02013R0577 — MT — 01.09.2016 — 002.002


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 577/2013

tat-28 ta’ Ġunju 2013

►C2  dwar il-mudell tad-dokumenti ta' identifikazzjoni ◄ għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates u inmsa, l-istabbiliment ta’ listi ta’ territorji u pajjiżi terzi u l-format, it-tqassim u r-rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet li jiċċertifikaw il-konformità ma' ċerti kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 178 28.6.2013, p. 109)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1219/2014 tat-13 ta' Novembru 2014

  L 329

23

14.11.2014

►M2

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/561 tal-11 ta' April 2016

  L 96

26

12.4.2016


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 215, 10.8.2016, p.  37 (2016/561)

►C2

Rettifika, ĠU L 045, 17.2.2018, p.  47 (Nru 577/2013)
▼B

REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 577/2013

tat-28 ta’ Ġunju 2013

►C2  dwar il-mudell tad-dokumenti ta' identifikazzjoni ◄ għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates u inmsa, l-istabbiliment ta’ listi ta’ territorji u pajjiżi terzi u l-format, it-tqassim u r-rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet li jiċċertifikaw il-konformità ma' ċerti kundizzjonijiet stipulati fir-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)Artikolu 1

Format, tqassim u rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 7, 11 u 12 tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

1.  Id-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandhom jitfasslu f’konformità mal-format u t-tqassim stipulat fil-Parti 1 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom jikkonformaw ma’ r-rekwiżiti lingwistiċi stipulati fil-Parti 3 ta’ dak l-Anness.

2.  Id-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandhom jitfasslu f’konformità mal-format u t-tqassim stipulati fil-Parti 2 tal-Anness I ta' dan ir-Regolament u għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti lingwistiċi stipulati fil-Parti 3 ta’ dak l-Anness.

Artikolu 2

Listi ta' territorji u ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13 tar- Regolament (UE) Nru 576/2013

1.  Il-lista ta’ territorji u pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 jidher fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

2.  Il-lista ta’ territorji u pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 jidher fil-Parti 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Artiikolu 3

Mudell tal-passaporti għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates jew inmsa

1.  Il-passaport imsemmi fl-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandu jitfassal f’konformità mal-format u t-tqassim stipulati fil-Parti 1 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament u għandu jikkonforma mar-rekwiżiti addizzjonali stipulati fil-Parti 2 ta’ dak l-Anness.

2.  B’deroga mill-paragrafu 1, il-passaporti maħruġa, skont il-punt (a) tal-Artikolu 27 tar-Regolament (UE) Nru 576/2013, f’wieħed mit-territorji jew pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament għandhom jitfasslu skont il-mudell stipulat fil-Parti 3 tal-Anness III ta' dan ir-Regolament u għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti addizzjonali stabbiliti fil-Parti 4 ta’ dak l-Anness.

Artikolu 4

Ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment mhux kummerċjali lejn l-Unjoni ta' klieb, qtates jew inmsa

Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmija fl-Artikolu 25(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 għandu

(a) jkun imħejji f’konformità mal-mudell stipulat fil-Parti 1 tal-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(b) jimtela skont in-noti ta' spjegazzjoni stabbiliti fil-Parti 2 ta' dak l-Anness:

(c) jkun issuppplimentat minn dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013 li għandha titfassal f’konformità mal-mudell stipulat fit-Taqsima A tal-Parti 3 ta' dak l-Anness u għandu jikkonforma mar-rekwiżiti addizzjonali stipulati fit-Taqsima B tal-Parti 3 ta’ dak l-Anness.

Artikolu 5

Revoki

Id-Deċiżjonijiet 2003/803/KE, 2004/839/KE u 2005/91/KE huma mħassra.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ u applikabbiltà

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mid-29 ta' Diċembru 2014.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

Format, tqassim u rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet

imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u tal-Artikolu 11(2) u fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

PARTI 1

Format u tqassim tad-dikjarazzjoni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u tal-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

image

PARTI 2

Format, tqassim u rekwiżiti lingwistiċi tad-dikjarazzjonijiet imsemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

image

PARTI 3

Rekwiżiti lingwistiċi msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 7(2) u tal-Artikolu 11(2) u fil-punt (c) tal-Artikolu 12(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Id-dikjarazzjonijiet għandhom jiġu abbozzati fil-lingwi uffiċjali tal-Stat Membru tad-destinazzjoni/tad-dħul u bl-Ingliż.

