02001D0497 — MT — 27.09.2021 — 003.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-15 ta' Ġunju 2001

dwar klawżoli standard kontrattwali għat-trasferiment ta' data personali lil pajjiżi terzi, skond id-Direttiva 95/46/KE

(innotifikata taħt id-dokument numru K(2001) 1539)

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2001/497/KE)

(ĠU L 181, 4.7.2001, p.19)

Imħassra bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/914 tal-4 ta’ Ġunju 2021

L 199

31

7.6.2021

 
L-aħħar test konsolidat qabel ir-revoka huwa disponibbli fuq din il-link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02001D0497-20161217