta' Sevastopol “Port tal-baħar ta' Sevastopol” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя “Севастопольский морской порт”). Fundatur: Il-Gvern ta' Sevastopol (Правительство Севастополя).

25.7.2014

▼M21 —————

▼M21

15.

Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Universal-Avia”

Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”

(qabel magħrufa bħala State enterprise Universal -Avia

Государственное предприятие “Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Universal-Avia”)

Aeroflotskaya Street 5, 295024, Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295024, г Симферополь,),

Is-sjieda tal-entità ġiet trasferita kontra l-liġi Ukrena. Fl-24 ta' Marzu 2014 il-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta deċiżjoni “Dwar l-Intrapriża ta' Sjieda tal-Istat ‘Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia’ (‘О Государственном предприятии “Универсал-Авиа”’)” Nru 1794-6/14 li tiddikjara l-approprjazzjonita' assi li jappartjenu lill-intrapriża statali “Universal-Avia” f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Irreġistrata mill-ġdid fil-15 ta' Jannar 2015 bħala l-Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea”“Universal-Avia” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Универсал-Авиа”). Fundatur: Il-Ministeru għat-Trasport tar-Repubblika tal-Krimea (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

▼M26

16.

Intrapriża Baġitarja tal-Istat Federali “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” tal-Amministrazzjoni tal-President tal-Federazzjoni Russa (qabel magħrufa bħala ċ-Ċentru “Nizhnyaya Oreanda” Санаторий “Нижняя Ореанда”)

Iċ-ċentru “Nizhnyaya Oreanda”, 298658, Yalta, Oreanda

(298658, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий “Нижняя Ореанда’)

Is-sjieda tal-entità ġiet trasferita kuntrarjament għal-liġi Ukrena. Fil-21 ta' Marzu 2014 l-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta deċiżjoni “Dwar il-kwistjonijiet tal-ħolqien ta' Assoċjazzjoni ta' sanatorji u ċentri” Nru 1767-6/14 li tiddikjara l-approprjazzjoni tal-assi li jappartjenu liċ-ċentru “Nizhnyaya Oreanda” f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Irreġistrata mill-ġdid fid-9 ta' Ottubru 2014 bħala Intrapriża Baġitarja tal-Istat Federali “Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” tal-Amministrazzjoni tal-President tal-Federazzjoni Russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “САНАТОРИЙ ‘НИЖНЯЯ ОРЕАНДА’ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”). Fundatur: L-Amministrazzjoni tal-President tal-Federazzjoni Russa (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

17.

Intrapriża tar-Repubblika tal-Krimea “Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие “Азовский ликёро-водочннй завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str.,

296178 Azovskoye distrett ta' Jankoysky,

(Джанкойский район, 296178

пгт. Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

kodiċi: 01271681

Is-sjieda tal-entità ġiet trasferita kuntrarjament għal-liġi Ukrena. Fid-9 ta' April 2014 il-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta deċiżjoni Nru 1991-6/14 “Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-Repubblika tal-Krimea” tas-26 ta' Marzu 2014 Nru 1836-6/14 “Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li jinsab fit-territorju tar-Repubblika tal-Krimea” li tiddikjara l-approprjazzjoni ta' assi li jappartjenu lil “Azovsky likerovodochny zavod” f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea.

Għaddejjin proċedimenti ta' falliment.

25.7.2014

▼M21

18.

Intrapriża Baġitarja tal-Istat Federali “Unjoni Agrarja tal-Produzzjoni ‘Massandra’” tal-Amministrazzjoni tal-President tal-Federazzjoni Russa

“Производственно-аграрное объединение ‘Массандра’ Управления делами Президента Российской Федерации”

(qabel magħrufa bħala entità statali “Assoċjazzjoni Nazzjonali ta' produtturi ‘Massandra’”

Национальное производственно-аграрное объединение “Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra)

298650, Crimea, Yalta, Massandra, str.Vinodela Egorova 9.

