2007D0589 — MT — 01.01.2013 — 004.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-18 ta' Lulju 2007

li tistabbilixxi linji ta' gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportaġġ ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet serra skond id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Notifikata bid-dokument numru C(2007) 3416)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2007/589/KE)

(ĠU L 229, 31.8.2007, p.1)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012 tal-21 ta’ Ġunju 2012

L 181

30

12.7.2012