2006D0139 — MT — 01.06.2008 — 001.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta' Frar 2006

li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE fir-rigward ta' lista ta' awtoritajiet f'pajjiżi terzi approvati biex iżommu ktieb tal-merħla jew reġistru ta' ċerti annimali

(innotifikata taħt dokument numru C(2006) 284)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2006/139/KE)

(ĠU L 118M, 8.5.2007, p.290)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  No

page

date

►M1

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI ta’ l-10 ta’ Ġunju 2008

  L 158

60

18.6.2008
▼B

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-7 ta' Frar 2006

li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE fir-rigward ta' lista ta' awtoritajiet f'pajjiżi terzi approvati biex iżommu ktieb tal-merħla jew reġistru ta' ċerti annimali

(innotifikata taħt dokument numru C(2006) 284)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(2006/139/KE)IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE tat-23 ta' Ġunju 1994 li tniżżel il-prinċipji dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta' l-annimali, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom, u li temenda d-Direttiva 77/504/KEE dwar l-annimali ta' razza pura ta' l-ispeċji bovina ( 1 ), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 94/28/KE tistabbilixxi l-prinċipji dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi ta' l-annimali, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom.

(2)

Skond id-Direttiva 94/28/KE u mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar is-saħħa ta' l-annimali u s-saħħa pubblika l-annimali jistgħu jiġu importati biss bħala “razza pura” jew “ibridi” jekk jiġu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet. Waħda minn dawn il-kondizzjonijiet hija li l-annimali jiddaħħlu jew jiġu rreġistrati fi ktieb tal-merħla jew reġistru miżmum minn awtorità kif iddefinit f'dik id-Direttiva u li s-semen, l-ova u l-embrijoni jistgħu jiġu importati biss jekk ġejjin minn annimal li jiddaħħal jew jiġi rreġistrat f'ktieb tal-merħla jew reġistru bħal dan.

(3)

L-Arġentina, il-Bulgarija, il-Kanada, l-Iżrael, l-Iżlanda, in-New Zealand u l-Istati Uniti kkomunikaw lill-Kummissjoni lista ta' awtoritajiet li approvaw biex iżommu ktieb tal-merħla jew reġistru ta' annimali ta' razza pura li għandhom jiġu importati skond id-Direttiva 94/28/KE.

(4)

Il-lista ta' awtoritajiet li huma approvati biex iżommu ktieb tal-merħla jew reġistru dwar l-annimali u l-prodotti msemmija f'din id-Deċiżjoni għandhom għalhekk jiġu stabbiliti għall-għanijiet tad-Direttiva 94/28/KE.

(5)

Il-miżuri previsti f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar iz-Zutekniki,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:Artikolu 1

Għall-għanijiet tad-Direttiva 94/28/KE l-lista ta' awtoritajiet approvati biex iżommu ktieb tal-merħla jew reġistru dwar l-annimali għar-refgħa ta' l-ispeċi tal-bovini, porċini, ovini u kaprini, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom — jew, fil-każ ta' l-ispeċi tal-porċina bħala “ibrida” wkoll, — huma stabbiliti fl-Anness ta' din Deċiżjoni.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw l-importazzjoni ta' l-annimali tar-refgħa ta' l-ispeċi bovina, porċina, ovina u kaprina, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom bħala “ta' razza pura” — jew, fil-każ ta' l-ispeċi porċina bħala “ibrida” wkoll — jekk huma mniżżla jew rreġistrati fi ktieb tal-merħla jew reġistru miżmum minn awtorità elenkata fl-Anness għal din id-Deċiżjoni biss.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.
ANNESS

I.    Pajjiż: l-Arġentina

Speċi Bovina, Kaprina, Ovina, Porċina

Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina;

domicilio: Florida 460

CP 1005

Ciudad de Buenos Aires

II.    Pajjiż: Il-Bulgarija ( 2 )

Speċi Bovina, Kaprina, Ovina, Porċina

Executive Agency on Animal Selection and Reproduction

Sofia, Bistrishko shosse 26

III.    Pajjiż: Il-Kanada

Speċi Bovina

Canadian Aberdeen-Angus Association — Aberdeen-Angus cattle

c/o Doug Fee

General Manager

214-6715 8th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7H7

Tel: (403) 571-3580

Fax: (403) 571-3599

E-mail: ceo@cdnangus.ca

Web: http://www.cdnangus.ca

Ayrshire Breeders' Association of Canada — Ayrshire cattlec/o Yvon Rioux

Secretary-Manager

Linda Ness

Executive Director

4865 Laurier Blvd.,

Saint-Hyacinthe, QC Canada

J2S 3V4

Tel.: (450)778-3535

Fax: (450)778-3531

E-mail: info@ayrshire-canada.com

Web: http://www.ayrshire-canada.com

Canadian Belgian Blue Association — Belgian Blue cattle

c/o Ken Miller

Secretary-Treasurer

Box 392

Avonlea, Sask.