298650,Крым, г.Ялта,

пгт. Массандра,

ул. Винодела Егорова, д.9

Sit elettroniku: http://massandra.su/

Is-sjieda tal-entità ġiet trasferita kontra l-liġi Ukrena. Fid-9 ta' April 2014 il-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta deċiżjoni Nru 1991-6/14 “Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-Repubblika tal-Krimea” tas-26 ta' Marzu 2014 Nru 1836-6/14 “Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li jinsab fit-territorju tar-Repubblika tal-Krimea” li tiddikjara l-approprjazzjoni ta' assi li jappartjenu lill-entità statali “Assoċjazzjoni Nazzjonali ta' produtturi ‘Massandra’” f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Irreġistrata mill-ġdid fl-1 ta' Awwissu 2014 bħala l-Intrapriża Baġitarja tal-Istat Federali “Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye ‘Massandra’” tal-Amministrazzjoni tal-President tal-Federazzjoni Russa (Федеральное государственное унитарное предприятие “Производственно аграрное объединение ‘Массандра’ Управления делами Президента Российской Федерации”). Fundatur: L-Amministrazzjoni tal-President tal-Federazzjoni Russa (Управление делами Президента Российской Федерации).

25.7.2014

19.

Istituzzjoni tal-baġit tal-Istat Federali għax-xjenza u r-riċerka “Istituzzjoni nazzjonali ta' riċerka xjentifika tar-Russja għall-vitikultura u l-produzzjoni tal-inbid l-Akkademja tax-Xjenzi Russa ‘Magarach’”

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‘Магарач’ РАН”

(Qabel magħrufa bħala Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea” l-“Istitut Nazzjonali tal-Inbid ‘Magarach’”

Qabel magħrufa bħala: “Intrapriża statali ‘Magarach’ tal-istitut nazzjonali tal-inbid”

Государственное предприятие Агрофирма “Магарач” Национального института винограда и вина “Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”)

298600, Kirov Street 31 Yalta, Crimea

298600, Крым, г. Ялта, ул. Кирова,31

Is-sjieda tal-entità ġiet trasferita kontra l-liġi Ukrena. Fid-9 ta' April 2014 il-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta deċiżjoni Nru 1991-6/14 “Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-Repubblika tal-Krimea” tas-26 ta' Marzu 2014 Nru 1836-6/14 “Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li jinsab fit-territorju tar-Repubblika tal-Krimea” li tiddikjara l-approprjazzjoni ta' assi li jappartjenu lill-entità statali “Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma ‘Magarach’ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‘Magarach’” f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Irreġistrata mill-ġdid fil-15 ta' Jannar 2015 bħala l-“Istituzzjoni Unitarja Statali tar-‘Repubblika tal-Krimea’ l-Istitut Nazzjonali tal-Inbid ‘Magarach’” (Государственное бюджетное учреждение Республики Крым “Национальный научно исследовательский институт винограда и вина ‘Магарач’”). Fundatur: Il-Ministeru għall-Biedja tar-Repubblika tal-Krimea (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Fis-7 ta' Frar 2017 l-Intrapriża Unitarja Statali tal-Istitut Nazzjonali tal-Inbid “Magarach” tar-“Repubblika tal-Krimea” ġie ttrasformat f'faċilità xjentifika Baġitarja Federali “Istituzzjoni nazzjonali ta' riċerka xjentifika Russa għall-vitikultura u l-produzzjoni tal-inbid ‘Magarach’”, Akkademja Russa tax-Xjenzi'

25.7.2014

▼M23

20.

Kumpannija b'ishma konġunti tal-Impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”

Aкционерное общество “Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”

Qabel kienet magħrufa bħala Intrapriża statali unitarja tar-“Repubblika tal-Krimea” l-Impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”

Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин Новый Свет”

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym “Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’” u bħala Intrapriża statali tal-Impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet”

Государственное предприятие Завод шампанских вин “Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin “Novy Svet”)

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str. Shalapina 1.

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д.1

Is-sjieda tal-entità ġiet ittrasferita bi ksur tal-liġi Ukrena. Fid-9 ta' April 2014, il-“Presidju tal-Parlament tal-Krimea” adotta d-deċiżjoni Nru 1991-6/14 “Dwar l-emendi għar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Istat tar-‘Repubblika tal-Krimea’” tas-26 ta' Marzu 2014, Nru 1836-6/14 “Dwar in-nazzjonalizzazzjoni tal-proprjetà tal-intrapriżi, l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet tal-kumpless agroindustrijali, li jinsab fit-territorju tar-‘Repubblika tal-Krimea’ li tiddikjara l-approprjazzjoni ta' assi li jappartjenu għall-intrapriża tal-istat ‘Zavod shampanskykh vin Novy Svet’ f'isem ir-‘Repubblika tal-Krimea’”. L-intrapriża hija b'hekk effettivament ikkonfiskata mill-“awtoritajiet” tal-Krimea. Irreġistrata mill-ġdid fl-4 ta' Jannar 2015 bħala “Impjant tal-inbid effervexxenti ‘Novy Svet’” tal-Intrapriża Unitarja Statali tar-“Repubblika tal-Krimea” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”). Fundatur: Il-Ministeru għall-Biedja tar-“Repubblika tal-Krimea” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Irreġistrata mill-ġdid wara r-riorganizzazzjoni fid-29.8.2017 bħala Kumpannija b'ishma konġunti tal-Impjant tal-inbid effervexxenti “Novy Svet” (Aкционерное общество “Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”). Fundatur: il-Ministeru għar-Regolamenti dwar l-Art u l-Proprjetà tar-“Repubblika tal-Krimea” (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

