1990L0396 — MT — 05.01.2010 — 002.001


Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu

►B

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL

tad-29 ta’ Ġunju 1990

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri rigward appliances li jużaw il-gass

(90/396/KEE)

(ĠU L 196, 26.7.1990, p.15)

imħassar bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

Nru

Paġna

Data

 

Direttiva 2009/142/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009

L 330

10

16.12.2009