1999R0659 — MT — 14.10.2015 — 004.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 659/1999

tat-22 ta’ Marzu 1999

li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-artikolu 108 tat-trattat dwar il-funzjonament tal-unjoni Ewropea

(ĠU L 083, 27.3.1999, p.1)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1589 tat-13 ta' Lulju 2015

L 248

9

24.9.2015