1999D0468 — MT — 01.03.2011 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-28 ta' Ġunju 1999

li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-KummissjoniTliet dikjarazzjonijiet fil-minuti tal-Kunsill relatati ma' din id-Deċiżjoni qed jidhru fil-ĠU C 203 tas-17 ta' Ġunju, paġna 1.

(1999/468/KE)

(ĠU L 184, 17.7.1999, p.23)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011

L 55

13

28.2.2011