1998L0027 — MT — 29.12.2009 — 006.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

ID-DIRETTIVA 98/27/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta' Mejju 1998

dwar inġunzjonijiet għall-protezzjoni ta' l-interessi tal-konsumaturi

(ĠU L 166, 11.6.1998, p.51)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Direttiva 2009/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009

L 110

30

1.5.2009