S0H 0C0

Tel: (306) 868-4903

Fax: (306) 868-4903

E-mail: kejab@sk.sympatico.ca

Canadian Blonde d'Aquitaine Association — Blonde d'Aquitaine cattle

c/o Heather Groeneveld

Secretary Manager

Suite 116, 2116-27 Ave. N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tel: (403)276-5771

Fax: (403)276-7577

E-mail: cbda@incentre.net

Web: http://www.airenet.com/canadianblondes

Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association — Brown Swiss cattle

c/o Jessie Weir

Secretary

R.R. #5, Hwy. #6 North

Guelph, Ont.

N1H 6J2

Tel: (519) 821-2811

Fax: (519) 763-6582

E-mail: brownswiss@gencor.ca

Web: http://www.rkde.com/browncow7

Société des éleveurs de bovins canadiens — bovins Canadiens

a/s Jean-Guy Bernier

Secrétaire-trésorier

468 rue Dolbeau

Sherbrooke (Québec)

J1G 2Z7

Tel: (819) 346-1258

Fax: (819) 346-1258

E-mail: jgbern@videotron.ca

Web: http://www.clrc.on.ca/canadien.html

Canadian Charolais Association — Charolais cattle

c/o Neil Gillies

General Manager

2320-41st Avenue N.E.

CALGARY, Alberta

T2E 6W8

Tel: (403) 250-9242

Fax: (403) 291-9324

E-mail: cca@charolais.com

Web: http://www.charolais.com

Canadian Chianina Association — Chianina cattle

Web: http://www.clrc.ca/chianina.shtml

Canadian Dexter Cattle Association — Dexter cattle

c/o Ron Black

Secretary

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel: (613) 731-7110

Fax: (613) 731-0704

E-mail: Dexter.Assoc@clrc.on.ca

Web: http://members.attcanada.ca/~jbush

Canadian Galloway Association — Galloway cattle

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tel: (613) 731-7110 ext. 303

Fax: (613) 731-0704

E-mail: Galloway.Assoc@clrc.on.ca

Web: http://www.galloway.ca

Canadian Gelbvieh Association — Gelbvieh cattle

c/o Wendy G. Belcher

Secretary/Manager

110, 2116-27th Avenue N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7A6

Tel: (403) 250-8640

Fax: (403) 291-5624

E-mail: gelbvieh@gelbvieh.ca

Web: http://www.gelbvieh.ca

Canadian Guernsey Association — Guernsey cattle

c/o Vivianne Macdonald

Manager

R.R. #5

Guelph, Ontario

N1H 6J2

Tel: (519) 836-2141

Fax: (519) 763-6582

E-mail: guernsey@gencor.ca

Web: http://www.guernseycanada.ca

Canadian Hays Converter Association — Hays Converter cattle

c/o Terri Worms

Secretary-Manager

650, 1207-11 Avenue S.W.