▼M26

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество “Концерн воздушно-космической обороны ‘Алмаз — Антей’”

(magħrufa wkoll bħala CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; magħrufa wkoll bħala ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; magħrufa wkoll bħala ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО “Алмаз — Антей”;)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russian Federation;

Sit web: almaz-antey.ru;

Indirizz Elettroniku antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey hija kumpannija Russa proprjetà tal-Istat. Timmanifattura armi kontra l-inġenji tal-ajru inkluż missili mill-art għall-ajru li hija tforni lill-armata Russa. L-awtoritajiet Russi qegħdin ifornu armamenti tqal lis-separatisti fil-Lvant tal-Ukrajna, li kkontribwixxew għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna. Dawn l-armi jintużaw mis-separatisti, inkluż għat-twaqqigħ ta' ajruplani. Għalhekk, bħala kumpannija proprjetà tal-Istat, Almaz-Antey tikkontribwixxi għad-destabbilizzazzjoni tal-Ukrajna.

30.7.2014

▼M23

22.

DOBROLET magħrufa wkoll bħala DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Kodiċi tal-linja tal-ajru QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, r. Москва, Международное ш, дом 31, строение 1

Sit elettroniku: www.dobrolet.com

Dobrolet hija sussidjarja ta' linja tal-ajru proprjetà tal-istat Russu. Sa mill-annessjoni illegali tal-Krimea, Dobrolet ħaddmet titjiriet esklużivament bejn Moska u Simferopol. Għalhekk, hija ffaċilitat l-integrazzjoni tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea li ġiet annessa illegalment mal-Federazzjoni Russa u pperikolat is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna.

30.7.2014

▼M21

23.

Russian National CommerciaL Bank

(Российский национальный коммерческий банк)

295000, Simferopol, Naberezhnaja str imsemmija għas-60 anniversarju tal-Unjoni Sovjetika, 34

295000, Симферополь,ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Sit elettroniku: http://www.rncb.ru/

Wara l-annessjoni illegali tal-Krimea, ir-Russian National Commercial Bank (RNCB) sar totalment proprjetà tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Krimea”. F'Jannar 2016 sar proprjetà tal-Aġenzija Federali għall-Ġestjoni tal-Propjetà tal-Istat, magħrufa wkoll bħala Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)

Sar attur dominanti fis-suq, meta qabel l-annessjoni ma kellu l-ebda preżenza fil-Krimea. Billi xtara jew ħa pussess ta' fergħat ta' banek li rtiraw l-operazzjonijiet tagħhom fil-Krimea, l-RNCB appoġġa materjalment u finanzjarjament l-azzjonijiet tal-gvern Russu biex jintegra l-Krimea fil-Federazzjoni Russa, u b'hekk ipperikola l-integrità territorjali tal-Ukrajna.

30.7.2014

▼M26

24.

Donetsk Republic

(Organizzazzjoni pubblika)

Донецкая республика

Informazzjoni uffiċjali:

http://oddr.info/

“Organizzazzjoni” pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk” fit-2 ta' Novembru 2014. Dawn l-“elezzjonijiet” huma bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Fil-parteċipazzjoni formali fl-“elezzjonijiet” illegali hija għalhekk appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukrajna. Immexxija minn Alexander ZAKHARCHENKO u mnedija minn Andriy PURGIN.

29.11.2014

25.

Paċi għar-Reġjun ta' Luhansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

“Organizzazzjoni” pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk” fit-2 ta' Novembru 2014. Dawn l-“elezzjonijiet” huma bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Fil-parteċipazzjoni formali fl-“elezzjonijet” illegali hija għalhekk appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukrajna.

