02009R0606 — MT — 07.12.2019 — 012.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 606/2009

tal-10 ta’ Lulju 2009

li jistabbilixxi regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 479/2008 fir-rigward tal-kategoriji tal-prodotti tad-dwieli, il-prattiċi enoloġiċi u r-restrizzjonijiet applikabbli

(ĠU L 193, 24.7.2009, p.1)

Imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/934 tat-12 ta' Marzu 2019

L 149

1

7.6.2019

 
L-aħħar test konsolidat qabel ir-revoka huwa disponibbli fuq din il-link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02009R0606-20180303