Calgary, Alberta

T3C OM5

Tel: (403) 245-6923

Fax: (403) 244-3128

E-mail: terriworms@home.com

Canadian Hereford Association — Hereford cattle

c/o Duncan Porteous

General-Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tel: (403) 275-2662

Fax: (403) 295-1333

Cell: (403) 818-6868

E-mail: duncan.porteous@hereford.ca

herefords@hereford.ca

Web: http://www.hereford.ca/

Canadian Highland Cattle Society — Highland cattle

c/o Margaret Badger

Secretary-Manager

307 Spicer

Knowlton, Québec

J0E 1V0

Tel: (450) 243-5543

Fax: (450) 243-1150

E-mail: highland@chcs.ca

Web: http://www.acbm.qc.ca/chcs/index.htm

Holstein Association of Canada — Holstein cattle

c/o Keith Flaman

Secretary Manager

P.O. Box 610

171 Colborne St.

Brantford, Ontario

N3T 5R4

Tel: (519) 756-8300

Fax: (519) 756-5878

E-mail: general@holstein.ca

Web: http://www.holstein.ca

Jersey Canada — Jersey cattle

c/o Russell G. Gammon

Secretary-Manager

350 Speedvale West, Unit 9

Guelph, Ontario

N1H 7M7

Tel: (519) 821-9150

821-1020

Fax: (519) 821-2723

E-mail: info@jerseycanada.com

Web: http://www.jerseycanada.com

Canadian Limousin Association — Limousin cattle

c/o Tricia Lidberg

Office Manager

2320-41 Ave NE

Calgary, Alberta

T2E 6W8

Tel: (403) 253-7309

Fax: (403) 253-1704

E-mail: limousin@limousin.com

Web: http://www.limousin.com

Canadian Lowline Cattle Association — Lowline cattle

c/o Shirley Begrand

General Manager

Box 69

St. Louis, Sask.

S0J 2C0

Tel: (306) 422-8516

Fax: (306) 422-8497

E-mail: s.begrand@sk.sympatico.ca

Canadian Luing Cattle Association — Luing cattle

Web: http://www.clrc.ca/luing.shtml

Canadian Maine-Anjou Association — Maine-Anjou cattle

Heather Hartman

Office Manager

5160 Skyline Way N.E.

Calgary, Alberta

T2E 6V1

Tel: (403) 291-7077

Fax: (403) 291-0274

E-mail: cmaa@maine-anjou.ca

Web: http://www.maine-anjou.ca

Canadian Murray Grey Association — Murray Grey cattle

c/o Wendy Adam

Secretary

Box 50, Site 8

R.R. #1

Okotoks, Alberta

T0L 1T0

Tel: (403) 938-7643

Fax: (403) 938-0042

E-mail: damnfarm@worldweb.com

Web: http://www.cdnmurraygrey.ca

Canadian Piedmontese Association — Piedmontese cattle

c/o Emma Den Oudsten

Secretary

R.R. #3

Lacombe, Alberta

T0C 1S0

Tel: (403)782-2657

Fax: (403)782-6166

Canadian Pinzgauer Association — Pinzgauer cattle

c/o Cathy Gallivan

Executive Secretary/Financial Officer

R.R.#1 Site 17 Box 9

Sundre, Alberta

T0M 1X0

Tel: (403) 556-2058

1-866-746-9427

Fax: (403) 556-9937

E-mail: cdnpinz@telusplanet.net

Canadian Red Poll Cattle Association — Red Poll cattle

c/o Ronald K. Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, ON

K1V 0M7

Tel: (613) 731-7110 ext. 303

Fax: (613) 731-0704

E-Mail: redpoll@clrc.ca

Salers Association of Canada — Salers cattle

c/o Daphne Warnes

A/Secretary

Unit 3A, 3424 — 26th Street N.E.

Calgary, Alberta

T1Y 4T7

Tel: (403) 291-2620

Fax: (403) 291-2176

E-mail: info@salerscanada.com

Web: http://www.salerscanada.com

Canadian Shorthorn Association — Shorthorn cattle

c/o Belinda Wagner

Secretary-Treasurer

Box 3771

Canada Centre Bldg. Exhibition Park

Regina, Sask.

S4P 3N8

Tel: (306) 757-2212

Fax: (306) 525-5852

E-mail: sasklivestock@sk.sympatico.ca

Web: http://www.canadianshorthorn.com

Canadian Simmental Association — Simmental cattle

c/o Sharonne Evans

Office Manager

#13, 4101-19th Street N.E.

Calgary, Alberta

T2E 7C4

Tel: (403) 250-7979

Fax: (403) 250-5121

E-mail: cansim@simmental.com

Web: http://www.simmental.com

Canadian South Devon Association — South Devon cattle

c/o Bonnie Lintick

Breed Secretary

Box 333, Rockyford, Alberta

T0J 2R0

Tel: (403) 947-2949

Fax: (403) 947-3201

E-mail: paladin@telusplanet.net

Web: http://www.geocities.com/southdevon_ca

Canadian Speckle Park Cattle Association — Speckle Park cattle

c/o Dale Herbert

Chief Executive Officer

Box 284

Neilburg, Saskatchewan

S0M 2C0

Tel: (306) 893-4096 (h)

(306) 893-4206 (o)

Fax: (306) 893-4206

E-mail: cspa@sask.sympatico.ca

Web: http://www.specklepark.ca

Canadian Tarentaise Association — Tarentaise cattle

c/o Charlene Easton

Secretary/Treasurer

Box 760

Moosomin, Sask.