29.11.2014

▼M21

26.

Donbass Ħieles (magħrufa wkoll bħala “Donbas Ħieles”, “Svobodny Donbass”) Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

“Organizzazzjoni” pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tal-hekk imsejħa “Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk” fit-2 ta' Novembru 2014. Dawn l-elezzjonijiet huma ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Bil-parteċipazzjoni formali fl-“elezzjonijet” illegali hija għalhekk appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li pperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u ddestabbilizzaw aktar l-Ukrajna.

29.11.2014

▼M11

27.

People's Union (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

“Organizzazzjoni” pubblika li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Donetsk” fit-2 ta' Novembru 2014. Dawn l-elezzjonijiet huma fi ksur tal-liġi Ukraina u għaldaqstant illegali.

Fil-parteċipazzjoni formali fl-“elezzjonijet” illegali hija għalhekk appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukraina, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukraina.

29.11.2014

▼M26

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Informazzjoni uffiċjali:

https://nslnr.su/about/obshchestvennye-organizatsii/337/

“Organizzazzjoni soċjali” li ppreżentat kandidati fl-hekk imsejħa “elezzjonijiet” illegali tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk” fit-2 ta' Novembru 2014. Innominat kandidat, Oleg AKIMOV, se jkun “Kap” tal-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta' Luhansk”. Dawn l-“elezzjonijiet” huma bi ksur tal-liġi Ukrena u għaldaqstant illegali.

Fil-parteċipazzjoni formali fl-“elezzjonijet” illegali hija għalhekk appoġġat b'mod attiv azzjonijiet u politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u d-distabbilizzazzjoni ulterjuri tal-Ukrajna.

29.11.2014

▼M23

29.

Gwardja Nazzjonali Kosakka

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jkomplu jiddestabbilizzaw lill-Ukrajna.

Immexxi minn u għaldaqstant assoċjat ma' persuna elenkata Nikolay KOZITSYN.

Allegatament parti mill-hekk imsejjaħ “It-tieni Korp tal-Armata” tar-“Repubblika Popolari ta' Lugansk”

16.2.2015

▼M26

30.

Battaljun Sparta

Батальон “Спарта”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Parti mill-hekk imsejjaħ “L-ewwel Korp tal-Armata” tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”. Imsemmi bħala unità militari 08806. F'Novembru 2017, l-unità ssemmiet għall-kmandant militari separatist assassinat Arsen Pavlov (magħruf ukoll bħala Motorola).

16.2.2015

▼M21

31.

Battaljun Somalu

Батальон “Сомали”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Parti mill-hekk imsejjaħ “L-ewwel Korp tal-Armata” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”.

16.2.2015

▼M16

32.

Battaljun Zarya

Батальон “Заря”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Allegatament parti mill-hekk imsejjaħ “It-tieni Korp tal-Armata” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Lugansk”

16.2.2015

▼M26

33.

Brigata Prizrak

Бригада “Призрак”

mail@prizrak.info

Тel: 8985 130 9920

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Parti mill-hekk imsejjaħ “It-tieni Korp tal-Armata” tar-“Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

Jissejjaħ ukoll l-14-il Battaljun Motorizzat tal-Azzarini.

16.2.2015

▼M16

34.

Battaljun Oplot

Батальон “Оплот”

Media soċjali:

http://vk.com/oplot_info/

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Allegatament parti mill-hekk imsejjaħ “L-ewwel Korp tal-Armata” tar-“Repubblika tal-Poplu ta' Donetsk”

16.2.2015

▼M18

35.

Battaljun Kalmius

Батальон “Кальмиус”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Parti mill-hekk imsejjaħ “L-ewwel Korp tal-Armata” tar-“Repubblika Popolari ta' Donetsk”.

16.2.2015

36.

Battaljun tal-Mewt

Батальон “Смерть”

 

Grupp separatist armat li appoġġa b'mod attiv azzjonijiet li jdgħajfu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna, u li jiddestabbilizzaw aktar lill-Ukrajna.

Parti mill-hekk imsejjaħ “It-tieni Korp tal-Armata” tar-“Repubblika Popolari ta' Lugansk”.

16.2.2015

▼M21

37.