▼M1
ANNESS II

Lista tat-territorji u l-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Il-PARTI 1

Lista tat-territorji u l-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013Kodiċi ISO

Territorju jew pajjiż terz

AD

Andorra

CH

L-Isvizzera

FO

Il-Gżejjer Faeroe

GI

Ġibiltà

GL

Il-Groenlandja

IS

L-Islanda

LI

Il-Liechtenstein

MC

Monako

NO

In-Norveġja

SM

San Marino

VA

L-Istat tal-Belt tal-Vatikan

Il-PARTI 2:

Lista tat-territorji u l-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 13(2) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013Kodiċi ISO

Territorju jew pajjiż terz

Territorji inklużi

AC

Il-Gżira ta' Ascension

 

AE

L-Emirati Għarab Magħquda

 

AG

Antigwa u Barbuda

 

AR

L-Arġentina

 

AU

L-Awstralja

 

AW

Aruba

 

BA

Il-Bosnja-Ħerzegovina

 

BB

Il-Barbados

 

BH

Il-Baħrejn

 

BM

Il-Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius u Saba (il-Gżejjer BES)

 

BY

Il-Bjelorussja

 

CA

Il-Kanada

 

CL

Iċ-Ċilì

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiġi

 

FK

Il-Gżejjer Falkland

 

HK

Ħong Kong

 

JM

Il-Ġamajka

 

JP

Il-Ġappun

 

KN

Saint Kitts u Nevis

 

KY

Il-Gżejjer Kajman

 

LC

Santa Luċija

 

MS

Montserrat

 

MK

Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

 

MU

Il-Mawrizju

 

MX

Il-Messiku

 

MY

Il-Malasja

 

NC

Il-Kaledonja Ġdida

 

NZ

In-New Zealand

 

PF

Il-Polineżja Franċiża

 

PM

Saint Pierre u Miquelon

 

RU

Ir-Russja

 

SG

Singapor

 

SH

Sant'Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad u Tobago

 

TW

It-Tajwan

 

US

L-Istati Uniti tal-Amerika

AS — Is-Samoa Amerikana

GU — Gwam

MP — Il-Gżejjer tal-Marjanas tat-Tramuntana

PR — Puerto Rico

VI — Il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti

VC

Saint Vincent u l-Grenadini

 

VG

Il-Gżejjer Verġni Brittaniċi

 

VU

Il-Vanwatu

 

WF

Wallis u Futuna

 

▼B
ANNESS III

Mudelli tal-passaporti għall-moviment mhux kummerċjali ta’ klieb, qtates jew inmsa

PARTI 1

Mudell ta’ passaport maħruġ fi Stat Membru

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

PARTI 2

Rekwiżiti addizzjonali li jikkonċernaw il-passaport maħruġ fi Stat Membru

1. Format tal-passaport:

Id-dimensjoni tal-passaport għandu jkun 100 × 152 mm.

2. Qoxra tal-passaport:

(a) Il-qoxra ta' quddiem:

(i) kulur: ikħal (PANTONE® Reflex Blue) u stilel sofor (PANTONE® Yellow) fil-kwart ta' fuq li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni tal-emblema Ewropea ( 1 ).

(ii) il-kliem “Unjoni Ewropea” u l-isem tal-Istat Membru tal-ħruġ għandhom ikunu stampati bl-istess tipa;

(iii) il-kodiċi ISO tal-pajjiż tal-Istat Membru tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku (indikat bħala “numru” fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 1), għandu jkun stampat isfel.

(b) Ġewwa l-qoxra ta' quddiem u ġewwa l-qoxra ta' wara: kulur abjad;

(c) Il-qoxra ta' wara: kulur ikħal (PANTONE® Reflex Blue).

3. Sekwenzi tal-intestaturi u tan-numerazzjoni tal-paġni tal-passaport:

(a) is-segwenza tal-intestaturi (b’numri Rumani) għandhom ikunu osservati b’mod strett;

(b) il-paġni tal-passaport għandhom ikunu nnumerati fil-qiegħ ta’ kull paġna fil-format li ġej: “x minn n”, fejn x huwa l-paġna attwali u n huwa n-numru totali tal-paġni tal-passaport;

(c) il-kodiċi ISO tal-pajjiż tal-Istat Membru tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku għandhom ikunu stampati fuq kull paġna tal-passaport;

(d) in-numru ta’ paġni u d-daqs u l-forma tal-kaxxi fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 1 huma indikattivi.

4. Lingwi:

It-test stampat kollu għandu jkun fil-lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru tal-ħruġ u bl-Ingliż.

5. Karatteristiċi tas-sigurtà:

(a) Wara li l-informazzjoni meħtieġa tkun iddaħħlet fit-Taqsima III tal-passaport, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla l-paġna.

(b) Fejn l-informazzjoni fuq waħda mill-paġni tal-passaport tieħu l-forma ta’ stiker, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla dak l-istiker fil-każ fejn dan tal-aħħar ma jispiċċax awtomatikament meta jitneħħa.

PARTI 3

Mudell ta’ passaport maħruġ f’wieħed mit-territorji jew mill-pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

PARTI 4

Rekwiżiti addizzjonali li jikkonċernaw il-passaport maħruġ f’wieħed mit-territorji jew mill-pajjiżi terzi elenkati fil-Parti 1 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament

1. Format tal-passaport:

Id-dimensjoni tal-passaport għandu jkun 100 × 152 mm.

2. Qoxra tal-passaport:

(a) Il-qoxra ta' quddiem:

(i) kulur: PANTONE® monochrome u l-emblema nazzjonali fil-kwart ta' fuq;

(ii) il-kodiċi ISO tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku (indikat bħala “numru” fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 3), għandu jkun stampat isfel.

(b) Ġewwa l-qoxra ta' quddiem u ġewwa l-qoxra ta' wara: kulur abjad;

(c) Il-qoxra ta' wara: kulur PANTONE® monochrome.