S0G 3N0

Tel: 1-800-450-4181

(306) 646-4667

Fax: (306) 646-4570

Canadian Wagyu Association — Wagyu cattle

c/o Patrick McCarthy

President

3501 — 57 St.

Camrose, Alberta

T4V 4N2

Tel: (780) 672-2990

Fax: (780) 679-8999

Web: http://www.canadianwagyu.ca/index.htm

Canadian Welsh Black Cattle Society — Welsh Black cattle

c/o Ron Black

2417 Holly Lane

Ottawa, Ont.

K1V 0M7

Tel: (613) 731-7110 ext. 303

Fax: (613) 731-0704

E-mail: clrc@clrc.on.ca

Species: Caprine

Canadian Boer Goat Association — Boer goats

c/o Allison Taylor

P.O. Box 314

Lancaster, Ontario

K0C 1N0

Phone: (613) 347-1103

Fax.: (613) 347-1105

E-mail: registrar@canadianboergoat.com

Web: http://www.canadianboergoat.com

Canadian Goat Society — Angora, Toggenburg, Nubian, Saanen, Alpine, Pygmy, Oberhasli, La Mancha, Nigerian Dwarf

c/o Sharon Hunt

Secretary-Manager

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel: (613) 731-9894

Fax: (613) 731-0704

E-mail: cangoatsoc@travel-net.com

Web: http://www.goats.ca

Speċi Ovina

Canadian Finnsheep Breeders' Association — Finnish Landrace sheep (Finnsheep)

Kathy Playdon (Interim President)

Box 10, Site 10

R.R. #4

Stony Plain, Alberta

T0E 2G0

Tel: (780) 963-0416

Web: http://www.clrc.on.ca/finnshee.html

Canadian Katahdin Sheep Association — Katahdin sheep

c/o Ron Black

Secretary-Treasurer

2417 Holly Lane

Ottawa, Ontario

K1V OM7

Tel: (613) 731-7110

Fax: (613) 731-0704

E-mail: Ron.Black@clrc.on.ca

Web: http://www.clrc.on.ca/katahdin.html

Canadian Sheep Breeders' Association — Blackface, Berrichon du Cher, Border Cheviot, Border Leicester, British Milk Sheep, Canadian Arcott, Charollais, Clun Forest, Columbia, Coopworth, Corriedale, Cotswold, DLS, Dorper, Dorset, Drysdale, East Friesian Dairy, Est à Laine Merino, Hampshire, English Leicester, Hexham Leicester, Icelandic, Île de France, Jacob, Karakul, Kerry Hill, Lacaune Dairy Sheep, Lincoln, Marshall Romney, Merino, Montadale, North Country Cheviot, Outaouais Arcott, Oxford, Perendale, Polypay, Rambouillet, Rideau Arcott, Romanov, Romnelet, Romney, Rouge de L'Ouest, Ryeland, Shetland, Shropshire, Southdown, South African Meat Merion, Suffolk, Targhee, Texel

c/o Francis Winger

Secretary

R.R. #4

Mount Forest, Ontario

NOG 2GO

Tel: (519) 323-0360

Fax: (519) 323-0468

E-mail: fwinger@log.on.ca

Web: http://sheepbreeders.ca

Speċi Porċina

Canadian Swine Breeders' Association — Berkshire, British Saddleback, Chester White, Duroc, Hampshire, Lacombe, Landrace, Large Black, Pietrain, Poland China, Red Wattle, Spotted, Tamworth, Welsh, Yorkshire

c/o Serge Charron

2417 Holly Lane, Suite 215

Ottawa, Ontario

K1V 0M7

Tel: (613) 731-5531

Fax: (613) 731-6655

E-mail: canswine@canswine.ca

Web: http://www.canswine.ca

IV.    Pajjiż: L-Iżlanda

Speċi Bovina, Kaprina, Ovina, Porċina

The Farmers Association of Iceland

Brændahöllini v/Hagatorg

IS 107 Reykjavik

Tel: (+354) 563 0300

Fax: (+353) 562 3058

Web: http://www.bondi.is

V.    Pajjiż: Iżrael

Speċi Bovina

SION

Israel Company for Artificial Insemination and Breeding ltd.