Moviment “NOVOROSSIYA” ta' Igor Strelkov

Движение “Новороссия” Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

Il-Moviment “Novorossiya”/“Russja Ġdida” ġie stabbilit f'Novembru 2014 fir-Russja u hu mmexxi mill-uffiċjal Russu Igor Strelkov/Girkin (identifikat bħala membru tal-persunal tal-Main Intelligence Directorate tal-Istat Maġġur tal-Forzi Armati tal-Federazzjoni Russa (GRU)).

Skont l-objettivi ddikjarati tiegħu, huwa għandu l-għan li jipprovdi assistenza effettiva komprensiva lin-“Novorossiya”, inkluż billi jgħin lill-milizzja li qed tiġġieled fil-Lvant tal-Ukrajna, u b'hekk jappoġġa politiki li jipperikolaw l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

Assoċjat ma' persuna elenkata li pperikolat l-integrità territorjali tal-Ukrajna.

16.2.2015

▼M20

38.

OAO “VO Technopromexport” (OAO “VO TPE”)

Magħrufa wkoll bħala: Open Joint Stock Company “Foreign Economic Association”“Technopromexport”

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Indirizz: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Data ta' reġistrazzjoni: 27.07.1992

Numru ta' Reġistrazzjoni Statali: 1067746244026

Numru ta' Reġistrazzjoni tat-Taxxa: 7705713236

Parti kontraenti ma' Siemens Gas Turbine Technologies OOO, OAO “VO TPE”, xtrat turbini tal-gass iddikjarati bħala maħsuba għal impjant tal-elettriku f'Taman, reġjun ta' Krasnodar, Federazzjoni Russa, u bħala l-kuntrattur kienet responsabbli għat-trasferiment tat-turbini tal-gass lill-OOO “VO TPE” li min-naħa tagħha ttrasferixxiethom biex jiġu installati fil-Krimea. Dan jikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' provvista tal-enerġija indipendenti għall-Krimea u Sevastopol bħala mezzå ta' appoġġ għas-separazzjoni tagħhom mill-Ukrajna, u jipperikola l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

4.8.2017

39.

OOO “VO Technopromexport” (OOO “VO TPE”)

Magħrufa wkoll bħala: Limited Liability Company “Foreign Economic Association”“Technopromexport”

Общество с ограниченной ответственностью “Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Indirizz: 119019, Moscow, Novyi Arbat str., 15, building 2

Data ta' reġistrazzjoni: 08.05.2014

Numru ta' Reġistrazzjoni Statali: 1147746527279

Numru ta' Reġistrazzjoni tat-Taxxa: 7704863782e

Sid attwali tat-turbini tal-gass li oriġinarjament ġew fornuti minn Siemens Gas Turbine Technologies OOO lil OAO “VO TPE”. OOO “VO TPE” trasferixxiet it-turbini tal-gass biex jiġu installati fil-Krimea. Dan jikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' provvista tal-enerġija indipendenti għall-Krimea u Sevastopol bħala mezz ta' appoġġ għas-separazzjoni tagħhom mill-Ukrajna, u jipperikola l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

Magħrufa wkoll bħala: ЗАО “Интеравтоматика”, CJSC “Interavtomatika”

Indirizz: 115280, Moscow, Avtozavodskaya st., 14,

Data ta' Reġistrazzjoni: 31.01.1994

Numru ta' Reġistrazzjoni Statali: 1037739044111

Numru ta' Reġistrazzjoni tat-Taxxa: 7725056162

Kumpannija speċjalizzata fis-sistemi ta' kontroll u komunikazzjoni għall-impjanti tal-elettriku, li daħlet f'kuntratti għal proġetti marbuta mal-bini ta' impjanti tal-elettriku u l-installazzjoni ta' turbini tal-gass f'Sevastopol u f'Simferopol. Dan jikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' provvista tal-enerġija indipendenti għall-Krimea u Sevastopol bħala mezz ta' appoġġ għas-separazzjoni tagħhom mill-Ukrajna, u jipperikola l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

4.8.2017

▼M23

41.

“Intrapriża Unitarja Statali tar-Repubblika tal-Krimea ‘Crimean Sea Ports’”

(“Государственное унитарное предприятие Республики Крым ‘Крымские морские порты’”), inkluż il-fergħat:

— Feodosia Commercial Port,

— Kerch Ferry,

— Kerch Commercial Port.