3. Sekwenzi tal-intestaturi u tan-numerazzjoni tal-paġni tal-passaport:

(a) is-segwenza tal-intestaturi (b’numri Rumani) għandhom ikunu osservati b’mod strett;

(b) il-paġni tal-passaport għandhom ikunu nnumerati fil-qiegħ ta’ kull paġna fil-format li ġej: “x minn n”, fejn x huwa l-paġna attwali u n huwa n-numru totali tal-paġni tal-passaport;

(c) il-kodiċi ISO tal-pajjiż tal-Istat Membru tal-ħruġ segwit minn kodiċi alfanumeriku uniku għandhom ikunu stampati fuq kull paġna tal-passaport;

(d) in-numru ta’ paġni u d-daqs u l-forma tal-kaxxi fil-mudell tal-passaport stabbilit fil-Parti 3 huma indikattivi.

4. Lingwi

It-test stampat kollu għandu jkun fil-lingwa(i) uffiċjali tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-ħruġ u bl-Ingliż.

5. Karatteristiċi ta' sigurtà

(a) Wara li l-informazzjoni meħtieġa tkun iddaħħlet fit-Taqsima III tal-passaport, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla l-paġna.

(b) Fejn l-informazzjoni fuq waħda mill-paġni tal-passaport tieħu l-forma ta’ stiker, laminat adeżiv trasparenti għandu jissiġilla dak l-istiker fil-każ fejn dan tal-aħħar ma jispiċċax awtomatikament meta jitneħħa.
ANNESS IV

▼M2

PARTI I

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

PARTI 2

Noti ta’ spjegazzjoni dwar kif għandhom jimtlew iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

(a) Fejn iċ-ċertifikat jiddikjara li ċerti dikjarazzjonijiet għandhom jinżammu kif imiss, dikjarazzjonijiet li ma jkunux rilevanti jistgħu jkunu ingassati, inizjalati u ttimbrati mill-uffiċjal veterinarju, jew jitħassru għalkollox miċ-ċertifikat.

(b) L-oriġinali ta' kull ċertifikat għandu jkun magħmul minn folja waħda jew, fejn aktar test huwa meħtieġ, għandu jkun f'tali forma li l-folji kollha meħtieġa jiffurmaw ċertifikat sħiħ integrat li ma jkunx diviżibbli.

(c) Iċ-ċertifikat għandu jiġi abbozzat f'tal-anqas waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tad-dħul u bl-Ingliż. Għandu jimtela b'ittri kapitali f'tal-anqas waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru tad-dħul jew bl-Ingliż.

(d) Jekk maċ-ċertifikat jinhemżu folji ta' karta addizzjonali jew dokumenti ta' sostenn, dawk il-folji ta' karta jew dokument jitqiesu bħala parti mill-kopja oriġinali taċ-ċertifikat billi tiġi ffirmata u ttimbrata kull waħda mill-paġni mill-uffiċjal veterinarju.

(e) Meta ċ-ċertifikat, inklużi l-folji addizzjonali msemmija fil-punt (d), ikun magħmul minn aktar minn paġna waħda, kull paġna għandha tiġi nnumerata, (numru tal-paġna minn numru totali tal-paġni), fl-aħħar tal-paġna u għandu jkollha fuqha n-numru tar-referenza taċ-ċertifikat indikat mill-awtorità kompetenti fin-naħa ta’ fuq ta kull paġna.

(f) L-oriġinal taċ-ċertifikat għandu jkun maħruġ minn veterinarju uffiċjali tat-territorju jew tal-pajjiżi terz tal-konsenja jew minn veterinarju awtorizzat u sussegwentement approvat mill-awtorità kompetenti tat-territorju jew f’pajjiżi terzi tal-konsenja. L-awtorità kompetenti tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-konsenja għandhom jiżguraw li jiġu osservati r-regoli u l-prinċipji għaċ-ċertifikazzjoni ekwivalenti għal dawk stipulati fid-Direttiva 96/93/KE.

Il-kulur tal-firma għandu jkun differenti minn dak tal-istampar. Dan ir-rekwiżit japplika wkoll għal timbri għajr dawk ibbuzzati jew b’marka li tidher meta mqiegħda kontra d-dawl.

(g) In-numru ta’ referenza taċ-ċertifikat imsemmi fil-kaxxi I.2 u II.a. għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti tat-territorju jew tal-pajjiż terz tal-konsenja.

PARTI 3

Parti 3 Dikjarazzjoni bil-miktub imsemmija fl-Artikolu 25(3) tar-Regolament (UE) Nru 576/2013

Taqsima A

Mudell ta' dikjarazzjoni

image

Taqsima B

Rekwiżiti addizzjonali għad-dikjarazzjoni

Id-dikjarazzjoni għandha tiġi abbozzata f'tal-anqas waħda mil-lingwa(i) uffiċjali tal-Istat Membru tad-dħul u bl-Ingliż u għandha timtela b'ittri kapitali.( 1 ) Gwida tal-grafika tal-emblema Ewropea: http://publications.europa.eu/code/mt/mt-5000100.htm