VI.    Pajjiż: In-New Zealand

Speċi Bovina

Livestock Improvement Corporation Ltd (LIC)

PO Box 3016

Hamilton

Tel: + 647 856 0700

Fax: + 647 858 2741

Web: www.lic.co.nz

VII.    Pajjiż: L-Istati Uniti ta' l-Amerika

Speċi Bovina

American Angus Association — Angus

3201 Frederick Avenue

St. Joseph,

MO 64506

Tel: (816) 383-5100

Fax: (816) 233-9703

E-mail: angus@angus.org

Web: http://www.angus.org

Ayrshire Breeders' Association

267 Broad St.

Westerville,

OHIO 43081

Tel: (614) 882-1057

Fax: (614) 895-3757

Web: http://www.usayrshire.com

Beefmaster Breeders United — Beefmaster

6800 Park Ten Blvd., Suite 290 West

San Antonio,

TX 78213

Tel: (210) 732-3132

Fax: (210) 732-7711

E-mail: wshronk@beefmasters.org

Web: http://www.beefmasters.org

American Belgian Blue Breeders, Inc. — Belgium Blue

PO Box 35264

Tulsa,

OK 74153-0264

Tel: (918) 477-3251

Fax: (918) 477-3232

Web: http://www.belgianblue.org

Belted Galloway Society, Inc. — Belted Galloway

98 Eidson Rd

Staunton,

VA 24401

Tel: (540) 885-9887

Fax: (540) 885-9897

E-mail: jhuff@dixie-net.com

Web: http://www.beltie.org

American Blonde d'Aquitaine Association — Blonde d'Aquitaine

PO Box 12341

Kansas City,

MO 64116

Tel: (816) 421-1305

Fax: (816) 421-1991

E-mail: jspawn321@ol.com

United Braford Breeders — Braford

422 East Main, Suite 218

Nacogdoches,

TX 75961

Tel: (936) 569-8200

Fax: (936) 569-9556

E-mail: ubb@brafords.org

Web: http://www.brafords.org

American Brahman Breeders Association — Brahman

3003 South Loop West, Suite 140

Houston,

TX 77054

Tel: (713) 349-0854

Fax: (713) 349-9795

E-mail: abba@brahman.org

Web: http://www.brahman.org

International Brangus Breeders Association — Brangus

PO Box 696020

San Antonio,

TX 78269-6020

Tel: (210) 696-4343

Fax: (210) 696-8718

E-mail: lorenj@int-brangus.org

Web: http://www.int-brangus.org

Braunvieh Association of America — Braunvieh

PO Box 6396

Lincoln,

NE 68506

Tel: (402) 421-2960

Fax: (402) 421-2994

E-mail: Braunaa@ibm.net

Web: http://www.braunvieh.org

The Brown Swiss Cattle Breeders' Association

800 Pleasant Rd.

Beloit,

Wisconsin 53511-5456

Tel: (608) 365-4474

Fax: (608) 365-5577

Web: http://www.brownswissusa.com

American International Charolais Association — Charolais

PO Box 20247

Kansas City,

MO 64195

Tel: (816) 464-5977

Fax: (816) 464-5759

E-mail: Chjoun@sound.net

Web: http://www.charolaisusa.org

American Chianina Association — Chinina

PO Box 890

1708 N Prairie View Road

Platte City,

MO 64079

Tel: (816) 431-2808

Fax: (816) 431-5381

E-mail: aca@sound.net

Web: http://www.chicattle.org

North American Corriente Association — Corriente

PO Box 12359

N. Kansas City

MO 64116

Tel: (816) 421-1992

Fax: (816) 421-1991

E-mail: jspawn321@aol.com

American Gelbvieh Association — Gelbvieh

10900 Dover Street

Westminster,

CO 80021

Tel: (303) 465-2333

Fax: (303) 465-2339

E-mail: aga@gelbvieh.org

Web: http://www.gelbvieh.org

The American Guernsey Association

7614 Slate Ridge Blvd.

PO Box 666

Reynoldsburg,

Ohio 43068-0666

Tel: (614) 864-2409

Fax: (614) 864-5614

Web: http://www.usguernsey.com

American Hereford Association — Hereford

1501 Wyandotte

Kansas City,

MO 64108

Tel: (816) 842-3757

Fax: (816) 842-6931

E-mail: jrick@hereford.org

Web: http://www.hereford.org

Holstein Association USA, Inc