28 Kirova Street

Kerch 298312

Krimea

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

Il-“Parlament tal-Krimea” adotta r-Riżoluzzjoni Nru 1757-6/14 fis-17 ta' Marzu 2014“Dwar in-nazzjonalizzazzjoni ta' xi kumpanniji li jappartjenu lill-Ministeri Ukreni għall-Infrastruttura jew l-Agrikoltura” u r-Riżoluzzjoni Nru 1865-6/14 tas-26 ta' Marzu 2014“Dwar l-Intrapriża tal-Istat ‘Crimean Sea Ports’” (“О Государственном предприятии ‘Крымские морские порты’”) li jiddikjaraw l-approprjazzjoni ta' assi li jappartjenu lil diversi intrapriżi tal-Istat li ġew integrati fl-“Intrapriża Unitarja Statali tar-Repubblika tal-Krimea ‘Crimean Sea Ports’” f'isem ir-“Repubblika tal-Krimea”. B'hekk dawk l-intrapriżi ġew effettivament konfiskati mill-“awtoritajiet” tal-Krimea u “Crimean Sea Ports” ibbenefikat mit-trasferiment illegali tas-sjieda tagħhom.

16.9.2017

▼M25

42.

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Indirizz:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Russia,

Sit web: http://gpsm.ru

Indirizz elettroniku: office@gpsm.ru

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” ipparteċipat fil-kostruzzjoni tal-Pont ta' Kerch permezz tad-diżinn tiegħu tal-Pont, li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa. Għaldaqstant qiegħda tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li b'hekk tkompli tipperikola l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Indirizz:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087, Russia

PJSC Mostotrest ipparteċipat b'mod attiv fil-kostruzzjoni tal-Pont ta' Kerch permezz tal-kuntratt statali tagħha għall-manutenzjoni tal-pont, li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa. Barra minn hekk hija proprjetà ta' individwu (Arkady Rotenberg) li diġà huwa ddeżinjat għall-azzjonijiet tiegħu li jdgħajfu s-sovranità tal-Ukrajna (persuna Nru 92 f'dan l-Anness). Għaldaqstant il-kumpannija qed tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Indirizz:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Sit web: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard ipparteċipat b'mod attiv fil-kostruzzjoni tal-linja tal-ferrovija ġdida lejn il-Pont ta' Kerch, li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa. Għaldaqstant qiegħda tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Indirizz:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415 Russia

Sit web: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ipparteċipat b'mod attiv fil-kostruzzjoni tal-Pont ta' Kerch permezz tal-kuntratt statali tagħha għall-kostruzzjoni tal-pont li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa.

Barra minn hekk hija proprjetà ta' individwu (Arkady Rotenberg) li diġà huwa ddeżinjat għall-azzjonijiet tiegħu li jdgħajfu s-sovranità tal-Ukrajna (persuna Nru 92 f'dan l-Anness). Għaldaqstant il-kumpannija qiegħda tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li b'hekk tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Indirizz:

Barklaya street 6, building 7, Moscow

121087 Russia

Nru tal-Identità tar-Reġistrazzjoni: 1157746088170

Nru tal-Identità tat-Taxxa: 7730018980

Sit web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Indirizz elettroniku: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO hija sussidjarja tal-kuntrattur prinċipali Stroygazmontazh li jimmaniġġja l-proġett ta' kostruzzjoni tal-pont fuq l-Istrett ta' Kerch. Barra minn hekk hija proprjetà ta' individwu (Arkady Rotenberg) li diġà huwa ddeżinjat għall-azzjonijiet tiegħu li jdgħajfu s-sovranità tal-Ukrajna (persuna Nru 92 f'dan l-Anness). Għaldaqstant il-kumpannija qed tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО “ВАД”

Indirizz:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Nru tal-Identità tar-Reġistrazzjoni: 1037804006811 (Russia)

Nru tal-Identità tat-Taxxa: 7802059185

Sit web: www.zaovad.com

Indirizz elettroniku: office@zaovad.com

CJSC VAD huwa l-kuntrattur ewlieni għall-kostruzzjoni tal-Awtostrada Tavrida fil-Krimea, it-triq fuq l-Istrett ta' Kerch għalih. L-Awtostrada Tavrida ser tipprovdi aċċess tat-trasportazzjoni għall-Krimea permezz ta' sistema ta' toroq li għadhom kif inbnew li jservu bħala konnessjoni primarja mal-Pont ta' Kerch. Għaldaqstant CJSC VAD qed jappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

31.7.2018