1 Holstein Place

Brattleboro,

Vermont 05302-0808

Tel: (800) 952-5200

Fax: (802) 254-8251

Web: http://www.holsteinusa.com

The American Jersey Cattle Association

6486 E. Main Street

Reynoldsburg

OH 43068-2362

Tel: (614) 861-3636

Fax: (614) 861-8040

Web: http://www.usjersey.com

North American Limousin Foundation — Limousin

7383 S. Alton Way

Suite 100, Box 4467

Englewood,

CO 80112

Tel: (303) 220-1693

Fax: (303) 220-1884

E-mail: jedwards@nalf.org

Web: http://www.nalf.org

Longhorn Breeders Association of America — Longhorn

PO Box 4430

Fort Worth,

Texas 76164

American Maine-Anjou Association — Maine-Anjou

PO Box 1100

Platte City

MO 64079-1100

Tel: (816) 431-9950

Fax: (816) 431-9951

E-mail: maine@ke.m.com

Web: http://www.maine-anjou.org

Marky Cattle Association — Marchigiana

Box 198

Walton

KS 67151-0198

Tel: (316) 837-3303

Fax: (316) 283-8379

E-mail: marky@southwind.net

Web: http://www.marchigiana.org

American Milking Shorthorn Society

800 Pleasant Street

Beloit,

Wisconsin 53511-5456

Tel: (608) 365-3332

Fax: (210) 365-6644

Web: http://www.agdomain.com/web/usmilkingshorthorn/

American Pinzgauer Association — Pinzgauer

PO Box 147

Bethany

MO 64424

Tel: (800) 914-9883

E-mail: Apinzgauer@aol.com

Web: http://www.afn.org/-greatcow/

Red & White Dairy Cattle Association

3805 S. Valley Rd.

Crystal Springs

PA 15536

Tel: (814) 735-4221

Fax: (814) 735-3473

Web: http://www.redandwhitecattle.com/rf.html

Red Angus Association of America — Red Angus

4201 N. Interstate 35

Denton

TX 76207-7443

Tel: (940) 387-3502

Fax: (940) 383-4036

E-mail: info@redangus.org

Web: http://www.redangus.org

American Red Brangus — Red Brangus

3995 E. Hwy 290

Dripping Springs

TX 78620

Tel: (512) 858-7285

Fax: (512) 858-7084

E-mail: arba@texas.net

Web: http://www.Brangusassc.com

American Salers Association — Salers

7383 S. Alton Way, Suite 103

Engelwood

CO 80112

Tel: (303) 770-9292

Fax: (303) 770-9302

E-mail: salersusa.org

Web: http://www.salersusa.org

Santa Gertrudis Breeders International — Santa Gertrudis

PO Box 1257

Kinsville

TX 78364

Tel: (361) 592-9357

Fax: (816) 592-8572

E-mail: truegert@aol.com

American Highland Cattle Association — Scotch Highland

#200 Livestock Exchange Bldg

4701 Marion Street

Denver

CO 80216

Tel: (303) 292-9102

Fax: (303) 292-9171

E-mail: ahca@envisionet.net

Web: http://www.highlandcattle.org

Senopol Cattle Breeders Association — Senopol

PO Box 808

Statham

GA 30666-0808

Tel: (800) 736-3765

Fax: (770) 725-5281

E-mail: lcoley@sales-synergy.com

Web: http://www.senopolcattle.org

American Shorthorn Association — Shorthorn

8288 Hascall Street

Omaha

NE 68124

Tel: (402) 393-7051

Fax: (402) 393-7080

E-mail: hunsley@beefshorthornusa.com

Web: http://www.beefshorthornusa.com

American Simmental Association — Simmental

1 Simmental Way

Bozeman

MT 59718

Tel: (406) 587-4531

Fax: (406) 587-9301

E-mail: simmental@simmental.org

Web: http://www.simmental.org

Speċi: Caprina

Alpine/Lamancha/Saanen/Toggenburg

American Dairy Goat Association

PO Box 865

Spindale

NC 28160

Tel: (828) 286-3801

Fax: (828) 287-0476

Web: http://www.adga.org

American Angora Goat Breeders Association — Angora

PO Box 195

Rocksprings

TX 78880

American Boer Goat Association — Boer

232 W Beauregard, Suite 104

San Angelo,

TX 76903

Tel: (915) 486-2242

Web: http://www.abga.org

American Kiko Goat Association — Kiko

PO Box 186

Lakeland,

GA 31635

Tel: (229) 244-6058

Web: http://www.kikogoats.com

American Meat Goat Association — Spanish

PO Box 333

Junction,

TX 76849

Tel: (915) 835-2605

Fax: (915) 835-2259

Speċi: Ovina

American Corriendale Association, INC. — American Corriendale

PO Box 391

Clay City

IL 62824

Tel: (618) 676-1046

American Dorper Sheep Breeders's Society — American Dorper

PO Box 796

1120 Wilkes Blvd

Columbia

MO 65205-0796

Tel: (573) 442-8257

American Hampshire Sheep Association — American Hampshire

1557-173rd Avenue

Milo

IA 50166

Tel: (515) 942-6402

American Rambouillet Breeders Association — American Rambouillet

2709 Sherwood Way

San Angelo

TX 76901

Tel: (915) 949-4414

American Shropshire Registry Association — American Shropshire

PO Box 635

Harvard

IL 60033

Tel: (815) 943-2034

American Southdown Breeders' Association — American Southdown

HCR 13, Box 220

Fredonia

TX 76842

Tel: (915) 429-6226

Columbia Sheep Breeders Association of America — Columbia

PO Box 272

State Route 182 East

Upper Sandusky

Ohio 43351

Continental Dorset Club — Continental Dorset

PO Box 506

N. Scituate

Rhode Island 02857

Tel: (401) 647-4676

Katahdin Hair Sheep International — Katahdin

PO Box 778

Fayetteville

Arkansas 72702-0778

Tel: (501) 444-8441

Montadale Sheep Breeders' Association — Montadale

PO Box 603

Plainfield

IN 46168

Tel: (317) 839-6198

Navajo-Churro Sheep Association — Navajo-Churro

Box 94

Ojo Caliente

NM 87549

American Polypay Sheep Association — Polypay

1557-173rd Ave

Milo

Iowa 50166

Tel: (641) 942-6402

St. Croix Sheep Breeders Association — St. Croix

PO Box 845

Rufus

OR 97050

U.S. Targhee Association — Targhee

PO Box 427

Chinook

MT 59523

Tel: (406) 357-3337

Fax: (406) 357-3744

E-mail: schuldt@ttc-cmc-net

National Tunis Sheep Registry, Inc. — Tunis

819 Lyons Street

Ludlow

MA 01056

United Suffolk Sheep Association — United Suffolk

PO Box 256

Newton

UT 84327

Tel: (435) 563-6105

Speċi Porċina

American Landrace Association — American Landrace

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463-3593

Fax: (765) 497-2959

Web: http://www.nationalswine.com

American Yorkshire Club — American Yorkshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463-3593

Fax: (765) 497-2959

Web: http://www.nationalswine.com

Chester White Swine Record Association — Chester White

PO Box 9758

Peoria

Illinois 61615

Tel: (309) 691-0151

Duroc National Swine Registry — Duroc

PO Box 2417

West Lafayette

IN 47906-2417

Tel: (765) 463-3594

United Duroc Swine Registry

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463-3593

Fax: (765) 463-2959

Web: http://www.nationalswine.com

Hampshire Swine Registry — Hampshire

1769 US 52 W.

West Lafayette

IN 47906

Tel: (765) 463-3593

Fax: (765) 463-2959

Web: http://www.nationalswine.com

National Spotted Swine Record — Spots

6320 N Sheridan Road

Peoria

IL 61614

Tel: (309) 691-015

Fax: (309) 691-0168

▼M1

PIC (Pig Improvement Company) North America

100 Bluegrass Commons Boulevard

Suite 2200

Hendersonville

TN 37075

Tel.. (+ 1-615)265 2700

Internet http://www.pic.com( 1 ) ĠU L 178, tat-12.7.1994, p. 66.

( 2 ) Applikabbli biss sakemm dan l-istat li se jissieħeb isir Stat Membru.